Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Czytelnia

 

 Rzeszów w drodze do niepodległości - zestawienie bibliograficzne w wyborze

 

 KSIĄŻKI

 1. Dzieje I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie, jego nauczyciele i wychowankowie : kalendarium / Tadeusz Ochenduszko, Zbigniew Jakubowski, Ryszard Kisiel. – Rzeszów : "Collegium Ressoviense" : "Bonus Liber", 2008
  WypRz 243373
 2. Dzieje Rzeszowa. T. 3, Rzeszów w okresie międzywojennym i okupacji (1918-1944) / pod red. Feliksa Kiryka. – Rzeszów : Urząd Miasta Rzeszowa; Libri Ressovienses, 2001
  WypRz 225366; CzytR 225365
 3. Garnizon Rzeszów w latach 1918-1939 / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe, 2005
  BŁWyp 32681; BKWyp 46428 (publikacja dostępna w filiach w Łańcucie i Kolbuszowej)
 4. Jubileusz 100-lecia II Liceum Ogólnokształcącego im. płk. Leopolda Lisa-Kuli w Rzeszowie : 1904-2004 / red. Bogdan Kaczmar. – Rzeszów : "Carpathia", 2004
  WypRz 228852
 5. Kalendarium Rzeszowa 1918-1939 / Tadeusz Ochenduszko, Janusz Kujawa. - Rzeszów : Wydawnictwo Koraw : przy współpr. z Regionalnym Stowarzyszeniem Pamięci Historycznej "Ślad", 2017
  WypRz 246892
 6. Księga jubileuszowa Liceum Konarskiego w Rzeszowie 1658-2008 / Józef Bachórz, red. Józef Świeboda. – Rzeszów : Collegium Ressoviense. I Liceum Ogólnokształcące im. ks. St. Konarskiego ; "Bonus Liber", 2008
  WypRz 241024
 7. Leopold Lis-Kula : [legenda Legionów] / Andrzej Piątek. – Rzeszów : Libri Ressovienses, 1996 (Biblioteka Rzeszowska; z. 2)
  CzytR 33696 B
 8. Leopold Lis - Kula : powiew legendy / Andrzej Piątek. - Rzeszów : "Libra", 2004
  WypRz 38118 B
 9. Lepsza śmierć ładna : prawda i legenda o Leopoldzie Lisie-Kuli / Andrzej Piątek. - Rzeszów : "Carpathia", 2009
  WypRz 239963
 10. Okręg rzeszowski Towarzystwa Gimnastycznego "Sokół" (1895-1939) / Agnieszka Mirkiewicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016
  CzytR 245809
 11. Piętnaście lat pracy Gminy Miasta Rzeszowa w niepodległej Polsce. – Rzeszów : nakł. Gminy Miasta Rzeszowa, 1934
  WypRz 86004; CzytR 84306
 12. Pułkownik Leopold Lis-Kula / Franciszek Demel, Wacław Lipiński. - Rzeszów : Rzeszowskie Zakłady Graficzne, 1990
  WypRz 211212
 13. Ruch niepodległościowy w I. państwowym gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie w latach 1800-1920 (zarys) : odbitka ze sprawozdania rocznego Dyrekcji I. państwowego gimnazjum im. ks. St. Konarskiego w Rzeszowie / Mieczysław Adamowski. – Rzeszów, 1936
  CzytR 39791
 14. Rzeszów galicyjski w obiektywie Edwarda Janusza / Małgorzata Jarosińska. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe, 2010
  CzytR 235383
 15. Rzeszów międzywojenny w obiektywie zakładu "E. Janusz" / Małgorzata Jarosińska. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe, 2011
  WypRz 236832
 16. Sprawozdanie Dyrekcyi C.K. Gimnazyum I. w Rzeszowie za rok szkolny 1916. – Rzeszów : nakł. Funduszu Naukowego, 1916
  CzytR 11179 B
 17. Strzelcy : z dziejów Związku Strzeleckiego w Rzeszowie / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2006
  BŁWyp 34834 (publikacja dostępna w filii w Łańcucie)
 18. Strzelcy, kanionierzy, ułani : wojsko w międzywojennym Rzeszowie / Jerzy Majka. – Rzeszów : Libri Ressovienses, 1997 (Biblioteka Rzeszowska; z. 4)
  CzytR 34166 B
 19. Szkoła charakterów : księga jubileuszowa I Gimnazjum i Liceum w Rzeszowie / oprac. Józef Świeboda. – Rzeszów : Komitet przy I Liceum Ogólnokształcacym im. St. Konarskiego, 1985
  WypRz 201010; CzytR 201009
 20. Wspomnienie o Leopoldzie Lisie-Kuli żołnierzu legionowej legendy / Bogusław Zaniewski. – Wrocław :”Rubikon”, 1992
  WypRz 214643, 214645; CzytR 214642

FRAGMENTY, ROZDZIAŁY Z KSIĄŻEK

 1. Dzieje I Gimnazjum w Rzeszowie w latach 1786-1918 / Józef Świeboda. - Rzeszów : Towarzystwo Naukowe, 1984
  WypRz 196377; CzytR 196376
  [Ruch niepodległościowy wśród młodzieży, s. 122-141]
 2. Dzieje Rzeszowa. T. 2, Rzeszów w czasach zaborów i niewoli (1772-1918) / pod red. Feliksa Kiryka. – Rzeszów : Urząd Miasta Rzeszowa, 1998
  WypRz 221300; CzytR 221299
  [Garnizon rzeszowski / Jerzy Majka, s. 275-286;
  Życie polityczne i ruch niepodległościowy w przededniu I wojny światowej / Alojzy Zielecki, s. 653-671;
  Miasto w latach wielkiej wojny 1914-1918 / Alojzy Zielecki, s. 673-701]
 3. Dzieje Rzeszowa do 1918 roku : kalendarium / Tadeusz Ochenduszko. – Rzeszów : “Mitel”, 2006
  WypRz 229551; CzytR 229506
  [XX wiek (lata 1900-1918), s. 169-219]
 4. Honorowi obywatele miasta Rzeszowa / Jerzy Gacek. - Rzeszów : "Libri Ressovienses", 1998 (Biblioteka Rzeszowska; z. 7)
  WypRz 221022; CzytR 221021
  [Józef Piłsudski (1867-1935), s. 58-61;
  Roman Krogulski (1868-1936), s. 62-63;
  Edward Rydz-Śmigły (1886-1941), s. 64-66;
  Stanisław Maczek (1892-1994), s. 70-72]
 5. Ludzie starego Rzeszowa / Lesław Grzegorczyk. - Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999
  WypRz 223899; CzytR 222074
  [Ludzie-legendy Rzeszowa : Prezydent Rzeszowa - Roman Krogulski, s. 42-46]
 6. O patronach rzeszowskich ulic / red. Małgorzata Jarosińska. - Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1994
  WypRz 217335; CzytR 216749
  [Leopold Lis-Kula (1896-1919), s. 57-59;
  Edward Brydak (1901-1978) ps. „Andrzej”, s. 13-15;
  Henryk Dobrzański (1897-1940) ps. „Hubal”, s. 24-26;
  Kazimierz Iranek-Osmecki (1897-1984), s. 38-40;
  Mieczysław Boruta-Spiechowicz (1894-1985), s. 87-89]
 7. Ruch robotniczy na ziemi rzeszowskiej 1918-1975 / pod red. nauk. Bronisława Syzdka. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1980
  CzytR 174722
  [Ruch robotniczy w walce o charakter i kierunek rozwoju niepodległego państwa polskiego w latach 1918-1923, s. 21-44]
 8. Rzeszowskie ulice i okolice : gawędy telewizyjno-gazetowe / Marek Czarnota. – Rzeszów : “Mitel”, 2001
  WypRz 225328; CzytR 225290
  [„A on do wojska był przynależniony, A ona za nim płakała”, s. 107-110]
 9. Rzeszowskie ulice, Rynek i różne sprawy / Marek Czarnota. - Rzeszów, 2005
  WypRz 229061; CzytR 230209
  [Rzeszów Niepodległy 1918, s. 56-60;
  17. Pułk Piechoty, s. 66-71]
 10. Z przeszłości Rzeszowa / red. Małgorzata Jarosińska – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1995
  WypRz 218440;  CzytR 217872
  [Ruch niepodległościowy w Rzeszowie i regionie w latach 1908-1918 / Alojzy Zielecki, s. 148-163;
  Początki organizacji Wojska Polskiego w Rzeszowie (listopad-grudzień 1918 r.) / Jerzy Majka, s. 165-172;
  Życie polityczne Rzeszowa w 20-leciu międzywojennym / Włodzimierz Bonusiak, s. 173-188]
 11. Z przeszłości Rzeszowa (2) / red. Jerzy Majka. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 1997
  WypRz 223298; CzytR 219775
  [Rzeszów na przełomie XIX i XX wieku w „Pamiętniku” Juliana Szpunara / Małgorzata Jarosińska, s. 37-56;
  Oswobodzenie Rzeszowa w 1918 r. / Jerzy Majka, s. 57-74;
  Wybory samorządowe w Rzeszowie w okresie międzywojennym / Krzysztof Szela, s. 75-102]
 12. Z przeszłości Rzeszowa (3) / red. Małgorzata Jarosińska. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe; Libri Ressovienses, 1998
  WypRz 221478, 222326; CzytR 221477
  [Agendy Naczelnego Komitetu Narodowego w Rzeszowie (1914-1918) / Jerzy Majka, s. 5-25;
  Wybory do Sejmu i Senatu w Rzeszowie i powiecie rzeszowskim w latach dwudziestych / Krzysztof Szela, s. 27-56;
  Harcerze rzeszowscy w wojnie 1920 r. / Małgorzata Jarosińska, s. 57-68;
  Rzeszów podczas okupacji rosyjskiej 1915 r. w „Dzienniku Mieczysława Pattka” / Bożena Gąsiorowska, s. 102-113]
 13. Z przeszłości Rzeszowa (4) / red. Małgorzata Jarosińska. – Rzeszów : Muzeum Okręgowe, 2003
  CzytR 227474
  [Wojskowe aspekty dziejów Rzeszowa w latach 1919-1920 / Jerzy Majka, s. 55-74;
  Cmentarze żołnierskie w Rzeszowie / Małgorzata Jarosińska, s. 117-141]
 14. Ze sztambucha dawnego Rzeszowa / Wiesław Zieliński. – Rzeszów : Libri Ressovienses, 2000
  CzytR 223755
  [Ciekawe losy Antoniego Nycza, s. 116-121]

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Dr Teofil Nieć i jego praca na rzecz niepodległości Polski / Urszula Szymańska-Kujawa, Janusz Kaujawa // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2008, nr 4, s. 8-9
 2. Klementyna Arvayowa (1857-1937) / Jadwiga Hoff // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2009, nr 1, s. 2-3
 3. Oni walczyli o wolność: płk Leopold Lis-Kula // Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie 2018, nr 9, s. 19-21 [fotografie, w tym archiwalne zdjęcie z uroczystego odsłonięcia pomnika płk. Lisa-Kuli w Rzeszowie w 1932 r. oraz „Rapsod o pułkowniku Lisie-Kuli” Adama Kowalskiego]
 4. Roman Krogulski – ostatni burmistrz Rzeszowa (10 VI 1868 – 4 XII 1936) / Tadeusz Ochenduszko // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2006, nr 1, s. 10-14
 5. Święto odzyskania niepodległości w Rzeszowie / Janusz Kujawa // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2006, nr 1, s. 3-5
 6. W 90. rocznicę niepodległości – 90 lat temu w Rzeszowie / Tadeusz Ochenduszko // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2008, nr 1, s. 10-11
 7. W 90. rocznicę niepodległości – 90 lat temu w Rzeszowie (cz. 2) / Tadeusz Ochenduszko // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2008, nr 2-3, s. 6-9
 8. W 90. rocznicę niepodległości – 90 lat temu w Rzeszowie (cz. 3) / Tadeusz Ochenduszko // Ślad : kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2008, nr 4, s. 6-7
 9. Zapomniany legionista ogniomistrz Stanisław Reich / Urszula Szymańska-Kujawa, Janusz Kujawa // Ślad :  kwartalnik społeczno-historyczny Regionalnego Stowarzyszenia Pamięci Historycznej "Ślad" 2008, nr 4, s. 4-5

PODKARPACKA BIBLIOTEKA CYFROWA (wybrane publikacje)

 1. Głos Rzeszowski. 1918, R. 21, nr 1-7, 9-31, 33-52
  [zawiera wiele ciekawych artykułów opisujących życie społeczne miasta u progu niepodległości, np. –  s. 18: Manifestacye młodzieży; s. 19: Wiec kobiet; s. 81: Niepodległa, zjednoczona Polska; s. 83: Manifestacya patryotyczna; s. 89: Rada Regencyjna do narodu, Historyczny miesiąc; s. 95: Rzeszowskie dzieci; s. 103: Nowe prawa – nowe obowiązki, a także wiersze Juliusza Kijasa – s. 81: „Na dzień Wolności”; s. 97: „Orlętom rzeszowskim poległym pod Lwowem”]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/1863?id=1863
 2. Głos Rzeszowski. 1919, R. 22, nr 1-52
  [tu m. in. – s. 21: Podpułkownik Leopold Kula Lis, Do historyi pogrzebu ś. p. podpułkownika Kuli Lisa; s. 23: Pogrzeb ś. p. Leopolda Lisa Kuli podpułkownika wojsk polskich; s. 25: Odsiecz Lwowa; s. 35: Generał Haller w Rzeszowie; s. 51: wiersz Józefa Mączki „Posłanie do kraju”s. 63: Tryumf wielkiej duszy [o I. Paderewskim]; s. 69: W sprawie stolicy województwa w Rzeszowie
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/1864?id=1864
 3. Komunikat Organizacyi Obrony Narodowej w Rzeszowie. - Rzeszów : Druk. J. A. Pelara, 2019
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/303?id=303
 4. Leopold Lis-Kula [Pocztówka]. – Kraków : Wydaw. Salonu Malarzy Polskich, [post 1919]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/503?id=503
 5. Leopold Lis-Kula pułkownik / Juliusz Kaden-Bandrowski. - Warszawa : Główna Księgarnia Wojskowa, 1937
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/4369?id=4369
 6. Podpułk. Lis-Kula / Juliusz Kaden-Bandrowski. - Warszawa : Wydaw. Red. „Żołnierza Polskiego”, 1920
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12159?id=12159
 7. Rzeszów. Most kolejowy nad Wisłokiem zniszczony przez Rosyan = Eisenbahnbrücke, zerstört durch die flüchtenden Russen [Pocztówka]. – Rzeszów : nakł. H. Diamanda, [post 19.05.1915]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/15990?id=15990
 8. Rzeszów. Odwrót etapów ros. w nocy 11/VI 1915 [Pocztówka]. – Rzeszów : nakł. Ed[warda] Arvaya, [post 11.06.1915]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/15982?id=15982
 9. Rzeszów. Pomnik Płk. Leopolda Lisa-Kuli [Pocztówka]. – Rzeszów : nakł. L. Wachsa
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/12159?id=12159
 10. Rzeszów. Ulica 3 Maja. Odwrót 11/VI 1915. Patrol czerkiesa [Pocztówka]. - nakł. Ed[warda] Arvaya, [post 11.06.1915]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/15983?id=15983
 11. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. Gimnazyum I w Rzeszowie za rok szkolny 1918. - Rzeszów : Druk. J. A. Pelar, 1918
  [s. 2-7: Dzieje zakładu w czwartym roku wielkiej wojny światowej 1917/8]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/164?id=164
 12. Sprawozdanie Dyrekcyi C. K. II Gimnazyum w Rzeszowie za rok szkolny 1917/1918. - Rzeszów : Druk. J. A. Pelar, 1918
  [s. 8-10: Kronika zakładu, Udział zakładu w wojnie]
  www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/show-content/publication/edition/194?id=194

 

Zachęcamy do korzystania z w/w literatury. W ramach e-usług realizujemy zamówienia na skany lub kserokopie artykułów z czasopism oraz fragmentów książek, poprzez katalog INTEGRO https://opac.pbw.org.pl/integro/catalog

Zasoby Podkarpackiej Biblioteki Cyfrowej można przeglądać poprzez katalog INTEGRO (Centralny Indeks).

 

oprac. Izabela Tomoń-Bąk

Autor: Izabela Tomoń-Bąk