„Doradztwo zawodowe” (zestawienie bibliograficzne PBW Rzeszów - Filii w Mielcu)

Rzeszów

Wydawnictwa zwarte :

 1. Człowiek w nowoczesnej organizacji : wybrane problemy doradztwa zawodowego i personalnego / Włodzimierz Chojnacki, Andrzej Balasiewicz. - Toruń : Adam Marszałek, 2005.
  Mielec BMWyp   55893
 2. Człowiek w środowisku pracy / pod red. Grażyny E. Kwiatkowskiej i Anny Siudem. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Mielec BMWyp 60364
 3. Diagnozowanie potrzeb edukacyjnych powiatowego rynku pracy / pod red. Henryka Bednarczyka, Ireneusza Woźniaka. - Wyd. 2 popr. - Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2003.
  Mielec BMWyp 61786
 4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe : przykładowe rozwiązania / [pod red. Agnieszki Pfeiffer ; aut. Maciej Barczak i in.] ; Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2014.
  Mielec BMWyp 66289
 5. Doradztwo personalne i zawodowe / Izabela Stańczyk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Mielec BMWyp 61851
 6. Doradztwo zawodowe : wybrane metody badań / Anna Paszkowska-Rogacz. - Warszawa : "Difin", 2009.
  Mielec BMWyp 58833
 7. Drogi kariery : jak wspomagać rozwój zawodowy dzieci i młodzieży / Teresa Chirkowska-Smolak, Aleksander Hauziński, Marcin Łaciak. - Warszawa : "Scholar", 2011.
  Mielec BMWyp 61322
 8. Edukacyjno - zawodowe wybory młodzieży gimnazjalnej / Iwona Mandrzejewska-Smól. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
  Mielec BMWyp 59705
 9. Informator o zawodach szkolnictwa zawodowego / Dorota Obidniak, Agnieszka Pfeiffer, Maria Suliga. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2013.
  Mielec BMCzy 61912
 10. Jak towarzyszyć uczniom w rozwoju społeczno-zawodowym? : gry szkoleniowe i scenariusze zajęć do pracy z młodzieżą / Iwona Kania. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Mielec BMWyp 59374
 11. Jaki wybrać zawód? : zaplanuj swoją przyszłość / Katharine Brooks ; [tł. z jęz. ang. Witold Turant]. - Bydgoszcz : "Branta", 2010.
  Mielec BMWyp   59502
 12. Jaki zawód wybrać? : scenariusze godzin wychowawczych / Bolesław Bielak. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2008.
  Mielec BMWyp 58611
 13. Kim chcesz być : wybierz zawód najlepszy dla Ciebie / Paweł Gnatek. - Gliwice : "Helion", 2012.
  Mielec BMWyp 62080
 14. Metoda projektu w doradztwie zawodowym : scenariusze warsztatów dla dzieci i młodzieży / Joanna Nawój-Połoczańska. - Warszawa : "Difin", 2018.
  Mielec BMWyp 67424
 15. Między szkołą a rynkiem pracy : doradztwo zawodowe w szkołach zawodowych / Małgorzata Rosalska, Anna Wawrzonek. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Mielec BMWyp 61191
 16. Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu (na przykładzie licealistów z Podkarpacia) / Małgorzata Dubis. - Kraków : "Impuls", 2011.
  Mielec BMWyp 60035
 17. Młodzieżowy Kwestionariusz Zainteresowań Zawodowych - MŁOKOZZ : podręcznik / Anna Paszkowska-Rogacz, Krystyna Lelińska. - Warszawa : Fundacja Realizacji Programów Społecznych, 2011.
  Mielec BMWyp 61071
 18. Nowe trendy w orientacji i doradztwie zawodowym w gimnazjum : innowacyjne metody działań / Urszula Małgorzata Fiała. - Poznań : "eMPi2", 2009.
  Mielec BMWyp 59735
 19. Orientacja zawodowa : przewodnik nauczyciela gimnazjum i szkoły podstawowej / Ludmiła Krawczyk, Antoni Kulpa, Małgorzata Maicka. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1999.
  Mielec BMCzy 53134
 20. Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Daniel Kukla, Monika Czerw-Bajer. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Mielec BMWyp 61312
 21. Pedagogika pracy : doradztwo zawodowe / pod red. Henryka Bednarczyka, Janusza Figurskiego, Mirosława Żurka. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji, 2005.
  Mielec BMWyp   58703
 22. Planowanie kariery a Interaktywna sieć zawodów : scenariusze zajęć warsztatowych w pracy doradców zawodowych / Krystyna Lelińska. - Warszawa : "Difin", 2016.
  Mielec BMWyp 66987
 23. Podstawy poradnictwa kariery : poradnik dla nauczycieli / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2011.
  Mielec BMWyp 61573
 24. Pomaganie z pasją : poradnictwo edukacyjno-zawodowe w poradni psychologiczno-pedagogicznej / Anna Jaskulska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2015.
  Mielec BMWyp 66867
 25. Poradnictwo kariery : systemy i sieci / Marcin Szumigraj. - Warszawa : "Łośgraf", 2011.
  Mielec BMWyp 60161
 26. Poradnictwo kariery przez całe życie / Dorota Pisula. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2009.
  Mielec BMWyp 61790
 27. Poradnictwo zawodowe : rozwój zawodowy w ujęciu przekrojowym / Daniel Kukla, Wioleta Duda (red.). - Warszawa : "Difin", 2016.
  Mielec BMWyp 66897
 28. Poradnictwo zawodowe dla osób z grupy szczególnego ryzyka : wybrane aspekty. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Mielec BMWyp 59409
 29. Praktyki zarządzania kapitałem ludzkim w doradztwie zawodowym. - Warszawa : "Difin", 2012.
  Mielec BMWyp 62100
 30. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : innowacyjny program zajęć edukacyjnych z pakietem edukacyjnym / Agnieszka Mikina. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013.
  Mielec BMWyp 61998
 31. Rozwój zainteresowań uczniów gimnazjum drogą do kariery : metoda projektów w praktyce edukacyjnej : doświadczenia z projektu / Agnieszka Mikina [i in.]. - Warszawa : Ecorys Polska, 2013.
  Mielec BMWyp 62235, BMWyp   62236
 32. Szkolenie zawodowe i planowanie osobistego rozwoju dla uczniów z zaburzeniami ze spektrum autyzmu : praktyczne materiały dla szkół / Vicki Lundine, Catherine Smith. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna" : Fundacja "Synapsis", 2008.
  Mielec BMWyp 57819
 33. W kręgu działań pomocowych i poradniczych / red. nauk. Joanna Kozielska, Agnieszka Skowrońska-Pućka. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2016.
  Mielec BMWyp 67037
 34. Warsztat doradcy zawodu : aspekty pedagogiczno-psychologiczne / Bożena Wojtasik. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 1997.
  Mielec BMCzy 52498
 35. Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego : przewodnik dla nauczyciela i doradcy / Małgorzata Rosalska. - Warszawa : Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, 2012.
  Mielec BMWyp 61914
 36. Wielowymiarowość poradnictwa w życiu człowieka. - Warszawa : "Difin", 2011.
  Mielec BMWyp 61522
 37. Współczesne problemy poradnictwa i edukacji zawodowej. - Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych ; Radom : Instytut Technologii Eksploatacji. Państwowy Instytut Badawczy, 2007.
  Mielec BMWyp 58340
 38. Zawodoznawstwo : wiedza o współczesnej pracy / Zdzisław Wołk. - Warszawa : "Difin", 2013.
  Mielec BMWyp   61910

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Absolwent - pierwszy krok w przyszłość zawodową.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 39-40
 2. Biblioteka szkolna wsparciem doradztwa zawodowego / Małgorzata Solecka-Koplin.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 11, s. 5-6
 3. Blokady komunikacji / Magdalena Sakowska.// Psychologia w Szkole. - 2010, nr 1, s. 152-154
 4. Co z tą przyszłością? - rzecz o planach młodzieży / Lidia Golba [i in.].// Doradca Zawodowy. - 2012, nr 1, s. 42-46
 5. Coaching, czy doradztwo zawodowe? / Anna Grygorcewicz, Sylwia Prawdzik ; rozm. przepr. Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 2, s. 22-26
 6. Czy szkoły skutecznie pomagają wejść młodzieży na rynek pracy? : druzgocący raport IBE i jak sobie w tej sytuacji radzić// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 16-18
 7. Dekalog doradcy zawodowego / Jacek Żyro.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 22-24
 8. Diagnozowanie talentów jako warunek efektywnego Doradztwa zawodowego i Coachingu kariery / Przemysław Walter.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 4, s. 8-12
 9. Dojrzewanie do zawodu / Ilona Gołębiewska.// Wychowawca. - 2016, nr 6, s. 22-24
 10. Doradca zawodowy bezwzględnie ważny? / Anna Sarczyńska.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 7-9
 11. Doradca zawodowy "na wybiegu" : rzecz o promocji poradnictwa zawodowego / Przemysława Nowak, Zbigniew Brzeziński.// Doradca Zawodowy. - 2012, nr 3, s. 21-23
 12. Doradztwo - między teorią a praktyką / Zdzisława Barankiewicz.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-77
 13. Doradztwo zawodowe / Maria Baczyńska. // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 2, s. 27-28
 14. Doradztwo zawodowe dla osób z niepełnosprawnością / Anna Góral. // Doradca Zawodowy. - 2013, nr 4, s. 24
 15. Doradztwo zawodowe - świadomy wybór - pewny sukces / Lucja Orzechowska.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 5, s. 35-37
 16. Doradztwo zawodowe vs doradztwo personalne / Patrycja Dorsz vel Drożdż.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 18-21
 17. Doradztwo zawodowe w bibliotece / Łukasz Ślusarczyk.// Poradnik Bibliotekarza. - 2008, nr 9, s. 35-37
 18. Gimnazjalista planuje swoją karierę i oczekuje wsparcia / Aniela Kobusińska-Luty.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 1, s. 32-34
 19. Instrukcja obsługi nastolatka : co z niego wyrośnie? - sprawdź, pomóż, ukierunkuj! / Wojciech Kreft.// Doradca Zawodowy. - 2012, nr 1, s. 11-13
 20. Jak wybierać zawód? : predyspozycje, czy prognozy? / Katarzyna Potasznik.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 2, s. 18-20
 21. Jakie działania z doradztwa edukacyjno-zawodowego powinna realizować szkoła?// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 19-22
 22. Kierunki rozwoju polskiego rynku pracy z uwzględnieniem roli headhunterów / Agnieszka Drzewiecka.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 3, s. 12-14
 23. Kontrole po nowemu - strach się bać... - kto kontroluje doradztwo edukacyjno-zawodowe w szkole. // Doradca Zawodowy. - 2013, nr 2, s. 48-51
 24. Nauczanie kreatywności - szczególne wyzwanie dla doradztwa zawodowego / Anna Sarczyńska.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 2, s. 5-8
 25. Nauczyciel bibliotekarz jako doradca zawodowy / Joanna Falborska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 1, s. 16-17
 26. Nie bądź ignorantem, zacznij już dziś! : praca z dzieckiem ze szkoły podstawowej w określaniu skłonności zawodowych / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 1, s. 35-38
 27. Pomoc w wyborze lepszej przyszłości / Tomasz Sobierajski.// Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 12, s. 74-73
 28. Pomoc w wyborze zawodu / Katarzyna Chrąściel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 10, s. 42-45
 29. Przed wyborem zawodu / Lidia Golba.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 74-79
 30. 7 rzeczy, których nie należy mówić podczas rozmowy rekrutacyjnej.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 34-36
 31. Skok z 12 piętra, czyli jak mądrze konstruować karierę? : o projekcie tutoringu kariery inspirowanym koncepcją Marka Sawickasa / Bogna Bartosz, Szymon Bąk.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 40-45
 32. Wizerunek Doradcy Zawodowego / Filip Zaręba.// Doradca Zawodowy. - 2014, nr 4, s. 5-7
 33. Wykorzystaj swoją szansę! - sekrety poszukiwania pracy / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2012, nr 4, s. 32-35
 34. Zastosowanie coachingu w systemie edukacji / Justyna Tarasiuk.// Doradca Zawodowy. - 2015, nr 4, s. 54-57
 35. Zostań edukatorem przyszłości - Trenerem online! / Agnieszka Ciereszko.// Doradca Zawodowy. - 2016, nr 1, s. 57-58
 36. Żeby zawód nie zawiódł / Ela Binswanger.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 5-6, s. 56-59

 

Autor: Elżbieta Minorczyk