Opracowania lektur: literatura współczesna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia

Przemyśl 2012

Zestawiła: Marta Wąsacz

Opracowania lektur: literatura współczesna

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1991-2011 

Tadeusz Borowski. Opowiadania (wybór)

Druki zwarte:

 1. Klucz współczesnych do ostatniej wojny : "Pożegnanie z Marią" Tadeusza Borowskiego w reżyserii Filipa Zylbera / Anna Marzec // W: Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie / Anna Marzec. - Kraków : "Impuls", 1996.- s. 102-111,  CzP 37.016:811.162.1+821.162.1, WP 103285
 2. Literatura współczesna : streszczenia, problematyka / Teresa Nowacka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Verbum", 1997. - 206, [2] s. ; 21 cm,  WP 10314/b
 3. Powiedzieć prawdę o obozach : Tadeusz Borowski "Pożegnanie z Marią" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego / Anna Marzec. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988. - s. 43-[54]
 4. Proza powojenna 1945-1980 : analizy i interpretacje / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1984. - 375 s. ; 23 cm . - WP 66128, 66129, 66130, 66131, 66133, 66134, 66135, 89677, 89678
 5. Sklepikarz i poeta : "Pożegnanie z Marią" Tadeusza Borowskiego / Stanisław Jaworski // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - Wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . -419-435,  WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091)
 6. Utwory wybrane / Tadeusz Borowski ; oprac. Andrzej Werner. - Wyd. 2 przejrz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1997.  WP   84860BN
 7. W cieniu Jałty / Stanisław Burkot // W: Literatura polska po 1939 roku / Stanisław Burkot. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 . – s. 54-116,  WP 94800, CzP 821.162.1(091).
 8. Wolność zniewolona / Stanisław Burkot // W: Literatura polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 . –  s. 37-91,  WP 90711- 90719

Artykuły z czasopism:

 1. "Lagry i łagry" (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) : (esej***1) / Wojciech Kajtoch // W: Proza, proza, proza : opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika / Konrad Strzelewicz. - Kraków : Związek Literatów Polskich, 2000. - T. 6 : Proza, proza, proza... : opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika / Konrad Strzelewicz. - s. 363-401
 2. Za maską obrazu / Agnieszka Urbanowska // Polonistyka. - 2011, nr 11, s. 30-33

 

Gustaw Herling-Grudziński  „Inny świat”

Druki zwarte:

 1. Borowski i Herling : paralela / Jan Błoński // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza ; Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997 . – s. 5-11,  WP 85476, CzP 821.162.1(091). - T. 1
 2. "Inny świat" - Gustaw Herling - Grudziński / Bartłomiej Paszylk // W: Książki zakazane / Bartłomiej Paszylk. - Warszawa ; Bielsko-Biała : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2009 . -  s. 70-73, CzP 82(091)
 3. „Gustaw Herling - Grudziński - naoczny świadek i refleksyjny badacz łagrów w "Innym świecie" / Anna Marzec // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 . – s.339-360, WP 82625, WP 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 4. Książka o ludzkim cierpieniu : Gustaw Herling - Grudziński "Inny świat" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. - Wyd 3, rozsz. i zm. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1998. – s. 55-67,  CzP 821.162.1(091)
 5. W cieniu Jałty / Stanisław Burkot // W: Literatura polska po 1939 roku / Stanisław Burkot. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 . – s.54-116,  WP 94800, CzP 821.162.1(091)
 6. Wolność zniewolona / Stanisław Burkot // W: Literatura polska w latach 1939-1989 / Stanisław Burkot. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993 . – s. 37-91, WP 90711- 90719

Artykuły z czasopism:

 1. Cierpienie w „Dziadach” i „Innym Świecie” / Maria Firut// Polonistyka. – 1998, nr 7, s. 459-463
 2. "Dni naszej śmierci..." : o "Innym świecie" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. - 1991, nr 2, s. 78-85
 3. "Lagry i łagry" (Tadeusz Borowski, Gustaw Herling-Grudziński, Aleksander Sołżenicyn) : (esej***1) / Wojciech Kajtoch // W: Proza, proza, proza : opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika / Konrad Strzelewicz. - Kraków : Związek Literatów Polskich, 2000. - T. 6 : Proza, proza, proza... : opowiadania, fragmenty, krytyka, eseje, publicystyka, felietony, korespondencje, wspomnienia, kronika / Konrad Strzelewicz. - s. 363-401
 4. Postawy bohaterów "Innego świata" Gustawa Herlinga-Grudzińskiego wobec systemu totalitarnego / Magdalena Kałamarz // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 18-19

 

Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”

Druki zwarte:

 1. „Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / Antoni Mackiewicz // W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993 . – s. 66-78, WP 12556/b, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 2. Literatura współczesna : streszczenia, problematyka / Teresa Nowacka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Verbum", 1997. - 206, [2] s. ; 21 cm . - WP 10314/b

Artykuły z czasopism:

 1. Historia z pamięci w "Zdążyć przed Panem Bogiem" Hanny Krall / Dorota Śliwińska // Polonistyka. - 1993, nr 4, s. 215-220
 2. O reportażu Hanny Krall "Zdążyć przed Panem Bogiem" / Maria Błaszczyk //     Polonistyka. - 1990, nr 7, s. 331-340
 3. Spory o godność w dyskursie holokaustowym / Beata Przymuszała // Polonistyka. - 2012, nr 8, s. 12-15

 

Zbigniew Herbert „ Przesłanie Pana Cogito”

Druki zwarte:

 1. „..Bez zmartwychpowstania" : Adam Mickiewicz "Do matki Polski" i Zbigniew Herbert "Przesłanie pana Cogito" / Krzysztof Biedrzycki // W: Wariacje metafizyczne : szkice i recenzje o poezji, prozie i filmie / Krzysztof Biedrzycki. - Kraków : "Universitas", cop.2007 . – s. 93-103,  CzP 82(091)
 2. Analiza poezji : szkice interpretacyjne wierszy współczesnych / Małgorzata Niemczyńska. - Kraków : "Omega", 2000. - 116 s. ; 24 cm . - WP 89071
 3. Poezja zaimków : O Przesłaniu Pana Cogito Zbigniewa Herberta / Krzysztof Kłosiński // W: Liryka polska XX wieku : analizy i interpretacje. Seria 3 / red. Włodzimierz Wójcik ; Joanna Kisiel. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005 . – s. 105-113,  WP 100166

 

Sławomir Mrożek „Tango”

Druki zwarte:

 1. "Nasza mała stabilizacja" : poezja w latach 1955-1968 / Stanisław Burkot // W: Literatura polska po 1939 roku / Stanisław Burkot. - Wyd. 2, dodr. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007 . – s. 117-214,  WP 94800, CzP 821.162.1(091)
 2. Literatura współczesna : streszczenia, problematyka / Teresa Nowacka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Verbum", 1997. - 206, [2] s. ; 21 cm . - WP 10314/b
 3. Od "Tanga" Stomila do "Tanga" Edka : historiozoficzna parabola Mrożka / Małgorza Sugiera // W: Lektury polonistyczne : literatura współczesna / pod red. Ryszarda Nycza ; Jerzego Jarzębskiego. - Kraków : "Universitas", 1997 . – s. 149-162, WP 85476, CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism:

 1. "Tango", czyli o sile szarości / Stanisław Cz[esław] Kurdziel // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 40-45

 

Andrzej Szczypiorski „Początek”

Druki zwarte:

 1. "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2010.
 2. "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / Anna Szurczak // W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993 . – s. 53-60,  WP 12556/b, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 3. Glosy do "Początku" Andrzeja Szczypiorskiego / Stanisław Bortnowski // W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów / pod red. Alicji Krawczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993 . – s. 61-65, WP 12556/b, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 4. Książka nie tylko o przedziwnym splocie losów polsko - żydowskich : Andrzej Szczypiorski "Początek" / Anna Marzec // W: Od Schulza do Myśliwskiego : interpretacje współczesnej prozy polskiej : sugestie metodyczne dla nauczycieli / Anna Marzec. - Wyd 3, rozsz. i zm. - Kraków : "Impuls" : "Text", 1998. –s. 86-94,  CzP 821.162.1(091)
 5. Literatura współczesna : streszczenia, problematyka / Teresa Nowacka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Verbum", 1997. - 206, [2] s. ; 21 cm . - WP 10314/b
 6. Początek, ale czego? Próba interpretacji powieści Andrzeja Szczypiorskiego "Początek" / Lucyna Żbikowska // W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych : zbiór analiz i interpretacji / pod red. Piotra Żbikowskiego. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994 . – s. 449-478,  WP 82625, WP 86325, CzP 37.016:811.162.1+821.162.1

Artykuły z czasopism:

 1. Mroczne korzenie współczesności, czyli "Początek" Andrzeja Szczypiorskiego / Jerzy Kaniewski // Polonistyka. - 1993, nr 4, s. 220-226

 

Autor: Marta Wąsacz