Bezpieczny internet (Zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów – Filii w Sędziszowie Młp.)

Rzeszów

 1. Call girl i video sex chat - praca dla wyzwolonych seksualnie kobiet czy forma współczesnej prostytucji? / Marta Godzwon. - Kraków : "Impuls", 2010.
  Sędziszów   BSdzW   39093
 2. Cyberprzemoc : o zagrożeniach i szansach na ograniczenie zjawiska wśród adolescentów / Julia Barlińska, Anna Szuster. - Wyd. 1, dodr. 1. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015.
  Sędziszów   BSdzW   46044
 3. Cyberprzemoc wśród dzieci i młodzieży / Robin M. Kowalski, Susan P. Limber, Patricia W. Agatston ; przekł. Adam Wicher. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Sędziszów   BSdzW   40143
 4. Cyberprzestępstwa seksualne na szkodę małoletniego w polskim i amerykańskim porządku prawnym / Kudyba, Karolina. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2015
  Sędziszów BSdzW 46092
 5. Cyberprzestrzeń - człowiek - edukacja. T. 4, Rodzic, dziecko, nauczyciel w przestrzeni wirtualnej / Bednarek, Józef. Red, Andrzejewska, Anna (pedagogika). Red. - Kraków : "Impuls", 2018
  Sędziszów BSdzW 47411
 6. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2013.
  Sędziszów   BSdzW   43518
 7. Cyfryzacja życia w erze Big Data : człowiek, biznes, państwo / Jerzy Surma. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2017.
  Sędziszów   BSdzW   46885
 8. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Andrzejewska, Anna. - Warszawa : "Difin", 2014
  Sędziszów BSdzW 43829
 9. Dzieci i młodzież w świecie technologii cyfrowej / Janicka, Ewa. Red, Klimek, Krzysztof. Red. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2016.
  Sędziszów BSdzW 46392
 10. E-migranci : pół roku bez internetu, telefonu i telewizji / Susan Maushart ; przekł. Mieczysław Godyń, Filip Godyń. - Kraków : "Znak", 2014.
  Sędziszów   BSdzW   44827
 11. Grooming - wybrane aspekty prawnokarne i kryminologiczne / Dąbrowska, Marta. - Warszawa : Rzecznik Praw Dziecka, 2018
  Sędziszów BSdzW  47177
 12. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. [z ang.] Jacek Partyka. - Kraków : "eSPe", 2006.
  Sędziszów   BSdzW   37552
 13. Internet : agresja i ochrona / [przekł. Adrian Bojczuk i in.]. - Wrocław : "Robomatic", 1998.
  Sędziszów   BSdzW   46185
 14. Internet a relacje międzyludzkie / pod red. Elżbiety Laskowskiej i Mariusza Kucińskiego. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Sędziszów   BSdzW   40164
 15. Internet w psychologii - psychologia w Internecie / red. nauk. Bassam Aouil, Kazimierz Czerwiński, Danuta Wosik-Kawala. - Toruń : Adam Marszałek ; Gniezno : Gnieźnieńska Wyższa Szkoła Humanistyczno-Menedżerska "Milenium", 2014.
  Sędziszów   BSdzW   45150
 16. Czas się bać / Wojciech Orliński. - Warszawa : "Agora", 2013.
  Sędziszów   BSdzW   43355
 17. Jak pozostać anonimowym w sieci : omijaj natrętów w sieci - chroń swoje dane osobowe / Radosław Sokół. - Gliwice : "Helion". 2015.
  Sędziszów   BSdzW   45225
 18. Kradzież tożsamości : terroryzm informatyczny : cyberprzestępstwa, internet, telefon, facebook / Tomasz Trejderowski. - Warszawa : "Eneteia", 2013.
  Sędziszów   BSdzW   43359
 19. Paradygmaty cyberprzestępczości / Kosiński, Jerzy. - Warszawa : "Difin", 2015
  Sędziszów BSdzW  44860
 20. Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.
  Sędziszów   BSdzW   44840
 21. Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013.
  Sędziszów   BSdzW   43835
 22. Profilaktyka społeczna : aspekty teoretyczno-metodyczne / Borzucka-Sitkiewicz, Katarzyna, Kowalczewska-Grabowska, Katarzyna. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2013
  Sędziszów BSdzW  43316
 23. Sekty w Internecie / Andrzej Zwoliński. - Kraków : "Salwator", 2009.
  Sędziszów   BSdzW   40424
 24. Wieloaspektowość bezpieczeństwa / Kalinowski, Romuald (nauki wojskowe). Red, Szmitkowski, Paweł. Red. - Siedlce : Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny, 2011
 25. Wyloguj się do życia / William Powers ; tł. Ewa Kleszcz. - Warszawa : Dom Wydawniczy PWN, cop. 2014.
  Sędziszów   BSdzW   44578
 26. Rodzina w mediach, media w rodzinie / Sitarczyk, Małgorzata. Red. - Warszawa : "Difin", 2013
  Sędziszów BSdzW  43543
 27. Zwolnij w sieci [Film] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika Tomczyk. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005.
  Sędziszów   BSdzW   7 DVD, 8 DVD

Autor: Krystyna Kozdroń