Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2014
Zestawiła: Urszula Buczkowska


Materiały repertuarowe na uroczystości szkolne. Cz. 2

(Dzień Babci, Dziadka ; Dzień Matki, Dzień Ojca; Dzień Dziecka)

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1995-2013

 

Dzień Babci, Dzień Dziadka

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995
  CzP 371.8
 2. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 371.8
 3. Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus ; il. Romuald Klaybor. - Warszawa : "Juka", 1995.
  CzP 371.8
 4. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999.
  CzP 371.8
 5. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński ; rys. Kasia Śniecińska. - Warszawa : "Żak", 1996.
  CzP 371.8
 6. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004
  CzP 371.8
 7. Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje / Tadeusz Ruciński. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.
  CzP 371.8
 8. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.
  CzP 371.8
 9. Uczcijmy wierszem i piosenką / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk. - Płock : Zakład Wydawniczo-Usługowy Marian Gałczyński, 1994.
  CzP 371.8
 10. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994.
  CzP 37.091.8
 11. Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa. T. 2 / pod. red. Barbary Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  CzP 37.091.8
 12. Wiersze i piosenki na uroczystości rodzinne / wybór i oprac. Emilia i Jan Frątczakowie. - Bydgoszcz : "Arcanus", 1993
  CzP 371.8

Artykuły z czasopism:

 1. Drugie życie butelki - pomysły na Dzień Babci / Jagoda Wypyszyńska // Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 12
 2. Dzień Babci i Dziadka / Ewa Stadtmuller // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 1, s. 34 – 35
 3. Dzień Babci i Dziadka / Anita Pacyńska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 1, s. 34 – 36
 4. Dzień Babci i Dziadka / Joanna Wielgut // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 26-27
 5. Dzień Babci i Dziadka : scenariusz uroczystości dla przedszkoli lub I-III klas szkół podstawowych / Joanna Wielgut // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 26-27
 6. Dzień Babci i Dziadka inaczej : spotkania z najbliższymi w świetlicy / Anna Krakowska-Wierzbik // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 5, s. 14
 7. Inscenizacja na Dzień Babci i Dziadka / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak // Życie Szkoły. - 2012, nr 11, s. 32-33
 8. Jak święta łączą pokolenia / Magdalena Telega // Poradnik Bibliotekarza. - 2005, nr 1, s. 33 – 35
 9. Kto ma najlepszych dziadków na świecie? : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s. 55-56
 10. Kwiat na Dzień Babci : pomysły dla artysty / Katarzyna Michalec // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 1, s. 90
 11. Lektury mojego dzieciństwa. Poczytam ci, babciu, poczytam ci, dziadku... : scenariusz przedstawienia dla babć i dziadków / Małgorzata Antczak – Kęsy // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 12, s. 21
 12. Moja babcia i mój dziadek : scenariusz zajęć świetlicowych / Hanna Wolniewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 1, s. 5-6
 13. Nasze babcie są wspaniałe ! : scenariusze imprez z okazji Dnia Babci i Dziadka / Edyta Magdalena Lachowska // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 1, s. 41-42
 14. Poczytajcie, dziadkowie : impreza czytelnicza z okazji Dnia Babci i Dziadka / Irena Nałęcka // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 10, s. 21
 15. Portret babci i dziadka / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 1, s. 46-47
 16. Portret babci / Wioletta Olszewska // Życie Szkoły. - 2007, nr 1, s.54
 17. Prezent dla dziadka, wachlarz dla babci / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s.35-36
 18. Radosne świętowanie / Jolanta Cergowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 56 – 57
 19. Ramka na zdjęcia - prezent na Dzień Babci i Dzień Dziadka / Joanna Tołłoczko // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s.18
 20. Ramki dla Babci i Dziadka / Joanna Tołłoczko // Życie Szkoły. - 2013, nr 1, s. 19
 21. Szafa babuni : scenariusz przedstawienia / Emilia Latos // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7/8, s. 9-13
 22. Święto Babci i Dziadka / Danuta Rolka // Wychowawca. - 2008, nr 1, s. 29-30
 23. Święto Babci i Dziadka : (scenariusz uroczystej lekcji z udziałem babć i dziadków) / Lucyna Belka-Sendłak // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 7/8, s. 20-21
 24. Święto Babci i Dziadka : scenariusz zajęć świetlicowych dla dzieci z klas 1-3 / Wioleta Rokoczy // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24
 25. Tak czy nie : inscenizacja na Dzień Babci i Dziadka / Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły. - 2011, nr 1, s.46-47
 26. To bardzo ważne / Beata Szurowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 1, s. 44-45
 27. Trochę cierpliwości dla starości. Scenariusz uroczystości z okazji Dnia Babci i Dziadka / Anna Jastrzębska // Wychowawca. - 2005, nr 1, s. 24-25
 28. Wachlarz dla Babci / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 1, s. 36
 29. Wyprawa naukowa, od której boli głowa : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Babci i Dziadka / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2009, nr 1, s.52-54
 30. Zabawa łączy pokolenia / Dorota Bujanowska // Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 27
 

Dzień Matki, Dzień Ojca

Wydawnictwa zwarte:

 1. Bez kapelusza : propozycje imprez dla teatrzyku szkolnego / Wiesława Machura. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1995
  CzP 371.8
 2. Czas na scenę : scenariusze przedstawień szkolnych / Hanna Szeląg. - Kraków : "Impuls", 2005.
  CzP 371.8
 3. Gra warta świeczki : scenariusze inscenizacji dla szkoły podstawowej / Agnieszka Maj. - Gdańsk : "Harmonia", 2004.
  CzP 371.8
 4. Inscenizacje pełne radości dla klas 1-3 / wybór i oprac. Ryszard Przymus ; il. Romuald Klaybor. - Warszawa : "Juka", 1995.
  CzP 371.8
 5. Malowane wierszem : scenariusze imprez okolicznościowych dla zintegrowanych klas nauczania początkowego / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1999
  CzP 371.8
 6. Moja rodzina, szkoła, Ojczyzna : scenariusze imprez okolicznościowych dla starszych klas szkoły podstawowej / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1998.
  CzP 371.8
 7. Mój mały świat : scenariusze imprez okolicznościowych dla przedszkoli / Józef Marek Śnieciński ; rys. Kasia Śniecińska. - Warszawa : "Żak", 1996.
  CzP 371.8
 8. Scenariusze przedstawień szkolnych : inscenizacje teatralne i poetyckie / Anna Kurnicka. - Kraków : "Impuls", 1998
  CzP 371.8
 9. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 1 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", 2003
  CzP 371.8
 10. Scenariusze uroczystości szkolnych : szkoła podstawowa. Cz. 2 / pod red. Krystyny Radwan. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004
  CzP 371.8
 11. Słowa jak kwiaty / Józef Marek Śnieciński. - Warszawa : "Żak", 1995.
  CzP 371.8
 12. Spotkanie przy malowanej ścianie : inscenizacje na różne okazje / Tadeusz Ruciński. - Kraków : "Rubikon", cop. 2004.
  CzP 371.8
 13. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.
  CzP 371.8
 14. Uczcijmy wierszem i piosenką / Elżbieta Gałczyńska, Zofia Garczyk. - Płock : Zakład Wydawniczo-Usługowy Marian Gałczyński, 1994.
  CzP 371.8
 15. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994.
  CzP 37.091.8
 16. Uroczystości szkolne : (scenariusze inscenizacji, teatr, konkursy, pantomima) w szkole podstawowej I-VI : praca zbiorowa. T. 2 / pod. red. Barbary Bleja-Sosna. - Toruń : "Bea-Bleja", 2003.
  CzP 37.091.8
 17. Wiersze i piosenki na uroczystości rodzinne / wybór i oprac. Emilia i Jan Frątczakowie. – Bydgoszcz : „Arcanus", 1993
  CzP 371.8

Artykuły z czasopism:

 1. Bukiecik dla mamy / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 5, s.47
 2. Co Ci mam dać, Mamo... / Alina Jakubowska // Życie Szkoły. - 2011, nr 5, s. 37-40, bibliogr.
 3. Coś dla mamy, coś dla taty... / Jadwiga Bibrzycka // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 4, s. 19
 4. Dla Ciebie Mamo : scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Matki dla uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym / Aniela Rodziewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 4, s. [25]
 5. Dla mamy i z mamą / Wiesława Indrys, Bożena Józefiak // Wychowanie w Przedszkolu. - 2000, nr 5, s.314-315
 6. Dla mamy : inscenizacje, opowiadania, wiersze / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2008, nr 5, s.46-47
 7. Dla mojej mamy : scenariusz z okazji Dnia Matki / Elżbieta Jaworska // Wychowawca. - 2013, nr 5, s. 30-31
 8. Dzień Mamy i Taty : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Lidia Świerz // Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 19-21
 9. Dzień Mamy inny niż wszystkie / Aldona Kęszycka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2001, nr 4, s.236-237
 10. Dzień Matki : scenariusz dla przedszkoli i dla szkół podstawowych / Aleksandra Kozak // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 26-27
 11. Dzień Matki : scenariusz imprezy pt. "Wyprawa w poszukiwaniu najcenniejszej rzeczy na świecie". (do wykorzystania w edukacji wczesnoszkolnej) / Małgorzata Silny // Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 3, wkł. s. III-VIII
 12. Dzień Matki : scenariusz programu słowno-muzycznego / Katarzyna Szurygajło, Bogumiła Kubasik // Poradnik Bibliotekarza. - 2010, nr 5, s. 38-40
 13. Dzień Ojca : zabawy plastyczne i muzyczno - ruchowe / Maria Tomaszewska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 5, s. 90
 14. Dziękuję ci mamo - dziękuję ci, tato : scenariusz spotkania uczniów z rodzicami z okazji Dnia Matki i Dnia Ojca / Aleksandra Sumara // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 28-29
 15. Dziękuję Ci, Mamo : program artystyczny z okazji Dnia Matki w przedszkolu lub dla klas I-III / Joanna Wielgut // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 24-25
 16. Dziękuję, Mamo : scenariusz dla uczniów klas gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych / Czesława Wydrzyńska // Wychowawca. - 2010, nr 5, s. 24-25
 17. Gdzie jesteś, mamo? / Mariola Kruszewska // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s. 21-23
 18. Inscenizacja na Dzień Mamy / Elżbieta Śnieżkowska-Bielak // Życie Szkoły. - 2012, nr 5, s. 34-35
 19. Jajko niespodzianka na Dzień Mamy / Agnieszka Gromelska // Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 13
 20. Jak jajka sadzone po trawie chodziły : jest to scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Ojca / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2006, nr 6, s. 56-57
 21. Kocham Cię, Mamo : scenariusz konkursu recytatorskiego dla klas III / Alina Wilczek, Teresa Kozak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 2, s.15-16
 22. Kocham Cię, Mamo... : scenariusz uroczystości dla dzieci 6-letnich i uczniów klas I - III szkoły podstawowej / Iwona Anna Czarkowska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s.20
 23. Kocham mamę, kocham tatę, bo są dla mnie całym światem! : Wykorzystanie tekstów literackich do wspólnej zabawy przedszkolaków z rodzicami / Małgorzata Swędowska // Bliżej Przedszkola. - 2012, nr 4, s. 46-48
 24. Kochamy mamy! Magdalena Buczek, Małgorzata Mościcka // Świetlica w Szkole. - 2013, nr 5, s. 19
 25. Kochana mamusiu! : scenariusz na Święto Matki dla klas I-III szkół podstawowych / Anna Wolfram // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 3, s. 18-19
 26. Koncert dla Mamy : scenariusz uroczystości szkolnej dla klasy VI szkoły podstawowej / Agnieszka Przybylska // Wychowawca. - 2009, nr 5, s. 26-27
 27. Kwiaty dla Mamy / Witold Szwajkowski // Życie Szkoły. - 2013, nr 4, s. 30-31
 28. Mamo, Tato! : scenariusz uroczystości z okazji Dnia Matki i Ojca dla uczniów gimnazjum / Anna Marek // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 22-23
 29. Matki i córki : scenariusz słowno muzyczny na Dzień Matki / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 3, s. 27-28
 30. Moja mama, mój tata i ja! : scenariusz zajęć otwartych z okazji Dnia Mamy i Taty dla dzieci cztero-, pięcioletnich / Maria Broda-Bajak // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 55-57
 31. Mojej mamie zdrowia życzę : inscenizacje, opowiadania, wiersze / 2006, nr 5, s.45-48 // Życie Szkoły. - 2006, nr 5, s.45-48
 32. Mój dom to mama, tata i ja : inscenizacje, opowiadania, wiersze / Aneta Wójcik, Elżbieta Moskalik // Życie Szkoły. - 2010, nr 6, s.55-57
 33. Najlepiej jest w domu : scenariusz przedstawienia teatrzyku kukiełkowego na Dzień Matki... i nie tylko / Ewa Kaźmierczak-Olejnik // Wychowawca. - 2012, nr 4, s. 30-31
 34. Najmilsze słowo - mama : scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie II / Małgorzata Mizielska // Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s.77-81
 35. Nasze mamy : (scenariusz zajęć zintegrowanych w klasie I szkoły podstawowej - lekcja dla rodziców) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 2, s.14-15
 36. Nasze mamy ukochane - przygotowania do Dnia Matki : scenariusz zajęć świetlicowych / Agnieszka Piekarska // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 4, s. 19
 37. Niespodzianka dla mamy i taty / Maria Gołębiewska, Bożena Rytel // Wychowanie w Przedszkolu. - 2008, nr 5, s.51-52
 38. Nowoczesna bajka o Kopciuszku : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Mamy / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 50-52
 39. O matce : konspekt lekcji z języka polskiego dla kl. IV szk. podst. / Barbara Kroll // Wychowawca. - 2007, nr 5, s. 30
 40. O mojej Mamie (scenariusz zajęć dla klasy III szkoły podstawowej z udziałem rodziców) / Beata Rechnio-Kołodziej // Wszystko dla Szkoły. - 2011, nr 5, s.24-25
 41. Opowiadanie o matce : scenariusz na podstawie Andersena / Mirosława Grabka // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 24-25
 42. Po nitce do kłębka : inscenizacja z okazji Dnia Matki dla uczniów klas IV-VI szkoły podstawowej / Dorota Podstawska // Wychowawca. - 2008, nr 5, s. 21-22
 43. Prezent dla taty / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 6, s. 50
 44. Prezent na Dzień Ojca / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s.46
 45. Promyk słonka dla mamy / Irena Micińska-Łyżniak // Życie Szkoły. - 2007, nr 5, s. 46-49
 46. Scenariusz inscenizacji " Dziękuję za trud Twój, Mamo" / Romana Kuźnik // Życie Szkoły. - 2000, nr 5, s.287- 288
 47. Scenariusz inscenizacji z okazji Dnia Matki i Ojca obchodzony jako dzień rodziny / Jolanta Junkiert // Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 3, s.19-20
 48. Serce dla mamy / Maria Gołębiewska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 5, s. 33 – 34
 49. Święto Mamy i Taty / Katarzyna Rezmer // Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 20-21
 50. Święto Mamy : scenariusz inscenizacji (nauczanie zintegrowane) / Iwona Ejsmont // Wychowawca. - 2006, nr 5, s. 30
 51. Teatrzyk dla Mamy / Jadwiga A. Hockuba // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s. 48-50
 52. Twoje dziecko, mamo, prosi cię i dziękuje... : scenariusz z okazji Dnia Matki dla uczniów starszych klas szkoły podstawowej i gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 23-25
 53. Upominek dla mamy i taty / Barbara Lewandowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 5, s. 58-59
 54. W prezencie dla mojej mamusi : praktyczna zabawka kapelusik-igielnik i garść dobrych chęci / Elżbieta M. Minczakiewicz // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 4, s. 52-54
 55. Zwykła matka : scenariusz inscenizacji dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. - 2011, nr 4, s. 38-41
 56. Życzę Ci mamusiu miła... / Małgorzata Wójtowicz // Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 5, s. 34 – 35
 57. Wakacje z tatą : scenariusz inscenizacji / Małgorzata Jakubowska // Życie Szkoły. – 2009, nr 6, s. 56-58,
 

Dzień Dziecka

Wydawnictwa zwarte:

 1. Sto wierszy na każdą okazję : wiersze, ćwiczenia edukacyjne, scenariusze lekcji i uroczystości szkolnych / wybór i oprac. dla celów dydaktycznych Aleksandra Michałowska ; il. Artur Piątek. - Wrocław : "Siedmioróg", 2010.
  CzP 371.8
 2. Uroczystości pełne radości : (dla klas 1-3) / wybrał i oprac. Ryszard Przymus ; il. Marek Zadworny. - Łódź : "Juka", 1994.
  CzP 37.091.8

Artykuły z czasopism:

 1. Audycja radiowa z okazji Dnia Dziecka : scenariusz dla szkoły podstawowej / Wioletta Smaglewska, Małgorzata Tomczak // Wychowawca. - 2010, nr 6, s. 28-29.
 2. Bajkowy Dzień Dziecka / Katarzyna Wioska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2003, nr 5, s.310-311
 3. Baśń o prawach dziecka : przedstawienie humorystyczne z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Wielgosz // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 4, s. 24-26
 4. Czerwony Kapturek szuka księcia : przedstawienie teatralne / Agnieszka Stawowska // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 4, s. 23-27
 5. Dziecka inaczej / Anita Kubacka // Wychowanie w Przedszkolu. - 2010, nr 6, s. 37-40
 6. Dzień Dziecka w świetlicy : pomysły na zabawy grupowe / Małgorzata Namsołek // Świetlica w Szkole. - 2012, nr 1, s. 10
 7. Impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka i Sportu / Beata Dobrzańska // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2002, nr 4, wkł. s.11-14
 8. Król Maciuś Pierwszy i sejm dziecięcy : (scenariusz przedstawienia dla klas I-III) / Violetta Majewicz // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 2, s. 3-7
 9. Nauczycielski prezent z okazji Dnia Dziecka / Małgorzata Jeziorna // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 5, s. 22
 10. O wróżce Genowefie : scenariusz przedstawienia z okazji Dnia Dziecka / Krystyna Makowska, Bogdan Kosien // Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, s. 26-27
 11. Projekt obchodów Dnia Dziecka / Dorota Magdans // Lider. - 2008, nr 5, s. 4-5
 12. Słońcem malowane : letnie warsztaty dla rodziców i dzieci / Gabriela Fejkiel // Bliżej Przedszkola. - 2013, nr 5, s. 61-63
 13. W Stumilowym Lesie. Zabawy z okazji Dnia Dziecka : na podstawie Kubusia Puchatka Alana Aleksandra Milne'a; dla uczniów klasy II szkoły podstawowej / Ewa Lendzion // Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 4, s.18-19
 14. Wspaniałe zabawy z okazji Dnia Dziecka / Aleksandra Marchlewicz, Ewa Rządkowska // Wychowanie w Przedszkolu. - 2005, nr 5, s.54-55

Autor: Urszula Buczkowska