Edukacja filmowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

 

 

EDUKACJA FILMOWA
Zestawienie bibliograficzne wydawnictw zwartych i artykułów z czasopism za lata 2000 - 2012


WYDAWNICTWA ZWATRE

 1. Analiza filmu / Jacques Aumont, Michel Marie ; przekł. Maria Zawadzka. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2011
  PBW Przemyśl   CzP   791/796(03)
 2. Edukacja filmowa w szkole / Ewa Szczepańska. - Poznań : "eMPi2", 2001
  PBW Krosno   Cz   11024/B
 3. Edukacja filmowa w zreformowanej szkole / Wiesława Szymczak. - Krosno : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 2000
  PBW Krosno   Cz   10032/B
 4. Film na lekcjach "Wychowania do życia w rodzinie" : scenariusze zajęć / pod red. Teresy Król. - Kraków : "Rubikon", 2002
  PBW Krosno   Cz   124670
 5. Film : przewodnik dla licealistów / [red. Beata Żmichowska ; współpr. red. Katarzyna Ziębik] . - Warszawa : Wydaw. Piotra Marciszuka Stentor, cop. 2007
  PBW Tarnobrzeg   TG   91849, TCz   91850
 6. Film, telewizja i komputery w edukacji humanistycznej : o audiowizualnych tekstach kultury / Bogumiła Fiołek-Lubczyńska. - Kraków : Oficyna Wydaw. "Impuls", 2004
  PBW Tarnobrzeg   TG   86168
 7. Jak oglądać filmy z młodzieżą : film fabularny w psychoedukacji, terapii, profilaktyce / Dawid Bałtowski. - Warszawa : Fraszka Edukacyjna, 2010
  PBW Tarnobrzeg   TG   99350
 8. Kino bez tajemnic / Ewelina Nurczyńska-Fidelska [i in.]. - Warszawa : "Stentor", 2009
  PBW Krosno   M   127172
 9. Lektury na ekranie : czyli mały leksykon adaptacji filmowych / Barbara Kosecka, Katarzyna Kubisiowska. - Kraków : Wydaw. Znak, 2000
  PBW Rzeszów   WypRz   221810, CzytR   221809
 10. Przygotowanie ucznia do odbioru różnych tekstów kultury / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : Universitas, 2004
  PBW Rzeszów   WypRz   228890, CzytR   228889
 11. Scenariusze zajęć i materiały pomocnicze dla nauczycieli : filmoteka szkolna : materiały pomocnicze / pod red. Marianny Hajdukiewicz i Sylwii Żmijewskej-Kwiręg. - Warszawa : Centrum Edukacji Obywatelskiej : Polski instytut Sztuki Filmowej, 2010
  PBW Krosno   M   131509, Cz   131508
 12. Teksty w lustrze ekranu : okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego / Witold Bobiński. - Kraków : "Universitas", cop. 2011
  PBW Przemyśl   WP   105273


ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Animowany film w Windows Movie Maker / Michał Luberda // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 10 – 12
 2. Audiowizualne kształcenie uczniów na przykładzie szkół budowlanych / Rafał Wawer // Wychowanie Techniczne w Szkole. - 2005, nr 1, s. 11-12
 3. Dyskusyjny klub filmowy : pomysł na realizację "godziny karcianej" / Małgorzata Łopuszyńska - Ratyna // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 16 – 18
 4. Dziesiąta muza w natarciu : film na lekcji języka polskiego / Anna Masiakowska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 14 - 15
  [Dzięki adaptacjom i ekranizacjom uczniowie uzyskują szersze spojrzenie na tekst lektury, mogą odbierać go bardziej aktywnie.]
 5. Edukacja filmowa jako forma minimalizowania negatywnego wpływu ekranowej przemocy / Wiesław Sikorski // Opieka. Wychowanie. Terapia. - 2000, nr 2, s. 23-27
 6. Edukacja filmowa niewidomych / Aleksandra Chudzik // Opieka. Wychowanie. Terapia . - 2003, nr 2, s. 42-44
 7. Edukacja filmowa w bibliotece / Edyta Zachurzok // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 2, s. 6 – 9
 8. Edukacja filmowa w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Kielcach / Roman Sowa // Poradnik Bibliotekarza. - 2012, nr 7-8, s. 32 – 33
 9. Edukacja filmowa : zestawienie bibliograficzne / Agata Śliwicka // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 5, s. 33-34
 10. Edukacja medialna, czyli Szkolny Dyskusyjny Klub Filmowy „Matura” / E. Szczepańska // Biblioteka w Szkole. – 2000, nr 10, s. 32-33
 11. Edukacja przez film / Danuta Rajewicz // Polonistyka. - 2009, nr 3, s. 58-61
 12. Edukacja teatralna i filmowa w szkole ponadgimnazjalnej / Izabela Rudnicka // Edukacja Medialna. - 2003, nr 4, s. 46-51
 13. Ekofilm w procesie edukacji ekologicznej i medialnej / Marek Sokołowski // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 33-35
 14. Europa, Europa Agnieszki Holland jako filmowa lektura szkolna / Katarzyna Mąka - Malatyńska // Polonistyka. - 2005, nr 6, s. 51-56
  [Głos za wprowadzeniem do kanonu lektur szkolnych film Agnieszki Holland "Europa", jako adaptacji dokumentalnej.]
 15. Film animowany w szkole - propozycje dydaktyczne / Monika Talarczyk-Gubała // Edukacja Medialna. - 2003, nr 1, s. 51-53
 16. Film w edukacji i edukacja filmowa / Witold Jakubowski // Warsztaty Polonistyczne. - 1997, nr 3, s. 60 - 64
  [Poziomy odczytywania sztuki filmowej w edukacji szkolnej.]
 17. Filmoteka szkolna - analiza i interpretacje tekstów filmowych / Świderska Elżbieta // Nowa Szkoła. - 2009, nr 2, s. 25-30
  [Relacja z XVIII Ogólnopolskiej Konferencji Filmoznawczej, która odbyła się w dniach 13-16 listopada 2008 roku]
 18. Filmowe portrety Polaków : (XX Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Borkach) / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2010, nr 10, s. 35-40
 19. Gatunki pozaliterackie a praktyka szkolna (film, spektakl teatralny, dramat groteskowy, piosenka) / Aneta Krasińska // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 7-17
 20. Jak analizować dzieło filmowe w SCI? / Mirosława Bogacz // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 6 - 7
  [Edukacja filmowa dzieci i młodzieży w szkolnym centrum informacji.]
 21. Jak filmoznawca może pomóc szkolnemu poloniście w interpretowaniu tekstów kultury / Bogusław Skowronek // Polonistyka. - 2008, nr 2, s. 13-17
 22. Jak powstaje dzieło filmowe? : (na przykładzie filmu "Pan Tadeusz") : lekcja edukacji medialnej dla uczniów gimnazjum / Beata Walczak // Poradnik Bibliotekarza. - 2002, nr 6, s. 29-31
 23. Jak zorganizować systematyczną edukację filmową w gimnazjum / Anna Ostrowska-Warzecha, Marek Warzecha // Nowa Polszczyzna. - 2001, nr 4, s. 28-31
 24. Japoński film animowany na lekcjach polskiego / Magdalena Wawrzyniak // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 56-61
 25. Jeszcze o edukacji filmowej / Genowefa Łuka // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 4-5, s. 11-14
 26. Język filmu: scenariusz zajęć z edukacji medialnej w gimnazjum lub liceum (z wykorzystaniem pakietu multimedialnego wideoteki edukacyjnej) / E. Gromadzka // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 3, s. 6
 27. Kieślowski w liceum - jestem na tak / Natalia Jackowska // Polonistyka. - 2009, nr 5, s. 52-55
 28. Kino i tajemnica / Rafał Koschany // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 30-34
 29. Kino od podstaw : Młodzieżowa Akademia Kinowa / ah [Anna Hnatyk] . - (Edukacja) . - Il. // Gazeta Przemyska. - 2013, nr 3(27) 15 styczeń, s. 16
  [W przemyskim Centrum Kulturalnym 8 stycznia 2013 r. odbyła się Młodzieżowa Akademia Kinowa, zorganizowana przez Makfilm z Wrocławia. Dzieci i młodzież zapoznały się z tajnikami powstawania filmu, terminologią związaną z filmem itp.]
 30. Klatka - model przestrzeni w filmach Romana Polańskiego / Karol Przybyła // Polonistyka. - 2005, nr 10, s. 31-35
  [Próba charakterystyki twórczości filmowej Romana Polańskiego pod względem umiejscowienia akcji.]
 31. „Lekcja w kinie”, czyli nowa formuła edukacji filmowej / Marek Kaczkowski // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 11-12Lekcje z filmem Tytus, Romek i A'Tomek wśród złodziei marzeń w klasie piątej / Arkadiusz Kut // Język Polski w Szkole IV-VI. - 2008/2009, nr 1, s. 41 – 52
 32. Literatura na ekranie – adaptacje filmowe: zestawienie bibliograficzne / A. Śliwicka // Poradnik Bibliotekarza. – 2002, nr 6, s. 31-32
 33. Mały duży widz / Maciej Jakubczyk // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 3 – 4
 34. Między słowami, między obrazami / Beata Stefaniak // Polonistyka. - 2010, nr 8, s. 56-58
 35. Muzyka i plastyka muszą być oddechem, odpoczynkiem, przyjemnością : z ministrem kultury i dziedzictwa narodowego Bogdanem Zdrojewskim rozmawia Beata Igielska / Bogdan Zdrojewski // Problemy Opiekuńczo - Wychowawcze. - 2011, nr 3, s. 3-7
 36. Nadążyć za zmianami : (Nie tylko) filmowe pomysły na promocję edukacji medialnej w szkole / Izabela Rudnicka // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 3 – 5
 37. Nowe horyzonty edukacji filmowej / Maciek Jakubczyk // Wszystko dla Szkoły. - 2006, nr 7-8, s. 6
 38. Nowe media w twojej szkole / Kamila Tomkiel, Karolina Śmigiel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 6 - 7
  [Praktyczne wykorzystanie nowych mediów w szkole.]
 39. O edukacji filmowej w liceum trzyletnim / Bogdan Bernacki, Ewa Wyszyńska // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 55-57
 40. Obszary dialogu filmu z literaturą / Monika Szufnarowska // Język Polski w Liceum. - 2010/2011, nr 1, s. 92 – 95
 41. Od braci Lumiere do Stevena Spilberga, czyli krótka historia filmu : lekcja w klasie III gimnazjum / Joanna Kijak // Biblioteka w Szkole. - 2002, nr 4, s. 19
 42. Od kinematografii do edukacji filmowej / Kornelia Rybicka // Język Polski w Liceum. - 2004/2005, nr 4, s. 7-16
 43. Od "żywych fotografii" - czyli o historii, technice i twórcach filmu (propozycja metodyczna do klasy I) / Ewa Krynicka – Terlecka // Język Polski w Gimnazjum. - 2001/2002, nr 2, s. 66-71
 44. Oskar? Co to takiego? : zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej / Jolanta Pytel // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 21 - 22
  [Scenariusz zajęć dla uczniów klasy II gimnazjum.]
 45. Piszemy scenopis fragmentu "Pana Tadeusza" : (przed obejrzeniem filmu A. Wajdy) / Justyna Płokarz // Warsztaty Polonistyczne. - 2000, nr 1, s. 10-11
 46. Po transformacji : rzeczywistość przedstawiona w filmach krajów postkomunistycznych / Elżbieta Świderska-Chorąży // Nowa Szkoła. - 2012, nr 10, s. 19-25
  [XXII Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach]
 47. Polskie dyskursy początku XXI wieku w filmie : miłość, śmierć, rodzina, pamięć historyczna, codzienność / Elżbieta Świderska // Nowa Szkoła. - 2012, nr 1, s. 22-28
  [XXI Ogólnopolska Konferencja Filmoznawcza w Radziejowicach]
 48. Popularny gwiazdor szekspirowskim księciem : (Franco Zeffirelli : "Hamlet") / Anna Ślósarz // Ojczyzna - Polszczyzna. - 1996, nr 2, s. 46-52
 49. Poznajemy historię kina: lekcja edukacji czytelniczej i medialnej w kl. VI / A. Lubos // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 11, s. 9
 50. Prowokacja we współczesnym filmie dokumentalnym / Mikołaj Jazdon // Polonistyka. - 2012, nr 10, s. 20-23
 51. Przygotowanie do odbioru filmu w procesie edukacji medialnej / Ewelina Konieczna // Edukacja Medialna. - 2000, nr 1, s. 52-55
 52. Redagujemy scenariusz filmowy i piszemy scenopis : scenariusz cyklu zajęć w gimnazjum / I. Stanisławska // Biblioteka w Szkole. – 2001, nr 12, s. 10-11
 53. Reportaż metafizyczny, czyli Wojciech Tochman o tajemnicy cierpienia / Krzysztof Koc // Polonistyka. - 2008, nr 7, s. 46-52
 54. Sposób na film : (Lektor, reż. Stephen Daldry) / Roman Sowa // Język Polski w Liceum. - 2009/2010, nr 1, s. 67-75
 55. Szara sowa – oszust czy bohater ? : propozycja omówienia filmu lorda Richarda Attenboughta / L. Kraś// Biblioteka . – 2003, nr 2, s. 15
 56. Teledysk jako tekst kulturowy / Ewa Nowel // Język Polski w Szkole Średniej. - 1999/2000, nr 3, s. 18-22
 57. W gabinecie luster, czyli Molier w wersji filmowej (propozycja metodyczna) / Renata Borowiak, Katarzyna Taborska // Język Polski w Liceum. - 2007/2008, nr 3, s. 58 – 63
 58. Warsztaty, festiwale, materiały : oferta Nowych Horyzontów Edukacji Filmowej / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 8 – 9
  [Nowe Horyzonty to projekt, który powstał z myślą o edukacji filmowej młodych widzów. Nauczyciele zainteresowani wychowaniem aktywnych odbiorców filmu mogą skorzystać z różnorodnych, często bezpłatnych, materiałów i szkoleń.]
 59. Western - zapomniany gatunek filmowy / Michał Luberda // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 2, s. 19 – 20
  [Scenariusz zajęć dla uczniów I klasy liceum.]
 60. Wideoblog w bibliotece. Dlaczego nie? / Katarzyna Wilk // Biblioteka - Centrum Informacji. - 2012, nr 1, s. 10 – 13
 61. Wiedza o filmie w szkole ponadpodstawowej / Magdalena Brewczyńska // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2012, nr 3, s. 22 – 23


DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 1. Język filmu : tworzenie dydaktycznych komunikatów audiowizualnych. [Cz. 1] / scen. Jerzy Wójcik. - [Warszawa] : Telewizja Polska S.A. : MEN, 1997. - 1 kas. wiz. (180 min) : dźw., kolor + druk. - Zawiera : Kadr ; Ujęcie ; Plan filmowy ; Ruch ; Miejsce i przestrzeń ; Czas i przestrzeń ; Montaż ; Inscenizacja ; Postać ; światło ; Kolor ; Kompozycja utworu filmowego.
  PBW Lubaczów   WL   176
 2. Język filmu : tworzenie dydaktycznych komunikatów audiowizualnych. [Cz. 2] / scen. Jerzy Wójcik. - [Warszawa] : Telewizja Polska S.A. : MEN, 1997. - 1 kas. wiz. (180 min) : dźw., kolor + druk. - Zawiera : Scenariusz ; Konflikt ; Metamorfoza ; Postać ; Dialog ; Przestrzeń ; Scenografia ; Kostium ; Muzyka ; Dźwięk ; Obraz ; Utwór filmowy.
  PBW Lubaczów   WL   177
 3. Język filmu : wiedza o kulturze, język polski, edukacja czytelnicza i medialna. [Cz. 1] / scen. Jerzy Wójcik ; realiz. Jerzy Zalewski. - Warszawa : MENiS, 2004. - 1 kas. wiz. (180 min) : dźw., kolor. - Zawiera : Kadr ; Ujęcie ; Plan filmowy ; Ruch ; Miejsce i przestrzeń ; Czas i przestrzeń ; Montaż ; Inscenizacja ; Postać ; światło ; Kolor ; Kompozycja utworu filmowego.
  PBW Przemyśl   WP   366/KV
 4. Język filmu : wiedza o kulturze, język polski, edukacja czytelnicza i medialna. [Cz. 2] / scen. Jerzy Wójcik ; realiz. Jerzy Zalewski. - Warszawa : MENiS, 2004. - 1 kas. wiz. (180 min) : dźw., kolor. - Zawiera : Scenariusz ; Konflikt ; Metamorfoza ; Postać ; Dialog ; Przestrzeń ; Scenografia ; Kostium ; Muzyka ; Dźwięk ; Obraz ; Utwór filmowy.
  PBW Przemyśl   WP   365/KV

Autor: Agnieszka Biedroń