Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

 

METODA RUCHU ROZWIJAJĄCEGO WERONIKI SHERBORNE

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1992 – 2013

Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

 

Druki zwarte:

 1. Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka / Marta Bogdanowicz, Bożena Kisiel, Maria Przasnyska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992
 2. Opis i planowanie zajęć według Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik. - Gdańsk : "Harmonia", 2005
 3. Ruch rozwijający dla dzieci / Weronika Sherborne ; z jęz. ang. przeł. Marcin Bogdanowicz ; red. nauk. przekł. Bożena Kisiel, Marta Bogdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1997
 4. Ruch rozwijający dla wszystkich : efektywność metody Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz, Alicja Kasica. - Gdańsk : "Harmonia", 2003
 5. Skale Obserwacji Zachowania Dzieci i Rodziców uczestniczących w zajęciach Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2003
 6. Zarys terapii dziecka : metody psychologicznej i pedagogicznej pomocy wspomagającej rozwój dziecka / Barbara Kaja ; Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Bydgoszczy. - Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2001

Artykuły z czasopism:

 1. Dlaczego nie mogę jeść tego, co inne dzieci? / Paulina Gołaska, Anna Nowotnik.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 2012, nr 11, s. 18-23
 2. Dysleksja rozwojowa a zdolności motoryczne dziecka / Katarzyna Figat.// LIDER . - 2006, nr 10, s. 14-17
 3. Edukacja i relaks / Beata Tłuczek.// ŻYCIE SZKOŁY . - 2006, nr 3, s. 36 -44
 4. Integracja środowiskowa - w pracy z dziećmi o nieharmonijnym rozwoju / Jolanta Nadolna, Jolanta Piętowska, Jarosław Piętowski.// WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . - 2010, nr 7, s. 17-19
 5. Jak powstał ośrodek twórczości pedagogicznej / Elżbieta Zgondek.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 1998, nr 5, s. 351-354
 6. Mamo, Tato baw się ze mną / Izabela Kopeć.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 1, s. 48 - 51
 7. Mamo, Tato, na zabawę czas / Małgorzata Krupa.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 1998, nr 5, s. 365-366
 8. MDS i MRR - komplementarnie uzupełniające się metody / Marta Bogdanowicz.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2012, nr 9, s. 10-12
 9. Metoda ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne / Katarzyna Figat.// LIDER. - 2010, nr 9, s. 29
 10. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne / Marta Bogdanowicz; oprac. Aneta Wojnarowska.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2011, nr 12, s. 17-19
 11. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : podstawy teoretyczne / Marta Bogdanowicz.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2011. nr 10, s. 14-15
 12. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : struktura zajęć / Marta Bogdanowicz, Aneta Wojnarowska.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2011, nr 11, s. 15- 17
 13. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : założenia i zastosowanie / Marta Bogdanowicz ; oprac. Aneta Wojnarowska.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA . - 2011, nr 9, s. 14-15
 14. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dzieckiem niewidomym i słabo widzącym / Katarzyna Królikowska.// SZKOŁA SPECJALNA. - 2006, nr 5, s. 380-388
 15. Metoda Ruchu Rozwijającego w praktyce / Paulina Szachniuk-Albowicz.// DYREKTOR SZKOŁY. - 2008, nr 3, s. 46-48
 16. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Ćwiczenia kształtujące świadomość schematu ciała i przestrzeni / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 3, s. 15-17
 17. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia kształtujące świadomość osoby / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 2, s. 16-17
 18. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne : ćwiczenia oparte na relacjach opiekuńczej, energii i siły oraz współpracy / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 4, s. 20-22
 19. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Propozycje zabaw z rekwizytami / Marta Bogdanowicz, Dariusz Okrzesik.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 5, s. 26-28
 20. Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne. Uwagi do planowania i realizacji zajęć / Marta Bogdanowicz.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 1, s. 16-18
 21. Metoda Weroniki Sherborne. O efektywności stosowania metody / Marta Bogdanowicz.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 6, s. 10-11
 22. Metoda Weroniki Sherborne w edukacji wczesnoszkolnej / Magdalena Snochowska.// WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . - 1996, nr 4, s. 77 - 79
 23. Metoda Weroniki Sherbone w pracy przedszkola / Ewa Czarnecka.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 1994, nr 9, s. 553-556
 24. Metoda Weroniki Sherborne w profilaktyce i korekcji wad postawy ciała / Ewa Skorupka.// WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . - 2003, nr 3, s. 2 - 4
 25. Mózgowe porażenie dziecięce - wybrane metody usprawniania / Karolina Bagnowska, Maciej Falkowski.// WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . - 2013, nr 8, s. 28-32
 26. My jesteśmy krasnoludki / Magdalena Marczak - Pilipczuk.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2012, nr 3, s. 42 - 43
 27. Partnerstwo w "szkole dla rodziców" / Aniela Jatowczyc.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 1998, nr 5, s. 367
 28. Przygoda z "Weroniką" - partnerstwo szkoły i rodziców / Jolanta Piętowska, Hanna Lemańska.// WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . - 2009, nr 9, s. 44-46
 29. Radość i poczucie bezpieczeństwa : zajęcia metodą ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne / Ewa Bereda.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 1998, nr 2, s. 125-128
 30. Ruch rozwijający Weroniki Sherborne w pracy domu dziecka / M. Parzybok.// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE . - 1992, nr 10, s. 434-437
 31. Skuteczność Metody Ruchu Rozwijającego na podstawie badań prowadzonych w łączonej grupie najmłodszych i najstarszych dzieci w przedszkolu / Marta Bogdanowicz, Katarzyna Chojnacka.// BLIŻEJ PRZEDSZKOLA. - 2012, nr 6, s. 8-9
 32. Szerbornowskie zajęcia: ruch dla zdrowia / Ewa Białas.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 1998, nr 5, s. 354-355
 33. Terapia ruchowa Weroniki Sherborne w pracy domu małego dziecka / E. Lubianiec.// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE . - 1992, nr 10, s. 437-439
 34. Terapia zaburzeń psychoruchowych i emocjonalnych u dzieci z głębszym upośledzeniem umysłowym / Anna Sokołowska, Małgorzata Urynek.// SZKOŁA SPECJALNA . - 1996, nr 1, s. 36-40
 35. W Dniu Matki / Anna Walczak.// Wychowanie w Przedszkolu . - 2004, nr 5, s. 49-50
 36. W krainie świętego Mikołaja / Magdalena Marczak - Pilipczuk.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2010, nr 11, s. 46 - 47
 37. Wpływ metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne na rozwój społeczny dzieci z wadą słuchu w wieku przedszkolnym / Marta Matasek.// SZKOŁA SPECJALNA. - 2010, nr 2, s. 132-138
 38. Wpływ metody Weroniki Sherborne na kształtowanie postaw rodziców dzieci niepełnosprawnych (na przykładzie działalności Poradni Rehabilitacyjnej dla Dzieci i Młodzieży w Elblągu) / Grażyna Tarasiewicz.// SZKOŁA SPECJALNA . - 1997, nr 3, s. 168-173
 39. Wykorzystanie Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy terapeutycznej z dziećmi z rodzin alkoholowych / Anna Gromińska.// WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2006, nr 10/11, s. 29-30
 40. Wykorzystanie metody ruchu rozwijającego Weroniki Sherborne w pracy z dziećmi z opóźnionym rozwojem mowy / Maja Szwanka.// SZKOŁA SPECJALNA . - 2004, nr 1, s. 54-58
 41. Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne / Magdalena Łapszow.// WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE . - 1997, nr 3, s. 44 - 47
 42. Wykorzystanie metody Weroniki Sherborne w pogotowiu opiekuńczym / Sylwia Mirosław.// PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZE . - 2000, nr 9, s. 52-54
 43. Zabawy i ćwiczenia wspierające rozwój dziecka / Izabela Gelleta - Mac.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU. - 2008, nr 1, s. 28 - 29
 44. Zajęcia umuzykalniające / Bolesław Kołodziejski.// WYCHOWANIE W PRZEDSZKOLU . - 2001, nr 9, s. 533-535

Autor: Elżbieta Krupa