Życie i twórczość Henryka Sienkiewicza

Tarnobrzeg

LITERATURA PODMIOTU

  1. Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz ; oprac.Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 2 przejrz. i uzup. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2015 sygn. TG 108916
  2. Humoreski z teki Worszyłły / Henryk Sienkiewicz ; wstęp i komentarz Bogdan Mazan. - Wyd.2. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988  sygn. TG 63396

  3. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk ; [il.: Jolanta Adamus Ludwikowska]. - Kraków : "Greg", 2007 sygn. TG 99879
  4. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 32. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979 sygn. TG 80297
  5. Krzyżacy : powieść historyczna. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 32. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1979 sygn. TG 80298
  6. Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967 sygn. TG 77045
  7. Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz ; drzeworytami ozdobił Stanisław Toepfer. - Wyd. 25. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967 sygn. TG 77046
  8. Krzyżacy. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 sygn. TG 69232, SG 33566
  9. Krzyżacy. T. 3-4 / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 sygn. TG 69233, SG 33567
  10. Listy z podróży do Ameryki / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 sygn. TG 65231
  11. Na polu chwały / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 sygn. TG 63653
  12. Ogniem i mieczem. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz ; wstęp Bogdan Mazan ; koment. Danuta Mazanowa. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990 sygn. TG 68612-68613
  13. Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz ; przygot. do dr Lucyna Michalska i Maria Skalska. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983 sygn. TG 50460
  14. Pisma wybrane. T. 5, Ogniem i mieczem. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 sygn. TG 62145
  15. Pisma wybrane. T. 6, Ogniem i mieczem. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 sygn. TG 62146
  16. Pisma wybrane. T. 10, Pan Wołodyjowski / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 sygn.  TG  62557
  17. Pisma wybrane. T. 11, Bez dogmatu / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 sygn. TG 63654
  18. Pisma wybrane. T. 14, Krzyżacy. T. 1 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988 sygn. TG 62555
  19. Pisma wybrane. T. 15, Krzyżacy. T. 2 / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 sygn. TG 62556
  20. Potop / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2007 sygn. TG 104871
  21. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Greg", [2001] sygn. TG 82692
  22. Quo vadis / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987 sygn.  TG 60361
  23. Quo vadis. T. 1-2 / Henryk Sienkiewicz. - Kraków : "Biały Kruk", 2001 sygn. TG 83722-83723
  24. Rodzina Połanieckich / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 6. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986 sygn. TG 58278
  25. Szkice węglem czyli Epopeja pod tytułem Co się działo w Baraniej Głowie / Henryk Sienkiewicz. - Wrocław : "Siedmioróg", 1996 sygn. TG 77753
  26. Ta trzecia ; Sachem ; Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz ; [wstęp Tomasz Jodełka-Burzecki]. - Wyd. 2 w tej ed. - Warszawa : "Iskry", 1986 sygn. TG 60038
  27. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk, Miłosz Studziński ; il. Jolanta Adamus-Ludwikowska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", cop. 2015 sygn. TG 108599
  28. W pustyni i w puszczy : z rycinami / Henryk Sienkiewicz ; [ryciny Szymon Kobyliński]. - Wyd. 32. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971 sygn. TG 17752
  29. Wiry / Henryk Sienkiewicz ; [oprac. i posłowiem opatrzył Władysław Zawistowski]. - Gdańsk : "Graf", 1990 sygn. TG 68723
  30. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 2 skr. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986 sygn. TG 77066, SG 27412
  31. Wybór nowel i opowiadań / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Tadeusz Bujnicki. - Wyd. 3 skr. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1988 sygn. TG 98357, SG 30563
  32. Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela / Henryk Sienkiewicz. - Wyd. 14. - Warszawa : Gebethner i Wolff, 1946 sygn. TG 912

LITERATURA PRZEDMIOTU

Wydawnictwa zwarte:

  1. 4 x Nobel / pod red. Grażyny i Feliksa Tomaszewskich. - Warszawa : "Stentor", 2002 sygn. TG 84310, NG 48059,  SG 46743
  2. "Bez dogmatu" Henryka Sienkiewicza jako powieść psychologiczna : studium analityczno-interpretacyjne / Zbigniew Lisowski. - Kielce : "Szumacher", 1997
  3. Gniazdo miłe dla duszy : opowieść o Henryku Sienkiewiczu w Oblęgorku / Tadeusz Wiącek. - Kielce : "DCF", 1995 sygn. TG 77138, NG 42768, SG 37559
  4. Henryk Sienkiewicz / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986 sygn. TCz 58750
  5. Henryk Sienkiewicz : kalendarz życia i twórczości / Julian Krzyżanowski ; uzup. i oprac. Maria Bokszczanin. - Wyd. 3 poszerz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 2012 sygn. TG 108999
  6. Henryk Sienkiewicz "Quo vadis" / oprac. Marek Pieczara. - Warszawa : "Jota", 1990 sygn. TG 69028
  7. Henryk Sienkiewicz wobec tradycji romantycznej / Sławomir Meresiński. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1992 sygn. TG 71365
  8. Henryka Sienkiewicza żywot i sprawy / Julian Krzyżanowski. - Wyd. 4. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981 sygn. TG 44724, SG 21357
  9. Językowe środki kreowania postaci w twórczości historycznej Henryka Sienkiewicza / Magdalena Pietrzak. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2004 sygn. TG 92942
  10. Krzyżacy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk ; [il.: Jolanta Adamus Ludwikowska]. - Kraków : "Greg", 2007 sygn. TG 99879
  11. "Krzyżacy" Henryka Sienkiewicza / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007 sygn. TCz   2421
  12. Marie jego życia / Barbara Wachowicz. - Wyd. 3 rozsz. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1985 sygn. TG 57078
  13. Na tropach bohaterów Trylogii / Marceli Kosman. - Wyd. 4 uzup. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1986 sygn. TG 60152
  14. "Nowele" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2006 sygn. TCz 2538
  15. Ocalić Europę : Henryk Sienkiewicz - apologeta chrześcijaństwa i obrońca cywilizacji łacińskiej / Andrzej Bielat. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne i Drukarnia, 2012 sygn. TG 102541
  16. "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Wilczycka. - Lublin : "Biblios", 2007 sygn. TCz 2453
  17. Onegdaj : opowieść o Henryku Sienkiewiczu i ludziach mu bliskich / Maria Korniłowiczówna. - Wyd. 4 zm. - Szczecin : "Glob", 1985 sygn. TG 55870
  18. "Pan Wołodyjowski" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2006 sygn. TCz   2462
  19. "Potop" Henryka Sienkiewicza / oprac. Józef Osmoła. - Lublin : "Biblios", 2009
  20. "Potop" Henryka Sienkiewicza : powieść i film / Tadeusz Bujnicki, Alicja Helman. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1988
  21. "Quo vadis" Henryka Sienkiewicza / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007 sygn. TCz   2501
  22. Sienkiewicz i film / pod red. Lecha Ludorowskiego. - Kielce : Kieleckie Towarzystwo Naukowe, 1998 sygn. TG 80328
  23. Sienkiewicz i jego rady dla rodaków / Andrzej Bielat. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne
    i Drukarnia, 2015 sygn. TG 108257
  24. Sienkiewicz z innej strony / pod red. Jerzego Axera i Tadeusza Bujnickiego. - Warszawa : "DiG", 2015 TG 108930
  25. Trylogia Henryka Sienkiewicza / Anna Martuszewska. - Gdańsk : Wydawnictwo M. Rożak, 1994 sygn. TG 74713
  26. W pustyni i w puszczy / Henryk Sienkiewicz ; oprac. Barbara Włodarczyk, Miłosz Studziński ; il. Jolanta Adamus-Ludwikowska. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Kraków : "Greg", cop. 2015 sygn. TG 108599
  27. Wizjoner przeszłości : powieści historyczne Henryka Sienkiewicza / Lech Ludorowski. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1999 sygn. TG 82937
  28. Żywot Sienkiewicza / Józef Szczublewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989 NG 39523, SG 32523

Multimedia:

  1. Krzyżacy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, [cop. 2006] sygn. TPŁC 104
  2. Krzyżacy [Film] / reż. Aleksander Ford, Karol Chodura ; scen. Jerzy Stefan Stawiński. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007 sygn. TDVD 216
  3. Latarnik [Film] / reż. Zygmunt Skonieczny ; scen. Konrad Frejdlich, Zygmunt Skonieczny. - Warszawa : Telewizja Polska, [2008] sygn. TDVD 436, NDVD 41
  4. Nowele wybrane [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Piaseczno : Heraclon International, 2010 sygn. TPŁC 321
  5. Ogniem i mieczem. Cz. 1-2 [Film] / scen. i reż. Jerzy Hoffman. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000 sygn. TDVD 466
  6. Pan Wołodyjowski [Film]. Cz. 1 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000 sygn. TDVD 219, SDVD 3, NDVD 49
  7. Potop [Dokument dźwiekowy] / Henryk Sienkiewicz. - Katowice : "Aleksandria", 2007 sygn. TPŁC 125
  8. Pan Wołodyjowski [Film]. Cz. 2 / scen. i reż. Jerzy Hoffman ; scen. Jerzy Lutowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2000 sygn. SDVD 4, TDVD 220, NDVD 50
  9. Quo vadis [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2006 sygn. TPŁC 33
  10. Quo Vadis [Film] / scen. i reż. Jerzy Kawalerowicz. - Warszawa : "TiM Film Studio" [2010?] sygn. TDVD 718
  11. Twórcy naszej tradycji [Film] / scen. i realiz. Jacek Kubiak [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004 sygn. NV 222, SV 224, TV 555
  12. W pustyni i w puszczy [Dokument dźwiękowy] / Henryk Sienkiewicz. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, cop. 2006 sygn. TPŁC 108
  13. W pustyni i w puszczy [Film] / reż. i scen. Władysław Ślesicki. - Warszawa : "Best Film", 2003 sygn. TDVD 130
  14. W pustyni i w puszczy [Film] / scen. i reż. Gavin Hood. - [B. m.] : Vision Film, 2001 sygn.TDVD 397

Autor: PBW Tarnobrzeg