Młodzież w kryzysie suicydalnym 2000 – 2016

Krosno

Wydawnictwa zwarte:

1. Autoagresja : mowa zranionego ciała / Gloria Babiker, Lois Arnold ; przekł. Magdalena Polaszewska-Nicke. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2002.
M 113912
2. Autodestruktywność dziecięca w świetle teorii przywiązania / Magdalena Stawicka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2008.
M 124472
3. Depresja i próby samobójcze młodzieży : sposoby przeciwdziałania i reagowania / Alan Carr ; przekł. [z ang.] Jarosław Rybski. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2008.
M 116787
4. Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi / Alec L. Miller, Jill H. Rathus, Marsha M. Linehan ; przedm. Charles R. Swenson ; tł. Marta Kapera. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
M 131781
5. Emocje destrukcyjne : jak możemy je przezwyciężyć? : dialog naukowy z udziałem Dalajlamy / Daniel Goleman ; przekł. [z ang.] Andrzej Jankowski. - Wyd. 1, dodr. - Poznań : "Rebis", 2007.
M 121932
6. Etyczny problem samobójstwa / Tadeusz Ślipko. - Kraków : "Petrus", 2008.
M 125777
7. Jak - dlaczego - kiedy rozmawiać z młodymi zagrożonymi samobójstwem / Claudine Fox, Keith Hawton ; [tłumaczenie: rozdziały 1-2: Krolina Bojadżijewa-Wesołowska, rozdziały 3 i dalej: Sylwia Kuchta]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.
M 127806
8. Jak pracować z uczniem w depresji, z myślami samobójczymi czy dokonującym okaleczeń / [zespół red. Paweł Kropiwnicki i in. ; aut. Paweł Kropiwnicki i in.]. - Warszawa : Raabe, cop. 2010.
Cz 130305
9. Jak wychowywać dzieci : czy jest recepta? : poradnik / Jan Biedroń. - Rzeszów : Podkarpacki Instytut Książki i Marketingu, 2010.
M 129596
10. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia - jak pomóc nastolatkom w szkole / Jowita Wycisk, Beata Ziółkowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
M 128183
11. Patologie społeczne / Irena Pospiszyl. - Wyd. 1, dodr. 4. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011.
M 132047
12. Pedagogika społeczna wobec procesów żywiołowych i zachowań ryzykownych / red. nauk. Marek Walancik, Jolana Hroncova. - Toruń : "Akapit", 2013.
M 135187
13. Samobójstwa : ucieczka przegranych / Maria Jarosz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN : Instytut Studiów Politycznych PAN, 2004.
M 116086
14. Samobójstwa altruistyczne : formy manifestacji, mechanizmy i społeczne reperkusje zjawiska / Adam Czabański. - Kraków : "Nomos", 2009. M 126512
15. Samobójstwo : studium z socjologii / Emile Durkheim ; przekł. Krzysztof Wakar ; przedm. Antoni Sułek ; red. nauk. Elżbieta Tarkowska. - Warszawa : Oficyna Naukowa, 2006.
M 120584
16. Samobójstwo jako problem osobisty i publiczny / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "WAM", 2013.
M 134337, M 134705
17. Śmierć samobójcza : perspektywa kryminalistyczna i pedagogiczna / Leszek Bednarski, Arkadiusz Urbanek. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2012.
M 133354
18. Suicydologia / Brunon Hołyst. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : "LexisNexis", 2012. M 133351 19. Zapobieganie samobójstwom : poradnik dla nauczycieli i innych pracowników szkoły / [przekł. z jęz. ang. Barbara Mroziak] ; Światowa Organizacja Zdrowia, Polskie Towarzystwo Suicydologiczne. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna : Ministerstwo Edukacji Narodowej, cop. 2007.
M 133431, M 133432, M 133433

Wydawnictwa ciągłe:

1. Czynniki ryzyka podejmowania prób samobójczych u osób leczonych stacjonarnie z powodu uzależnienia od alkoholu w Polsce / Aneta Michalska [i in.]. :// Alkoholizm i Narkomania. - 2015, nr 4, s. 213-220
2. Dlaczego dzieci i młodzież popełniają samobójstwa / Konrad Nowak-Kluczyński.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 44-51
3. Dlaczego dzieci odbierają sobie życie? / Edward Jakubowicz.// Psychologia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 142-149
4. Dusza nad przepaścią / Barbara Schneider.// Charaktery. - 2010, nr 6, s. 52-54
5. Gdy życie traci sens / Maria Dubiel.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 23-25
6. Interwencja kryzysowa wobec młodzieży o skłonnościach samobójczych / Aneta Sylwia Baranowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 24-30
7. Jak pracować z uczniem w depresji, z myślami samobójczymi czy dokonującymi samookaleczeń / zespół red. Paweł Kropiwnicki [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2009.
8. Krzyk rozpaczy / Łukasz Chrzanowski.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 22
9. Niekiedy nikt nie puka do drzwi / Jacek Kurzępa.// Wychowawca. - 2015, nr 1, s. 18-21
10. Samookaleczenia dzieci i młodzieży : jak reagować, żeby nie zaszkodzić? / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 10, s.19-22

Autor: Janina Pernal