Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia
 

Autorytet nauczyciela we współczesnej szkole
 

Książki:
 
1.       Autorytet : czy potrzebny w procesie edukacji ? : praca zbiorowa / Andrzej Olubiński. - Toruń : "Akapit", 2012
sygn. CzytR 240068
2.       Autorytet, kontrowersje i  aksjomaty / Stanisław Jarmoszko. – Warszawa : Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora,
sygn. WypRz 236634
3.       Autorytet osobowy : geneza i funkcje regulacyjne / Bożena Marcińczyk. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1991
sygn. WypRz 241906
4.       Autorytety w opiniach młodzieży / Małgorzata Karwatowska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2012
sygn. WypRz 238927
5.       Belfer na huśtawce : o autorytecie nauczyciela / Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolter Kluwer Polska, 2012.
sygn. CzytR 239317
6.       Jak zapewnić dyscyplinę, ład i uwagę w klasie / John Robertson. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998
sygn. WypRz 225361, CzytR 221181
7.       Metody poznawania autorytetu nauczyciela w szkole zawodowej / Kazimierz Czarnecki, Erwin Gondzik, Helena Hrapkiewicz. - Bielsko-Biała : Oddział Doskonalenia Nauczycieli, 1988
sygn. CzytR 31822 B
8.       Ułudy umysłu? : idolatria gimnazjalistów : kontekst, zakres, poziom / Jolanta Spychalska-Kamińska, Ewa Kubiak-Szymborska. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2015
sygn. WypRz 245007
9.       Wartość autorytetu w procesie pedagogicznym : praca zbiorowa / Jan Zimny. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli Rużomberok : Katolicki Uniwersytet, 2008
sygn. WypRz 233784
10.   Współcześni ludzie wobec wyzwań i zagrożeń XXI wieku / red. Hanna Liberska, Alicja Malina, Dorota Suwalska-Barancewicz
sygn. WypRz 242275


Artykuły:
 
11.   Autorytet jako czynnik (de)formujący proces wychowawczy? / Magdalena Błędowska. // W: Etyka i profesjonalizm w zawodzie nauczyciela Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2012 S. 301-313.
12.   Autorytet nauczyciela / Ewa Misterska. // Edukacja i Dialog 2005, nr 8, s. 35-41.
13.   Autorytet nauczyciela / Teresa Olearczyk. // Wychowawca 2012, nr 10, s. 10-13
14.   Autorytet nauczyciela / Ewa Misterska. // Edukacja i Dialog 2005, nr 8, s. 35-40
15.   Autorytet nauczyciela / Jadwiga Ożóg // Życie Szkoły 2004, nr 3, s.139-141.
16.   Autorytet nauczyciela : pojęcie i rozumienie autorytetu / Teresa Olearczyk. // Wychowawca 2012, nr 10, s. 10-13
17.   Autorytet nauczyciela : trudne wyzwanie współczesnej szkoły / Maria Leśniak. // Nowa Szkoła 2008, nr 10, s. 38-40.
18.   Autorytet nauczyciela - kryzys czy nowa jakość / Elżbieta Skonieczna. // Życie Szkoły 2006, nr 8, s. 42-46.
19.   Autorytet nauczyciela - możliwości i ograniczenia / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz. // Nowa Szkoła 2008, nr 8, s. 34-42.
20.   Autorytet nauczyciela akademickiego w opinii studentów / Marian Śnieżyński. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie 2007, nr 2.
21.   Autorytet nauczyciela w ocenie uczniów gimnazjum : cechy konstytutywne / Małgorzata Bogaj. //W: Kształcenie kandydatów na nauczycieli Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2006 S. 171-180.
22.   Autorytet nauczyciela w opinii młodzieży licealnej / Patrycja Kaszubska. // Wychowawca 2015, nr 10, s. 18-20.
23.   Autorytet nauczyciela w percepcji licealistów / Patrycja Kaszubska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2013, nr 7, s. 55-58.
24.   Autorytet nauczyciela w percepcji młodzieży / Paulina Duda. // Wyzwania szkolnej codzienności : Challenges of School Everyday Life / red. nauk. Joanna M. Łukasik, Bogdan Stańkowski. Kraków : Ignatianum" , "WAM" S. 67-98.
25.   Autorytet nauczyciela w polskiej oświacie / Teresa Kaczor. // Dyrektor Szkoły 2002, nr 12, s.16-18.
26.   Autorytet nauczyciela w środwisku lokalnym - problem pedagogiczny i społeczny / Krzysztof Gąsecki. //W: Autorytet : czy potrzebny w procesie edukacji? Toruń : "Akapit", 2012 S. 135-159.
27.   Autorytet nauczyciela w świadomości uczniów i nauczycieli klas I-III / Maria Łukawska. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 5, s. 31-38.
28.   Autorytet w pracy nauczyciela / Ewa Kozak. // Remedium 2005, nr 7/8, s. 12-13
29.   Autorytet w życiu dzieci : scenariusz zajęć dydaktyczno-wychowawczych / Lidia Kołodziejska. // Doradca Nauczyciela Przedszkola 2014, nr 4, s. 38-39
30.   Autorytet współczesnego nauczyciela - oczekiwania a rzeczywistość / Maria Kocór. // W: Edukacja jutra : uczeń i nauczyciel jako główne podmioty edukacji jutra Sosnowiec : Wyższa Szkoła Humanitas, 2012 S. 23-44.
31.   Budowanie autorytetu nauczyciela. Cz. 1 : kompetencje / Anna Torbicka, Anna Jankowska. // Bliżej Przedszkola 2015, nr 10, s. 16-19.
32.   Budowanie autorytetu u małych dzieci / Lidia Kołodziejska. // Doradca Nauczyciela Przedszkola 2014, nr 4, s. 4-8.
33.   Freudowskie i Lacanowskie kierunki rewizji autorytetu nauczyciela / Wojciech Kruszelnicki. // Studia Edukacyjne Nr 26 (2013), s. 265-276.
34.   Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Małgorzata Łoskot. // Głos Pedagogiczny 2015, nr 9, s. 54-56.
35.   Gdy uczeń podważa autorytet nauczyciela / Małgorzata Łoskot. // Biologia w Szkole 2015, nr 6, s. 25-26
36.   In verba magistri iurare - przysięgać na słowa nauczyciela / Danuta Bula. // Wychowawca 2013, nr 10, s. 10-11.
37.   Kryzys autorytetu nauczyciela / Aneta Paszkiewicz. // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze 2012, nr 5, s. 25-31.
38.   Nauczyciel - wczoraj, dziś i jutro : dywagacje na temat autorytetu nauczyciela / Dorota Zabłocka. // W: Nauczyciel - wychowawca - pedagog : w dobie nowoczesności / red. pracy zbiorowej Ewa Kopeć, Renata Matusiak, Karolina Sigda Rzeszów : "Bonus Liber", 2015 S. 13-22.
39.   Nauczyciel, czyli o roli autorytetu w procesie interpretacji / Joanna Hobot. //W: Doskonalenie warsztatu nauczyciela polonisty Kraków : "Universitas", 2005 S. 227-234,
40.   O autorytecie nauczyciela słów kilka / Magdalena Marzec-Jóźwicka. // Kwartalnik Edukacyjny 2017, nr 3, s. 90-102.
41.   O potrzebie autorytetu, czyli zdolny uczeń kontra autorytet nauczyciela / Lech Witkowski. // Głos Pedagogiczny 2010, czerwiec, s. 27-29.
42.   Posłuszeństwo wobec autorytetu nauczyciela w sytuacji wcześniejszego wbudzania lub redukowania indywidualnego poczucia władzy / Sławomir Pasikowski. // Kultura i Edukacja 2012, nr 4, s. 34-44, bibliogr.
43.   Proszę pani, czy dobrze...? - o dzieciach nadmiernie potrzebujących aprobaty nauczyciela / Małgorzta Tomera. // Życie Szkoły 2015, nr 2, s. 22-25
44.   Szanse dla autorytetu zawodowego nauczyciela / Sabina Koczoń-Zurek. // W: Współczesna przestrzeń edukacyjna : geneza, przemiany, nowe znaczenia. T. 2 / pod red. Ewy Musiał i Małgorzaty Bednarskiej. - Kraków : "Impuls", 2013 S. 447-466.
45.   Transformacja czy transmisja? Edukacja humanistyczna wobec problemów "przeniesienia" w relacji pedagogicznej / Wojciech Kruszelnicki. // Kultura i Edukacja 2013, nr 1, s. 42-60.
46.   Utracony prestiż : czy zawód nauczyciela jest szanowany i co sądzą o tym sami nauczyciele?/ Halina Drachal. // Głos Nauczycielski 2013, nr 26, s. 8
47.   Współczesne dylematy polskiego nauczyciela / Joanna Pękala. // Kwartalnik Pedagogiczny 2012, nr 2, s. 65-77
48.   Zwierciadło pedagogicznego oporu - autorytet nauczyciela - cz.II / Jacek Kurzępa. // Remedium 2008, nr 7-8, s.8-10.
49.   Życie i praca polskiego nauczyciela oraz czynniki budujące i niszczące jego autorytet / Rafał Piwowarski. // Ruch Pedagogiczny 2013, nr 2, s. 19-35
 


 
Rzeszów, 22.10.2018                                                                                                                            oprac. na podstawie zbiorów PBW
                                                                                                                                                                                       Jolanta Nizicka

Autor: Jolanta Nizicka