Katyń 1940 – 2010

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa

Katyń 1940 – 2010

Zestawienie bibliograficzne w wyborze


Druki zwarte:
 1. Dramat katyński / Czesław Madajczyk. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989.
  Przemyśl 88018
 2. Dzieje sprawy Katynia / Jerzy Łojek (Leopold Jerzewski [pseud.]). - Białystok : "Versus", 1989
  Przeworsk 36335
 3. Golgota Wschodu : materiały pomocnicze dla nauczycieli w 60. rocznicę zbrodni w Katyniu : konkurs szkolny / zeszyt oprac. zespół pod kier. Wojciecha Książka . - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 1999.
  Przemyśl 11096/b
 4. "Katyń - Golgota Wschodu" : podsumowanie konkursu szkolnego / oprac. Kazimierz Korab, Cezary Makowski, Barbara Ziółkowska. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
  Jarosław 443/b
 5. Katyń : lista ofiar i zaginionych jeńców obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989.
  Przemyśl 81521
 6. Katyń : problemy i zagadki : dedykowane Józefowi Czapskiemu / red. Jerzy Jackl. - Warszawa : "Pomost", 1990.
  Przemyśl 9078/b
 7. Katyń : raport Polskiego Czerwonego Krzyża / Kazimierz Skarżyński ; przedm. Wojciech Ziembiński; Instytut Józefa Piłsudskiego w Kraju. - Warszawa : "Pokolenie", 1989.
  Jarosław 47296
  Lubaczów 1038
 8. Katyń : relacje, wspomnienia, publicystyka / wstęp i oprac. Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989.
  Przemyśl 80599
  Przemyśl 78923
 9. Katyń : stalinowska masakra i tryumf prawdy / Allen Paul ; z ang. przeł. i oprac. red. Zofia Kunert ; Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa. - Warszawa : "Świat Książki", 2006.
  Przemyśl 95542
 10. Katyń : tło historyczne, fakty, dokumenty / Andrzej Leszek Szcześniak. - Warszawa : "Alfa", 1989.
  Jarosław 46762
  Lubaczów 36293
  Przeworsk 36026
 11. Katyń : zbrodnia i kłamstwo / Tadeusz Kisielewski. - Poznań : "Rebis" 2008.
  Przemyśl 98071
 12. Katyń w pół drogi / Piotr Gabryel. - [B. m.] : "Omnibus", 1989.
  Przemyśl 78704
 13. Katyńska zbrodnia / Andrzej Leszek Szcześniak. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2004
  Jarosław 50845
 14. Lista katyńska : jeńcy obozów Kozielsk, Ostaszków, Starobielsk i zaginieni w Rosji Sowieckiej / oprac. Adam Moszyński. - Warszawa : "Omnipress" : Polskie Towarzystwo Historyczne, 1989
  Przemyśl 78562
 15. Ministerstwo Edukacji Narodowej o zadaniach wychowawczych : podsumowanie konkursu szkolnego "Katyń - Golgota Wschodu" / oprac. Kazimierz Korab [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
  Przeworsk 2778 B
 16. Pamiętniki znalezione w Katyniu / z przedmową Janusza Zawodnego ; [do dr. przygot. Jan A. Stepek]. - Wyd. 2 rozsz. - Paris : Editions Spotkania, 1990
  Przemyśl 99242
 17. Post mortem : Katyń - opowieść filmowa / Andrzej Mularczyk. - Wyd. 2. - Warszawa : "Muza", 2008.
  Przemyśl 95994
 18. Ślad kuli / Jerzy Morawski. - Warszawa ; Londyn : Unicorn Publishing Studio, 1992
  Przemyśl 91092
  Przemyśl 82318
 19. W cieniu Katynia / Stanisław Swianiewicz. - Wyd. 3 foto-offsetowe. - Paryż : Instytut Literacki, 1976.
  Przemyśl 100730
 20. Zbrodnia katyńska : gdzie jest brat twój? / Stanisław Wroński. - Kraków : ["Puls"], 2005
  Przemyśl 99462
 21. Zbrodnia katyńska w świetle dokumentów / z przedm. Władysława Andersa. - Wyd. 6. - Londyn : "Gryf", 1978
  Przemyśl 100729Artykuły z czasopism:

 1. Buntownik z KGB / Krystyna Kurczab-Redlich // RZECZPOSPOLITA . - 2006, nr 217, s. A10-A13
 2. Cień Katynia / Andrzej Przewoźnik// RZECZPOSPOLITA. - 2005, nr 89, dod. s. 2-3
 3. Czaszka pomoże odkryć tajemnicę / Andrzej Stankiewicz, Anna Sekudewicz // RZECZPOSPOLITA. - 2006, nr 149, s. A5
 4. Czterdzieści siedem lat kłamstwa / Tomasz Stańczyk // RZECZPOSPOLITA. - 2007, nr 94, s. A16
 5. Dzieje kłamstwa katyńskiego / Barbara Fedyszak-Radziejowska // RZECZPOSPOLITA. - 2007, nr 95, s. A8
 6. Dzieje sprawy katyńskiej : zbrodnia, kłamstwo, milczenie, prawda / Andrzej Kaczyński // RZECZPOSPOLITA. - 2005, nr 89, dod. s. 2-7
 7. Ferdynand Goetel - ostatnia ofiara Katynia / Tomasz Zbigniew Zapert // RZECZPOSPOLITA. - 2008, nr 52, s. K4-K5
 8. Jak to powiedzieć / Paweł Kowal // POLITYKA. - 2010, nr 14, s. 82-85
 9. Jak żyjący Remigiusz Henryk Bierzanek znalazł się na liście ofiar katyńskich : (głos do pracy Czesława Madajczyka, "Dramat katyński", Warszawa 1989) / Witold Stankiewicz //DZIEJE NAJNOWSZE .-1995, nr 4, s. 127-130
 10. Józef Mackiewicz - groźny świadek zbrodni / Grzegorz Eberhardt // RZECZPOSPOLITA. - 2007, nr 88, s. A14-A15
 11. Katyń 1940-2010 / red. Maciej Rosalak // RZECZPOSPOLITA. - 2010, nr 84, dod. s. 1-20
 12. Kreml za Katyń was wciąż nie przeprosił / Bukowski Władimir ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // RZECZPOSPOLITA. - 2010, nr 92, s. A19
 13. Lata walki o prawdę / Bożena Łojek ; rozm. przepr. Bartosz Marzec // RZECZPOSPOLITA. - 2005, nr 89, dod. s. 17
 14. Literaci a sprawa katyńska - 1945 / Stanisław Maria Jankowski, Ryszard Kotarba .-Kraków, 2003 .-Rec. Krzysztof Masłoń //RZECZPOSPOLITA .-2004, nr 97, s. A11-A12
 15. Między dwoma wrogami : komisja techniczna PCK w Katyniu / Jolanta Adamska. // RZECZPOSPOLITA. - 2005, nr 89, dod. s. 6-7
 16. Międzynarodowa Komisja Lekarska : pierwszy dokument zbrodni / Andrzej Przewoźnik// RZECZPOSPOLITA . - 2005, nr 89, dod. s. 8-9,12-15
 17. Najtragiczniejsza stacja polskiej Golgoty / Lech Kaczyński // RZECZPOSPOLITA. - 2010, nr 85, s. A52
 18. Odkryć Katyń w Ameryce / Jacek Przybylski // RZECZPOSPOLITA. - 2010, nr 91, s. A18
 19. Paszkwil w Dumie / Zdzisław Raczyński // POLITYKA .-1996, nr 5, s. 18
 20. Polskie wnuczęta Stalina / Piotr Semka // RZECZPOSPOLITA . - 2008, nr 134, s. A16
 21. Reakcja amerykańska na masakrę w Katyniu [skrót pracy] / Niels Heintze ; tł. Piotr Madajczyk //DZIEJE NAJNOWSZE .-1999, nr 1, s. 81-83
 22. Rdza jak krew : otwarcie dwu cmentarzy: polskich i rosyjskich ofiar Katynia / Jagienka Wilczak //POLITYKA .-2000, nr 31, s. 77-79
 23. Rosjanie odkrywają Katyń / Marek Ostrowski // POLITYKA. - 2010, nr 17, s. 14-15
 24. Sowiecka przeszłość i rosyjska teraźniejszość : o Katyniu 25 lat temu i dziś / Natalia Gorbaniewska ; tł. Natalia Woroszylska // RZECZPOSPOLITA. - 2005, nr 112, s. A8-A10
 25. Sześciolecie Memoriału Katyńskiego / Tomasz Bohun// MÓWIĄ WIEKI. - 2006, nr 09, s. 30-31
 26. Szkoła dialogu / Sławomir Popowski // RZECZPOSPOLITA .-2004, nr 193, s. A8
 27. Świadek specjalnego znaczenia : Katyń: ciągłe wątpliwości / Maciej Kozłowski // POLITYKA. - 2005, nr 16, s. 84-87
 28. Tajemnica i kłamstwo/ Bartosz Kaliski// NOWE KSIĄŻKI. - 2007, nr 11, s. 10-11
 29. Tryumf prawdy / Marek Gałęzowski // NOWE KSIĄŻKI. - 2006, nr 7, s. 12-13
 30. Uczta ludobójców / Oleg Zakirow ; tł. Jerzy Redlich // RZECZPOSPOLITA. - 2006, nr 60, s. A10-A11
 31. Wezmę to śledztwo! / Justyna Prus // RZECZPOSPOLITA. - 2010, nr 73, s. A20-A21
 32. Wierzyłem, że oni żyją / Józef Czapski ; rozm. przepr. Andrzej Wajda // POLITYKA. - 2007, nr 37, s. 68, 70
 33. Wolność i prawda / Lech Kaczyński // RZECZPOSPOLITA. - 2010, nr 91, s. A20
 34. Zaplanowane ludobójstwo : śledztwo w sprawie Katynia / Leon Kieres ; rozm. przepr. Krzysztof Masłoń // RZECZPOSPOLITA.-2004, nr 290, s. A5-A7
 35. Zbrodnia nieznana światu / Allen Paul ; rozm. przepr. Zofia Kunert // RZECZPOSPOLITA .-2004, nr 97, s. A11
 36. Życie z piętnem Katynia : 66 rocznica ujawnienia zbrodni / Piotr Zychowicz // RZECZPOSPOLITA. - 2009, nr 86, s. A4-A5


Materiały audiowizualne:

 1. Polska w ogniu : Katyń / progr. Bogusław Wołoszański ; scen. Bogusław Wołoszański, Jan Tarczyński ; reż. Wojciech Pacyna. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
  Przemyśl 411/KV
 2. Zbrodnia katyńska / scen. i realiz. Maciej Sieński, Marek Widarski. - Warszawa : "Czołówka", 1999
  Lubaczów 108
  Jarosław 80/KV
  Przeworsk 45 V

Autor: Elżbieta Krupa