Tadeusz Różewicz (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Agnieszka Biedroń

 

TADEUSZ RÓŻEWICZ (1921 – 2014) : bibliografia podmiotowa i przedmiotowa
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 1976 - 2013

 

 

BIBLIOGRAFIA PODMIOTOWA

 1. Antologia dramatu. T. 1 / wybór i posł. Jerzy Koenig. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  PBW Przemyśl WP 73800
 2. Białe małżeństwo i inne utwory sceniczne / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1975.
  Przemyśl WP 23956
 3. Duszyczka / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1977.
  Przemyśl WP 28425
 4. Echa leśne / Tadeusz Różewicz ; [posł. napisał Tomasz Jodełka-Burzecki]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985.
  Przemyśl WP 70620
 5. Historia pięciu wierszy / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Biuro Literackie, 2011.
  Filia Przeworsk WK 50431
 6. Języki teatru / Kazimierz Braun, Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1989.
  Przemyśl WP 78480
 7. Kartoteka; Kartoteka rozrzucona / Tadeusz Różewicz ; wstęp Zbigniew Majchrowski. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1997.
  Przeworsk WK 41071, 44823
 8. Kartoteka / Tadeusz Różewicz ; posł. Lech Sokół. - Wyd. 7. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988.
  Przemyśl WP 94334
 9. Kartoteka / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : "Kama", 1992.
  Filia Jarosław WJ 23356
 10. Kartoteka [Film] / reż. Krzysztof Kieślowski ; aut. Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Telewizja Polska, 2011.
  Przemyśl WP 537/E/ff
 11. Kto jest ten dziwny nieznajomy : wybór poezji / Leopold Staff ; wybór, układ i posł. Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976.
  Filia Lubaczów WL 22101
 12. Kup kota w worku : (work in progress) / Tadeusz Różewicz ; [rys. Tadeusz Różewicz]. - Wrocław : Biuro Literackie, 2008.
  Przemyśl WP 98093
 13. Matka odchodzi / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2000.
  Przeworsk WK 43406
 14. Na powierzchni poematu i w środku : nowy wybór wierszy / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1983.
  Przemyśl WP 65032
 15. Na powierzchni poematu i w środku : nowy wybór wierszy / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1989.
  Filia Lubaczów WL 36265
 16. Niepokój / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
  Jarosław WJ 35935
 17. Niepokój : wybór wierszy 1945-1961 / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
  Przemyśl WP 44849
 18. Niepokój : wybór wierszy z lat 1944-1994 / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1995.
  Przeworsk WK 39976
 19. Opowiadania wybrane / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1968.
  Przemyśl WP 43869
 20. Opowiadanie traumatyczne; Duszyczka / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1979.
  Jarosław WJ 34382
 21. Płaskorzeźba / Tadeusz Różewicz ; il. Jerzy Tchórzewski. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1991.
  Przemyśl WP 90253, 90171
 22. Poezja ; Dramat ; Proza / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Przemyśl WP 20071
 23. Poezja. [T.] 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Przemyśl WP 76963
 24. Poezja. [T.] 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Przemyśl WP 76964
 25. Poezje / Tadeusz Różewicz ; [grafika Jerzego Nowosielskiego]. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1987.
  Przemyśl WP 90034
 26. Poezje zebrane / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
  Przemyśl WP 27236
 27. Proza / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973.
  Przemyśl WP 20072
 28. Proza. T. 1 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
  Przemyśl WP 90151
 29. Proza. T. 2 / Tadeusz Różewicz. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1990.
  Przemyśl WP 90152
 30. Próba rekonstrukcji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Przemyśl WP 40161
 31. Przerwany egzamin / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
  Przemyśl WP 43883
 32. Przygotowanie do wieczoru autorskiego / Tadeusz Różewicz ; il. Jerzy Tchórzewski. - Wyd. 2 rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
  Przemyśl WP 32255
 33. Pułapka / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
  Jarosław WJ 39545
 34. Regio / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Panstwowy Instytut Wydawniczy, dr. 1969.
  Lubaczów WL 13435
 35. Selected Poems = Poezje wybrane / Radeusz Różewicz ; transl. by Adam Czerniawski [i in.] ; afterword by Tom Paulin and John Osborne. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2008.
  Przemyśl WP 98128
 36. Sztuki teatralne / Tadeusz Różewicz. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972.
  Przeworsk WK 16696
 37. Śmierć w starych dekoracjach / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1971.
  Przemyśl WP 17595
 38. Świadectwo urodzenia [Film] = Birth Certificate / reż. Stanisław Różewicz ; scen. Tadeusz Różewicz, Stanisław Różewicz. - Warszawa : Best Film, 2009.
  Przemyśl WP 480/E/ff
 39. Świadkowie albo Nasza mała stabilizacja / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 6. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1986.
  Przemyśl WP 100465
 40. Teatr niekonsekwencji / Tadeusz Różewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979.
  Przemyśl WP 39633
 41. Teatr. T. 1 / Tadeusz Różewicz ; wyboru dokonał aut. ; wstępem poprzedził Józef Kelera. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Przemyśl WP 76961
 42. Teatr. T. 2 / Tadeusz Różewicz ; wyboru dokonał aut. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1988.
  Lubaczów WL 34732
 43. Twarz / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
  Przemyśl WP 44521
 44. Twarz trzecia / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : "Czytelnik", 1968.
  Przeworsk WK 11877
 45. Wiersze i poematy / Tadeusz Różewicz ; wybór i wstęp Hieronima Michalskiego. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967.
  Przeworsk WK 11720
 46. Wiersze wybrane / Józef Czechowicz ; wyboru dokonał i wstępem poprzedził Tadeusz Różewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987.
  Przeworsk WK 36384
 47. Wycieczka do muzeum / Tadeusz Różewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1972.
  Przemyśl WP 44110
 48. Zielona róża ; Kartoteka / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961.
  Przeworsk WK 5074

 

BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

 

DRUKI ZWARTE:

 1. Analiza wiersza Różewicza "Jak dobrze" / Małgorzata Zych.// W: Lektury gimnazjalne inaczej : literatura polska XX wieku. Warszawa : "Raabe", 2013. - S. 29-40.
  PBW Rzeszów CzytR 241112
 2. Aneks do lekcji z wierszem Różewicza / Jerzy Winiarski.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 67-80.
  Przemyśl WP 82625
 3. Arkadia i Hades. Podróże wydziedziczonych po kataklizmie wojny. Tadeusz Różewicz "Et in Arcadia ego" (1961) i Gunther Anders "Besuch im Hades" (1966) / Heinrich Olschowsky.//W: Dziedzictwo Odyseusza : podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń. Kraków : "Universitas", cop. 2007. - S. 449 - 459.
  Przemyśl CzP 82(091)
 4. Cierpiące ciało i śmiertelne słowo : Na marginesie nowej książki Tadeusza Różewicza / Marian Stala.//W: Druga strona. Kraków : "Znak", 1997. - S. 39-45.
  Przemyśl WP 86028
 5. Formy satyry w poezji Tadeusza Różewicza / Elżbieta Sidoruk.// W: Nowa poezja polska. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 225-236.
  Rzeszów WypRz 235091
 6. "Grupa Laokoona" Tadeusza Różewicza - w kręgu współczesnej "conditio humana" / Ryszard Strzelecki.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 613-630.
  Przemyśl WP 82625
 7. Horyzont metafizyczny w późnej twórczości poetyckiej Tadeusza Różewicza / Zofia Zarębianka.//W: Inna literatura? Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, 2010. - S. 9-20.
  Przeworsk MKsK 821.162.1(091)
 8. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański. - Warszawa : "Skrypt", 2004.
  Przemyśl WP 91956
 9. Jak analizować wiersze poetów współczesnych : poradnik dla uczniów i nauczycieli / Marek Bernacki. - Warszawa : "Adamantan", 2002.
  Przemyśl WP 92582
 10. Koniec XX i początek XXI wieku : poezja w latach 1989-2003 / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 306-401.
  Przemyśl WP 94800
 11. Kryzysy, konflikty, schyłek : poezja w latach 1969-1989 / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 215-305.
  Przemyśl WP 94800
 12. Liryka i trauma. O Tadeuszu Różewiczu / Anna Legeżyńska, Piotr Śliwiński.//W: Poezja polska po 1968 roku. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000. - S. 167 - 175.
  Przemyśl WP 98550
 13. Literatura współczesna : streszczenia, problematyka / Teresa Nowacka. - Wyd. 2 uzup. i popr. - Warszawa : "Verbum", 1997.
  Przemyśl WP 10314/b
 14. Mały traktat o poecie : "Kto jest poetą" T. Różewicza / Tadeusz Kłak.//W: Poezja polska : interpretacje. Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 366 - 369.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 15. Motyw Holocaustu w wierszach W. Broniwskiego: "Ballady i romanse", "Żydom polskim" i w "Chaskielu" T. Różewicza / Alicja Krawczyk.//W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. - S. 90 - 99.
  Przemyśl WP 12556/b, Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 16. "Nasza mała stabilizacja" : poezja w latach 1955-1968 / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 117-214.
  Przemyśl WP 94800
 17. Niepokój w konfesjonale Różewicza / Ryszard Chodźko ; współpr. Elżbieta Kozłowska-Świątkowska.//W: Wyobraźnia wyzwolona : rzeczywistość osoby i nierzeczywistość doktryny. Białystok : "Nova Era", 1992. - S. 183 - 198.
  Przemyśl WP 79747
 18. Nowa Fala i kontynuacje / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 182-246.
  Przemyśl WP 90712 - 90719
 19. O "baranku" Tadeusza Różewicza / Alicja Baluch //W: Uważne czytanie: w kręgu liryki XX wieku / Alicja Baluch. Kraków : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2000. - s. 64-69.
  Przemyśl WP 87920
 20. O poezji Tadeusza Różewicza / Irena Maciejewska.//W: Lektury i problemy. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 570 - 580.
  Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 21. Poeta po końcu świata. Rozmowa z Tadeuszem Różewiczem / Stanisław Bereś //W: Historia literatury polskiej w rozmowach. XX-XXI wiek / Stanisław Bereś. Warszawa : Wydawnictwo W.A.B., 2003. - s. 69-102.
  Przeworsk WK 44594
 22. Poetycka refleksja nad losem narodu wybranego. Tadeusz Różewicz: "Rzeź chłopców" / Feliks Tomaszewski.//W: Tematyka żydowska w lekturach szkolnych licealistów. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 1993. - S. 84 - 89.
  Przemyśl WP 12556/b, Przemyśl CzP 37.016:811.162.1+821.162.1
 23. Pomiędzy "wiecznym niepokojem" a zgodą : o "Twarzy trzeciej" Tadeusza Różewicza.//W: Interpretować dalej. Kraków : Universitas, 2011. - S. 229-248.
  PBW Krosno M 132665
 24. Prawdziwy debiut Różewicza / Marian Kisiel.//W: Epoka przemian. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005. - S. 158-168.
  Przeworsk WK 47009
 25. "Przecież wiersz nie ma końca". O pewnym wątku autotematycznym w poezji Tadeusza Różewicza / Elżbieta Sidoruk.//W: Nowa poezja polska. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 215-224.
  PBW Rzeszów WypRz 235091
 26. Przełom i "mała stabilizacja" / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 92-181.
  Przemyśl WP 90712 - 90719
 27. Rozrachunek z rozrachunkiem : O "Śmierci w starych dekoracjach" Tadeusza Różewicza / Magdalena Lubelska.//W: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T.1 Kraków : "Universitas", 1997. - S. 181-188.
  Przemyśl WP 85476, CzP 821.162.1(091)
 28. Skarga pokolenia : "Zostawcie nas" T. Różewicza / Tadeusz Kłak.//W: Poezja polska : interpretacje. Katowice : "Książnica", cop. 2000. - S. 360 - 365.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 29. Syn marnotrawny w piekle XX wieku. O wierszu T. Różewicza "Syn marnotrawny ( z obrazu Hieronima Boscha)" / Alicja Krawczyk.//W: Literackie fascynacje malarstwem. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006. - S. 188 - 197.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)
 30. "Śmierć w starych dekoracjach" Tadeusza Różewicza / Teresa Kostkiewiczowa.//W: Wśród starych i nowych lektur szkolnych. Rzeszów : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994. - S. 431-448.
  Przemyśl WP 82625, 86325
 31. Światy z jawnych słów i kwiatów ukrytych : o refleksji metapoetyckiej w nowoczesnej poezji polskiej / Andrzej Niewiadomski. - Lublin : Wydaw. UMCS, 2010.
  PBW Rzeszów WypRz 235193
 32. Tadeusz Różewicz / Zbigniew Jarosiński //W: Postacie poezji / Zbigniew Jarosiński. - Warszawa : Wiedza Powszechna, 1985. - s. 248-260. /Motywy w twórczości poety/
  Przemyśl WP 69212-69213
 33. Tadeusz Różewicz: "Cierń" / Piotr Matywiecki.//W: Poezja współczesna w szkole : interpretacje. Warszawa : "Stentor", 1998. - S. 95 - 103.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091),
 34. Tadeusz Różewicz "Ocalony" / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 169-180.
  Przemyśl WP 98388, CzP 821.162.1(091)
 35. Tadeusz Różewicz "Prawa i obowiązki" / Jacek Łukasiewicz.//W: Lekcje czytania. Cz. 1. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1991. - S. 108-118.
  Przemyśl WP 79723-79724
 36. Tadeusza Różewicza studium Bieli / Magdalena Irzykowska.//W: Liryka polska XX wieku. Katowice : Uniwersytet Śląski, 2005. - S.62-72.
  Przemyśl WP 100166
 37. Tadeusza Różewicza "Tajemnica okaleczonej poezji" / Ryszard Nycz.//W: Lektury polonistyczne. Literatura współczesna. T1. Kraków : "Universitas", 1997. - S. 163-180.
  Przemyśl WP 85476
 38. Technika montażu filmowego - główna zasada stylistyczno-konstrukcyjna wiersza T. Różewicza "Zaraz skoczę szefie" / Krzysztof Stróżański.//W: Literatura i jej okolice w dydaktyce języka polskiego. Wrocław : Dolnośląski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, 2002. - S. 69-75.
  Rzeszów CzytR 228468
 39. W cieniu Jałty / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska po 1939 roku. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007. - S. 54-116.
  Przemyśl WP 94800
 40. W poszukiwaniu tożsamości : "Białe małżeństwo" Różewicza / Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 315-328.
  Przemyśl WP 102744
 41. W pułapce normalności : "Białe małżeństwo" Różewicza.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 478-493.
  Przemyśl WP 102744
 42. W zaklętym kręgu wyborów : "Białe małżeństwo" Różewicz / Wojciech Baluch, Małgorzata Sugiera, Joanna Zając.//W: Dyskurs, postać i płeć w dramacie. Kraków : Księgarnia Akademicka, 2009. - S. 158-176.
  Przemyśl WP 102744
 43. Wiersze Tadeusza Różewicza / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska w szkole średniej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1985. - S. 436 - 455.
  Przemyśl WP 68692-68694
 44. Wobec zła / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska.//W: Literatura polska XX wieku. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 149-204.
  Przemyśl WP 98941
 45. Wolność zniewolona / Stanisław Burkot.//W: Literatura polska w latach 1939-1989. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. - S. 37-91.
  Przemyśl WP 90712-90719
 46. Wyznania ocalonego : "Ocalony" T. Różewicza / Tadeusz Kłak. //W: Poezja polska : interpretacje. Katowice : "Książnica", cop.2000. - S. 353 - 359.
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM:

 1. Analiza i interpretacja wiersza T. Różewicza "Warkoczyk" / Anna Gancarczyk // Polonistyka. - 1990, nr 2-3, s. 109-115.
 2. Brat Tadeusz do brata Jerzego / Janusz Drzewucki.// Twórczość. - 2010, nr 1, s. 90-98
 3. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci... : scenariusz słowno-muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 24 - 25
 4. Byli szczęśliwi dawniejsi poeci... : scenariusz słowno-muzyczny poświęcony Tadeuszowi Różewiczowi. Przeznaczony dla uczniów szkoły średniej / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 11, s. 24-25
 5. Ciało, słowo, trauma : dramaturgia Tadeusza Różewicza jako projekt teatralny / Bernhard, Hartmann.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 8-10
 6. Cielesność w "Wierszach-Malowankach" ze zbioru "Kup kota w worku" Tadeusza Różewicza / Zbigniew Władysław Solski.// Strony. - 2010, nr 3-4, s. 104-115
 7. Ciemny odcień bieli / Piotr Michałowski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 25-29
 8. Cierpienie ludzkie przełożone na język obrazów w wierszach Tadeusza Różewicza "Matka powieszonych" i "Rzeź chłopców" / Maria Myszor.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 1, s. 27-29
 9. Człowiek, który pisze wiersze / Justyna Sobolewska.// Polityka. - 2011, nr 43, s. 74-75
 10. Dramaturgia paradoksu : spojrzenie na twórczość dramatyczną Tadeusza Różewicza i Jona Fossego pod kątem estetyki intymności / Małgorzata Lech.// Ruch Literacki. - 2008, nr 3, s. 339-352
 11. Dwa pomysły na lekcje z wierszami Tadeusza Różewicza w klasie V / Nastał Beata, Wrońska Beata.// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 20 - 22
 12. Dwa spotkania z Rubensem - Różewicz i Szymborska / Seweryna Wysłouch.// Polonistyka. - 2007, nr 6, s. 6-11
 13. Dyskurs miłosny Tadeusza Różewicza / Dariusz Szczukowski.// Pamiętnik Literacki. - 2008, z. 1, s. 105-119
 14. "Dziś są moje urodziny..." : rozważania o śnie w poezji Tadeusza Różewicza / Anna Bielecka-Mateja.// Akcent. - 2012, nr 3, s. 37-44
 15. Jak przygotować spektakl z zastosowaniem dramy? : ("Kartoteka" i "Kartoteka rozrzucona" T. Różewicza) / Sylwiana Firin-Gramowska.// Drama. - 2006, nr 51, s. 20-24
 16. Jak utwór projektuje zadania dla ucznia? (na przykładzie trzech liryków o radości) / Grażyna Wiśniewska.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 66 – 80
 17. "Kartoteka" po dwudziestu latach / Stanisław Gębala // Polonistyka. - 1979, nr 4, s. 264-270.
 18. Kartoteka Różewicza / Patryk Czaplicki.// Polonistyka. - 2008, nr 5, s. 21-25
 19. "Kartoteka" Tadeusza Różewicza i "Wiśniowy sad" Antoniego Czechowa - geneza poetyki / Galina Nikolaevna Sanaeva.// Przegląd Humanistyczny. - 2009, nr 6, s. 148-159
 20. Koniec i początek : o wierszu Tadeusza Różewicza "Taki to mistrz" / Piotr Kępiński.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 30-32
 21. Kryzys świadomości tuż po wojnie - Ocalony Różewicza / Jan Stasica.// Polonistyka. - 2012, nr 6, s. 40-43
 22. Metafora we wnętrzu metafizyki. Heidegger i Różewicz / Andrzej Zawadzki.// Ruch Literacki. - 2011, z. 1, s. 69-77
 23. Między widzeniem, czuciem i myśleniem / Janusz Drzewucki.// Twórczość. - 2013, nr 3, s. 75-82
 24. Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Żukowski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 33-38
 25. Mit Włoch jako punkt wyjścia krytyki kultury w twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Żukowski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 289-294
 26. Non - stop - pop. Różewicz i kultura masowa / Marcin Rychlewski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 11-17
 27. O "dialogu" rodzajów literackich w twórczości Tadeusza Różewicza (Analiza i interpretacja „Kartoteki" i „Świadków, albo Naszej małej stabilizacji") / Alina Biała // Język Polski w Szkole Średniej. - 2000-2001, nr 4, s. 89-98.
 28. O prowokacji w literaturze / Marcin Rychlewski.// Polonistyka. - 2012, nr 10, s. 37-39
 29. Oblicza ojczyzny w wierszach Tadeusza Różewicza *** (oblicze ojczyzny), Wiktora Woroszylskiego "To moje' oraz we fragmencie Epilogu Adama Mickiewicza / Hernasowa Maria, Bator Dorota, Różanowska Janina.// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 16 - 19
 30. Oblicza wojny w wierszach Różewicza / Olga Wyspiańska - Soszyńska.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 53-55
 31. Pisarstwo tragizmu i ironii / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 19-22
 32. Podstępny senior nihilista : o późnej twórczości Tadeusza Różewicza / Tomasz Kunz.// Ruch Literacki. - 2007, nr 3, s. 317-333
 33. Poezja, która się waha / Joanna Krenz.// Polonistyka. - 2009, nr 1, s. 54-57
 34. Poezja Różewicza w szkole / Alicja Baluch.// Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 1, s. 95 - 99
 35. Pomiędzy słowami, w milczeniu, w bieli / Janusz Drzewucki.// Twórczość. - 2005, nr 5, s. 107-114
 36. Postaci kobiece w twórczości Jerzego Nowosielskiego i Tadeusza Różewicza. Ikoniczny wymiar sztuki / Justyna Siemienowicz.// Ruch Literacki. - 2011, z. 3, s. 285-303
 37. Prolegomena do ciała "Różewicza" i koniec ekfrazy / Michał Mrugalski.// Przegląd Humanistyczny. - 2005, nr 4, s. 25-43
 38. Przewodnik po labiryncie / Bogumiła Kaniewska.// Polonistyka. - 2007, nr 8, s.57-59
 39. Przygotowanie do życia w świecie konsumpcji : temat: "Walentynki" T. Różewicza, czyli karnawał trwa! (dwie lekcje w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej) / Leokadia Pawliszak.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 1, s. 16-17
 40. Różewicz - ostatni modernista / Marcin Jaworski.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 18-24
 41. Salon pisarzy - Bogdana Klukowskiego : Tadeusz Różewicz / Bogdan Klukowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2007, nr 2, s. 19 - 22
 42. Snobizm rozpaczy czy próba ocalenia / Bartosz Suwiński.// Polonistyka. - 2010, nr 9, s.47-52
 43. Stary poeta odchodzi / Agnieszka Czyżak.// Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 4-7
 44. Syn marnotrawny : malarskie inspiracje utworów Różewicza i Brandstaettera / Alina Biała.// Polonistyka. - 2006, nr 10, s. 18-24
 45. Tadeusza Różewicza opowieści o XX wieku / Grzegorz Ćwiertniewicz.// Polonistyka. - 2013, nr 2, s. 16-18
 46. Trzy dyskursy o dzieciństwie i przeszłości w poezji Tadeusza Różewicza / Robert Mielhorski.// Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 3, s. 45-57
 47. Trzy dyskursy o dzieciństwie i przeszłości w poezji Tadeusza Różewicza / Robert Mielhorski.// Przegląd Humanistyczny. - 2011, nr 3, s. 45 - 57
 48. Trzy "martwe natury" - Przybosia, Herberta i Różewicza / Barbara Sienkiewicz.// Polonistyka. - 2010, nr 1, s. 6-13
 49. Ucieczka z Jasnej Polany w literaturze polskiej / Maciej Jaworski. // Pamiętnik Literacki. - 2014, z. 1, s. 25-44
 50. Ut pictura poessis? Koncepcja Lessinga : (rzecz o umieraniu sztuki) / Barbara Grabus. // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 3, s. 42-49
 51. Uwaga: czytanie boli / Violetta Szostak. // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 39-45
 52. W Roku Miłosza / Stanisława Cebula. // Powiat Przeworski. - 2011, nr 1(28), s. 29-30
 53. "Walentynki" Tadeusza Różewicza : poemat o miłości i śmierci, o człowieku i upadku kultury : szkic interpretacyjno-metodyczny /Anna Karp // Język Polski w Liceum. - 2002-2003, nr 3, s. 14-26.
 54. Wbrew sobie i modom. O twórczości Tadeusza Różewicza / Ewa Grodecka. // Język Polski w Gimnazjum. - 2012/2013, nr 3, s. 99-103
 55. Weryfikacje i transformacje : o wczesnej prozie Tadeusza Różewicza / Janusz Waligóra. // Ruch Literacki. - 2005, nr 3, s. 277-292
 56. Wielostronna diagnoza / Olga Wyspiańska - Soszyńska. // Polonistyka. - 2005, nr 5, s. 51-52
 57. Wyznania starego poety, czyli sylwiczny tren miłości Tadeusza Różewicza "Matka odchodzi" / Katarzyna Przebinda. // Konspekt : pismo Akademii Pedagogicznej w Krakowie. - 2001, nr 7
 58. Zaangażowanie i niewiara. Różewicz i/a Kornhauser / Adrian Gleń. // Odra. - 2010, nr 10, s. 49-52
 59. Zła kobieta a punkt widzenia / Joanna Miczałowska.// Język Polski. - 2006, nr 4, s. 251-259
 60. Znaczenie poezji i rola poety w liryce Tadeusza Różewicza i Henryka Grynberga / Renata Krupa.// Polonistyka. - 2003, nr 2, s.84-88

Autor: Agnieszka Biedroń