Agnieszka Osiecka (1936 – 1997). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa


AGNIESZKA OSIECKA ( 1936 – 1997)
BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1970 - 2002Druki zwarte

1. Agnieszki. Pejzaże z Agnieszką Osiecką / Zofia Turowska.- Warszawa: Prószyński i S-ka, 2000
2. Agonia i nadzieja. - T. 3: Poezja polska od 1956 / Piotr Kuncewicz.- Warszawa: Polska Oficyna Wydawnicza „BGW”, 1993, s. 127 – 128
3. Literatura XX wieku: leksykon literatury polskiej dla uczniów i nauczycieli / Joanna Pyszny, Andrzej Zawada.- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999, s. 152
4. Na zakręcie. Agnieszka Osiecka we wspomnieniach / Bartosz Michalak.- Warszawa: bis, 2001
5. Polscy pisarze współcześni 1939 – 1991: leksykon / Lesław M. Bartelski .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1995, s. 303
6. Preteksty: szkice o współczesnej poezji polskiej / Julian Rogoziński.- Warszawa: PIW, 1985, s. 307 – 308
7. W szklanej kuli: szkice o literaturze dla dzieci i młodzieży / Krystyna Kuliczkowska.- Warszawa: Nasza Księgarnia, 1970, s. 298 – 299: „List śpiewający”do dzieci [Dzień dobry, Eugeniuszu]
8. Zasoby i sposoby: Przegląd dramaturgii polskiej 1970 – 1984 / Andrzej Żurowski.- Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1988, s. 87 – 94
9. Złodzieje szczęścia czyli Agnieszki Osieckiej sposób na życie / Izolda Kiec.- Poznań: Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2000


Wywiady udzielone przez Agnieszkę Osiecką

1. Coś za coś / rozm. przepr. Maria Szymonik // Kobieta i Styl.- 1997, nr 5, s. 26 – 27
2. Czuję się jakoś do niego podobna...[o Isaacu Bashevisie Singerze] / rozm. przepr. Henryka Dobosz // Topos.- 1997, nr 2, s. 8 - 11
3. Kobieta z przeszłością / rozm.przepr. Bożena Markowska // Przegląd Tygodniowy.- 1988, nr 14, s. 1, 6
4. Mam chorobę popularności.../ rozm. przepr. Krystyna Żak–Jasiak, Waldemar Maliszewski // Tygodnik Demokratyczny.- 1979, nr 8, s. 16 – 17
5. ...O wspomnieniach / rozm. przepr. IBIS // Życie Warszawy.- 1984, nr 255, s.7
6. Panna Czeczkes i Fernando / rozm. przepr. Jan Bończa - Szabłowski // Rzeczpospolita.- 1998, nr 54, dod. s. 19 – 21
7. Powikłania / rozm. przepr. K. Dolińska // Konfrontacje.- 1990, nr 1, s. 9
8. Prywatna historia kabaretu / rozm. przepr. Irena Heppen // Tygodnik Polski.- 1988, nr1, s. 13
9. Rozliczanie grzechów / rozm. przepr. Katarzyna Kopińska – Gogłuska // Argumenty 1987, nr 17, s. 9
10. Rozmowy przy rondzie: nie publikowane fragmenty wywiadów / oprac. Jan Bończa – Szabłowski //Rzeczpospolita.- 1997, nr 58, s. 25
11. ...Teatr się jakoś pogubił / rozm. przepr. Temida Stankiewicz – Podhorecka // Scena.- 1987, nr 2, s. 19 – 21


Artykuły

1. Agnieszka / Hanna Bakuła // Uroda.- 1997, nr 5
2. Agnieszka / Jarosław Abramow – Newerly // Kultura 1997, nr 4, s.111 – 115
3. Agnieszka / Zdzisław Pietrasik // Polityka.- 1997, nr 11, s. 90
4. Agnieszka Osiecka [Biogr.] / ŁN // Nowe Książki.- 1981, nr 12, s. 4 okł.
5. Agnieszka Osiecka. Alfabet wspomnień / Magda Umer.- Gala, 2002, nr 3
6. Agnieszka Osiecka. Rozmowy o zmierzchu i świcie / Lidia Ostałowska // Gazeta Telewizyjna.- 18.06.1997
7. Agnieszka Osiecka. Wspomnienie / Aneta Nawrot// Gazeta w Częstochowie.- 09.03.2002
8. Agnieszka Osiecka – zjawisko masowe? / Barbara Czarnecka // Przegląd Artystyczno – Literacki (PAL).- 1999, nr 7-8, s. 169 – 177
9. Agnieszkę Osiecką wspominają przyjaciele // Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 58, s. 12 – 13
10. Alfabet Agnieszki / (oprac.) Jan Bończa Szabłowski // Rzeczpospolita.- 1998, nr 236, s. 26 - 27
11. Apetyt na życie / Monika Brand // Gazeta Morska.- 03. 09. 1999
12. Ballady i romanse Osieckiej / Tadeusz Sobolewski // Gazeta Wyborcza.- 08.12.1997
13. Bez happy endu... / Iwona Konarska // Kobieta i Styl.- 1997, nr 5, s. 28
14. Była szczęśliwa / Tomasz Krawczak // Dziennik Łódzki.- 10.03.1997
15. Codzienność.(Mały słownik wiedzy o polityce) / Franciszek Ryszka // Przegląd Tygodniowy.-1997, nr 18, s. 17
16. Cztery spotkania z Agnieszką Osiecką / Marek Karpiński // Tygiel Kultury.- 1997, nr 4, s. 123 – 125
17. Darcie pierza / Joanna Chojka // Tygodnik Powszechny.- 1998, nr 39
18. Język lat pięćdziesiątych w „Szpetnych czterdziestoletnich”Agnieszki Osieckiej / Jan Miodek // Język Polski.- 1986, nr 1 – 2, s. 114 – 115
19. Językowy obraz człowieka w tekstach Agnieszki Osieckiej / Barbara Sobczak // Poznańskie Studia Polonistyczne ( Seria Językoznawcza).- 1999, t. 6, s. 7–48
20. Kobieta Osieckiej nie przegrywa / Iwona Misiak // Odra.- 1997, nr 7– 8, s. 59–62
21. Kobieta, żona, matka to nie dla mnie rym / Wika Filipowicz // Na żywo.- 2002, nr 8
22. List do Agnieszki / Anna Szałapak // Tygodnik Powszechny.- 1997, nr 12, s. 4
23. Litania dla skowronka / Joanna Ewa Jarzymowska // Topos.- 1997, nr 2, s.5-6
24. Miała dar utrwalania czasu / oprac. Jan Bończa – Szabłowski // Rzeczpospolita.- 10.03.1997
25. Nasza Agnieszka / Henryk Malecha //Więż.- 1997, nr 5, s. 129 – 131
26. Niech żyje bal! / Irena Szymańska // Rzeczpospolita.- 2001, nr 56
27. Nie poskromiona zmysłowość / Jan Bończa Szabłowski //Rzeczpospolita.- 1998, nr 55, s. 28
28. Nie rozweselam, tylko pocieszam / Anna Frąckowiak // Głos Szczeciński.- 14.12.1991
29. Ordonka i Osiecka / Stefan Niesiołowski // W Drodze.- 2001, nr 2, s. 80 - 88
30. Osiecka. Może jeszcze zostanę marynarzem / Anna Bikont // Gazeta Wyborcza.- 17.04.1999
31. Osiecka. Piosenki nad piosenkami / Anna Bikont // Gazeta Wyborcza.- 10.04.1999
32. Ostatnia stacja Agnieszki Osieckiej / Andrzej Ibis – Wróblewski // Przegląd Tygodniowy.- 1997, nr 11, s. 6
33. Ożywianie fotografii / Marcin Baczyński // Gazeta Stołeczna.- 17.08.1996
34. Piękni pięćdziesięcioletni / Krzysztof Mętrak // Literatura.- 1985, nr 6, s. 16
35. Po balu / Janusz Majcherek // teatr.- 1997, nr 4, s. 58 -59
36. Poetka samotna / Barbara Hollender // Rzeczpospolita .-1997, nr 58, s. 25
37. Przybyłam do Boga zdyszana, przybyłam z dalekiej podróży / Joanna Olczak–Ronikier// Przekrój.- 1997, nr 12
38. Requiem dla siebie: Agnieszka Osiecka ( 1936 – 1997): [ nekr.] / Wiesław Kot // Wprost.- 1997, nr 11, s. 84
39. Saska Kępa bez bzów / Ewa Wieczorek // Gazeta Stołeczna.- 15.03.1997
40. Stoliki i serwetki chodziły za nią / Ewa Wieczorek // Gazeta Stołeczna.- 09.03.1998
41. Tak blisko od serca do papieru: kruchy świat Agnieszki Osieckiej / Krzysztof Masłoń // Rzeczpospolita .- 1997, nr 63, s. 15, 20
42. To nie mój pies, ale moje łóżko / reportaż Lidia Ostałowska, Paweł Smoleński // Gazeta Wyborcza.- 1997, nr 217 Magazyn nr 18, s. 6 - 10
43. Trzeba dźwigać to życie / Irena Biernacka // Gazeta Współczesna.- 10.12.1992
44. Walizki do nieba / Krystyna Gucewicz // Tomaszowski Informator Tygodniowy.- 04.04.1997
45. Wiewiórka siedziała jak martwa / Zofia Turowska // Rzeczpospolita.- 2000, nr 27
46. Więcej pytań niż odpowiedzi / Jadwiga Has // Kobieta i Styl.- 2000, nr 11
47. Wzmianka / Elżbieta Zelenay – Szczepanik //Gazeta Stołeczna.- 19.03.1997
48. Zabawki Pana Boga / Krzysztof Teodor Teoplitz // Wiadomości Kulturalne.-1997, nr 11, s.1
49. Zróbmy wszyscy coś głupiego / Lidia Klimczak // Kierunki.- 1977, nr 38, s. 11
50. Żegnaj Agnieszko ! / Wiesława Czapińska // Pani.- 1997, nr 5, s. 62 – 64

Autor: Elżbieta Krupa