Krajoznawstwo i turystyka szkolna

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta KrupaKRAJOZNAWSTWO I TURYSTYKA SZKOLNA

Zestawienie bibliograficzne w wyborze do 2008 rokuDRUKI ZWARTE  (dostępne w PBW w Przemyślu i Filiach):

1. Dydaktyczna ścieżka przyrodnicza w Lesie Arkońskim : Puszcza Wkrzańska / Ewa Fleszar. - Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, 2005
Lubaczów WL 42483

2. Edukacja komunikacyjno-drogowa dzieci w wieku wczesnoszkolnym : poradnik metodyczny dla nauczycieli klas I-III i wychowawców zajęć przedszkolnych oraz rodziców / Emilia Frątczak, Jan Frątczak ; Towarzystwo Przyjaciół Dzieci.Komitet Krajowy Ruchu Bezpieczeństwa Drogowego "Stop ! Dziecko na Drodze". - Toruń : "Turpress", 1993.
Przeworsk WK 37712
Przemyśl CzP 373.3.046-021.64

3. Edukacja komunikacyjno-drogowa uczniów klas I-III szkoły podstawowej : poradnik dydaktyczny dla nauczyciela / Emilia Frątczak, Jan Frątczak. - Warszawa : "Żak", 1995
Jarosław WJ 47734

4. Ekologiczne wędrówki po powiecie dębickim / Starostwo Powiatowe w Dębicy, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. - Dębica : Starostwo Powiatowe, 2007
Przemyśl WP 14296/b

5. Krajoznawstwo : zarys teorii i metodyki / Zygmunt Kruczek, Artur Kurek, Marek Nowacki. - Wyd. 3 uzup. i popr. - Kraków : "Proksenia", 2007
Przemyśl WP 94646
Przemyśl WP 95177

6. Krajoznawstwo i jego związki z turystyką / Grzegorz Bieńczyk. - Warszawa : Wyższa Szkoła Ekonomiczna, 2003
Przeworsk WK 45784

7. Na turystycznych szlakach Polski / Kazimierz Denek. - Toruń : Adam Marszałek, 1996
Przemyśl WP 89185

8. Organizacja turystyki młodzieży szkolnej / Janusz Wojtycza. - Wyd. 2. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2002.
Przemyśl WP 92253

9. Organizacja wycieczek szkolnych, obozów stałych i wędrownych : rekreacyjne gry ruchowe / Jerzy Gołaszewski, Stanisław Paterka, Andrzej Wieczorek. - Poznań : Akademia Wychowania Fizycznego, 2000
Przemyśl WP 11987/b

10. Osobliwości Podkarpacia : przewodnik krajoznawczy po najciekawszych, najdziwniejszych, znanych i nieznanych miejscach i obiektach województwa podkarpackiego. [T.] 2 / Stanisław Kłos. - Rzeszów : "Libra", 2003.
Przemyśl WP 14119/b

11. Poznawcze i wychowawcze aspekty krajoznawstwa i turystyki w szkole : praca zbiorowa / pod red. Kazimierza Denka ; Instytut Kształcenia Nauczycieli w Kaliszu. - Kalisz : Instytut Kształcenia Nauczycieli, 1988
Przemyśl WP 8552/b

12. Szkolne wycieczki historyczne / Marian Dąbrowa. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975
Przemyśl WP 23021
Przemyśl WP 79212

13. Szkolne wycieczki polonistyczne : zbiór odczytów pedagogicznych / [aut.] J. Chmielowcowa [i in.] ; pod red. Wł. Słodkowskiego. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1967
Jarosław WJ 18086
Jarosław WJ 18087

14. Turystyka dzieci i młodzieży szkolnej : (przewodnik do ćwiczeń) : skrypt dla studentów AWF (studia 1) / Tadeusz Łobożewicz. - Warszawa : Akademia Wychowania Fizycznego, 1996.
Jarosław WJ 51646/7d

15. Walory geograficzne i historyczne wycieczek szkolnych : szlak Towarzystwa Jaszczurczego, Ziemia Chełmińska, Kujawy / Urszula Raths-Pietrucień ; Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Geografii w Toruniu, Ogólnopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli Hiostorii w Toruniu, Stowarzyszenie Oświatowców Polskich. - Toruń : Stowarzyszenie Oświatowców Polskich, 2004.
Przeworsk WK 3465 B

16. Wycieczki w wychowaniu plastycznym / Lidia Chmielewska. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972
Przemyśl WP 9391/b

17. Zasady i techniki edukacji ekologicznej : organizujemy Zieloną Szkołę / Dorota Soida. - Wyd . 2 popr., dodr. - Kraków : Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 1994
Przemyśl CzP 37.016:502+574

18. Zielone Szkoły miejscem aktywności fizycznej dzieci i młodzieży / Justyna Kościelnik. - Warszawa : "AlmaMer", 2008
Lubaczów WL 44762


DRUKI ZWARTE (dosępne w innych podkarpackich bibliotekach pedagogicznych):

1. Bądź opiekunem "Wiecznie Zielonych Drzew" / pod red. Mirosława Ruszały i Marcina Szuli ; Związek Komunalny "Wisłok". - Rzeszów : "RS Druk", 2004

2. Czar polskich Kresów / Tomasz Ławecki, Tadeusz Olszewski. - Warszawa : "Telbit", 2007

3. Edukacja środowiskowa w terenie : pomysły i pomoce / Dorota Soida, Teresa Kotynia. - Kraków : Regionalny Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 1994

4. Europa magiczna / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit",  2007

5. Gry i zabawy na wycieczkę szkolną : [dla dzieci od 6-10 lat] / Irene Flemming ; przekł. z niem. Magdalena Jałowiec. - Wyd. 2. - Kielce : "Jedność", 2001

6. Jak organizować szkolną turystykę? / Beata Domorecka. - Warszawa : "Municipium", 2008

7. Krajoznawstwo i turystyka szkolna / Ignacy Janowski. - Kielce : Akademia Świętokrzyska, 2003.

8. Krajoznawstwo i turystyka w pigułce / Andrzej Szopa. - Przemyśl : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997

9. Krajoznawstwo i turystyka w szkole : poradnik / red. Andrzej Gordon, Marek Boguszewski, Elżbieta Matusiak-Gordon. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, 2002

10. Krajoznawstwo i turystyka w szkole : praca zbiorowa / pod red. Tadeusza Łobożewicza. - Wyd. 3 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

11. Krajoznawstwo i turystyka w wychowaniu dzieci i młodzieży szkolnej / Kazimierz Denek. - Warszawa : Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze "Kraj", 1989

12. Kraków jako światowe dziedzictwo kultury w edukacji wczesnoszkolnej / Małgorzata Piec. - Kraków : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997

13. Na wakacyjnych szlakach / Kazimierz Denek. - Toruń : Adam Marszałek, 1996

14. Odkrywamy nasz region : program edukacji regionalnej dla uczniów klas 4-6 szkoły podstawowej uwzględniający treści ścieżki regionalnej w aspekcie kulturowym i przyrodniczym : materiał metodyczny dla nauczycieli szkół podstawowych / Alicja Gancarz, Elżbieta Oktabska, Irena Sajdak. - Jasło : Centrum Informacji Pedagogiczno-Metodycznej, 2005

15. Polskie parki narodowe / oprac. Joanna Grzonka [i in. ; oprac. zespół doradców metodycznych biologii pod kier. Kazimiery Nejman] ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Katowicach. - Katowice : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1994

16. Praca pozalekcyjna nauczyciela : poradnik metodyczny / Sławomir Mazur, Janusz Wojtycza, Jan Ziarkowski. - Kraków : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1996

17. Prawie wszystko o zielonej szkole : przewodnik / Hanna Dybska, Joanna Gruchlik. - Toruń : Adam Marszałek, 2001

18. Wybrane normy prawne funkcjonowania oświaty. CZ. 5, Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie / oprac. Jerzy Gruszka. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 1994

19. Wycieczki, biwaki, obozy, kolonie / Jerzy Gruszka. - Wyd. 3. - Jelenia Góra : Wydawnictwo Nauczycielskie, 2002.

20. Wycieczki szkolne do zabytków kultury / Stanisław Szymański. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990

21. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 1, [Szkoła podstawowa i gimnazjum] / Tomasz Ławecki i in. - Warszawa : "Telbit", 2005

22. Wycieczki z klasą : szkolny przewodnik turystyczny. 2, [Szkoła ponadgimnazjalna] / Tomasz Ławecki. - Warszawa : "Telbit", 2006

23. Zajęcia terenowe w nauczaniu biologii, geografii oraz ochrony i kształtowania środowiska : opracowanie metodyczne dla nauczycieli / red. Jerzy Sarosiek. - Szczecin : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.

24. Zajęcia terenowe z przedmiotów przyrodniczych : zestaw kart pracy do zajęć terenowych z biologii, chemii i geografii / Małgorzata Lis, Patryn Alicja, Martyna Raczoń. - Strzyżów : [b. w.], 2002


DVD

1. Podkarpackie - ekologicznie i gościnnie [Płyta DVD] ; Podkarpackie - w zgodzie z naturą / scen. i realiz. Jacek Szarek ; współprac. Dorota Sowa, Anna Tomczyk ; zdj. Arkadiusz Gruszka [i in.]. - Rzeszów : Telewizja Polska, Oddział w Rzeszowie, 2007.
Przemyśl WP 176
Przemyśl WP 177
Przemyśl WP 178


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Biwakowanie - uczy, bawi, wychowuje / Elżbieta Ozdoba, Janusz Ozdoba // LIDER. - 2002, nr 7 - 8, s.4 - 6

2. Górnośląski Okreg Przemysłowy. Potencjalny region turystyczny / Renata Dulias // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2005, nr 4, s. 3 – 9

3. Hymanistyczne walory. Krajoznawstwo i turystyka w szkole (2) / Denek Kazimierz// NOWOŚCI OŚWIATY. - 1993/94, nr 12 – 1, s. 31

4. Kochać swoją małą ojczyznę / Beata Boczukowa // EDUKACJA I DIALOG. - 2003, nr 10, s.21 – 25

5. Krajoznawcze możliwości oddziaływań wychowawczych na młodzież / Kazimierz Denek // LIDER. - 2000, nr 7-8, s.7-14

6. Krajoznawstwo i turystyka w procesie kształcenia / Kazimierz Denek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2002, nr 2, s.4 – 9

7. Krajoznawstwo w integracji kształcenia i wychowania fizycznego / Kazimierz Denek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2001, nr 6/7, s.26 – 31

8. Krajoznawstwo w pracy wychowawczej / Buczowska Beata // PROBLEMY OPIEKUŃCZO WYCHOWAWCZE.- 1994, nr 2, s. 27 - 28

9. Lekcja palcem po mapie : turystyka a nauka języka obcego / Julia Magdalena Różewska. - Bibliogr. // JĘZYKI OBCE W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 119-121

10. Metodyka organizowania, programowania oraz technika prowadzenia wycieczek / Ewa Kaczor // LIDER. - 2001, nr 7 – 8, s. 14 – 15

11. Na ścieżkach dydaktycznych i szlakach turystycznych / Derlukiewicz Maria // PARKI NARODOWE. - 1998, nr 1, s. 24 - 25

12. O rozwój krajoznawstwa w szkole / Kazimierz Denek // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2000, nr 7 – 8, s.1 – 5

13. Organizacja i prowadzenie wycieczek rowerowych / Bogusław Wawro // LIDER. - 2003, nr 10, s. 23

14. Organizacja wycieczek szkolnych. Z doświadczeń nauczyciela praktyka / Elżbieta Gawron // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2002, nr 3, s.23 – 24

15. Park Krajobrazowy Wzniesień Łódzkich miejscem edukacji ekologicznej / Katarzyna Krakowska // AURA. - 2000, nr 5, dod. s.4 – 5

16. Po co chodziasz po górach? / Ryszard Makowski //  WYCHOWAWCA. - 2006, nr 6,  s. 18 – 21

17. Promocja i współzawodnictwo. Krajoznawstwo i turystyka w szkole / Denek Kazimierz// NOWOŚCI OŚWIATY. - 1995, nr 7 – 8, s. 18

18. Realizacja edukacji regionalnej w toku zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych / Anna Zellma // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2001, nr 4/5, s.36 – 38

19. Refleksja o młodzieży wędrującej...: krajoznawstwo i turystyka poprzez zdobywanie odznak turystyki kwalifikowanej / Anna Matuszak // GEOGRAFIA W SZKOLE. - 2002, nr 4, s.210 – 212

20. Rola pozalekcyjnych zajęć sportowo-rekreacyjno-turystycznych w zagospodarowaniu czasu wolnego / Piotr Inerowicz // LIDER. - 2000, nr 9, s.23 – 25

21. Rola turystyki w wychowaniu / Beata Buczowska // EDUKACJA I DIALOG.- 1994, nr 10, s. 48 – 49

22. Rola wycieczki, podstawowej formy działalności krajoznawczo-turystycznej, w nauczaniu i wychowaniu / Jolanta Pergół // LIDER. - 2002, nr 7 – 8, s.7

23. Rozwój turystyki w regionalnych parkach krajobrazowych // AURA. - 2002, nr 6,  s. 27 – 29

24. Scenariusz międzyszkolnego pikniku pod hasłem "Pamiętajcie o terenach zielonych swojego miasta" / Jolanta Kwasek, Maria Kloc-Baradziej // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2004, nr 3, s. 13 – 16

25. Spływy kajakowe jako pozaszkolna forma wychowania fizycznego / Ryszard Walczyński // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE.-  2002, nr 6/7, s.37 – 38

26. Sporty zimowe i turystyka górska a komunikacja / Jarczok Adam// AURA.- 1995, nr 1, s. 4 - 6

27. Szkolne wycieczki krajoznawcze / Beata Boczukowa // EDUKACJA I DIALOG. - 2001, nr 6, s. 15-19

28. Szkolny biwak - opracowanie przebiegu i sposobu jego dokumentowania / Józef Ossowski // WSZYSTKO DLA SZKOŁY. - 2003, nr 11, s. 22 – 25

29. Turystyka - pojęcie, próby definicji, funkcje turystyki / Sylwia Trojniel // LIDER. - 2007, nr 7/8, s. 11 - 16

30. Turystyka jako forma profilaktyki uzależnień / Danuta Michalska //  WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ. - 2005, nr 10/11, s. 39

31. Turystyka jako przekraczanie granic. Pedagogiczne aspekty zjawiska / Malinowski Jan// WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.- 1996, nr 6, s. 21 - 23

32. Turystyka na terenach leśnych / Dąbrowska Magdalena // AURA.- 1995, nr 9, s. 6 – 7

33. Turystyka w szkole / Różycki Paweł// WYCHOWAWCA. - 1999, nr 3, s. 38 - 39

34. Turystyka wzbogaca nauczyciela / Beata Boczukowa // EDUKACJA I DIALOG. - 2002, nr 6, s. 31-34

35. Wychowawcze walory krajoznawstwa i turystyki w edukacjo zawodowej / Denek kazimierz// SZKOŁA ZAWODOWA.- 1998, nr 5, s. 19 - 29

36. Wycieczka szkolna! Cz. 1-2. / Jerzy Siwołowski // DYREKTOR SZKOŁY. - 2001, nr 12,  s.35 - 36; 2002, nr 1, s. 32 – 35

37. Wycieczki dają okazje do rozwoju... / Kaliński Mirosław// EDUKACJA I DIALOG.- 1994, nr 5, s. 53 - 56

38. Wycieczki w praktyce szkolnej / Elżbieta Pęczek // WYCHOWANIE FIZYCZNE I ZDROWOTNE. - 2004, nr 3, s. 17 – 23

39. Wycieczki w procesie dydaktyczno-wychowawczym / Gabriela Błażejczyk // LIDER. - 2008, nr 7/8, s. 13 – 21

40. Wyjazdy turystyczne młodzieży a samowychowanie / Bożena Alejziak //  EDUKACJA. - 2005, nr 4, s. 48-61. - Bibliografia

41. Wykorzystanie obserwacji na wycieczkach / Stanisław Sokołowski // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 7, s. 436 – 439

42. Wyruszamy na wycieczkę / Irena Żywno // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 1, s.18 – 21

43. Zagadnienia ekologiczne realizowane w trakcie wycieczek / Irena Wolny // ŻYCIE SZKOŁY. - 2002, nr 5, s. 267-271

44. Zajęcia terenowe prowadzone na lekcji biologii lub na zajęciach koła biologicznego / Mariola Kobylska, Joanna Niewiadoma // AURA. - 2002, nr 9, dod. s. 1 – 3

45. Zarządzenie Nr 17 Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 12 września 2003 r. w sprawie powołania Rady Krajoznawstwa i Turystyki Szkolnej // DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU. - 2003, nr 4, poz. 27

46. Zdrowotne walory aktywności krajoznawczo – turystycznej dzieci i młodzieży / Denek Kazimierz // WYCHOWANIE NA CO DZIEŃ.- 1996, nr 4 - 5, s. 27 - 29

47. Zdrowotne walory ruchu na łonie natury : od Jędrzeja Śniadeckiego do Karola Wojtyły / Feliks Rochowicz // WYCHOWAWCA. - 2008, nr 9, s. 7 – 9

Autor: Elżbieta Krupa