Shakespeare William (1564-1616): bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Józefa Gwalberta Pawlikowskiego w Przemyślu
Wydz. Gromadzenia i Opracowania
Zestawiła Dorota M. Markocka

SHAKESPEARE WILLIAM (1564-1616)
bibliografia przedmiotowa w wyborze za lata 1881-2016

 

A. Wydawnictwa zwarte

A. 1. Bibliografia

1. Polska bibliografia szekspirowska : 1980-2000 / Uniwersytet Łódzki ; [przygot. zespół Krystyna Kujawińska-Courtney i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, cop. 2007.

Krosno Cz 122589

2. Shakespeare w Polsce : bibliografia / Wiktor Hahn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.

Przemyśl GP 55840 /InfBP 011/017

A. 2. Biografia

3. Anglo-Polish Renaissance texts : for the use of Shakespeare students / ed. and with an introd. by Witold Chwalewik ; The Neophilological Committee of Polish Academy of Sciences. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.

Rzeszów WypRz 101701

4. Czarna dama : trzy opowieści o Szekspirze / Jurij Dombrowski ; przeł. [z ros.] Irena Lewandowska i Witold Dąbrowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1973.

Przeworsk WK 17430

Przemyśl WP 19519, WP 44547

5. Człowiek ze Stratfordu / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : "Pax", 1963.

Krosno M 9984

Brzozów BM 7356

Leżajsk BLżWy 29660

Mielec BMWyp 10142

6. Człowiek ze Stratfordu / Stanisław Helsztyński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1964.

Przeworsk WK 8353

Przemyśl WP 55770

7. Łabędź z Avonu / George Bidwell ; przeł. [z ang.] Anna Bidwell ; il. Janina Konarska. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1966.

Nisko NG 10397

Krosno M 12906

Strzyżów BStWy 7207

Rzeszów WypRz 87419, WypRz 87420

8. Mały słownik pisarzy angielskich i amerykańskich / red. nauk. Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Wydawnictwo "Wiedza Powszechna", 1971. - S. 429-435: Shakespeare William

Przemyśl WP 16973 , Przemyśl GP 23930/CzP 82(03)

Jarosław 881 CzJ 82

Przeworsk CzK 82

Lubaczów CzL 15399

9. Shakespeare : opowieść biograficzna / Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1974.

Jarosław WJ 29938

10. Shakespeare : stwarzanie świata / Stephen Greenblatt ; przeł. Barbara Kopeć-Umiastowska. - Warszawa : "W.A.B.", 2007.

Nisko NG 50718

Krosno M 122642

11. Szekspir / Adolf Rudnicki ; il. Mieczysław Piotrowski. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka", 1949.

Przeworsk WK 2812

12. William Shakespeare / Roman Dyboski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1927.

Przemyśl GP 29192 Cz1P A/821(091)A/Z, GP 30344 Cz1P A/821(091)A/Z

13. William Szekspir / [tekst Ferran Alexandri ; il. Violeta Monreal] ; przeł. Anna Marta Jęczmyk. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2006.

Rzeszów WypRz 237026

14. William Szekspir 1564-1616 / red. Krzysztof Jędrzejewski ; tł. [z ang.] Bartosz Zając. - Warszawa : "Bellona", 2010. – (Niezwykłe Biografie : kolekcja dla dzieci i młodzieży)

Jarosław WJ 54502

15. Wizerunek Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - [Warszawa] : "Czytelnik", 1947.

Jarosław WJ 3044, WJ 3045, WJ 12520

Przeworsk WK 191/B, WK 1489

Lubaczów WL 2466

Przemyśl WP 3032

A. 3. Charakterystyka twórczości, recepcja, inscenizacje

16. Bohaterowie : cześć dla bohaterów i pierwiastek bohaterstwa w historii : Odyn, Mahomet, Dante, Szekspir, Luter, Knox, Johnson, Rousseau, Burns, Cromwell, Napoleon / Thomas Carlyle. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006.

Przemyśl WP 94060

17. Czary Prospera : opowieści Szekspira / Karol Lamb ; wg tł. [z ang.] Antoniego Langego. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1958.

Przemyśl WP 38861, WP 53838

18. Czytając Szekspira / Andrzej Żurowski. - Warszawa : Spółka Wydawniczo-Księgarska, 1996.

Tarnobrzeg TCz 77246

Stalowa Wola SG 39196

19. Dzieje dramatu : od Ajschylosa do Anouilha. T. 1 / Allardyce Nicoll. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975. - S. 247-266: Szekspir i jego poprzednicy

Jarosław 896/CzJ 82

Przemyśl WP 22652

20. Dzieje nowożytnej tragedii polskiej : typ szekspirowski / Marian Szyjkowski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.

Jarosław WJ 32758

Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)

21. Dzieła dramatyczne. T. 6, Tragedie. [Cz. 2] / William Shakespeare ; oprac. Stanisław Helsztyński, Róża Jabłkowska, Anna Staniewska ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski, Leon Ulrich. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.

Zawiera: Hamlet, królewicz duński ; Król Lir ; Otello ; Antoniusz i Kleopatra ; Cymbelin ; Perykles ; S. 983-1127 : Szekspir w Polsce / Stanisław Helsztyński.

Przeworsk WK 7376

Przemyśl WP 52112

22. Feministyczne lektury Szekspira : gejowskie i męskie ciała w sztukach „patriarchalnego barda” / Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 427-439

Przemyśl WP 102744

23. Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981. - S. 155-174 : William Shakespeare

Jarosław WJ 37996, WJ 38187

Lubaczów WL 27684, WL 27685, WL 27900, CzL28168

Przemyśl WP 59808,WP 59809,WP 68153,WP 80574,WP 81166,WP 91915

24. Historia literatury angielskiej : zarys / Przemysław Mroczkowski. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1986.

Lubaczów WL 32801

Przemyśl WP 71548, WP 71549, WP 71550

Jarosław WJ 42298

Przeworsk WK30491

25. Historia literatury angielskiej w zarysie : podręcznik / George Sampson. – Wyd. 2. -Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1967. - S. 193-194 : Język angielski od Chaucera do Shakespeare'a ; S. 286-302 : Shakespeare : twórczość dramatyczna ; S. 302-306: Utwory poetyckie Shakespeare'a ; S. 306-310 : Przypisywane Shakespeare'owi sztuki niepewnego autorstwa; S. 310-315 : Tekst dzieł Shakespeare'a ; S. 315-320 : Shakespeare na kontynencie

Przemyśl WP 11220, WP 101903 ; GP 25494/CzP 82(091)

Lubaczów WL 12061

26. Inny Szekspir / Małgorzata Sugiera. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2009.

Przeworsk WK 49576

27. Ironja Juljusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych / Gizela Reicher-Thonowa. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1933.

Przemyśl GP 32065 Cz1P A/821.162.1(091)A/Z ,GP 36686 Cz1P A/821.162.1(091)A/Z

28. Kamienny ołtarz : horyzonty metafizyczne w tragedii antycznej i dramacie Williama Szekspira / Małgorzata Grzegorzewska. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2007.

Krosno M 124810

29. Moje Szekspiriana / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964. - Zawiera : informacje biograficzne, omówienie utworów: „Makbet”, „Hamlet”, „Król Lear”, „Burza” oraz przekłady sztuk Szekspira w Polsce.

Przeworsk WK 7792

30. Myślenie Szekspirem / Andrzej Żurowski. - Warszawa : "Pax", 1983. - Zawiera : charakterystykę inscenizacji sztuk Szekspira w powojennej Polsce (1946-1980), omówienie trendów istniejących w poszczególnych okresach, analizy koncepcji reżyserskich i kreacji aktorskich.

Jarosław WJ 40133, WJ 42850

Lubaczów WL 29861

Przemyśl WP 64342

31. O polskich przekładach dramatów Szekspira / Władysław Tarnawski. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1914.

Rzeszów WypRz 53988

Krosno M 70958

Krosno M 52870

32. O sonetach i poematach Szekspira / Roman Dyboski. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, 1914.

Rzeszów WypRz 71619

Rzeszów WypRz 100026

33. Pięć dramatów / William Shakespeare ; w przekł. S[tanisława] Koźmiana, J[ózefa] Paszkowskiego i L[eona] Ulricha ; il. Janina Konarska ; wstęp napisał Jan Parandowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1955. - Charakterystyka twórczości we wstępie. Zawiera : Sen nocy letniej ; Romeo i Julia ; Wesołe kumoszki z Windsoru ; Hamlet ; Makbet

Przemyśl WP 91721

34. Płeć Rozalindy : interpretacje : Marlowe, Szekspir, Webster, Büchner, Gautier / Jan Kott. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1992.

Krosno M 103546

Jasło JM 56100

35. Prehistoria polskiego Szekspira / Andrzej Żurowski. - Gdańsk : „Literatura Net Pl”, 2007.

Nisko NG 50482

36. Przewodnik po epokach : literatura polska i obca, filozofia, sztuka. T. 1, Od antyku do oświecenia / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : „Świat Książki”, 2005. - S. 165-173 : Twórca osobny - William Szekspir

Lubaczów WL 45322

Rzeszów WypRz 231169

37. Racine i Szekspir / Stendhal (Henri de Beyle) ; przeł. [z fr.] Wojciech Natanson ; wstępem i przypisami opatrzył Adam Kotula. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1957.

Przemyśl WP 45371

38. Scena we krwi : Williama Szekspira tragedia zemsty / Małgorzata Grzegorzewska. - Kraków : "Universitas", 2006.

Stalowa Wola SG 49378, SG 49719

39. Shakespeare : wrażenia i szkice z twórczości poety. Cz. 1, Problem autorstwa, charakterystyka ogólna, wielkie tragedje i dramaty ze świata starożytnego / Leon Piniński. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1924.

Rzeszów WypRz 119047

40. Shakespeare : wrażenia i szkice z twórczości poety. Cz. 2, Dramaty z dziejów Anglji, komedje / Leon Piniński. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1924.

Rzeszów WypRz 119048

41. Studia do historii literatury polskiej : wiek XIX. T. 4, Rozprawy i sprawozdania / Stanisław Tarnowski. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1898.

Dostępna także w postaci cyfrowej. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa : http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=7939

Jarosław 2J 1160 CzJ 821.162.1 MZ

Przemyśl GP 62446 Cz1P A/821.162.1(091)

42. Sylwetki i szkice literackie / przez Maryana Gawalewicza. - Kraków : Żupański i Heumann, 1888. - [4], 280, [1] s. ; 18 cm.

Rzeszów WypRz 135555

Krosno Cz 53221

43. Szekspir // W: Antologia literatury powszechnej. Cz. 1, Literatura starożytności, średniowiecza, odrodzenia i oświecenia / oprac. Stefan Papee. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1957. - S. 74-75

Przeworsk WK 2186, WK 2187

44. Szekspir : dramaturg elżbietański / Henri Fluchere ; przeł. Violetta Komorowska ; oprac. Julian Rogoziński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

Jarosław WJ 10393, WJ 10394

Przeworsk WK 9035

Przemyśl WP 9553, WP 50925, WP 50926

45. Szekspir : książka dla młodzieży i dla dorosłych / Władysław Tarnawski. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1931.

Przemyśl GP 68988 /Cz1P A/821(091)A/Z

46. Szekspir : leksykon / Marta Gibińska, Marta Kapera, Jacek Fabiszak.- Kraków : „Znak”, 2003.

Mielec BMWyp 57157

Pzemyska Biblioteka Publiczna 40884/Czytelnia Główna 03

47. Szekspir / M. Morozow ; tł. z ros. Władysława L. Everta, popr. i uzup. przez Stanisława Helsztyńskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1950.

Jarosław WJ 582

Przeworsk WK 112

Lubaczów WL 756

48. Szekspir : teatr zazdrości / René Girard ; przeł. [z fr.] Barbara Mikołajewska. - Warszawa : "KR", 1996.

Przemyśl GP 83597 CzP 82(091)

49. Szekspir elżbietański i żywy / Przemysław Mroczkowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1966.

Jarosław WJ 11569, WJ 28651

Lubaczów WL 9701

Przemyśl WP 10125, WP 53142

50. Szekspir elżbietański i żywy / Przemysław Mroczkowski. - Wyd. 2. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1981.

Jarosław WJ 37985

Lubaczów WL 27686

Przemyśl WP 59806, WP 59807

51. Szekspir elżbietański i żywy / Przemysław Mroczkowski. - Kraków : "Universitas", 1993.

Przemyśl WP 90830

52. Szekspir i jego theatrum mundi / Marta Kapera, Władysław Witalisz.// W: W świecie literatury i teatru : sztuka współuczestnictwa / red. Ewa Łubieniewska. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", 2006. - S. 63-97

Przemyśl WP 93339

53. Szekspir na dzisiaj / Jerzy S. Sito ; [tł. z ang. Jerzy Stanisław Sito]. - Warszawa : "Iskry", 1971.

Lubaczów WL 14938

Przemyśl WP 16639

54. Szekspir w plastyce polskiej / Andrzej Ryszkiewicz i Jan Dąbrowski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1965.

Przemyśl WP 51504

55. Szekspir w Polsce //W: Studia do historii literatury polskiej : wiek XIX. T. 4, Rozprawy i sprawozdania / Stanisław Tarnowski. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1898. – S. 107-332

Dostępna także w postaci cyfrowej. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa. http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=7939

Jarosław 2J 1160 CzJ 821.162.1 MZ

Przemyśl GP 62446 Cz1P A/821.162.1(091)

56. Szekspir współczesny / Jan Kott. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.

Lubaczów WL 9116

Jarosław WJ 10534

Lubaczów WL 9116

Przemyśl GP 37356/CzP 82(091), WP 50106

57. Szekspir współczesny / Jan Kott. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, cop. 1997.

Stalowa Wola SG 39766

58. Szekspiriady polskie / Andrzej Żurowski. - Warszawa : "Pax", 1976.

Jarosław WJ 28258

Przemyśl WP 25886, WP 25887

59. Szekspirowski teatr śmierci / Jacek Mikołajczyk.//W: Zabójczy flirt ; literatura i terroryzm - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, Bielsko-Biała : „Park”, 2011. - S. 37-71

Lubaczów WL 47884

Przeworsk GK 50166 Czyt/MKsK 82(091)

Przemyśl GP 104260/CzP 82(091)

60. Szkice o Szekspirze / Jan Kott. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.

Jarosław WJ 6434

Przeworsk WK 4356, WK 4357

Lubaczów WL 5332

Przemyśl WP 53286

61. Szkice o Szekspirze / Jan Kott. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1962.

Jarosław WJ 7081, WJ 7082

Lubaczów WL 6454, WL 6788

Przemyśl WP 375/b, WP 42174, WP 53287

62. Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik ; [przeł. W. Chwalewik i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983.

Jarosław WJ 40337

Przeworsk WK 26670

Lubaczów WL 30039

Przemyśl WP 64735

63. William Shakespeare / Henryk Zbierski. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1988.

Jarosław WJ 45408

Przeworsk WK 34459, WK 34460

Lubaczów WL 35204, WL 35205

Przemyśl WP 76174, WP 76175, WP 77193, WP 77194, WP 94569

64. William Shakespeare (1564-1616) / Henryk Zbierski.// W: Dzieje literatur europejskich. [T.] 2. Cz. 1, Literatura niemieckiego obszaru językowego, literatura holenderska i flamandzka, literatura angielska, literatura amerykańska Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej / red. Władysław Floryan. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982. - S. 351-389

Przemyśl WP 61822,WP 61823,WP 61824,WP 61825,WP 61826,WP 61827,WP 61828,

WP 61829

Jarosław WJ 55025 ; 874CzJ/82

Przeworsk WK 25589 ; GK25505 Czyt/MKsK 82(091), GK25506 Czyt/MKsK 82(091)

Lubaczów GL 28512 CzL 28512

Przemyśl GP 61820 CzP 82(091)

65. Z literatury angielskiej : studia i wrażenia / Witold Chwalewik. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - S. 7-208: William Shakespeare

Przemyśl WP 41508

Przeworsk WK 17527, WK 13956

Lubaczów WL 14280

66. Zarys historii literatury angielskiej : (od okresu staroangielskiego do Oświecenia) / Przemysław Mroczkowski. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 1978. - S. 177-194 : William Szekspir

Przemyśl WP 36844,WP 36843,WP 36293

Lubaczów WL 24902

Przeworsk WK 22266

A. 4. Poszczególne utwory

Antoniusz i Kleopatra

67. Antoniusz i Kleopatra : tragedja w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł. oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Władysław Tarnawski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921].

Przemyśl Cz1P BN S2

Burza

68. Burza : komedia w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; oprac. Andrzej Tretiak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, [1921].

Kolbuszowa BKWyp 26738

Krosno M 47058

69. Burza : komedja w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; oprac. Andrzej Tretiak. - Wyd. 2 przejrz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1924.

Przemyśl Cz1P BN S2

70. Burza / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3 zm. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958.

Przeworsk WK BN 2059

Przemyśl WP 48075BN, WP 48076BN

71. Protagonista - Antagonista : „Burza” Szekspira / Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 283-298. 2009

Przemyśl WP 102744

72. Romans i dramat : angielsko - polskie studia renesansowe / Witold Ostrowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1970. - S. 74-86: Kontakty społeczne Szekspira; S. 87-115 : Historia prawdziwa Reja i „Król Lear” Szekspira; S. 158-188 : Zapomniana treść „Burzy” Szekspira

Przemyśl WP 23682

Hamlet

73. Antygona, Hamlet, Tobiasz dla Teatru Społecznego / Juliusz Osterwa ; wstęp, oprac. i red. Ireneusz Guszpit i Dariusz Kosiński. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 2007.

Strzyżów BStWy 32820

74. Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.

Jarosław WJ 56003/BN/W

Przeworsk WK BN 20362

Przemyśl WP 27702BN, WP 90308BN ; Cz1P BN S 1

75. Hamlet / Stanisław Wyspiański ; oprac. Maria Prussak. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2007.

Przeworsk MKsK 82-2

Przemyśl WP 95977BN

76. Hamlet : [tragedia] / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.

Przemyśl WP 48112BN

77. Hamlet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] i posłowiem opatrzył Juliusz Kydryński. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1987.

Przemyśl WP 74966, WP74967

79. Hamlet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Maciej Słomczyński ; oprac. Dariusz Latoń. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2006.

Przemyśl WP 95980

80. Hamlet / William Szekspir ; [przeł. z ang. Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak]. - Kraków : "Greg", 2004.

Jarosław WJ 50135

81. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007.

Przemyśl WP 95978, WP 95979, WP 97699

82. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 3. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955.

Przemyśl WP 48113BN

83. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 5 zm. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.

Jarosław WJ 17422/BN/Sz

84. Hamlet / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wyd. 6. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.

Jarosław WJ 21283/BN/Sz, WJ 21415/BN/Sz

Przeworsk WK BN 15031

85. Hamlet, królewicz duński / William Szekspir ; przeł. z ang. Józef Paszkowski ; [wstęp, aneks i przyp. Włodzimierz Lewik]. - Wyd. 14. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986.

Przeworsk WK 30203

86. „Hamlet, królewicz duński” : analogia działalności / Francis Fergusson.//W: Sztuka interpretacji. T. 1 / wybór i oprac. Henryka Markiewicza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – S. 7-45

Jarosław WJ 22729

Przeworsk WK 14969

Lubaczów WL 14872, WL 14873

Przemyśl GP 16606/CzP 82.0 ; WP 50387

87. „Hamlet” Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992.

Przeworsk WK 38538, WK 38539

Lubaczów WL 37116, WL 37117

88. „Hamlet” Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2009.

Przeworsk GK 49425 /MKsK 821(091)A/Z

89. „Hamlet” Williama Szekspira / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2007.

Jarosław WJ 51233/BL/Sz

Lubaczów WL 47207

90. „Hamlet” Williama Szekspira / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2009.

Lubaczów WL 47208

91. „Hamlet” Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1966.

Przeworsk WK 9570

Lubaczów WL 9683

Przemyśl WP 10521

92. „Hamlet” Williama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969.

Jarosław WJ 20282/BL/Sz, WJ 20283/BL/Sz WJ 20284/BL/Sz, WJ 21802/BL/Sz,

Przeworsk GK 14036 /MKsK 821(091)A/Z, WK 14037,

Przemyśl WP 15179, WP 48334, WP 48335

93. Język polski : 100 bohaterów lektur : poradnik licealisty / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Aleksandra Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 2003. - S. 158-162 : Hamlet ; S. 266-271 : Makbet ; S. 272-277 : Lady Makbet

Sędziszów BSdzC 37282

Dębica BDCzyt 45569

94. Książę : „Hamlet” Juliusza Osterwy / Wanda Świątkowska. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009.

Przemyśl WP 102743

95. Leksykon : 155 najważniejszych książek świata / Janusz Termer. - Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2003. - S. 107-109 : Hamlet ; S. 109-110 : Szekspir (Shakespeare) William

Rzeszów WypRz 227443

96. Nowa Matura : język polski : epika i dramat : interpretacje / Marta Makowiecka, Mariusz Pawłowski. - Warszawa : „Świat Książki”, 2007. - S. 22-26 : Hamlet ; S. 27-34 : Makbet

Stalowa Wola SG 49868

Mielec BMWyp 57024

97. Obrzydzenie do świata : „Hamlet” / Maciej Szybist.//W: Lektury obowiązkowe / red. Stanisław Balbus, Włodzimierz Maciąg. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - S. 103- 108

Brzozów BM 17073

Łańcut BŁWyp 13505

98. Od Hamleta do Lira / Arnold Kettle.//W: Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik ; przeł. W. Chwalewik [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - S. 436-467

Przemyśl WP 64735

Jarosław WJ 40337

Przeworsk WK 26670

Lubaczów WL 30039

99. Polska w „Hamlecie” / Witold Chwalewik. - Wrocław : Zakład im. Ossolińskich, 1956.

Lesko LM 5975

Rzeszów WypRz 126560, WypRz 26564

100. Polski Hamlet : z historii idei i wyobraźni narodowej / Krzysztof Kurek. - Poznań : "Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Literacka", 1999.

Przemyśl GP 87714/CzP 821.162.1(091)

101. Rozmowy o Konradzie Swinarskim i Hamlecie / Józef Opalski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.

Przemyśl WP 75610

102.Schopenhauer ; Hamlet ; Mefistofeles : trzy rozprawy z historyi naturalnej pesymizmu / Fryderyk Paulsen ; z 2-go wyd. przeł. Jan Kasprowicz. - Lwów : Henryk Altenberg ; Warszawa : E. Wende i S-ka, 1905.

Jarosław 1168 /CzJ 821 MZ

103. Studya nie z natury / przez Włodzimierza Spasowicza. - Wilno : Księgarnia E. Orzeszkowej i S-ki, 1881. - S. 207-278 : Szekspirowska historia tragiczna o królewiczu duńskim Hamlecie

Dostępna także w postaci cyfrowej: http://bc.mbpradom.pl/dlibra/doccontent?id=24486

Przemyśl GP 69031 Cz1P A/821.162.1(091)A/Z

104. Tragiczny protest / Zygmunt Adamczewski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1969. - S. 95-141 : Sumienie tragiczne -książę Hamlet

Przeworsk WK 13757

105. Zjadanie bogów : szkice o tragedii greckiej / Jan Kott. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986. - S. 243-270 : Elektra, Hamlet i Orestesy.

Dotyczy podobieństw między dramatem Szekspira „Hamlet” a „Elektrą” Sofoklesa i „Oresteją” Ajschylosa

Przemyśl WP 71443, WP 71444 ; GP 71445/CzP 82(091)

Juliusz Cezar

106. Juljusz Cezar : dramat. Cz. 1, Tekst / William Szekspir ; spolszczył J. Kasprowicz ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Warszawa : "Bibljoteka Polska", 1929.

Przemyśl GP 21296 /Cz1P A/821-1/-9

Koriolan

107. Studia do historii literatury polskiej : wiek XIX. T. 4, Rozprawy i sprawozdania / Stanisław Tarnowski. - Kraków : Spółka Wydawnicza Polska, 1898. – S. 333-413 : Koriolan Szekspira

Dostępna także w postaci cyfrowej. Podkarpacka Biblioteka Cyfrowa : http://www.pbc.rzeszow.pl/dlibra/doccontent?id=7939

Jarosław 2J 1160 CzJ 821.162.1 MZ

Przemyśl GP 62446 Cz1P A/821.162.1(091)

Król Lear

108. Król Lear / Wiliam Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Stanisław Helsztyński. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1957.

Nisko NG 4261

Krosno M 9018

Brzozów BM 8522, BM 2634

Sędziszów BSdzW

Rzeszów CzytR 28432 ; WypRz 126679, 123156, 17393, 77564, 26204

Mielec BMCzy 8548

Kolbuszowa BKWyp 10340

109. Król Lir : tragedja w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł., oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Tretiak. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1923.

Przemyśl GP 85330 /Cz1P BN S2

110. Król Lir : tragedja w pięciu aktach / William Szekspir ; przeł., oraz wstępem i objaśnieniami opatrzył Andrzej Tretiak. - Wyd. 2 przejrz. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1929.

Przemyśl GP 33620 Cz1P BN S2

111. Król Lir / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2007.

Przemyśl WP 97698

112. Król Lir / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Anna Popławska. - Kraków : "Greg", 2008.

GL 47932 Lubaczów WL 47932, WL 49353

113. Romans i dramat : angielsko - polskie studia renesansowe / Witold Ostrowski. - Warszawa : Instytut Wydawniczy "PAX", 1970. - S. 74-86: Kontakty społeczne Szekspira; S. 87-115 : Historia prawdziwa Reja i „Król Lear” Szekspira; S. 158-188 : Zapomniana treść „Burzy” Szekspira

Przemyśl WP 23682

Makbet

114. Język polski : 100 bohaterów lektur : poradnik licealisty / Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Aleksandra Stachowicz. - Warszawa : Wydawnictwo "Kram", 2003. - S. 158-162 : Hamlet ; S. 266-271 : Makbet ; S. 272-277 : Lady Makbet

Sędziszów BSdzC 37282

Dębica BDCzyt 45569

115. Język polski : przewodnik maturzysty : analizy, interpretacje, konspekty / Danuta Kazimierska. - Warszawa : Wydawnictwo Oświata, 1998. - S. 76-79 : William Shakespeare (Szekspir) „Makbet”

Łańcut BŁWyp 31463

116. Krótki rozbiór tragedyi Williama Szekspira „Makbet” na tle teoryi dramatu : dla użytku szkół i kształcących się samodzielnie / Dominik Żelak. - Stanisławów : Z Drukarni i Litografii Stanisława Chowańca, 1899.

Przemyśl GP 22542 /Cz1P A/821(091)A/Z

117. Makbet i Edyp / Wystan Hugh Auden.//W: Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik ; przeł. W. Chwalewik [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - S. 351-358

Przemyśl WP 64735

Jarosław WJ 40337

Przeworsk WK 26670

Lubaczów WL 30039

118. Makbet jako poemat dramatyczny / L.C. Knights.//W: Szkice szekspirowskie / wyboru dokonał Witold Chwalewik ; przeł. W. Chwalewik [i in.]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. - S. 275-296

Przemyśl WP 64735

Jarosław WJ 40337

Przeworsk WK 26670

Lubaczów WL 30039

119. „Makbet” : tragedia w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; wstęp i objaśnienia oprac. Irena Turowska-Bar. - Kraków : Księgarnia Stefana Kamińskiego, 1947.

Przeworsk WK 36286

120. Makbet : tragedia w pięciu aktach / William Szekspir ; w tł. [z ang.] Józefa Paszkowskiego ; wstępem i objaśnieniami zaopatrzył Andrzej Tretiak. - Wyd. 4. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1949.

Przemyśl WP 48107BN, WP 48111BN, WP 89270BN

121. Makbet / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; notatki na marginesie, cytaty, streszczenie oprac. Wojciech Rzezak. - Kraków : "Greg", 2003.

GK 45270 Przeworsk WK 45270

122. Makbet / William Shakespeare ; przeł. Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007.

Jarosław WJ 51381

Przemyśl WP 105496

123. Makbet / William Shakespeare ; przeł. Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2008.

Przeworsk WK 47438, WK 47439

Przemyśl WP 97701, WP 98797, WP 98339

124. Makbet / William Shakespeare ; przeł. Maciej Słomczyński ; oprac. Karolina Mikołajczewska. - Kraków : "Zielona Sowa", 2006.

Przemyśl WP 96016

125. „Makbet” Williama Szekspira / Jarosław Komorowski. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1989.

Jarosław WJ 46885/BL/Sz, WJ 46886/BL/Sz

Przeworsk GK 35884 MKsK 821(091)A/Z, WK 35885, WK 35886, WK 35887

126. „Makbet” Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1995.

Jarosław WJ 48214/BL/Sz, WJ 48215/BL/Sz, WJ 48216/BL/Sz

127. „Makbet” Williama Shakespeare'a / oprac. Romana Nowakowska. - Warszawa : "Suplement", [1992].

Przeworsk WK 1886 B

128. „Makbet” Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007.

Jarosław WJ 51263/BL/Sz, WJ 51264/BL/Sz

129. „Makbet” Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2010.

Lubaczów WL 1882 /B WL 1883 /B

130. „Makbet” Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995.

Przemyśl 9787B /CzP AL

131. „Makbet” Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2007.

GK 49580 Przeworsk MKsK 821(091)

132. Tragedia Makbeta albo wolność wyboru : „Makbet” / Stanisław Balbus.//W: Lektury obowiązkowe : szkice, eseje, felietony na temat lektur szkolnych / pod red. Stanisława Balbusa, Włodzimierza Maciąga. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973. - S. 108-114

Przeworsk WK 17453

Przemyśl WP 50093, WP 50117

Jarosław WJ 24253

Brzozów BM 17073

Łańcut BŁWyp 13505

133. Vademecum maturzysty : język polski / Barbara Chojdyńska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1998. - S. 291-298: William Szekspir „Makbet”

Przemyśl GP 85418/CzP 82(03)

134. William Szekspir „Makbet” / oprac. Renata Tajchert-Popkowicz. Warszawa :”Jota”,1991. - (Przewodnik po Lekturach ; 42)

Przemyska Biblioteka Publiczna Czytelnia Główna 9299

Otello

135. Muzyka „Otella” / George Wilson Knight. //W: Sztuka interpretacji. T. 1 / wybór i oprac. Henryka Markiewicza. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971. – S. 47-73

Jarosław WJ 22729

Przeworsk WK 14969

Lubaczów WL 14872, WL 14873

Przemyśl GP 16606/CzP 82.0 ; WP 50387

Poskromienie złośnicy

136. W pułapce roli społecznej : „Poskromienie złośnicy” Szekspira / Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 447-462

Przemyśl WP 102744

Romeo i Julia

137. Język polski : m jak matura : motywy literackie. 1, Arkadia, kariera, miasto, miłość, rewolucja, teatr świata, władca / Katarzyna Sawinda-Dziadecka, Barbara Sędziak. - Warszawa : Langenscheidt Polska, [2008]. - S. 144-155 : „Romeo i Julia” Wiliam Szekspir

Jarosław WJ 52437

PrzeworskGK 48826 MKsK 82(091)

138. Odrodzenie / Teresa Nowacka. - Warszawa : "Verbum", 2002. - S .68-76 : Romeo i Julia

Przemyśl GP 92547Czyt/ 821.162.1(091) ; WP 92546

139. Omówienia lektur i wierszy dla gimnazjum / oprac. Elżbieta Zarych, Agnieszka Misiaszek. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. - S. 313-321 : Romeo i Julia

Przemyśl GP 94815/CzP 82(091)

140. Omówienia lektur i wierszy dla II klasy gimnazjum / oprac. Agnieszka Misiaszek, Elżbieta Zarych. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2007. - S. 178-188 : Romeo i Julia

Przemyśl GP 94918/CzP 82(091)

141. Próba szkolnej analizy i interpretacji dramatu W. Szekspira „Romeo i Julia” / Janina Kwiek-Osiowska.//W: Z nowatorskich prób nauczania przedmiotów humanistycznych : (wybór odczytów pedagogicznych) / pod red. Stanisława Rzęsikowskiego. - Kraków : Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych, 1980. - S. 55-62

Przemyśl WP 5031/b

142. Romeo i Julia / William Szekspir ; [przeł. Józef Paszkowski ; oprac. Agnieszka Nożyńska-Demianiuk]. - Poznań : "Ibis", 2010.

Przemyśl WP 102543

143. Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2004.

Jarosław WJ 50115, WJ 50116, WJ 50136

144. Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2007.

Przeworsk WK 47440, WK 47441

145. Romeo i Julia / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Józef Paszkowski ; oprac. Wojciech Rzehak. - Kraków : "Greg", 2008.

Przemyśl WP 97700, WP 98405

146. Romeo i Julia czyli Miłość mocna jak śmierć / Katarzyna Bomba. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2002.

Przeworsk WK 44223, WK 44287, WK 44434

147. „Romeo i Julia” Williama Shakespeare'a / Jarosław Komorowski. – Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990. –104 s. : fot., 2 portr., 1 rys. –(Biblioteka Analiz Literackich, 0519-7929 ; 69)

Przemyśl WP 9540/b, WP 9541/b

Lubaczów WL 37114, WL 37115

148. „Romeo i Julia” Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007.

Jarosław WJ 51330/BL/Sz

149.”Romeo i Julia” Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2010.

Lubaczów WL 1894 B

150. „Romeo i Julia” Williama Szekspira / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1996.

Jarosław WJ 48147/BL/Sz

151. „Romeo i Julia” Williama Szekspira / oprac. Ilona Kulik. - Toruń : "Literat", 2007.

Przeworsk BK 3810 /MKsK 821(091)

152. Vademecum maturzysty : język polski / Barbara Chojdyńska [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo "Lynx-SFT", 1998. - S. 80-88: William Szekspir „Romeo i Julia”

Przemyśl GP 85418/CzP 82(03)

Sen nocy letniej

153. Sen nocy letniej / William Shakespeare ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Przemysław Mroczkowski. - Wyd. 2 uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1987.

Przeworsk WK BN 32576

Przemyśl WP 85710BN

154. Sen nocy letniej / William Szekspir ; przeł. [z ang.] Władysław Tarnawski ; oprac. Przemysław Mroczkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.

Przeworsk WK BN 14812

Lubaczów WL 16223

Przemyśl WP 48208BN

155. „Sen nocy letniej” Wiliama Szekspira / Stanisław Helsztyński. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967.

Jarosław WJ 17767/BL/Sz

Przeworsk WK 11451, 11452 MKsK 821(091)A/Z

Przemyśl WP 48321, WP 48331

Stracone zachody miłości

156. Od gierek słownych do komedii dojrzałej : „Stracone zachody miłości” Szekspira / Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 121-138

Przemyśl WP 102744

Tymon Ateńczyk

157. Tymon Ateńczyk / Wiliam Shakespeare ; przeł. Czesław Jastrzębiec-Kozłowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.

Krosno M 7106

A. 5. Wydania angielskojęzyczne

158. Essential Shakespeare handbook / Leslie Dunton-Downer, Alan Riding. - London : Dorling Kindersley, cop. 2004.

Przemyśl WP 3149/o

159. "Othello", William Skakespeare / notes by Rebecca Warren. - 6th impr. - Harlow : "Longman/Pearson Education" ; London : "York Press", 2002.

Przemyśl WP 3905/o

160. Pericles, prince of Tyre / [William Shakespeare] ; ed. by Doreen Del Vecchio and Anthony Hammond. - Cambridge : Cambridge University Press, 1998.

Przeworsk WK 52400

Przemyśl WP 1711/o, WP 1712/o

161. Prefaces to Shakespeare. First series / by Harley Granville-Barker. - London : "Sidgwick & Jackson", 1927.

Przemyśl WP 1333/o

162. Romeo and Juliet / William Shakespeare ; ed. by Brian Gibbons. - Repr. - London ; New York : "Methuen", 1986.

Przemyśl WP 2840/o

163. Shakespeare / Ivor Brown. - London : “Reprint Society”, 1951.

Przemyśl WP 1334/o

164. Shakespeare : Othello : a casebook / ed. by John Wain. - 8th repr. 1985. - London [i in.] : "Macmillan Education", 1985.

Przemyśl WP 3819/o

165. Shakespeare the man / A. L. Rowse. - Frogmore : "Paladin", 1976.

Przemyśl WP 1306/o

166. Shakespeare's "A Midsummer night's dream" : notes / by Matthew Black. - Lincoln : "Cliffs Notes", 1998.

Przemyśl WP 1625/o

167. Shakespeare's "Hamlet" : notes / by James K. Lowers. - Lincoln : "Cliffs Notes", 1997.

Przemyśl WP 1623/o

168. Shakespeare's "Macbeth" : notes / by James K. Lowers. - Lincoln : "Cliffs Notes", 1999.

Przemyśl WP 1624/o

169. Shakespeare's "Othello" / Fenella and Gamini Salgado. - Harmondsworth : "Penguin Books", 1985.

Przemyśl WP 3858/o

170. The wheel of fire : interpretations of Shakespearian tragedy with three new essays / by G. Wilson Knight. - 4th revised and enlarged ed. - London : Methuen & Co, 1962.

Przemyśl WP 2431/o

171. William Shakespeare : Macbeth / S. H. Coote. - London : Penguin Books, 1984.

Przemyśl WP 2924/o

172. William Shakespeare : the great tragedies : Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth / by Kenneth Muir ; with a note on Romeo and Juliet by F. T. Prince. - Repr. - London : "Longmans, Green and Co", 1966.

Przemyśl WP 2775/o

173. William Shakespeare : the great tragedies : Hamlet, Othello, King Lear, Macbeth / by Kenneth Muir ; with a note on Romeo and Juliet by F. T. Prince. - Repr. - Harlow : "Longman", 1970.

Przemyśl WP 2774/o

174. William Shakespeare "Othello" : notes / by John Drakakis. - 4th impr. - Harlow : "Longman", 1985.

Przemyśl WP 1307/o

B. Artykuły z wydawnictw ciągłych

175. Ariane Mnouchkine - orientalna scena dla Szekspira / Magdalena Hasiuk.// Kultura i Społeczeństwo. - 2005, nr 4, s. 107-128, bibliogr.

176. Bóg, religia, metafizyka a Szekspir : (między renesansem a barokiem) / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 17-23

177. Czas czytania Szekspira Wojciech Kaliszewski.// Nowe Książki. - 2006, nr 2, s. 42

178. Czy Szekspir był feministą? : atrakcyjność psychologiczna bohaterek Szekspira / Anna Kondracka-Zielińska.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 24-36

179. Czy Szekspir był w ciąży? / Jerzy Limon.// Twórczość. - 2003, nr 6, s. 86-95

Dotyczy biografii Williama Szekspira - na podstawie dostępnych źródeł oraz wątków autobiograficznych w jego utworach.

180. Czytanie Szekspira / Elżbieta Baniewicz.// Twórczość. - 2008, nr 6, s. 125-128

181. Dramat namiętności i okrucieństwa : korepetycje //Fakty. - 1983, nr 42, s. 10-11

182. Dwa teatry : antyk i Szekspir / Katarzyna Droga.// Cogito. - 2006, nr 22, s. 45-49

183. Gombrowicz i Szekspir / Jerzy Jarzębski.// Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 3, s. 79-91

184. Jak przekłada się komizm? / Katarzyna Szewczyk.//Polonistyka. - 2000, nr 6, s. 363-369 Trudności związane z przekładem komicznych fragmentów dzieł Szekspira

185. Jak tłumaczyć humor Shakespeare'a? / Stanisław Barańczak.//Dialog. - h1991, nr 9, s. 63-81

186. Kto trzyma kalejdoskop, czyli o zalążkach terroru / Jerzy Limon.// Dialog. - 2006, nr 10, s. 100-111

187. Kwiecień z Szekspirem / Marzenna Michalec.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 3, s.180-182

188. Molier i Szekspir / Tomasz Łubieński.//Res Publica Nowa. - R. 18 (2005), nr 2, s. 88-94

189. Najtrudniejszy jest początek... - o problemach redagowania / Wioletta Poturała.// Język Polski w Liceum. - 2011/2012, nr 2, s. 68-77

190. „Nie móc to piekło” : o dylematach kilku bliźniaczych bohaterów dramatycznych / Maria Makaruk.// Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2012, nr 5, s. 23-27

191. O mądrości płynącej z czytania Szekspira / Tadeusz Sławek.//Tygodnik Powszechny. - 2014, nr 21, dod. Książki w Tygodniku, s. 3-6

192. O zmienności szekspirowskich kobiet /Waldemar Howil.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 27-33

193. Próby z Szekspira - próby z Szekspirem / Wioletta Stachura.// Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 30-34

194. Twarze Szekspira / J. [Jacek Szwic].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 16 (20 IV), s. 25

195. Szekspir Kasprowicza / Władysław Tarnawski ; oprac. Jerzy Starnawski.// Rocznik Przemyski. - T. 33 (1997), z. 1, Literatura i Język, s. 3-6

196. Władysław Tarnawski jako szekspirolog / Elżbieta Stanisz.// Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 3, s. 107-138 : portr.

197. Rozmowa wyśpiewana : finał Przemyskiego Festiwalu Poetyckiego „Tydzień z Szekspirem” / Adam Erd ; fot. Adam Erd.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 46 (12 XI), s. 33

198. Shakespeare uniwersalny? / Iwona Kurz.// Dialog. - 1998, nr 6, s. 93-101

199. Spotkanie z poezją : Tydzień z Szekspirem / jk.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 47 (25 XI), s. 8 : il.

200. Stendhal jako czytelnik Szekspira i Cerwantesa / Catherine Mariette.//Przegląd Humanistyczny. - 1997, nr 4, s. 79-87

201. Szekspir. Cz. 1 / Giuseppe Tomasi di Lampedusa.// Teatr. - 1998, nr 9, s. 12-16

202. Szekspir. Cz. 2 / Giuseppe Tomasi di Lampedusa.// Teatr. - 1998, nr 10, s. 28-33

203. Szekspir. Cz. 3 / Giuseppe Tomasi di Lampedusa.// Teatr. - 1998, nr 12, s. 50-53

204. Szekspir. Cz. 4 / Giuseppe Tomasi di Lampedusa.// Teatr. - 1999, nr 1, s. 52-56

205. Szekspir. Cz. 5-6 / Giuseppe Tomasi di Lampedusa.// Teatr. - 1999, nr 2, s. 55-57, nr 3, s. 54-58

206. Szekspir. Cz. 7 / Giuseppe Tomasi di Lampedusa.// Teatr. - 1999, nr 7/9 , s. 66-70

207. [Szekspir] / Mirosław Ratajczak.// Odra. - 2001, nr 12, s. 120-121

208. Szekspir ciężkostrawny / Wojciech Owczarski.// Odra. - 2003, nr 11, s. 78-79

209. Szekspir i Egzorcyści / Stephen Greenblatt.// Teksty Drugie. - 2003, nr 1, s. 173-203

210. Szekspir i kino / Piotr Tyczyński.// Teatr. - 1996, nr 2, s. 21-24

211. Szekspir i Kopernik / Maciej Wojtyszko.// Nowe Książki. - 2007, nr 2, s. 12

212. Szekspir i spotkanie dwóch monarchów / Grażyna Szelągowska.// Mówią Wieki. - 1998, nr 4, s. 8-11

213. Szekspir internacjonalny / Jacek Poniedziałek ; rozm. przepr. Artur Mrozowski.// Teatr. - 1996, nr 7/8, s. 67-70

214. Szekspir na konkurs / Joanna Chojka.// Teatr. -1997, nr 10, s. 11-14

215. Szekspir nad Bałtykiem / Filip Borowik.// Odra. - 2005, nr 11, s. 142-143

216. Szekspir odczytany Marek Zagańczyk.// Zeszyty Literackie. - 2002, nr 3, s. 143-146

217. Szekspir powszedni / Wojciech Majcherek.// Teatr. - 1998, nr 9, s. 24-27

218. Szekspir to supermarket / Jan Kott ; rozm. przepr. Charles Marowitz ; tł. Grzegorz Ziółkowski.// Teatr. - 1997, nr 10, s. 4-10

219. Szekspir u Foylesa albo as you like it / Ewa Guderian-Czaplińska.// Czas Kultury. -1995, nr 5/6, s. 104-105

220. Szekspir w Gdańsku / Joanna Chojka.// Teatr. - 1996, nr 2, s. 39

221. Szekspir w teatrze polskim : lata 1918-1989 / Marta Fik.// Teatr. - 1997, nr 2, s. 22-31

222. Szekspir ze wschodu / Monika Żółkoś.// Teatr. - 2001, nr 9, s. 9-13

223. Szekspirowskie „nothing”/ Jan Kott. // Zeszyty Literackie. - 1993, nr 42, s. 117-118

Różne sposoby tłumaczenia słowa „nothing” w dramacie

224. Świat, Szekspir i jeszcze parę szczegółów / Hanna Baltyn.// Nowe Książki. - 2005, nr 5, s. 38-39

225. Tajemnice Szekspira / Wojciech Kaliszewski.// Nowe Książki. - 2008, nr 9, s. 53

226. Tragedia na cenzurowanym / Tomasz Mościcki.// Odra. - 2005, nr 1, s. 90-92

Zawiera rec. przedstawienia "Ryszard II" w reż. Andrzeja Seweryna ; Teatr Narodowy w Warszawie.

227. Tragizm szekspirowski / Stefan Głowacki.// Cogito. - 2005, nr 5, s. 48-49

228. William Szekspir / Dominika Zasłona.// Cogito. - 2005, nr 4, s. 44-45

229. Władysław Tarnawski jako szekspirolog / Elżbieta Stanisz.// Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 3, s. 107-138 : portr.

230. Zawsze współczesny / Paweł Gozliński.// Zeszyty Literackie. - 1998, nr 3, s. 136-138

231. Zróżnicowanie rytmiczne postaci w dramatach Szekspira / Marina Tarlińska.// Pamiętnik Literacki. - 1992, z. 3, s. 196-209

Burza

232. „Burza” jako powtórzenie / Jan Kott.// Twórczość. – 1985, nr 7-8, s. 183-210

233. Przemyśl pokochał Szekspira : Przemyska Jesień Poetycka / BD.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 47 (25 XI), s. 8 : il.

234. Święto poezji czas zacząć : XVII Przemyski Festiwal "Jesień Poetycka" / sj [Sebastian Jasiński].// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 45 (11 XI), s. 8

235. Tydzień z Szekspirem, poezja na wiele sposobów : 17. Przemyski Festiwal "Jesień Poetycka" / UG [Urszula Gielo].// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 46 (12 XI), s. 33

236. W mocy żywiołów natury i duszy / San [Aleksandra Nowotyńska] ; fot. Aleksandra Nowotyńska.// Życie Podkarpackie. - 2014, nr 47 (19 XI), s. 25

Cezar i Kleopatra

237. Cezar i Kleopatra według Haendla i Szekspira / Tomasz Cyz.//Zeszyty Literackie. - R. 22 (2004), nr 3, s. 117-124

Hamlet

238. Byt i niebyt Hamleta / Zbigniew Mikołejko.//Dialog. - 1996, nr 4, s. 177-179

239. Dramat Szekspirowski „Makbet” i „Hamlet” / Joanna Zajkowska.// Cogito. - 2001, nr 19, s. 45-49

240. Hamlet, czyli pułapki racjonalnego działania / Włodzimierz Galewicz.//Twórczość. - 1998, nr 9, s. 82-100

241. Hamlet na granicy milczenia / Zbigniew Herbert.//Zeszyty Literackie. - 2001, nr 4, s. 55-63

242. Kto się boi Hamleta? / Wojciech Owczarski.// Odra. - 1997, nr 4, s. 107-108

243. Przedstawiając Ofelię : kobiety, szaleństwo i zadania krytyki feministycznej / Elaine Showalter.// Teksty Drugie. - 1997, nr 4, s. 147-167

Recepcja postaci Ofelii w interpretacjach literaturoznawczych

244. Stanisława Wyspiańskiego „tragedia zemsty” i „dramat inteligencji” w Hamlecie : szkic interpretacyjno-metodyczny / Jan Andrzej Fręś.// Ojczyzna-Polszczyzna. - 1995, nr 4, s. 38-45

245. Tajemnica osobowości Hamleta / Renata Otolińska.// Warsztaty Polonistyczne. - 1995, nr 1, s. 65-68

246. William Szekspir „Hamlet” / Ewa Górny.// Cogito. - 2005, nr 5, s. 50-51

247. Władysław Matlakowski i początki polskiej hamletologii / Aleksandra Romaniec.//Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - 2000, nr 37, s. 79-104

Jak wam się podoba

248. Jak wam się podoba albo klucze do Shakespeare'a / Joanna Chojka.// Dialog. -1998, nr 6, s. 78-92

Juliusz Cezar

249. Rola snu w „Juliuszu Cezarze” Szekspira w porównaniu z relacją Plutarcha / Monika Miazek.//Meander. -2000, nr 1, s. 39-44

Król Lear

250. Buty Króla Leara / Jerzy Limon.//Dialog. - 2000, nr 11, s.170-182

Makbet

251. Antynomia władzy i moralności w „Tragedii Makbeta” Williama Shakespeare’a. - Nurt. - 1985, nr 5, s. 23-25

252. Człowiek w teatrze życia - propozycja cyklu lekcji poświęconych omówieniu „Makbeta” Wiliama Szekspira / Wiktoria Siwoń.//Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 2, s. 46-53

253. Dramat Szekspirowski „Makbet” i „Hamlet” / Joanna Zajkowska.// Cogito. - 2001, nr 19, s. 45-49

254. Logika zagłady : czytając Szekspira / Andrzej Żurowski.// Kultura. - 1989, nr 23, wkładka Scholar, nr 22, s. 8

255. Makbet, czyli refleksja o odwadze / Barbara Gronek.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 7-16

256. Makbet dla humanistów / Wiesław Przybyła.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 37-46

257. Makbet jako naśladownictwo do działania / Francis Fergusson.// Pamiętnik Literacki. – 1976, z. 3, s. 251-261

258. Makbeta sen o nieśmiertelności / Włodzimierz Galewicz. - (Glossy do Szekspira ; 1).// Znak. - 1996, nr 8, s. 97 - 115

259. Polonista robi „Makbeta” : sylwa w ramce konspektu / Ewa Nowel.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 2, s. 47-71

260. Studium postaci / Magdalena Jankowska.// Akcent. - 2010, nr 3, s. 163-167

Otello

261. „Otello” i etyka podejrzeń / Włodzimierz Galewicz.//Znak. - 1996, nr10, s. 58-76

Poskromienie złośnicy

262. Poskromienie złośnicy : scenariusz przedstawienia na motywach dramatu Wiliama Szekspira. / Justyna Czernicka.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 1, s. 24-28

Można wykorzystać z okazji Dnia Kobiet, Walentynek

Romeo i Julia

263. Kochając kogoś, rezygnujemy… : (Wiliam Szekspir „Romeo i Julia”) / Grażyna Ratajczak.// Język Polski w Gimnazjum. - 2002/2003, nr 2, s. 61-62

264. Ku inscenizacji „Romea i Julii” / Izolda Bonarek.// Polonistyka. - 2004, nr 3, s. 35-39

265. Najsłynniejsza para kochanków - Romeo i Julia : (cykl lekcji w I klasie gimnazjum) / Halina Nocoń. // Forum Humanistów. - 2001, nr 1, s. 57-63

266. O grzeczności, czyli pożytki z cnót obywatelskich / Martin Krygier ; tł. Sergiusz Kowalski.// Res Publica Nowa. - 2006, nr 4, s. 40-47

Rozważania o społeczeństwie obywatelskim na przykładzie obywateli Werony w dramacie „Romeo i Julia”.

267. Od przeżycia do poznania, czyli „Romeo i Julia” inaczej / Olga Janicka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 3, s. 20-26

268. Romantyczne echa w „szekspirowskiej” operze „Romeo i Julia” Charlesa Gounoda / Alina Borkowska-Rychlewska.// Pamiętnik Literacki. - 2011, z. 1, s. 93-109

269. „Romeo i Julia” bajkowo : szekspirowskie pożegnanie roku w przedszkolu / SJ [Sebastian Jasiński].// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 27 (2 VII), s. 15

270. „Romeo i Julia” inaczej : (na podstawie sztuki Williama Szekspira pod podobnym tytułem) / Kamila Gendera.// Wszystko dla Szkoły. - 2009, nr 7/8, s. 30

271. „Romeo i Julia” Williama Szekspira - romans wszech czasów // Cogito. - 2002, nr 7, s. 38-40

272. Scenariusze lekcji prowadzonych metodą projektu, poświęconych analizie fragmentów adaptacji filmowych dramatu Szekspira „Romeo i Julia” / Izolda Bednarek // Polonistyka. – 2004, nr 3, s. 35(163)-39(167)

273. Szaleństwo miłości (Wokół „Romea i Julii” ) (I-II)/ Jacek Bolewski. //Przegląd Powszechny. - 1991, nr 1, s. 150-163; nr 11, s. 308-319

274. Temat 2: „Romeo i Julia” Williama Szekspira / Małgorzata Dmochowska [i in.].// Cogito. - 2002, nr 7, s. 38-40 Omówienie dramatu - streszczenie, interpretacja, krótka charakterystyka postaci.

Sen nocy letniej

275. O letniej nocy i absolutności ocen / Włodzimierz Galewicz.// Znak. - 1996, nr 9, s. 89 - 100

Sen nocy letniej

276. Spodek i jego koledzy / Jan Kott.// Zeszyty Literackie. - 1992, nr 40, s. 83-96

Sonety

277. "Miłości, odnów swoją moc" czyli co wiemy, a raczej czego nie wiemy o sonetach Shakespeare'a / Stanisław Barańczak.//Gazeta Wyborcza. -2003, nr 272, s. 15

C. Ekranizacje utworów

278. Najnowsze ekranizacje dramatów Williama Shakespeare'a : zagadnienie przekładu w bada-niach filmoznawczych / Izabela Grad. // Acta Universitatis Wratislaviensis. Prace Literackie. - Nr 45 (2005), s. 229-244

279. Szekspir na ekranie : krótki przegląd filmowych adaptacji / Tomasz Kłys.//W: Film. Warszawa : "Stentor", 2007. - S. 45-54.

280. Szekspir w animacji : filmowe adaptacje dramatów w kontekście młodego widza / Michał Pruszak.// Kultura i Edukacja. - 2014, nr 3, s. 75-93

281. Zakochany Szekspir i zagubiony Molier, czyli teatr plebejski i dworski na ekranie / Kornelia Rybicka.// Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 3, s.101-107

Antoniusz i Kleopatra

282. Antoniusz i Kleopatra [Film] / William Shakespeare ; reż. Jonathan Miller ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1081/TV

Rzeszów AudRz 187

Burza

283. Burza [Film] / William Shakespeare ; reż. John Gorrie ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Tarnobrzeg TDVD 265

Krosno CzM 1087/TV

Rzeszów AudRz 211

284. Burza [Film] / William Shakespeare ; reż. Krzysztof Warlikowski ; przekład Stanisław Barańczak. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2009.

Rzeszów AudRz 501

Hamlet

285. Filmowe „Hamlety” i politykująca publiczność/ Bogusław Sułkowski.//Dialog. - 1989, nr 6, s. 155-165

(nt. odbioru dwóch filmowych adaptacji utworu : w reż. Laurence'a Oliviera i Gieorgija Kozincewa)

286. H. [Film] / William Shakespeare ; tł. Stanisław Barańczak ; reż., sample i skecze mentalne Jan Klata. - Warszawa: Polskie Wydawnictwo Audiowizualne, 2009.

Spektakl na podstawie „Hamleta” Williama Shakespeare'a.

Nagranie zrealizowane podczas spektaklu z udziałem publiczności w hali 42A Stoczni Gdańskiej 18-21 lipca 2006 r.

Tarnobrzeg TDVD 917

Rzeszów AudRz 500

287. Hamlet [Film] / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli. - Warszawa : "Best Film", 2003.

Tarnobrzeg TDVD 81

Rzeszów AudRz 8

288. Hamlet [Film] / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli. - Warszawa : "Best Film", 2003.

EP 123 Przemyśl WP 123/E/ff

289. Hamlet [Film] / reż. Franco Zeffirelli ; scen. Christopher de Vore, Franco Zeffirelli. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.

Stalowa Wola SDVD 90

Przemyśl WP 270/E/ff

Rzeszów AudRz 556

290. Hamlet [Film] / reż. Jan Englert - Warszawa : Telewizja Polska, 2014.

Rzeszów AudRz 1620

291. Hamlet [Film] / scen. i reż. Kenneth Branagh. - Warszawa : "Vision", 1996.

Tarnobrzeg TV 479

292. Hamlet [Film] / scen. i reż. Michael Almereyda. - Warszawa : Vision Film, 2008.

Krosno CzM 838/TV

293. Hamlet [Film] / William Shakespeare ; reż. Łukasz Barczyk. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, [2008]. – (Wideoteka Edukacyjna)

Spektakl zrealizowany w 1990 r.

Krosno CzM 504/TV

294. Hamlet [Film] / William Shakespeare ; reż. Richard Rodney Bennett ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Stalowa Wola SDVD 36

Tarnobrzeg TDVD 274

Nisko NDVD 24

Krosno CzM 094/TV

Rzeszów AudRz 222

Henryk V

295. Henryk V [Film] = Henry V / reż. i scen. Kenneth Branagh. - Warszawa : "Best Film", 2003.

Tarnobrzeg TDVD 169

296. Henryk V [Film] = Henry V / reż. i scen. Kenneth Branagh. - Warszawa : Gazeta Wyborcza, 2007.

EP 600 Przemyśl WP 600/E

297. Henryk V [Film] = Henry V / reż. i scen. Kenneth Branagh. - Warszawa : Kino Świat 2008.

Krosno CzM 1018/TV

Rzeszów AudRz 320

Jak wam się podoba

298. Jak wam się podoba [Film] / William Shakespeare ; reż. Basil Coleman ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1084/TV

Rzeszów AudRz 208

Juliusz Cezar

299. Juliusz Cezar [Film] / adapt. i reż. Jan Englert. - Warszawa : Telewizja Polska, 2008.

Tarnobrzeg TDVD 611

Rzeszów AudRz 359

300. Juliusz Cezar [Film] / William Shakespeare ; reż. Herbert Wise ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Richard Pasco, Keith Michell [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1093/TV

Rzeszów AudRz 221

Komedia omyłek

301. Komedia omyłek [Film] / William Shakespeare ; reż. James Cellan Jones ; wyk. Roger Daltrey, Michael Kitchen, Cyril Cusack, Charles Gray [i in.] ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1076/TV

Rzeszów AudRz 173

Król Lear

302. Król Lear [Film] / William Shakespeare ; reż. Jonathan Miller ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Michael Hordern, John Bird, Anton Lesser [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1080/TV

Rzeszów AudRz 186

Kupiec wenecki

303. Kupiec wenecki [Film] / scen. i reż. Michael Radford. - Warszawa : Spi Video, 2004.

Krosno CzM 579/TV

Rzeszów AudRz 136

304. Kupiec wenecki [Film] / William Shakespeare ; reż. Jack Gold ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Warren Mitchell, Gemma Jones [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1090/TV

Rzeszów AudRz 218

Makbet

305. 2007 : Macbeth [Film] / scen. i reż. Grzegorz Jarzyna. - Warszawa : Narodowy Instytut Audiowizualny, [2012]. - (Polski Szekspir Współczesny)

Na podstawie sztuki Williama Szekspira "Makbet". - Spektakl zarejestrowano w lipcu 2006 r.

Rzeszów AudRz 1248

306. Makbet [Film] = Macbeth / reż. Mark Brozel ; scen. Peter Moffat. - [B. m.] : BBC TV, cop. 2005.

Tarnobrzeg TDVD 394

307. Makbet [Film] / reż. Andrzej Wajda ; przekład Jerzy Sito. - Warszawa : Telewizja Polska, 2014.

Rzeszów AudRz 1621

308. Makbet [Film] / reż. Jack Gold ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Tarnobrzeg TDVD 146

Stalowa Wola SDVD 37

Tarnobrzeg TDVD 275

Nisko NDVD 25

Krosno CzM 1075/TV

Rzeszów AudRz 172

309. Tron we krwi [Film] / reż. Akira Kurosawa ; scen. Shinobu Hashimoto, Hideo Oguni. - [B. m.] : [b. w.], 2008.

Rzeszów AudRz 281

310. Tron we krwi [Film] / reż., scen. Akira Kurosawa ; scen. Shinobu Hashimoto, Ryuzo Kikushima, Hideo Oguni. - Warszawa : new New Media Concept, 2010.

Krosno CzM 1340/TV

Miarka za miarkę

311. Miarka za miarkę [Film] / reż. Desmond Davis. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1078/TV

Rzeszów AudRz 175

Otello

312. Otello [Film] / adapted for the screen by Oliver Parker ; prod. by Luc Roeg and David Barron ; dir. by Oliver Parker ; Castle Rock Entertainment. - Warszawa : Galapagos, 2007.

Krosno CzM 581/TV

313. Otello [Film] / William Shakespeare ; reż. Colin Lowrey ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Anthony Hopkins, Bob Hoskins [ i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1083/TV

Rzeszów AudRz 189

Poskromienie złośnicy

314. Poskromienie złośnicy [Film] / William Shakespeare ; reż. Jonathan Miller ; wyk. John Cleese, Anthony Pedley, Joan Hickson [i in.] ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1079/TV

Rzeszów AudRz 176

Romeo i Julia

315. Dawno temu w Verona Beach.... / Joanna Kuźnicka.//Aleje 3. - 2000, nr 29, s. 16-18Analiza adaptacji filmowej utworu „Romeo i Julia”.

316. Gdy mit staje się... papierkiem po cukierku : „Romeo i Julia” Szekspira w gimnazjum / Katarzyna Bomba.//Nowa Polszczyzna. - 2002, nr 4, s. 32-44

317. Kochankowie z Verona Beach, czyli współczesna wersja Romea i Julii w reżyserii Baza Luhrmanna / Piotr Sitarski.// W: Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr red. Katarzyna Ziębik]. - Warszawa : „Stentor”, cop. 2007. - S. 93-103

318. Lektury na ekranie czyli Mały leksykon adaptacji filmowych / Barbara Kosecka, Katarzyna Kubisiowska. - Kraków : „Znak”, 1999. - S. 150-159 : Romeo i Julia. - (Znak Dla Szkoły)

Interpretacja miłości głównych bohaterów. Kontrasty w „Romeo i Julii”.

Psychologiczny portret bohaterów. „Romeo i Julia” w reż. Franco Zeffirelli oraz Baza Luhrmanna.

Rzeszów WypRz 221810 ; CzytR 221809

Łańcut BŁWyp 31235

PrzeworskGK 41167/CzK 791.4

Dębica BDCzy 39298

319. Osobowościowe uwarunkowania odbioru utworów filmowych na przykładzie „Romea i Julii” Baza Luhrmanna / Kornelia Rybicka.//Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 2, s. 25-34

Rezultaty badań nad uwarunkowaniami odbioru intelektualno-emocjonalnego filmu „Romeo i Julia”, m.in. płcią ucznia.

320. Romeo i Julia : recenzja / Barbara Hollender, Janusz R. Kowalczyk //Rzeczpospolita. - 1997, nr 105, s. 25

321. [Romeo i Julia : recenzja] / Jacek Szczerba.//Gazeta Wyborcza. -1997, nr 103, s. 1

322. [Romeo i Julia -recenzja] / Maria Kornatowska //Kino. - 1997, nr 4, s. 28-31

Recenzja filmu.

323. Romeo i Julia : recenzja / Tomasz Raczek, Zygmunt Kałużyński //Wprost. - 1997, nr 25, s. 90-91

324. Shakespeare współczesny w dwóch filmowych ujęciach / Izabela Grad//Orbis Linguarum. - Vol. 27 (2004), s. 171-182

Recenzja filmu.

325. Romeo i Julia [Film] / reż. Baz Luhrmann. - Łódź : Wytwórnia Pomocy Dydaktycznych, 2008.

Krosno CzM 498/TV

326. Romeo i Julia [Film] / reż. Baz Luhrmann. - Warszawa : "Home Video", 2002.

Rzeszów AudRz 526

327. Romeo i Julia [Film] / reż. Baz Luhrmann. - Warszawa : "Home Video", [2009].

Krosno CzM 1109/TV

328. Romeo i Julia [Film] / reż. Baz Luhrmann. - Warszawa : Imperial CinePix, [2008?].

Rzeszów AudRz 1831

329. Romeo i Julia [Film] / reż. Baz Luhrmann. - Warszawa : Imperial CinePix, 2011.

Rzeszów AudRz 808

330. Romeo i Julia [Film] / William Shakespeare ; reż. Alvin Rakoff ; tł.tekstu Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Tarnobrzeg TDVD147

Stal.Wola SDVD 38

Nisko NDVD 26

Krosno CzM 1074/TV

Rzeszów AudRz 147

Ryszard III

331. Ryszard III [Film] / William Shakespeare ; reż. Jane Howell ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Ron Cook, Paul Jesson [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1085/TV

Rzeszów AudRz 209

Sen nocy letniej

332. Sen nocy letniej [Film] / William Shakespeare ; reż. Elijah Moshinsky. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1091/TV

Rzeszów AudRz 219

333. Sen nocy letniej [Film] reż. Adrian Noble. - Warszawa : Vision Film, 2007.

Krosno CzM 580/TV

Stracone zachody miłości

334. Serc starania stracone [Film] / William Shakespeare ; reż. Elijah Moshinsky. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1092/TV

Rzeszów AudRz 220

Tytus Andronikus

335. Titus Andronicus [Film] / William Shakespeare ; reż. Jane Howell ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Trevor Peacock, Eileen Atkins [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1086/TV

Rzeszów AudRz 210

Wesołe kumoszki z Windsoru

336. Wesołe niewiasty z Windsoru [Film] / William Shakespeare ; reż. David Hugh Jones ; tł. Maciej Słomczyński ; wyk. Richard Griffiths, Prunella Scales [i in.]. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1082/TV

Rzeszów AudRz 188

Wiele hałasu o nic

337. Wiele hałasu o nic [Film] / William Shakespeare ; reż. Stuart Burge ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1089/TV

Rzeszów AudRz 217

Zimowa opowieść

338. Zimowa opowieść [Film] / William Shakespeare ; reż. Jane Howell ; wyk. Jeremy Kemp, Robert Stephens, Margaret Tyzack [i in.] ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1077/TV

Rzeszów AudRz 174

Żywot i śmierć króla Jana

339. Żywot i śmierć króla Jana [Film] / William Shakespeare ; reż. David Giles ; tł. Maciej Słomczyński. - Londyn : BBC TV, 2005.

Krosno CzM 1088/TV

Rzeszów AudRz 216

D. William Shakespeare w zasobach Internetu

340. Chronologia powstawania dzieł Szekspira [dostęp 25.04.2016] dostępny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Chronologia_powstawania_dzie%C5%82_Williama_Szekspira

341. Ekranizacje dzieł Williama Szekspira : lista filmów opartych na twórczości Williama Shakespeare’a. [dostęp 25.04.2016] dostępny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Ekranizacje_dzie%C5%82_Williama_Szekspira

342. Przegląd dzieł Williama Szekspira [dostęp 25.04.2016] dostępny

https://pl.wikipedia.org/wiki/Przegl%C4%85d_dzie%C5%82_Williama_Szekspira

343. William Szekspir : [życie, twórczość, kontrowersje, dzieła] [dostęp 25.04.2016] dostępny https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Szekspir

 

Autor: Dorota M. Markocka