Stefan Żeromski - Życie i twórczość. Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Zestawiła: Marta Wąsacz

 

Stefan Żeromski - Życie i twórczość 

Bibliografia przedmiotowa

 

 1. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 2. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3 / pod red. Stanisława Grzeszczuka i Anny Niewolak-Krzywdy. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990.
 3. Bibliotekarska służba Stefana Żeromskiego / Bartłomiej Szyndler. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1977.
 4. Ciebie jedną kocham / Barbara Wachowicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1987.
 5. Cytowane wyrazy obce w twórczości Stefana Żeromskiego / Jan Kida ; Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Rzeszowie. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie. - Rzeszów : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1992.
 6. Działalność i poglądy społeczno-oświatowe Stefana Żeromskiego oraz ich odbicie w twórczości pisarza / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1970.
 7. Dzienniki : (wybór) / Stefan Żeromski ; oprac. Jerzy Kądziela. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980.
 8. Dzienniki. 1, 1882-1886 / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1953
 9. Dzienniki. 2, 1886-1887 / Stefan Żeromski ; do dr. przygot. Wacław Borowy, Stanisław Adamczewski. - Warszawa : "Czytelnik", 1954.
 10. Dzienniki. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
 11. Dzienniki. T. 3 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1964.
 12. Dzienniki. [T.] 3, 1888-1891 / Stefan Żeromski ; do dr. przygot. i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela. - Warszawa : "Czytelnik", 1956.
 13. Dzienniki. T. 4 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
 14. Dzienniki. T. 5 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
 15. Dzienniki. T. 6 / Stefan Żeromski ; oprac. i przedm. opatrzył Jerzy Kądziela. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : "Czytelnik", 1966.
 16. Dzienników tom odnaleziony / Stefan Żeromski ; z autografu do druku przyg., wstępem i przypisami opatrzył Jerzy Kądziela. - Warszawa : "Czytelnik", 1973.
 17. Fiodor Dostojewski w twórczości Stanisława Brzozowskiego i Stefana Żeromskiego : studium porównawcze / Ludwika Jazukiewicz-Osełkowska. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1980.
 18. Historia w "Popiołach" Żeromskiego / Stanisław Zabierowski. - Kraków: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1966.
 19. Lata szkolne : opowieść o Stefanie Żeromskim / Adolf Sowiński. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
 20. Legenda Żeromskiego : recepcja twórczości pisarza w latach 1892-1926 / Stanisław Eile. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1965.
 21. Listy do Henryka Bukowskiego / Stefan Żeromski ; tekst oprac. wstępem i komentarzem opatrzyła Władysława Wasilewska. - Warszawa : "Czytelnik", 1975.
 22. Listy do Stefana Żeromskiego / Oktawia Żeromska ; oprac., wstępem i przypisami opatrz. Zdzisław Jerzy Adamczyk. - Łódź : Wydawnictwo Łódzkie, 1972.
 23. Listy do Stefana Żeromskiego i Władysława Orkana / Julian Marchlewski ; oprac. Aleksander Słapa. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1953.
 24. Ludzie bezdomni : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Agnieszka Mocyk. - Kraków : "Zielona Sowa", 2010.
 25. Mit - ethos - konstrukcja : "Duma o Hetmanie" Stefana Żeromskiego / Antonina Lubaszewska ; Polska Akademia Nauk. Komitet Nauk o Literaturze Polskiej. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984.
 26. Młodość Stefana Żeromskiego / Jerzy Kądziela. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979.
 27. Nazewnictwo w utworach Stefana Żeromskiego / Aleksander Wilkoń ; Polska Akademia Nauk. Komitet Językoznawstwa. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1970.
 28. Nowe spotkanie z Żeromskim : studia, szkice, polemiki / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1975.
 29. Nowelistyka Stefana Żeromskiego / Zbigniew Lisowski. - Kielce : "Szumacher", [1999].
 30. O ideologię przyszłej literatury polskiej : (z powodu uwag Stefana Żeromskiego o narodowym piśmiennictwie) / Stanisław Lam. - Lwów : Księgarnia Akademicka, 1917.
 31. O Prusie i Żeromskim / Henryk Markiewicz. - Kraków : "Universitas", 1995.
 32. O Stefanie Żeromskim : ze wspomnień i dokumentów / Hanna Mortkowicz-Olczakowa. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965.
 33. O Żeromskim : rozprawy i szkice / Wacław Borowy. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
 34. Ogród młodości / Barbara Wachowicz. - Warszawa : Wydawnictwa Radia i Telewizji, 1990.
 35. "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / Irena Tułodziecka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1975.
 36. "Opowiadania" Stefana Żeromskiego / oprac. Urszula Lementowicz. - Lublin : "Biblios", 2008.
 37. Ostatnia róża : opowieść o Żeromskim na wybrzeżu / Monika Warneńska. - Gdynia : Wydawnictwo Morskie, 1964.
 38. Pięć esejów : (pierwsze prace krytyczne) / Jan Bolesław Ożóg. - Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988.
 39. Pochodnie w mroku : Żeromski, Reymont, Kasprowicz / Antoni Lange. - Warszawa : Biblioteka Domu Polskiego, po 1926.
 40. Pod urokiem Italii : (o Stefanie Żeromskim) / Andrzej Zieliński. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1973.
 41. Popioły. T. 1 / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Jerzy Paszek ; wstęp i bibliogr. Irena Maciejewska ; komentarze Aleksander Achmatowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.
 42. Popioły. T. 2 / Stefan Żeromski ; oprac. tekstu Jerzy Paszek ; wstęp i bibliogr. Irena Maciejewska ; komentarze Aleksander Achmatowicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1996.
 43. Portrety i krajobrazy / wybór zdj. i cytatów Stefan Butryn. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1978.
 44. Pozytywizm i Żeromski / Janina Kulczycka-Saloni. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1977.
 45. Projekt Akademii Literatury Polskiej / Stefan Żeromski. - Wyd. 2 przejrz. przez aut. - Warszawa ; Kraków : Jakob Mortkowicz, 1925.
 46. Prus i Żeromski : rozprawy i szkice literackie / Henryk Markiewicz. - Wyd. 2 popr. i rozsz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964.
 47. Przedwiośnie : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
 48. Przedwiośnie : prawda i legenda / Zdzisław J[erzy] Adamczyk ; [tekst aneksu dot. filmu "Przedwiośnie" w reż. Filipa Bajona Włodzimierz Braniecki]. - Poznań : "G&P", cop. 2001.
 49. Przedwiośnie / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. - Wrocław ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1982.
 50. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Henryk Markiewicz. - Wyd. 2 zm. i rozsz. przy współpr. Stanisława Eilego. - Warszawa : "Czytelnik", 1965.
 51. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 26-27 (1991-1992) / [red. nacz. Stanisław Makowski]. - Warszawa : Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza, 1993.
 52. Róża na wietrze : opowieść o Stefanie Żeromskim / Monika Warneńska. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1979.
 53. Saltomortale wielkiego pisarza : list otwarty do Stefana Żeromskiego z powodu "Przedwiośnia" / Wacław Naake-Nakęski. - Poznań : nakł. autora, 1925.
 54. Siłaczka / Stefan Żeromski ; [oprac. Agnieszka-Nożyńska-Demianiuk]. - Poznań : "Ibis", 2011.
 55. Słownictwo obce w twórczości Stefana Żeromskiego / Jan Kida ; Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Oddział w Rzeszowie. - Rzeszów : Centrum Doskonalenia Nauczycieli, 1990.
 56. Stefan Żeromski - w pięćdziesiątą rocznicę śmierci : studia i szkice / pod red. Zbigniewa Golińskiego. - Warszawa : "Czytelnik", 1977.
 57. Stefan Żeromski : 1864-1925 : poradnik bibliograficzny / Jerzy Kądziela. - Warszawa : Biblioteka Narodowa, 1964.
 58. Stefan Żeromski : adaptacje prozy, fragmenty dramatów, wiersze o Pisarzu / red. Monika Michalska. - Warszawa : Centralna Poradnia Amatorskiego Ruchu Artystycznego, 1966.
 59. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz. - Wyd. 7. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1973.
 60. Stefan Żeromski : dom, dzieciństwo i młodość / Stanisław Piołun-Noyszewski. - Warszawa ; Kraków : Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze, 1928.
 61. Stefan Żeromski : duchowy wódz pokolenia / Włodzimierz Jampolski. - Wyd. 2, uzup. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1930.
 62. Stefan Żeromski ; Henryk Sienkiewicz : materiały z sesji naukowych zorganizowanych w Kielcach w 110 rocznicę urodzin Stefana Żeromskiego i 60 rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza / pod red. Zdzisława Ratajka ; Instytut Kształcenia Nauczycieli i Badań Oświatowych w Kielcach. - Kielce : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1978.
 63. Stefan Żeromski / Jan Zygmunt Jakubowski. - Wyd. 3. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985.
 64. Stefan Żeromski : kalendarz życia i twórczości / oprac. Stanisław Eile i Stanisław Kasztelowicz. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1976.
 65. Stefan Żeromski : kalendarz życia i twórczości / oprac. Stanisław Kasztelowicz, Stanisław Eile. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1961.
 66. Stefan Żeromski : prorok niepodległości / Juljusz Kaden-Bandrowski. - Lwów : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1930.
 67. Stefan Żeromski : zarys biograficzny / Stanisław Adamczewski. - Wyd. 2. - Łódź : "Poligrafika", 1947.
 68. Stefan Żeromski "Przedwiośnie" / oprac. Jan Tyborczyk. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1991.
 69. Stefana Żeromskiego droga do teatru / Wojciech Natanson. - Wyd. 2 uzup. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976.
 70. Stefana Żeromskiego myśli o Ziemiach Zachodnich i Północnych / wyboru dokonali Witold Nawrocki i Stanisław Wilczek. - Katowice : "Śląsk", 1964.
 71. Stefana Żeromskiego tragedia pomyłek / Julian Brun ; [przedm. Jan Kurowicki ; słowo wstępne Leon Kruczkowski]. - Wyd. 2. - Warszawa : "Alma-Press", 1986.
 72. Studia i rozprawy. T. 2 / Maria Dłuska. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1970.
 73. Studia o Żeromskim i Wyspiańskim / Ignacy Matuszewski. - Warszawa ; Lublin ; Łódź ; Poznań : Gebethner i Wolff ; Kraków : G. Gebethner i Spółka, [1921].
 74. Sylwetki literackie : oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska : odczyty radiowe z cyklu : Mówiona historia literatury / Zygmunt Szweykowski. - Poznań : Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948.
 75. Syzyfowe prace : lektura z opracowaniem / Stefan Żeromski ; oprac. Monika Głogowska. - Kraków : "Zielona Sowa", cop. 2009.
 76. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego : studium monograficzne / Władysław Słodkowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1966.
 77. "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego / Władysław Słodkowski. - Wyd. 4 uzup. - Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972.
 78. Szkice krytyczne o twórczości Żeromskiego : Popioły, Walgierz Udały, Dzieje grzechu / Tadeusz Rakowiecki. - Warszawa : nakł. aut., 1910.
 79. Szkice literackie i artystyczne. T. 1 / Kazimierz Wyka. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1956.
 80. Szkice o twórczości literackiej Stefana Żeromskiego / Eugenia Łoch. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2008.
 81. Sztuka aluzji literackiej : Żeromski - Berent - Joyce / Jerzy Paszek. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 1984.
 82. Sztuka pisarska Żeromskiego / Stanisław Adamczewski. - Kraków : M. Kot, 1949.
 83. Sztychy / Juljusz Kleiner. - Lwów ; Warszawa ; Kraków : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925.
 84. Śladami Żeromskiego / Monika Warneńska ; [il. Monika Żeromska]. - Warszawa : "Sport i Turystyka", 1964.
 85. Twórczość Stefana Żeromskiego w latach 1882-1895 : dzienniki, opowiadania, nowele / Jan Kucharski ; Gdańskie Towarzystwo Naukowe. Wydział I Nauk Społecznych i Humanistycznych. - Gdańsk : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
 86. W krainie Żeromskiego / red. Mirosław Sprusiński ; oprac. graf. Stefan Nargiełło. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1975.
 87. W kręgu Adama Grzymały-Siedleckiego i dramaturgii polskiej / red. tomu Jerzy Konieczny. - Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1970.
 88. W kręgu Żeromskiego : rozprawy i szkice historycznoliterackie / Henryk Markiewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1977.
 89. "Wiatr od morza" Stefana Żeromskiego : zarys monograficzny / Jan Kucharski. - Gdańsk : Wydawnictwo Morskie, 1989.
 90. Wiatr za progiem : opowieść o Stefanie Żeromskim / Monika Warneńska. - Wyd. 2 przejrz. i rozsz. - Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1963.
 91. Wierna rzeka : klechda domowa / Stefan Żeromski ; oprac. Zdzisław Jerzy Adamczyk. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
 92. Wspomnienia / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Czytelnik", 1963.
 93. Wspomnienia o Janie Kasprowiczu i Stefanie Żeromskim / Zygmunt Wasilewski. - Warszawa [i in.] : Gebethner i Wolff, 1927.
 94. Wspomnienia o Stefanie Żeromskim / [zebrał, oprac. i przypisami opatrzył Stanisław Eile ; przedmowa Henryk Markiewicz]. - Warszawa : "Czytelnik", 1961.
 95. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; [aut. oprac. Anna Popławska]. - Kraków : "Greg", 2002.
 96. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; [aut. oprac. Anna Popławska]. - Kraków : "Greg", 2007.
 97. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1971.
 98. Wybór opowiadań / Stefan Żeromski ; oprac. Artur Hutnikiewicz. - Wyd. 2 zm. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 2003.
 99. Zagadnienia literackie w publicystyce Polonii radzieckiej 1918-1939 / Marian Stępień. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1968.
 100. Ze studiów nad Żeromskim - "Popioły" / Stanisław Zabierowski ; Polska Akademia Nauk, Oddział w Katowicach. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981.
 101. Żeromski / Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987.
 102. Żeromski / Artur Hutnikiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2000.
 103. Żeromski / Jerzy Paszek. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2001.
 104. Żeromski : opowieść o wierności / Włodzimierz Maciąg. - Katowice : "Śląsk", 1964.
 105. Żeromski : opowieść o wierności / Włodzimierz Maciąg. - Wyd. 3. - Katowice : "Śląsk", 1972.
 106. Żeromski : z dziejów recepcji twórczości : 1895-1964 / wybór tekstów i wstęp Zdzisław Jerzy Adamczyk ; bibliogr. przekładów i indeks tłumaczy oprac. Danuta Bilikiewicz-Piotrowska ; przedmowa J. Z. Jakubowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1975.
 107. Żeromski i naturalizm / Artur Hutnikiewicz. - Toruń ; Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1956.
 108. Żeromski i Reymont / [red.nauk. Jan Detko]. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1978.
 109. Żeromski w dzisiejszej szkole / słowo wstępne Jana Zygmunta Jakubowskiego ; [red. nauk. Maria Knothe]. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1964.

Artykuły:

 1. Człowiek walczący - pierwiastek bohaterski / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 204-206.
 2. Dialektyka obrazowania modernistycznego : "Krzak dzikiej róży w ciemnych smreczynach" Jana Kasprowicza oraz "Rozdziobią nas kruki, wrony..." Stefana Żeromskiego / Iwona Mikołajczyk.// Pamiętnik Literacki. - 2013, z. 2, s. 137-147
 3. Dramat narodowy i osobisty : "Wierna rzeka" Stefana Żeromskiego w reżyserii Tadeusza Chmielewskiego / Anna Marzec.//W: Ze słowa na obraz : lektury szkolne na ekranie. Kraków : "Impuls", 1996. - S. 131 - 139.
 4. Dramaturgia międzywojenna / Izabela Jarosińska.//W: Lektury i problemy. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S. 270 - 307.
 5. Dwa oblicza "Doktora Piotra" / Henryk Markiewicz.//W: O literaturze polskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - S. 326-335.
 6. Dwie przestrogi. "Przedwiośnie" oraz "Popiół i diament" / Jacek Łukasiewicz.//W: Rytm, czyli Powinność : szkice o książkach i ludziach po roku 1980. Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej, 1993. - S. 10 - 25.
 7. Dzieło Żeromskiego jako wyraz dorobku kultury polskiej i ogółnoludzkiej / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 211-212.
 8. Genderowe aspekty Przedwiośnia / Milena Matuszewska.// Polonistyka. - 2011, nr 6, s. 18-23
 9. Humor w "Popiołach" Żeromskiego / Jerzy Paszek.//W: Lektury i problemy. Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1976. - S.150 - 163.
 10. Jaka Polska? / Bogumiła Kaniewska ; Anna Legeżyńska.//W: Literatura polska XX wieku. Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2005. - S. 53-102.
 11. Język Żeromskiego / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 195-199.
 12. Lektury w blasku dyskusji / Leokadia Pawliszak.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 5, s. 20-25
 13. Liryzm w twórczości Żeromskiego / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 208-209.
 14. "Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego jako powieść-czyn / Jan Majda.//W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3. Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990. - S. 203 - 218.
 15. Metaforyka w epice Stefana Żeromskiego / Zbigniew Lisowski.//W: Poznawanie poezji. Lublin : "Norbertinum", 2008. - S. 419-447.
 16. Miłość w dzienniku Stefana Żeromskiego : między sztambuchem, listem i powieścią / Paweł Rodak.// Pamiętnik Literacki. - 2010, z. 2, s. 49-63
 17. Motyw w literaturze - metodycznie o powstaniu styczniowym u Żeromskiego / Bożenna Jankiewicz.// Język Polski w Liceum. - 2012/2013, nr 2, s. 99-107
 18. O potrzebie wolności : propozycja metodyczna na podstawie fragmentu książki Syzyfowe prace Stefana Żeromskiego, dotyczącego lekcji języka polskiego (90 minut) / Maria Gudro.// Polski w Praktyce. - 2012, nr 1, s. 26-27
 19. O "Syzyfowych pracach" - trochę inaczej / Zdzisław Jerzy Adamczyk.// Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 6, s. 11 - 22
 20. "Popioły" Stefana Żeromskiego / Tomasz Weiss.//W: Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 2. Rzeszów : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1988. - S. 183 - 200.
 21. Powtórka z tragedii : narodowa scheda / Zdzisław Pietrasik.// Polityka. Wydanie Specjalne. - 2013, nr 1 (1), s. 134-138
 22. "Przebiegam w marzeniu góry moje domowe..." : scenariusz słowno - muzyczny poświęcony Stefanowi Żeromskiemu / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 11, s. 24-25
 23. "Przedwiośnie" / Artur Hutnikiewicz.//W: O literaturze polskiej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1974. - S. 341-353.
 24. "Przedwiośnie". Lektura polityczna i powieść na długie lata / Magdalena Lubelska.//W: Literackie wizje i re-wizje : materiały pomocnicze dla szkoły średniej. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980. - S. 152 - 162.
 25. "Przedwiośnie": państwo czy rewolucja / Leszek Szaruga.//W: Współczesna powieść polityczna : sens literatury, sens historii. Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001. - S. 52 - 65.
 26. "Przedwiośnie" Stefana Żeromskiego / Włodzimierz Maciąg.//W: Lektury polonistyczne. T. 1. Kraków : "Universitas", 1997. - S. 5-[28].
 27. Przyroda i twórca / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 199-201.
 28. Quo vadis, Judime : ("Ludzie bezdomni" Stefana Żeromskiego) / Jan Walc.//W: Wielka choroba. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 32-45.
 29. R. III "Siłaczka" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 21-33.
 30. R.IV "Syzyfowe prace" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 33-49.
 31. R.IX "Echa leśne" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 148-155.
 32. R.IX "Uroda życia" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 157-161.
 33. R.IX "Wierna rzeka" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 146 ; 155-157.
 34. Romantyzm i realizm w twórczości Żeromskiego / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 206-207.
 35. R.V "Ludzie bezdomni" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 49-104.
 36. R.VI "Popioły" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 104-140.
 37. R.VII "Sułkowski" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 140-143.
 38. R.VIII "Turoń" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 145-146.
 39. R.VIII "Wszystko i nic" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 144-145.
 40. R.X "Duma o hetmanie" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 163-169.
 41. R.X "Powieść o Udałym Walgierzu" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 162-163.
 42. R.X "Róża" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 169-170.
 43. R.X "Słowo o Bandosie" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 170-171.
 44. R.XI "Walka z szatanem" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 172-181.
 45. R.XII "Wiatr od morza" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 184-185.
 46. R.XIII "Przedwiośnie" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 189-195.
 47. R.XIII "Uciekła mi przepióreczka" / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 185-189.
 48. Sporny wzorzec rusofobii : Stefan Żeromski wobec Rosji i Rosjan w "Dziennikach" / Beata Utkowska.// Pamiętnik Literacki. - 2013, z. 2, s. 5-22
 49. Stefan Żeromski (1864-1925).// Biblioteka w Szkole. - 2005, nr 5, okładka
 50. Stefan Żeromski / Artur Hutnikiewicz.//W: Literatura okresu Młodej Polski. T. 3. Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1973. - S. 7 - 46.
 51. Stefan Żeromski : "Dzieje grzechu" / Ignacy Matuszewski.//W: O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 273 - 329.
 52. Stefan Żeromski : "Ludzie bezdomni" / Ignacy Matuszewski.//W: O twórczości i twórcach : studia i szkice literackie. Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1965. - S. 240 - 252.
 53. Stefan Żeromski / Stanisław Brzozowski.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 214-222.
 54. Stefan Żeromski zaprasza! Wizyta w muzeum / Sylwia Zacharz.// Język Polski w Liceum. - 2005/2006, nr 4, s. 98-100
 55. Świętej pamięci Stefana Żeromskiego / Lepold Staff.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 223.
 56. Walka z szatanem : (zagadnienie dobra i zła) / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 202-204.
 57. Wielki, bo wam z oczu zszedł : ("Uciekła mi przepióreczka" Stefana Żeromskiego) / Jan Walc.//W: Wielka choroba. Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. - S. 217-221.
 58. Wrażenia z teatru : Stefan Żeromski : "Róża" / Zygmunt Wasilewski.//W: Poeci i teatr. Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1928. - S. 229-236.
 59. Zagadnienia narodowe [w twórczości Żeromskiego] / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 209-211.
 60. Zagadnienia stylu w "Wiernej rzece" S. Żeromskiego / Władysław Kupiszewski, Paweł Kupiszewski.// Przegląd Humanistyczny. - 1995, nr 6, s. 41 - 50
 61. Zestawienie biblijnych odwołań w dziełach Żeromskiego / Iwona German.// Roczniki Humanistyczne KUL. 1993. - Tom 41, z. 1, s. 85-120
 62. Żeromski jako wódz duchowy nowej Polski / Ludwik Stolarzewicz.//W: Powieść liryczna. Łódź : Księgarnia Karola Neumillera, 1930. - S. 212-213.

Filmy i dokumenty dźwiękowe:

 1. Doktor Judym [Film] / scen. i reż. Włodzimierz Haupe ; scen. Andrzej Szczypiorski. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.
 2. Ludzie bezdomni [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. - [B. m.] : Universal Music Polska, 2001.
 3. Przedwiośnie [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. - Lublin : Biblios, cop. 2006.
 4. Przedwiośnie [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. - Michałowice : "Bookmedia", [2004].
 5. Przedwiośnie [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Agora", 2007.
 6. Przedwiośnie [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. - Warszawa : "Bookmedia", [2004].
 7. Przedwiośnie [Film] / reż. i scen. Filip Bajon. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.
 8. Stefan Żeromski - Przedwiośnie [Dokument dźwiękowy] : opracowanie powieści / oprac. Andrzej. I. Kordela i Marcin Bodych. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, 2007.
 9. Syzyfowe prace [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski ; lektor Halina Kamińska. - Warszawa : Zakład Wydawnictw i Nagrań PZN, 1980.
 10. Syzyfowe prace [Dokument dźwiękowy] / Stefan Żeromski. - Warszawa : Agencja Artystyczna MTJ, [cop. 2006].
 11. Syzyfowe prace [Film] / scen. i reż. Paweł Komorowski. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.
 12. Wierna rzeka [Film] / reż. Tadeusz Chmielewski ; scen. Halina i Tadeusz Chmielewscy. - Warszawa : "Mediaprofit", 2010.

Autor: Marta Wąsacz