Rodzina adopcyjna (bibliografia w wyborze)

Rzeszów

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Rzeszowie
Wypożyczalnia

  

Rodzina adopcyjna
(bibliografia w wyborze)
  

Książki: 

 1. Adopcja i przywiązanie : praktyczny poradnik dla rodziców / Deborah D. Gray ; przekł. Marta Lipińska, Maryla Kowalska, Sylwia Kot. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010.
  Sygn. WypRz 235946
 2. Adopcja międzyrasowa : refleksje nad pokrewieństwem, rasą i przynależnością / Łukasz Albański. - Kraków : Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych "Universitas", cop. 2018.
  Sygn. WypRz 247321
 3. Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania / red. nauk. Ewa Kozdrowicz. - Warszawa : "Żak", 2013.
  Sygn. WypRz 240605, CzytR 242183
 4. Autokreacja małżonków bezdzietnych do wielowymiarowego rodzicielstwa adopcyjnego : perspektywa pedagogiczno-antropologiczna / Arkadiusz Wąsiński. - Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2018.
  Sygn. WypRz 247323
 5. Dla dobra dziecka : 10 lat Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego w Rzeszowie : praca zbiorowa / pod red. Doroty Dominik. - Rzeszów : "RS Druk", 2004.
  Sygn. WypRz 227875, CzytR 227874
 6. Działalność ośrodków adopcyjno-opiekuńczych w procesie przygotowania i wspierania rodzin zastępczych / Józefa Matejek. - Kraków : Akademia Pedagogiczna, 2008.
  Sygn. WypRz 233847, CzytR 233846
 7. Formy opieki, wychowania i wsparcia w zreformowanym systemie pomocy społecznej / pod red. Józefy Brągiel i Sylwii Badory. - Opole : Uniwersytet Opolski, 2005.
  Sygn. WypRz 229466, WypRz 229605, WypRz 229606, WypRz 238191, WypRz 238199, CzytR 229465
 8. Kim są rodzice adopcyjni? : studium psychologiczne / Ewa Milewska. - Warszawa : Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej, 2003.
  Sygn. CzytR 229389
 9. Kluczowe zagadnienia przysposobienia i funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Jacek Jarosław Błeszyński. - Wyd. 2 zm. - Kraków : "Impuls", 2005.
  Sygn. WypRz 229193, CzytR 229192
 10. Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze a kompensacja sieroctwa dziecięcego / Róża Pawłowska. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 1993.
  Sygn. CzytR 216462
 11. Przysposobienie dziecka / Stanisław Piechocki. - Warszawa : Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1983.
  Sygn. WypRz 189064, WypRz 189152, CzytR 189451
 12. Psychologia rodziny / red. nauk. Iwona Janicka, Hanna Liberska. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2014.
  Sygn. WypRz 242638, CzytR 242637
 13. ..dwa...trzy... do rodziny trafisz...Ty! / Beata Dołęgowska, Wiesław Dołęgowski ; współpr. wyd. Daniel Raczyło. - Konin : Psychoskok, 2014.
  Sygn. WypRz 241853
 14. Rodzicielstwo adopcyjne : wybrane aspekty funkcjonowania rodzin adopcyjnych / Antonina Gutowska ; Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Nauk Społecznych. Katedra Psychologii Wychowawczej i Rodziny. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008.
  Sygn. CzytR 233936
 15. Rodzicielstwo : między domem, prawem, służbami społecznymi / pod red. Anny Kwak. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, 2008.
  Sygn. WypRz 236289, CzytR 233178
 16. Rodzina w środowisku lokalnym : pomoc - wsparcie - opieka / red. Andrzej Garbarz [i in.]. - Rzeszów : Koraw Dorota Kocząb, 2011.
  Sygn. WypRz 239459, CzytR 239458
 17. Rodzinne i instytucjonalne środowiska opiekuńczo-wychowawcze / red. Danuta Wosik-Kawala. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011.
  Sygn. CzytR 236642
 18. Rodziny adopcyjne i zastępcze dziecka z niepełnosprawnością / Urszula Bartnikowska, Katarzyna Ćwirynkało. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2013.
  WypRz 240734, WypRz 243880, CzytR 245276
 19. Rozwojowe i wychowawcze aspekty życia rodzinnego / red. nauk. Teresa Rostowska, Anna Jarmołowska. - Warszawa : "Difin", 2010.
  Sygn. WypRz 235110
 20. Społeczne i kulturowe uwarunkowania adopcji w Polsce / Andrzej Ładyżyński. - Kraków : "Impuls", 2009.
  Sygn. CzytR 233582
 21. Standardy ochrony praw dziecka / red. Marek Michalak. - Warszawa : Biuro Rzecznika Praw Dziecka, 2018.
  Sygn. WypRz 247190, CzytR 247189
 22. Wartość i dobro rodziny / red. Jarosław Jęczeń, Marian Zdzisław Stepulak ; Instytut Nauk o Rodzinie Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II. - Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2011.
  Sygn. WypRz 238819, CzytR 237379
 23. Wieża z klocków / Katarzyna Kotowska. - Wyd. popr. i uzup. - Poznań : "Media Rodzina", 2010.
  Sygn. CzytR 242224
 24. Wokół rodziny : wychowanie, kultura, społeczeństwo / red. nauk. Andrzej Garbarz, Grzegorz Grzybek. - Rzeszów : Bonus Liber Wydawnictwo i Drukarnia Diecezji Rzeszowskiej, 2011.
  Sygn.CzytR 245901
 25. Zagrożenia i zaburzenia funkcjonowania polskich rodzin / pod red. Teresy Sołtysiak, Moniki Gołembowskiej. - Włocławek : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007.
  Sygn. CzytR 232213
 26. Zagrożone dzieciństwo : rodzinne i instytucjonalne formy opieki / pod red. Marii Kolankiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1998.
  Sygn. WypRz 222258, WypRz 237773, CzytR 222183

 

Artykuły: 

 1. Adopcja - czyje dobro jest najważniejsze? / Wioleta Stefaniak.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 5, s. 34-44
 2. Adopcja - wyzwania stojące przed dziećmi i dorosłymi / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2016, nr 11, s. 16-17
 3. Adopcja - zadanie radosne i...trudne / Julian Dudek.// Nowa Szkoła. - 2007, nr 4, s. 24-27
 4. Adopcja a piętno bezdzietności / Grzegorz Grempka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 31-36
 5. Adopcja / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2016, nr 6, s. 12-13
 6. Adopcja w kontekście szerszego systemu rodzinnego / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 1, s. 18-19
 7. Adopcyjne rodzicielstwo : dylematy, nadzieje, wyzwania - recenzja / Beata Baron.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 8, s. 56-59
 8. Adoptować żeby... urodzić? / Bogda Pawelec.// Charaktery. - 2008, nr 8, s. 34-37
 9. Adoptowaliście?! Ale jesteście odważni! Mity o adopcji / Magdalena Modlibowska.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2016, nr 3, s. 32-34
 10. Bez happy endu / Jolanta Makowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 2, s. 11-16
 11. Czy można przygotować do rodzicielstwa adopcyjnego? / Grzegorz Grempka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 1, s. 18-22
 12. Działalność ośrodka adopcyjnego a najtrudniejsze decyzje / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 6, s. 27-29
 13. Dziecko opuszczone / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2016, nr 9, s. 18-19
 14. Jakie cechy przejawiają rodzice adopcyjni? / Beata Skwarek.// Małżeństwo i Rodzina. - 2005, nr 4, s. 35-39
 15. Jawność adopcji / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 2, s. 22-23
 16. Jawność przysposobienia jako nieustający problem rodzin adopcyjnych / Justyna Krajewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2017, nr 2, s. 24-31
 17. Kiedy dziecko oczekuje na rodzinę / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2016, nr 7-8, s. 16-17
 18. Kiedy rodzice biologiczni umierają / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2018, nr 2, s. 16-17
 19. Komu i po co mówić o adoptowaniu dziecka / Magdalena Modlibowska.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2015, nr 12, s.
 20. Losy wychowanków domu dziecka umieszczonych w rodzinach adopcyjnych / Barbara Milewska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 4, s. 26-32
 21. Najtrudniejsze decyzje / Maria Kożuchowska.// Remedium. - 2016, nr 2, s. 30-31
 22. O jawności adopcji / Andrzej Kalisz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 6, s. 44-45
 23. O jawności adopcji / Beata Skwarek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 1, s. 24-25
 24. O prawach małych dzieci wychowywanych poza rodziną / Maria Kolankiewicz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 5, s. 3-9
 25. Oczekiwania matek adopcyjnych i biologicznych spodziewających się pierwszego dziecka / Elżbieta Dryll.// Psychologia Rozwojowa. - T. 11, nr 4 (2006), s. 127-139, bibliogr.
 26. Para małżeńska w procesie adopcyjnym / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 7-8, s. 62-63
 27. Pierwszy kontakt potencjalnych rodziców adopcyjnych z dzieckiem / Agnieszka Jankowska-Rachel.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 19-22, bibliogr.
 28. Polskie rodziny adopcyjne w świetle badań / Beata Skwarek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2005, nr 10, s. 18-25
 29. Przyczyny nieudanych adopcji / Kinga Mickiewicza.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 1, s. 22-29
 30. Przygotowanie do roli rodziców adopcyjnych / Andrzej Kalisz.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2006, nr 2, s. 36-39
 31. Przysposobienie a stereotypy / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2018, nr 10, s. 8-10
 32. Rodzina adopcyjna - szansa na "normalne" życie / Radosław Mysior.// Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s. 20-24
 33. Rodzina adopcyjna - szczególne środowisko wychowawcze dziecka / Joanna Karczewska.// Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 2, s. 41-49
 34. Rodzina adopcyjna jako otwarta forma resocjalizacji / Wanda Pilch.//W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. - Kraków : "Impuls", 2012. - S. 275-283
  Sygn. CzytR 239795
 35. Rodzina biologiczna a adopcja dziecka / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 3, s. 14-15
 36. Rodzinny sekret, czyli czego się nie mówi o adopcji / Barbara Pietkiewicz.// Polityka. - 2005, nr 36, s. 4-6, 8, 10-11
 37. Role rodzicielskie w rodzinach adpcyjnych / Kinga Dziwańska.// W: Wybrane obszary dysfunkcjonalności rodziny. - Krasnystaw : [b.w.], 2010. - S. 267-281
  Sygn. WypRz 241763, CzytR 241762
 38. Samotny kandydat na rodzica adopcyjnego a procedura przysposobienia dziecka w Polsce / Agnieszka Kamyk-Wawryszuk.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2016, nr 7, s. 43-49
 39. Usprawnić adopcje - zasady i procedury postępowania / Mirosław Kaczmarek.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2009, nr 6, s. 39-45
 40. W poszukiwaniu sensu bycia rodzicem, czyli o duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego / Arkadiusz Wąsiński.// Chowanna. - T. 1 (2011), s. 315-329, bibliogr.
 41. Wartościowanie adopcji / Grzegorz Grempka.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2007, nr 9, s. 16-19
 42. Wsparcie specjalistyczne / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 5, s. 18-19
 43. Wspierające otoczenie a powodzenie adopcji / Katarzyna Kwiatkowska.// Remedium. - 2017, nr 4, s. 12-13
 44. Zaburzenia rozwojowe u dzieci w rodzinach zastępczych, adopcyjnych i dysfunkcyjnych / Małgorzata Klecka.// W: Zaburzenia psychiczne dzieci i młodzieży. - Warszawa : Medical Tribune Polska, 2018. - S. 206-216
  Sygn. CzytR 247401

 

 

 

Rzeszów, 29.01.2019 r.
oprac. Małgorzata Smulska
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

 

 

Autor: Małgorzata Smulska