Wychowanie do wartości

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. mgr Elżbieta Krupa


WYCHOWANIE DO WARTOŚCI

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000 – 2005DRUKI ZWARTE

1. Aksjologiczne horyzonty wychowania człowieka XXI wieku / pod red. Zofii Frączek.- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004
Jarosław – JW 50179, Przeworsk – WK 45673

2. Altruizm a wychowanie / Mieczysław Łobocki.- Lublin : Wydawnictwo UMCS, 2002
WP 88586

3. Edukacja Aksjologiczna wobec potrzeb współczesności / Zofia Frączek.- Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2002
Lubaczów – WL 42532

4. Podstawy wychowania moralnego / Zbigniew Marek.- Kraków : „Ignatianum”: „WAM”, 2005.- ( Biblioteka Horyzontów Wychowania; 3)
Jarosław – WJ 50908

5. W poszukiwaniu wartości. Cz. 1 Ćwiczenia z uczniami / Krystyna Ostrowska.- Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000
WP 87601

6. Wychowanie moralne w zarysie / Mieczysław Łobocki.- Kraków : „Impuls”, 2002
WP 89457, WP 87977

7. Wychowanie w duchu wartości : poszerzenie świata 8 – 14 lat : program edukacyjny / Diane Tillman: współpr. Pilar Quera Colomina [ i in.]; tł. [z ang.] Roman Zawadzki.- Warszawa : Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, cop.2004
Przeworsk – WK 44896

8. Wychowanie w duchu wartości : przewodnik : program edukacyjny / Diane Tillman, Pilar Quera Colomina ; współpr. Carol Gill, Neil Hawkes, Peter Williams; tł. [z ang.] Roman Zawadzki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, cop.2004
Jarosław – WJ 50507, WJ 50893
Przeworsk – WK 44898, WK 45089


9. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w dorosłość : program edukacyjny / Diane Tillman; współpr. Myrna Belgrave [i in.]; tł. [z ang.] Roman Zawadzki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, cop.2004
Przeworsk – WK 44895

10. Wychowanie w duchu wartości : wchodzenie w świat 3-7 lat: program edukacyjny / Diane Tillman, Diana Hsu; współpr. Dominique Ache [i in.]; tł. [z ang.] Roman Zawadzki.- Warszawa: Wydawnictwa Szkole i Pedagogiczne, cop.2004
Jarosław – JW 50285, JW 50892
Lubaczów – WL 41719, WL 41720
Przeworsk – WK 44897, WK 45090


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Alternatywne sposoby oddziaływania wychowawczego drogą do prawdziwych wartości / Małgorzata Ostrowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.- 2004, nr 1/2, s. 25-27

2. Bądźcie światłem... / Renata Chrzanowska // WYCHOWAWCA.- 2005, nr 5, s. 12 -15

3. Budowanie systemu wartości w programie wychowania / Jolanta Kowalewska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU .- 2001, nr 7, s. 398-400

4. Co cenią chłopcy, a co dziewczęta? / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 5, s. 27-33

5. Co jest najważniejsze? Wyniki badań nad światem wartości dzieci sześcioletnich / Monika Małota // WYCHOWAWCA.- 2004, nr 3, s. 18 – 19

6. Człowiek i wartość. Powinność i odpowiedzialność / Jarosław Gara // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA.-2000, nr 4, s. 14 – 18

7. Czy i jak istnieją wartości w szkolnej edukacji polonistycznej / Bożena Chrząstowska // POLONISTYKA.- 2005, nr 2, s. 26 – 33

8. Dobro i zło w pojęciu małych dzieci / Lilla Bobakowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2005, nr 10, s. 31 – 33

9. Dobro jako podstawowa kategoria wychowania dzieci w młodszym wieku szkolnym / Mieczysław Rusiecki // NAUCZANIE POCZĄTKOWE.- 2005/2006, nr 1, 7 – 20

10. Drogowskazy życia / Teresa E. Olearczyk // WYCHOWAWCA.- 2005, nr 6, s. 5 – 6

11. Dylematy moralne w szkole / Ewa Srebro // NAUCZANIE POCZĄTKOWE.- 2005/2006, nr 2, s. 31 – 37.- Bibliografia

12. Edukacja przez pryzmat wartości / Małgorzata Piątkowska // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.- 2004, nr 3, s. 19 – 22

13. Harcerska metoda wychowawcza / Wacław Leszczyński // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 7 – 8, s. 21 – 23

14. Hierarchia wartości młodzieży licealnej / Wiesława Ratkiewicz, Bogusław Ratkiewicz // EDUKACJA I DIALOG.- 2005, nr 2, s. 38 – 44

15. Jaka edukacja, czyli o wprowadzaniu uczniów w świat wartości / Anna Węgrzyńska // ŻYCIE SZKOŁY.- 2004, nr 5, s. 331-334

16. Kilka drogowskazów na życie / Bożena Olszewska // WYCHOWAWCA.- 2005, nr 5, s.26

17. Kultura logo w życiu młodzieży / Dominika Czajkowska // EDUKACJA I DIALOG. - 2006, nr 5, s. 40 – 44

18. Lekcje moralnego wsparcia / Małgorzata Bogdanowicz // EDUKACJA I DIALOG.- 2003, nr 9, s. 28 – 30

19. Mądrość jako naczelna wartość w procesie wychowania na podstawie „Księgi Przysłów” / Dariusz Adamczyk // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2005/2006, nr 1, s. 42 – 48.- Bibliografia

20. Miłość w sieci / Marzena Czarnowska // EDUKACJA I DIALOG . - 2005, nr 9, s. 61 – 64

21. Młodość i świętość / Marcin Szczęsny // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 6, s. 18

22. Młodzi nadzieją Papieża / Barbara Bachurek // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 10, s. 10 –13

23. Młodzież a mass media / Ewa Grodecka // DYREKTOR SZKOŁY .- 2005, nr 4, s. 48 – 49

24. Młodzież o preferowanych wartościach i normach moralnych / Krystyna Ostrowska // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE .- 2005, nr 3, s. 3 – 8

25. Młodzież w chaosie wartości / Danuta Madeja // WYCHOWAWCA .- 2004, nr 9, s. [8] – 9

26. Myślenie moralne / Katarzyna Nowak // EDUKACJA I DIALOG.- 2003, nr 10, s. 12 – 17

27. Nauczyciel wobec współczesnych wyzwań moralno – społecznych / Janusz Nagórny // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 5, s. 18 – 21

28. Najważniejsza wartość – wolność / Janina Kulesza-Kurowska; rozm. przepr. Marta Frankowska // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 7/8, s. 24 – 26

29. Nauczyciel wobec wychowania do prawdy / Marianna Szpiter // EDUKACJA .- 2004, nr 1, s. 64 – 70

30. O przekazywaniu wartości w dzisiejszym świecie...: przykłady gier i zabaw dla dzieci młodszych i najmłodszych / Renata Komornicka // WSZYSTKO DLA SZKOŁY .- 2004, nr 4, s. 23 – 24

31. Pedagogia otwartości i miłości / Henryk Noga // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 6, s. 7 – 10

32. Pochwała przyjaźni / Józef Augustyn // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 6, s. 16 – 17

33. Prawda i dobro w sytuacjach edukacyjnych / Iwona Morawska // EDUKACJA I DIALOG .- 2006, nr 2, s. 46-50

34. Prawda i dobro w wychowaniu / Sylwia Jakubiec // EDUKACJA I DIALOG .- 2006, nr 5, s. 33 – 36

35. Prawość - atrybut czy aberracja w procesie kształcenia akademickiego / Andrzej M. de Tchorzewski // EDUKACJA .- 2005, nr 4, s. 62 – 76 . - Bibliografia

36. Preferowane wartości we współczesnej rodzinie w opinii młodzieży / Anna Dzikomska – Kuczarz // DYREKTOR SZKOŁY .- 2001, nr 7/8, s. 53 – 55

37. Problem wiarygodności badań nad wartościami młodzieży / Robert Fudali // KWARTALNIK PEDAGOGICZNY . - 2006, nr 1, s. 141 – 150

38. Refleksje o szczęściu. Wartości moralne w edukacji / Janusz Czetwertyński // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2005/2006, nr 1, s. 38 – 41

39. Rozwijanie u uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej rozumienia związku informacji, prawa i moralności (etyki) / Renata Mróz // DYREKTOR SZKOŁY .- 2005, nr 7/8, s. 45-48, dok. s. 61

40. Różne oblicza piękna w opinii gimnazjalistów / Joanna Jaklińska // POLONISTYKA .- 2005, nr 9, s.21 – 27

41. Scenariusze zajęć na temat kształtowania własnej wartości / Teresa Słowikowska // WSZYSTKO DLA SZKOŁY .- 2005, nr 1, s. 13 – 15

42. Sukces wbrew prawu? / Zdzisław Piwoński // EDUKACJA I DIALOG . - 2006, nr 5, s. 45 – 48

43. System wartości moralnych / Mariola Chojnowska // EDUKACJA I DIALOG .- 2001, nr 9-10, s. 26 – 30

44. Systemy wartości w polskiej edukacji. Przeszłość – teraźniejszość – przyszłość / Małgorzata Stawiak – Ososińska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2005/2006, nr 1, s. 21 – 30

45. System wartości w subkulturach młodzieżowych ( na przykładzie skinów, punków i rastamanów) / Mirosława Czerniawska // EDUKACJA .- 2000, nr 4, s. 55 – 56

46. Szkoła wobec wartości – aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV – VI .- 2005/2006, nr 3, s. 34 – 43

47. Szkoła wobec wartości – aksjologiczna analiza procesu edukacji / Sławomir Trusz // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2005/2006, nr 1, s. 53 – 61

48. Świat wartości sześciolatka / Monika Małota // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU .- 2001, nr 3, s. 141 – 143

49. Świat wartości wychowanków Pogotowia Opiekuńczego i licealistów : analiza porównawcza / Anna Rybarczyk, Aleksandra Sewera // OPIEKA, WYCHOWANIE, TERAPIA .- 2001, nr 4, s. [9] – 11

50. Transformacja a wartości cenione przez młodzież / Walentyna Wróblewska // NOWA SZKOŁA .- 2000, nr 4, s. 45 – 47

51. Wartości i cele edukacji szkolnej / Kazimierz Denek // EDUKACJA .- 2000, nr 3, s. 13 -14 .- Bibliografia

52. Wartości – scenariusz lekcji wychowawczej w liceum / Iwona Warzecha // WYCHOWAWCA .- 2004, nr 6, s. 29

53. Wartości w edukacji w świetle międzynarodowych dokumentów oświatowych / Ewa Kula, Marzena Pękowska // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2005/ 2006, nr 1, s. 49 – 61

54. Wartość w naszym życiu / Krystyna Ostrowska // WYCHOWAWCA .- 2004, nr 6, s. 5 – 7

55. Wartości w projektach profilaktycznych / Krzysztof Wojcieszek // REMEDIUM .- 2005, nr 7 – 8, s. 4 – 5

56. Wartość w systemie edukacji / Czesław Banach // LIDER .- 2001, nr 3, s. 3 – 5

57. Wartość w wychowaniu / Kazimierz Słupek // EDUKACJA I DIALOG .- 2003, nr 9, s. 12 – 17

58. W poszukiwaniu systemu wartości Szkoły Podstawowej / Ewa Grzelak, Dorota Czajkowska // DYREKTOR SZKOŁY .- 2002, nr 5, s. 5 – 7

59. Wskazania dla wychowawców płynące z nauczania społecznego Jana Pawła II / Janusz Mastalski // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 3, s. 12 – 15

60. Wskazania wychowawcze i moralne w nauczaniu Jana Pawła II / Janusz Mastalski // WYCHOWAWCA .- 2003, nr 1, s. 14 – 17

61. W świecie wartości - parę jesiennych refleksji / Urszula Zdrojewska-Bielawska.// NOWA SZKOŁA . - 2005, nr 9, s. 10 – 13

62. Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho // REMEDIUM .- 2005, nr 4, s. 1 – 3

63. Wychowanie do prawdy : czy szkoła przygotowuje ucznia do życia w prawdzie? / Ewa Kosińska // WYCHOWAWCA .- 2001, nr 3, s. 10 – 11

64. Wychowanie do wartości / Anna Róg, Melania Orzechowska // EDUKACJA I DIALOG .- 2004, nr 5, s. 11 – 18

65. Wychowanie do wartości w dobie pluralizmu / Dariusz Michał Sarzała // WYCHOWAWCA .- 2000, nr 9, s. 4 – 7

66. Wychowanie ku wartościom : elementy teorii i praktyki / Krystyna Chałas // PROBLEMY OPIEKUŃCZO – WYCHOWAWCZE .- 2004, nr 6, s. 59 – 60

67. Wychowanie w duchu wartości - recenzja / Beata Szurowska // WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU .- 2005, nr 5, s. 56 – 57

68. Wychowawcze znaczenie prawdy / Mariola Dobrowolska – Olearczyk / WYCHOWAWCA .- 2005, nr 6, s. 18

69. Wychowuj dziecko mądrze. Naucz dziecko podstawowych 16 wartości / Pam Schiller, Tamery Bryant.- Warszawa : K.E.LIBER, 2004
Rec. : Recenzja książki Pam Schiller i tamery Bryant „Wychowuj madrze. Naucz swoje dziecko podstawowych 16 wartości / Agnieszka Boczek, Jolanta Ksel // NAUCZANIE POCZĄTKOWE .- 2005/2006, nr 1, s. 105 – 106

70. Wychowywać do prawdy : czy szkoła przygotowuje ucznia do życia w prawdzie? / Ewa Kosińska // WYCHOWAWCA .- 2001, nr 3, s. 10 – 11

71. Wyrzeczenie / Małgorzata Jałocho // REMEDIUM . - 2005, nr 5, s. 24

72. Wzór osobowy jako nośnik wartości / Henryk Naga // WYCHOWAWCA .- 2004, nr 6, s. 11 – 13

73. Zasady – konieczne czy zbędne w życiu / Magdalena Majewska // WYCHOWAWCA .- 2005, nr 6, s. 26

74. Znaczenie wartości / Małgorzata Talarczyk // WYCHOWAWCA .- 2004, nr 6, s. 8 – 10

Autor: Elżbieta Krupa