ABC bibliotekarza Cz. 2

Rzeszów

(zestawienie bibliograficzne za lata 2015-2021)

Książki:

 1. Aplikacje mobilne nie tylko w bibliotece / Grzegorz Gmiterek, Sebastian Dawid Kotuła ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 246005
 2. Aspekty prawne działalności bibliotek / Rafał Golat. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2016.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 245905
 3. Biblioteka aktywnie promująca książkę dziecięcą / Marlena Gęborska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247327, CzytR 247488
  Filia Sędziszów BSdzC 47637
 4. Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji / Stanisław Skórka, Michał Rogoż red. nauk. ; Ewa Piotrowska współpraca. - Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015.
  Biblioteka Rzeszów CzytR 245048
 5. Biblioteki cyfrowe : tworzenie, zarządzanie, odbiór / Barbara Maria Morawiec. - Gliwice : "Helion", 2016.
  Filia Łańcut BŁWyp 37269
  Filia Mielec BMWyp 66906 
 6. Biblioteki i archiwa na jednolitym rynku cyfrowym / red. Katarzyna Chałubińska-Jentkiewicz, Ksenia Kakareko, Jacek Sobczak. - Poznań : "Silva Rerum", 2018.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247868
 7. Ciekawe przypadki z życia książki, czyli " Nie jest grzechem lubić książki dla nich samych..." / Dorota Pietrzkiewicz. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 244611, CzytR 244610 
 8. CMS w bibliotekach : open source'owe systemy zarządzania treścią jako platforma realizacji usług bibliotecznych / Dominik Mirosław Piotrowski. - Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247329
 9. Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. - Wydanie I, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 249052
  Filia Sędziszów BSdzW 48480
  Filia Strzyżów BStWy 38817
  Filia Łańcut BŁWyp 38396
 10. Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. - Wydanie I - 3 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021.
  Filia Mielec BMWyp 68122
 11. Cyfrowy warsztat humanisty / Anna Matysek, Jacek Tomaszczyk. - Wydanie I, 2 dodruk. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2020.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 249052
  Filia Sędziszów BSdzW 48480
  Filia Strzyżów BStWy 38817
  Filia Łańcut BŁWyp 38396
 12. Czy książki wywołują rewolucje? : szkice z historii książki, lektury i kultury piśmiennej / Roger Chartier ; redakcja naukowa i posłowie Paweł Rodak. - Wydanie 1. - Warszawa : Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 2019.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 248616
 13. Czytelnictwo - nowa jakość / pod red. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2017.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247212
 14. Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243525, CzytR 244041
  Filia Leżajsk BLżWy 34558
  Filia Łańcut BŁWyp 36974
  Filia Sędziszów BSdzC 45216
 15. Czytelnicy - zasoby informacji i wiedzy : tradycja i przemiany w czasach kultury cyfrowej / red. nauk. Anna Dymmel, Sebastian Dawid Kotuła. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247333
  Filia Leżajsk BLżWy 35305
  Filia Mielec BMWyp 67539
  Filia Łańcut BŁWyp 37944
  Filia Kolbuszowa BKWyp 50307
  Filia Sędziszów BSdzC 47651
 16. Jak korzystać z Web 2.0 w każdej bibliotece? / Marta Tyszkowska. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 244616, CzytR 244615 
 17. Katalog inkunabułów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie / oprac. Teresa Dąbrowa, Elżbieta Knapek, Jacek Wojtowicz ; Polska Akademia Umiejętności. Biblioteka Naukowa Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2015.
  Filia Mielec BMCzy 66764
 18. Kolekcje w zbiorach bibliotek pedagogicznych / pod red. nauk. Agnieszki Fludy-Krokos, Beaty Janik. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej, cop. 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243823
 19. Kreowanie wizerunku biblioteki pedagogicznej / pod red. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2019.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 249216
 20. Książka a stalinizm : Centralny Urząd Wydawnictw, Przemysłu Graficznego i Księgarstwa i jego rola w kształtowaniu ruchu wydawniczo-księgarskiego 1951-1956 / Agnieszka Chamera-Nowak ; Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich. - Wydanie I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich, 2019.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 248994
 21. Książki, które zmieniły świat / autorzy Michael Collins oraz Alexandra Black, Thomas Cussans, John Farndon i Philip Parker ; [tłumaczenie Ewa Romkowska ; przedmowa James Naughite]. - Warszawa : Wydawnictwo Arkady, 2019.
  Filia Sędziszów BSdzW 48374
 22. LaTeI : z badań nad wykorzystaniem technologii informacyjnych w bibliologii i informatologii / pod redakcją Grzegorza Gmiterka, Mikołaja Ochmańskiego i Marcina Roszkowskiego. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 244859
 23. Między kartką a ekranem : cyfrowe eksperymenty z medium książki w Polsce / Piotr Marecki. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2018.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247905
 24. Mobilnie, interaktywnie, kompetentnie : usługi, media i technologie informacyjno-komunikacyjne w nowoczesnej bibliotece / pod redakcją naukową Mai Wojciechowskiej oraz Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy ; [recenzja wydawnicza dr hab. prof. nadzw. Katarzyna Materska]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
  Biblioteka Rzeszów CzytR 248889
 25. Multibibliotekarstwo : praca zbiorowa / pod red. Mai Wojciechowskiej. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2018.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247181
  Filia Mielec BMWyp 67599
  Filia Łańcut BŁWyp 38001
  Filia Kolbuszowa BKWyp 50376
 26. Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz ; Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych. Wydział Historyczny, Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : "Aspra-Jr", 2015.
  Biblioteka Rzeszów CzytR 244689
 27. Obszary wiedzy o bibliotekarstwie / Jacek Wojciechowski. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 246796
 28. Organizacja wystaw : podręcznik dla muzeów, bibliotek i archiwów / Freda Matassa ; tł. Sonia Jaszczyńska. - Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie ; Kraków : "Universitas", cop. 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 244962
 29. Pokaż mi swoją bibliotekę / Aleksandra Rybka. - Wydanie I. - Kraków : Wydawnictwo Znak, 2020.
  Filia Sędziszów BSdzW 48265
 30. Propedeutyka języków deskryptorowych = Introduction to thesauri and descriptors / Jakub Maciej Łubocki. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe i Edukacyjne SBP, 2019.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 249002
 31. Rola biblioteki pedagogicznej w upowszechnianiu nowych technologii w edukacji / pod red. Beaty Janik i Wandy Bukowczan. - Kraków : "Księgarnia Akademicka", 2018.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 247458
  Filia Kolbuszowa BKWyp 50261
 32. Szwecja czyta. Polska czyta / pod red. Katarzyny Tubylewicz i Agaty Diduszko-Zyglewskiej. - Warszawa : Wydawnictwo Krytyki Politycznej, 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 244645, CzytR 244626
  Filia Łańcut BŁWyp 37246
 33. Wczesna alfabetyzacja i jej miejsce w działalności bibliotek publicznych / Agata Walczak-Niewiadomska. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 248059
  Filia Łańcut BŁWyp 38126
 34. Z dziejów bibliotek w Polsce : od średniowiecza do 1989 roku / Andrzej Mężyński. - Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017.
  Filia Mielec - BMWyp 67388
 35. Zawód infobroker : polski rynek informacji / red. nauk. Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel. - Warszawa : Nieoczywiste, 2017.
  Filia Sędziszów BSdzW 47615
 36. Zawód infobroker : polski rynek informacji / red. nauk. Sabina Cisek, Aneta Januszko-Szakiel. - Warszawa : Wolters Kluwer, 2015.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 244641
  Filia Mielec BMWyp 66520 

Artykuły:

 1. "Biblioteka to też człowiek" / Sandra Stempniewska. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 1, s. 10-13.
 2. "Czytelnik, któremu dostarczycie dobrą książkę, powróci zawsze do was". "Wiadomości Biblioteczne" i ich rola w upowszechnianiu książki i czytelnictwa w dwudziestoleciu międzywojennym / Agnieszka Fluda-Krokos. // W: Na co dzień i od święta : książka w życiu Polaków w XIX-XXI wieku / red. nauk. Agnieszka Chamera-Nowak, Dariusz Jarosz. Warszawa : "Aspra-Jr", 2015 S. 295-313.
  Biblioteka Rzeszów CzytR 244689
 3. "Na początku było słowo" : a po nim książka...a potem zbiór książek, czyli ostatecznie jest... biblioteka! / Anna Krawczyk. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 6, s. 10-15.
 4. "Otwarta nauka" a promocja czytelnictwa : studium przypadku Otwórz Książkę / Joanna Raczkowska. // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015 S. 75-90.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243525, CzytR 244041
  Filia Leżajsk BLżWy 34558
  Filia Łańcut BŁWyp 36974
  Filia Sędziszów BSdzC 45216
 5. "Poradnik Bibliotekarza" 70 lat wśród bibliotekarzy / Dorota Grabowska. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 10, s. 12-14.
 6. Ankieta w pracy bibliotekarza / Agnieszka Kajdaniak, Beata Rozmiarek. // Biblioteka w Szkole 2020, nr 3, s. 14-16.
 7. Aranżacja wnętrza biblioteki pod kątem wykorzystania do działań kulturalnych i oświatowych w środowisku dzieci i młodzieży / Paweł Braun. // W: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017 S. 105-121.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 246371, CzytR 247678
  Filia Kolbuszowa BKWyp 50331
  Filia Sędziszów BSdzW 47681
  Filia Łańcut BŁWyp 37713
 8. Audiobook - książka towarzysząca / Barbara Maria Morawiec. // Bibliotekarz 2015, nr 6, s. 12-14.
 9. Biblioteczne rozliczenia / Danuta Majkusiak. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 12, s. 9-13.
 10. Biblioteka inspiracji / Monika Simonjetz. // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 5, s. 4-11.
 11. Biblioteka jako instytucja pamięci / Jacek Ladorucki. // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 4, s. 4-6.
 12. Biblioteka jako miejsce działań animacyjnych w środowisku / Kamila Słupska. // W: Pedagog jako animator w przestrzeni życia społecznego / red. nauk. Tomasz Sosnowski, Wioleta Danilewicz, Mirosław Sobecki. - Toruń : " Adam Marszałek ", 2016 S. 385-398.
  Biblioteka Rzeszów - WypRz 246107, CzytR 245936
  Filia Łańcut BŁWyp 37600
  Filia Mielec BMWyp 67177
 13. Biblioteka oznaczona i zidentyfikowana / Monika Simonjetz. // Poradnik Bibliotekarza 2019 nr 5, s. 5-8.
 14. Biblioteka przestrzeń wspólna / Agnieszka Nowicka. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 4, S. 17-20.
 15. Biblioteka źródłem inspiracji / Grażyna Bilska. // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 5, s. 11-15.
 16. Bibliotekarstwo agregacyjne / Przegląd Biblioteczny 2020, z. 2, s. 149-171
 17. Biblioteki w Japonii. Cz. 2, Deklaracje opracowane przez stowarzyszenia bibliotekarskie / Aleksandra Orzeł. // Poradnik Bibliotekarza 2020, nr 4, s. 8-10.
 18. Biblioteki w Japonii. Cz. 3, Biblioteki publiczne / Aleksandra Orzeł. // Poradnik Bibliotekarza 2020, nr 7-8, s. 6-10.
 19. Biblioteki w PRL : lata 1944 - 1956 / Andrzej Mężyński. // Bibliotekarz 2015, nr 7-8, s. 14-18.
 20. Biblioteki w PRL : lata 1956-1989. Cz. 2 / Andrzej Mężyński. // Bibliotekarz 2016, nr 1, s. 7-12.
 21. Biblioteki w PRL : lata 1956-1989. Cz.1 / Andrzej Mężyński. // Bibliotekarz 2015, nr 12, s. 7-11.
 22. Budżet obywatelski : szansa dla biblioteki? / Alina Ciekalska. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 5, s. 16-17.
 23. Bzdura czy kultura? / Olga Nowicka. // Poradnik Bibliotekarza 2018, nr 3, s. 31-32.
 24. Centrum Literatury Dziecięcej : wiedza użyta w praktyce, czyli zgodnie z naszym hasłem "Chcemy służyć tym, którzy służą dzieciom" / Oliwia Brzeźniak. // W: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017 S. 57-69.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 24637, CzytR 247678
  Filia Kolbuszowa BKWyp 50331
  Filia Sędziszów BSdzW 47681
  Filia Łańcut BŁWyp 37713
 25. Customer Satisfaction Index jako narzędzie badania poziomu satysfakcji w bibliotekarstwie / Zbigniew Gruszka. // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015 S. 273-283.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243525, CzytR 244041
  Filia Leżajsk BLżWy 34558
  Filia Łańcut BŁWyp 36974 
  Filia Sędziszów BSdzC 45216
 26. Czas na bibliotekę! / Grażyna Bilska. // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 5, s. 4-8.
 27. Czas na gruntowne wietrzenie czytelni, czyli wieści z frontu walki ze stereotypami / Irena Śliwa, Maria Bisztyga. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 2, s. 4-11.
 28. Czasopisma branżowe to atut dla środowiska / Monika Simonjetz. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 10, s. 5-11.
 29. Czy jestem nowoczesnym nauczycielem bibliotekarzem? / Mirosława Bogacz. // Biblioteka w Szkole 2016, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, s. 3.
 30. Czy to jest kraj dla starych stowarzyszeń? : refleksje bibliotekarza na stulecie SBP / Henryk Hollender. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 9, s. 4-7.
 31. Ekspresowy generalny remont biblioteki / Edyta Bartsch. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 5, s. 22-24.
 32. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 6, wkł. Podręczniki w bibliotece, s. 8-12.
 33. Filmy z youtube i cda : czy w szkole można legalnie wyświetlać filmy z serwisu internetowego cda.pl lub youtube? / Dariusz Skrzyński. // Biblioteka w Szkole 2018, nr 1, s. 7.
 34. Gdzie mieszkają książki? : scenariusz zajęć z okazji Dnia Bibliotekarza i Bibliotek / Joanna Obuchowska. // Sygnał 2018, nr 5, s. 31-33.
 35. Gry planszowe w bibliotece / Andrzej Januszewski. // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 12, s. 13-16.
 36. Gry planszowe w pracy nowoczesnego bibliotekarza / Grzegorz Woźniak. // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 2, s. 32-34.
 37. IFLA jako organizacja wspierająca i podejmująca działanie na rzecz information literacy / Mariola Antczak. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 7-8, s. 4-8.
 38. Jaka bibliotekarka, czyli stereotyp bibliotekarza w czasopismach zawodowych / Alicja Januszkiewicz. // Poradnik Bibliotekarza 2018, nr 7-8, s. 9-13.
 39. Klasyka w bibliotece - przepis na sukces / Anna Marchewka. // Polonistyka 2017, nr 2, s. 50-53.
 40. Kontrole w bibliotekach szkolnych / Danuta Majkusiak. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 3, s. 8-11.
 41. Krajobraz w czasie zarazy / Juliusz Wasilewski. // Biblioteka w Szkole 2020, nr 4-6, s. 3-5.
 42. Lean Managment jako forma organizacji pracy bibliotek naukowych ukierunkowana na promocję czytelnictwa / Dagmara Bubel. // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015 S. 293-304.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243525, CzytR 244041 
  Filia Łańcut BŁWyp 36974
  Filia Leżajsk BLżWy 34558
  Filia Sędziszów BSdzC 45216
 43. Literatura na ekranie, czyli Jak zainteresować młodzież lekturami szkolnymi / Agata Arkabus. // Poradnik Bibliotekarza 2020, nr 9, s. 11-15.
 44. Łączenie baz w systemach firmy MOL / Aleksander Radwański. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 10, s. 10-12.
 45. Mazowiecka Biblioteka Cyfrowa : geneza powstania oraz wpływ na zwiększenie czytelnictwa dokumentów cyfrowych / Malwina Tomala-Pietrzak, Grzegorz Gogacz. // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015 S. 380-387.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243525, CzytR 244041 
  Filia Łańcut BŁWyp 36974
  Filia Leżajsk BLżWy 34558
  Filia Sędziszów BSdzC 45216
 46. Mediateka? czemu nie! / Magdalena Dudek, Paweł Pawlik. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 7-8, s. 16-18.
 47. Miliony na biblioteki szkolne? / Juliusz Wasilewski. // Biblioteka w Szkole 2015, nr 1, s. 3-4.
 48. Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa / Anna Puścińska. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 12, s. 5-8.
 49. Nauczyciel bibliotekarz dyżuruje w bibliotece / Juliusz Wasilewski. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 2, s. 3.
 50. Nic nie zastąpi książki, zwłaszcza drukowanej! / Robert Kościelny. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 7-8, s. 6-9.
 51. O bibliotece na wesoło, czyli bibliotekarze dla czytelników - czytelnicy dla bibliotekarzy / Olga Nowicka. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 2, s. 25-27.
 52. Poddziały wspólne osób oraz symbole wyrażające aspekt osobowy w Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej / Jolanta Hys, Joanna Kwiatkowska. // Monitor Dyrektora Szkoły 2016, nr 10, s. 16-19.
 53. Pomysł na niecodzienną reklamę / Bożena Boryczka. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 10-14.
 54. Profesjonalna obsługa czytelników w bibliotece / Katarzyna Kapek.  // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 6, s. 8-9.
 55. Promuj bibliotekę z PhotoCollage! / Anna Marcol.  // Biblioteka w Szkole 2018, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 10-11.
 56. Przykład sprawozdania z realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicta / Halina Halatyn. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 9, wkł. Jak kupować książki, by spodobały się uczniom?, s. 18-19.
 57. Przyszłość ocala biblioteki / Monika Simonjetz. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 5, s. 7-9.
 58. pl : stwórz interaktywny test online / Marzena Jarocka. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 11-13.
 59. Selekcja zbiorów : biblioteka szkolna to nie archiwum - selekcja zbiorów jest koniecznością. Które materiały można lub należy usunąć i jak zrobić? / Danuta Majkusiak. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 2, s. 10-12.
 60. Spotkania z literaturą - "Literackie faworytki": prezentacja multimedialna w pracy z czytelnikiem niepełnosprawnym / Elżbieta Starowicz. // Poradnik Bibliotekarza 2018, nr 4, s. 34-35.
 61. Stare i nowe : co warto wiedzieć o nośnikach informacji / Agnieszka Łaszczych. // Poradnik Bibliotekarza 2018, nr 1, s. 34-38.
 62. Statystyka biblioteczna / Danuta Majkusiak. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 11, s. 5-7.
 63. Stereotyp bibliotekarza - rozważania terminologiczne / Alicja Januszkiewicz. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 4, s. 4-9.
 64. Strefa nauki, strefa kultury - biblioteka na miarę XXI wieku / Wanda Matras-Mastalerz. :// W: Bibliotekarz 2.0 : nowoczesność na bazie tradycji / Stanisław Skórka, Michał Rogoż red. nauk. ; Ewa Piotrowska współpraca. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, 2015 S. 86-98
  Biblioteka Rzeszów CzytR 245048
 65. Sztuka czytania / Ludmiła Pietras. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 2, s. 22-23.
 66. Udostępnianie filmów, audiobuków, e-booków przez biblioteki szkolne / Dariusz Skrzyński. // Biblioteka w Szkole 2017, nr 10, s. 20-23.
 67. Udostępnianie i rozliczanie / Dariusz Skrzyński. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 6, wkł. Podręcznki w bibliotece, s. 13-19.
 68. Udział i rola biblioteki pedagogicznej w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół" / Piotr Szeligowski. // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 4, s. 7-9.
 69. Webinarium : wykorzystanie środowiska wirtualnego w doskonaleniu zawodowym bibliotekarzy / Aldona Zawałkiewicz. // Biblioteka w Szkole 2015, nr 7-8, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s.6-9.
 70. Wędrówki po bibliotece - na pokuszenie czytelnika / Paulina Małochleb. // Polonistyka 2017, nr 3, s. 4-7.
 71. Wizerunki bibliotek i bibliotekarzy w literaturze młodzieżowej : charakterystyka na wybranych przykładach / Katarzyna Żyrek. // W: Inspiracje czytelnicze w życiu młodego pokolenia Łódź : Uniwersytet Łódzki ; Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2017 S. 207-220.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 246371, CzytR 247678
  Filia Łańcut BŁWyp 37713 
  Filia Sędziszów BSdzW 47681
  Filia Kolbuszowa BKWyp 50331
 72. Wpływ czytania na rozwój dzieci i młodzieży / Marzena Tyl. // Poradnik Bibliotekarza 2017, nr 3, s. 4-6.
 73. Wybieram bibliotekę / Monika Simonjetz. // Poradnik Bibliotekarza 2015, nr 10, s. 10-12.
 74. Wytyczne dla bibliotek dotyczące obsługi społeczności wielokulturowej / Eliza Hodun. // Poradnik Bibliotekarza 2020, nr 9, s. 16-18.
 75. Zabawy z książką / Katarzyna Klimek-Michno ; rozm. przepr. Renata Ciesielska-Kruczek. // Poradnik Bibliotekarza 2019, nr 5, s. 24-27.
 76. // Biblioteka w Szkole 2019, nr 6, wkł. Podręczniki w bibliotece, s. 3-7.
 77. Zarządzanie przez jakość odpowiedzią na nowe funkcje społeczne bibliotek / Marcin Karwowski. // W: Czytelnictwo w dobie informacji cyfrowej : rozwój, bariery, technologie / pod red. Mai Wojciechowskiej. Warszawa : Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich, 2015 S. 316-331.
  Biblioteka Rzeszów WypRz 243525, CzytR 244041 
  Filia Łańcut BŁWyp 36974
  Filia Leżajsk BLżWy 34558
  Filia Sędziszów BSdzC 45216
 78. Złowić mężczyznę do biblioteki / Paweł Piwowarczyk. // Poradnik Bibliotekarza 2016, nr 12, s. 28-30.

Autor: Dorota Lichota