Edukacja zdalna - zestawienie bibliograficzne w wyborze

Tarnobrzeg

Wydawnictwa zwarte
 1. Chwilowa anomalia : o chorobach współistniejących naszego świata / Tomasz Michniewicz. - Kraków : Wydawnictwo Otwarte 2020, sygn. TG 112798
 2. Człowiek w obliczu pandemii : psychologiczne i społeczne uwarunkowania zachowań w warunkach kryzysu zdrowotnego / Małgorzata Kossowska [i in.]. - Sopot : Wydawnictwo Smak Słowa 2020, sygn. SG 62916
 3. Edukacja w cyfrowym świecie : edukacja 4.0 / Danuta Morańska, Marta Ciesielka, Mariusz Z. Jędrzejko. - Toruń : Akapit Wydawnictwo Edukacyjne 2020, sygn. TG 113094
 4. E-learning : kultura studiowania w przestrzeni sieci / Krzysztof Kuźmicz. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne 2015, sygn. TG 107063, SG 60227
 5. Epidemia smartfonów : czy jest zagrożeniem dla zdrowia, edukacji i społeczeństwa? / Mannfred Spitzer ; przełożyła Małgorzata Guzowska. - Słupsk ; Warszawa : Wydawnictwo Dobra Literatura 2021, sygn. TG 113079
 6.  IEdukacja : synergia nowych mediów i dydaktyki : ewolucja, antynomie, konteksty / Katarzyna Potyrała. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2017, sygn. SG 61691
 7. Jak wspierać dzieci w kryzysie? : poradnik dla rodziców nie tylko na czas globalnej pandemii / Małgorzata Taraszkiewicz, Zofia Nalepa. - Poznań : Święty Wojciech Dom Medialny copyright 2020, sygn. SG 62926
 8. Nowe media, technologie i trendy w edukacji : w kierunku mobilności i kształcenia hybrydowego / Monika Frania. - Warszawa : "Impuls" 2017, sygn. TG 110568, NG 59279, SG 62041
 9. Q edukacji cyfrowej / Marlena Plebańska, Aleksandra Szyller, Małgorzata Sieńczewska. - Warszawa : Difin SA 2020, sygn. TG 112706, SG 62891
  Artykuły z czasopism
 10. 24 pomysły na aktywne lekcje wf przez Internet / Irmina Krawczyk. - 2020. // Wychowanie Fizyczne i Opieka Trenerska. - 2020, nr 3, s. 16-23
 11. A tak "Na marginesie"... / Agnieszka Kożuchowska, Izabela Saganowska. - 2021.// Język Polski w Szkole Podstawowej. - 2020/2021, nr 2, s. 153-157
 12.  Aktywny online : nauczanie i uczenie się poprzez wirtualne spotkania / Magdalena Brewczyńska. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 17-20
 13. Ambrozja na Olimpie, czyli sposób na zdalne utrwalenie mitów / Izabella Bartol. - 2020.// Polonistyka. - 2020, nr 3-4, s. 32-34
 14. Be.Live - przeprowadź webinar lub spotkanie online : prosty sposób na przeprowadzenie transmisji online z wykorzystaniem platformy Be.Live / Maciej Danieluk. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 14-16
 15. BHP edukacji zdalnej / Karolina Cieślik. - 2021. // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 44-46
 16.  Blog biblioteki szkolnej jako forma pracy zdalnej / Grażyna Sadura, Grażyna Piechota. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 12, s. 34-35
 17. Ciekawe i atrakcyjne pomysły na zdalne lekcje wychowania fizycznego Cz.1 / Paweł Marchel. - 2020. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 6, s. 14-16
 18. Cyberzaburzenia z perspektywy szkoły / Mariusz Z. Jędrzejko, Tomasz Kozłowski. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 11, s. 44-47
 19.  Czas na aktywną przerwę lekcyjną : ćwiczenia wzmacniające i korekcyjne z nietypowym obciążeniem / Dorota Kamień. - 2021.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2021, nr 1, s. 6-9
 20. Czego nauczyła nas epidemia / Małgorzata Nowak. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 6, s. 20-22, 24-25
 21. Czy pandemia COVID-19 zaszkodziła dzieciom i młodzieży? / Jacek Pyżalski. - 2020.// Serwis Informacyjny Uzależnienia. - 2020, nr 3, s. 14-17
 22. Długi marsz, niestety! / Piotr Skura. - 15-22 IV 2020. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 16/17, s. 4
 23. Doceńmy samych siebie / Tomasz Majewski ; opracowanie Jarosław Karpiński. - 2021.// Głos Nauczycielski. - 2021, nr 5/6, s. 10-11
 24. Dołącz do eTwinning / Anna Szeląg. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 4-6, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 2, s. 27-28
 25. Doskonalenie on-line / z dyrektorką Elżbietą Doroszuk oraz konsultantkami Aleksandrą Krawczyk i Eweliną Makowską rozmawia Danuta Elsner. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 8, s. 82-85
 26. Doświadczenia z pracy biblioteki szkolnej podczas zdalnej edukacji / Teresa Prokowska. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 10, s. 15-17
 27.  Doświadczenia z pracy z platformą Microsoft Teams : edukacja zdalna w szkole / Michał Luberda. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 3-9
 28. Doświadczenia ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak. - 2021. // Dyrektor Szkoły : miesięcznik kierowniczej kadry oświatowej.. - 2021, nr 2, s. 80-82
 29.  Dziecko, edukacja i pandemia - wybrane refleksje matki-pedagoga / Katarzyna Sadowska. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 43-58
 30. Edukacja hybrydowa. O szukaniu złotego środka i podnoszeniu jakości edukacji z wykorzystaniem potencjału zmian / Joanna Obuchowska. - 2020.// Życie Szkoły. - 2020, nr 6, s. 46-50
 31.  Edukacja lingwistyczna dzieci o zróżnicowanych potrzebach edukacyjnych na zajęciach z języka obcego - wyzwania w edukacji zdalnej / Agnieszka Bojarczuk-Tüncer. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 65-76
 32.  Edukacja online - przegląd programów do realizacji atrakcyjnych lekcji / Grzegorz Pruszko. - 2020. // Geografia w Szkole :. - czasopismo dla nauczycieli.. - 2020, nr 3, s. 40-41
 33. Edukacja zdalna na kongresie on-line / Anna Jakubiec, Anna Satel. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 10-12
 34. Edukacja zdalna w praktyce / Małgorzata Nowak. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 5, s. 42-45
 35. Edukacja zdalna. Jak motywować do czytania? / Anna Giniewska, Magdalena Kacprzak. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 38-39
 36.  Efektywna e-szkoła / Dorota Uchwat-Zaród, Marcin Zaród. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 12, s. 21-24
 37. E-nauczanie (języka obcego) w praktyce szkolnej / Jakub Płowens. - 2020.// Remedium. - 2020, nr 10, s. 24-26
 38. Escape room online z Formularzami Google / Anna Szeląg. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 21-23
 39.  E-szkoła okiem nauczyciela / Elżbieta Bolibok, Ewa Grodecka. - 2020. // Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 7, s. 24-25
 40. Gry na poważnie / Stephanie Pappas. - 2020. // Charaktery. - 2020, nr 3, s. 44-47
 41. Innowacyjność w zdalnym nauczaniu / Włodzimierz Kaleta. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 11, s. 82-85
 42. Jak poprowadzić zajęcia sportowe online i uratować swoją grupę? / Paweł Piotrowski. - 2020. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 5, s. 10-11
 43. Jak pracować z uczniami kl. IV-VIII w czasie pandemii? / Monika Sochacka. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 20-22
 44. Jak uczyć się i nauczyć na odległość. - 2020.// Życie Szkoły. - 2020, nr 9, s. 4-5
 45.  Jak wspomagać samodzielność uczniów w nauce? / Agata Szadowiak. - 2021.// Matematyka. - 2021, nr 1, s. 37-44
 46. Jak zorganizować apel w sieci podczas nauki online? / Izabela Lalke. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 3, s. 24-25
 47.  Kłopoty ze zdalną nauką zawodu / Włodzimierz Kaleta. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 6, s. 16-19
 48. Korzyści z edukacji domowej / Karolina Cieślik. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 30-32
 49.  Lekcja z wykorzystaniem streamingu / Michał Luberda. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 24-27
 50.  Lekcje WF w czasie COVID-19 : ciąg dalszy / Piotr Winczewski. - 2021.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2021, nr 1, s. 10-13
 51. Lekturoteka - czyli cyfrowe zasoby do pracy z lekturami / Magdalena Płatonow, Eliza Paternowska, Monika Żołędziejewska, Anna Giniewska. - 2021.// Biblioteka w Szkole. - 2021, nr 4, s. 42-43
 52. Londyn i Paryż - wielkie metropolie Europy : konspekt lekcji online dla klasy 6 / Zofia Szmidt. - 2020.// Geografia w Szkole. - 2020, nr 6, s. 26-29
 53. Moje dziecko (nie) idzie do szkoły - refleksja na temat przekraczania progu szkolnego w dobie pandemii / Anna Ratajczak. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 59-63
 54. Nauczanie na odległość / Andrzej Pieńkowski. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 5, s. 47-48
 55. Nauczanie zdalne : jak się do niego przygotować ? / Ewa Ostarek. - 2021. // Życie Szkoły. - 2021, nr 2-3, s. 16-21
 56.  Nauczanie zdalne nie takie straszne - czy na pewno? / Dorota Pilna. - 2021.// Geografia w Szkole. - 2021, nr 2, s. 25-29
 57.  Nauczanie zdalne w edukacji wczesnoszkolnej - funkcje muzyki / Marta Kędzia. - 2020.// Edukacja Wczesnoszkolna. - 2020/2021, nr 1, s. 123-132
 58.  Nowe wyzwania w zarządzaniu szkołą / Jan Fazlagić. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 14-16
 59. Nowy model szkoły : eTwinnig school / Mirosława Bogacz.// Biblioteka w Szkole. - 2019, nr 2, wkł. Biblioteka Centrum Informacji, nr 1, s. 8-9
 60. Odejście od standaryzacji / Joanna Obuchowska. - 2021.// Życie Szkoły. - 2021, nr 1, s. 4-8
 61. Opowiedz coś na platformie Flipgrid / Agnieszka Halicka. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 13-20
 62. Pandemia - jak problemy zamienić w pozytywy / Artur Metera. - 2020.// Magazyn Pielęgniarki i Położnej. - 2020, nr 7-8, s. 44-48
 63.  Pandemia i co dalej? / Witold Salański. - 2020. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 44/45, s. 16
 64.  Pandemiczne impulsy dla edukacji obywatelskiej / Mirosław Sielatycki. - 2021. // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 15-18
 65. Platforma Edmodo / zdalne nauczanie w praktyce / Lidia Pokrzycka.// Nowa Szkoła. - 2017, nr 3, s. 41-44
 66.  Podziel się tym, co czytasz / Mirosława Bogacz. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 11, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 4, s. 29-31
 67.  Praca zdalna nauczycieli / Dariusz Skrzyński. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 12, s. 36-39
 68. Przejście z trybu on-line w off-line / Maciej Frasunkiewicz. - 2021. // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 3, s. 44-47
 69.  Przewodnik po e-szkole / Maciej Frasunkiewicz. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 5, s. 38-41
 70. Quizme.pl : stwórz interaktywny test online / Marzena Jarocka.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 5, wkł. Biblioteka Centrum Informacji nr 2, s. 11-13
 71. Screencasty w edukacji wczesnoszkolnej / Ewa Ostarek. - 2020.// Życie Szkoły. - 2020, nr 9, s. 12-16
 72. Sieć jako społeczność uczących się / Krystyna Liszka. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 11, s. 25-29
 73.  Sprawność uczniów po powrocie do zajęć WF po czasie zdalnego nauczania / Mikołaj Lasek. - 2020.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 6, s. 24-25
 74.  Steam i budowanie relacji kluczem do sukcesu w zdalnej edukacji / Tomasz Ordza. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 5, s. 45-48
 75. Streaming, webinarium w edukacji / Marcin Pawlik. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, wkładka : Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 3-5
 76. Streamingowa audiowizualność w nauczaniu : platformy VOD jako wsparcie w pracy dydaktycznej i wychowawczej / Anna Równy. - 2020.// Biblioteka w Szkole. - 2020, nr 7-8, wkładka: Biblioteka Centrum Informacji, nr 3, s. 6-8
 77.  Szkoła hybrydowa / Bogdan Bugdalski. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 4, s. 10-14
 78.  Szkoła w t@blecie / Ewelina Szeratics. - 2020. // Głos Nauczycielski. - 2020, nr 13, s. 8
 79. Trudne realia zdalnej edukacji / Łukasz Kominiarek. - 2020. // Wychowawca. - 2020, nr 10, s. 11
 80. Trudny rok dla oświaty / Bogdan Bugdalski. - 2021. // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 10-14
 81. W magicznym świecie słów i znaczeń : scenariusz zdalnej lekcji języka polskiego dla klasy VIII / Izabella Bartol. - 2021.// Polonistyka. - 2021, nr 2, s. 46-49
 82.  Wnioski szkół ze zdalnej edukacji / Małgorzata Nowak. - 2020.// Dyrektor Szkoły. - 2020, nr 9, s. 21-24
 83.  Wskazówki dla e-wychowawcy / Anna Klimowicz. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 56
 84. Wychowanie fizyczne w czasie pandemii - trzy propozycje na zajęcia zdalne / Paweł Marchel. - 2020. // Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2020, nr 5, s. 5-7
 85.  Wychowanie na odległość / Włodzimierz Kaleta. - 2021.// Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 75-77
 86. Wychowawca on-line / Anna Klimowicz. - 2021. // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 53-55
 87.  Zdalna lekcja wychowania fizycznego / Paweł Marchel. - 2021.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2021, nr 1, s. 16-19
 88. Zdalne nauczanie - wyzwanie dla wszystkich / Piotr Tryjanowski. - 2020. // Biologia w Szkole. - 2020, nr 3-4, s. 64-65
 89. Zdalne wychowanie / Maciej Frasunkiewicz. - 2021. // Dyrektor Szkoły. - 2021, nr 1, s. 49-52
 90.  Zdalnie - muzykalnie / Katarzyna Forecka-Waśko. - 2020.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2020, nr 6, s. 37-40
 91. Życie jak w pudełku - zapiski ósmoklasistki / Zofia Okońska. - 2020. // Remedium. - 2020, nr 5, s. 9

Autor: BP Tarnobrzeg