Wspomaganie rozwoju szkół i placówek oświatowych. Sieci współpracy i samokształcenia. Cz. II

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

WSPOMAGANIE ROZWOJU SZKÓŁ I PLACÓWEK OŚWIATOWYCH.
SIECI WSPÓŁPRACY I SAMOKSZTAŁCENIA.
Cz. II
Zestawienie bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism za lata 2015 - 2018

Wydawnictwa zwarte:

 1. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 1, Założenia nowego systemu doskonalenia nauczycieli / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Zofia Domaradzka-Grochowalska i in]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Przemyśl WP 109360 – 109361
  Lubaczów WL 2035 B – 2038 B
  Przeworsk WK 4143 B – 4145 B
  Jarosław WJ 1572/br – 1584/br
 2. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 2, Diagnoza pracy szkoły / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Zofia Domaradzka-Grochowalska i in]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Przemyśl WP 109362 – 109364
  Lubaczów WL 2039 B – 2042 B
  Przeworsk WK 4147 B – 4149 B
  Jarosław WJ 1577/br, 1581/br, 1585/br
 3. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 3, Planowanie działań / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Zofia Domaradzka-Grochowalska i in]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Przemyśl WP 109364 – 109365
  Lubaczów WL 2043 B – 2046 B
  Przeworsk WK 4151 B – 4153 B
  Jarosław WJ 1574/br, 1578/br, 1582/br, 1586/br
 4. Jak wspomagać pracę szkoły? : poradnik dla pracowników instytucji systemu wspomagania. Z. 4, Realizacja i podsumowanie działań / [red. prowadząca Marianna Hajdukiewicz ; Zofia Domaradzka-Grochowalska i in]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Przemyśl WP 109366 – 109367
  Lubaczów WL 2047 B – 2050 B
  Przeworsk WK 4155 B – 4157 B
  Jarosław WJ 1575/br, 1579/br, 1583/br, 1587/br
 5. Nauczyciel doskonały : kształtowanie się nauczycielskiego zawodu, warunki, kryteria
  i mierniki efektywności pracy nauczyciela
  / Janusz Bielski. - Kraków : "Impuls", 2017.
  Lubaczów WL 50481
 6. Przewodnik metodyczny dla koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia / Maciej Kocurek [i in.]. - Wyd. 2 zm. i rozsz. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Przemyśl WP 109356
  Lubaczów WL 49889
  Jarosław WJ 1569/br
 7. Sieci współpracy i samokształcenia : rozmowy o profilaktyce i wychowaniu / Jarosław Haładuda. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Przemyśl WP 111471
 8. Wspomaganie pracy szkoły na podstawie doświadczeń projektu "System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół" / Marianna Hajdukiewicz// W: Edukacja jako odpowiedź : odpowiedzialni nauczyciele w zmieniającym się świecie. - Warszawa ; Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2014. - S. 415-426
  Przemyśl WP 107192
  Przemyśl WP 107193

Artykuły z czasopism:

 1. Biblioteka jako centrum aktywności lokalnej - na przykładzie Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku-Białej // Doradca Zawodowy. - 2015, nr 1, s. 45-46
 2. Doświadczenia Dolnośląskiej Biblioteki Pedagogicznej we Wrocławiu w prowadzeniu sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli bibliotekarzy / Urszula Tobolska.// Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 11, s. 4-9
 3. "I wespół w zespół...", czyli o sieciach współpracy dyrektorów szkół / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 5, s. 61-63
 4. Jak wspierać szkołę w rozwoju? : zacznijmy od diagnozy / Krystyna Adaśko, Marzena Jasińska, Grażyna Kmiecik.// Głos Pedagogiczny. - 2015, nr 9, s. 8-9
 5. Nauczyciel w roli trenera / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 5, s. 22-25
 6. Nowe formy doskonalenia nauczycieli i rozwoju szkoły / Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 76-80
 7. Nowe formy wspomagania : zmiany w zakresie wspomagania pracy szkoły / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Monitor Dyrektora Szkoły. - 2016, nr 2, s. 50-53
 8. Osoba z zewnątrz jako lider zmiany / Anna Dzięgiel.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 1, s. 82-85
 9. Procesowe wspomaganie w praktyce / Aleksandra Rabenda ; rom. przepr. Danuta Elsner.// Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 8, s. 81-82
 10. Systemy informatyczne w bibliotekach szkolnych : wspomaganie szkół i placówek oświatowych / Jolanta Jordan-Wechta, Marzena Szafińska-Chadała.// Bibliotekarz. - 2016, nr 2, s. 9-12
 11. TIK i biblioterapia w edukacji czytelniczej i medialnej - sieć współpracy nauczycieli bibliotekarzy Częstochowy i regionu : praktyczne refleksje i wnioski / Anna Płusa.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 3, s. 16-20
 12. Udział i rola biblioteki pedagogicznej w projekcie "Kompleksowe wsparcie szkół" / Piotr Szeligowski.// Poradnik Bibliotekarza. - 2015, nr 4, s. 7-9
 13. W jaki sposób wspomagać nauczanie? / Magdalena Troć-Rezaiguia.// Edukacja i Dialog. - 2016, nr 3-4, s. 17-21
 14. Wspomaganie a rozwój : subiektywnie o edukacji / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 3, s. 72

Autor: Agnieszka Biedroń