Uczenie się, zapamiętywanie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła : Urszula Buczkowska

Uczenie się, zapamiętywanie

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999 - 2010


Druki zwarte:

 

 1. Jak uczyć się szybko i skutecznie / Christian Drapeau. – Warszawa : „Klub dla Ciebie”,  2002 
  WP 96662
 2. Jak uczyć się szybko  i skutecznie … i dostać się na wymarzoną uczelnię / Filip Żurakowski. – Wyd. 2 popr. i uzup. – Warszawa : „Studio Emka”, 2004 
  WP 89335, WP 92089
 3. Jak uczyć uczenia się? : środki i metody kształcenia samokontroli i samooceny  w edukacji wczesnoszkolnej / Beata Oelszlaeger. – Kraków : „Impuls”, 2007 
  WP 94791
 4. Każdy uczeń może osiągnąć sukces / William Glasser. – Łódź : Pracownia Alternatywnego Wychowania, 2005    
  CzP 371.3
 5. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się / Bożena Kubiczek . – Wyd. 3. -  Opole : „Nowik”, 2007  
  CzP 371.3
 6. Uczenie się i pamięć : integracja zagadnień / John R. Anderson. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998  
  WP 85575, WP 89309
 7. Uczenie się jako przedsięwzięcie na całe życie : praca zbiorowa / pod red. Nauk. Teresy Bauman. – Kraków : „Impuls” ; Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2005 
  CzP 37.041
 8. Uczymy, jak się uczyć / Robert Fisher. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1999
  WP 87110
 9. Trudności w nauce : skuteczne sposoby pracy z dzieckiem : pomóż swojemu dziecku / Gislind Binder, Richard Michaelis. – Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2003      WP 97160

 


Artykuły z czasopism:

 1. Aby chciało się chcieć … / Ewa Gruszczyńska – Barańska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 17-20
 2. „Archiwum notatek” – funkcjonalny sposób gromadzenia informacji / Marta Chrabąszcz // Język Polski w Gimnazjum. – 2003/2004, nr 4, s. 68-70
 3. Geny pamięci / Leszek Kaczmarek // Biologia w Szkole. – 2000, nr 1, s. 15-17
 4. Jak nauczyć uczenia się i pracy nad sobą? / Julian P. Sawiński // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 18-22
 5. Jak skuteczniej się uczyć / Marlena Zielińska // Biologia w Szkole. – 2005, nr 6, s. 23-31
 6. Jak zanotujesz tak zdasz  / Ewa Iskierka-Kasperek // Charaktery. – 2010, nr 2, s. 86-89
 7. Klasowa orkiestra pod dyrekcją nauczyciela / Agnieszka Bleja // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 2, s. 101-109
 8. Lęk poraża małego ucznia / Ewa Jasion // Edukacja i Dialog. – 2002, nr 7, s. 58-60
  Wpływ lęku na jakość uczenia się i zapamiętywania
 9. Mapy myśli : metoda notowania nielinearnego / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 5, s. 8-9
 10. Metoda Jaźwińskiego : ( próba zastosowania mnemotechniki w nauczaniu historii ) / Maria Bieniek, Katarzyna Krupa // Wiadomości Historyczne. – 1998, nr 2, s. 89-95
 11. Metoda rozwoju i kształcenia jako strategiczne continuum / Wiesław Andrukowicz // Kwartalnik Pedagogiczny. – 2003, nr 4, s. 75-92
 12. Mnemotechniki / Ewa Nowak // Cogito. – 2003, nr 16, s. 78-79
 13. Mnemotechniki w ortografii / Ewa Baranowska // Życie Szkoły. – 2007, nr 5, s. 21-23
 14. Mnemotechniki w terapii dysortografii / Bogusław Chmurzyński // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2001, nr 10, s. 34-39
 15. Różne sposoby na to, żeby chciało się chcieć / Jacek Buczny // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 57-72
 16. Scaffolding w procesie dydaktycznym: miedzy dydaktyką pamięci a dydaktyką myślenia – bliżej dydaktyki myślenia / Urszula Dernowska // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 54 (2009), nr 2, s. 35-55
 17. Skup się na uczeniu! / Wiesław Sikorski // Psychologia w Szkole. – 2008, nr 1, s. 103-110
 18. Sposoby uczenia się a pamięć / Dorota Kondrat // Remedium. – 2004, nr 11, s. 10-11
 19. Style organizacji procesu uczenia się / Maciej Słomczyński // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 54 (2009), nr 2, s. 159-173
 20. Style uczenia się / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 1, s. 10-11
 21. Superpamięć – poznajemy efektywne techniki zapamiętywania : konspekt lekcji z zakresu organizacji i techniki pracy umysłowej ucznia w szkole ponadpodstawowej / Zofia Araszczuk // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 21-23
 22. Techniki pamięciowe / Dorota Kondrat // Remedium. – 2005, nr 3, s. 8-9
 23. Techniki szybkiej nauki : nowoczesne metody efektywnego  przyswajania informacji / Agnieszka Zielonka // Dyrektor Szkoły. – 1998, nr 7/8, s. 52-53
 24. Techniki usprawniające czytanie (scenariusz zajęć świetlicowych dla gimnazjalistów / Aleksandra Dworacka // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 3, s. 22-23
 25. Uczenie się zajęciem radosnym / rozmowa z Markiem Szurawskim, trenerem technik pamięciowych / rozm. przepr. Beata Igielska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2009, nr 4, s. 29-34
 26. Uczyć uczniów uczenia się, czyli 3xU / Katarzyna Lotkowska // Psychologia w Szkole. – 2006, nr 3, s. 73-78
 27. Uczymy się. Konspekt zajęć / Gabriela Gmerek – Biniek // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 2, s. 10-11
 28. Wspieranie ucznia w procesie uczenia się / Irena Adamek // Nauczanie Początkowe. – 2007/2008, nr 3, s. 42-50
 29. Wszystkiego możesz się szybko nauczyć / Marta Lipiec // Nowa Szkoła. – 2004, nr 9, s. 20-25
 30. Wykorzystanie mnemotechniki w edukacji szkolnej / Jacek Gancarz // Wychowanie na Co Dzień. – 2003, nr 4/5, dod. S. VII-X
 31. Zakuć, zaliczyć i zapamiętać / Ewa Czerniawska, Maria Ledzińska // Charaktery. – 1999, nr 1, s. 20-21
 32. Zasady skutecznej edukacji / Przemysław Bąbel  // Psychologia w Szkole . – 2007, nr 2, s. 67-78

Autor: Urszula Buczkowska