Armia Krajowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka

im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu

Filia w Przeworsku

Oprac. Gertruda Kmiecik

ARMIA KRAJOWA

(Wybór literatury)

 

 

 

WYDAWNICTWA ZWARTE :

 1. Akcja "Burza" na Rzeszowszczyźnie - Podokręg AK Rzeszów Obwód AK Przeworsk 1944-1945 ; [Rękopis] Wojenne losy mieszkańców ziemi przeworskiej w czasie II Wojny Światowej 1939-1945 / materiały zebrała i oprac. Elżbieta Taborska. - Przeworsk : [b. w.], [1995]. Sygn. MKsK 10 RK
 2. Akcja "Koppe" : krakowska akcja "Parasola" / Piotr Stachiewicz. - Wyd. 3. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1987. Sygn. WK 33205
 3. Akcja "Kutschera" / Piotr Stachiewicz. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1987. Sygn. WK 27192  ; WK 32569
 4. Akcja V-1, V-2 / Michał Wojewódzki. - Warszawa : "Pax", 1970. Sygn. WK 14682
 5. Akcje zbrojne podziemnej Warszawy 1939-1944 / Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. Sygn. WK 22041
 6. Armia Krajowa : dramatyczny epilog / red. Krzysztof Komorowski. - Warszawa : "Bellona", 1994. Sygn. WK 38437
 7. Armia Krajowa : Siła Zbrojna Polskiego Państwa Podziemnego / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993. Sygn. WK 38167
 8. Armia Krajowa : Szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego / red. Krzysztof Komorowski. - Warszawa : "Rytm", 1994. Sygn. MKsK 94(438)
 9. Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich / wybór, oprac., wstęp Zygmunt Boradyn, Andrzej Chmielarz, Henryk Piskunowicz. - Warszawa : Instytut Studiów Politycznych PAN, 1997. Sygn. WK 44363
 10. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 1, Wrzesień 1939 - czerwiec 1941 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 94(438)
 11. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 2, Czerwiec 1941 - kwiecień 1943 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 94(438)
 12. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 3, Kwiecień 1943 - lipiec 1944 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1990. Sygn. MKsK 94(438)
 13. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 4, Lipiec - październik 1944 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. MKsK 94(438)
 14. Armia Krajowa w dokumentach 1939-1945. T. 5, Październik 1944 - lipiec 1945 / [kom. red. Halina Czarnocka i in.]. - Londyn. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1991. Sygn. MKsK 94(438)
 15. Bohaterowie "Kamieni na szaniec" w świetle dokumentów / wstęp, oprac. i wybór tekstów Tomasz Strzembosz. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 1994. Sygn. WK 38347
 16. Byli żołnierzami "Parasola" / Danuta Kaczyńska. - Wyd. 2. - Warszawa : Młodzieżowa Agencja Wydawnicza, 1985. Sygn. WK 28671
 17. Cztery z tysiąca / Cezary Chlebowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1981. Sygn. WK 25125
 18. Echa leśne / Tadeusz Różewicz. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1985. Sygn. WK 29626
 19. Elżbieta Zawacka "Zelma", "Sulica", "Zo" / [tekst i wybór zdj. Katarzyna  Minczykowska]. - Toruń : Fundacja "Archiwum i Muzeum Pomorskie Armii Krajowej oraz Wojskowej Służby Polek", 2007. Sygn. WK 3781 B
 20. Emisariusz Jur / Jerzy Lerski. - Wyd. 4. - Warszawa : "Interim", 1989. Sygn. WK 36555
 21. Gdzie Karpat progi : Armia Krajowa w powiecie dębickim / Antoni Stańko. - Warszawa : "Pax", 1984. Sygn. WK 27732 ; WK 39869
 22. Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : "Rytm", cop. 2000. Sygn. MKsK 94(438)
 23. Generał Władysław Sikorski / Jerzy Majka. - Rzeszów : "Libra", 2007. Sygn. MKsK Reg. ; WK 50081
 24. "Gustaw" - "Harnaś" dwa powstańcze bataliony / Robert Bielecki. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1989. Sygn. WK 35468
 25. Halicz / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Warszawa : "Muchomor", cop. 2006. Sygn. WK 3797 B
 26. Idąc na hasło : zapiski partyzanta / Jan Nagrabiecki. - Warszawa : "Pokolenie", 1989. Sygn. WK 36866
 27. Jeśli zapomnę o nich / Grażyna Lipińska. - Warszawa : Editions Spotkania, 1990.  Sygn. WK 37009
 28. "Jodła" - Okręg Radomsko-Kielecki ZWZ-AR : 1939-1945 / Wojciech Borzobohaty. - Warszawa : "Pax", 1984. Sygn. MKsK 94(438)
 29. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2006. Sygn. WK 32719 ; WK 46766 ; WK 47424 ; WK 47425
 30. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Wyd. 18. - Katowice : "Książnica", 1995. Sygn. WK 43399
 31. Kamienie na szaniec / Aleksander Kamiński. - Wyd. 10. - Katowice : "Śląsk", 1982.Sygn. WK 25161
 32. Kanoniczki 1944 / Zdzisław Umiński. - Warszawa : "Pax", 1988. Sygn. WK 35622
 33. „Kedyw" Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej w latach 1943-1944 / Henryk Witkowski. - Wyd. 2. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1985. Sygn. WK 27208 ; WK 29956
 34. Komendanci Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1992. Sygn. WK 37403
 35. Kurier z Warszawy / Jan Nowak [pseud.], Zdzisław Jeziorański [nazwa]. - Pierwsze oficjalne wyd. krajowe. - Warszawa : "Res Publica" ; Kraków : "Znak", 1989. Sygn. WK 36563  ;  WK 39834
 36. Litwa - Wilno 1910-1945 / Zygmunt Szczęsny Brzozowski. - Paris : Editions Spotkania, 1987. Sygn. WK 39877
 37. Losy Armii Krajowej na Rzeszowszczyźnie : (sierpień-grudzień 1944) : wspomnienia i dokumenty / Jan Łopuski. - Warszawa : "Editions Spotkania", 1990. Sygn. WK 36893 ; WK 37010
 38. Między Londynem a Warszawą : lipiec 1943 - lipiec 1944 / Eugeniusz Duraczyński. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1986. Sygn. WK 31270
 39. Między więzieniem a uniwersytetem / Jadwiga Przedpelska-Koczocik. - Poznań : nakł. autora, 1995. Sygn. WK 38779
 40. My z Zamojszczyzny / Witold Hryniewiecki. - Wyd. 2. - Warszawa : "Pax", 1988.  Sygn. WK 36387
 41. Na katorżniczym szlaku / Zbigniew K. Wójcik, Andrzej Zagórski. - Warszawa : " Polonia", 1994. Sygn. WK 38663 ; WK 46118
 42. Na północ od Starówki : żołnierze łączności Żoliborza / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1988. Sygn. WK 34346
 43. Na rozstajach dróg : ze studiów nad obliczem i modelem Armii Krajowej / Jerzy Janusz Terej. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1980. Sygn. WK 21624 ; WK 23353
 44. Na zew powstańczej Warszawy / Dionizy Garbacz, Tadeusz Zych. - Stalowa Wola : "Sztafeta", 2004. Sygn. WK 45531
 45. Na zew Ziemi Wileńskiej / Edmund Banasikowski. - [Warszawa] : "Myśl", 1990.WK 37006
 46. Obwód Przeworsk SZP-ZWZ-AK w latach 1939-1944/45 / Teodor Gąsiorowski. - Kraków : Instytut Pamięci Narodowej. Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, 2009. Sygn. MKsK Reg. ; WK
 47. Obwód Przeworski Związku Walki Zbrojnej i Armii Krajowej 1939-1944 : [Rękopis] studium organizacji i działalności : praca magisterska / Eulalia Piotrowicz ; Uniwersytet Warszawski. - Warszawa : [nakł. autora], 1970.Sygn. MKsK 41 RK
 48. Oczyma i sercem. T. 2, Wieś Rumno w latach 1939-1945 / pod red. Tadeusza Patera. - Przemyśl : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich. Oddział : Archiwum Państwowe, 2000. Sygn. WK 47717
 49. Ojciec : wspomnienia córki gen. Stefana Grota-Roweckiego / Irena Rowecka-Mielczarska. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. Sygn. WK 29897
 50. Operacja wileńska AK [Armii Krajowej] / Roman Korab-Żebryk. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1985. Sygn. WK 29576 ; WK 39790
 51. Ostatni z rodu : rozmowy z Tomaszem Zanem / Wojciech Wiśniewski. - Warszawa ; Paryż : Editions Spotkania, [1990].  Sygn. WK 37015
 52. Pamiętniki żołnierzy baonu "Zośka" : powstanie warszawskie / [wybór, red. Tadeusz Sumiński. - Wyd. 5 poszerz. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 1986. Sygn. WK 13902 ; WK 30152
 53. Podziemna Armia : Podokręg AK Rzeszów / Grzegorz Ostasz. - Rzeszów : "Libra" : Muzeum Okręgowe w Rzeszowie, 2010. Sygn. MKsK Reg.
 54. Politycy i żołnierze / Józef Garliński. - Warszawa : "Omnipress", 1991. Sygn. WK 39757
 55. Polska karząca 1939-1945 : polski podziemny wymiar sprawiedliwości w okresie okupacji niemieckiej / Leszek Gondek. - Warszawa : "Pax", 1988. Sygn. WK 35086
 56. Polska Lubelska 1944 / Tadeusz Żenczykowski. - Wyd. 2 polskie fotoofsetowe (1 krajowe). - Warszawa : Editions Spotkania, 1990. Sygn. WK 39910
 57. Powstanie powszechne w koncepcjach i pracach sztabu Naczelnego Wodza i Komendy Głównej Armii Krajowej / Marek Ney-Krwawicz. - Warszawa : "Semper", cop. 1999. Sygn. WK 42622
 58. Powstanie Warszawskie / Tadeusz Bór-Komorowski. - Wyd. 8. - Warszawa : "Rytm", [2008]. Sygn. WK 50136
 59. Pozdrówcie Góry Świętokrzyskie : reportaż historyczny / Cezary Chlebowski. - Wyd. popr. i rozsz. [4 poszerz.]. - Warszawa : "Czytelnik", 1985. Sygn. WK 39741
 60. Reduta PWPW : Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych w konspiracji i w Powstaniu Warszawskim / Juliusz Kulesza. - Warszawa : "Pax", 1989. Sygn. WK 36547
 61. Reportaż z tamtych dni / Cezary Chlebowski. - Warszawa : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1986. Sygn. WK 30567 ; WK 39742
 62. Rocznica przemianowania Związku Walki Zbrojnej na Armię Krajową / Franciszek Sagan. - Rzeszów : Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej. Zarząd Okręgu Podkarpacie w Rzeszowie, 2002. Sygn. WK 3687 B
 63. Spiska 14 : aresztowanie generała "Grota" - Stefana Roweckiego / Andrzej Chmielarz, Andrzej Krzysztof Kunert. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983. Sygn. WK 27109 ; WK 39744
 64. Starówka 1944 : zarys organizacji i działań bojowych Grupy "Północ" w powstaniu warszawskim / Piotr Stachiewicz. - Warszawa : Ministerstwo Obrony Narodowej, 1983. Sygn. WK 26667 ; WK 39868
 65. Stefan Rowecki "Grot" / Tomasz Szarota. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1983. Sygn. WK 26074
 66. Stefan Rowecki w relacjach / pod red. nauk. Tomasza Szaroty. - Warszawa : "Pax", 1988.  Sygn. WK 34862
 67. Tajna Armia Polska, Znak, Konfederacja Zbrojna : zarys genezy, organizacji i działalności / Kazimierz Malinowski. - Warszawa : "Pax", 1986. Sygn. WK 31405 ; WK 46094
 68. W Alejach spacerują "Tygrysy" : sierpień - wrzesień 1944 / Elżbieta Ostrowska. - Wyd. 3 popr. i rozszerz. - Szczecin : "Glob", 1984. Sygn. WK 27764 ; WK 28185 ; WK 39842
 69. W Armii Krajowej na Śląsku / Zygmunt Walter-Janke. - Katowice : "Śląsk", cop. 1986. Sygn. WK 30392
 70. W lwowskiej Armii Krajowej / Jerzy Węgierski. - Warszawa : "Pax", 1989. Sygn. WK 35934
 71. W tajnych drukarniach Warszawy 1939-1944 : wspomnienia / Michał Wojewódzki. - Wyd. 2 popr. i uzup. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978. Sygn. WK 21511
 72. Wachlarz : monografia wydzielonej organizacji dywersyjnej Armii Krajowej wrzesień 1941 - marzec 1943 / Cezary Chlebowski. - Wyd. 2 poszerz. i uzup. - Warszawa : "Pax", 1985. Sygn. MKsK 94(438) ;WK 29736
 73. Warszawa 1944 / Jean-François Steiner. - Wyd. 2 zm. i popr. - Warszawa : "Krąg", 1991.  Sygn. WK 38643
 74. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski. - Wyd. 2 popr. - Warszawa : "Rytm", 2001. Sygn. WK 44218
 75. "Wróbel" z "Kamieni na szaniec" : wspomnienie o przyjacielu / Juliusz Bogdan Deczkowski [nazwa], "Laudański" [pseud.]. - Warszawa : "Słowo", 1992. Sygn. WK 37426
 76. Wyszedłem z mroku / Marian Marek Bilewicz. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1989. Sygn. WK 36659
 77. X Pawilon : wspomnienia AK-owca ze śledztwa na Rakowieckiej / Stanisław Krupa. - Warszawa : "Omnipress", 1989. Sygn. WK 35699
 78. Z walk na Podkarpaciu / Łukasz Grzywacz-Świtalski. - Warszawa : "Pax", 1971. Sygn. WK 17962
 79. Zarys historii Obwodu Armii Krajowej Przeworsk / [Rękopis] Andrzej Zagórski. - [Kraków] : [b. w.], [1995].  Sygn. MKsK 26 RK
 80. Zbrodnia : sprawa generała Fieldorfa-Nila / Stanisław Marat, Jacek Snopkiewicz. - Warszawa : "Alfa", 1989. Sygn. WK 36338
 81. ZWZ-AK we Lwowie : 1939-1945 / Stanisław Pempel. - Warszawa : "Bis", 1990. Sygn. WK 36935
 82. Żołnierze Starówki : dziennik bojowy kpt. Ognistego / Lucjan Fajer. - Warszawa : "Iskry", 1957. Sygn. WK 3780
 83. Życie niewłaściwie urozmaicone : wspomnienia oficera wywiadu i kontrwywiadu AK / Kazimierz Leski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1989. Sygn. WK 35932

 

ARTYKUŁY Z CZASOPISM :

 1. VI Zgrupowanie Armii Krajowej "Golski" : 3 Batalion Pancerny / Maria Królikowska // Dzieje Najnowsze. - 2000, nr 2, s. 192-195 
 2. 49 [Czterdzieści dziewięć] rodzajów tortur / Kazimierz Moczarski oprac. Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 10 
 3. 900 [Dziewięćset] dni "Ponurego" / Cezary Chlebowski // Rzeczpospolita.- 2004, nr 136, dod. s. 14-16
 4. 49 rodzajów tortur : pismo Kazimierza Moczarskiego do Naczelnej Prokuratury Wojska Polskiego z 24 lutego 1955 r. / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 135, dod. s. 2-3
 5. 1944 - 1947 : gehenna AK i sfałszowane wybory / red. Maciej Rosalak, Tomasz Stańczyk, Jarosław Szarek, Ryszard Terlecki // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 265, dod. s. 1-24
 6. [Działalność generała Tatara (1943-1949) - recenzja] / Stefan Artymowski //  Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 2, s. 196-204
 7. [Generał Fieldorf "Nil" - recenzja] / Marek Ney-Krwawicz // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 1, s. 250-253
 8. [Rozkaz Delegata Sił Zbrojnych na Kraj nr 319 - recenzja] / Andrzej Korzon // Dzieje Najnowsze. - 2007, nr 1, s. 215-217
 9. Adam Czekański / Michał Kryczko  // Rocznik Przemyski. - T. 27. - (1990) , s. 439-446
 10. AK poza czarną i białą legendą / Timothy Snyder // Rzeczpospolita. - 2010, nr 177, s. P18-P19
 11. Akowcy w Gdańsku : w obronie sztandaru / Janusz Marszalec // Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej. - 2006, nr 8/9, s. 80-90 [historia powojennej Polski]
 12. Alianckie skrzydła nad Polską i Europą / Zbigniew Skoczylas // Nowe Książki. - 2006, nr 1, s. 58-59
 13. Ankieta ostatniego szwoleżera / Jerzy Targowski // Nowe Książki.- 2001, nr 7, s. 24-25
 14. Antoni Żubryd - bieszczadzki "Ogień" / Grzegorz Motyka // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 192, s. A15
 15. Antykomunista Ludwik Widerszal / Maciej Janowski // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 273, s. A26-A27
 16. Armia Krajowa - dramatyczny epilog / Rec. Bohdan Głębocki // Dzieje Najnowsze. - 1995, nr 2, s. 185-187
 17. Armia Krajowa : rozwój organizacyjny / Rec. Andrzej Notkowski // Nowe Książki. - 1996, nr 11, s. 61-62
 18. Armia Krajowa : szkice z dziejów Sił Zbrojnych Polskiego Państwa Podziemnego / Rec. Tadeusz Kondracki // Nowe Książki. - 2000, nr 6, s. 16-17
 19. Armia Krajowa na Nowogródczyźnie i Wileńszczyźnie (1942-1944) w świetle dokumentów sowieckich / Rec. Krzysztof Tarka // Dzieje Najnowsze. - 1998, nr 1, s. 197-200
 20. Atak na Gęsiówkę / Tomasz Szarota // Polityka. - 2003, nr 31, s. 59-61
 21. Bez śladu / Jerzy Szejnoch // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 159, s. A10
 22. Biało - czarna plama / Jan Nowak-Jeziorański // Rzeczpospolita. - 1999, nr 159, s. D5
 23. Burza przed "Burzą" / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 173, dod. Warszawa '44, s. 2,4,6,8
 24. Był strach, ale nie przed śmiercią / Elżbieta Zawacka ; rozm. przepr. Grażyna Rakowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 177, dod. s. 2-3
 25. Chłopcy sprzed poczty / Bernard Nowak // Rzeczpospolita. - 2002, nr 168, s. A8-A9
 26. Cichociemni - zawsze samotni w walce / Grzegorz Łakomski // Mówią Wieki. - 2007, nr 10, s. 14-20
 27. Cichy front fragm. książki / Aleksander Kunicki "Rayski" // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 21
 28. Cud nie zdarza się raz... : podchorąży rocznik 1926 : pamiętnik pisany po latach / Wacław Gluth-Nowowiejski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 6-13
 29. Czas przekazać sztandar / Andrzej Wolski "Jur" rozm. przepr. Maciej Rosalak // Rzeczpospolita. - 1998, nr 232, s. 18
 30. Czerwone jak czarne / Andrzej Kaczyński //Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 18-19
 31. Człowiek, który stanął nad własnym grobem / Stanisław Aronson ; rozm. przepr. Andrzej Kaczyński //  Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 178, s. A16
 32. Człowiek, który uratował Jana Karskiego / Aleksandra Solarewicz //  Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 29, s. P18-P19
 33. Człowiek w Polaku : powojenne losy powstańców z Batalionu "Zośka" / Barbara Wachowicz  // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 15-16
 34. Die polnische Heimatarmee : Geschichte und Mythos der Armia Krajowa seit dem Zweiten Weltkrieg  / Rec. Christoph Klessmann ; tł. Piotr Madajczyk ; Bogdan Musiał // Dzieje Najnowsze. - 2004, nr 1, s. 219-227
 35. Dlaczego nie o AK / Anna Wielopolska  // Rzeczpospolita. - 2000, nr 123, s. A4
 36. Do Redaktora Naczelnego "Dziejów Najnowszych" / Anna Małgorzata Rościszewska-Boremska // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 3, s. 271-274
 37. Dobrowolny więzień Auschwitz : pięćdziesiąta rocznica stracenia rotmistrza Witolda Pileckiego / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita. - 1998, nr 120, s. 18
 38. Edyp i Korsarz / Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 295, s. P2-P4
 39. Ekwilibrystyka historyczna / Janusz Marszalec // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 262, s. A28
 40. Gen[erał] Nikodem Sulik o SZP-ZWZ na Wileńszczyźnie / oprac. Krzysztof Tarka // Dzieje Najnowsze. - 2000, nr 4, s. 123-132
 41. Generał Fieldorf // Wiadomości Historyczne. - 2009, nr 2, s. 62-65 
 42. Generał Tadeusz Bór-Komorowski w relacjach i dokumentach / oprac. Andrzej Krzysztof Kunert // Nowe Książki. - 2001, nr 5, s. 28 
 43. Głośniej o cichociemnych / Jarosław Rybak // Polityka. - 2010, nr 31, s. 64-66 
 44. Hrabina wśród snajperów / Jadwiga Kołodziejska // Nowe Książki. - 2009, nr 5, s. 70-71
 45. Jak smakuje cebula / Barbara Junosza-Łempicka ; oprac. Anna Wojciechowska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 33, s. 8
 46. Kapitulacji nie było / Adam Szostkiewicz // Polityka. - 2004, nr 40, s. 64-67
 47. Komunistyczny donos do gestapo / Władysław Bułhak // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 104, s. A12
 48. Koniec kata Warszawy / Sławomir Dunin-Borkowski, Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 18-19
 49. Kreatywne lakiernictwo / Piotr Gontarczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 32, s. A26
 50. Kreatywne źródłoznawstwo / Andrzej Krzysztof Kunert // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 26, s. A24-A25
 51. Ksiądz Michał Pilipiec ps. "Ski" kapelan obwodu Armii Krajowej Rzeszów / Michał Jerzy Kryczko // Rocznik Przemyski. - T. 27. - (1990), s. 319-363
 52. Książka o Wielkim Człowieku / Alina Grabowska // Nowe Książki. - 2005, nr 9, s. 12-13
 53. Kto zabił Makowieckich? / Mariusz Olczak, Marek Strok // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 238, s. A28-A29
 54. Leśne ślady "Ponurego" / Aleksander Socha //  Mówią Wieki. - 2007, nr 12, s. 76-79
 55. List gończy : historia mojej ucieczki z Oświęcimia i działalności w konspiracji // Nowe Książki. - 1996, nr 10, s. 49-50
 56. Listy nienawiści : NSZ oskarża / Tomasz Szarota // Polityka. - 2003, nr 44, s. 70-71
 57. Magik i Lalka : prawdziwa opowieść o najmłodszym kawalerze Krzyża Virtuti Militari wg Kapituły / Maria Wiśniewska // Nowe Książki. - 1998, nr 10, s. 66-67
 58. Misja emisariusza "Jura" do Londynu 1944 r. / Mirosław Dymarski // Dzieje Najnowsze. - 2003, nr 3, s. 53-63
 59. Moje powstanie wtedy i teraz / Bolesław Taborski // Nowe Książki. - 1999, nr 1, s. 64
 60. Mokotów 1949 : wspomnienie więzienne łączniczki i sanitariuszki harcerskiego batalionu AK / Anna Jakubowska "Paulinka" // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 8-9
 61. Mój ojciec "Wilk" / Olga Krzyżanowska oprac. Andrzej Kaczyński  // Rzeczpospolita. - 2004, nr 178, dod. s. 7,22
 62. Na linii ognia /Zdzisław Sierpiński // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 7
 63. Na spotkanie akowcom : ("Po prostu" w 1956 r.) / Dominika Rafalska // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 3, s. 95-107
 64. Na Żoliborzu Oficerskim : żołnierze "Baszty" i "Kedywu" /  Tomasz Stańczyk  // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 20
 65. Najwyższa wartość - wolność / Janina Kulesza-Kurowska ; rozm. przepr. Marta Frankowska // Wychowawca. - 2005, nr 7/8, s. 24-26
 66. Nie tylko generał "Nil" / Wojciech Wybranowski // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 92, s. A17
 67. Nie wiedziałem, że byłem w AK / Władysław Bartoszewski rozm. przepr. Marian Turski // Polityka. - 2002, nr 7, s. 64-65
 68. Niewidzialna ręka podziemia /  Tomasz Szarota // Polityka .- 2002, nr 12, s. 69-71
 69. Niewygodny świadek / Tomasz Stańczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 41, s. A13
 70. Niszczenie legendy / Anna Machcewicz // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 90, s. A10-A11
 71. O krok za daleko / Wojciech Roszkowski. Spóźnione przeprosiny / Marcin Zaremba // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 238, s. A18
 72. Od Zasmyk do Skrobowa : wspomnienia żołnierza 27 Wołyńskiej Dywizji Piechoty AK / Leon Karłowicz // Nowe Książki. - 1995, nr 12, s. 29-30
 73. Odkryte dokumenty Obwodu AK Przemyśl : tajemnicze archiwum "Polany" / Jacek Błoński . - (Śladami Historii) // Nasz Przemyśl. - 2009, nr 11, s. 6-7, fot.
 74. Odnajdziemy ciało generała "Nila" / Jacek Pawłowicz ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 91, s. A6
 75. Oficer czy polityk? / Krzysztof Kosiński //  Nowe Książki. - 2005, nr 11, s. 65-66
 76. Okolice przeszłości / J. Zdzisław Szyłeyko // Nowe Książki. - 1998, nr 4, s. 11-12
 77. Ostatni żołnierz Niepodległej / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 66, s. A10-A11,A13
 78. Ostatni żołnierz podziemia / Krzysztof Sobot // Niedziela (F). - 2006, nr 39, s. VI
 79. Pani generał "Zo" / Jan Żaryn // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 10, s. A16
 80. Pany i rezuny : współpraca AK - WiN i UPA 1945-1947 / Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk // Dzieje Najnowsze. - 1998, nr 4, s. 225-226
 81. Pany i rezuny : współpraca AK - WiN i UPA 1945-1947 / Grzegorz Motyka, Rafał Wnuk  // Rzeczpospolita. - 1998, nr 143, s. 18
 82. Pierwsza szesnastka / Daniel Bargiełowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 125, dod. s. 6-7
 83. Podglądanie rakiet : Armia Krajowa na tropie V-1 oraz V-2  / Rafał Wnuk // Rzeczpospolita. - 2002, nr 103, s. A10
 84. Polska i Ukraina w latach trzydziestych-czterdziestych XX wieku : nieznane dokumenty z archiwów służb specjalych. T. 1 : Polskie podziemie 1939-1941 : Lwów - Kołomyja - Stryj- Złoczów. Pol's'ke pidpillja 1939-1941 : L'viv - Kolomija - Strij - Zoločiv / Rec. Bohdan Skaradziński // Nowe Książki. - 1999, nr 5, s. 36-37
 85. Polska - Ukraina : trudne pytania : materiały III międzynarodowego seminarium historycznego "Stosunki polsko-ukraińskie w latach II wojny światowej", Łuck, 20-22 maja 1998. T. 3 / Rec. Bohdan Skaradziński // Nowe Książki. - 1999, nr 4, s. 71
 86. Powstańcom winniśmy cześć / Andrzej Wielowieyski // Rzeczpospolita. - 2002, nr 196, s. A7
 87. Proces czternastu / Elżbieta Kotarska // Dzieje Najnowsze. - 1998, nr 4, s. 222-224
 88. Proces czternastu / Elżbieta Kotarska // Nowe Książki. - 1998, nr 12, s. 66
 89. Protistojannia UPA i AK v roku drugoï svìtovoï vìjni na tlì dìjaľnostì pols'kogo pìdpìllja v zachìdnij Ukraïni / Igor Iljušin ; Rec. Grzegorz Hryciuk // Dzieje Najnowsze. - 2002,  nr 3, s. 227-233
 90. Romantyczna przygoda człowieka zakochanego w Polsce : Stanisław Jankowski, Agaton (1911-2002) / Jan Nowak-Jeziorański // Rzeczpospolita. - 2002, nr 57, s. A11
 91. Rotmistrz Witold Pilecki / Adam Cyra, Wiesław J. Wysocki // Nowe Książki. - 1998, nr 2, s. 38-39
 92. Samotność weterana / Tadeusz Filipkowski // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 23
 93. Siła, "Zapora" i inni : historia przed sądem / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 276, s. A10-A11
 94. Sojusznik spod znaku Białego Barana / Przemysław Adamczewski // Mówią Wieki. - 2007, nr 09, s. 20-23
 95. Solilokwium w katowni / Krzysztof Kosiński // Nowe Książki. - 2007, nr 3, s. 12-13
 96. Sportowiec - żołnierz - partyzant : wspomnienie o Stanisławie Sokołowskim absolwencie AWF w Warszawie / Roman Trześniowski // Kultura Fizyczna. - 1997, nr 9/10, s. 1-3
 97. Spór o warsztat historyka / Sebastian Bojemski // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 107, s. A19
 98. Sprawa Kurcyusza : przyczynek do dziejów Komendy Głównej ZWZ-AK / Stanisław Salmonowicz // Dzieje Najnowsze. - 1997, nr 1, s. 141-148
 99. Stalin wykończył AK rękami Hitlera / Zbigniew S. Siemaszko ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2012, nr 50, s. A11
 100. Starsi idole dwaj / Szymon Hołownia // Rzeczpospolita (W3). - 2005, nr 218, s. A9
 101. Strażniczka pamięci generała "Nila" / Wojciech Wybranowski // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 283, s. A7
 102. Śmierć była blisko... / Ryszard Reiff  // Nowe Książki. - 1998, nr 9, s. 26
 103. Ta Ela od Kutschery / Agnieszka Niezgoda // Polityka. - 2004, nr 35, s. 68-71
 104. Tajemnica zamachu na pułkownika / Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 299, s. P22-P23
 105. Testament "Dzięcioła" / Władysław Bułhak // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 181, s. A14
 106. To "Zośki" wiara fragm. książki / Barbara Wachowicz // Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 14-15
 107. To nie była wojna domowa / Piotr Gontarczyk // Rzeczpospolita (W3). - 2008, nr 301, s. A22
 108. To ziemia zbliżała się do mnie / Elżbieta Zawacka ; rozm. przepr. Grzegorz Łakomski // Mówią Wieki. - 2007, nr 10, s. 10-13
 109. Ucieczki żołnierzy Armii Krajowej z obozu NKWD-MWD nr 178-454 w Riazaniu (1945-1946) / Dariusz Rogut // Dzieje Najnowsze. - 2008, nr 3, s. 79-93
 110. Uczestnicy i świadkowie Powstania Warszawskiego / Janusz Kazimierz Zawodny // Rzeczpospolita. - 2004, nr 178, s. A7
 111. Uderzenie o północy : zagłada oddziału RONA - odwet żołnierzy z Puszczy Kampinoskiej / Zygmunt Lipski "Sulima" oprac. Bartosz Marzec // Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 6-7
 112. V-2 nad Skierniewicami / Karol Zwierzchowski // Mówią Wieki. - 2007, nr 7, s. 54-55
 113. Walka trwa nie tylko na froncie / Maria Chojecka-Stypułkowska ; rozm. przepr. Bartosz Marzec // Rzeczpospolita (W3). - 2006, nr 177, dod. s. 4-5
 114. Wielkie polowanie : prześladowania akowców w Polsce Ludowej / Andrzej Kaczyński // Rzeczpospolita. - 2004, nr 232, dod. s. 4-5
 115. Wierzymy, że to miało sens / Janusz Brochwicz-Lewiński ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 176, s. P16-P17
 116. Wileńska obrończyni / Janusz Dunin // Nowe Książki. - 2005, nr 1, s. 33
 117. Wileńskie rozmowy niemiecko-polskie w lutym 1944 r. / Stanisława Lewandowska // Dzieje Najnowsze. - 2002, nr 2, s. 101-145
 118. Wileńszczyzna lat wojny i okupacji 1939-1945 / Longin Tomaszewski // Nowe Książki. - 2000, nr 6, s. 14-15
 119. Wojna domowa / Robert Daniłowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2007, nr 240, s. A12-A13
 120. Wołyń i Sahryń / Ewa Siemaszko // Rzeczpospolita (W3). - 2011, nr 263, s. P10-P11
 121. Wspomnienia / Maria Tarnowska // Nowe Książki. - 2002, nr 6, s. 20
 122. Wspomnienia zamiast mitologii / Krzysztof Kosiński //  Nowe Książki. - 2005, nr 5, s. 31-32
 123. Wywiad KG AK i polityka krajowa NW gen. Kazimierza Sosnkowskiego w 1944 r. w świetle listu Kazimierza Iranka-Osmeckiego / Alina Fitowa // Dzieje Najnowsze.-1997 , nr 3 , s. 193-206
 124. Z dziejów Polaków internowanych w Związku Radzieckim: obóz nr 41 w Ostaszkowie / Dariusz Rogut // Dzieje Najnowsze. - 2001, nr 2, s. 79-101
 125. Z plutonem "Alek" na bazie leśnej : ze wspomnień "Paulinki" / Anna Jakubowska // Rzeczpospolita. - 2004, nr 136, dod. s. 9
 126. Z wrogiem na wroga / Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 13, s. A28-A29
 127. Zakapior z Powstania Warszawskiego / Zdzisław Piłatowicz ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2010, nr 177, s. P16-P17
 128. Zapiski z dwóch światów / Andrzej Gawroński // Nowe Książki. - 2002, nr 4, s. 26-27
 129. Zdarza się takie życie / Alina Siomkajło // Nowe Książki. - 2008, nr 2, s. 52-53
 130. Zorganizowany opór wobec państwa komunistycznego na przykładzie Okręgu Lublin AK-DSZ-WiN (1944-1945) / Rafał Wnuk // Dzieje Najnowsze. -1999 , nr 4 , s. 175-184
 131. Zrzut dla AK / Karol Zwierzchowski // Mówią Wieki. - 2007, nr 02, s. 46-49
 132. Źródło powstańczego mitu / Krzysztof Kosiński // Nowe Książki. - 2005, nr 3, s. 47-48
 133. Żeński patrol / Iza Kujawska // Głos Nauczycielski. - 2005, nr 31, s. 4
 134. Żołnierz wyklęty / Krzysztof Sobot // Niedziela (F). - 2006, nr 41, s. VII
 135. Żołnierze AK w oczach Niemców / Eugen Skasa-Weiss, Kazimierz Iranek-Osmecki, Anke Stephan // Rzeczpospolita. - 2004, nr 208, dod. s. 22-23
 136. Żyd z Armii Krajowej / Stanisław Aronson ; rozm. przepr. Piotr Zychowicz // Rzeczpospolita (W3). - 2009, nr 136, s. A12-A13

 

Autor: Gertruda Kmiecik