Prawa człowieka. Prawa dziecka.

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła : Urszula Buczkowska


Prawa człowieka. Prawa dziecka.

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 1999-2008


WYDAWNICTWA ZWARTE

1. Godność osoby ludzkiej podstawą praw człowieka / Franciszek Janusz Mazurek. – Lublin, 2001
   Przemyśl CzP 34

2. Konwencja o prawach dziecka – analiza i wykładnia / praca zbiorowa pod red. Tadeusza Smyczyńskiego. Poznań, 1999
   Przemyśl CzP 34

3. Ochrona człowieka w świetle prawa Rzeczypospolitej Polskiej : materiały z II Międzynarodowej Konferencji Naukowej Mierki 18-19 października 2001 / pod red. Stanisława Pikulskiego. – Olsztyn, 2002
   Przemyśl CzP 34

4. Prawa człowieka : prawo, instytucje, stosunki międzynarodowe / Roman Kuźniar. – Warszawa, 2006
   Przemyśl CzP 34

5. Prawa człowieka i ich ochrona : podręcznik dla studentów prawa i administracji / [ aut. Bożena Gronowska i In.]. – Toruń, 2005
   Przemyśl CzP 34

6. Prawa dziecka : deklaracje i rzeczywistość / [ pod red.] Jadwigi Bińczyckiej. – Kraków, 1999
   Przemyśl CzP 34

7. Rzeczywistość praw dziecka w rodzinie / Anna Kwak, Andrzej Mościskier. – Warszawa, 2002
   Przemyśl CzP 34

8. Wolności i prawa człowieka w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej / pod red. Marka Chmaja. – Warszawa, 2008
   Przemyśl CzP 34

9. Wolności i prawa socjalne oraz orzecznictwo konstytucyjne / Jerzy Oniszczuk. – Warszawa, 2005
   Przemyśl CzP 34

10. Współczesne kierunki w opiece nad dzieckiem : wybór tekstów / red. Nauk. Zofia Waleria Stelmaszuk. – Warszawa, 1999
   Przemyśl CzP 34


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

1. Ale jak mam narysować Europejczyka?: czyli o edukacji na rzecz praw człowieka czyli o Kompasie / Dariusz Grzemny // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 4/5, s. 4-9

2. Co to są prawa człowieka? / Marek Nowicki // Niebieska Linia. – 2000,nr 1, s. 6-9

3. Czy uczniom potrzebny jest specjalny rzecznik? / Arleta Biegańska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 14-15

4. Czy uczyć znajomości praw człowieka i praw dziecka w szkole podstawowej / Lidia Wojtaszewska // Dyrektor Szkoły. – 2007, nr 10, s. 22-23

5. Czy w Polsce przestrzega się praw dziecka? / Elżbieta Palej // Edukacja i Dialog. – 2001, nr 7, s. 6-11

6. Dawno, dawno temu o prawach dziecka nikt nie słyszał… : scenariusz lekcji / Iwona Ambroziak, Ewa Piwczyk // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 2, s. 28-29

7. Dziecko a zagrożenia współczesnego świata / Jolanta Andrzejewska, Iwona Zwierzchowska // Wychowanie w Przedszkolu. – 2007, nr 2, s. 49-50

8. Dziecko w obliczu  prawa. Cz. 1 / Mirosław Kaczmarek // Remedium 2006, nr 10, dodatek s. 18-19

9. Dziecko w obliczu  prawa. Cz. 2 / Mirosław Kaczmarek // Remedium 2006, nr 12, dodatek s. 18-19

10. Edukacja o prawach człowieka – problemy realizacyjne / Małgorzata Kozak // Nowa Szkoła. – 2007, nr 8, s. 10-18

11. Jak mówić o prawach dziecka / Mirosław Kaczmarek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2002, nr 6, s. 19-21

12. Jako uczeń mam prawo… : propozycja zajęć na temat praw ucznia / Ewa Piwczyk, Iwona Ambroziak // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 16-17

13. Kompas-edukacja o prawach dziecka pracy z młodzieżą // Wszystko dla Szkoły. – 2006, nr 6, s. 18-24

14. Konwencja Praw Dziecka- konkurs / Barbara Kawa, Monika Żmuda // Wszystko dla Szkoły. – 2003, nr 10, s. 14-17

15. O prawach dziecka całkiem poważnie / Elżbieta Czyż ; rozm. przepr. Anna Staszewska // Niebieska Linia. – 2001, nr 4, s. 16-18

16. O trudnym dzieciństwie / Jadwiga Raczkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2007, nr 6, s. 44-54

17. Ochrona dzieci : raport ONZ 2006 / Agnieszka Czapczyńska // Niebieska Linia. – 2007, nr 3, s. 32-34

18. Od poczęcia do naturalnej śmierci : potrzeba wzmocnienia konstytucyjnej ochrony życia człowieka / Antoni Zięba // Wychowawca. – 206, nr 10, s. 28-29

19. Polskie tradycje w ustanawianiu praw dziecka / Ewa Berkowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 10, s. 46-50

20. Prawa człowieka / Konrad Wróblewski // Cogito. – 2007, nr 8, dodatek s. 76-78

21. Prawa człowieka w polityce zagranicznej / Agnieszka Bieńczyk-Missala // Sprawy międzynarodowe. – 2003, nr 3, s. 88-115

22. Prawa dziecka / Eugen Verhellen // Kwartalnik Pedagogiczny. – R. 46, nr 3/4 (2001), s. 57-75

23. Prawa dziecka a świat polityki / Alicja Grześkowiak // Wychowawca. – 2000, nr 12, s. 14-17

24. Prawa dziecka ; scenariusz zajęć dla klasy II / Elżbieta Jaworska-Sęk // Życie Szkoły. – 2003, nr 8, s. 495-497

25. Prawa dziecka a szkoła / Wiesława Walc // Nowa Szkoła. – 2005, nr 6, s. 16-24

26. Prawa dziecka po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej / oprac. Mira Prajsner // Remedium. – 2005, nr 1, dodatek s. I-III

27. Prawa dziecka przed sądem. Cz. 1 / Jacek A. Świeca // Niebieska Linia. – 2005, nr 4, s. 26-28

28. Prawa i powinności człowieka : scenariusz zajęć dla klasy IV / Danuta Wlazły // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 10, s. 12

29. Prawa ucznia na przykładzie prawa do prywatności / Beata Bocian // Nowa Szkoła. -  2008, nr 2, s. 30-39

30. Prawo do nauki – podsumowanie i rekomendacje monitoringu Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2003, nr 7, s. 13-18

31. Prawo dziecka do godnego życia / Hanna Czerwińska // Remedium. – 2003, nr 2, s. 1-3

32. Prawo dziecka do swobodnej wypowiedzi / Maria Braun-Gałkowska // Edukacja i Dialog. – 2003, nr 10, s. 30-33

33. Prawo dziecka do tajemnicy / Dorota Ruszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2008, nr 1, s. 17-20

34. Prawo dziecka do zdrowia / Genowefa Pańtak // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 52-54

35. Realizacja prawa dzieci do zdrowia w Polsce w świetle inicjatyw europejskich / Janusz Szymborski // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2006, nr 1, s. 9-13

36. Rola geografii w kształtowaniu postaw tolerancji / Joanna Szczepankiewicz Battek. // Geografia w Szkole. – 2007, nr 1, s. 26-28

37. Wartości azjatyckie, prawa człowieka i globalizacja / Jerzy J. Smolicz // Kultura i Społeczeństwo. – 2002, nr 3, s. 63-78

38. Współczesne wyzwania wobec praw człowieka / Zdzisław Kędzia // Sprawy międzynarodowe. – 2003, nr 3, s. 5-35

39. Z perspektywy praw człowieka (cz. I ) / Anna Staszewska // Niebieska Linia. – 2001, nr 2, s. 16-18

40. Z perspektywy praw człowieka (cz. II ) / Anna Staszewska // Niebieska Linia. – 2001, nr 3, s. 22-24

41. Zadania szkoły w zakresie ochrony praw dziecka / Krystyna Grad // Nowa Szkoła. – 2005, nr 9, s. 56-58

42. Znam swoje prawa: (konkurs szkolny na temat praw dziecka) / Joanna Pelikan // Wszystko dla Szkoły. – 2008, nr 4, s. 18-19

Autor: Urszula Buczkowska