Gry komputerowe 2011-2017

Krosno

Zestawienie bibliograficzne ( 2011-2017)

1. Co ogłupia nasze dzieci? : nowe media jako wyzwanie dla rodziców / Jurgen Holtkamp ; tł. Laura Mohort-Kopaczyńska. - Kraków : "Salwator", 2011.

BM 36164, LM 29123, M 130577, SM 52165, UM 26199

2. Cyberchoroby : jak cyfrowe życie rujnuje nasze zdrowie / Manfred Spitzer ;przeł.[z niem.] Małgorzata Guzowska. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2016.

M 138098 SM 54089

3. Cyfrowa demencja : w jaki sposób pozbawiamy rozumu siebie i swoje dzieci / Manfred Spitzer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2013.

M 134778

4. Cyfrowi rodzice : dzieci w sieci : jak być czujnym, a nie przeczulonym / Yalda T. Uhls ; przeł. Irmina Grzegrzółka. - Kraków : "IUVI",
2016
LM 30674 M 137753

5. Dzieci a multimedia / Mariusz Jędrzejko, Agnieszka Taper. - Wyd. 2 (zm. i poszerz). - Warszawa : "Aspra-Jr" ; Dąbrowa Górnicza : Wyższa Szkoła Biznesu, 2012.
M 134206

6. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i empiryczne / Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
BM 37213,
JM 73206, LM 30255, M 136063

7. Dzieci konsoli : uzależnienie od gier / Hilarie Cash, Kim McDaniel ; tl. Bolesław Ludwiczak. - Poznań : "Media Rodzina", cop. 2014.
BM 37469, LM 30357,
M 136064, SM 53627

8. Dziecko a nowe media / redakcja naukowa Patrycja Pater, Katarzyna Langenfeld - Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka,
2015. SM 53767

9. Edukacja w pikselach : gry komputerowe w procesie kształcenia / Karol Kowalczuk. - Gdańsk : Wydawnictwo Naukowe Katedra ; Białystok :
Uniwersytet w Białymstoku. Wydział Pedagogiki i Psychologii, 2016. 
M 138857

10.Gry informacyjne : dziennikarstwo epoki cyfrowej / Ian Bogost, Simon Ferrari, Bobby Schweizer ; przekł. Joanna Gilewicz. - Kraków : Uniwersytet
Jagielloński, 2012. M 134630, SM 53181

11.Interaktywne fantasy : gatunek w grach cyfrowych / Maria B. Garda. - Łódź :Uniwersytet Łódzki, 2016. M 138556
12.Internet złych rzeczy / Julia Chmielecka. - Bielsko-Biała : "Pascal", 2017. M
138557 SM 54237

13.Komputerowy ćpun / Krzysztof Piersa. - Warszawa : "Muza", 2015.
M 137484, SM 53716

14.Kultura gier komputerowych / Jon Dovey, Helen W. Kennedy ; przekł. Tomasz Macios, Anna Oksiuta. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2011.
JM 72356, LM 29723, M 131939

15.Na pomoc! : mam cyberdziecko! : podręcznik dla rodziców zagubionych w sieci / Giuseppe Pelosi ; przekł. Wiesława Dzieża. - Pelplin : "Bernardinum", 2012.
LM 29809

16.Olbrzym w cieniu : gry wideo w kulturze audiowizualnej / pod red. Andrzeja Pitrusa. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2012. M 133327
17.Patologia cyfrowego dzieciństwa i młodości : przyczyny, skutki, zapobieganie w rodzinach i w szkołach / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin", 2014.
JM 73431 LM 30401

18.Patologia fonoholizmu : przyczyny, skutki i leczenie uzależnienia dzieci i młodzieży od telefonu komórkowego / Stanisław Kozak. - Warszawa : "Difin",
2013. BM 37985 LM 30724 M 134424

19.Patologie społeczne w sieci / Sylwester Bębas. - Toruń : "Akapit", 2013.
BM 37049, JM 73061, M 133869

20.Prawo w wirtualnych światach / Katarzyna Grzybczyk (red.), Aleksandra
Auleytner, Jan Kulesza. - Warszawa : "Difin", 2013.
M 134693

21.Projektowanie gier : podstawy / Ernest Adams ; [tł. Jacek Janusz, Piotr Pilch, Mateusz Wieloch]. - Wyd. 2. - Gliwice : "Helion", cop. 2011. M 130107

22.Technopłynność : człowiek w epoce internetu: technopłynny umysł / Tonino Cantelmi ; tłumaczenie Artur Laciuga. - Kraków : "Bratni Zew", 2015.
M 137083

23.Uczeń bezpieczny w cyberprzestrzeni / red. nauk. Dorota Szeligiewicz-Urban.- Sosnowiec : "Humanitas", 2012. BM 36923 M 133837

24.Uzależnienia medialne czyli o patologicznym wykorzystaniu mediów i ich wpływie na nasze zdrowie oraz życie naszych dzieci / Agnieszka Ogonowska. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2014.

25.Wyłącz zanim będzie za późno : uzależnienie od komputera i internetu / Petra Schuhler, Monika Vogelgesang ; przekł. Paweł Kaźmierczak, Elżbieta Sierosławska, Izabela Walczak. - Kraków : "WAM", cop. 2014.
LM 30330, M 135318 SM 53635

26.Zagrożenia cyberprzestrzeni i świata wirtualnego / red. nauk. Józef Bednarek, Anna Andrzejewska. - Warszawa : "Difin", 2014.
BM 37249 JM 73217 M 135319 SM 53639

27.Zagrożenia ze strony mediów / pod red. Grażyny Penkowskiej. - Gdańsk : "Katedra", 2017.
BM 38132 M 138715 UM 27436

Dokumenty multimedialne

1. Uzależnienie od gier komputerowych [Film] / reż., zdj., montaż Marcin Wołkowicz. - Piaseczno : Tutto Arts & Media, 2016. CzM 2173/TV

Artykuły
2. Agresja i przemoc w środkach masowego przekazu jako współczesne oblicze patologii społecznej / Andrzej Bałandynowicz.//W: Oblicza patologii społecznych. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 13-39, bibliogr.
3. Bezpieczeństwo dzieci w sieci : przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk.// Biblioteka w Szkole. - 2014, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 14-16
4. Bezpieczeństwo dzieci w sieci / Sylwia Polcyn - Matuszewska.// Remedium. - 2015, nr 4, s. 10-11
5. Bezpieczeństwo uczniów w cyberprzestrzeni / Anna Andrzejewska.// Trendy : internetowe czasopismo edukacyjne. - 2013, nr 1, s. 9-15
6. Bezpieczeństwo w internecie / Karolina Zioło-Pużuk.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 9, s. 48-51
7. Bezpieczni w sieci / Magdalena Goetz.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 41-45
8. Bezpiecznie i mądrze przed komputerem Dorota Janczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 3, dod. Poradnik Prawny Nauczyciela i Dyrektora Przedszkola, s. 6-7
9. Bezpiecznie(j) w sieci? / Barbara Smoter.// Remedium. - 2012, nr 9, s. 1-3
10.Bezpieczny internet / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 46-47
11.Bezpieczny internet / Natalia Mielech ; rozm. przepr. Edyta Żmuda.// Polonistyka. - 2016, nr 2, s. 47-49
12.Blaski i mroki Netu / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2013, nr 3, s. 12-17
13.Ciemna strona monitora / Barbara Trzos.// Wychowawca. - 2016, nr 11, s. 12- 13
14.Cyfrowe antybaśnie / Rafał Kochanowicz.// Polonistyka. - 2012, nr 9, s. 26-30
15.Dziecko w internecie - zagrożenia / Anna Kałuba-Korczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 4-7
16.Dziecko w obliczu patologii świata wirtualnego / Antoni Kasprzycki.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef
Bednarek. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 375-390
17.Dziecko w świecie internetu i komputerów : wybór bibliografii / oprac.
Małgorzata Komor.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 60-61
18.Edukacyjny wpływ gier komputerowych dla dzieci / Sylwia Polcyn.// Remedium. - 2015, nr 11, s. 14-15
19.Gamifikacja i GBL : wyzwania i możliwości szkoły w XXI wieku / Marcin Siekański.// Meritum. - 2016, nr 3, s. 26-32
20.Gra w szkołę czyli jak wykorzystać gamifikację na lekcji / Aleksandra KubalaKulpińska.//
Polonistyka. - 2017, nr 1, s. 36-39
21.Gry komputerowe - niewinna rozrywka czy droga do uzależnienia? Cz. 1 / Anna Borkowska.// Serwis Informacyjny Narkomania. - 2016, nr 4, s. 32-35
22.Gry komputerowe - złe czy dobre? / Iwona Ulfik-Jaworska.// Wychowawca. - 2011, nr 7-8, s. 28-31
5
23.Gry komputerowe czy to tylko zabawa? / Radosław Mysior.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 10, s. 28-32
24.Gry komputerowe jako potencjalne źródło zagrożeń / Monika Szpringer, Agata Horecka-Lewitowicz, Dariusz Skawiński.//W: Oblicza patologii społecznych. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 59-74
25.Gry komputerowe na poważnie / Ryszard Błaszkiewicz.// Nauczanie Początkowe. - 2011/2012, nr 1, s. 14-21
26.Gry na lekcji historii i zajęciach pozalekcyjnych / Bogusław Kleszczyński.// Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 54-65
27.Gry online - korzystanie i nadużywanie wśród młodzieży / Szymon Wójcik.// Dziecko Krzywdzone. - 2013, nr 1, s. 81-98
28.Internet : szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Stańczyk.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 48-51
29.Internet w życiu społecznym - nadzieje, obawy, krytyka / Marta Juza.// Studia Socjologiczne. - 2016, nr 1, s. 199-221
30.Jestem bezpieczny w sieci / Marzena Oterman.// Życie Szkoły. - 2011, nr 7, s. 39-42
31.Pozytywne i negatywne aspekty gier komputerowych / Katarzyna PyszczekMichalak.// Wychowawca. - 2013, nr 7-8, s. 14-15
32.Rola gier komputerowych w czasie wolnym młodzieży w wieku adolescencji / Mirosława Wawrzak-Chodaczek.// Chowanna. - T. 2 (2012), s. 237-252
33.Rola gier komputerowych w życiu młodzieży / Grażyna Durka.// W: Patologie w cyberświecie / red. nauk. Sylwester Bębas, Jerzy Plis, Józef Bednarek. -Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2012. - S. 247-263
34.Uczenie się poprzez gry i gamifikację / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 10, s. 44-47
35.Zabawa w zabijanie : gry komputerowe a dzieci / Dorota Zając.// Życie Szkoły. - 2012, nr 6, s. 16-18
36.Zostań mistrzem Pokemon : edukacyjne wykorzystanie wirtualnej rozrywki i
gier mobilnych / Magdalena Brewczyńska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 6-9

Autor: Anna Sebastiańska