Nowa podstawa programowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Lilianna Żywutska
Przemyśl 2009 r.


Nowa podstawa programowa

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2008-2009


WYDAWNICTWA ZWARTE:
 1. Edukacja artystyczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : muzyka, plastyka, wiedza o kulturze, historia muzyki, historia sztuki, język łaciński i kultura antyczna, zajęcia artystyczne / [koordynator prac Sławomir Jacek Żurek]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Przemyśl   CzP   37.091.214

 2. Edukacja historyczna i obywatelska w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : historia i społeczeństwo, historia, wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości, ekonomia w praktyce, wychowanie do życia w rodzinie, etyka, filozofia / [koordynator prac Jolanta Choińska-Mika]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].Przemyśl   CzP   37.091.214

 3. Edukacja matematyczna i techniczna w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum : matematyka, zajęcia techniczne, zajęcia komputerowe, informatyka / [koordynator prac Zbigniew Semadeni]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].Przemyśl   CzP   37.091.214

 4. Edukacja przedszkolna i wczesnoszkolna / [koordynator prac Edyta Gruszczyk-Kolczyńska]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Przemyśl   CzP   37.091.214

 5. Edukacja przyrodnicza w szkole podstwowej, gimnazjum i liceum : przyroda, geografia, biologia, chemia, fizyka / [koordynator prac Ewa Bartnik]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Przemyśl   CzP   37.091.214

 6. Język polski w szkole podstawowej, gimanzjum i liceum / [koordynator prac Sławomir Jacek Żurek]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].Przemyśl   CzP   37.091.214

 7. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum / [koordynator prac Magdalena Szpotowicz]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009].Przemyśl   CzP   37.091.214

 8. Podstawa programowa wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół obowiązująca od roku szkolnego 2009/10 : przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła ponadgimnazjalna, zasadnicza szkoła zawodowa, szkoła policealna, szkoła specjalna : reforma programowa 2009/10 wprowadzona rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej Katarzyny Hall / oprac. Sebastian Siwy. - Warszawa : "Miła", 2009. Przemyśl   CzP   37.091.214

 9. Wychowanie fizyczne i edukacja dla bezpieczeństwa w szkole podstawowej, gimnanzjum i liceum / [koordynator prac Wojciech Przybylski]. - [Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2009]. Przemyśl   CzP   37.091.214

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Artystycznie i technicznie : nowe przedmioty do wyboru / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 9, s. 6

 2. Butelka zamiast laboratorium / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 43, s. 12

 3. Byle co, byle jak : galimatias z nowymi podręcznikami / Miłoszewska Ewa // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 6, s. 11

 4. Co Cię czeka, nauczycielu? / Magdalena Kaszulanis // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s.4

 5. Co dalej z sześciolatkami? / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 5, s. 4

 6. Czas czajników się skończył / Hall Katarzyna // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 16, s. 4-5

 7. Do you speak English? : blado z językami - czy będzie lepiej? / Miłoszewska Ewa // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 9

 8. Dobrowolny obowiązek : wpadka MEN z sześciolatkami / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 3

 9. Dyrektorze, radź sobie sam / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2008, nr 41, s. 6-7

 10. Edukacja wczesnoszkolna - zmiany : nowa podstawa programowa / Urszula Dudzik Elżbieta Pawlińska // Wychowawca. - 2009, nr 2, s. 20 

 11. Ekonomia w małym palcu : jak rozliczyć PIT, inwestować na giełdzie i stworzyć biznesplan / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 10, s. 8

 12. E-podręczniki i nie tylko / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 16, s. 8

 13. Godziny dyrektorskie po liftingu / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. -  2009, nr 14, s. 7

 14. Jak myśleli, tak zrobili : podstawę programową czyta praktyk / Nowel Ewa // Język Polski w Gimnazjum. - R. 10, nr 3 (2008/2009), s. 96-108

 15. Jak to zorganizować? : nowe zadania dla dyrektorów i dla nauczycieli / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 8

 16. Jeden zamiast kilku / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 11, s. 8

 17. Katalizator zmian : co nowego w szkołach zasadniczych i technikach? / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 17, s. 7

 18. Majstrują przy wuefie : taniec i turystyka kontra gimnastyka / Witold Salański // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 14, s.4

 19. Matematyka nie taka straszna / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 19, s. 7

 20. Nowa podstawa - nowe problemy / Jolanta Dobrzyńska // Wychowawca. - 2009, nr 2 s. 6-9

 21. Nowa podstawa programowa a działania nauczycieli bibliotekarzy / Bogumiła Staniów // Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 9 s. 8-11

 22. O marginalizacji procesu kształcenia historycznego w związku z wprowadzeniem nowej podstawy programowej / Czesław Wróbel // Edukacja i Dialog. - 2009, nr 6 s. 36- 45

 23. O nowej podstawie programowej z biologii / Sawiński Julian Piotr // Biologia w Szkole. - 2000, nr 6, s. 51-60

 24. Od gramatyki opisowej do gramatyki komputerowej : edukacja lingwistyczna a podstawa programowa /  Koc Krzysztof // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 26-31

 25. Odchudzanie matematyki / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 7

 26. Pierwsza pomoc i nie tylko : nowy przedmiot - edukacja dla bezpieczeństwa / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 10

 27. Po pierwsze doświadczenia / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 20, s. 9

 28. Podstawa programowa katalizatorem zmian w systemie edukacji / Marciniak Zbigniew// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 3, s. 11-12, 14-15

 29. Poradnie do szkół / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 18, s. 6

 30. Sześciolatki w szkole / Czerwińska Anna // Remedium. - 2008, nr 7/8, dod. s. 29-31

 31. Sześciolatki... na potem /Jastrzębska Lidia // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 4-10

 32. Uczeń i (czy?) wiedza / Kaniewski Jerzy // Polonistyka. - 2009, nr 4, s. 11-15

 33. Uwaga, zmiany!!! / Kaszulanis Magdalena // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 8, s. 6

 34. W szaleńczym tempie : gotowość szkolna już nie w poradni  / Drahal Halina // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 1, s. 9

 35. W trosce o szkołę i język polski / Chrząstowska, Bożena // Polonistyka. - 2009, nr 4, s.16-21

 36. Wciąż ratują maluchy / Drahal Halina // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 2, s. 4

 37. Wielkie czekanie / Drahal Halina // Głos Nauczycielski. - 2009, nr 12, s. 6

Autor: Lilianna Żywutska