Jan Paweł II – Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Marta Wąsacz

 

Jan Paweł II - Życie i twórczość

Bibliografia przedmiotowa:

 

Druki zwarte:

 1. Antropologia, wychowanie, miłość : zarys antropologii wychowania Jana Pawła II / Janusz Miąso. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2004
 2. Apostoł pokoju : podróże apostolskie Jana Pawła II / [oprac. Adam Wieczorek]. - Warszawa : "Pax", 1987
 3. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002
 4. Autobiografia / Jan Paweł II ; wybrała i ułożyła Justyna Kiliańczyk-Zięba. - Wyd. 3. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2005
 5. Błogosławię tę ziemię : Jan Paweł II na Podkarpaciu 1997 / Tadeusz Budziński ; [przedm. Józef Michalik]. - Olszanica : "Bosz", 1997
 6. Bóg, człowiek i polityka : człowiek w teorii Jana Pawła II / Dionizy Tanalski. - Warszawa: "Książka i Wiedza", 1986
 7. Bóg i człowiek w poezjach i dramatach Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Jan Machniak. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2007
 8. Chrześcijanin a współczesność / red. nacz. Jan Pławicki. - Wrocław : Instytut Prasy i wydawnictw "Novum", 1987
 9. Cierpienie ma tysiąc twarzy : Jan Paweł II i chorzy / oprac. Zdzisław Ryn. - Kraków : "Znak", 1988
 10. Człowiek i kultura : prolegomena do Wojtyliańskiej myśli antropologicznej / Ryszard Wójtowicz. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2010
 11. Człowiek jest osobą : podstawy antropologii filozoficznej Karola Wojtyły / Jan Galarowicz. - Kęty : "Antyk", 2000
 12. Człowiek stulecia : życie i czasy papieża Jana Pawła II / Jonathan Kwitny ; tł. [z ang.] Barbara Sławomirska ; [przedm. Jerzy Eisler]. - Warszawa ; Chicago : "Fijorr Publishing Company", 1998
 13. Człowiek w poszukiwaniu zagubionej tożsamości : "Gdzie jesteś Adamie?" : [sesja naukowa, Lublin, 15-18 maja 1985 r.]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1987
 14. Dar wychowania : pedagogika Jana Pawła II / pod red. Janusza Homplewicza ; Instytut Teologiczno-Pastoralny im. bł. bp. Józefa Sebastiana Pelczara. - Rzeszów : Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2001
 15. Droga do Rzymu / Józef Szczypka. - Warszawa : "Pax", 1980
 16. Droga do Watykanu Jana Pawła II / Mieczysław Maliński. - Rzym : nakł. Księży Marianów, 1979
 17. Dziecko i wychowanie w pedagogii Jana Pawła II : na podstawie encyklik, adhortacji, wybranych listów i przemówień / Tomasz Bilicki. - Kraków : "Impuls", 2000
 18. Dziennikarstwo według Jana Pawła II / w oprac. i pod red. Marka Millera ; współpr. Anna Wiktorowicz ; wstęp Grzegorz Polak ; Laboratorium Reportażu, Instytut Dziennikarstwa UW. - Warszawa : "Fronda", 2008
 19. Encykliki : tekst łacińsko-polski / Jan XXIII, Paweł VI, Jan Paweł II. - Warszawa : "Pax", 1981
 20. Encykliki i adhortacje 1979-1981 = Redemptor hominis = Dives in misericordia = Laborem exercens = Catechesi tradendae = Familiaris consortio / Jan Paweł II. - Warszawa : "Pax", 1983
 21. Encyklopedia nauczania społecznego Jana Pawła II / pod red. Andrzeja Zwolińskiego ; aut. haseł Anna Barcik [i in.]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2003
 22. Etyka społeczna Karola Wojtyły / Kazimierz Kołodziejczyk. - Toruń : Adam Marszałek, 2000
 23. Europa drogą Kościoła : Jan Paweł II o Europie i europejskości / Sławomir Sowiński, Radosław Zenderowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003
 24. Filozofia i myśl społeczna Jana Pawła II / [wstęp Józef Keller]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983
 25. Gaude mater Polonia / Jan Ożóg [i in.] ; red. Józef Żukowicz. - Kraków : Wydawnictwo Apostolstwa Modlitwy, [1982]
 26. Gość w dom / Mieczysław Maliński. - Częstochowa : "Regina Poloniae", 1985
 27. Jan Paweł II - człowiek i dzieło : materiały z konferencji naukowej Uniwersytet Janowi Pawłowi II - Poznań UAM, 26 kwietnia 2001 roku / pod red. Bogdana Walczaka ; Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. - Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2001
 28. Jan Paweł II - Encyklopedia Nauczania Moralnego / pod red. Janusza Nagórnego, Krzysztofa Jeżyny ; [przedsłowie Zygmunt Jeżyna ; wprowadzenie Janusz Nagórny]. - Radom : Polskie Wydawnictwo Encyklopedyczne, 2005
 29. Jan Paweł II - obrońca godności człowieka : pomoce katechetyczno - homiletyczne na VII Dzień Papieski : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kędzierskiego. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2007
 30. Jan Paweł II - Sługa Miłosierdzia : (pomoce katechetyczno - homiletyczne na Dzień Papieski) : praca zbiorowa / pod red. Jacka Kędzierskiego. - Włocławek : Wydawnictwo Duszpasterstwa Rolników, 2006
 31. Jan Paweł II / Marek Skwarnicki. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2004
 32. Jan Paweł II 1920-2005 : ilustrowana biografia / Andrzej Nowak. - Kraków : Wydawnictwo Ryszard Kluszczyński, 2005
 33. Jan Paweł II i Europa / pod red. Katarzyny Kalinowskiej, Barbary Brodzińskiej, Małgorzaty Zamojskiej. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2009
 34. Jan Paweł II na Filipinach i w Japonii 16-26.II.1981 : przemówienia i homilie / przekł. "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie) i Krzysztof Doroszewski ; oprac. Jarmila Sobiepan, Marta Szafrańska-Brandt ; zdjęcia barwne Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1986
 35. Jan Paweł II na Kubie : ostatnia wyspa komunizmu : styczeń 1998 / Dorota Warakomska, Jarosław Józef Szczepański. - Kraków : "Znak", 1998
 36. Jan Paweł II w Afryce, 2 V-12 V 1980, 12 II-19 II 1982 : przemówienia i homilie / przekł. [z wł.] Jan Jarco, Andrzej Polkowski ; oprac. Andrzej Polkowski ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1985
 37. Jan Paweł II w Ameryce Środkowej - 2-10 III 1983 : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1987
 38. Jan Paweł II w Austrii 10 IX 1983 - 13 IX 1983 i Szwajcarii 12 VI 1984 - 17 VI 1984, 15 VI 1982 : przemówienia i homilie / oprac. Jarmila Sobiepan ; [przekł. "L'Osservatore Romano" (wyd. polskie) oraz Karol Karski i in.]. - Warszawa : "Pax", 1988
 39. Jan Paweł II w Brazylii - 30 VI-11 VII 1980 : przemówienia, homilie, modlitwy / przeł. Marta Szafrańska-Brandt ; oprac. Antoni Podsiad ; zdjęcia Ryszard Rzepecki, Jan Żdżarski. - Warszawa : "Pax", 1985
 40. Jan Paweł II w dialogu miłości z Kościołem Wschodnim / wybór i oprac. Andrzej Polkowski ; wstęp Wacław Hryniewicz. - Warszawa : "Pax", 1984
 41. Jan Paweł II w kraju reformacji : homilie i przemówienia wygłoszone podczas podróży do Republiki Federalnej Niemiec w dniach 15-19 listopada 1980 / wstęp i studium historyczno-teologiczne Alfons Skowronek ; oprac. Antoni Podsiad. - Warszawa : "Pax", 1984
 42. Jan Paweł II w Lubaczowie : materiały z sympozjum naukowego zorganizowanego w dniu 3 czerwca 2011 roku w 20. rocznicę wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie / [red. Stanisław Piotr Makara, Barbara Woch, Janusz Mazur]. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2011
 43. Jan Paweł II w Polsce : 31 maja 1997 - 10 czerwca 1997 : przemówienia, homilie. - Kraków : "Znak", 1997
 44. Jan Paweł II w Polsce 1979-1983 : homilie i przemówienia. - Warszawa : "Pax", 1986
 45. Jan Paweł II w Portugalii, Hiszpanii i Lourdes / oprac. Jarmila Sobiepan ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1986
 46. Jan Paweł II w Wielkiej Brytanii : 28 V 1982 - 2 VI 1982 i Argentynie : 11 VI 1982 - 12 VI 1982 : homilie i przemówienia / oprac. Andrzej Polkowski ; zdjęcia Ryszard Rzepecki. - Warszawa : "Pax", 1989
 47. Jan Paweł II we Francji i w siedzibie UNESCO [United Nations Economic, Scientific and Cutural Organization] 30 V - 2 VI 1980 : homilie, przemówienia, orędzia / przekł. [z fr. i wł.] Tadeusz Żeleźnik i "L'Osservatore Romano" (wyd. pol.) ; przedm. i diariusz Ada Szubowa ; oprac. Antoni Podsiad. - Warszawa : "Pax", 1984
 48. Jan Paweł II wobec kwestii społecznej / Wiesław Mysłek. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008
 49. Jean Paul II - Antonov - Agca / Christian Roulette ; [tłum. z fr.] Sylwia Bartkowska. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1985
 50. Jestem z Wami : III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 8-14 czerwca 1987 / tekst Jerzy Szczęsny, Paweł Smoleński. - Warszawa : "Omnipress", 1987
 51. Kalendarium życia Karola Wojtyły / oprac. Adam Boniecki. - Kraków : "Znak", 1983
 52. Karol Wojtyła - poeta / pod red. nauk. Jacka Głażewskiego i Witolda Sadowskiego. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2006
 53. Karol Wojtyła : dorastanie do papiestwa / Mieczysław Maliński. - Kraków : "Albatros Dwa", 2001
 54. Karol Wojtyła a literatura / Krzysztof Dybciak ; [kalendarium oprac. Katarzyna Dybciak]. - Tarnów : "Biblos", [1991]
 55. Karol Wojtyła na Podkarpaciu / Hanna Lawera, Artur Bata. - Krosno : Muzeum Okręgowe : "Roksana", 1997
 56. Karol Wojtyła Pielgrzym Absolutu / Giovanni Reale ; tł. Małgorzata Gajda. - Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy, 2008
 57. Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II : 90 lat istnienia / red. Grzegorz Kramarek, Eugeniusz Ziemann. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, cop. 2008
 58. Kościół w krainie wolności : o Janie Pawle II, Kościele i chrześcijaństwie / Leszek Kołakowski ; wybór i układ Zbigniew Mentzel. - Kraków : "Znak", 2011
 59. Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red. Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
 60. Kościół współczesny : dwadzieścia lat po Soborze Watykańskim II / pod red. Wiesława Mysłka i Mirosława Nowaczyka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985
 61. Kwiatki Jana Pawła II / wybrał i oprac. Janusz Poniewierski ; pomysł i współpr. Jan Turnau. - Wyd. 1, dodr. - Kraków : "Znak", 2004
 62. Laborem exercens = Encyklika Ojca świętego Jana Pawła II o pracy ludzkiej z okazji dziewięćdziesiątej rocznicy encyklili "Rerum novarum", w której zwraca się do czcigodnych braci w biskupstwie, do kapłanów, do rodzin zakonnych, do drogich synów i córek Kościoła oraz do wszystkich ludzi dobrej woli / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982
 63. Miejsce dla każdego : opowieść o świętości Jana Pawła II / abp Mieczysław Mokrzycki, Brygida Grysiak. - Kraków : "Znak", 2013
 64. Młodość jest bogactwem / Małgorzata Odziemkowska. - Warszawa : "Pax", 1990
 65. Mój Kraków : szlakiem Jana Pawła II / Teresa Kowalik-Gąska. - Kraków : "Rubikon", 2006
 66. Mówię o was i za was : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny / [oprac. red. Sławomira Gibka, Grażyna Gołąb, Mirosław Matosek]. - Warszawa : "Pelikan", 1988.
 67. Musicie od siebie wymagać : praca zbiorowa / pod red. Jana Zimnego ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Katedra Pedagogiki Katolickiej. Wydział Zamiejscowy w Stalowej Woli. - Stalowa Wola ; Sandomierz : Instytut Teologiczny, 2007.
 68. Najnowsza historia Kościoła : katolicy i kościoły chrześcijańskie w czasie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005) / red. Elio Guerriero, Marco Impagliazzo ; przedm. Andrea Ricardi ; tł. Jacek Partyka. - Warszawa : "M", 2006.
 69. Nauczanie społeczne : trzecia pielgrzymka do Polski, 8-14 czerwca 1987 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1988.
 70. Nauczanie społeczne 1982. T. 1 / Jan Paweł II ; [przygot. do dr. Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, Wacława Szymanek]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.
 71. Nauczanie społeczne 1982. T. 2 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986.
 72. Nauczanie społeczne. T. 1, Pielgrzymka do Polski : 2-10 czerwca 1979 / Jan Paweł II ; wybór tekstów Barbara Różycka, Piotr Nitecki. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1982.
 73. Nauczanie społeczne. T. 3, 1980 / Jan Paweł II ; [wybór i oprac. Piotr Nitecki, Jerzy Skwara, Elżbieta Stróżczyk ; tł. z różnych jęz.]. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984
 74. Nauczanie społeczne. T. 4, 1981 / Jan Paweł II. - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1984
 75. Nauczanie społeczne. T. 6, Druga pielgrzymka do Polski : 16-23 czerwca 1983 / Jan Paweł II (papież). - Warszawa : Ośrodek Dokumentacji i Studiów Społecznych, 1986
 76. Notes rzymski / T. 1, Listopad 1979 - Listopad 1981 / Adam Edward Boniecki. - Kraków : "Znak", 1988
 77. Notes rzymski / T. 2, 13 grudnia 1983 - 13 kwietnia 1986 / Adam Edward Boniecki. - Kraków : "Znak", 1989
 78. Nowe kwiatki Jana Pawła II. - Warszawa : "Rzeczpospolita", 2006
 79. Nowy porządek wolności : etyka społeczna Jana Pawła II - wizja dla zjednoczonej Europy / pod red. Christopha Böhra i Stephana Raabego ; [tł. z jęz. niem. Magdalena Kurkowska]. - Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana" ; Warszawa : Fundacja Konrada Adenauera, 2007
 80. Obecność : Karol Wojtyła w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim / red. Maria Filipiak, Andrzej Szostek ; [Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jana Pawła II]. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1987
 81. Odwagi ! Ja jestem, nie bójcie się : III podróż apostolska do Polski (8-14 VI 1987) / Jan Paweł II ; [wstęp Jacek Salij]. - Poznań : "W Drodze", 1987
 82. Ojca Świętego Polska światu dała : wiersze, pieśni, przyśpiewki, gawędy, opowieści polskich poetów ludowych / zebrał i oprac. Piotr Płatek. - Kraków : Stowarzyszenie Folklorystyczne "Teatr Regionalny", 1989
 83. Orędzia papieskie na Światowy Dzień Pokoju / Paweł VI, Jan Paweł II ; Fundacja Jana Pawła II. Polski Instytut Kultury Chrześcijańskiej, Rzym. - Wyd. 2. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1987
 84. Osoba i dzieło Ojca Świętego Jana Pawła II : studium wybranych problemów / red. Paweł Marzec, Jerzy Nikołajew. - Tomaszów Lubelski : Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych ; Lublin : "Polihymnia", 2009
 85. Osoba i wychowanie : wokół personalistycznej filozofii wychowania Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Katarzyna Wrońska. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2000
 86. Otrzymaliście Ducha przybrania za synów : VI Międzynarodowy Dzień Młodzieży w Częstochowie : drugi etap czwartej wizyty duszpasterskiej w Polsce 13-16 sierpnia 1991 roku / red. Stanisław Dziwisz [i in.]. - Rzym : Edizioni Aquila Bianca, 1992
 87. Pamięć i tożsamość : rozmowy na przełomie tysiącleci / Jan Paweł II papież. - Kraków : "Znak", 2005
 88. Państwo pomocnicze : nauczanie Jana Pawła II / Wiesław Łużyński ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Teologii. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2001
 89. Papież - pielgrzym : Jan Paweł II na znaczkach pocztowych świata / Waldemar Chrostowski. - Warszawa : Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego, 1988
 90. Papież, jakiego dotąd nie było / Mieczysław Maliński. - Warszawa : "Palabra", 1997
 91. Papież pielgrzym : Jana Pawła II przesłanie dla świata / pod red. Achille Silvestriniego ; współpr. Jerome M. Vereb ; słowo wstępne Pio Laghi ; przeł. Ewa Partyga. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2001
 92. Papież Polaków / Ewa Berberyusz. - Wyd. 2. - Warszawa ; Kraków : "Michalineum", 1984
 93. Pasterz / Bernard Lecomte ; [tł. z fr. Michał Romanek, Helena Sobieraj, Dorota Zańko]. - Kraków : "Znak", 2006
 94. Pielgrzymka do Ojczyzny : przemówienia i homilie Ojca Świętego Jana Pawła II / wstęp, diariusz i aneksy Ada Szuba, Zdzisław Szuba ; fot. barwne Ryszard Rzepecki. - Wyd. 3. - Warszawa : "Pax", 1982
 95. Pieśń o blasku wody [Dokument dźwiękowy] : poezję Karola Wojtyły recytuje Jerzy Zelnik. - [B. m.] : BMG Poland, 1999
 96. Po raz trzeci na ziemi ojczystej : III Pielgrzymka Jana Pawła II do Polski, 8-14 czerwca 1987 : II Kongres Eucharystyczny : przemówienia, homilie, reportaże, refleksje / [oprac. Tadeusz Karolak]. - Warszawa : Wydawnictwo Archidiecezji Warszawskiej, 1988
 97. Pokolenie JP2 : przeszłość i przyszłość zjawiska religijnego / pod red. Tadeusza Szawiela ; Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. - Warszawa : "Scholar", 2008
 98. Pokolenie JPII : dylematy światopoglądowe młodzieży : praca zbiorowa / pod red. Jadwigi Koralewicz [i in.]. - Poznań : Zysk i S-ka ; Warszawa : Collegium Civitas, cop. 2009
 99. Pokój Tobie, Polsko! : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 16-23 VI 1983 / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1983
 100. Pokój Tobie, Polsko : druga pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny : homilie i przemówienia / wstęp, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1984
 101. Pokój Tobie, Polsko! Ojczyzno Moja! : znów na polskiej ziemi / Jan Paweł II ; [red. Stanisław Dziwisz, Józef Kowalczyk, Tadeusz Rakoczy]. - [Rzym] : [Edizioni Aquila Bianca], cop. 1983
 102. Pontyfikat Jana Pawła II. Cz. 1 / Mieczysław Maliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Michalineum", 1987
 103. Pontyfikat Jana Pawła II. Cz. 2 / Mieczysław Maliński. - Wyd. 2. - Warszawa : "Michalineum", 1987
 104. Praca kluczem polityki społecznej : materiały sympozjum w 25-lecie wydania encykliki Laborem exercens Jana Pawła II / red. Jan Mazur. - Lublin : Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II, 2007
 105. Prawda zawsze zwycięży : jak Papież pokonał komunizm / Bernard Lecomte ; przekł. [z fr.] Elżbieta Teresa Sadowska. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2005
 106. Program dla Kościoła w Polsce : Jan Paweł II do polskich biskupów : wizyta Ad limina 1998 / Jan Paweł II ; wstęp Tadeusz Pieronek. - Kraków : "Znak", 1998
 107. Program resocjalizacyjny wynikający z nauczania Jana Pawła II / Sylwester Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2010
 108. Przekroczyć próg nadziei : Jan Paweł II odpowiada na pytania Vittoria Messoriego / [Jan Paweł II] ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Instytut Jan Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1994.
 109. Przemyśl / [tekst Maciej Warzywoda]. - Warszawa : Bellona, cop. 2008
 110. Recepcja myśli społeczno-politycznej Jana Pawła II w pismach polskiej inteligencji katolickiej w latach 1989-2005 / Marek Delong. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2009
 111. Rewolucja ducha : doktryna społeczna Kościoła widziana oczyma kard. Karola Wojtyły / [wywiad przeprowadził] Vittorio Possenti ; [tł. i przedm. Robert Skrzypczak ; koment. Sergio Lanza]. - Warszawa : Centrum Myśli Jana Pawła II Instytucja Kultury m.st. Warszawy : "Fronda", 2007
 112. Rola wartości moralnych w procesie socjalizacji i resocjalizacji / red. Jan Świtka, Małgorzata Kuć, Iwona Niewiadomska. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2005
 113. Rozumieć cierpienie? : wokół myśli Jana Pawła II i pytań o przyszłość chrześcijaństwa : zbiór rozpraw / pod red. Dariusza Łukasiewicza, Marka K. Siwca i Sylwestra Warzyńskiego. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2010.
 114. Słowa do Polaków : myśli na każdy dzień / Jan Paweł II ; oprac. Piotr Słabek, Kinga Chojnacka. - Kraków : "M", cop. 2002
 115. Słowo poetyckie Karola Wojtyły / Waldemar Smaszcz. - Warszawa : "Pax", 1998
 116. Solidarność z Papieżem / Konrad Mieleszko. - Warszawa : "CDN", 1985
 117. Sprzeczność prowadzi naprzód / Tadeusz Płużański. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1984
 118. Strzały na placu Świętego Piotra / Eugeniusz Guz. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1987
 119. Szukałem was : scenariusze lekcji wychowawczych dla pokolenia Jana Pawła II : szkoły ponadgimnazjalne / [oprac. meryt. Teresa Król]. - Kraków : "Rubikon", 2005
 120. Świadectwo / Stanisław Dziwisz w rozmowie z Gian Franco Svidercoschim ; [przekł. autoryzowany z oryginału wł. Magdalena Wolińska-Riedi]. - Warszawa : Przemysław Hauser ; Poznań : TBA Komunikacja Marketingowa, 2007
 121. Świat Jana Pawła II / Andre Frossard ; tł. [z fr.] Stanisław Czerwik. - Kielce : "Jedność", 1992
 122. Te chwile tworzą historię : spotkania z Janem Pawłem II / pod red. Władysława Bartoszewskiego ; tł. z wyjątkiem autorów polskich Ryszard Zajączkowski. - Kielce : "Jedność" ; Freiburg im Breisgau : "Herder", 2004
 123. Testament / Jan Paweł II. - Kraków : "Fogra", 2005
 124. Tobie Maryjo zawierzam. Cz. 2, Akty Zawierzenia Matce Bożej 1982-1988 / Jan Paweł II ; zdj. Arturo Mari ; [oprac. tekstów w jęz. pol. Stanisław Kuraciński, Jan Kupka, Damiana Rychlik]. - Bergamo : Velar, 1989
 125. Trwajcie : trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Ojczyzny, 8-14 czerwca 1987 : przemówienia i homilie / wstep, diariusz i oprac. Amelia Szafrańska. - Warszawa : "Pax", 1988
 126. Trzecia pielgrzymka do Polski : 9 VI 1987- 14 VI 1987 : przemówienia, homilie / [przekł. L'Osservatore Romano" (wyd. polskie)]. - Kraków : "Znak", [1988]
 127. Twórczość Karola Wojtyły : materiały z sesji zorganizowanej z okazji 46 Kongresu Eucharystycznego we Wrocławiu / Zbigniew Władysław Solski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1998
 128. U boku świętego : rozmowa z Gian Franco Svidercoschim / Stanisław Dziwisz ; przekł. Bogusław Steczek. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2013
 129. Uśmiech Jana Pawła II / Kazimierz Pielatowski. - Poznań : "Hlondianum", 1991
 130. W drodze na Kresy : 20. rocznica wizyty Ojca Świętego Jana Pawła II w Lubaczowie / [red. Andrzej Stopyra i in. ; fot. Tadeusz Budziński i in. ; tekst Mariusz Leszczyński i in.]. - Lubaczów : Muzeum Kresów, 2011
 131. Wikary z Niegowici : ksiądz Karol Wojtyła / Jarosław Cielecki. - Częstochowa : Tygodnik Katolicki "Niedziela", 1996
 132. Wojtyła / Adam Bujak fot., Michał Rożek tekst. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1997
 133. Wojtyła / Adam Bujak fot., Michał Rożek tekst. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003
 134. Wojtyła / Adam Bujak fot. ; Michał Rożek tekst. - Wyd. 2. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 1999
 135. Wstańcie, chodźmy! / Jan Paweł II. - Kraków : Wydawnictwo Św. Stanisława BM, 2004
 136. Wujek Karol : kapłańskie lata Papieża / Paweł Zuchniewicz. - Warszawa : Prószyński i S-ka, 2007
 137. Wybrane aspekty pedagogiki resocjalizacyjnej / Sylwester Bębas, Wioleta Adamczyk-Bębas. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011
 138. Wychowanie chrześcijańskie a kultura / red. Marian Nowak, Tomasz Ożóg ; Katolicki Uniwersytet Lubelski. Wydział Nauk Społecznych. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2000
 139. Wzgórze Watykanusa / Kazimierz Sidor ; [aut. Suplementu] Michał Horoszewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1985
 140. Wzgórze Watykanusa / Kazimierz Sidor. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1981
 141. Z serca do serca / Jerzy Klechta, Józef Węgrzyn ; oprac. graf. Marek Zadworny ; fot. Adam Bujak [i in.]. - Warszawa : ROK Corporation, 1991
 142. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. prowadzący Teresa Król. - Wyd. 2 uzup. - Kraków : "Rubikon", 2006
 143. Zagrajmy dla Papieża : zbiór scenariuszy poświęconych postaci Ojca Świętego Jana Pawła II / red. prowadzący Teresa Król. - Kraków : "Rubikon", 2003
 144. Zamach na papieża / Eugeniusz Guz. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1983
 145. Znaleźć źródło : twórczość literacka Karola Wojtyły - Jana Pawła II / pod red. Zbigniewa Andresa i Jolanty Pasterskiej. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2005
 146. Zwiastowanie : pismo Diecezji Rzeszowskiej. - Rzeszów : Kuria Diecezjalna, 1999
 147. Życiorys Karola Wojtyły / Mieczysław Maliński. - Warszawa : "Michalineum", 1987


Filmy i dokumenty dźwiękowe .

 1. Donos na Wojtyłę [Film] / reż. Dariusz Walusiak. - Kraków : "Rafael", 2007
 2. Jan Paweł II : [Dokument dźwiękowy] fenomen Karola Wojtyły / Andreas Englisch ; tł. Andrzej Szukała [i in.] ; czyta Andrzej Krusiewicz. - Warszawa : "Dasimedia" : Zakład Nagrań i Wydawnictw Związku Niewidomych, cop. 2005
 3. Przed sklepem Jubilera [Dokument dźwiękowy] / Jawień [pseud.]. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, [1988]


Artykuły

 1. A jednak człowiek! : montaż poetycki poświęcony twórczości Jana Pawła II / Joanna Paszek, Krystyna Paszek.// Poradnik Bibliotekarza. - 2000, nr 7-8, s.33-35
 2. Aksjologiczne podstawy kultury w wypowiedziach Jana Pawła II / Anastazja Seul.// Polonistyka. - 2008, nr 8, s. 15-18
 3. Aktualność pedagogii Jana Pawła II / Witold Starnawski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 9-13, bibliogr.
 4. Aktywizujące funkcje nauczania Jana Pawła II / Maria Chodkowska.//W: Wielowymiarowość aktywności i aktywizacji. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. - S. 61-70.
 5. Amerykańskie głosy o książce Jana Pawła II / Joanna Petry Mroczkowska.// Znak. - 1995, nr 2, s. 130 - 134
 6. Autorytet Jana Pawla II w wychowaniu dziecka / Katarzyna Olbrycht.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 5-7
 7. Blask prawdy, blask wolności / Zbigniew Stawrowski.// Znak. - 1994, nr 4, s. 96 - 106
 8. "Cały dla Boga i ludzi" : scenariusz akademii poświęconej patronowi szkoły / Helena Kucharczyk, Ewa Cyrnek.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 3, s. 27-31
 9. Co wiem o Janie Pawle II? : turniej wiedzy / Maria Adamina Chmura.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 28-29
 10. Coś dla nieco starszych ! / Zbigniew Suchy.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 6 (81) czerwiec, s. 30
 11. Człowiek zasad... Scenariusz lekcji wychowawczej / Renata Chrzanowska.// Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 13-14
 12. Droga do jasności : rozwój umiejętności komunikacyjnych w pisarstwie Karola Wojtyły / Jana Pawła II / Krzysztof Dybciak.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 6-10
 13. Działalność i nauczanie Jana Pawła II jako inspiracja dla zmian w resocjalizacji i wykonywaniu kary pozbawienia wolności / Sylwester Bębas.//W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 269-289, bibliogr..
 14. Dzieci Janowi Pawłowi II : w hołdzie Papieżowi Polakowi / lew [Hubewrt Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz ; fot. Hubert Lewkowicz.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 43(2268) 26 październik, s. 9
 15. Dzieci śpiewały dla Jana Pawła II : w hołdzie papieżowi / pb [Paweł Bugira].// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 46(23123) 14 listopad, s. 38
 16. Dziecko jako osoba w nauce Jana Pawła II / Czesław Kusrta.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 13-20
 17. Dzięki ci, Panie, za Jana Pawła II : scenariusz słowno - muzyczny / Alicja Maciejewska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 22 - 24
 18. Echa 14 października 2009 roku / Andrzej Swatek.// Między Sanem a Wisłokiem. - 2009, nr 4, s. 28
 19. Echo niebios : scenariusz poświęcony Janowi Pawłowi II w pierwszą rocznicę beatyfikacji. Przeznaczony dla uczniów gimnazjum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 4, s. 25-27
 20. Elementy wychowania chrześcijańskiego w nauczaniu Jana Pawła II / Urszula Krystyna Piwowar.// Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 5-9
 21. "Fides et ratio" - pluralizm rozumu i nierozumu / Karol Tarnowski.// Znak. - 1999, nr 4, s. 4 - 11
 22. Geograficzne aspekty podróży - pielgrzymek Jana Pawła II / Jerzy Wrona.// Geografia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 14 - 21
 23. Godność i wartość życia w nauczaniu Jana Pawła II / Wanda Półtawska.// Wychowawca. - 2011, nr 3, s. 8-11
 24. Homilia z głębi serca / Zbigniew Suchy.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 35-39
 25. Integralne wychowanie osoby konsekwencją przyjmowania "antropologii adekwatnej" / Alina Rynio.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 20-25
 26. Inwazja śmigłowców, albo Jan Paweł II w Przemyślu / Przemysław Chorążykiewicz.// Nasz Przemyśl. - 2009, nr 5, s. 16-17
 27. Jaka piękna ta Polska... mogłaby być : co Jan Paweł II powiedział politykom? / Mariusz Urbanek.// Odra. - 1999, nr 7-8, s. 24 - 27
 28. Jan Paweł II - nauczyciel i wychowawca : bibliografia w wyborze / Magdalena Gutowska.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 30
 29. Jan Paweł II - Papież dzieci / Maciej Bartnikowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 32-34
 30. Jan Paweł II : fama sanctitatis, fama signorum / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 3, s. 23 - 25
 31. Jan Paweł II i tajemnica krzyża / Marek Dziewiecki.// Wychowawca. - 2006, nr 4, s. 5-6
 32. Jan Paweł II o stanie wojennym / Andrzej Zwoliński.// Wychowawca. - 2006, nr 12, s. 16-17
 33. Jan Paweł II : scenariusze inscenizacji / Alina Szczepankiewicz.// Wychowawca. - 2013, nr 10, s. 31
 34. Jan Paweł II, "Tryptyk rzymski" / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 221-232.
 35. Jan Paweł II w oczach dziennikarzy / Krzysztof Śliwiński.// Znak. - 1988, nr 10, s. 79 - 83
 36. Jan Paweł II w Przemyślu. Z kroniki parafii katedralnej w Przemyślu / Marian Burczyk.// Rocznik Przemyski. - T. 28 (1991/1992), s. 311-316
 37. Jan paweł II w twórczości Janusza Szpyta / Stanisław Piotr Makara.// Teraz. - 2005, nr 75, s. 15
 38. Jan Paweł II wobec kryzysu środowiska / Leszek Kożuchowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 55-57
 39. Jan Paweł II wobec mediów / Janusz Morbitzer.// Wychowawca. - 2008, nr 12, s. 7-8
 40. Jan Paweł II wobec naszych czasów / Hippolyte Simon.// Znak. - 1991, nr 6, s. 5 - 21
 41. Jana Pawła II koncepcja sportu / Zbigniew Dziubiński.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 4, s. 10-17
 42. Jest w watykanie kaplica, która czeka..."O Medytacjach nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II / Alicja Krawczonek.// Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 1, s. 9-12
 43. Jeszcze jedno wspomnienie : scenariusz apelu w 4. rocznicę śmierci Jana Pawła II / Anna Wiśnios.// Wychowawca. - 2009, nr 4, s. 24
 44. Język poetycki Karola Wojtyły wobec tradycji romantyków / Anna Kozłowska.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 20-25
 45. Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia! O "Medytacjach na Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej" Jana Pawła II / Alicja Krawczyk.// Język Polski w Szkole IV-VI. - 2005/2006, nr 1, s. 9-12
 46. Kaplica, która czeka na owoc twego widzenia! O "Medytacjach nad księgą Rodzaju na progu kaplicy Sykstyńskiej" Jan Pawła II / Alicja Krawczonek.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 1, s. 5-11
 47. Kapłan wiosny Kościoła / Stefan Swieżawski.// Znak. - 2001, nr 10, s. 4 - 8
 48. Karol wojtyła, "Rozważanie o śmierci" / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 211-220.
 49. Kielich światła... Scenariusz wieczoru poezji Jana Pawła II / Grażyna Czebanyk, Władysława Janik.// Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 14-17
 50. Kiełkujące pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb, Małgorzata Zaleska.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. s. I-III
 51. Kolorowo na placu Niepodległości : iluminacja w przedzień Dnia Papieskiego / J. [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic ; fot. Jacek Szwic.// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 42(2319) 17 październik, s. 56
 52. Kościół a prawa człowieka / Edward Sztafrowski.// Roczniki Nauk Prawnych KUL. - 1991-1992. - T. I-II, s. 77-97
 53. Ludzie starsi w nauczaniu Jana Pawła II / Wacław Gubała.//W: Ludzie starsi w rodzinie i społeczeństwie. Kraków : Papieska Akademia Teologiczna, 1999. - S. 41-57.
 54. "...Mieć dobre i czyste serca" (Jan Paweł II) : scenariusz dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum / Renata Szczyrba, Krystyna Madura.// Wychowawca. - 2006, nr 7-8, s. 22-23
 55. Miłość a dobro w nauczaniu Jana Pawła II, w badaniach lingwistów, filozofów / Dorota Połowniak - Wawrzonek.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 39 - 45
 56. Miłość mi wszystko wyjaśniła : scenariusz poświęcony pamięci Jana Pawła II / Bogumiła Pińczuk.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s.23-25
 57. Miłujcie się wzajemnie katolicy obu obrządków : przemówienie do wiernych Kościoła Bizańtyńsko-Ukraińskiego, Przemyśl, 2 VI 1991 r. / Jan Paweł II.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 12-14
 58. Misja rodziny / ks. Janusz Skrzypek.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 12-13
 59. Mistrz dialogu / s. Wanda Mikicka.// Wychowawca. - 2008, nr 6, s. 8-9
 60. Młodość jako wzrastanie... Scenariusz lekcji wychowawczej / Renata Chrzanowska.// Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 14-15
 61. Młodzi nadzieją Papieża / Barbara Bachurek.// Wychowawca. - 2005, nr 10, s. 10-13
 62. Młodzież nadzieją Jana Pawła II / ks. Andrzej Gretkowski.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 7-10
 63. Modlą się przed krzyżem Jana Pawła II : papież miał go podczas swojej ostatniej drogi krzyżowej / jaksi [Jakub Sikora] ; fot. Jakub Sikora ; fot. Jakub Sikora.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 47(2272) 23 listopad, s. 13
 64. Moja droga do Ojca Świętego / Ryszard Kosterkiewicz ; fot. Ryszard Kosterkiewicz ; fot. Ryszard Kosterkiewicz.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 20-22
 65. Moje rekolekcje / Robert Choma.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4(7), s. 18-19
 66. Nadanie Szkole Podstawowej nr 6 w Przemyślu imienia Ojca Świętego Jana Pawła II / oprac. Tomasz Dziumak.// Rocznik Gimnazjalny. - 2007 [dr. 2008], nr 11 (90), s. 129-130
 67. Nadszedł nas czas nasz wielki dzień / Marek Łabuński ; fot. Marek Łabuński ; fot. Marek Łabuński.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 7-8
 68. Naród i jego prawa : komentarz do przemówienia Jana Pawła II na forum ONZ w październiku 1995 roku / Józef Tischner.// Znak. - 1997, nr 4, s. 27 - 45
 69. Nauczanie Jana Pawła II inspiracją pracy wychowawczej / Jadwiga Jastrząb, Laurencja Lewandowska.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. s. IV-VII
 70. Nauczanie społeczne Jana Pawła II / Tadeusz Mazowiecki.// Znak. - 1988, nr 10, s. 48 - 50
 71. Nic się nie dzieje bez przyczyny : wywiad z Haliną Boryło nauczycielem matematyki w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 3 w Przemyślu, matką Grzegorza - jednego z trójki młodych ludzi, którzy w imieniu młodzieży i mieszkańców miasta witał Ojca Świętego Jana Pawła II na stadionie Polnej 2 VI 1991 r. / Halina Boryło ; rozm. przepr. Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 9-10
 72. Nie jest trzciną chwiejącą się na wietrze : jubileusz metropolity przemyskiego / Pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 42 (2267) 19 październik, s. 19
 73. "Nie lękajcie się..." : konkurs międzyklasowy o Ojcu Świętym Janie Pawle II / Urszula Konefał.// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 22-24
 74. "Nie lękajcie się" : projekt wychowawczo - edukacyjny dla szk. podst. i gimnazjum / Zofia Kijak i in.// Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 10-14
 75. Nie lękajcie się! : scenariusz o Janie Pawle II / Agnieszka Stawowska.// Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 3, s. 24 - 27
 76. Nie pozwólcie umrzeć nadzieji / Halina Mol i in.// Wychowawca. - 2007, nr 4, s. 29-30
 77. Niezwykły pielgrzym / scenariusz przedstawienia poświęconego Janowi Pawłowi II.// Świetlica w Szkole. - 2011, nr 3, s. 21-22
 78. Niezwykły pielgrzym : scenariusz słowno - muzyczny poświęcony Janowi Pawłowi II / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2008, nr 3, s. 20-22
 79. Norwid czytany w gimnazjum / Wioletta Żórawska.// Polonistyka. - 2011, nr 9, s. 51-57
 80. Nowy Mojżesz / Janusz Poniewierski.// Znak. - 2003, nr 10, s. 5 - 9
 81. O edukacji jutra : na szlakach Jana Pawła II w Tatrach / Kazimierz Denek.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 2, s. 4-13
 82. O edukacji jutra na tatrzańskich szlakach Jana Pawła II / Kazimierz Denek.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 7-8, s. 3-8
 83. O "Medytacjach nad "Księgą Rodzaju" na progu Kaplicy Sykstyńskiej" - Jana Pawła II / Alicja Krawczyk.//W: Literackie fascynacje malarstwem. Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, cop. 2006. - S. 173 - 176
 84. O "nie - byciu - wolnym", czyli rozumienie wolności w homiliach Jana Pawła II / Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek, Marta Wrześniewska - Pietrzak.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 50-57
 85. O perswazyjności w tekstach Jana Pawła II / Anna Pajdzińska.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 36-42
 86. Obrońca świętości życia i rodziny / Wanda Półtawska.// Wychowawca. - 2012, nr 3, s. 5-7
 87. Oddany wszystkim i każdemu z osobna : scenariusz wieczornicy poświęconej Janowi Pawłowi II / Wioletta Rafałowicz.// Wychowawca. - 2011, nr 10, s. 27-29
 88. Odwołania do "Hymnu o miłości" św. Pawła w lekstach Jana Pawła II / Dorota Połowniak-Wawrzonek.// Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 7-11
 89. Odwrócenie / Zdzisław Krasnodębski.// Znak. - 1999, nr 4, s. 46 - 56
 90. Ogarniam sercem gród prastary : przemówienie Ojca Św. w Katadrze przemyskiej / Jan Paweł II.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 11
 91. Ojciec Święty Jan Paweł II honorowym obywatelem miast i gmin ziemi lubaczowskiej / Janusz Waldemar Zubrzycki.// Teraz. - 2001, nr 45, s. 2
 92. Ojciec Święty Jan Paweł II o sporcie, rekreacji i turystyce / Marian Bukowiec.// Lider. - 2007, nr 10, s. 4-5
 93. Ojcowskie upomnienie rodaków przez Jana Pawła II / Jan Śledzianowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 38-41
 94. Okolicznościowe lekcje języka polskiego: projekt metodyczny dla klas gimnazjalnych / Iwona Morawska.// Język Polski w Gimnazjum. - 2005/2006, nr 4, s. 12-24
 95. Opowieść o niezwykłym człowieku : ( scenariusz widowiska o Janie Pawle II - w rocznicę śmierci lub urodzin ) / Urszula Zdrojewska - Bielawska.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 3, s. 40-46
 96. Osoba i nauczanie Jana Pawła II ponadczasowym programem edukacyjnym / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. - 2007, nr 3, wkładka s. I-IV
 97. Pamięć kształtuje młodzież : XII Dzień Papieski / Oka, MC ; fot. Katarzyna Wrzesińska ; fot. Katarzyna Wrzesińska.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 17(17) 23 październik, s. 2
 98. Pamięć o wielkim rodaku / Marcin Borcz.// Między Sanem a Wisłokiem. - 2009, nr 2, s. 16
 99. Pamiętali o Janie Pawle II... / Agnieszka Bednarz, Barbara Drapała.// Gminny Informator Samorządowy "Sieniawa". - 2009, nr 3, s. 25
 100. Pamiętali o patronie... / Halina Kożuch.// Gminny Informator Samąrzadowy "Sieniawa". - 2008, nr 4, s. 13
 101. Papieska sonda / Tomasz Pudłocki.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 15-16
 102. Papież dał im wiarę w zwycięstwo... / Henryk Majcher.// Gminny Informator Samorządowy "Sieniawa". - 2010, nr 1, s. 34 - 36
 103. Papież Pokoju / Barbara Czarny i inni.// Wychowawca. - 2007, nr 26-27
 104. Personalistyczny wymiar wychowania / Wojciech Drzeżdżon.// Wychowawca. - 2011, nr 9, s. 5-7
 105. Pielgrzymka / Janusz Poniewierski.// Znak. - 2000, nr 6, s. 160 - 167
 106. Pielgrzymki Jana Pawła II do Polski : scenariusz wystawy / Agnieszka Zajkowska, Magdalena Żak.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 27-29
 107. "Pieśni - przeczucia" : młodzieńcze poezje Karola Wojtyły / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 30-35
 108. Piętnaście lat pontyfikatu Jana Pawła II / Jan Andrzej Kłoczkowski.// Znak. - 1993, nr 10, s. 60 - 65
 109. Podstawowe elementy nauczania społecznego Jana Pawła II / Stanisław Kowalczyk.// Roczniki Nauk Społecznych KUL. - 1997. - T. XXV, z. 1, s. 85-100
 110. Pojęcie prawdy w rozważaniach uniwersyteckich Papieża Jana Pawła II / Cyprian Rogowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 30-31
 111. Pokój wam... - Jan Paweł II w Japonii (1981 r.) / Wiesław Theiss.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 27-32, bibliogr.
 112. Pontyfikat / Adam Boniecki.// Znak. - 1997, nr 4, s. 5 - 19
 113. Pontyfikat Jana Pawła II jako czas wychowania do wolności / Jarosław Horowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 19-26, bibliogr.
 114. Poza słowem Słowo. Fenomenologia Jana Pawła II / Anna Grzegorczyk.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 16-19
 115. "Pożyteczne jest dla was moje odejście".// Charaktery. - 2005, nr 5, s. 62 - 67
 116. Prawda jako wartość w wychowaniu : zarys problematyki w świetle nauczania Jana Pawła II / Stanisław Chrobak.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 26-29
 117. Prawo do pracy i jej godność w encyklikach "Laborem exercens" i "Centesimus annus" Jana Pawła II / Robert Kantor.// Praca Socjalna. - 2009, nr 1, s. 113 - 125
 118. Próby oceny pontyfikatu Jana Pawła II na kartach zagranicznych podręczników do nauczania historii / Adam Suchoński
 119. Przebaczająca miłość Jana Pawła II / Paweł Czerwinski.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 4, s. 3-5
 120. Przecież nie cały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa... Scenariusz inscenizacji poświęconej Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II / Anna Zawalska.// Wychowawca. - 2005, nr 5, s. 8-11
 121. Przed "Sklepem z Aniołami" : scenariusz przedstawienia ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II / Małgorzata Nawrocka.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 22-23
 122. Przekaz wartości patriotycznych w edukacji - powinność wychowawcza według myśli pedagogicznej papieża Jana Pawła II / Natalia Maria Ruman.// Wychowanie na co Dzień. - 2012, nr 6, s. 20-27, bibliogr
 123. Przemyśl też ma relikwie Jana Pawła II : Lipowica ma szczególny dar / Pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 38 (2263) 21 września, s. 17
 124. Przesłania Jana Pawła II do więźniów podczas pobytu we włoskich zakładach karnych / Sylwester Bębas.// Wychowanie na co Dzień. - 2009, nr 1-2, s. 10-16
 125. Przesłania Jana Pawła II / Lucyna Babicka.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 20-21
 126. Przesłanie Jana Pawła II do ludzi sportu / Zbigniew Dziubiński.// Lider. - 2011, nr 5, s. 7-18
 127. Przestrzeń i granice wolności / Marta Wrześniewska - Pietrzak.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 60-62
 128. Przyjaciel ludzi dużych i małych - wspomnienia dedykowane pamięci Papieża Jana Pawła II. Scenariusz montażu słowno - muzycznego / Ewa Joanna Łapińska, Beata Wróblewska.// Wszystko dla Szkoły. - 2005, nr 7-8, s. 5-7
 129. Przyjadą biskupi z całej Polski : Abp Józef Michalik wiceprzewodniczącym Rady Konferencji Biskupich Europy / pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 40 (2265) 5 październik, s. 20
 130. Rajdy Pątnicze na Papieskim szlaku turystycznym : Przemyśl - Kalwaria / Ryszard Jóźwik.// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 4 (7) kwiecień, s. 23-26
 131. Razem w plenerze po raz piąty / Grażyna Strączek.// Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2010, nr 3, s. 22
 132. Refleksje nad poezją Karola Wojtyły / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 389-416
 133. Rekolekcje przy Papieskim Krzyżu / Krzysztof Fil.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 11(86) listopad, s. 3
 134. Rekreacja w życiu Ojca Świętego / Bronisław Fidelus.// Lider. - 2011, nr 5, s. 4-5
 135. Retoryka tekstów Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Kazimierz Ożóg.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 43-49
 136. Różne oblicza biedy w nauczaniu Jana Pawła II / ks. Jan Piwowarczyk.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 14-15
 137. Samotność papieża / Janusz Poniewierski.// Znak. - 2000, nr 5, s. 4 - 7
 138. Samotność pielgrzyma / Józef Kozielecki.// Odra. - 1995, nr 4, s. 14 - 21
 139. Santo subito / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 3, s. 23-25
 140. ...słowa Ciebie wynoszą z ukrycia : o słowie i Słowie w literackiej twórczości Karola Wojtyły - Jana Pawła II / Mirosława Ołdakowska-Kuflowa.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 12-15
 141. Słowo jest nadzieją świata : scenariusz scenki dialogowej dla młodzieży / Małgorzata Pietrzak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, wkładka s. I-III
 142. Społeczne nauczanie Kościoła.// Znak. - 1982, nr 7-9, s. 643 - 1169
 143. Sport w nauczaniu Jana Pawła II: jedność rozumu, ducha i czynu / Zbigniew Dziubiński.// Wychowanie Fizyczne i Sport. - 2005, tom 49, zeszyt 2, s. 117-123
 144. Spotkanie z Ojcem Świętym : inscenizacja dla szkoły podstawowej i gimnazjum / Marzena Wójtowicz.// Wychowawca. - 2009, nr 7-8, s. 14-16
 145. Spotkanie z Papieżem : scenariusz uroczystości dla szkoły podstawowej / Marzanna Lamch.// Wychowawca. - 2009, nr 10, s. 24-26
 146. Syn tej ziemi. Scenariusz uroczystości na Dzień Papieski / Anna Wiśnios.// Wychowawca. - 2010, nr 10, s. 24-25
 147. Szukałem was, teraz wy przyszliście do mnie - Sługa Boży Jan Paweł II wobec młodych / Jerzy Bagrowicz.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 3-5
 148. Śladami Błogosławionego Jana Pawła II / s. Elżbieta Kot, s. Krystyna Wiatr.// Kurier Zarzecki. - 2011, nr 2, s. 17-18
 149. Śladami Jana Pawła II w Archiwum Państwowym : wystawa przemyślanina o papieżu Polaku / pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 21 (2246) 25 maj, s. 32
 150. Śladami Mistrza / Maria Mojzesowicz.// Wychowawca. - 2011, nr 4, s. 16-19
 151. Świadectwa pielgrzymowania / Wiesław Wojcieszonek.// Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2005, nr 22, s. 13-14
 152. Tajemnica Przejścia według Jana Pawła II : scenariusz zaduszkowy / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 9, s. 29-30
 153. Taki jestem... Anegdoty o Papieżu / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 3, s. 31-33
 154. Teresa Paryna o bł. Janie Pawle II i ks. Jerzym Popiełuszce : wiersze wydane z okazji rocznic / pb [Paweł Bugira] ; fot. Paweł Bugira ; fot. Paweł Bugira.// Życie Podkarpackie. - 2012, nr 46(2323) 14 listopad, s. 38
 155. To, co najważniejsze / Janusz Poniewierski.// Znak. - 2002, nr 10, s. 12 - 18
 156. To co we mnie niezniszczalne trwa! - Jan Paweł II : montaż poetycko - muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 4, s. 26-27
 157. To już prawie jak relikwie : w Muzeum Diecezjalnym można obejrzeć jedną z największych w Polsce wystaw pamiątek związanych z papieżem Janem Pawłem II / Mariusz Godos ; fot. Łukasz Mendychowski ; fot. Łukasz Mendychowski.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 8 (2223) 23 luty, s. 16, 33
 158. Troska o migrantów i uchodźców w nauczaniu społecznym Jana Pawła II i Benedykta XVI / Wojciech Muszyński.//W: "Pod wielkim dachem nieba". Toruń : Adam Marszałek, 2009. - S. 188-203
 159. Troski moralne w kontekście nauczania Jana Pawła II / Andrzej Wojciechowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 10-14
 160. Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II / Bożena Chrząstowska.// Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 18-25
 161. "Tryptyk rzymski" czyli tajemnica słowa / Małgorzata Pietrzak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 32-37, bibliogr.
 162. "Tryptyk rzymski" czytany przez księdza / Henryk Seweryniak.// Znak. - 2003, nr 5, s. 77 - 88
 163. Uczył kochać ludzi : przemyskie dzieci w hołdzie Janowi Pawłowi II / rd.// Gazeta Przemyska. - 2012, nr 21(21) 20 listopad, s. 20
 164. Ukraińcy, Rosjanie, Papież z Polski... / Grzegorz Przebinda.// Znak. - 2001, nr 5, s. 4 - 9
 165. Umarł Papież / Andrzej Wojciechowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 34-36
 166. Uroczystość nadania szkole imienia Jana Pawła II / Maria Kiełt.// Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 6, s. 53-56
 167. "Veritatis splendor" wśród innych encyklik Jana Pawła II / Stanisław Nagy.// Znak. - 1994, nr 1, s. 145 - 150
 168. W Ojczyźnie serce me zostało ... : scenariusz słowno - muzyczny / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 2, s. 22 - 24
 169. W stronę niezbędnych wartości / Grzegorz Gołaszewski.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 4, s. 46 - 56
 170. Wartości sportu w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 44-46
 171. Wartości sportu w nauce Jana Pawła II / Marta Łazar.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 10, s. 44-46
 172. Wejść w obszar nadziei - Jan Paweł II o potrzebie kształtowania projektu życia / Stanisław Chrobak.// Wychowanie na co Dzień. - 2011, nr 4/5, s. 14-19, bibliogr.
 173. Wieczór Jana Pawła II / Marzanna Lamch.// Wychowawca. - 2008, nr 4, s. 27-28
 174. Wspomnienia i jubileusze : wystawa o szkole i patronie / Teresa Młyniec.// Biblioteka w Szkole. - 2013, nr 6, s. 25
 175. Wybrane aspekty nauczania Jana Pawła II jako wyzwanie dla więźniów i służb penitencjarnych / Urszula Sobczyszyn.//W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 259267, bibliogr..
 176. Wybrane myśli Jana Pawła II o niepełnosprawności człowieka w kontekście paradygmatów w pedagogice specjalnej / Czesław Kosakowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 42-43
 177. Wychować pokolenie Jana Pawła II / Jadwiga Jastrząb.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 51-54
 178. Wychowanie do idei według Jana Pawła II / Małgorzata Jałocho.// Remedium. - 2005, nr 4, s. 1-3
 179. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II / Jan Niewęgłowski.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 8-9
 180. Wychowanie w nauczaniu Jana Pawła II : zestawienie bibliograficzne / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 30
 181. Wychowanie w pedagogii Jana Pawła II (1920-2005) : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 10, s. 42-49
 182. Wychowanie wyobraźni miłosierdzia w ujęciu Jana Pawła II / Maria Nowak.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 6, s. 6-8
 183. Wychowawcza funkcja słowa : Jan Paweł II do niechrześcijan i o niechrześcijanach / Eugeniusz Sakowicz.// Polonistyka. - 2009, nr 9, s. 26-29
 184. Wychowawcze znaczenie pracy w świetle nauczania Jana Pawła II / Antoni Tomkiewicz.// Roczniki Nauk Społecznych KUL. - 1995, T. 23, z. 2, s. 5-26
 185. Wymiar ekumeniczny Kodeksu Prawa Kanonicznego Jana Pawła II / Wojciech Góralski.// Roczniki Nauk Prawnych KUL. - 1991-1992. - T. I-II, s. 17-28
 186. Wymiary teorii i praktyki w pedagogice w ujęciu Karola Wojtyły / Marian Nowak.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, s. 10-13
 187. Wypowiadanie niewypowiedzialnego : o języku homilii Jana Pawła II. / Anna Karoń-Ostrowska.// Znak. - 1995, nr 12, s. 76-83
 188. Wzór : Jan Paweł II : finał ogólnopolskiego konkursu / lew [Hubert Lewkowicz].// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 46 (2271) 16 listopad, s. 16
 189. Wzrastać w mądrości : Konspekt lekcji wychowawczej w gimnazjum lub szkole ponadgimnazjalnej (5. rocznica śmierci Jana Pawła II) / Czesława Baś.// Wychowawca. - 2010, nr 4, s. 20-21
 190. XXXV Sesja Rady Miejskiej w Przemyślu / WIT [Witold Wołczyk].// Nasz Przemyśl. - 2005, nr 6 (9) czerwiec, s. 15
 191. Z miłością, bez lęku. Szkic do psychologiinauczania Jana Pawła II / Maria Jarymowicz.// Charaktery. - 2005, nr 6, s. 56 - 57
 192. Z nauczania [Sługi Bożego Jana Pawła II].// Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 31
 193. Z potrzeby serca / Andrzej Swatek.// Między Sanem a Wisłokiem. - 2009, nr 4, s. 48
 194. Zarys humanistycznej teorii pracy : (z perspektywy pedagogiki pracy) / Waldemar Furmanek. - Toruń : Adam Marszałek, 2008
 195. Ziemio moja, bądź pozdrowiona! : Trzecia pielgrzymka Jana Pawła II do Polski. Kongres Eucharystyczny 1987.// Znak. - 1988, nr 1-2,s. 5 - 176
 196. "Życie, miłość, przemijanie...śmierć" : o istocie człowieczeństwa według Jana Pawła II - budowanie systemu wartości uczniów liceum / Ilona Podleśna.// Wychowanie na co Dzień. - 2005, nr 4/5, dod. s. X-XII

Autor: Marta Wąsacz