Otyłość wśród dzieci

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie
Wypożyczalnia

 

Otyłość wśród dzieci
 (bibliografia w wyborze)

 

Książki

 1. Anoreksja, bulimia, otyłość : przewodnik dla rodziców / Martha M. Jablow ; przekł. [z ang.] Mirosław Przylipiak. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2000.
  Sygn. WypRz   235914
 2. Dietetyka : żywienie zdrowego i chorego człowieka / Helena Ciborowska, Anna Rudnicka ; współpr. Artur Ciborowski. - Wyd. 3 uzup. (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2010.
  Sygn. WypRz   238229
 3. Dynamika i czynniki ryzyka występowania nadwagi i otyłości u dzieci w wieku szkolnym / Artur Mazur. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Sygn. WypRz   235059
 4. Dziecko z zaburzeniami odżywiania w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Gabriela Jagielska. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  Sygn. WypRz   236976, CzytR   238863
 5. Jak pokonać zaburzenia odżywiania u dzieci? : trening / Bethany Teachman [i in. ; tł. Anna Kanclerz]. - Gliwice : "Helion", 2007.
  Sygn. WypRz   231792
 6. Jedzenie / Iwona Niewiadomska, Agnieszka Kulik, Agnieszka Hajduk. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski : "Gaudium", 2005.
  Sygn. CzytR   238654
 7. Moje dziecko ma nadwagę : przyczyny i następstwa, zmiany sposobu odżywiania, prawidłowe spędzanie wolnego czasu / Hilde Kolbe, Helmut Weyhreter ; [przekł. Marcin Dąbrówka]. - Warszawa : "ABA", 2007.
  Sygn. CzytR   231813
 8. Nadwaga i otyłość : interwencje psychologiczne / Aleksandra Łuszczyńska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2007.
  Sygn. WypRz   231957
 9. Nakarmić dziecko : przepisy na zdrowe i kolorowe posiłki : [wiek przedszkolny] / Henny Fordham ; il. Shelagh McNicholas i Ruth Russell ; [tł. Magdalena Najbert]. - Poznań : "Publicat", 2010.
  Sygn. WypRz   238402
 10. Normy żywienia człowieka : podstawy prewencji otyłości i chorób niezakaźnych / red. nauk. Mirosław Jarosz, Barbara Bułhak - Jachymczyk ; aut. Barbara Bułhak-Jachymczyk [i in.]. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Instytut Żywności i Żywienia : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
  Sygn. WypRz   239770
 11. Ocena żywności i żywienia / pod red. Marka Zina ; aut. rozdz. Marian Gil [i in.]. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Sygn. WypRz   235012, CzytR   235011
 12. Otyłość bez tajemnic / Maciej Grójec. - Wyd. 2.popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Zakład Wydawnictw Lekarskich, 1978.
  Sygn. WypRz   167221
 13. Otyłość u dzieci i młodzieży / red. nauk. Ewa Małecka-Tandera, Piotr Socha. - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2011.
  Sygn. WypRz   237298
 14. Podstawy dietetyki / pod red. Jacka Bujko. - Warszawa : Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, 2006.
  Sygn. WypRz   231138, CzytR   231137
 15. Podstawy żywienia i dietoterapia / Nancy J. Peckenpaugh ; [tł. z jęz. ang.: Sa'eed Bawa i in.]. - Wyd. 1 polskie / red. Danuta Gajewska. - Wrocław : Elsevier Urban & Partner, cop. 2011.
  Sygn. CzytR   239627
 16. Problemy z nadwagą u dzieci : istota zagadnienia / Rosemarie Portmann ; [przekł. Aneta Bańkowska]. - Kielce : "Jedność", 2007.
  Sygn. WypRz   231362
 17. Profilaktyka otyłości w szkole : program do realizacji na lekcjach WF i SKS / Grzegorz Kowaluk. - Lublin : "Arte", 2006.
  Sygn. CzytR   230852
 18. Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieży / red. nauk. Krzysztof Hirszel [i in.]. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. CzytR   236108
 19. Rola żywności i żywienia w profilaktyce i terapii chorób człowieka / Jan Fiedurek. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2007.
  Sygn. WypRz   231558, CzytR   231381
 20. Rozwój fizyczny i sprawność motoryczna dzieci i młodzieży Podkarpacia w latach 2004-2005 / Paweł Ostrowski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010.
  Sygn. CzytR   240127
 21. Wezwani do działania : zasoby społeczne w profilaktyce zachowań destrukcyjnych / red. Iwona Niewiadomska, Mirosław Kalinowski ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział nauk Społecznych. Wydział Teologii. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2010.
  Sygn. WypRz   235342, WypRz   235774, CzytR   235341
 22. Zagrożenia zdrowia chorobami cywilizacyjnymi : pedagogiczne konteksty badawcze / red. nauk. Joanna Bulska. - Kraków : "Impuls", 2008.
  Sygn. WypRz   234876
 23. Żywienie dzieci / Halina Woś, Anna Staszewska-Kwak. - Wyd. 1 (dodr.). - Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012.
  Sygn. WypRz   239733
 24. Żywienie w zdrowiu publicznym / pod red. Pawła Januszewicza, Piotra Sochy, Artura Mazura. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009.
  Sygn. WypRz   235800, CzytR   238846

Artykuły

 1. Aplikacje mobilne pomocne w walce z otyłością podopiecznych / Jacek S. Tutak.// Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 154-164
 2. Co może szkoła w walce z otyłością? / Tadeusz Peter.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 6, s. 60-62
 3. Czy nadwaga jest zagrożeniem dla zdrowia dzieci i młodzieży? / Ewa Otto-Buczkowska, Urszula Mazur.// Lider. - 2006, nr 1, s. 6-8
 4. Diagnostyka, programowanie i kontrola aktywności fizycznej w nadwadze, otyłości i cukrzycy u dzieci i młodzieży / Joanna Zapolska, Irena Rutkowska.// W: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży : diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego : praca zbiorowa. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - S. 173-182.
  Sygn. CzytR   241496
 5. Dzieci wiejskie - styl życia a nadwaga i otyłość / Georgia Franusz.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2013, nr 1, s. 14-19
 6. Dziecko wobec zagrożenia promocją wadliwych zachowań żywieniowych / Małgorzata Cichecka-Wilk.//W: Dziecko a zagrożenia współczesnego świata.Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008. - S. 289-297
  Sygn.  CzytR   233487
 7. Dziecko w obliczu zagrożeń zdrowotnych związanych z odżywianiem się - ryzyko nadwagi i otyłości / Edyta Obodyńska.//W: Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych. T. 2, Możliwości i zagrożenia dla rozwoju człowieka w perspektywie europejskiej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 358-372.
  Sygn. CzytR   243163
 8. Dziecko z nadwagą w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 7, s. 40-45
 9. Epidemia kilogramów / Kamila Czepczor, Anna Brytek-Matera.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 77-81
 10. Epidemia wśród dzieci! / Konrad Gaca.// Wychowawca. - 2015, nr 7-8, s. 12-13
 11. Gen tycia / Richard J. Johnson, Peter Andrews.// Świat Nauki. - 2015, nr 11, s. 66-71
 12. Geny, dieta a otyłość / Magdalena Szewczyk.// Edukacja Biologiczna Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 24-30
 13. Jak zapobiegać nadwadze i otyłości u dzieci? / Jadwiga Charzewska, Zofia Chwojnowska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2013, nr 7, s. 5-10
 14. Każdy sobie rzepkę skrobie : potrzebny jest kompleksowy program walki z otyłością dzieci i młodzieży / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 20, s. 8
 15. Młodzież o odżywianiu się i atrakcyjności fizycznej / Marta Kowalczuk.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 2, s. 47-54
 16. Między niedostatkiem a nadmiarem. O zaburzeniach odżywiania / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 8, s. 22-33, bibliogr.
 17. Na otyłość... psycholog / Ewa Iskierka-Kasperek.// Charaktery. - 2008, nr 6, s. 76-78
 18. Nadwaga i otyłość - zrób coś z tym! / Zbigniew Cendrowski.// Lider. - 2007, nr 11, s. 4-8
 19. Nadwaga i otyłość dzieci : przyczyny i zagrożenia / Agnieszka Przychodni.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 4, s. 35-41, bibliogr.
 20. Nadwaga i otyłość gimnazjalisty : (opis i analiza przypadku) / Teresa Zygmunt.// Lider. - 2006, nr 2, s. 17
 21. Nadwaga i otyłość / Józef Kubica.//W: Wprowadzenie do fizjologii i metodyki rekreacji ruchowej. Warszawa : "AlmaMer", 2011. - S. 233-240. Sygn. WypRz   236763, CzytR   236416
 22. Nakarm uczuciem / Magdalena Jarzębowska.// Charaktery. - 2015, nr 12, s.50-53
 23. Negatywne konsekwencje otyłości wśród dzieci i młodzieży oraz sposoby jej leczenia i zapobiegania / Karina Leksy.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 9, s. 26-29, bibliogr.
 24. Niewolnicy diety / Magdalena Jarzębowska.// Charaktery. - 2016, nr 4, s. 46-49
 25. Normy żywieniowe receptą na otyłość dzieci? / Anna Satel.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 6, s. 68-70
 26. Od czego stajemy się grubi? / Gary Taubes.// Świat Nauki. - 2013, nr 10, s. 46-51
 27. Odżywianie się i wizerunek własnego ciała - postrzeganie przez młodzież gimnazjalną / Marta Kowalczuk.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2007, nr 12, s. 20-25
 28. Optymizm, radzenie sobie ze stresem i jakość życia osób z prawidłową i nadmierną wagą / Dorota Kalka.// Przegląd Psychologiczny. - T. 57, nr 4 (2014), s. 479-500
 29. Oswoić smoka - program wsparcia redukcji nadwagi / Magdalena Smaś-Myszczyszyn.// Świat Problemów. - 2015, nr 12, s. 36-40
 30. Otyłość - narastający problem wśród dzieci i młodzieży / Agnieszka Jarosz, Grażyna Nowicka.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2007, nr 1, s. 13-17
 31. Otyłość a jakość życia dziecka / Zofia Malec, Justyna Modrzejewska.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 1/2, s. 150-155, bibliogr.
 32. Otyłe dziecko na lekcji WF : nadwaga - palący problem / Dominika Zapotoczna.// Magazyn Trenera. - 2015, nr 36, s. 72-75
 33. Otyłość dzieci i młodzieży w Polsce - wyzwanie dla profikaltyki i edukacji zdrowotnej / Anna Oblacińska.// Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 2, s. 18—23
 34. Otyłość: rozdmuchany problem? / W. Wayt Gibbs.// Świat Nauki. - 2005, nr 7, s. 46-53
 35. Otyłość u dzieci / Grażyna Rowicka.// Wychowanie w Przedszkolu. – 2005, nr 1 s.38-41.
 36. Otyłość u najmłodszych / Magdalena Makarewicz-Wujec.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2009, nr 11, s. 23-26
 37. Otyłość w szkole : nie tylko zbędne kilogramy / Radosław Mysior.// Życie Szkoły. - 2014, nr 1, s. 12-15
 38. Otyły nie znaczy gorszy / Małgorzata Pawłowska, Anna Sadłowska.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 123-131
 39. Planeta grubasów / Barry M. Popkin.// Świat Nauki. - 2007, nr 10, s. 56-63
 40. Preferencje żywieniowe dzieci / Agnieszka Wilczewska.// Wychowawca. - 2014, nr 2, s. 13-15
 41. Problem otyłości dzieci i młodzieży / Beata Ziółkowska.// Remedium. - 2005, nr 7-8, s. 18-19
 42. Rodzina - otyłość u dzieci - problemy psychologiczne / Anna Rucińska-Niesyn, Paweł Izdebski.//W: Rodzina i praca w warunkach kryzysu. Łodź : Uniwersytet Łódzki, 2011. - S. 155-166, bibliogr.
  Sygn. CzytR   238757
 43. Rola nauczyciela wf : wsparcie młodzieży z nadwagą i otyłością / Ewa Brzozowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 3, s. 6-9
 44. Słodkie życie, ciężki problem / Elżbieta Binswanger-Stefańska.// Edukacja i Dialog. - 2015, nr 3-4, s.16-20
 45. Sprawność ruchowa dzieci otyłych / Zofia Malec, Justyna Modrzejewska, Jolanta Walaszek.// Nauczyciel i Szkoła. - 2007, nr 3/4, s. 239-243, bibliogr.
 46. Ucieleśnienie : psychiczne uwarunkowania otyłości u dzieci i osób w wieku dorastania / Joanna Radoszewska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2011.
 47. Uczeń z nadwagą / Jan Winnicki.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 43, s. 4
 48. Wpływ otyłości na sprawność fizyczną dzieci / oprac. Karolina Łagowska.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2016, nr 2, s. 17-18
 49. Wybrane aspekty występowania nadwagi i otyłości u dzieci i młodzieży / Karina Leksy.// Wychowanie na co Dzień. - 2006, nr 12, s. 14-17, bibliogr.
 50. Zaburzenia metaboliczne (nadwaga, otyłość, cukrzyca typu 2) w wieku rozwojowym - nowym problemem społeczno-medycznym / Irena Białokoz-Kalinowska, Irena Rutkowska.// W: Rehabilitacja w chorobach dzieci i młodzieży : diagnostyka funkcjonalna, programowanie rehabilitacji, metody leczenia fizjoterapeutycznego : praca zbiorowa. Warszawa : Wydawnictwo Lekarskie PZWL, 2012. - S. 166-172.
  Sygn. CzytR   241496
 51. Zagrożenie marginalizacją dzieci z nadwagą lub otyłością / Edyta Obodyńska.//W: Wspieranie rozwoju ucznia nieprzeciętnego w szkole ogólnodostępnej. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011. - S. 53-60, bibliogr.
  Sygn.  WypRz   238828,  WypRz   238829

 

 

 

Rzeszów, 8.09.2016 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Małgorzata Smulska