Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza

Przemyśl

Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej w pracy nauczyciela bibliotekarza

Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2014
Zebrane materiały dostępne są w PBW w Przemyślu lub/i filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

Druki zwarte:

 1. Dzieci i młodzież w sieci zagrożeń realnych i wirtualnych : aspekty teoretyczne i em-piryczne / Anna Andrzejewska. – Warszawa : „Difin", 2014.
  WJ 55562
 2. Dziecko i media elektroniczne : nowy wymiar dzieciństwa. [T]. 1, Telewizja i inne mass media w życiu dziecka - wyzwaniem dla edukacji medialnej / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Tomasza Sosnowskiego. – Białystok : „Trans Humana", 2005.
  WK 45864
 3. Dziecko w sieci / Bartosz Danowski, Alicja Krupińska. – Gliwice : „Helion", 2007.
  CzJ 316.7
 4. Edukacja alternatywna : nowe teorie, modele badań i reformy : praca naukowa / pod red. Jacka Piekarskiego i Bogusława Śliwerskiego. – Kraków : „Impuls", 2000.
  WJ 48924
 5. Gry komputerowe, Internet i telewizja : co robić, gdy nasze dzieci są nimi zafascynowane? / Nessia Laniado, Gianfilippo Pietra ; przekł. [z ang.] Jacek Partyka. – Kraków : „eSPe", 2006.
  WJ 51028
 6. Internet - społeczeństwo informacyjne - kultura / red. nauk. Andrzej Kiepas, Marek S. Szczepański, Urszula Żydek-Bednarczuk. – Tychy : Śląskie Wydawnictwa Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Nauk Społecznych, 2006.
  WJ 51160
 7. Jednostka, grupa, cybersieć : psychologiczne, społeczno-kulturowe i edukacyjne aspekty społeczeństwa informacyjnego / pod red. Mieczysława Radochońskiego, Barbary Przywary. – Rzeszów : Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania, 2004.
  WJ 55020 55021
 8. Język - komunikacja - media - edukacja / red. Bronisław Siemieniecki, Tadeusz Lewo-wicki. – Toruń : Adam Marszałek, 2010.
  CzL 46820
 9. Komputery, multimedia, internet : leksykon / tł. [z ang.] Krzysztof Pochwalski, Tomasz Lewandowski, Jacek Szaniawski. – Warszawa : „RTW", 1997.
  CzJ 004
 10. Media elektroniczne w życiu dziecka : w kontekście wartości wychowawczych oraz zagrożeń / pod red. Jadwigi Izdebskiej. – Białystok : „Trans Humana", 2008.
  WJ 52005/10d
 11. „Nauczanie ku przyszłości" w szkolnym centrum informacji : praca zbiorowa / pod red. Haliny Kosętki, Hanny Batorowskiej, Barbary Kamińskiej-Czubały. – Kraków : Wydaw-nictwo Zakonu Pijarów, 2002.
  WP 92072
 12. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004.
  WJ 1208/b
 13. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewod-nik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. – Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : „ParkEdukacja", 2011.
  WJ 55437
 14. Pedagogika @ środki informatyczne i media / pod red. Macieja Tanasia. – Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Związku Nauczycielstwa Polskiego, Kraków : „Impuls", 2004.
  CzP 371.3
 15. Społeczna przestrzeń internetu / pod red. Dominika Batorskiego, Mirosławy Marody, Andrzeja Nowaka. – Warszawa : „Academica", 2006.
  WJ 52713
 16. Szkolne centrum informacji / Hanna Batorowska, Barbara Kamińska-Czubała. – Kra-ków : Wydawnictwo Zakonu Pijarów, 2002.
  WP 92852

 

Artykuły z czasopism:

 1. Animowany film w Windows Movie Maker / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 10-12
 2. Bazy bibliograficzne artykułów z czasopism jako specjalistyczne źródło wyszukiwawcze / Marzena Jarocka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 17-20
 3. Bezpieczeństwo dzieci w sieci. Przykłady bezpłatnych zabezpieczeń / Urszula Hoczyk // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 14-16
 4. Biblioteka – centrum informacyjne i multimedialne w Szkole Podstawowej w Węgierskiej Górce / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Infor-macji nr 1, s. 21-23
 5. Biblioteka – szkolne centrum innowacji / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 6. Biblioteka III Liceum Ogólnokształcącego w Inowrocławiu / Agnieszka Kubiak // Biblio-teka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 23-25
 7. Biblioteka XXI w. Rozmowa z bibliotekarzami szkolnymi z Otter (Dania) / Elżbieta Ra-fińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 25-27
 8. Biblioteka College Claparede w Genewie / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 25-27
 9. Biblioteka edukacji medialnej / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 27
 10. Biblioteka Hauptschule Mittersill w Austrii / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 24-26
 11. Biblioteka i centrum informacji w Escola Básica Integrada da Charneca de Caparica / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 24-26
 12. Biblioteka szkolna w opinii uczniów / Katarzyna Chojnacka-Musiał // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 17-18
 13. Biblioteka Szkoły Podstawowej im. Franciszka Karpińskiego w Zabłudowie / Anna Zda-nowicz // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 25-27
 14. Biblioteka Zespołu Szkół Urszulańskich w Rybniku / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 22-24
 15. Bibliotekarz w eTwinningu? Jak najbardziej! / Ewa Łopatka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 10-11
 16. Biblioteki angielskie / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 24-26
 17. Biblioteki austriackie. Działania w kryzysie / Marta Jasińska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 26-27
 18. Biblioteki Międzynarodowej Szkoły w Genewie / Agnieszka Adamowicz // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 24-26
 19. Biblioteki szkolne – media centers w USA. Na przykładzie szkoły Crestwood w Paris w stanie Illinois / Elżbieta Mieczkowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22-24
 20. Biblioteki szkolne i serwisy biblioteczne w Wielkiej Brytanii / Urszula Bieńko // Biblio-teka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 14-16
 21. Biblioteki szkolne w Austrii / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 24-25
 22. Biblioterapia w ICIM / Katarzyna Pytlakowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 14-16
 23. Blog – jestem za! Na podstawie doświadczeń portugalskich / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 21-22
 24. Budowa książki i czasopisma. Zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem tablicy interaktyw-nej / Agata Safian // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 20-21
 25. Centrum edukacyjno-informacyjne „Interdwójka" / Michał Klain // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 22-23
 26. Centrum informacji w Zespole Szkół Integracyjnych w Sokółce / Bożena Daszuta, Kata-rzyna Narbutt // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 24-25
 27. Centrum zasobów edukacyjnych (CRE) w Queluz / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 25-26
 28. Ciechanów – moja mała ojczyzna... Projekt edukacyjny / Monika Biedrzycka // Biblio-teka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 17-18
 29. Cloud computing w bibliotece / Agata Arkabus // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 9-12
 30. Co o grafice wiedzieć wypada? / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 3-4
 31. Co polecam po warsztatach ALICE / Anna Puścińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 9-10
 32. Co to jest ekslibris? Scenariusz lekcji / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22-23
 33. Co to jest Web 2.0? / Jaromir Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblio-teka - Centrum Informacji nr 3, s. 3-5
 34. Co to jest Wiki? / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 7-8
 35. Czasopisma literackie – reaktywacja w internecie? / Anna Brzezińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 5-6
 36. Czy cały ten ambaras z ICIM był nam w ogóle potrzebny? Biblioteka Zespołu Szkół w Wiśniewie / Katarzyna Dyrowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 23-24
 37. Czy dzieci i młodzież są bezpieczne w sieci? Przegląd najnowszych badań / Bożena Bo-ryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 38. Czy wiesz, kim byli patroni naszych ulic? Projekt działania lokalnego / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 20-22
 39. Darmowe programy graficzne dla bibliotekarzy i uczniów / Bożena Boryczka // Biblio-teka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 6-8
 40. Dwa dni w Paryżu. Zwiedzanie ze szkolnym centrum informacji / Urszula Kuta // Biblio-teka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 15
 41. Dysk przenośny, ale w chmurze / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 5-8
 42. Dyskusyjny klub filmowy. Pomysł na realizację „godziny karcianej" / Małgorzata Łopu-szyńska-Ratyna // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 16-18
 43. Działania edukacyjne biblioteki – multimedialnego centrum informacji / Bożena Szysz-kowska-Sienkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Infor-macji nr 2, s. 12-13
 44. Dziesiąta muza w natarciu. Film na lekcji języka polskiego / Anna Masiakowska // Bi-blioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 14-15
 45. E-książeczki. Pomysł na pracę z czytelnikiem / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 12-14
 46. E-muzeum czyli jak zwiedzać, nie wychodząc z domu... / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 10-11
 47. E-puzzle. Ćwiczenia kompetencji informacyjnych / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 21-22
 48. Edukacja – internet – kultura otwarta. Zarys problematyki / Maria Bosacka // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 3-5
 49. Edukacja filmowa. Punkt widzenia uczestnika / Rozanna Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 12-13
 50. Edukacja medialna a programy graficzne / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 4-5
 51. Edukacja uczestników kultury cyfrowej / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 52. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia. Ważne zadania edukacyjne dla biblioteki – szkolnego centrum informacji / Grażyna Gregorczyk // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 6-9
 53. Edytuj dokumenty online / Marcin Malinowski // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 10-13
 54. eTwinning na godzinie karcianej / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 10
 55. eTwinning po japońsku. Kultura, historia, egzotyka w projekcie gimnazjalistów / Kata-rzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 14-15
 56. eTwinning w bibliotece szkolnej / Gracjana Więckowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 3-4
 57. eTwinning w multimedialnym centrum informacji / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 1-2
 58. eTwinning w szkole podstawowej / Katarzyna Skicka-Such // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 11
 59. Facebook w eTwinningu? Dlaczego nie! / Marcin Malinowski // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 5-7
 60. Film animowany?! Ależ tak! / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 8-9
 61. Film na lekcjach historii i wiedzy o społeczeństwie / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 4-5
 62. Filmowe zajęcia w bibliotece szkolnej / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 14
 63. Fotografia elementem edukacji medialnej i procesu kształcenia / Marek Hallada // Bi-blioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 3-7
 64. Fotografia w szkole z perspektywy ucznia / Michał Płaza // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 19-20
 65. Fotokomiksy w programie PowerPoint, krok po kroku / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 9-11
 66. Funkcjonalny komputer w bibliotece szkolnej / Robert Szczepaniak // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 18-22
 67. Gdzie i jak znaleźć informację? Scenariusz lekcji z wykorzystaniem multimediów / Ur-szula Kośla // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 20-21
 68. Gimnazjalne centrum informacji / Małgorzata Gucia, Renata Maciejowska-Kurasińska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 25-26
 69. GIMP w pracy nauczyciela bibliotekarza / Jadwiga Pawluk // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 14-16
 70. Google potrafi. Nowe narzędzia wyszukiwawcze / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 13-16
 71. ICIM 2008. Próba diagnozy / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 1-5
 72. Interaktywne, wirtualne wędrówki / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 15-16
 73. Internetowi nałogowcy w bibliotece / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 11
 74. Jak analizować dzieło filmowe w SCI? / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 6-7
 75. Jak dodać komentarz audio i wideo do prezentacji PowerPoint? / Marcin Pawlik // Bi-blioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 8-10
 76. Jak działa duńska biblioteka. Szkolne centrum informacji w Albertslund / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 26
 77. Jak działa reklama? Projekt edukacyjny / Irena Zalewska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22-23
 78. Jak kumpeli „sensowne twory słowne" przybliżyć? Konkurs na uczniowskie e-lekcje liter@tury / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum In-formacji nr 1, s. 7-8
 79. Jak Pobieraczek nabierał / Izabela Tumas // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 27
 80. Jak pomóc w przygotowaniu prezentacji? / Anna Płusa // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 12-14
 81. Jak skomputeryzować bibliotekę szkolną? / Piotr Figura // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 9-10
 82. Jak skutecznie „googlować"? / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 11-12
 83. Jak uczyć się samodzielnie, czyli wirtualne wędrówki po francuskich stronach interne-towych / Edyta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 25-26
 84. Jak wykorzystać Google Street View na różnych przedmiotach / Michał Luberda // Bi-blioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 8-10
 85. Jak założyć stronę internetową biblioteki szkolnej w programie NVU? / Renata Jędrze-jewska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 14-15
 86. Jak zrobić dobre zdjęcie. Warsztaty fotograficzne w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 16 w Krakowie / Anna Czepiec-Mączka // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 11
 87. Jesteś dziennikarzem – jesteś wzorem. O projekcie Junior Media / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 19
 88. Jeśli nie Google, to co? / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 6-7
 89. Kilka refleksji o bibliotece szkolnej / Beata Walczak // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 23-25
 90. Kilka uwag o regulaminie ICIM / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 21-23
 91. Klub medialny jako forma pracy z uczniem zdolnym w internetowym centrum informacji medialnej / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 16-18
 92. Konkurs na ekslibris biblioteki szkolnej. Zajęcia z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22
 93. Kontrola rodzicielska, czyli jak zapobiegać dostępowi do treści niepożądanych / Marcin Kozłowski // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 9-10
 94. Kręcimy film komórką / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 15-16
 95. Książki, które łączą dzieci w Europie. Projekt eTwinning w bibliotece szkolnej / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 14-16
 96. Lekcja z komputerem. O czym należy pamiętać, przygotowując zajęcia w ICIM? / Aneta Kwiecień, Dariusz Kwiecień // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 8-10
 97. Literatura w polskich bibliotekach cyfrowych. Przegląd serwisów / Małgorzata Kowal-ska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 15-16
 98. Lektury na tapecie / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Bibliote-ka - Centrum Informacji nr 2, s. 25-26
 99. Logo biblioteki – dlaczego nie? / Marcin Pawlik // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 16-17
 100. Logo projektu „Różnorodność kulturowa i językowa" / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 26-27
 101. Lorosae, czyli wschód słońca. Kilka słów o portugalskim centrum nauczania / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 24-25
 102. Małe narzędzia dla innowacyjnego nauczyciela bibliotekarza / Bożena Boryczka // Bi-blioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 10-12
 103. Mały duży widz / Maciej Jakubczyk // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 3-4
 104. Mamy ICIM, czyli na co zwrócić szczególną uwagę / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 18-21
 105. Media – Abecadło z Miłosza. Synchroniczna praca nad projektem w środowisku online / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 16-19
 106. Mediateka Gimnazjum Seymaz w Genewie / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 24-25
 107. Mediateka KIWI w Wirtschafts Fachoberschule Bruneck / Bożena Boryczka // Bibliote-ka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 25-26
 108. Miganie w bibliotece szkolnej / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 13-14
 109. Mikroblogowanie. Z czym to się je? / Marcin Malinowski // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 5-7
 110. Mobilna edukacja w szkole? / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22
 111. Moodle. Zabawa, przyjemność i uczenie się w jednym / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 19-20
 112. Mój pierwszy film... Opis projektu edukacyjnego / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 19-20
 113. Mój projekt ekslibrisu biblioteki szkolnej. Scenariusz lekcji / Małgorzata Ohirko // Bi-blioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 23
 114. Mój własny e-book w sieci / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 10-11
 115. Mówiące fotografie, czyli talking photo / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 16-18
 116. Multimedialne centrum informacji w Zespole Szkół Elektronicznych, Elektrycznych i Mechanicznych w Bielsku-Białej / Marta Drozdowska, Urszula Jeleń-Marek // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 26-27
 117. Multimedialne galerie malarstwa. Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 22
 118. Nadążyć za zmianami. (Nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 119. Najważniejszy jest czytelnik. Szkolne centrum informacji w Zespole Szkół Ogólno-kształcących Integracyjnych nr 7 w Krakowie / Aneta Czerwińska-Janeczek, Teresa Stani-sławczyk // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 21-23
 120. Narzędzia Web 2.0 i Comenius / Monika Długa // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 17
 121. Nauczyciele i uczniowie w gąszczu mediów i multimediów / Danuta Brzezińska // Bi-blioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 3-4
 122. Nie blokersuj, tylko bloguj. O blogu poświęconym Januszowi Korczakowi / Dorota Mucha // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 12-13
 123. Nie chlap! Projekt kampanii społecznej przeciwko nadużywaniu wulgaryzmów / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 15-16
 124. Niepowtarzalne lekcje historii, czyli megainnowacyjny historyk w bibliotece szkolnej / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informa-cji nr 3, s. 12-13
 125. Ninateka – też biblioteka czyli o kulturalnym internecie / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 25-26
 126. Norweska międzykulturowa biblioteka szkolna w akcji! Doświadczenia zdobyte podczas realizacji projektu Comenius / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 17-18
 127. Nowe media w twojej szkole / Kamila Tomkiel, Karolina Śmigiel // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 6-7
 128. Nowoczesne centrum informacji w Szkole Podstawowej nr 21 w Lublinie / Dorota Kot-narowska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 22-23
 129. O fotografii w internecie / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 7-8
 130. O karaoke w ICIM / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 19
 131. O liternecie – o4u:) / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 3-4
 132. Od okienka z poezją do DTP / Renata Otolińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 9-11
 133. Organizacja szkolnego centrum informacji multimedialnej. Z własnych doświadczeń / Sabina Zaporowska // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Infor-macji nr 1, s. 7-8
 134. Oskar? Co to takiego? Zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej / Jolanta Pytel // Bi-blioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 21-22
 135. Otwarta edukacja szansą dla polskiej szkoły / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 3-4
 136. Picasa w bibliotekach szkolnych (część 1) / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 16-19
 137. Picasa w bibliotekach szkolnych (część 2). Picasa Web Albums / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 17-18
 138. Platforma Moodle Biblioteki Pedagogicznej w Ciechanowie / Bożena Lewandowska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 27
 139. Poblogujmy o książkach / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 17-18
 140. Polskie biblioteki cyfrowe jako narzędzie wspierające edukację / Marzena Jarocka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 13-16
 141. Pomóż mi to zrobić samemu. Jak ICIM zmienia szkolną edukację / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 142. Pomysły na blogi / Maria Wiaderek // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 17-18
 143. Pomysły na edukację medialną w bibliotece Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 5 w Krakowie / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum In-formacji nr 1, s. 23
 144. Poprawki zdjęć w programie Microsoft Office Picture Manager / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 12-13
 145. Popularyzowanie bibliotek cyfrowych w środowisku szkolnym / Teresa Kasza, Danuta Myl // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 17-19
 146. Poradnictwo językowe w sieci / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 20-21
 147. Praca z maturzystą w SCI. Inny pomysł na „godzinę karcianą" / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 12
 148. Prawa (nie tylko) autorskie / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 6-8
 149. Prawie wszystko o czytaniu e-boków / Dariusz Kwiecień // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 6-8
 150. Prezentacja dobra na wszystko! Czyli prezentacje multimedialne w pracy biblioteki szkolnej i nauczyciela bibliotekarza / Gabriela Bonk // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 6-9
 151. Prezentacje multimedialne prosto ze strony internetowej / Marcin Malinowski // Biblio-teka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 12-14
 152. Prezi. Alternatywa dla PowerPointa? / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 11-14
 153. Pro fide et patria. Oglądamy wystawę grafiki i rysunku w muzeum zamkowym w Suchej Beskidzkiej / Ewa Kawończyk, Anna Gancarczyk, Bożena Chowania, Barbara Woźniak // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 22
 154. Pro fide et patria. Zbiory regionalne naszego regionu / Ewa Kawończyk // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 19-20
 155. Program PicPick w pracy nauczyciela bibliotekarza / Marcin Pawlik // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 11-13
 156. Projekt naprawczy czytelnictwa z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 18-19
 157. Projektor multimedialny. Jak wybrać? / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 14-15
 158. Projekty eTwinning w bibliotece szkolnej / Barbara Langner // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 16
 159. Promocja biblioteki szkolnej w internecie / Gabriela Bonk, Anna Urbaniak // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 8-11
 160. Przez internet do książki. Biblioteka ZSTE w Myślenicach / Jarosław Marszalik // Bi-blioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 24-27
 161. Przychodzi czytelnik do biblioteki i pyta... / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 21-22
 162. Przyjazna hiszpańska biblioteka / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 17
 163. Przykłady otwartych zasobów edukacyjnych do wykorzystania na lekcjach różnych przedmiotów / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Cen-trum Informacji nr 3, s. 12-13
 164. Publikacje elektroniczne do wykorzystania w bibliotece szkolnej / Sebastian D. Kotuła // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 7-9
 165. Publikujmy zgodnie z prawem / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 9-11
 166. Recepta na skuteczny komunikat w prasie i internecie / Beata Malentowicz // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 13-15
 167. Reklama, promocja, propaganda, marketing, public relations. Czy tego potrzeba biblio-tece szkolnej? / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-6
 168. Rozumiemy się bez słów. Środki komunikacji niewerbalnej we współczesnej przestrzeni społecznej / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 13-14
 169. Rysowanie na ekranie. Dobra zabawa w bibliotece / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 18
 170. Serfujemy z Sieciakami. Scenariusz zajęć profilaktycznych / Agnieszka Kownatka-Ruszkowska, Edyta Mruk // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 19
 171. Słowne zachmurzenie, czyli zabawa z Wordle / Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 12-13
 172. Słynni mielczanie. Lekcja w ICIM z zastosowaniem technologii informacyjnej / Urszula Kośla // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 16-17
 173. Smaki Europy. Projekt etwinningowy / Danuta Budzoń // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 12-14
 174. Space for learning. Biblioteka szkolna jako centrum uczenia się / Danuta Brzezińska // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 6-8
 175. Subiektywny przegląd internetowych zasobów edukacyjnych / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 14-16
 176. System biblioteczny Mateusz – przyszłość jest dzisiaj / Renata Sztandera // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 8-11
 177. System informacyjno-biblioteczny Koha. Bezpłatne rozwiązanie również dla bibliotek szkolnych / Urszula Hoczyk // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 5-7
 178. Szkolne centrum dydaktyczno-informacyjne w Zespole Szkół nr 1 w Jastrzębiu Zdroju / Grażyna Kocot // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 23-25
 179. Szkolne Centrum Edukacji Medialnej w Zespole Szkół Łączności w Poznaniu / Monika Długa, Karina Kisiel, Maria Zagodzińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblio-teka - Centrum Informacji nr 3, s. 23-24
 180. Szkolne centrum informacji. Poradnik dla dyrektorów, samorządowców, bibliotekarzy / Bożena Szyszkowska-Sienkiewicz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 9-16
 181. Szkolne centrum informacji w Zespole Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej / Hanna Batorowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informa-cji nr 2, s. 18-21
 182. Szkolne centrum informacyjne. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 1 – Miejscowego Zespołu Szkół nr 2 w Bolesławcu / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 21-23
 183. Szkolne centrum uczenia się w 2025 r. Prognozy / Mirosława Bogacz // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 3-5
 184. Szkolne studio nagrań / Robert Kolebuk // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Bi-blioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 11-13
 185. Szukamy swoich korzeni / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 8-10
 186. Tablet graficzny. Gadżet w bibliotece szkolnej / Renata Jędrzejewska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 17
 187. Tablica interaktywna w kilku pytaniach i odpowiedziach / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 5-7
 188. Taki to mroczny czas. Synteza historycznoliteracka z multimedialnym wspomaganiem / Danuta Salamon // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 19-20
 189. Technologia informacyjno-komunikacyjna w pracy bibliotekarzy islandzkich / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 26-27
 190. Tradycyjne i nowoczesne formy przekazu treści. Konspekt zajęć z wykorzystaniem ICIM dla uczniów szkoły ponadgimnazjalnej / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22
 191. Tresowane gwiazdy, czyli zwierzęta w filmach fabularnych / Danuta Salamon // Biblio-teka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 17-18
 192. Tworzenie filmów w programie Picasa / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 13-14
 193. Tworzenie materiałów dydaktycznych w nauczaniu zdalnym / Anna Szeląg // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 3-8
 194. Uczenie się przez całe życie. Biblioteki szkolne i nowe drogi uczenia się – SLAMIT 4 / Iwona Kosińska, Elżbieta Rafińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 3-5
 195. Umiem pisać w Wordzie! Czy to na pewno dziecinnie proste? / Elżbieta Gucwa // Bi-blioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 15-17
 196. Utwórz własne PearlTrees / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 9-10
 197. Verba volant, scripta manent... czyli gdzie opublikować własne utwory / Bożena Bo-ryczka // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 12-14
 198. W bibliotece szkolnej. Nietypowy projekt eTwinning / Urszula Kuta // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 19-21
 199. W poszukiwaniu alternatywy dla Google. Wyszukiwarki semantyczne / Mirosława Bo-gacz // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 3-5
 200. W poszukiwaniu e-śladów Juliusza Słowackiego. Przewodnik po źródłach informacji elektronicznej / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 19-21
 201. W poszukiwaniu nowych form promocji biblioteki szkolnej / Elżbieta Rafińska // Bi-blioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 3-7
 202. Warsztaty, festiwale, materiały. Oferta Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej / Mag-dalena Brewczyńska // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informa-cji nr 2, s. 8-9
 203. Warto poznać Scop.it! / Hanna Basaj // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 7-8, dod. Biblio-teka - Centrum Informacji nr 3, s. 14-15
 204. Western – zapomniany gatunek filmowy / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 19-20
 205. Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie? / Katarzyna Wilk // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 10-13
 206. Wiedza krzepi. Działalność Koła Promocji Szkoły w Zespole Szkół Łączności w Krakowie / Marta Stefańczyk // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 18-20
 207. Więcej wiem, więcej umiem, więcej potrafię. Wykorzystanie bibliotecznej pracowni ICIM w pracy z czytelnikiem w SZS nr 1 w Opatowie / Izabela Bajak // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 23
 208. Wirtualne podróże na lekcjach / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 3-5
 209. Wirtualne wędrówki dookoła Polski. Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Jolanta Miącz // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 23-24
 210. Wirtualne zoo. Scenariusz zajęć edukacyjno-wychowawczych / Maria Gron // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 17
 211. Wix – to całkiem proste! / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 12-15
 212. Wizerunek innych – tworzenie pytań. Współpraca szkół europejskich realizujących projekt Comenius / Jolanta Pytel // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 6-8
 213. Wszystkie drogi prowadzą przez bibliotekę. Szkolne centrum informacji w Szkole Podstawowej nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Janusza Korczaka w Sochaczewie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 21-23
 214. Wszystko w jednym, czyli jak pracować w ICIM z młodzieżą uzdolnioną / Anna Tomczyk-Churska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 12-14
 215. Wychodzimy do muzeum. Przygotowanie do obejrzenia kolekcji grafiki i rysunku Józefa Ignacego Kraszewskiego / Ewa Kawończyk, Anna Gancarczyk, Bożena Chowania, Barbara Woźniak // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 21-22
 216. Wykorzystanie grafiki według zasad prawa autorskiego / Dorota Janczak // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 9-10
 217. Wykorzystanie ICIM – z doświadczeń własnych / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 11, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 6-7
 218. Z biegiem dni, z biegiem lat... Jubileuszowa prezentacja szkoły / Teresa Prokowska // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 20-21
 219. Z misiem łatwiej... Scenariusz projektu edukacyjnego / Izabela Rudnicka // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 24-26
 220. Z myślą o najmłodszych internautach / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 11-12
 221. Z wizytą w kanaryjskiej bibliotece / Małgorzata Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2012, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 23-25
 222. Z wizytą w węgierskiej bibliotece szkolnej / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2014, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 25-26
 223. Zagrożenia i korzyści w pracy z komputerem i internetem / Michał Luberda // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 17-18
 224. Zaproś mnie do swojego grona, zagraj ze mną w sieci / Bożena Boryczka // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 5-6
 225. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! / Renata Otolińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 10-12
 226. Zaprzyjaźnij się z Joolmlą! (część 2) / Renata Otolińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 3, s. 9-10
 227. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! (część 3) / Renata Otolińska // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 8-9
 228. Zaprzyjaźnij się z Joomlą! (część 4) / Renata Otolińska // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 8-10
 229. Zatrzymane w obiektywie aparatu... / Małgorzata Ohirko // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 21-22
 230. Zapytaj mnie o... Projekt o e-gazecie / Katarzyna Chojnacka // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 17-18
 231. Zintegrowany system biblioteczny Koha w bibliotece szkolnej / Teresa Kasza // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 11, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 4, s. 19-21
 232. Zrób sobie film z wakacji, czyli o możliwościach programu Photo Story 3 / Elżbieta Gucwa // Biblioteka w Szkole. – 2009, nr 2, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 14-15
 233. Żadnych ograniczeń w cyberprzestrzeni? Zajęcia dla uczniów gimnazjum / Beata Duda // Biblioteka w Szkole. – 2008, nr 7-8, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 1, s. 24
 234. Żywo obecna w środowisku miasta. Biblioteka Szkoły Podstawowej nr 3 w Toruniu / Katarzyna Katryńska, Małgorzata Kowalska // Biblioteka w Szkole. – 2013, nr 5, dod. Biblioteka - Centrum Informacji nr 2, s. 22-24

 

Dokumenty audiowizualne:

 1. Włącz się do gry [Film] / scen. Anna Urbańska ; reż. Jacek Urbański. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu. Biuro Promocji i Informacji, 2003.
  WJ 116/KV 118/KV
 2. www.media.spoko [Film] / progr. Artur Mościcki, Maciej Zakrocki; współpr. Dominika Łukaszewska. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu, 2004.
  WJ 144/KV
 3. Zwolnij w sieci [Film] / scen. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Henryk Konieczny ; realiz. Joanna Tryniszewska, Joanna Pieciukiewicz, Monika Tomczyk. – Warszawa : Ministerstwo Edukacji i Nauki, 2005.
  WJ 183/DVD 184/DVD

 

Autor: Jolanta Wilk-Krzywonos