Opracowania lektur: renesans, barok, oświecenie

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2012
Zestawiła: Lilianna Żywutska


OPRACOWANIA LEKTUR: RENESANS, BAROK, OŚWIECENIE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1889 - 2011

 

RENESANS

JAN KOCHANOWSKI

PIEŚNI, TRENY , PSALMY

Druki zwarte

 1. Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2008. WP 95972
 2. Fraszki ; Pieśni ; Treny / Jan Kochanowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2010. WP 103569
 3. Jan Kochanowski : interpretacje / pod red. Jana Błońskiego. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1989. WP 78537, WP 78309, WP 78308, WP 78310,
 4. Jan Kochanowski w literaturze i kulturze polskiej doby Oświecenia / Wacław Walecki ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. WP 37722
 5. Jan Kochanowski : szczyt renesansu w literaturze polskiej/ Janusz Pelc. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980. CzP 821.162.1(091)A/Z, WP 101900
 6. Jan Kochanowski "Treny"/ oprac. Maciej Krassowski. - Warszawa : "Jota", 1990. CzP AL.
 7. Literatura Odrodzenia/ Jerzy Ziomek ; Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. WP 89992, WP 74655, WP 74654, CzP 821.162.1(091)
 8. O języku poezji Jana Kochanowskiego/ Maria Renata Mayenowa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1983. WP 64612, CzP 821.162.1(091)A/Z
 9. Pieśni/ Jan Kochanowski ; oprac. Ludwika Szczerbicka-Ślęk. - Wyd. 3 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970. WP 48237BN
 10. Renesans/ Jerzy Ziomek ; Instytut Badań Literackich PAN. - Wyd. 2 ilustrowane. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1976. CzP 821.162.1(091), WP 57250, WP 31804
 11. Treny/ Jan Kochanowski ; oprac. Janusz Pelc. - Wyd. 16 popr. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1999. WP 91621BN, WP 35019BN,
 12. Treny/ Jan Kochanowski ; oprac. Julian Krzyżanowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967. WP 43283, WP 55244, WP 50108, WP 50572


PIEŚŃ „CZEGO CHCESZ OD NAS PANIE”

Druki zwarte

 1. Arcydzieło liryczne : Hymn: "Czego chcesz od nas, Panie..." J. Kochanowskiego / Dariusz Rott // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . -
  CzP 821.162.1(091). - S. 24 - 28.
 2. Czego chcesz od nas Panie...? Manifest poetycki i filozoficzny Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk // W: Wybrane zagadnienia z literatury / pod red. Alicji Krawczyk i Małgorzaty J. Kowalczyk. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1996 . - WP 83637. - Cz. 3 : Renesans. - S. 43-65.
 3. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004. - 143, [1] s. ; 21 cm . - WP 91956.
 4. Jan Kochanowski - "Czego chcesz od nas, Panie, za Twe hojne dary?" / Stanisław Grzeszczuk // W: Lektury polonistyczne : średniowiecze - renesans - barok / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S. Gruchały. - Wyd. 4. - Kraków : "Universitas", 1997. - T. 1. - S. 71-[102].
 5. Manifest poetycki i filozoficzny - "Czego chcesz od nas Panie...? Jana Kochanowskiego / Stanisław Grzeszczuk // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988 . - WP 76263, WP 76264, CzP 821.162.1(091). - S. 29 - 52.
 6. Optymizm i tragizm człowieka renesansu / Janusz Pelc // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . - WP 22016, WP 22017. - S. 38-50

Artykuły z czasopism

 1. ,,Czego chcesz od nas, Panie...?'' - manifest poetycki filozoficzny Jana Kochanowskiego / S. Grzeszczuk // Język Polski w Szkole Średniej. - 1986/1987, z. 3, s. 13-27
 2. Liryczny piewca harmonii wszechświata i jego Stwórcy - Czego chcesz od nas, Panie... Jana Kochanowskiego : szkic interpretacyjno-metodyczny / Jerzy Deneka // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. -  1995/1996,  z. 5, s. 58-64
 3. O dialogu tekstów z różnych epok / Izabela Czyżewska-Kasińska // Język Polski w Gimnazjum. -  2006/2007, nr 2,  s. 35-47
 4. Ogród harmonii i nadziei : o hymnie ,,Czego chcesz od nas, Panie...'' Jana Kochanowskiego / Andrzej Stanisław Kowalczyk // Polonistyka. - 1984, nr 5/6, s. 346-357


„PIEŚŃ ŚWIĘTOJAŃSKA O SOBÓTCE”

Druki zwarte

 1. Arkadia w Czarnolesie : "Pieśń świętojańska o Sobótce" Jana Kochanowskiego / Janina Abramowska // W: Lektury i problemy / wybór i oprac. Janusz Maciejewski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. – CzP 37.016:811.162.1+821.162.1S. 11 – 19
 2. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004. - 143, [1] s. ; 21 cm . - WP 91956.
 3. Jan Kochanowski / Feliks Tomaszewski // W: Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej / Feliks Tomaszewski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990 . - CzP 37.016:811.162.1+821.162.1. - S. 44 - 86.
 4. Renesansowa pochwała wsi / Stanisław Grzeszczuk // W: Literatura polska w szkole średniej / pod red. Stanisława Grzeszczuka. - wyd. 3. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985 . - WP 68692, WP 68693, WP 68694, CzP 821.162.1(091). - S. 48 - 67.
 5. Sobótka : zestawienie dwu wieków i dwu indywidualności / Piotr Chmielowski // W: Studia i szkice z dziejów literatury polskiej. Seria 1 / Piotr Chmielowski. - Kraków : J. K. Żupański & K. J. Heumann, 1889. - S. 75-120. - Cz1P/A/821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. Czytanie ze zrozumieniem "Pieśni świętojańskiej o Sobótce" Jana Kochanowskiego / Ewa Czernik // Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 44-49
 2. Jan Rymarkiewicz - autor zapomnianego studium na temat "Pieśni świętojańskiej o sobótce" / Maciej Wróblewski // Pamiętnik Literacki. - 2006, nr 3, s. 173 – 181
 3. Z Kochanowskim we współczesność. Walory i warunki lektury aktualizującej / Andrzej Łopata // Język Polski w Gimnazjum. - 2007/2008, nr 4, s. 26 – 45

WILLIAM SZEKSPIR

ROMEO I JULIA

Druki zwarte

 1. Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja "Romea i Julii" w reżyserii Baza Luhrmanna / Piotr Sitarski // W: Film : przewodnik dla licealistów / red. Beata Żmichowska. - Warszawa : "Stentor", 2007 . - WP 96666. - S. 93-103.
 2. Odrodzenie / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. – s.68-76,  821.162.1(091), WP   92546
 3. Omówienia lektur i wierszy dla gimnazjum / oprac. Elżbieta Zarych, Agnieszka Misiaszek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – s. 313-321,82(091)
 4. Omówienia lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum / oprac. Agnieszka Misiaszek, Elżbieta Zarych. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. – s. 178-188,82(091)

Artykuły z czasopism

 1. Osobowościowe uwarunkowania odbioru utworów filmowych na przykładzie Romea i Julii Baza Luhrmanna / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. – 2005/2006, z. 2, s. 25-34
 2. Romantyczne echa e "szekspirowskiej" operze "Romeo i Julia" Charlesa Gounoda / Alina Borkowska-Rychlewska // Pamiętnik Literacki. - 2011, z. 1, s. 93-109
 3. Scenariusze lekcji prowadzonych metodą projektu, poświęconych analizie fragmentów adaptacji filmowych dramatu Szekspira „Romeo i Julia” / Izolda Bednarek // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 35(163)-39(167)
 4. Zmienności szekspirowskich kobiet / Waldemar Howil // Język Polski w-  2006/2007, nr 3, s. 27-33

 

WILLIAM SZEKSPIR

MAKBET

Druki zwarte

 1. Makbet i Edyp / Wystan hugh Auden // W: Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983 . - WP 64735. – S. 351-358
 2. Makbet jako poemat dramatyczny / L.C. Knights // W: Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik. – Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. – WP 64735. – S. 275-296
 3. Szekspirowski teatr śmierci / Jacek Mikołajczyk // W: Zabójczy flirt : literatura i terroryzm / Jacek Mikołajczyk. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : "Park", 2011. - CzP 82(091). - S. 37 - 71.
 4. Tragedia Makbeta albo wolność wyboru : "Makbet" / Stanisław Balbus // W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa ; Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973 . - WP 50093, WP 50117. - S. 108-114

Artykuły z czasopism

 1. Bóg, religia, metafizyka a Szekspir (miedzy renesansem a barokiem) / Wioletta Przytuła // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 17 – 36
 2. Makbet dla humanistów / Wiesław Przybyła // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 37 – 46
 3. Makbet, czyli refleksja o odwadze / Barbara Gronek // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 7 - 16
 4. Makbeta sen o nieśmiertelności / Włodzimierz Galewicz // Znak. - 1996, nr 8, s. 97 - 115

PIOTR SKARGA

KAZANIA SEJMOWE

Druki zwarte

 1. Kazania sejmowe / Piotr Skarga ; oprac. Janusz Tazbir przy współudz. Mirosława Korolki. - Wyd. 3 zm. i uzup. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972. WP 20104BN, WP 20654BN
 2. O prozie Kazań sejmowych Piotra Skargi / Mirosław Korolko. - Warszawa : "Pax", 1971. WP 54246
 3. Ojczyzna jak okręt. Fragment "Kazań sejmowych" Piotra Skargi/ Violeta Machajska // W: Lekcje czytania : eksplikacje literackie / pod red. Władysława Dynaka ; Aleksandra Wita Labudy. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991 . - WP 79723, WP 79724. - Cz. 1. - S. 245-255.

Artykuły z czasopism

 1.  Kazania sejmowe Piotra Skargi przykładem sztuki retorycznej - promocja lekcji dla klasy I liceum i technikum / E. Orłowska // Język Polski w Szkole Średniej. - 1993/1994, z.1, s.47-51
 2. W przestrzeni "długiego trwania" Ideologia społeczno - polityczna "Kazań sejmowych" Piotra Skargi w kontekście scholastycznej kosmologii / Paweł Bohuszewicz // Pamiętnik Literacki. - 2005, nr 2, s. 95 – 122

 

 

BAROK

JAN CHRYZOSTOM PASEK

PAMIĘTNIKI

Druki zwarte

 1. Barok / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. - 240 s. ; 21 cm . - WP 92549, CzP 821.162.1(091).
 2. Pamiętniki / Jan Chryzostom Pasek ; oprac. i wstępem opatrzył Roman Pollak ; il. Adam Marczyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1963. WP 94284
 3. Pamiętniki / Jan Chryzostom Pasek ; wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Czapliński. - Wyd. 5 zm. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979. WP 36876BN
 4. Pamiętniki Jana Chryzostoma Paska / do użytku szkolnego zastosował, wstępem i objaśnieniami opatrzył Kazimierz Kobzdaj. - Lwów : nakł. Księgarni Gubrynowicza i Syna, 1914. Cz1P A/929-051(4/9) A/Z
 5. Perły / Jerzy Korkozowicz // W: Od Paska do Przybyszewskiej : wszystkie myśli pozajmowane / Jerzy Korkozowicz. - Olsztyn : "Pojezierze", 1988 . - WP 76016, WP 76017, WP 77428. - S. 7-28.
 6. Typ charakterystyki postaci w "Pamiętnikach" Paska / Jadwiga Rytel // W: O literaturze polskiej : materiały / wybór i oprac. Andrzej Z. Makowiecki. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974 . - WP 22016, WP 22017. - S. 86-94

Artykuły z czasopism

 1. Niespodzianki dwujęzyczności szlacheckiej : Pasek jako orator / Anna Axerowa // Pamiętnik Literacki. - 2007, nr 2, s. 207 – 218
 2. Stylistyczne funkcje składni w ,,Pamiętnikach'' J.Ch.Paska / G. Surma // Polonistyka. - 1986, nr 6, s.443-451

JAN ANDRZEJ MORSZTYN

DO TRUPA

Druki zwarte

 1. Barok / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. - 240 s. ; 21 cm . - WP 92549, CzP 821.162.1(091).
 2. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004. - 143, [1] s. ; 21 cm . - WP 91956.
 3. Trup i zakochany : "Do trupa" Sonet J. A. Morsztyna / Dariusz Rott // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - CzP 821.162.1(091). - S. 37 - 42.

Artykuły z czasopism

 1. O sonecie ,,Do trupa'' Jana Andrzeja Morsztyna / R. Warchoł // Polonistyka. - 1987, nr 9, s.659-666

JAN ANDRZEJ MORSZTYN

NIESTATEK

Druki zwarte

 1. Barok / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. - 240 s. ; 21 cm . - WP 92549, CzP 821.162.1(091).
 2. Jan Andrzej Morsztyn - "O sobie" i "Niestatek" / Janusz S. Gruchała // W: Lektury polonistyczne : średniowiecze, renesans, barok / pod red. Janusza [Stanisława] Gruchały. - Kraków : "Universitas", 1999 . - WP 91455, CzP 821.162.1(091). - T. 3. - S. 171-183.
 3. Żonglowanie niemożliwościami : "Niestatek" J. A. Morsztyna / Dariusz Rott // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - CzP 821.162.1(091). - S. 41 - 43.OŚWIECENIE

IGNACY KRASICKI

ZEPSUTY ŚWIAT

Druki zwarte

 1. Opracowania lektur i wierszy : liceum : [wszystkie lektury z podstawy programowej] : [zgodne ze standardami wymagań egzaminacyjnych] / Dariusz Pietrzyk, Robert Rychlicki, Anna Marzec. - Kraków : "Greg", [2007]. CzP 821.162.1(091)
 2. Oświecenie / Teresa Nowacka. – Warszawa : „Verbum”, 2003. – 223 s. ; 21 cm . CzP 821.162.1(091).
 3. Wypracowania : wzory : szkoła średnia. T. 2, Oświecenie, romantyzm / Dorota Stopka. - Kraków : "Greg", 1998. CzP 821.162.1(091)

Artykuły z czasopism

 1. Satyry - różne modele społecznych zachowań / Katarzyna Droga, Agnieszka Pietrzykowska, Agnieszka Fedorowicz // Cogito. -  2003, nr 6, s. 9 -11
 2. Satyra, czyli oda na cześć zepsutego świata : szkic do ćwiczeń umysłowych z literaturą oświecenia / Wioletta Poturała // Język Polski w Liceum. -  nr 4, 2007/2008, s. 37-48

IGNACY KRASICKI

BAJKI

Druki zwarte

 1. Krasickiego "Bajki i przypowieści" / Juliusz Kleiner // W: Studia z zakresu literatury i filozofii. Cz. 1 / Juliusz Kleiner. - Warszawa : "Biblioteka Polska", 1925. - S. 3-51. - Przypisy Cz1P/A/821.162.1(091)
 2. Lektury polonistyczne : oświecenie, romantyzm. T. 1 / pod red. Andrzeja Borowskiego i Janusza S[tanisława] Gruchały. - [Wyd. 1, właśc. 2]. - Kraków : "Universitas", 1997. WP 91458, CzP 821.162.1(091)
 3. Między uniwersalną prawdą a polityczną aktualizacją : "Ptaszki w klatce" I. Krasicki / Janusz Ryba // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica", cop.2000 . - CzP 821.162.1(091). - S. 59 - 64.
 4. O daremności naszych działań - "Bajki" Ignacego Krasickiego / Włodzimierz Maciąg // W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987 . - WP 73504, P 73502, CzP 821.162.1(091). - S. 112 – 125.
 5. Oświecenie / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. - 223 s. ; 21 cm . CzP 821.162.1(091).

Artykuły z czasopism

 1. Jak łączyć przyjemne z pożytecznym, czyli propozycja opracowania ,,Bajek'' Ignacego Krasickiego w klasie piątej z zastosowaniem gier dramatycznych / L. Kossakiewicz // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. -  1987/88, z.2, s.198-208
 2. Propozycja lekcji w kl.V na podstawie bajki I.Krasickiego ''Przyjaciele'' / Irena Hawro-Świderska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1996/1997, z.3, s.48-50
 3. Szkolne rozmowy o przyjaźni : propozycje lekcji dla klasy IV-VIII / Iwona Morawska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. –1997/1998, nr 2, s. 25-31

JÓZEF WYBICKI

PIEŚŃ LEGIONÓW POLSKICH WE WŁOSZECH

Druki zwarte

 1. Arcydzieło patriotycznej propagandy : "Mazurek Dąbrowskiego" J. Wybickiego / Janusz Ryba // W: Poezja polska : interpretacje / pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera. - Katowice : "Książnica",, cop.2000 . - CzP 821.162.1(091). - S. 76 - 80.
 2. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004. - 143, [1] s. ; 21 cm . - WP 91956.
 3. Oświecenie / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2003. - 223 s. ; 21 cm . CzP 821.162.1(091).

Artykuły z czasopism

 1. Rola i znaczenie ,,Mazurka Dąbrowskiego'' jako hymnu narodowego. Propozycja lekcji w kl.IV / Janina Krzepkowska // Język Polski w Szkole : dla klas IV-VIII. - 1997/98, z.3, s.50-52
 2. Nie zginęła : dzieje recepcji ,,Mazurka Dąbrowskiego'' / R. Kaleta // Pamiętnik Literacki. - 1988, z. 1, s. 193-264

Autor: Lilianna Żywutska