Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014
Zestawiła: Urszula Buczkowska

Programy profilaktyczne w zbiorach PBW w Przemyślu i Filiach
Zestawienie bibliograficzne w wyborze ( wydawnictwa zwarte)

 1. Agresja - przemoc - asertywność / [oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Joanna Bielan]. - Nadarzyn : Lissner Studio, [2010].
  Przemyśl WP 106050
 2. Bajkowe spotkania : program zajęć wychowawczo-profilaktycznych dla uczniów szkoły podstawowej / Joanna Bąk, Elżbieta Wiewióra-Pyka. - Kraków : "Rubikon", 2009.
  Przemyśl WP 14642/b
 3. "Bardziej być" : program profilaktyczny dla młodzieży / Marzena Piwowarczyk. - Kielce : "Jedność", 2005.
  Lubaczów WL 42261
 4. Biorę odpowiedzialność: program profilaktyczno-edukacyjny / Teresa Jadczak-Szumiło, Katarzyna Kałamajska-Liszcz. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
  Przemyśl WP 14614/b
 5. Budowanie szkolnego programu profilaktyki / Małgorzata Simm, Ewa Węgrzyn-Jonek. - Kraków : "Rubikon", 2002.
  Przeworsk WK 44498, Jarosław WJ 1385/b, WJ 54610, Lubaczów CzL 40840, Przemyśl CzP 37.091
 6. Czarodziejskie bajki : scenariusze zajęć do programu profilaktyczno-wychowawczego o charakterze biblioterapeutycznym dla klas I-III szkoły podstawowej / Ewa Wilamowska, Joanna Walczak. - Lublin : "Klanza", 2005.
  Przemyśl CzP 373.3.046-021.64
 7. Diagnoza potrzeb i możliwości środowiska lokalnego jako podstawa przygotowania programu profilaktycznego zapobiegającego niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży : (na przykładzie powiatu kędzierzyńsko- kozielskiego) / Marzena Kordaczuk-Wąs, Sebastian Sosnowski. - Szczytno : Wyższa Szkoła Policji. Wydział Wydawnictw i Poligrafii, 2008.
  Przemyśl WP 102578
 8. Dlaczego integralny program profilaktyczny w szkole : pomoc dydaktyczno-wychowawcza dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Kraków : "Impuls", 2004.
  Lubaczów WL 41950, Jarosław WJ 50080, Przeworsk WK 45100
 9. Drugi elementarz czyli Program Siedmiu Kroków : program profilaktyki dla młodzieży, nauczycieli i rodziców / [oprac. zesp. Agnieszka Arendarska i in.]. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
  Lubaczów WL 1574 B
 10. "Jak żyć z ludźmi" : (umiejętności interpersonalne) : program profilaktyczny dla młodzieży : ćwiczenia grupowe / oprac. tekstu Alicja Kobiałka, tł. [z ang.] Milena Bida. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej : Agencja Informacji Użytkowej, 1989.
  Przemyśl WP 85208, WP 9260/b, Jarosław WJ 47416, WJ 47415, Lubaczów WL 40322, Przeworsk WK 37220, MKsK 159.9
 11. Mądrze i skutecznie : zasady konstruowania szkolnego programu profilaktyczno-wychowawczego / Ewa Kosińska. - Kraków : "Rubikon", 2002.
  Jarosław WJ 1386/b, Lubaczów CzL 40838, Przemyśl CzP 37.091
 12. Myślę, więc jestem ... rozsądny : jak zapanować nad impulsywnością w działaniu : program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej / Kazimierz Słupek. - Kraków : "Rubikon", 2010.
  Przemyśl WP 14655/b
 13. Narkotyki / [oprac. tekstu Dagmara Sołdek, Adam Nyk].. - Nadarzyn : Lissner Studio, 2010.
  Przemyśl WP 104140
 14. Noe : program profilaktyczny dla młodzieży. Cz. 1 i 2 / Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2006.
  Przemyśl CzP 372.861.3, Przeworsk MKsK 376, Jarosław WJ 51084
 15. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przemyśl WP 93653
 16. Pomóż uzależnionym! : integralny program profilaktyczny w szkole : poradnik dla nauczycieli i wychowawców / Marian Łakomski. - Wyd. 4 uzup. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Przemyśl CzP 613/614
 17. Profilaktyczno-wychowawczy program przeciwdziałania agresji u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Teresa Pluta. - Wyd. 3. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przemyśl CzP 373.3.046-021.64, Jarosław WJ 52140, Przeworsk WK 46304, 3601 B
 18. Profilaktyka w gimnazjum : projektowanie, realizacja i ewaluacja programów / Przemysław Piotrowski, Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2003.
  Przemyśl WP 92453, Przeworsk CzK 50182
 19. Profilaktyka w szkole dla młodzieży niedostosowanej społecznie : elementy programu i scenariusze zajęć dla uczniów klas 6 szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Joanna Moczydłowska, Izabela Pełszyńska. - Rzeszów : "Fosze", [2004].
  Przemyśl CzP 376.5, Przeworsk MKsK 376, WK 45882, Jarosław WJ 50723, Lubaczów WL 41954, WL 42851
 20. Program edukacji prozdrowotnej w klasach 4-6 : bezpieczeństwo, zagrożenia, profilaktyka : scenariusze zajęć / Krzysztof Zajączkowski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Przemyśl CzP 372.861.3, Jarosław WJ 50911
 21. Program edukacyjny dla klas 1-3 / Andrzej Kołodziejczyk. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1991.
  Przemyśl WP 79034, Jarosław WJ 47361, Lubaczów WL 38358, WL 36650, WL 36651
 22. Program profilaktyczno-terapeutyczny dla dzieci z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej / Piotr Pawlak. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2006.
  Przemyśl CzP 376, Jarosław WJ 52332
 23. Program profilaktyczno-wychowawczy dla uczniów klas 1-3 szkoły podstawowej / Krzysztof Zajączkowski. - Kraków : "Impuls", 2002.
  Jarosław WJ 49464, Przeworsk CzK 43807
 24. Programy pracy szkoły : program wychowawczy, szkolny program profilaktyki, program edukacji regionalnej / Alicja Tanajewska, Iwona Kiełpińska, Ewa Korzeniewska. - Gdańsk : "Harmonia", 2013.
  Przeworsk CzK 51570
 25. Programy profilaktyki uzależnień : z doświadczeń autorów / pod red. Lucyny Telki. - Katowice : "Śląsk", 2003.
  Przeworsk WK 48375
 26. Przygotowanie do profilaktyki domowej : zajęcia opracowane jako projekt uniwersalnego programu profilaktyki dla rodziców, dostosowane do "Programu Siedmiu Kroków" / Agnieszka Arendarska, Krzysztof Wojcieszek. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1995.
  Lubaczów WL 1573 B
 27. SAPER czyli jak rozminować agresję : program profilaktyczno-wychowawczy dla klas 1-3 gimnazjum oraz klasy 1 szkół ponadgimnazjalnych / Renata Knez, Wojciech M. Słonina. - Kraków : "Rubikon", 2002.
  Przemyśl CzP 371.2, Lubaczów WL 46186, WL 46624
 28. Skuteczność edukacyjnych programów profilaktycznych realizowanych w klasach I-III / Maria Łukawska. - Wyd. 2. - Krasnystaw : Maria Łukawska, 2013.
  Przemyśl WP 106495, WP 106496, Lubaczów WL 48807, WL 48808, Przeworsk WK 51389, WK 51390
 29. Skuteczność profilaktyki używania substancji psychoaktywnych : podstawy opracowywania oraz ewaluacja programów dla dzieci i młodzieży / Krzysztof Ostaszewski. - Warszawa : "Scholar", 2003.
  Jarosław WJ 51877, Lubaczów WL 41871
 30. Spróbujmy mówić razem : program profilaktyki logopedycznej (dla przedszkoli, klas kształcenia zintegrowanego i integracyjnego) / Bożena Dittfeld. - Kraków : "Impuls", 2004.
  Przeworsk WK 45102
 31. Szkolny program profilaktyki do realizacji w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych "Żyj zdrowo i szczęśliwie" / Barbara Anioł [i in.]. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  Jarosław WJ 51018, Przeworsk CzK 3590 B
 32. Szkolny program profilaktyki na poziomie szkoły podstawowej / [red. Barbara Bleja-Sosna]. - Toruń : "BEA", 2004.
  Jarosław WJ 51477, Przeworsk CzK 3584 B
 33. Szkoła, która ochrania : szkolny program profilaktyki / Barbara i Grzegorz Paziowie. - Kraków : "Rubikon", 2002.
  Lubaczów CzL 40839
 34. Wspomaganie procesu wychowawczego programami profilaktyczno-edukacyjnymi / red. Anatol Bodanko. - Kraków : "Impuls", 1999.
  Lubaczów WL 39801, WL 38901, WL 38902, Przeworsk MKsK 37
 35. Wychowawczy program profilaktyczny : gimnazjum / Małgorzata Grodowska, Maria Kowalska. - Kraków : "Rubikon", cop. 2003.
  Przemyśl CzP 37.091, Przeworsk WK 44493
 36. Wygrać życie : szkolny program profilaktyki / Krzysztof Wojcieszek. - Kraków : "Rubikon", 2002.
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88, Lubaczów CzL 40841, Przeworsk WK 44496
 37. Zanim spróbujesz : program profilaktyki uzależnień dla uczniów / [aut. Barbara Jakubowska i in. ; oprac. Alicja Pacewicz] ; Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. - [Wyd. 3 popr.]. - Warszawa : Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 1994.
  Lubaczów WL 41348
 38. "Żyj bezpiecznie i zdrowo" : program profilaktyczno-wychowawczy edukacji zdrowotnej / Mariola Kwiatkowska-Łozińska. - Kraków : "Impuls", 2007.
  Przemyśl CzP 37.016:613+613.88, Lubaczów WL 43961, Przeworsk WK 47607

 

Autor: Urszula Buczkowska