Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu Filia w Przeworsku

Przemyśl

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa  Gwalberta  Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia  w  Przeworsku

Bibliografia podmiotowo-przedmiotowa za lata 1991-2010

1991

 • Co dalej z muzeum edukacji narodowej?/ Stanisława Cebula // Biuletyn Informacyjny KOiW . -  1991, nr 4/5, s. 20-22

1992

 • Twórczość, innowacje, alternatywy pedagogiczne: wybór literatury/ Stanisława Cebula // Biuletyn Informacyjny KOiW . – 1992, nr 14/15, s. 42-49

 • Szkolnictwo zawodowe 1918-1939 / Elżbieta Taborska . – maszynopis . - 15 s.

 • Szkolnictwo zawodowe w Przeworsku : 1944-1954 / Elżbieta Taborska . – maszynopis. – 25 s.

1993

 • Szkolnictwo zawodowe w Przeworsku w latach 1910-1963: szkic / Elżbieta Taborska // 600 LAT Fakty i Komentarze . – 1993, nr 18, s. 3

 • Obszary spotkań nauczycieli i uczniów w sztuce / Stanisława Cebula // 600 Lat: Fakty i  Komentarze .- 1993 nr 14 s.1-2, 4

 • Powrót powiatu…(relacja z sesji historycznej)/ Stanisława Cebula // 600 Lat: Fakty i Komentarze. - 1993 nr 6 s. 1-2, 4

 • Niewygasła przeszłość… ( obchody 600 lecia miasta Przeworska w bibliotece pedagogicznej)/ Stanisława Cebula // 600Lat: Fakty i Komentarze. - 1993 nr 8 s. 1-2

 • Z kontaktów Przeworska z ośrodkami naukowymi Rzeszowa i Lublina ( sesja  literacka) / Stanisława Wojciechowska // 600Lat:Fakty i Komentarze . - 1993 nr 9 s. 3-4

 • Obwód ZWZ - AK Przeworsk / Andrzej Zagórski // 600Lat:Fakty i Komentarze. - 1993 nr 17 s. 1-4 ( relacja ze spotkania z nauczycielami historii)

1994

 • Powiatowa Biblioteka Pedagogiczna w Przeworsku w latach 1954-1984 / Elżbieta Taborska .  – maszynopis . - 43 s.

 • Pedagogiczna Biblioteka w Przeworsku (1985 – 1994):  miejsce i rola we współczesnym systemie oświaty: referat z okazji jubileuszu 40-lecia pedagogicznej działalności / Stanisława Cebula – maszynopis. -  37 s.

1995

 • Szkoła parafialna w Przeworsku – i na ziemi przeworskiej: przyczynki do historii / Elżbieta Taborska . – maszynopis 13 s.

1996

 • Konkurs dla wytrwałych czytelników „ Gońca Przeworskiego”: Tylko wrastając w ojczyznę jesteśmy obywatelami świata. // Goniec Przeworski. - 1996, nr 19, s. 1

 • Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza. Oddział w Przeworsku zaprasza / Stanisława Cebula // Goniec Przeworski . - 1996, nr 22, s. 12 1997

 • Miejska Biblioteka Pedagogiczna / Stanisława Cebula // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 1997, nr 9, s. 7 – 10

 • Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i powiecie przeworskim : działalność ks. Józefa Stefańskiego: luty 1940- czerwiec 1944 / Elżbieta Taborska . – maszynopis  12 s.

1998

 • Liceum Medyczne Pielęgniarstwa w Przeworsku (1962-1971) / Elżbieta Taborska . – maszynopis . –  [6] s

1999

 • Z historii tajnego nauczania na poziomie średniej szkoły ogólnokształcącej w Przeworsku i pow. przeworskim (1939 -1944) / Elżbieta Taborska . – Rocznik Przemyski
  t. 35: 1999 z. 1  s. 100 -  107

2000

 • Przeworsk: Poezja Niepokojów/ D.W. // Życie Podkarpackie. - 2000, nr 44, s. 25

 • Przeworsk: Literatura minionego wieku/ M. Sz. // Życie Podkarpackie. - 2000, nr 50, s.

2001

 • Przeworsk: Dramatyczne podsumowanie wieku / M.Sz. // Życie Podkarpackie. - 2001, nr 4, s. 25

 • Wychowanie wobec zagrożeń współczesności: analityczny przegląd piśmiennictwa / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 1, s. 39 - 40

 • Wychowanie wobec zagrożeń współczesności: wybór literatury: wydawnictwa zwarte / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 1, S.41- 42

 • Trudności w odbiorze prozy współczesnej / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 2, s. 37 – 40

 • Literacki wiek dwudziesty: rozmowy na koniec wieku: ważne prądy i konwencje w poezji epoki / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2001, nr 3, s. 69 – 71

2002

 • Literacki wiek dwudziesty: rozmowy na koniec wieku (cz. 2): Przemiany prozy współczesnej / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 4/5, s. 74 - 76

 • Literacki wiek dwudziesty: rozmowy na koniec wieku (cz 3): kategorie porządkujące i konwencje w dramacie współczesnym / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2002, nr 6, s. 74 -77

 • Wystawa laureatki Przeworskiego Salonu Plastycznego : ( malarstwo Kingi Cebuli) / Ocelot // Samorządowe Wiadomości Przeworska . - 2002, nr 16/44, s.14

2003

 • Nowatorzy dwudziestowiecznego teatru polskiego: Kantor, Szajna, Grotowski / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2003, nr 7, s. 70 -71

 • Stosowanie opisu bibliografii załącznikowej / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum  Oświatowe . - 2003, nr 7, s. 72

 • Uczymy się uczyć efektywnie: przegląd literatury / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe . - 2003, nr 8, s. 65 – 68

 • Spotkanie z poetą... / Stanisława Cebula // Wiadomości  Samorządowe Przeworska . - 2003, nr 18/46, s. 7

 • Przeworsk świętował!: ( 32.Tydzień Tradycji
  i Współczesności Kultury Przeworskiej  
  w bibliotece pedagogicznej) / (hl) // Życie Podkarpackie . – 2003, nr 26, s. 6

2004

 • Rzeczywistość przedstawiona w prozie najnowszej: sprawozdanie z sesji literackiej „ Świadectwa Współczesności” cz.1 / Barbara Lenar // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2004, nr 9, s. 88 – 91  [ napisali o nas]

 • Harcerska dola: o spotkaniu autorskim/ Agnieszka Bernacka, Monika Chmura // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2004, nr 9,
  s. 91 -92  [ napisali o nas}

 • Rzeczywistość przedstawiona w prozie najnowszej: sprawozdanie z sesji literackiej „ Świadectwa Współczesności” cz. 2: Małe ojczyzny w prozie najnowszej / Barbara Lenar // Przeworskie  Forum Oświatowe . - 2004, nr 10,
  s .65- 69  [ napisali o nas ]

 

 • Jubileusz Biblioteki / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe . - 2004, nr 10,
  s. 69 – 71

 • Pedagogika zdolności / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. – 2004, nr 10,
  s. 74-77

2005

 • Wszystko o nas, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu i Filie w Jarosławiu, Lubaczowie i Przeworsku / Marzena Fiołek // 2005 . - folder

2006

 • Zabawa trwała tydzień // Życie Podkarpackie. -  2006, nr 24,  s. 11

 • Oświata, opieka i wychowanie w Przeworsku w pierwszych latach XXI wieku / Maciej Karasiński // Wiadomości Samorządowe Przeworska. -2006, nr 2/53, s. 13-14

 • Spotkanie z literaturą najnowszą / Magdalena Kałamarz // Wiadomości Samorządowe Przeworska. -  2006, nr 6/58/06, s. 4

 • Metodyka klasyfikowania zbiorów wg uniwersalnej klasyfikacji dziesiętnej / Stanisława Cebula // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2006, nr 11, s. 61

 • Uroczystości szkolne – materiały repertuarowe / Anna Haładyj // Przeworskie Forum Oświatowe.-  2006, nr 11, s. 53-54

 • Biblioteka Szkolna 2004 – raport o sytuacji bibliotek szkolnych w powiecie / Alina Deszczka, Marta Piróg // Przeworskie Forum Oświatowe. -  2006,  nr 11, s. 57-59

 • Jerzy Giedroyć – Książę Emigrantów i jego „Kultura” – scenariusz wystawy / Magdalena Kałamarz, Gertruda Kmiecik,  2006. – maszynopis

 • Zeszyty Literackie w służbie prawdy i wolności słowa – scenariusz wystawy/ Magdalena Kałamarz, Gertruda Kmiecik,  2006. - maszynopis

 • W kręgu literatury najnowszej – scenariusz wystawy / Magdalena Kałamarz, Gertruda Kmiecik,  2006. - maszynopis

2007

 • Wśród symboli narodowych – scenariusz wystawy / Gertruda Kmiecik // 2007. - maszynopis

 • Wśród symboli narodowych ( wystawa biblioteczna) / Gertruda Kmiecik // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2007, nr 2, s. 7

 • W roku Wyspiańskiego - wystawa / Gabriela Cieplińska // 2007. - maszynopis

 • Wyspiański po latach / Gabriela Cieplińska // Powiat Przeworski. Samorządowe Czasopismo Informacyjne. - 2007, nr 3, s. 4

 • Czas wolny dzieci i młodzieży – zestaw bibliograficzny / Katarzyna Rudnicka // Przeworskie Forum Oświatowe. -  2007, nr 12, s. 65-69

 • Pedagogika czasu wolnego / Katarzyna Rudnicka // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 61-64

 • Rodzaje i gatunki dziennikarskie – scenariusz lekcji bibliotecznej / Gertruda Kmiecik // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 59-60

 • Czasopisma źródłem aktualnej informacji – scenariusz lekcji bibliotecznej / Stanisława Cebula, Gertruda Kmiecik // Przeworskie Forum Oświatowe. - 2007, nr 12, s. 57-58

 • „Rozpakowanie” Józefa Szajny w Bibliotece Pedagogicznej / Magdalena Kałamarz // Wiadomości Samorządowe Przeworska. -  2007, nr 4/62, s. 7-8

 • Szkoła parafialna w Przeworsku / Elżbieta Taborska // Przeworskie Forum Oświatowe. – 2007, nr 12, s. 44-46

2008

 • Po spotkaniu z Norwidem / Stanisława Cebula // Powiat Przeworski – Samorządowe Czasopismo Informacyjne. -  2008, nr 2, s. 9-10

 • W roku Herberta / E. Żak // Gazeta Jarosławska. - 2008, nr 50, s. 12

 • W roku Herberta / Katarzyna Rudnicka //  Powiat Przeworski. Samorządowe Czasopismo Informacyjne. -  2008, nr 4, s. 3-4

 • Poznawanie Herberta: bibliografia w wyborze dla uczestników sesji literackie / Katarzyna Rudnicka, Anna Haładyj, Ryszard Kapłon, 2008. - maszynopis

 • Komputerowe katalogi biblioteczne przez Internet / Stanisława Cebula // Wiadomości Samorządowe Przeworska. -  2008, nr 1/65, s. 4

 • Elektroniczna Wypożyczalnia w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku / Stanisława Cebula // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2008, nr 5/69, s. 7-8

 • Tu czytamy: Dyskusyjny Klub Książki w Bibliotece Pedagogicznej w Przeworsku – rozmawiamy godzinami o książkach / Katarzyna Rudnicka //Wiadomości Samorządowe Przeworska. -  2008, nr 3/67, s. 7-8

 • Poeci  Podkarpacia / Anna Haładyj // Wiadomości  Samorządowe Przeworska. -  2008, nr 4/68, s. 8

 • Pisarka Ewa Sowa – gościem Dyskusyjnego Klubu Książki w Przeworsku / Katarzyna Rudnicka // Wiadomości Samorządowe Przeworska. - 2008, nr 6/70, s. 9

2009

 • Biblioteka on-line / E. Żak // Gazeta Jarosławska. -  2009 , nr 2, s. 10

 • Zautomatyzowane zbiory wyszukiwawcze w Pedagogicznej Bibliotece w Przeworsku / Stanisława Cebula // Powiat Przeworski. - 2009, nr 3/73, s. 9

 • Świat poetycki Janusza Szubera / Stanisława Cebula // Wiadomości Samorządowe Przeworska. -  2009, nr 3/73, s.9

 • Harcerskie miejsca / Agnieszka Bernacka// Wiadomości Samorządowe Przeworska .- 2009, nr 4/74, s.7-8

 • Centrum Informacji Multimedialnej / Gertruda Kmiecik// Wiadomości Samorządowe Przeworska. – 2009, nr 4/74, s.8

 • Profilaktyka w teorii i praktyce pedagogicznej: przegląd nowości bibliotecznych / Katarzyna Rudnicka // Przeworskie Forum Oświatowe.- 2009, nr 13, s. 42-44

 • Biblioterapia: wybór literatury / Gertruda Kmiecik // Przeworskie Forum Oświatowe. – 2009, nr 13, s.46-48

 • Dziecko w sieci-wybór literatury/ Gertruda Kmiecik // Przeworskie Forum Oświatowe. – 2009, nr 13, s. 48-52

 • Nekrolog – Elżbieta Taborska, 17.9. 2009 / Stanisława Cebula.

2010

 • 1940 Sybiracy 2010 /Agnieszka Bernacka// Wiadomości Samorządowe Przeworska. – 2010, nr 2/77 s. 9

 • Elektroniczna  baza artykułów „PROWEB” w Pedagogicznej Bibliotece  w Przeworsku / Gertruda Kmiecik // Wiadomości Samorządowe Przeworska.- 2010, nr 4/79/10, s. 13

 • Konkurs „Znamy Izby Pamięci, Tradycji, Muzea Szkolne..” / Stanisława Cebula/ / Powiat Przeworski.- 2010, nr 2(27), s. 28

 

 

STRONA INTERNETOWA FILII

(oprac. Stanisława Cebula)

 

2003

 

=   misja

=  historia

=  czytelnia

=  wypożyczalnia

=  jubileusz biblioteki

=  wystawy

=  współpraca

=  aktualności  1.Przedszkolaki prezentują

2. Wystawa postaci Wielkich Matematyków


www.przemysl.pbw.org.pl/index.php/aktualnosci

2007

 

 • Dziecko - Nauczyciel – Rodzice: zestaw bibliograficzny/ Stanisława Cebula // 02.06.2006

2008

 • Wystawa poświęcona twórczości C. K. Norwida / Katarzyna Rudnicka // 30.03.2008.

 • Norwid – między i ponad epokami / Katarzyna Rudnicka // 19.04.2008

 • Dyskusyjny Klub Książki / Katarzyna Rudnicka // 04.06. 2008

 • Analiza badania jakości pracy PBW / Stanisława Cebula // 29.07.2008

 • Rok Zbigniewa Herberta – wystawa/ Ryszard Kapłon // 05.09.2008

 • Po spotkaniu z Herbertem / Katarzyna Rudnicka // 21.12.2008

 • Konkurs: Osobowości mojej „małej ojczyzny”/ S. Cebula // 22.12.2008

2009

 

 • Spotkanie autorskie z Izabelą Sową / Katarzyna Rudnicka // 08.01.2009

 • Świątecznie i zimowo // 09.01.2009

 • Edukacja przedszkolna – rekomendacje (1) / Katarzyna Rudnicka // 06.04.2009

 • Poetycka podróż śladami Słowackiego / Ryszard Kapłon // 07.04.2009

 • Edukacja przedszkolna – rekomendacje (2) / Katarzyna Rudnicka // 21.04.2009.

 • Monitoring programu naprawczego / Stanisława Cebula // 14.05.2009

 • Fascynacje czytelnicze literaturą regionu / S. Cebula // 31.05.2009

 • Edukacja przedszkolna – rekomendacje (3) / Katarzyna Rudnicka // 23.06.2009

 • Tydzień Bibliotek / Katarzyna Rudnicka // 23.06.2009

 • Świat poetycki Janusza Szuberta / Stanisława Cebula // 05.07.2009

 • Obrazy dla Janusza Szuberta / Katarzyna Rudnicka //06.07.2009

 • Świat biblioteki elektronicznej / Stanisława Cebula // 12.07.2009

 • Grotowski – osobowość Podkarpacia/ Teresa Mołoń// 23.09.2009

 • Osobowości „mojej małej ojczyzny”  - rozdano nagrody / Stanisława Cebula // 02.12.2009

2010

 • Czytanie Słowackiego / Katarzyna Rudnicka // 16.01.2010

 • Przeworskie Forum Oświatowe/ Stanisława Cebula // 07.02.2010

 • Spotkania z Gdańskim Wydawnictwem Oświatowym / Stanisława Cebula // 08.02. 2010

 • Ludzie kultury Podkarpacia – Zygmunt Mycielski / Katarzyna Rudnicka // 18.02.2010

 • Konkurs: „ Znamy Izbę Pamięci, Patrona, Muzea Szkolne...” / Stanisława .Cebula / 03.03.2010

 • Podsumowanie konkursu: Znamy Izbę Pamięci, Tradycji, Patrona…’/ Stanisława Cebula // 28.06.2010

 • Spotkanie Pokoleń w „ Roku Sybiraka”/ Stanisława Cebula // 20.04. 2010

 • 1940 Sybiracy 2010 /Agnieszka Bernacka // 20.04.2010

 • Obszary spotkań nauczycieli i uczniów w sztuce / Stanisława Cebula // 14.06.2010

 • Podsumowania w przeworskiej filii…/ Stanisława Cebula // 10.08.2010

 • Warsztaty metodyczne dla nauczycieli / Gertruda Kmiecik // 10.101.2010

 • Lekcja pisania powieści – spotkanie autorskiez Ewą Nowak / Katarzyna Rudnicka // 2.11.2010

 • Gościliśmy nauczycieli matematyków / Stanisława Cebula // 1.12.2010

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. Józefa  Gwalberta  Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia  w  Przeworsku

ul. Jagiellońska 16,  37-200 Przeworsk,

tel. (16) 648 81 76,   NIP 795-16-32-128,

e-mail : przeworsk@pbw.org.pl.,  www.przemysl.pbw.org.pl

Autor: Stanisława Cebula