Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2018 r.
Oprac. Marta Głogowska

Ignacy Tokarczuk – biskup przemyski

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1988 do 2016.

Zebrane materiały dostępne w PBW w Przemyślu i/lub filiach:
Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku.

 

Druki zwarte:

 1. Apostolstwo ludzi świeckich w Kościele i świecie w ujęciu Biskupa Ignacego Tokarczuka (1965-1993) / Witold Jedynak. - Łańcut : [b. w.], 1998
  Przemyśl WP 110281
 2. Jak marmur krew, światło / Brat Wenanty Krzysztof ; wstęp Ignacy Tokarczuk ; posł. Maria i Mariusz Lachowiczowie. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 1997
  Przeworsk WK 49325
 3. Kazania pasterskie 1966-1992 / Ignacy Tokarczuk ; [wybór kazań i oprac. red. Jan Twardy]. - Przemyśl : Archidiecezja Przemyska, 1992
  Przemyśl WP 100739
 4. Kazania pod specjalnym nadzorem / Ignacy Tokarczuk ; materiały zebrała i wstępem opatrzyła Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : "Michalineum", 1998
  Przeworsk WK 40676
 5. Moc i wytrwałość / Ignacy Tokarczuk. - Kraków : "Znak", 1988
  Przeworsk WK 34755
  Przemyśl WP 100745
  Przemyśl WP 111565
  Przemyśl CzP 2
 6. "Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2012
  Jarosław WJ 54944
  Lubaczów WL 48307
  Przemyśl WP 105366
  Lubaczów WL 48708
  Przeworsk MKsK Reg.
 7. "Nie można zdradzić Ewangelii" : rozmowy z abp. Ignacym Tokarczukiem / rozmawiał, wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Wyd. 2 uzup. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział ; Kraków : Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, 2013
  Przeworsk WK 51365
  Przemyśl WP 106330
  Jarosław WJ 55340
 8. Non omnis moriar : abp Ignacy Tokarczuk we wspomnieniach / relacje zebr., wstępem i przypisami opatrzył Mariusz Krzysztofiński. - Rzeszów : Instytut Pamięci Narodowej - Komisja Ściągania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu. Oddział, Uniwersytet Rzeszowski ; Lwów : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 2016
  Przemyśl WP 11151
  Jarosław WJ 56688
  Lubaczów WL 50611
  Przeworsk MKsK Reg.
 9. Od Zbaraża do Przemyśla / Ignacy Tokarczuk ; wstęp, oprac., wywiady Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : "Michalineum", 1998
  Przemyśl CzP 00/09(438-11-13)Premisliana
 10. W służbie Kościoła i narodu / Ignacy Tokarczuk ; materiały zebrała i wstępem opatrzyła Lucyna Żbikowska. - Marki-Struga : "Michalineum", 1997
  Przeworsk WK 40692
 11. Wybrał go Jezus... : Ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) / Bernadeta Lipian. - Jarosław ; Rzeszów : "Bonus Liber" Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2013
  Jarosław WJ 55670
  Jarosław CzJ 94(438)
 12. Zapomniany lwowski bohater ks. Stanisław Frankl / Wacław Szetelnicki ; z przedm. ks. biskupa Ignacego Tokarczuka ordynariusza przemyskiego. - Sandomierz : Wydawnictwo Diecezjalne, [2001]
  Przemyśl WP 105518
 13. Z arcybiskupem w nowe tysiąclecie : (rzecz o abp. I. Tokarczuku). Cz. 1 / oprac., wywiady, kom., przypisy Lucyna Żbikowska. - Marki : "Michalineum", 2001
  Przemyśl WP 108457

 

Artykuły z czasopism:

 1. ABP Ignacy Tokarczuk : 70 lat kapłaństwa / Monika Polita.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2012, nr 7, s. 6
 2. Abp Tokarczuk był podsłuchiwany / pab [Przemysław Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 6 (2283), s. 14
 3. Abp Tokarczuk, Kościół, władza, opór : Dni Kultury Chrześcijańskiej / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2014, nr 19 (13 V), s. 8
 4. Abp Tokarczuk spoczął w kryptach atchikatedry : kondolencje po śmierci legendarnego biskupa przesłał papież Benedykt XVI / Paweł Bugira ; fot. Dariusz Delmanowicz ; fot. Dariusz Delmanowicz.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 2(2331) 9 styczeń, s. 16, 25
 5. Arcybiskup Tokarczuk patronem 2018 roku / del [Dariusz Delmanowicz].// Życie Podkarpackie. - 2017, nr 25 (21 VI), s. 7
 6. Biskup niezłomny / UG [Urszula Gielo].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 25 (24 VI), s. 8
 7. Budował kościoły i zbliżał ludzi do Boga : ojciec duchowy polskiej opozycji - arcybiskup Ignacy Tokarczuk - laureatem nagrody "Świadek historii" / Agnieszka Niemiec.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 11(11) 11 wrzesień, s. 2
 8. Budował kościoły i zbliżał ludzi do ołtarza : zmarł ojciec duchowy polskiej opozycji, arcybiskup Ignacy Tokarczuk / Agnieszka Niemiec.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 1 (26) 1 styczeń, s. 3
 9. Działalność biskupa Ignacego Tokarczuka w diecezji przemyskiej w warunkach PRL-u / Sabina Bober.// Dzieje Najnowsze. - R. 37, nr 1 (2005), s. 169-173
 10. "Gorące" refleksje w 98. rocznicę urodzin / Krzysztof Fil.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 2, s. 20
 11. Izba pamięci poświęcona abp. Tokarczukowi / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2016, nr 1 (6 I), s. 4
 12. Krytyka PRL w kazaniach biskupa Ignacego Tokarczuka / Sabina Bober.// Dzieje Najnowsze. - R. 38, nr 1 (2006), s. 123 – 140
 13. Księdza Ignacego Tokarczuka "Dziennik duchowy" z lat 1959-1965 / Józef Wołczański.// W: Super omnia veritas : księga dedykowana księdzu profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej. - Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 2015. - (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej ob. łac. w Krakowie. Seria B., Studia ; t. 11). - S. 701-731
 14. Najstarszy biskup w Polsce : biskup niezłomny / pab [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 5(2282), s. 10
 15. Niezwykły jubileusz : [Arcybiskup - Senior Ignacy Tokarczuk] / Krzysztof Fil.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 7 lipiec-sierpień, s. 3
 16. Niósł nadzieję, nie gasił słabych płomieni : pogrzeb arcybiskupa Ignacego Tokarczuka / tekst i zdj. Jacek Błoński.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 2(27) 8 styczeń, s. 5
 17. Odszedł biskup niezłomny. Abp Ignacy Tokarczuk (1918-2012) : zmarł niestrudzony bojownik o wolność / Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 1 (2330) 2 styczeń, s. 6
 18. Pamiętamy... / Bernadeta Suchorzepka.// Nasz Przemyśl. - 2014, nr 3, s. 17
 19. Słowo Pasterskie Abpa Ignacego Tokarczuka po wizycie Ojca Świętego Jana Pawła II w Przemyślu / Ignacy Tokarczuk.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 6, s. 6
 20. To się działo naprawdę / Krzysztof Fil ; fot. W. Wołczyk ; fot. W. Wołczyk.// Nasz Przemyśl. - 2012, nr 2 (89), s. 3
 21. Ubecy cały czas nas śledzili : przyjaciele i współpracownicy wspominają abpa Ignacego Tokarczuka / Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 1 (2330) 2 styczeń, s. 7
 22. Uroczystości religijne z udziałem przedstawicieli Episkopatu Polski we wrześniu 1972 roku na terenie Diecezji Przemyskiej (Miejsce Piastowe, Stara Wieś, Dębowiec) w świetle materiałów Służby Bezpieczeństwa / Mariusz Krzysztofiński.// W: Super omnia veritas : księga dedykowana księdzu profesorowi Tadeuszowi Śliwie w 90. rocznicę urodzin i 50-lecie pracy naukowej. - Lwów ; Kraków : Wydawnictwo Bł. Jakuba Strzemię Archidiecezji Lwowskiej Ob. Łac., 2015. - (Biblioteka Historyczna Archiwum Metropolii Lwowskiej ob. łac. w Krakowie. Seria B., Studia ; t. 11). - S. 422-434
 23. [Wybrał Go Jezus... : ks. Arcybiskup Ignacy Tokarczuk (1918-2012) - recenzja] / Bogusław Kuźniar.// Rocznik Historyczno-Archiwalny. - T. 23 (2011-2012)[dr. 2013], s. 245-246
 24. Wystawa poświęcona ks. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi / Małgorzata Młynarska.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2011, nr 1 - 2, s. 16 – 17
 25. Wystawa poświęcona ks. Arcybiskupowi Ignacemu Tokarczukowi / Małgorzata Młynarska.// Biuletyn Informacyjny Miasta Jarosławia. - 2011, nr 1 - 2, s. 16 – 17
 26. Z przemyskiej oficyny wydawniczej. Cz. 1, Publikacje dotyczące historii lokalnego Kościoła / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2016, nr 2, s. 19

 

Dokumenty dźwiękowe:

 1.  Ślad pamięci. CD 5 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  Lubaczów WL 353 SL
  Przemyśl WP 373/E/ae
  Jarosław WJ 289/DVD
  Przeworsk WK 159 DO
 2. Ślad pamięci. CD 7 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2010
  Lubaczów WL 355 SL
  Przemyśl WP 375/ae
  Jarosław WJ 291/DVD
  Przeworsk WK 161 DO

 

Autor: Marta Głogowska