Jasło i okolice 2009-2017

Krosno

WYDAWNICTWA ZWARTE
1. 50 lat społecznego działania Stowarzyszenia Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego / Wiesław Hap, Felicja Jałosińska, Henryk Zych. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2015.
JM 73730
2. 50 lat twórczości Mieczysława Mikulskiego : fotografa dokumentalisty / Felicja Jałosińska. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2016.
JM 73882
3. 60 lat twórczości Mieczysława Wieteski, fotografa jasielskiego : katalog z wystawy 01.10.2012r. - 31.10.2012r. / Felicja Jałosińska. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasla i Regionu Jasielskiego, 2013.
JM 73092
4. Cmentarze wojenne z I wojny światowej : gawęda przewodnicka. Cz. 1, Okręg I - Nowy Żmigród, Okręg II - Jasło / Roman Frodyma. - Krosno : "Ruthenus", 2015. Cz 136710, SM 54234 5. Encyklopedia Jasła / pod red. Zdzisława Świstaka. – Jasło : Zdzisław Świstak, 2010.
JM 72684, JCz 72235, Cz 132460
6. Inspektorat ZWZ-AK Jasło / tekst Waldemar Półchłopek ; 1ountry. Czesław Nowak ; Muzeum Historyczne Pałac w Dukli ; Zarząd Okręgu Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Krośnie. – Krosno : „Ruthenus”, [2009].
Cz 11566/B
7. Jasielska służba zdrowia / oprac. Łukasz Pietrus, Zdzisław Świstak, Marian Zawiliński. – Jasło : Polskie Towarzystwo Lekarskie Koło w Jaśle, 2010. JM 71797 8. Jasielskie pomniki i obeliski / Felicja Jałosińska, Jacek Nawrocki. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2009.
JM 71339
9. Jasło w odbudowie i rozbudowie na fotografiach i pocztówkach w okresie 1945-1985 roku : katalog z wystawy 12.10.2011r. – 12.11.2011r. / Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2011.
JCz 72651
10. Jaślanie znani i nieznani / Wiesław Hap, Zdzisław Świstak. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2016.
JCz 73955
11. Kalendarium : 15 lat odbudowy Jasła od 1946 do 1960 roku / Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasla i Regionu Jasielskiego, 2013. JCz 73190
12. Kalendarium : 20 lat rozbudowy Jasła od 1970 do 1989 roku / Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2012. JCz 72695
13. Kalendarium : 9 lat rozbudowy Jasła od 1961 do 1969 roku / Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2015. JM 73534
14. Kalendarium dziejów Jasła od 1939 do 1945 roku / Wiesław Hap, Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2009. JCz 71794
15. Katalog zdjęć mogił zabytkowych na Starym Cmentarzu w Jaśle : stan z 1984 roku / Felicja Jałosińska ; [tekst Grzegorz Chomicki ; zdj. Mieczysław Mikulski]. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2010.
JCz 71795
16. Klasztory w życiu Jasła na przestrzeni jego dziejów / Felicja Jałosińska, Mariusz Świątek, Zdzisław Świstak. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2016.
JM 73883
17. Kompendium dziejów Jasła od zarania do 2000 roku : publikacja ukazała się z okazji 650-lecia nadania praw miejskich / Felicja Jałosińska. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2016.
JCz 73881
18. Ks. Jan Rąb / Zdzisław Świstak. – Iwonicz Zdrój : Parafia Rzymskokatolicka p.w. Św. Iwona i Matki Bożej Uzdrowienia Chorych w Iwoniczu Zdroju, 2011.
M 131564
19. Lotnicy ziemi jasielskiej / Stanisław Fryc. – Wyd. 2 popr. – Jasło : Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2009.
Cz 131394
20. Opacie : od zarania jego powstania po dzień dzisiejszy na tle dziejów Kraju : 1378 – 2012 / Marian Szarek. – Opacie : Rada Sołecka i Zespół Szkół ; Trzcinica : Gminny Ośrodek Kultury, 2012.
JM 72904
21. Piękno tworzone w trudzie : u progu 10-lecia Jasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku 2007 – 2017 / red. Wyd. Irena Becla, Waleria Ćwik. – Jasło : Jasielskie Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku, 2016.
JM 73908
22. Piloci Podkarpacia / Stanisław Fryc. – Jasło : nakł. Aut., 2010.
M 131397, Cz 131396
23. Pokłosie obchodów Jubileuszu 70-lecia Szkoły Podstawowej im. Macieja Rataja w Opaciu / Marian Szarek. – Opacie : Szkoła Podstawowa, Społeczne Gimnazjum i Rada Sołecka w Opaciu ; Gminny Ośrodek Kultury w Jaśle z/s w Trzcinicy, 2014.
JM 73465
24. Powiat jasielski – wędrówka po unikalnym świecie przyrody i kultury = Jasło 3ountry – wandering through the unique world of nature and culture / [aut. Tekstu Dominik Wróbel, Edwin Bebło ; tł. Zbigniew Waszkiel ; aut. Fot. Agnieszka i Damian Nowak]. – Jasło : Starostwo Powiatowe, 2009. JCz 72687 25. Powiat jasielski – wędrówka po unikalnym świecie przyrody i kultury = Jasło 3ountry – wandering through the unique world of nature and culture / [aut. Tekstu Dominik Wróbel, Edwin Bebło ; tł. Zbigniew Waszkiel ; aut. Fot. Agnieszka i Damian Nowak]. – Wyd. 1, dodr. – Jasło : Starostwo Powiatowe, 2013.
M 135731, Cz 135730
26. Rocznik Jasielski. T. 7 / zespół red. Wiesław Hap – przewodn., Felicja Jałosińska – zastępca przewodn., Ewa Pietraszek, Andrzej Gawlewicz, Józef Laskowski, Jacek Nawrocki, Mariusz Skiba. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2012.
JM 73093
27. Rocznik Jasielski. T. 8 / zespół red. Wiesław Hap – przewodn., Felicja Jałosińska – zastępca przewodn.,Katarzyna Barzyk, Andrzej Gawlewicz, Tomasz Kasprzyk, Robert Michałowski. – Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2017.
JM 74177
28. Sądy w Jaśle w latach 1888-2009 : zarys historyczny / Waldemar Basak, Marek Szydłowski, Wiesław Kurowski. – Krosno : „Ruthenus”, 2012. M 134156 29. Solidarność jasielska : 1980-1989 / Ewa Jaworska. – Jasło : nakł. Autora, 2010.
JM 72696
30. Sto lat Czarnych Jasło / Stanisław Fryc. – Jasło : GAMRAT, 2010.
JM 71796, Cz 129300
31. Udział obwodu jasielskiego w powstaniu styczniowym : biografia Jana Siwińskiego (1845-1924) – powstańca i zesłańca z Harklowej / Andrzej Stanisław Sepioł. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2009.
JM 71341
32. W służbie Marsa i Hestii / Bronisława i Stanisław Józefowiczowie ; oprac. Irena Homola-Skąpska ; Polska Akademia Umiejętności. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 2010.
JM 73089
33. Z dziejów Narodowej Organizacji Wojskowej w powiecie jasielskim / Stanisław Fryc. - Wyd. 2 popr. - Jasło : Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, 2011.
JM 72649, Cz 131395
34. Zespół Szkół nr 3, Zespół Szkół Chemicznych, Technikum Chemiczne im. profesora Stanisława Pawłowskiego w Jaśle : 1962-2012 / przewodn. zespołu red.Maria Roś. - Jasło : Komitet Organizacyjny Obchodów 50-lecia Szkoły, 2012.
JM 72889
35. Ziemia jasielska naszą małą ojczyzną / Wiesław Hap. - Wyd. 2 rozsz. i uzup. - Jasło : Stowarzyszenie Miłośników Jasła i Regionu Jasielskiego, 2014.
JM 73442

ZBIORY MULTIMEDIALNE

36. Ślad pamięci. CD 2 [Dokument dźwiękowy] : rozmowy Andrzeja Zajdla z historykami rzeszowskiego IPN / Polskie Radio Rzeszów. - Rzeszów : IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, [2010]. BM 2/PŁCD, CzM 154/PŁCD

Autor: Grażyna Jędryczka