Prawa kobiet: obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018r.​

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego
w Przemyślu
opracowała : Dorota M. Markocka
2018

Prawa kobiet

obchody 100-lecia uzyskania praw wyborczych przez kobiety 1918-2018 r

zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1836-2018

 

1. Źródła archiwalne

1. Archiwum Państwowe w Przemyślu, zesp. 414: Demokratyczny Komitet Wyborczy Kobiet Polskich w Przemyślu, sygn. 5, 19; zesp. 129: Akta miasta Przemyśla, sygn. 2171, 2172.

 

 

2. Źródła drukowane

2. Dekret o ordynacji wyborczej do Sejmu Ustawodawczego / Naczelnik Państwa Józef Piłsudski, Jędrzej Moraczewski, Stanisław Thugutt.//Dziennik Praw Państwa Polskiego. – 1918, nr 18, poz. 46, s. 110-129

3. http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU19180180046/O/D19180046.pdf

4. Mowa posła Zofji Sokolnickiej wygłoszona na 191 posiedzeniu Sejmu Ustawodawczego dn. 30 listopada 1920 r. podczas sprawozdania Komisji Oświatowej i Skarbowo-Budżetowej o wniosku p. Z. Sokolnickiej i tow. z Klubu Związku Ludowo-Narodowego. - Warszawa : [b.w.], 1920 (Warszawa : Drukarnia Państwowa).

https://polona.pl/item/mowa-posla-zofji-sokolnickiej-wygloszona-na-191-posiedzeniu-sejmu-ustawodawczego-dn-30,NzMxMzE5Nzc/4/#info:metadata 

5. Kobieta w sejmie : działalność posłanek Narodowej Organizacji Kobiet : zarys sprawozdania za lata 1919-1927. - Warszawa : nakł. Narodowej Organizacji Kobiet, 1928.

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=101089

6. Prawa Kobiet : wybrane aspekty prawne / Patrycja Drążek ; Wydział Ekonomiczny. Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu.//W: ABC administracji : praca zbiorowa. T.10 [dokument elektroniczny] / red. nauk. Sławomira Fundowicza, Pawła Świtala, Bartłomieja Składanka. - Radom : Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego. Wydział Ekonomiczny. Studenckie Koło Naukowe Administratywistów "Skauth", 2015. - S. 32-44. - ISBN 978-83-937938-9-1

7. Prawo wyborcze II Rzeczypospolitej : wybór tekstów źródłowych / [wybór] Marek Sobczyk, Andrzej Sokala. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2004. - ISBN 83-7285-191-3

https://polona.pl/item/prawo-wyborcze-ii-rzeczypospolitej-wybor-tekstow-zrodlowych,ODM4MTgyNQ/2/#info:metadata 

 

 

3. Bibliografie

8. Bibliografia polskiej literatury dotyczącej dziejów kobiet w Polsce międzywojennej (wybór) / Dorota Zamojska.//W: Równe prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2000. - S. 301-318. - ISBN 83-7181-023-7

9. Jadwiga Dziubińska i Sokołówek : bibliografia w wyborze./ N.N. - [B.m. : b.w., 200?].

BN

10. Przegląd piśmiennictwa poświęconego dziejom kobiet w Polsce międzywojennej / Katarzyna Sierakowska.//W: Równe prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2000. - S. 9-21. - ISBN 83-7181-023-7

 

 

4. Biografie. 1. Biografie indywidualne

 

Balicka Gabriela (1867-1962)

11. Balicka Gabriela (1867-1962) / Czesław Brzoza.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 228. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

12. Balicka Gabriela (1867-1962) //W: Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 1, A-D / oprac. autorskie Małgorzata Smogorzewska ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert ; Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. - S. 73-74, portr. - ISBN 83-7059-392-5 (t. 1).

https://polona.pl/item/poslowie-i-senatorowie-rzeczypospolitej-polskiej-1919-1939-slownik-biograficzny-t-1,MzE5NzQ2Ng/5/#info:metadata 

PBW Lubaczów WL 42873

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 45395

PBW Sędziszów Czyt./ BSdzC 43786

13. Balicka-Iwanowska Gabriela (1871-1962), botanik / L. H. [Ligia Hayto].//W: Słownik biologów polskich / red. Stanisław Feliksiak ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii Nauki, Oświaty i Techniki. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987. - S. 55 (tu data śmierci: 20 lutego 1962). – ISBN 83-01-00656-0.

PBW Jarosław Czyt./ CzJ 57 2J 376

PBW Lubaczów Czyt./ CzL 34098

PBW Przemyśl Czyt./CzP 57/59(03)GP 74592

PBW Przeworsk Czyt./CzK 58 GK 32876, GK 33587

14. Balicka Gabriela z d. Iwanowska 1871-1962 //Biblioteka Sejmowa. Baza Parlamentarzyści polscy, sys. no 37, portr.

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=findb&request=Balicka&find_code=WRD&adjacent=N&x=59&y=10

15. Balicka Gabriela z d. Iwanowska (ur. 16 maja 1871 w Warszawie, zm. 19 lutego 1962 w Krakowie. – (Sylwetki wybranych polskich parlamentarzystek w latach 1918-1939) / Władysław Masiarz.//W: Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - (Konteksty Współczesności). - S. 185-186. - ISBN 978-83-7571-015-1.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1953/Kobiety_wobec_polityki_kobiety_w_polityce_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

16. Biografia Gabrieli Balickiej zwycięża w Konkursie Fundacji Narodowej im. Romana Dmowskiego.//Myśl Polska (Warszawa ; 2005). - 2018, nr 13-14, s. 3

Dotyczy nagród Fundacji Narodowej im. R. Dmowskiego w konkursie na najlepszą książkę o historii i myśli politycznej endecji za rok 2017.

17. Gabriela Balicka (1867-1962) : działalność polityczna, społeczna, naukowa i edukacyjna / Katarzyna Luksa. - Warszawa : Kancelaria Sejmu. Wydawnictwo Sejmowe, 2017. - ISBN 978-83-7666-506-1.

PBW Rzeszów WypRz 246227

18. Gabriela Balicka (1867-1962) : naukowiec, posłanka Narodowej Demokracji / Katarzyna Luksa.//Wieki Stare i Nowe. - T. 6 (2014), s. 126-139

https://polona.pl/item/gabriela-balicka-1867-1962-naukowiec-poslanka-narodowej-demokracji,NDU3MDAyNTI/0/#info:metadata 

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Wieki_Stare_i_Nowe/Wieki_Stare_i_Nowe-r2014-t6(11)/Wieki_Stare_i_Nowe-r2014-t6(11)-s126-139/Wieki_Stare_i_Nowe-r2014-t6(11)-s126-139.pdf

https://www.ibuk.pl/fiszka/117423/wieki-stare-i-nowe-t-6-1108-gabriela-balicka-18671962-naukowiec-poslanka-narodowej-demokracji.html

19. Gabriela Balicka-Iwanowska (ur. 16 maja 1871 w Warszawie, zm. 19 lutego 1962 w Krakowie) - polska doktor botaniki, polityk, posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz I, II i III kadencji w II RP z ramienia Związku Ludowo-Narodowego oraz Stronnictwa Narodowego, członkini Narodowej Organizacji Kobiet //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Gabriela_Balicka-Iwanowska

20. Kobiety obozu narodowego : Gabriela Balicka - posłanka - pionierka / Paweł Brojek.//Prawy.pl [on-line] ; publikacja : 19 lutego 2018 [Dostęp : 19.04.2018]

http://prawy.pl/66284-kobiety-obozu-narodowego-gabriela-balicka-poslanka-pionierka/

 

Dziubińska Jadwiga (1874-1937)

21. Dziubińska Jadwiga (1876-1937) /Józef Hampel.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 273-274. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

Dziubińska Jadwiga (1874-1937), działaczka społeczno-oświatowa […] / Irena Kosmowska.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 6, Dunin Rodryg - Firlej Henryk / [kom. red. Władysław Konopczyński i in.]. - Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1989. - S. 184. – ISBN 83-04-03489-1.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 929 M 2J 957

PBW Lubaczów WL 36501 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) GP 78976

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929 GK 36782

22. Dziubińska Jadwiga (1876-1937) //W: Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919-1939 : słownik biograficzny. T. 1, A-D / oprac. autorskie Małgorzata Smogorzewska ; red. nauk. Andrzej Krzysztof Kunert ; Kancelaria Sejmu. Biblioteka Sejmowa. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 1998. - S. 460-461. - ISBN 83-7059-392-5 (t. 1).

https://polona.pl/item/poslowie-i-senatorowie-rzeczypospolitej-polskiej-1919-1939-slownik-biograficzny-t-1,MzE5NzQ2Ng/5/#info:metadata 

PBW Lubaczów WL 42873

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 45395

PBW Sędziszów Czyt./ BSdzC 43786

23. Dziubińska Jadwiga 1876-1937 : posłanka na Sejm Ust. 1919-1922 //Biblioteka Sejmowa : Baza Parlamentarzyści polscy

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=findb&request=000000375&find_code=SYS&local_base=ARS10

24. Dziubińska Jadwiga (ur. 10 października 1874, zm. 28 stycznia 1937 w Warszawie) – (Sylwetki wybranych polskich parlamentarzystek w latach 1918-1939) / Władysław Masiarz.//W: Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - (Konteksty Współczesności). - S. 186-187. - ISBN 978-83-7571-015-1.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1953/Kobiety_wobec_polityki_kobiety_w_polityce_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

25. Jadwiga Dziubińska i jej koncepcja szkół rolniczych na przykładzie Sokołówka / Marek Niewiadomski.//Przegląd Historyczno-Oświatowy : kwartalnik poświęcony badaniom dziejów oświaty i wychowania w Polsce. - 2001, nr 3-4, s. 117-134

26. Jadwiga Dziubińska 1874-1937 : [biogram] //Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Zduńskiej Dąbrowie[on-line]. Patronka

https://zspzd-technikum.pl/o-szkole/patronka/

27. Jadwiga Dziubińska 1874-1937 [biogram] / Gosia Kowalska. - Il. - (Muzeum) //Kobiety na wsi.pl [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

http://kobietynawsi.pl/Jadwiga-Dziubinska

28. Jadwiga Dziubińska (ur. 10 października 1874 w Warszawie, zm. 28 stycznia 1937 tamże) - posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919-1922), działaczka PSL „Wyzwolenie”, następnie SL. Była autorką nowatorskich programów pedagogicznych.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jadwiga_Dziubi%C5%84ska

29. Jadwiga Dziubińska - wielka działaczka oświatowa / oprac. Joanna Radziewicz. - (Zasłużeni Polacy) //Rolniczy Magazyn Elektroniczny / Centralna Biblioteka Rolnicza im. Michała Oczapowskiego nr 47 styczeń-luty [Dostęp : 19.04.2018]

http://rme.cbr.net.pl/index.php/archiwum-rme/70-styczen-luty-nr-47/zasluzeni-polacy/162-jadwiga-dziubinska-wielka-dzialaczka-oswiatowa

30. Jadwiga Dziubińska założycielka szkół rolniczych w Polsce / Helena Brodowska-Kubicz.//Wieś : tygodnik społeczno-literacki. - 1947, nr 38 (28 IX), s. 3-4

31. Prawda o Kruszynku. - Warszawa : "Związek Równouprawnienia Kobiet Polskich", 1910. - Odb. ze Steru. Całkowity dochód przeznaczony na stypendjum dla Kruszynianki.

http://rcin.org.pl/Content/26652/WA248_40270_F-23-010_prawda-o-kruszynku_o.pdf

32. Teoretyczno-praktyczne przesłanki podróży Jadwigi Dziubińskiej do andragogiki rolniczej / Grażyna Kempa.// Edukacja Dorosłych (Warszawa). - 2010, nr 2, s. 67-82. - Bibliogr. prac J. Dziubińskiej s. 80-81.

https://polona.pl/item/teoretyczno-praktyczne-przeslanki-podrozy-jadwigi-dziubinskiej-do-andragogiki-rolniczej,NTEzMjk5NTc/0/#info:metadata 

33. Wiedza rolnicza w walce o postęp na wsi : rzecz o Jadwidze Dziubińskiej / Stanisław Michalski. - Warszawa ; Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1981. - ISBN 83-01-02926-9.

PBW Rzeszów WypRz 182744

34. Wkład Jadwigi Dziubińskiej w organizację i rozwój ludowych szkół rolniczych / Tadeusz Wieczorek. - Warszawa : Politechnika Warszawska, 1975. - Do użytku wewn.

 

Kosmowska Irena (1879-1945)

35. Ideały i wartości polityczne Ireny Kosmowskiej / Ewa Maj.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 17-36. - ISBN 978-83-938773-2-4.

36. Irena Kosmowska / Regina Kociowa ; oprac. graf. Karol Syta. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1960. - Bibliogr. s. 284.

PBW Jarosław WJ 14345

PBW Lubaczów WL 4692

PBW Przemyśl WP 7531

PBW Przeworsk WK 3419

37. Irena Kosmowska (ur. 20 grudnia 1879 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1945 w Berlinie) – polska działaczka niepodległościowa, ludowa i oświatowa, poseł na Sejm Ustawodawczy oraz I i II kadencji w II RP.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Irena_Kosmowska

38. Irena Kosmowska w parlamencie II Rzeczypospolitej / Ewelina Podgajna.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 65-82. - ISBN 978-83-938773-2-4.

39. Irena Kosmowska : w stulecie urodzin / Maria Mioduchowska.//Kultura i Społeczeństwo. - 1979, nr 4, s. 111-117

40. Irena Kosmowska wobec spółdzielczości / Marcin Wichmanowski.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 115-127. - ISBN 978-83-938773-2-4.

41. Irena Kosmowska (1879-1945) / Dionizja Wawrzykowska-Wierciochowa.//W: Przywódcy ruchu ludowego szkice biograficzne / praca zbiorowa pod red. Alicji Więzikowej ; Zakład Historii Ruchu Ludowego przy NK ZSL. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1968. - S. 101-123, bibliogr.

PBW Przeworsk WK 11875

42. Irena Kosmowska (1879-1945) / Michał Szulkin.// Oświata Dorosłych. - 1958, nr 3, s. 169-171

43. Irena Kosmowska (1879-1945) : życie i działalność / Grzegorz Piotr Niećko. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2013. - ISBN 978-83-922432-7-4.

44. Koncepcja szkoły gospodarczej dla dziewcząt włościańskich w myśli politycznej Ireny Kosmowskiej / Grzegorz Piotr Niećko ; Gminna Bibliotek Publiczna w Niemcach.//W: Historia i tradycje ruchu ludowego. T. 1, Ideologia, polityka i jej kreatorzy / redakcja naukowa Janusz Gmitruk, Arkadiusz Indraszczyk ; Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego, Wszechnica Świętokrzyska w Kielcach, Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne. - Warszawa : Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego : Ludowe Towarzystwo Naukowo-Kulturalne ; Kielce : Wszechnica Świętokrzyska, 2016. - S. 107-115. - ISBN 978-83-7901-101-8 (MHPRL). - ISBN 978-83-62718-88-7 (Wszechnica). - ISBN 978-83-60776-12-4.

45. Kosmowska Irena, pseud., krypt.: Jasiek z Lipnicy, Jaśkowa, J. K. K. (ur. 20 grudnia 1879 w Warszawie, zm. 21 sierpnia 1945 r. w Berlinie). - (Sylwetki wybranych polskich parlamentarzystek w latach 1918-1939) / Władysław Masiarz.//W: Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - (Konteksty Współczesności). - S. 187-190. - ISBN 978-83-7571-015-1.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1953/Kobiety_wobec_polityki_kobiety_w_polityce_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

46. Kosmowska Irena (1879-1945) / Józef Hampel.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 324. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

47. Kosmowska Irena (1879-1945), działaczka ruchu ludowego, pedagog, publicystka [...]//W: Encyklopedia powszechna PWN. T. 2, GHIJKLŁM / red. Włodzimierz Kryszewski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1984. - S. 579. - ISBN 83-01-00002-3 (t. 2).

PBW Lubaczów WL 33841

PBW Przeworsk Czyt./CzK 0/9(03) GK 33299

PBW Przemyśl GiOP GP 74675 zabezp.

48. Kosmowska Irena, pseud. i krypt. Jasiek z Lipnicy, Jaśkowa z Lipnicy, J. K. K. (1879-1945), nauczycielka, działaczka ruchu ludowego i oświatowego oraz niepodległościowego, posłanka na sejm […] / Witold Stankiewicz.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 14, Kopernicki Izydor - Kozłowska Maria / [kom. red. Bogusław Leśnodorski i in.] ; Polska Akademia Nauk, Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. - Przedr. fotooffs., oryg.: Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968-1969. - S. 237-239. - ISBN 83-04-03497-2.

PBW Lubaczów WL 36681 czyt. mag.

PBW Przemyśl Czyt./ CzP 929(438)(03) GP 86178

PBW Przemyśl Czyt./Cz1P 929(438)(03)GP 78981

PBW Przemyśl / InfBP 00/99(03)GP 86177

PBW Przeworsk Czyt./ CzK 929GK 36788

49. Opowieść o Irenie Kosmowskiej, działaczce ruchu ludowego / Irena Kopytowska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1968.

PBW Przeworsk WK 951 /B

50. "Pamięć dla przyszłości" : formy upamiętniania Ireny Kosmowskiej przez społeczeństwo polskie / Mirosława Bednarzak-Libera.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 129-192. - ISBN 978-83-938773-2-4.

51. Publicystyka Ireny Kosmowskiej na łamach pisma "Zaranie" 1907-1915 / Alicja Wójcik.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 37-53. - ISBN 978-83-938773-2-4.

52. Publicystyka prasowa Ireny Kosmowskiej w latach 1918-1939 / Agnieszka Strykowska.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 55-64. - ISBN 978-83-938773-2-4.

53. Sanacja się obraża. Cz. 1 / Sławomir Suchodolski.//Najwyższy Czas! : pismo konserwatywno-liberalne. - 2016, nr 35/36, s. LI-LIII

54. Spuścizna archiwalna Ireny Kosmowskiej przechowywana w Archiwum Zakładu Historii Ruchu Ludowego / Anna Przybylska.//W: Przez lud dla ludu : Irena Kosmowska (1879-1945) : polityk, społecznik, wychowawca / red. nauk. Ewelina Podgajna. - Lublin : Multipress G. Wodecki, D. Wodecka, 2014. - S. 193-212. - ISBN 978-83-938773-2-4.

55. Warszawska radykałka / Remigiusz Okraska.//Nowy Obywatel : pismo na rzecz sprawiedliwości społecznej [on-line] ; publikacja : 13-04-2012 . - Bibliogr. [Dostęp : 19.04.2018]

https://nowyobywatel.pl/2012/04/13/warszawska-radykalka/

56. Wychowanki pozytywistycznych idei Zuzanny Morawskiej / Janusz Dylewski ; Związek Literatów na Mazowszu.//Ciechanowskie Zeszyty Literackie. - Nr 17 (2015), s. 28-32

57. Życie Ireny Kosmowskiej / Helena Brodowska-Kubicz. //Wieś. - R. 5, 1948, nr 18-19, s. 8-9

 

Moczydłowska Maria (1886-1969)

58. Aktywność parlamentarna posłanek i senatorek Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1927 / Mariola Kondracka. //W: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowa-nie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku : (na tle porównawczym). T. 2 / red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. - S. 50, 52, 54-59, 61, 68-69, 71-72. - ISBN 978-83-7543-101-8.

PBW Stalowa Wola SG 53033

59. Maria Moczydłowska z domu Grzymkowska (ur. 4 października 1886 w Łomży, zm. 26 kwietnia 1969 w Sopocie) - polska polityk, posłanka na Sejm Ustawodawczy (1919-1922) z ramienia Narodowego Zjednoczenia Ludowego (NZL), aktywistka feministyczna, nauczycielka, działaczka organizacji społeczno-oświatowych, działaczka ruchu spółdzielczości.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Maria_Moczyd%C5%82owska

60. Moczydłowska Maria (1886-1969) / Czesław Brzoza.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 372. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

 

Moraczewska Zofia Anna (1873-1958)

61. Buntowniczka w sejmie : parlamentarna aktywność Zofii Moraczewskiej (1873-1958) / Joanna Dufrat ; Uniwersytet Wrocławski.//W: Człowiek, społeczeństwo, źródło : studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff / pod red. nauk. Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka, Wioletty Zawitkowskiej. Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego,- 2014. - S. 99-107. - ISBN 978-83-7996-114-6.

PBW Krosno M 136833

62. Codzienność w służbie idei : Zofia Moraczewska i jej droga do ław parlamentarnych II Rzeczpospolitej / Kamila Cybulska ; Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach.//W: Znani i mniej znani XIX wieku : [materiały z Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej, 1 czerwca 2015 r., Kielce] / red. nauk. Paulina Bies, Katarzyna Cedro-Abramczyk, Wojciech Cedro, Agnieszka Kania. - Katowice : Wydawnictwo Naukowe Sophia, 2016.- S. 107-117. - ISBN 978-83-65357-42-7.

63. Moraczewska Zofia / Michał Śliwa.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 372. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

64. Moraczewska Zofia Anna 1873-1958 z d. Gostkowska, ps. liter. Prawda//Biblioteka Sejmowa. Baza Parlamentarzyści polscy, sys. no 1059

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000001059&find_code=SYS&local_base=ARS10

65. Moraczewska z Gostkowskich Zofia Anna, pseud. Prawda (1873-1958), nauczycielka, działaczka społeczna i niepodległościowa, poseł na Sejm [...] / Wiesław Bieńkowski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 21, Mieroszewski Sobiesław - Morsztyn Władysław / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - S. 677-679

http://www.ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zofia-anna-moraczewska

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 166865

66. Moraczewska z Gostkowskich Zofia Anna, pseud. Prawda (1873-1958), nauczycielka, działaczka społeczna i niepodległościowa, poseł na Sejm [...] / Wiesław Bieńkowski.//W: Polski Słownik Biograficzny. T. 21 z. 4 (og. zb. 91), Molicki Antoni - Morsztyn Władysław / [red. nacz. Emanuel Rostworowski] ; Polska Akademia Nauk. Instytut Historii. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976. - S. 677-678

PBW Lubaczów WL 22282 czyt. mag.

67. Moraczewska Zofia z d. Gostkowska (ur. 4 lipca 1873 w Czerniowcach na Bukowinie, zm. 16 listopada 1958 w Sulejówku). - (Sylwetki wybranych polskich parlamentarzystek w latach 1918-1939) / Władysław Masiarz.//W: Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - (Konteksty Współczesności). - S. 190-192. - ISBN 978-83-7571-015-1.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1953/Kobiety_wobec_polityki_kobiety_w_polityce_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

68. Socjalistka na prowincji : społeczna i polityczna działalność Zofii Moraczewskiej w Galicji (do 1914 roku) / Ilona Florczak.//W: Kobieta w Galicji : nowoczesność i tradycja / redaktorzy naukowi Jolanta Kamińska-Kwak, Szczepan Kozak, Dariusz Opaliński.- Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2016. - (Galicja i Jej Dziedzictwo ; t. 24). - S. 296-310. - ISBN 978-83-7996-345-4.

PBW Krosno Czyt./ Cz 138475

69. Zofia Moraczewska (1873-1958) : kobieta-polityk II Rzeczypospolitej / Ilona Florczak.//Acta Universitatis Lodziensis. Folia Historica. - T. 77 (2003), s. 125-145

http://dspace.uni.lodz.pl:8080/xmlui/bitstream/handle/11089/13756/fh77Ilona_Florczak125-145.pdf?sequence=1&isAllowed=y

 

Piasecka Anna (1882-1980)

70. Anna Piasecka (ur. 13 marca 1882 w Feliksowie k. Wąbrzeźna, zm. 9 sierpnia 1980 w Toruniu) - posłanka na Sejm Ustawodawczy II Rzeczypospolitej, pedagog i działaczka społeczno-oświatowa i polityczna.//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Anna_Piasecka

71. Piasecka Anna (1882-1980) / Czesław Brzoza.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 392. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

72. Piasecka Anna (ur. 13 III 1882w Feliksowie k. Wąbrzeźna na Pomorzu - zm. 9 VIII 1980w Toruniu), nauczycielka, działaczka społ.-ośw. i polit. […] / Tadeusz Oracki.//W: Słownik biograficzny Warmii, Mazur i Powiśla XIX i XX wieku (do 1945 roku) / Tadeusz Oracki. - Warszawa : "Pax", 1983. - S. 218. - ISBN 83-211-0411-8.

PBW Jarosław Czyt./CzJ 929 2J 970

PBW Przemyśl Czyt./CzP 929(438)(03) GP 65722, Cz1P 929(438)(03) GP 77615

PBW Przeworsk Czyt./CzK 929 GK 27404

73. Piasecka Anna Anastazja 1882-1980 z d. Łęgowska : posłanka na Sejm Ust. 1919-22//Biblioteka Sejmowa. Baza Parlamentarzyści polscy, sys. no 1210

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=fullset-set&set_number=002615&set_entry=000001&format=999

 

Sokolnicka Zofia (1878-1927)

74. Działalność społeczna i oświatowa Zofii Sokolnickiej (1878-1927) / Justyna Gulczyńska. //W: Działalność kobiet polskich na polu oświaty i nauki / pod red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk ; Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : "Eruditus", 2003. - S. 147-160. - ISBN 83-86142-46-4.

75. Sokolnicka Zofia (1878-1927) / Czesław Brzoza.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 431. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

76. Sokolnicka Zofia (1878-1927), działaczka społeczno-polityczna, posłanka na Sejm [...] / Zygmunt Kaczmarek.// Polski Słownik Biograficzny. T. 40, Soczyński Karol - Sowiński Ignacy / [red. nacz. Henryk Markiewicz] ; Polska Akademia Nauk, Polska Akademia Umiejętności. - Warszawa : Instytut Historii PAN, 2000-2001. - S. 57-58. – ISBN 83-86301-01-5 (całość).

http://ipsb.nina.gov.pl/a/biografia/zofia-sokolnicka

77. Sokolnicka Zofia (ur. 15 maja 1878 w Krakowie, zm. 27 lutego 1927 w Poznaniu). – (Sylwetki wybranych polskich parlamentarzystek w latach 1918-1939) / Władysław Masiarz.//W: Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - (Konteksty Współczesności0. - S. 192-194. - ISBN 978-83-7571-015-1.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1953/Kobiety_wobec_polityki_kobiety_w_polityce_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=y

78. Społeczno-edukacyjna działalność sióstr Marii, Lucyny i Zofii Sokolnickich / Justyna Gulczyńska.//Biuletyn Historii Wychowania. - 2004, nr 1-2, s. 41-47

https://polona.pl/item/spoleczno-edukacyjna-dzialalnosc-siostr-marii-lucyny-i-zofii-sokolnickich,MzAxNTc3NTA/0/#info:metada 

79. Wielkopolskie działaczki w ruchu narodowo-demokratycznym na terenie Poznańskiego na przełomie XIX i XX wieku : szkic do działalności politycznej kobiet / Grażyna Wyder.//Czasopismo Naukowe Instytutu Studiów Kobiecych. - 2017, nr 1(2), s. 48-72

80. Zofia Sokolnicka - matki Powstania Wielkopolskiego / Paweł Cieliczko. // Fundacja Kochania Poznania [on-line] ; publikacja : 22 grudnia 2017 [Dostęp : 19.04.2018]

http://fundacjakochaniapoznania.pl/zofia-sokolnicka-matki-chrzestne-powstania-wielkopolskiego/

81. Zofia Sokolnicka (ur. 15 maja 1878 w Krakowie, zm. 27 lutego 1927) - polska polityk i działaczka wojenna, posłanka na Sejm Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP, członkini Naczelnej Rady Ludowej w 1918 roku //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Zofia_Sokolnicka

 

Wilczkowiakowa Franciszka (1880-1963)

82. Wilczkowiakowa Franciszka (1880-1963) / Czesław Brzoza, Kamil Stepan.//W: Kto był kim w Drugiej Rzeczypospolitej / red. nauk. Jacek M[aria] Majchrowski przy współpracy Grzegorza Mazura i Kamila Stepana ; [aut. Czesław Brzoza i in.]. - Warszawa : "BGW", 1994. - S. 469. - ISBN 83-7066-569-1.

PBW Jasło JM 60644

83. Wilczkowiakowa z d. Dembska Franciszka 1880-1963 // Biblioteka Sejmowa. Baza Parlamentarzyści polscy , sys. no 1822

https://bs.sejm.gov.pl/F?func=find-b&request=000001822&find_code=SYS&local_base=ARS10

 

 

5. Biografie. 2. Biografie zbiorowe

84. Sylwetki wybranych polskich parlamentarzystek w latach 1918-1939 / Władysław Masiarz.//W: Kobiety wobec polityki - kobiety w polityce : historia, realia, perspektywy / red. nauk. Anna Frątczak. - Kraków : Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego : na zlec. Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, 2009. - (Konteksty Współczesności). - S. 183-228. - ISBN 978-83-7571-015-1.

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/1953/Kobiety_wobec_polityki_kobiety_w_polityce_2009.pdf?sequence=1&isAllowed=

 

 

6. Ikonografia

85. Balicka-Iwanowska Gabriela (1867-1962) [Fotografia portretowa] przed 1938 // Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół :Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygnatura: 1-A-429

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/24617/f5f75c0d8197c5e21f87a18b55a6f01c/

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Gabriela_Balicka.jpg

86. Dziubińska Jadwiga (1874-1937) [Fotografia portretowa] 1914-1939 //Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół: Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygnatura: 1-N-2431

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/107809/e334c694e4be7982fd01569add138e6d/

87. Kosmowska Irena (1879-1945) [Fotografia portretowa] //Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół : Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygnatura: 1-A-569

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/25569/6c438b7dbbc88849d02ada68af848697/

88. Otwarcie Sejmu Ustawodawczego w Warszawie : 10-02-1919 // Narodowe Archiwum Cyfrowe, Zespół : Koncern Ilustrowany Kurier Codzienny - Archiwum Ilustracji, sygnatura: 1-A-771

https://audiovis.nac.gov.pl/obraz/26507/9829181276d529f128d7ace7c943a4ea/

 

 

7. Pamiętniki

89. Pamięć boru : wspomnienia o Jadwidze Dziubińskiej i wybór jej przemówień, artykułów, listów : praca zbiorowa / pod red. Zofii Mazurowej i Leonildy Wyszomirskiej. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, dr. 1968.

90. Wspomnienia o Irenie Kosmowskiej / oprac. Zofia Mazurowa ; wstęp Witold Stankiewicz. - [Warszawa] : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.

PBW Krosno M 27626

PBW Mielec BMWyp 23299

PBW Rzeszów WypRz 141745

 

 

8. Opracowania ogólne. 1. Wydawnictwa zwarte

91. Aktywność kobiet w życiu politycznym / Andrzej Chojnowski.//W: Równe prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2000. - S. 37-48. - ISBN 83-7181-023-7.

PBW Tarnobrzeg TG 94310

92. Aktywność parlamentarna posłanek i senatorek Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1919-1927 / Mariola Kondracka. //W: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowa-nie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku : (na tle porównawczym). T. 2 / red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. - S. 49-73. - ISBN 978-83-7543-101-8.

PBW Stalowa Wola SG 53033

93. Aktywność wyborcza kobiet w pierwszym dziesięcioleciu Drugiej Rzeczypospolitej / Ludwik Hass.//W: Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939 : zbiór studiów. [T. 3 cz. 2] / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. - S. 70-99. - ISBN 83-7059-243-0.

https://polona.pl/item/kobieta-i-swiat-polityki-w-niepodleglej-polsce-1918-1939-zbior-studiow-t-3-cz-2,NTY5ODEzMjQ/8/#info:metadata 

PBW Lubaczów WL 39322

94. Aspiracje polityczne Związku Równouprawnienia Kobiet Polskich / Katarzyna Sierakowska.//W: Kobieta i świat polityki : Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku : zbiór studiów. [T. 3] / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : "DiG", 1994. - S. 245-253. - ISBN 83-85490-24-8.

https://polona.pl/item/kobieta-i-swiat-polityki-polska-na-tle-porownawczym-w-xix-i-w-poczatkach-xx-wieku,NTY5ODEzMjM/6/#info:metadata 

PBW Krosno M 106978, 106979

95. Bierne prawo wyborcze kobiet w Polsce / Magdalena Lesińska-Staszczuk, Justyna Wasil.//W: Feminizm / red. Maria Marczewska-Rytko, Dorota Maj, Marcin Pomarański. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2015. - (Ruchy Społeczne i Polityczne). - S. 241-254. - ISBN 978-83-7784-604-9.

PBW Jarosław WJ 56248

PBW Mielec BMWyp 66626

PBW Rzeszów WypRz 244258

96. Chcemy całego życia : antologia polskich tekstów feministycznych z lat 1870-1939 / [wybór i oprac.] Aneta Górnicka-Boratyńska. - Warszawa : Res Publica, 1999. - (Polskie Obrachunki na Koniec Millennium). - ISBN 83-910975-2-8.

97. Chcemy całego życia : stulecie praw kobiet : 1918-2018 / oprac. Magdalena Środa, Małgorzata Tkacz-Janik ; oprac. graf. Katarzyna Szewczyk. - Warszawa : Kongres Kobiet : Biuro Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka OBWE, 2018.

https://www.kongreskobiet.pl/Content/uploaded/files/Chcemy%20calego%20zycia.pdf

98. Drogi do uzyskania praw wyborczych przez Polski u progu niepodległości i II Rzeczypospolitej / Danuta Waniek.//W: Myśl i polityka : księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Jackowi Marii Majchrowskiemu. [T.] 3 / red. nauk. Bogdan Szlachta ; Uniwersytet Jagielloński. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2011. - S. 145-157. - ISBN 978-83-7571-152-3 (t. 3).

https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/322/Szlachta_Bogdan(red.)_My%C5%9Bl_i_polityka_t.3_2011.pdf?sequence=1

99. Dużo za nami, ile przed nami? : bilans ćwierćwiecza walki o prawa kobiet / Wanda Nowicka. //W: Prawo wobec problemów społecznych : księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej / aut. Ewa Weigend [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2016. - S. 465-472. - ISBN 978-83-255-8565-5.

100. Dyskryminacja instytucjonalna kobiet na polskim rynku pracy / Alicja Sielska. - Warszawa : "CeDeWu", 2017. - ISBN 978-83-7556-895-0.

PBW Przemyśl WP 112314

101. Edukacja i funkcja kobiety wiejskiej w poglądach Jadwigi Dziubińskiej i Ireny Kosmowskiej / Danuta Koźmian.//W: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. T. 2 / pod red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk. - Poznań : Instytut Historii UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], 2001. - S. 327-335. - ISBN 83-86650-98-2 (t. 2).

102. Emancypacja kobiet : nowy wzorzec wychowawczy w XIX i XX wieku / Magda Urbańska.// W: Myśl o wychowaniu : teorie i zastosowania edukacyjne. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2013. - S. 228-247. - ISBN 978-83-7338-901-4.

PBW Krosno M 138173

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 243157

103. Formuła wyborcza u progu niepodległej Polski (do 1922 r.) / Zdzisław Ilski. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, cop. 2013. - ISBN 978-83-7780-623-4.

104. Kobieta, etyka, ekonomia / pod red. Edwarda Ozorowskiego, Ryszarda Cz. Horodeńskiego. - Białystok : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2009. - ISBN 978-83-61247-01-2.

PBW Krosno M 126549

PBW Tarnobrzeg TG 95832

105. Kobiety w parlamencie Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Śliwa.//W: Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939 : zbiór studiów. [T. 3 cz. 2] / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu, 1996. - S. 53-69. - ISBN 83-7059-243-0.

https://polona.pl/item/kobieta-i-swiat-polityki-w-niepodleglej-polsce-1918-1939-zbior-studiow-t-3-cz-2,NTY5ODEzMjQ/8/#info:metadata 

PBW Lubaczów WL 39322

106. Komitet ONZ ds. Likwidacji Dyskryminacji Kobiet : ustrój, kompetencje, funkcjonowanie / Katarzyna Sękowska-Kozłowska. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - ISBN 978-83-7285-627-2.

PBW Rzeszów WypRz 238535

107. Konwencja o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej a Konstytucja RP / Martyna Siemiatycka.// W: Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017. - S. 181-191. - ISBN 978-83-8019-629-2.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 34 GP 112086

108. Między polityką a działalnością społeczną : Narodowa Organizacja Kobiet w dwudziestoleciu międzywojennym / Robert Kotowski.//W: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich po 1918 roku : (na tle porównawczym). T. 2 / red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2009. - S. 275-286. - ISBN 978-83-7543-101-8.

WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł. (Sokoła 13)sygn. A-94013/t.2

109. Międzynarodowe standardy ochrony praw kobiet / Magdalena Lesińska-Staszczuk.// W: Kobiety w sferze publicznej : teoria i praktyka / pod red. nauk. Magdaleny Pataj. - Toruń : "Adam Marszałek", 2015. - S. 15-33. - ISBN 978-83-8019-032-0.

PBW Przemyśl WP 109850

110. Na straży praw kobiety : pamiętnik Klubu Politycznego Kobiet Postępowych : 1919-1930 / w oprac. Sylwji Bujak-Boguskiej. - Warszawa : [b.w.], 1930.

https://polona.pl/item/na-strazy-praw-kobiety-pamietnik-klubu-politycznego-kobiet-postepowych-1919-1930,MTc4NjQzNjU/4/#info:metadata 

111. „Naród potrzebuje Twojego czynu!”: kobiety z prawicy polskiej i ukraińskiej południowo-wschodnich ziem II Rzeczypospolitej w dyskursie publicznym / Tomasz Pudłocki.//W: Aktywność publiczna kobiet na ziemiach polskich : wybrane zagadnienia / red. Tomasz Pudłocki, Katarzyna Sierakowska. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2013. - S. 203-225. - ISBN 978-83-7543-262-6.

PBW Przemyśl WP 106666

112. Nie tylko Maria Dulębianka : uwagi na temat praw wyborczych kobiet w Monarchii Habsburskiej i korzystania z nich / Stanisław Pijaj ; Uniwersytet Jagielloński.//W: Człowiek, społeczeństwo, źródło : studia dedykowane profesor Jadwidze Hoff / pod red. nauk. Szczepana Kozaka, Dariusza Opalińskiego, Janusza Polaczka, Szymona Wieczorka, Wioletty Zawitkowskiej. - Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2015. - S. 88-98. - ISBN 978-83-7996-114-6.

PBW Krosno M 136833

113. O prawa dla kobiet : (mowa wygłoszona w I Dumie rosyjskiej w 1906 r.) / Leon Petrażycki ; tł. J. Petrażycka-Tomicka. - Lwów : Wydaw. Polskie, 1919.

https://polona.pl/item/o-prawa-dla-kobiet-mowa-wygloszona-w-i-dumie-rosyjskiej-w-1906-r,MTc4NjQzMjk/0/#info:metadata 

114. O prawa obywatelskie dla kobiet / Jan Urban. - Kraków : [b.w.], 1918. - (Broszury o Chwili Obecnej ; z. 50). - Odb. z "Przegląd Powszechny"

https://polona.pl/item/o-prawa-obywatelskie-dla-kobiet,Njc4Njk1NzM/0/#info:metadata 

115. O prawa obywatelskie kobiet w zaborze austriackim / Walentyna Najdus. //W: Kobieta i świat polityki : Polska na tle porównawczym w XIX i w początkach XX wieku : zbiór studiów. [T. 3] / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego : "DiG", 1994. - S. 99-117. - ISBN 83-85490-24-8.

https://polona.pl/item/kobieta-i-swiat-polityki-polska-na-tle-porownawczym-w-xix-i-w-poczatkach-xx-wieku,NTY5ODEzMjM/6/#info:metadata 

PBW Krosno M 106978, 106979

116. O prawach kobiety / Edward Prądzyński. - Warszawa : Gustaw Sennewald, 1873.

PBW Krosno Czyt./Cz 59457

117. O prawach politycznych kobiet /Helena Witkowska.//W: Głos kobiet w kwestyi kobiecej / Maria Turzyma, Maria Wiśniewska, Kazimiera Bujwidowa [i in.] ; zdobił Eugeniusz Dąbrowa Dąbrowski. - Kraków ; nakł. Stowarzyszenia Pomocy Naukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego, 1903. - S. 42-72

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F430216%2Findex.djvu&p=5

118. „O wyborcze prawa kobiet” : historia politycznej emancypacji / Marta Sikorska-Kowalska.//W: Emancypantki, włókniarki i ciche bohaterki : znikające kobiety, czyli białe plamy naszej historii / Iza Desperak, Grzegorz Matuszak, Marta Sikorska-Kowalska ; Katedra Socjologii Polityki i Moralności. Instytut Socjologii. Uniwersytet Łódzki, Nieformalna grupa Łódź Gender. - Pabianice : Wydawnictwo Omega-Praksis, 2009. - S. 4-21. - ISBN 978-83-86370-62-7.

119. Obywatelki na obcasach : kobiety w życiu publicznym (XIX-XXI w.). T. 1 / red. Urszula Kozłowska, Tomasz Sikorski, Adam Wątor. – Radzymin ; Warszawa : Wydawnictwo von borowiecky, 2016. – ISBN 978-83-60748-86-2.

WiMBP Rzeszów / Czyt. Gł. (Sokoła 13)sygn. A-103554/t.1

120. Ochrona praw kobiet w Polsce - realizacja Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej / Małgorzata Winiarczyk-Kossakowska.// W: Ochrona praw człowieka w Polsce : aksjologia, instytucje, nowe wyzwania, praktyka / red. nauk. Jerzy Jaskiernia, Kamil Spryszak. - Toruń : "Adam Marszałek", 2017. - S. 162-189. - ISBN 978-83-8019-629-2.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 34 GP 112086

121. Parlamentarzystki w Sejmie Ustawodawczym - między porozumieniem a niezgodą / Mariola Kondracka.//W: Społeczeństwo w dobie przemian : wiek XIX i XX : księga jubileuszowa profesor Anny Żarnowskiej / [red. nauk. Maria Nietyksza i in.] ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2003. - S. 161-167. - ISBN 83-7181-284-1.

PBW Przeworsk WK 46318

122. Partycypacja wyborcza kobiet : wyzwania i dylematy / Arkadiusz Żukowski. - Toruń : Centrum Studiów Wyborczych. Wydział Prawa i Administracji. Uniwersytet Mikołaja Kopernika : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 2011. - (Wykłady im. prof. dr. Wacława Komarnickiego ; wykł. 4). - ISBN 978-83-7285-586-2 ("Dom Organizatora").

123. Piekło kobiet / Tadeusz Żeleński (Boy). - Warszawa : Bibljoteka Boya, [1930].

PBW Rzeszów WypRz 85835

124. Polemika Mary Wollstonecraft z poglądami Jeana J. Rousseau na temat wychowania i edukacji kobiet / Agnieszka Szczap.//W: Rodzina w Europie na przełomie XIX i XX wieku = The family in Europe at the turn of the 19th and the 20th century / pod red. Stefanii Walasek, Anny Haratyk. - Wrocław : Zakład Historii Edukacji Instytutu Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego, 2015. - S. 39-50. - ISBN 978-83-62618-18-7.

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 246423

125. Polityczne stanowisko kobiety / Marja Dulębianka. - Warszawa : skł. gł. w Administracyi "Steru", 1908. - (Biblioteka Równouprawnienia Kobiet)

https://polona.pl/item/polityczne-stanowisko-kobiety,MTc4NjQzNzI/6/#info:metadata 

126. Prawa kobiet w ONZ-owskim systemie ochrony praw człowieka / [tł. Aleksandra Solik]. - Warszawa : Ośrodek Informacji Środowisk Kobiecych "OŚKa", 1999. - ISBN 83-909820-6-4.

127. Prawa kobiet w świetle dokumentów międzynarodowych.//W: Równouprawnienie kobiet i mężczyzn w społeczeństwie / Ewa Lisowska. - Wyd. 1 zaktualiz. (dodr.). - Warszawa : Szkoła Główna Handlowa, 2010. - S. 229-252. - 978-83-7378-414-7.

PBW Krosno M 130834

128. Prawa kobiet we współczesnym świecie / red. nauk. Lena Kondratiewa-Bryzik, Wojciech Sokolewicz. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe, 2011. - ISBN 978-83-7666-075-2.

Przemyska Biblioteka Publiczna Czyt. Gł. nr inw. 51954

129. Prawo głosowania kobiet / Juljusz Sas-Wisłocki. - Warszawa : [b.w.], 1932 [właśc. 1931]. - (Biblioteczka Wydawnictw Wydziału Kół Prawniczych Ogólnopolskiego Związku Akademickich Kół Naukowych ; nr 1). - Praca nagrodzona na Konkursie T-wa Bibl. Sł. Prawa Uniw. Jagiel.

130. Prawo w życiu kobiety / Zofia Wasilkowska. - Warszawa : Wydawnictwo Związkowe CRZZ, 1967.

PBW Rzeszów WypRz 92176

131. Prawo wobec kobiet : refleksja w dwudziestą rocznicę kontraktu Okrągłego Stołu / Eleonora Zielińska.//W: Gender w społeczeństwie polskim / pod red. Krystyny Slany, Justyny Struzik, Katarzyny Wojnickiej. - Kraków : "Nomos", 2011. - S. 103-118. - ISBN 978-83-7688-056-3.

PBW Jarosław WJ 55574

PBW Sędziszów BSdzW 40161

PBW Tarnobrzeg TG 101050

PBW Rzeszów Czyt./CzytR 238236

132. Prawo jako narzędzie inkluzji kobiet : refleksje z perspektywy ćwierćwiecza przemian w Polsce / Małgorzata Fuszara. //W: Prawo wobec problemów społecznych : księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej / aut. Ewa Weigend [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2016. - S. 481-489. - ISBN 978-83-255-8565-5.

https://polona.pl/item/prawo-wobec-problemow-spolecznych-ksiega-jubileuszowa-profesor-eleonory-zielinskiej,NjQyMjY4Mjk/6/#info:metadata 

133. Prawo wyborcze kobiet / Zofja Daszyńska-Golińska. - Warszawa : nakł. Związku Polskich Stowarzyszeń Kobiecych, 1918 ([Warszawa] : St. Niemiry Synowie).

http://ebuw.uw.edu.pl/dlibra/docmetadata?id=379

134. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet w rodzinie w praktyce organów ścigania, wymiaru sprawiedliwości / Małgorzata Czarkowska.//W: Prawo wobec problemów społecznych : księga jubileuszowa profesor Eleonory Zielińskiej / aut. Ewa Weigend [ in.]. - Warszawa : Wydawnictwo C. H. Beck, cop. 2016. - S. 473-479. - ISBN 978-83-255-8565-5.

https://polona.pl/item/prawo-wobec-problemow-spolecznych-ksiega-jubileuszowa-profesor-eleonory-zielinskiej,NjQyMjY4Mjk/6/#info:metadata 

135. Rozprawę historyczną o prawach kobiet / napisał Antoni Czaykowski. - Kraków : Druk. Kwartalnika, 1836. - Rozprawa napisana w celu otrzymania stopnia doktora obojga praw. - Odb.: Kwartalnik Naukowy, Kraków, 1836.

https://polona.pl/item/rozprawe-historyczna-o-prawach-kobiet,MzA0OTQ/2/#info:metadata 

136. Równość płci / Wojciech Burek.//W: Prawa człowieka : wybrane zagadnienia i problemy / red. Laura Koba, Wiesław Wacławczyk. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2009. - S. 349-368. - ISBN 978-83-7601-334-3.

PBW Lubaczów Czyt./CzL 45523

137. Spór o prawa kobiet : materiały sesji naukowej zorganizowanej w Toruniu w dniach 21-22 listopada 2014 roku / pod red. Ryszarda Wiśniewskiego ; Urząd Miasta Torunia, Kuria Diecezjalna w Toruniu, Towarzystwo Naukowe w Toruniu, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. - Toruń : Towarzystwo Naukowe, 2015. - ISBN 978-83-65127-07-5.

138. Spór o równouprawnienie kobiet (1864-1919) / Magdalena Gawin. - Warszawa : Instytut Historii PAN : Polskie Towarzystwo Historyczne : Wydawnictwo Neriton, 2015 - ISBN 978-83-7543-389-0 (Neriton).

139. Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Pietrzak.//W: Kobieta i świat polityki w niepodległej Polsce 1918-1939 : zbiór studiów. [T. 3, cz. 2] / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca. - Warszawa : Wydawnictwo Sejmowe : Kancelaria Sejmu,1996. - S. 33-52. - ISBN 83-7059-243-0 (t. 3 cz. 2).

https://polona.pl/item/kobieta-i-swiat-polityki-w-niepodleglej-polsce-1918-1939-zbior-studiow-t-3-cz-2,NTY5ODEzMjQ/8/#info:metadata 

PBW Lubaczów WL 39322

140. Sytuacja prawna kobiet w Drugiej Rzeczypospolitej / Michał Pietrzak.//W: Równe prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2000. - S. 77-91. - ISBN 83-7181-023-7.

PBW Tarnobrzeg TG 94310

141. Sytuacja prawna kobiet w Polsce według wybranych organów kontrolujących przestrzeganie traktatów z dziedziny ochrony praw człowieka przyjętych na forum ONZ / Wojciech Burek.// W: Kobiety w społeczeństwie polskim / pod red. Alicji Palęckiej, Heleny Szczodry, Marty Warat. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011. - S. 67-84. - ISBN 978-83-233-3125-4.

PBW Jarosław WJ 55125

PBW Lubaczów WL 48851

PBW Przemyśl Czyt./CzP 316 GP 104576

142. To ja, Malala : historia pakistańskiej dziewczyny, która z narażeniem życia walczy o prawa kobiet i ich dostęp do edukacji / Malala Yousafzai, Christina Lamb ; przeł. Magdalena Moltzan-Małkowska. - Warszawa : "Prószyński Media", 2014. – ISBN 978-83-7961-120-1.

PBW Tarnobrzeg TG 105859

143. Udział kobiet w wyborach i ich działalność parlamentarna / Michał Śliwa. //W: Równe prawa i nierówne szanse : kobiety w Polsce międzywojennej : zbiór studiów / pod red. Anny Żarnowskiej i Andrzeja Szwarca ; Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "DiG", 2000. - S. 49-60. - ISBN 83-7181-023-7.

PBW Tarnobrzeg TG 94310

144. Udział kobiet w życiu społeczno-politycznym obozu narodowego 1918-1939 / Witold Wojdyło.//W: Rola i miejsce kobiet w edukacji i kulturze polskiej. T. 2 / pod red. Wiesława Jamrożka i Doroty Żołądź-Strzelczyk. - Poznań : Instytut Historii UAM [Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza], 2001. - S.185-190. - ISBN 83-86650-98-2 (t. 2).

145. W walce o równe prawa : nasze bojownice / Cecylja Walewska. - Warszawa : wyd. staraniem Red. "Kobiety Współczesnej", 1930.

https://polona.pl/item/w-walce-o-rowne-prawa-nasze-bojownice,MTc4NjQ0NjA/20/#info:metadata 

146. Walka o prawo głosu dla kobiet-robotnic / napisała Meta Stern. - [Chicago] : wyd. staraniem Komitetu Wykonawczego Polskiej Sekcji Socialist Party, [post 1900]. - Na s. tyt. pseud. aut., nazwa: Meta Stern Lilienthal (1876-1948).

147. Walka Polek o prawa wyborcze / Małgorzata Fuszara.//W: O społeczeństwie, moralności i nauce : miscellanea / pod red. Wojciecha Pawlika, Elżbiety Zakrzewskiej-Manterys. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski. Instytut Stosowanych Nauk Społecznych, 2008. - S. 53-72. - ISBN 978-83-61493-00-6.

148. Wielka wojna i prawa polityczne kobiet w Polsce / Magdalena Gawin.//W: Imperia, narody i społeczeństwa Europy Wschodniej i Środkowej na progu pierwszej wojny światowej : [materiały z międzynarodowej konferencji naukowej, 24-25 czerwca 2014 r., Warszawa] / pod redakcją Andrzeja Nowaka ; przy współpracy Mikołaja Banaszkiewicza ; Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk. - Warszawa : Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia, 2016. - S. 649-679. - ISBN 978-83-64486-45-6.

149. Wokół problemów zawodowego równouprawnienia kobiet i mężczyzn : praca zbiorowa / pod red. Renaty Siemieńskiej ; Fundacja Promocji Prawa Europejskiego. - Warszawa : "Scholar", 1997. - ISBN 83-85838-83-X.

PBW Tarnobrzeg TG 77183

150. Wołanie o prawa kobiety / Mary Wollstonecraft ; [wstęp Zefiryna Żegnałek]. - Warszawa : Mamania, 2011. - ISBN 978-83-62829-00-2.

PBW Sanok SM 52991

151. Wpływ feminizmu na sytuację społeczno-prawną kobiet / Joanna Helios, Wioletta Jedlecka ; Uniwersytet Wrocławski. - Wrocław : E-Wydawnictwo. Prawnicza i Ekonomiczna Biblioteka Cyfrowa, 2016. - (E-monografie) (Prace Naukowe Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego). - ISBN 978-83-65431-20-2 (druk). - ISBN 978-83-65431-21-9 (online).

152. Wpływ wojny na sprawę kobiecą / Ludwika Jahołkowska-Koszutska.//W: Pamiętnik Zjazdu Kobiet Polskich w Warszawie w roku 1917 / pod red. J. Budzińskiej-Tylickiej. - Warszawa : Komitet Wykonawczy Zjazdu Kobiet Polskich, 1918. - S. 17-31

https://polona.pl/item/pamietnik-zjazdu-kobiet-polskich-w-warszawie-w-roku-1917,MTc4NjQ0NDE/8/#info:metadata 

153. Wspólnotowa polityka na rzecz równości kobiet i mężczyzn : ewolucja celów i instrumentów działania / Grażyna Firlit-Fesnak ; Instytut Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2005. - ISBN 83-89964-38-4.

PBW Krosno M 133990

154. Wyborcze prawa kobiet / P[aulina] Kuczalska-Reinschmit. - Warszawa : skł. gł. administracja Steru, 1907. - (Bibljoteka Równouprawnienia Kobiet). - Odb. ze "Steru"

https://polona.pl/item/wyborcze-prawa-kobiet,MTc4NjQzNzc/6/#info:metadata 

155. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie / Anna Habrat.//W: Działaczki społeczne, feministki, obywatelki... : samoorganizowanie się kobiet na ziemiach polskich do 1918 roku : (na tle porównawczym). T. 1 / red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska, Andrzej Szwarc. - Warszawa : Wydawnictwo Neriton, 2008. - S. 97-112. - ISBN 978-83-7543-026-4.

PBW Stalowa Wola SG 53033

156. Z historyi ruchu kobiecego / P[aulina] Kuczalska-Reinschmit.//W: Głos kobiet w kwestyi kobiecej / Maria Turzyma, Maria Wiśniewska, Kazimiera Bujwidowa [i in.] ; zdobił Eugeniusz Dąbrowa Dąbrowski. - Kraków ; nakł. Stowarzyszenia Pomocy Naukowej dla Polek im. J. I. Kraszewskiego, 1903. - S. 273-339, bibliogr.

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/applet?mimetype=image%2Fx.djvu&sec=false&handler=djvu_html5&content_url=%2FContent%2F430216%2Findex.djvu&p=5

157. Związek Równouprawnienia Kobiet we Lwowie : przyczynek do historji równouprawnienia kobiet w Polsce / Jadwiga Petrażycka-Tomicka. - Kraków : Gebethner i Wolff, 1931.

https://polona.pl/item/zwiazek-rownouprawnienia-kobiet-we-lwowie-przyczynek-do-historji-rownouprawnienia,MTc4NjQ0MTI/4/#info:metadata 

158. Źródła obowiązującej regulacji biernego prawa wyborczego w Polsce / Maciej Borski ; Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Wydział Zarządzania i Administracji. Katedra Teorii Prawa.//W: Praktyka realizacji biernego prawa wyborczego w Polsce : źródła regulacji, wykładnia przepisów prawa i efekty ich stosowania w świetle ustawy Kodeks wyborczy / red. nauk. Marek Marczyński. - Warszawa : "Difin", 2015. - S. 57-89. - ISBN 978-83-7930-824-8.

PBW Przemyśl Czyt./CzP 34 GP 108403

 

 

8. Opracowania ogólne. 2. Wydawnictwa ciągłe

159. Aktywność polityczna, zawodowa i społeczna kobiet w Polsce po zakończeniu I wojny światowej / Joanna Dufrat.// Rocznik Przemyski. - T. 52 (2016), z. 1, Historia, s. 97-112

160. CEDAW - konwencja na rzecz kobiet / Aleksandra Solik.// Niebieska Linia. - 2015, nr, 2, s. 25-27

161. Czas kobiet / Andrzej Fedorowicz.//Polityka (Warszawa ; 1957). - 2014, nr 8, s. 54-56

162. Czy kobieta polska zdobyła równouprawnienie ? / Cecylia Walewska.//Bluszcz. - 1924, nr 4, s 30-31

163. Dlaczego kobieta nie powinna głosować / Patryk Wasiak.//Mówią Wieki : magazyn historyczny. - 2010, nr 10, s. 22-24

164. Dwadzieścia lat pracy kobiet w parlamencie / Halina Jaroszewiczowa.//Bluszcz. - R. 74, 1938, nr 46, s. 5-6

https://polona.pl/item/bluszcz-pismo-tygodniowe-illustrowane-dla-kobiet-r74-1938,NDc3MTk1NTc/

165. "Dzieci w widowisku mężczyzn"? : realizacja biernego prawa wyborczego przez kobiety z województw południowo-wschodnich II Rzeczypospolitej = "Children in the spectacle of men"? : implementation of the suffrage by women from the south-eastern provinces of the Second Polish Republic / Tomasz Pudłocki ; Uniwersytet Jagielloński w Krakowie.// Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace Historyczne. - [T.] 144, z. 1 (2017), s. 177-197

166. 90. [Dziewięćdziesiąta] rocznica nadania praw wyborczych kobietom w Polsce / Magda Urbańska.//Saeculum Christianum. - R. 16, nr 1 (2009), s. 227-238

167. 95 [Dziewięćdziesiąt pięć] lat możliwości wyboru / Dobrochna Kałwa ; rozm. przepr. Adam Leszczyński.//Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. - 2013, nr 47, s. 22-25

168. Egalitaryzm francuski a walka kobiet o prawa wyborcze / Grzegorz Libor.//Studia i Analizy Europejskie : półrocznik naukowy poświęcony zagadnieniom europejskiego roku walki z ubóstwem i wykluczeniem społecznym. - Nr 7 (2011), s. 79-87

https://polona.pl/item/egalitaryzm-francuski-a-walka-kobiet-o-prawa-wyborcze,MzY1MzAzMzA/0/#info:metadata 

169. Emancypacja kobiet : partycypacja polityczna Polek : zarys problematyki / Kinga Sulejman.// Rzeszowskie Studia Socjologiczne. - Nr 4 (2015), s. 61-101

170. Galicyjskie sufrażystki : geneza ruchu na rzecz praw kobiet na przełomie XIX i XX wieku / Natasza Styczyńska.// Jagiellońskie Forum Europejskie. - Nr 18 (2010), s. 25-36

171. Głosowanie dla kobiet / Małgorzata Gryglicka-Rewera.//Mówią Wieki : magazyn historyczny. - 2005, nr 07, s. 26-31

172. Głosowanie za czadorem : rewolucja w Kuwejcie: 200 tysięcy kobiet otrzymało w końcu prawa wyborcze / Stanisław Guliński.//Tygodnik Powszechny : katolickie pismo społeczno-kulturalne. - 2005, nr 23, s. 6

173. John Stuart Mill i Alexis de Tocqueville - dwugłos w kwestii statusu społecznego kobiet : argument na rzecz i przeciwko poddaństwu kobiet / Justyna Holocher.//Politeja : pismo Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego. - 2008, nr 1, s. 329-344

174. Kobieta a wybory / Maria Bielawska.//Ziemia Przemyska. - R. 16, 1930, nr 57 (4 X), s. 3

175. Kobieta w Galicji w ramach austriackiego prawa cywilnego / Szczepan Kozak.// Prace Historyczno-Archiwalne. - T. 17 (2006), s. 61-83

176. Listy o sytuacji kobiet / John Stuart Mill.//Studia Humanistyczne (Kraków ; 2003). - T. 6 (2008), s. 119-123

177. Nie wejść na równię pochyłą / Michał Królikowski ; rozm. przepr. Dominika Kozłowska.// Znak. - 2017, nr 7-8, s. 60-66

178. Parasolki po raz pierwszy : 100 lat praw wyborczych kobiet / Olga Wiechnik.//Wysokie Obcasy : dodatek do Gazety Wyborczej. - 2018, nr 5, s. 20-23

179. Piłsudski i parasolki / Małgorzata Fuszara ; rozmawia Paula Szewczyk.//Newsweek Polska. -. 2018, nr 12, dod. Stulecie Kobiet, s. II-VII

180. Płeć a realizacja praw wyborczych / Krzysztof Urbaniak ; Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu.// Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 9 (2015), s. 15-62

181. The political and legal context of the introduction of women's suffrage in Poland / Maciej Krogel ; Uniwersytet Wrocławski.// Wrocławskie Studia Erazmiańskie=Studia Erasmiana Wratislaviensia. - Z. 9 (2015), Kobieta w prawie i polityce, s. 507-521

https://polona.pl/item/the-political-and-legal-context-of-the-introduction-of-womens-suffrage-in-poland,NjU2MjA1Nzk/0/#info:metadata 

182. Poselska aktywność kobiet na mównicy w dobie II RP / Paweł Fiktus ; Uniwersytet Wrocławski.//Wrocławskie Studia Erazmiańskie=Studia Erasmiana Wratislaviensia. – Z. 9 (2015), 9, Kobieta w prawie i polityce, s. 543-565, bibliogr.

http://www.repozytorium.uni.wroc.pl/Content/78327/27_Fiktus_P_Poselska_aktywnosc_kobiet_na_mownicy_sejmowej_w_dobie_II_RP.pdf

183. Posłanki i senatorki II Rzeczypospolitej : nowe obszary publicznej działalności kobiet / Mariola Kondracka.//Dzieje Najnowsze. - R. 46, 2014, nr 2, s. 145-149

http://rcin.org.pl/Content/47210/WA303_63675_A507-DN-R-46-2_Kondracka.pdf

184. Prawne sposoby zwiększania udziału kobiet w parlamentach / Marcin Rulka.//Państwo i Prawo. - R. 65, z. 11 (2010), s. 47-59

https://polona.pl/item/prawne-sposoby-zwiekszania-udzialu-kobiet-w-parlamentach,MzEzNTQyMzI/0/#info:metadata 

185. Prawa kobiet w konstytucjach polskich / Elżbieta Kalinowska.// Teraźniejszość, Człowiek, Edukacja : kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej. - 1998, nr 4, s. 23-34

186. Prawa nie tylko dla kobiet / Eleonora Zielińska ; rozm. przepr. Karolina Głowacka.// Znak. - 2017, nr 7-8, s. 54-59

187. Prawo wyborcze kobiet a walka klas / Róża Luksemburg ; tł. Bojan Stanisławski.// Lewą Nogą. - Nr 16 (2004), s. 319-325

188. Przegląd standardów specjalnych ochrony praw kobiet w prawie międzynarodowym / Hanna Frąckowiak, Kamil Frąckowiak ; Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie.// Szkice Humanistyczne (Olsztyn). - T. 13, nr 2-3 (2013), s. 73-86

https://polona.pl/item/przeglad-standardow-specjalnych-ochrony-praw-kobiet-w-prawie-miedzynarodowym,MzY5MjU3Mzg/0/#info:metadata 

189. Rzeczniczka praw kobiet / Sylwia Spurek ; rozm. przepr. Renata Durda.// Niebieska Linia. - 2016, nr 6, s. 1-4

190. Siła, odwaga, solidarność / Agata Teutsch.// Niebieska Linia. - 2016, nr 6, s. 5-7

191. Sprawa równouprawnienia kobiet - przypadek polski / Sandra Tomczak.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 3, s. 20-23

192. Sto lat prawa do głosu / Zuzanna Kowalczyk, Paulina Milewska.//Gazeta Wyborcza (Wyd. zasadnicze). - 2018, nr 52, dod. Wyborcza Kobiet, s. 10-11

193. Sufrażystki-terrorystki / Jakub Mielnik.//Wprost (Poznań). - 2015, nr 12, s. 50-53

Walka kobiet w Wielkiej Brytanii o prawa wyborcze 1901-1939

194. Udział kobiet w działalności prawotwórczej Senatu II Rzeczypospolitej / Paweł Fiktus ; Uniwersytet Wrocławski.// Opolskie Studia Administracyjno-Prawne. - [T.] 14, [cz.] 2 (2016), s. 207-218

195. „W imię Boga i Ojczyzny!”: działalność społeczno-polityczna Narodowej Organizacji Kobiet 1919-1939 : wybrane zagadnienia / Jolanta Mysiakowska-Muszyńska.//Dzieje Najnowsze. - R. 47, 2015, nr 3, s. 25-48

196. Walka o prawa wyborcze kobiet w Polsce / Małgorzata Niewiadomska-Cudak.//Pedagogika Rodziny. - T. 3, 2013, nr 1, s. 55-64

http://bazhum.muzhp.pl/media//files/Pedagogika_Rodziny/Pedagogika_Rodziny-r2013-t3-n1/Pedagogika_Rodziny-r2013-t3-n1-s55-64/Pedagogika_Rodziny-r2013-t3-n1-s55-64.pdf

197. Współpraca rozwojowa a równość płci / Bartosz Jankowski.// Sprawy Międzynarodowe. - 2016, nr 2, s. 92-116

198. Wyborcze prawa kobiet. [Cz. 1] / Paulina Kuczalska-Reinschmit.//Dziennik Trybuna. - 2015, nr 47-48, s. 12-13. - Przedruk broszury wydanej w 1911 roku.

199. Wyborcze prawa kobiet. [Cz. 2] / Paulina Kuczalska-Reinschmit.//Dziennik Trybuna. - 2015, nr 49-50, s. 18-19. - Przedruk broszury wydanej w 1911 roku.

 

 

9. W literaturze i prasie

200. Bojownice czy wariatki? : obraz sufrażystek angielskich w prasie polskiej (1911-1914) / Elżbieta Pawlak-Hejno. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2016. - ISBN 978-83-7784-922-4.

201. Bunt długich spódnic / George Bidwell ; przekł. [z rps. ang.] Anna Bidwell. - Wyd. 2. - Katowice : "Śląsk", 1988. - ISBN 83-216-0635-0.

PBW Jarosław WJ 44764

PBW Przemyśl WP 75403

202. Drogi wolności : ruch emancypacyjny kobiet w monarchii habsburskiej na podstawie publicystyki i twórczości literackiej w latach 1867-1918 / Urszula Górska. - Warszawa : Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo, 2016. - (Lupa Obscura). - ISBN 978-83-65573-28-5.

203. Kwestia parlamentarna w polskich czasopismach kobiecych w latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku / Waldemar Barszczewski.//Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku / pod red. Małgorzaty Dajnowicz i Adama Miodowskiego. - Białystok : Wydawnictwo Humanica : Instytut Studiów Kobiecych, 2016. - S. 318-327. - Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Polityka i politycy w prasie XX i XXI wieku”, Białystok 16-17 czerwca 2016 r. - ISBN 978-83-946177-0-7.

http://repozytorium.uwb.edu.pl/jspui/bitstream/11320/6152/1/W_Barszczewski_Kwestia_parlamentarna_w_polskich_czasopismach_kobiecych_w_latach_dwudziestych_i_trzydziestych_XX_wieku.pdf

204. Sufrażystki / Lucy Ribchester ; przełożył Robert Waliś. - Warszawa : Wydawnictwo Marginesy, 2015. - ISBN 978-83-65282-11-8.

[Powieść historyczna angielska]

205. Sufrażystki na łamach "Nowości Ilustrowanych" (wybrane zagadnienia) / Elżbieta Pawlak-Hejno.//W: Literatura, media, polityka : prace ofiarowane Panu Profesorowi Krzysztofowi Stępnikowi / pod red. Magdaleny Piechoty. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2014. - S. 67-82. - ISBN 978-83-7784-548-6.

 

 

10. W filmie

206. Sufrażystka [Film] = Suffragette / reż. Sarah Gavron ; scen. Abi Morgan ; prod. Alison Owen, Faye Ward. - Wersja polska. - Warszawa : Edipresse Polska ; Wrocław : Filmostrada, [2016]. - 1 dysk optyczny (102 min) : dźw., kolor. ; 12 cm + książka : 21, [1] s. : il. kolor. ; 20 cm. - ISBN 978-83-7945-366-5.

PBW Nisko NDVD 397

PBW Stalowa Wola SDVD 454

PBW Tarnobrzeg TDVD 1335

PBW Rzeszów AudRz DVD 1864

 

 

11. W sztuce

207. Prawa kobiet - prawa człowieka = Women's rights are human rights [katalog wystawy] / [redakcja Izabela Iwanicka, Aleksandra Oleksiak ; tłumaczenia Richard J. Biały, Izabela Iwanicka, Aleksandra Oleksiak]. - Warszawa : Muzeum Narodowe, 2017. - ISBN 978-83-7100-409-4.

Wystawa : Muzeum Plakatu, Wilanów, 28 kwietnia - 30 lipca 2017 r.

 

 

12. W zasobach Internetu

208. Aktywistki w spódnicy : polskie organizacje kobiece w II RP i w czasie II wojny światowej / Katarzyna Jóźwik.//Histmag.org [on-line] ; publikacja : 19.12.2015 [Dostęp : 19.04.2018]

https://histmag.org/aktywistki-w-spodnicy-polskie-organizacje-kobiece-w-ii-rp-i-w-czasie-ii-wojny-swiatowej-12443

209. Damy w parlamencie II Rzeczypospolitej / Jarosław Kapsa.//Fundacja Wolność i Pokój [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://fundacjawip.wordpress.com/2013/05/10/damy-w-parlamencie-ii-rzeczpospolitej/

210. 96. rocznica uzyskania praw wyborczych przez kobiety

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokieobcasy/1,96856,16916747,96__rocznica_uzyskania_praw_wyborczych_przez_kobiety.html.

211. 99 lat temu Polki uzyskały prawa wyborcze. W parlamencie zajęły się sprawami zaniedbywanymi przez mężczyzn ; publikacja : 28 listopada 2017//Wysokieobcasy.pl

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/1,96856,16916747,99-lat-temu-polki-uzyskaly-prawa-wyborcze-w-parlamencie.html

212. Historia prawa wyborczego kobiet w Polsce / Natalia Małgorzata Kurek.// Wolters Kluwer [online] ; publikacja : 30.04.14 [Dostęp : 19.04.2018]

http://www.student.lex.pl/czytaj/-/artykul/historia-prawa-wyborczego-kobiet-w-polsce

213. Jak kobiety walczyły o głos / Agnieszka Woch.//Histmag.org [on-line] ; publikacja : 18.08.2015 [Dostęp : 19.04.2018]

https://histmag.org/jak-kobiety-walczyly-o-glos-11682

214. Na ziemiach polskich socjalistki i sufrażystki współpracowały ze sobą w walce o prawa kobiet [wywiad] / Dobrochna Kałwa ; rozm. Aleksandra Beczek (PAP) publikacja : 07.03.2017 //dzieje.pl [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

http://dzieje.pl/wideo/dr-d-kalwa-na-ziemiach-polskich-socjalistki-i-sufrazystki-wspolpracowaly-ze-soba-w

215. Prawo wyborcze dla kobiet //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Prawo_wyborcze_dla_kobiet

216. Prawa wyborcze kobiet w Polsce / oprac. Anna Nowakowska-Wierzchoś, Oddział I AAN. //Archiwum Akt Nowych [on-line] ; publikacja : 28 listopada 2016 [Dostęp : 19.04.2018]

http://www.aan.gov.pl/art,211,prawa-wyborcze-kobiet-w-polsce

217. Proces o obronę godności marszałka Józefa Piłsudskiego / Wojciech Tomaszewski.// CzasNaHistorię [on-line] ; publikacja : 12 listopada 2017 [Dostęp : 19.04.2018]

http://czasnahistorie.pl/wojciech-tomaszewski/proces-o-obrone-godnosci-marszalka-jozefa-pilsudskiego/

Proces o obrazę wytoczony Irenie Kosmowskiej 17 IX 1930 r.

218. Rzeczpospolita babska : pierwsze posłanki II Rzeczpospolitej / Marek Teler.//Focus.pl [on-line] ; publikacja : 22.12.2017 [Dostęp : 19.04.2018]

http://www.focus.pl/artykul/rzeczpospolita-babska-pierwsze-poslanki-ii-rzeczypospolitej

Gabriela Balicka-Iwanowska (1867-1962) ; Zofia Moraczewska (1873-1958) ; Jadwiga Dziubińska (1874-1937) ; Zofia Sokolnicka (1878-1927) ; Irena Kosmowska (1879-1945) ; Franciszka Wilczkowiakowa (1880-1963) ; Anna Piasecka (1882-1980) ; Maria Moczydłowska (1886-1969)

219. Sejm za ustanowieniem roku 2018 Rokiem Praw Kobiet //dzieje.pl ; publikacja :

08.06.2017 aktualizacja : 09.06.2017 [Dostęp : 19.04.2019]

http://dzieje.pl/aktualnosci/sejm-wszystkie-kluby-za-ustanowieniem-roku-2018-rokiem-praw-kobiet

220. 100 lat praw wyborczych kobiet: "Siostry, pokażmy, że choć chłopy o nas mówią, że włos u nas długi, ale rozum krótki, to my zrozumienie swoje w każdej sprawie mamy" / Olga Wiechnik ; publikacja 10 lutego 2018//WysokieObcasy.pl[on-line]

http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/7,127763,22984149,walka-o-prawa-kobiet-pierwsze-parasolki-100-lat-temu.html?disableRedirects=true

221. Sufrażyzm //Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sufra%C5%BCyzm

222. Sytuacja kobiet w II Rzeczypospolitej//Wikipedia : wolna encyklopedia [on-line] [Dostęp : 19.04.2018]

https://pl.wikipedia.org/wiki/Sytuacja_kobiet_w_II_Rzeczypospolitej

223. "Szanowne panie posełki!". Kim były pierwsze kobiety w polskim parlamencie? / Joanna Frydryszak-Kuciel. - (Ale Historia) //wyborcza.pl [on-line] ; publikacja : 20 lutego 2017 [Dostęp : 19.04.2018]

http://wyborcza.pl/alehistoria/7,121681,21378190,szanowne-panie-poselki-kim-byly-pierwsze-kobiety-w-polskim.html?disableRedirects=true

 

Autor: Dorota M. Markocka