Hotelarstwo

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2018 r.
Oprac. Marta Głogowska

Hotelarstwo

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1997-2017
Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

 

 1. Aktywność międzynarodowych systemów hotelowych na polskim rynku / Czesław Witkowski. - Warszawa : "AlmaMer", 2007
  Jarosław WJ 51974/10d
 2. Bezpieczny hotel : praca zbiorowa / pod red. Janusza Turakiewicza ; [aut. Ryszard Kalbarczyk i in.]. - Warszawa : Polskie Zrzeszenie Hoteli : Warszawa : Ministerstwo Gospodarki, 2003
  Przeworsk WK 46505, Przeworsk MKsK 64
 3. Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich / Benedykt Puczkowski. - Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, cop. 2005
  Jarosław CzJ 64
 4. Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : podręcznik / Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska. - Warszawa : "Difin", 2006
  Jarosław WJ 51662/10d, Przemyśl CzP 64
 5. Ekonomika i organizacja pracy w hotelarstwie : poradnik dla nauczyciela / Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska. - Warszawa : "Difin", 2006
  Przeworsk WK 47066
 6. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa hotelarskiego / pod red. Hanny Górskiej-Warsewicz i Ewy Świstak. - Warszawa : Wydawnictwo SGGW, 2009
  Przemyśl WP 102937
 7. Gastronomia we współczesnym hotelu / Piotr Dominik. - Warszawa : "AlmaMer", 2008
  Jarosław WJ 52641
 8. Geografia hotelarstwa / Andrzej Kowalczyk. - Łódź : Uniwersytet Łódzki, 2001
  Jarosław CzJ 64
 9. Hotel w XXI wieku : zarządzanie w warunkach globalizacji / Elżbieta Nawrocka, Sylwia Oparka ; "Edukacja" Wyższa Szkoła Zarządzania we Wrocławiu. - Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja", 2007
  Przemyśl WP 96434
 10. Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : podręcznik / Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Difin", 2008
  Przeworsk WK 47977
 11. Hotelarstwo - organizacja i technika pracy : poradnik dla nauczyciela / Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska. - Warszawa : "Difin", 2008
  Lubaczów WL 44947, Przeworsk WK 47976
 12. Hotelarstwo : podstawowe wiadomości / Mariola Milewska, Bogdan Włodarczyk. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2009
  Jarosław WJ 52826, Przemyśl WP 99916, Lubaczów CzL 44948, Przeworsk MKsK 64
 13. Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie / red. nauk. Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak ; aut. Anna Dołowy [i in.]. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008
  Przeworsk WK 47975, Przeworsk MKsK 64
 14. Hotelarstwo : usługi - eksploatacja - zarządzanie / red. nauk. Aleksander Panasiuk, Daniel Szostak ; aut. Anna Dołowy [i in.]. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009
  Jarosław WJ 52357/10d, Lubaczów CzL 45114
 15. Hotelarstwo. Cz. 1, Podstawy hotelarstwa / Czesław Witkowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2002
  Jarosław WJ 50142, Jarosław CzJ 64, Lubaczów CzL 42836
 16. Hotelarstwo. Cz. 1, Podstawy hotelarstwa / Czesław Witkowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2007
  Jarosław WJ 51648/10d
 17. Hotelarstwo. Cz. 2, Międzynarodowe systemy hotelowe w Polsce / Czesław Witkowski. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003
  Jarosław WJ 51649/10d, Jarosław CzJ 64, Lubaczów CzL 42837
 18. Hotelarstwo. Cz. 3, Hotelarstwo w gospodarce turystycznej / Czesław Witkowski, Magdalena Kachniewska. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2005
  Przeworsk WK 45780, Jarosław WJ 51650/10d, Lubaczów CzL 42838
 19. Hotels & catering : book 1 / Virginia Evans, Jenny Dooley, Veronica Garza. - Newbury : Express Publishing, 2011
  Przemyśl WP 694/o
 20. Hotels & catering : teacher's book / Virginia Evans, Jenny Dooley, Veronica Garza. - Newbury : Express Publishing, 2011
  Przemyśl WP 693/o
 21. Jakość i efektywność usług hotelarskich / Stanisław Borkowski, Ewa Wszendybył. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007
  Jarosław WJ 51670/10d, Przemyśl WP 98065, Lubaczów WL 45735, Lubaczów WL 45736
 22. Marketing usług hotelarskich / Barbara Kozłecka, Krystyna Osowska. - Warszawa : "Difin", 2010
  Lubaczów WL 594 P
 23. Marketing usług hotelarskich / Marek Turkowski. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 1997
  Jarosław CzJ 339.138
 24. Marketing usług hotelarskich / Marek Turkowski. - Wyd. 2 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2003
  Przeworsk WK 44579, Jarosław WJ 51642/10d, Jarosław WJ 51651/10d, Jarosław WJ 51676/10d
 25. Marketing usług hotelarskich / Marek Turkowski. - Wyd. 3 zm. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2010
  Lubaczów WL 45843
 26. Marketing w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / Adam Stefański. - Warszawa : "Rea", 2007
  Przemyśl WP 95566, Jarosław WJ 52835
 27. Obsługa informatyczna w hotelarstwie / podręcznik przeznaczony do nauki zawodu technik hotelarstwa na poziomie technikum i szkoły policealnej / oprac. Daniel Dmytrowski [et al.]. - Warszawa : "Rea", 2011
  Przemyśl WP 105167
 28. Odpowiedzialność cywilna zakładu hotelarskiego / Mirosław Nesterowicz, Andrzej Rembieliński. - Wyd. 2 uzup. i uaktual. - Toruń : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", 1995
  Przemyśl WP 97500
 29. Organizacja pracy w hotelarstwie / Elżbieta Mitura, Elżbieta Koniuszewska. - Dodr. - Warszawa : "Difin", 2010
  Przemyśl WP 106802
 30. Organizacja przedsiębiorstwa hotelarskiego / Piotr Dominik, Witold Drogoń. - Warszawa : "AlmaMer", 2009
  Przemyśl WP 101252
 31. Organizacja usług turystycznych i hotelarskich / pod red. Beaty Mikuty i Moniki Świątkowskiej ; [aut. Hanna Górska-Warsewicz i in.]. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2008
  Przemyśl WP 102960
 32. Podstawy ekonomiczne i prawne w hotelarstwie : podręcznik do nauki zawodu technik hotelarstwa / Maria Wajgner, Renata Tylińska. - Warszawa : "Rea", 2007
  Jarosław WJ 51692/10d
 33. Propedeutyka hotelarstwa : ujęcie ekonomiczne / Marta Sidorkiewicz, Adam Pawlicz. - Warszawa : "Difin", 2015
  Przemyśl WP 108033
 34. Przedsiębiorstwo hotelowe : aspekty ekonomiczne, finansowe i organizacyjne / Daniel Puciato. - Warszawa : "Difin", 2016
  Przemyśl WP 110505
 35. Współczesne problemy hotelarstwa, gastronomii, turystyki i rekreacji / pod red. Wiesława Siwińskiego, Romana Dawida Taubera, Ewy Muchy-Szajek. - Poznań : Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii, 2008
  Jarosław WJ 52669
 36. Zarządzanie hotelarstwem i gastronomią / Tim Knowles ; tł. Grażyna Górska. - Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, 2001
  Przeworsk MKsK 65

 

Artykuły z czasopism:

 1. Czar starych hoteli.../ Arkadiusz Bednarczyk.// Podkarpacka Historia. - 2016, nr 1-2, s. 32-37
 2. Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta (7) : ulica wieszcza Adama / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 10, s. 42
 3. Innowacyjność elementem konkurencyjności w turystyce / Jan Krupa, Krzysztof Krupa.//W: Innowacyjność w turystyce. - Rzeszów : "Procarpathia", 2010. - S. 30-83, bibliogr.
 4. Kupcy nie chcą hotelu na Rybim Placu / Mariusz Godos.// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 5 (1 I), s. 4
 5.  Młodzi praktykowali w Berlinie / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 18 (4 V), s. 16
 6. Nadzieja na nowe życie : hostel dla osób LGTB / Magdalena Dietrich.// Niebieska Linia. - 2015, nr 3, s. 31-32
 7. Standaryzacja jako czynnik kształtowania jakości usług hotelarskich w Polsce oraz w innych krajach europejskich / Grażyna Dyrda, Sylwia Dyrda.// Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu. Turystyka i Rekreacja. - 2012, nr 3, s. 21-27
 8. Zapomniany pobyt Marii Konopnickiej w Przemyślu / Józef Pacykowski.// W: Z dziejów kultury i literatury Ziemi Przemyskiej. T. 2. - Przemyśl : Prezydium Miejskiej Rady Narodowej, 1973. - S. 389-391

 

Autor: Marta Głogowska