Rodzice w szkole

Krosno


Wydawnictwa zwarte:

1.      Rodzice w szkole, przedszkolu, na osiedlu / Grzegorz Całek, Anna Poraj. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2011.
Sygn..: M   136463
2.      Konflikty w szkole : Niezbędnik Aktywnego Rodzica / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009.
Sygn..: Cz   126968, LM   29453, BM   35366, JM   72148, UM   25203
3.      Konflikty w szkole : Niezbędnik Dyrektora / Ewa Maksymowska, Monika Werwicka. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, cop. 2009.
Sygn..: Cz   126969, LM   29454, BM   35365, JM   72149
4.      Prawa człowieka w szkole : niezbędnik aktywnego rodzica / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.
Sygn..: Cz   123613, BM   34563, LM   28148
5.      Prawa człowieka w szkole : niezbędnik dyrektora / Maciej Osuch, Lucyna Bojarska. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.
Sygn..:  Cz   123612,  LM   28147, BM   34562, UM   24740
6.      Rodzice w szkole : poradnik dla Rad Rodziców / Anna Poraj, Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2009.
Sygn..: JM   73527, LM   30487
7.      Kompetencje organów szkoły po 1 września 2017 r. : nowe zadania rady pedagogicznej, rady rodziców i rady szkoły, współpraca z organami szkoły, uchwały i regulaminy organów / [Małgorzata Celuch]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", cop. 2017.
Sygn..: Cz   138785, LM   30772, SM   54257
8.      Rada rodziców - 61 ważnych pytań / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014.
Sygn..: BM   37591, JM   73524,  M   136461, SM   53517
9.      Rada rodziców w szkole / Beata Krajewska. - Toruń : "Akapit", 2012.
Sygn..: JM   73029, M   133829
10.  Rada rodziców w świetle reformy systemu oświaty / [Patryk Kuzior]. - Warszawa : "Wiedza i Praktyka", 2017.
Sygn..: Cz   138864
11.  Stowarzyszenie rodziców : tworzenie, rozwój, wolontariat kompetencji / Grzegorz Całek. - Warszawa : Instytut Inicjatyw Pozarządowych, 2014.
Sygn..: LM   30436, M   136462
12.  Analiza struktury interakcji w sytuacji rozmowy nauczycieli z rodzicami o problemach szkolnych ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2009.
Sygn..: JM   71727, M   129375
13.  Animacja współpracy środowiskowej / pod red. Marii Mendel ; z wstępem Jana Żebrowskiego. - Toruń : Adam Marszałek, cop. 2013.
Sygn..: M   138221
14.  Co z tą szkołą? : siedem perspektyw dla uczniów, nauczycieli i rodziców / Joachim Bauer ; przeł. Andrzej Lipiński. - Słupsk : "Dobra Literatura", 2015.
Sygn..: LM   30581
15.  Codzienność szkoły : nauczyciel = The everyday life at school : the teacher / pod red. Joanny M. Łukasik, Inetty Nowosad, Mirosława J. Szymańskiego. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2014.
Sygn..: JM   73557, LM   30348, M   136290, SM   53461
16.  Edukacja małego dziecka. T. 10, Wychowanie i kształcenie-kierunki i perspektywy zmian / pod red. Ewy Ogrodzkiej-Mazur, Urszuli Szuścik, Beaty Oelszlaeger-Kosturek. - Cieszyn ; Kraków : "Impuls", 2017.
Sygn..: Cz   138700, SM   54253,  UM   27399
17.  Gdy rodzic staje się roszczeniowy : poradnik dla nauczycieli / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2011.
Sygn..: M   131284, SM   53670
18.  Jak budować porozumienie i współpracę w szkole? : profilaktyka na co dzień / Aleksandra Karasowska. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009.
Sygn..: BM   35321, JM   71641,  M   127722
19.  Jak być dobrym rodzicem "trudnego" ucznia / Egide Royer ; [tł. Wiga Bednarkowa wraz z Beatą Kowalik i Hanną Kwiatkowską-Saferną ; oprac. merytoryczne wyd. pol. Wiga Bednarkowa ; il. Helena Bednarkówna]. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2009.
Sygn..: BM   35411, JM   71517,  LM   29231,  M   127723,   SM   51114
20.  Jak przetrwać w szkole i nie zwariować : poradnik dla rodziców, nauczycieli i uczniów / Jan Wróbel ; współpraca : Małgorzata Wróbel (część 3 "Uczniowie"). - Warszawa : "Czerwone i Czarne", 2010.
Sygn..: M   131892
21.  Jak sobie radzić z rodzicami, którzy są źli, zmęczeni, bezradni lub po prostu stuknięci / Elaine K. MacEwan ; [tł. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
Sygn..: LM   28127, M   123641
22.  Jak włączyć rodziców do nauki dzieci / Margy Whalley i Zespół Pen Green Centre ; [tł. z ang. Anna Oleksyn]. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne : "Fraszka Edukacyjna", 2008.
Sygn..: Cz   124809, M   123793,  M   125653
23.  Komunikacja pisemna i dokumentacja w kontaktach szkoła - rodzina i jej normatywno-dyrektywne aspekty / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Sygn..: M   130640
24.  Między nieuchronnością a możliwością - wychowanie w warunkach zmiany / pod red. Anny Przecławskiej i Anny Wiłkomirskiej. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, cop. 2010.
Sygn..: JM   71734, M   130544
25.  Nauczyciel - rodzic : skuteczne porozumiewanie się / Cindy J. Christopher ; przekł. [z ang.] Jolanta Bartosik. - Wyd. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2009.
Sygn..: Cz   131688, BM   34884
26.  Nauczyciel między tradycją a współczesnością : teoria i praktyka / pod red. Eugenii Iwony Laski. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2007.
Sygn..:  JM   70778, SM   50379, SM   53733
27.  Nauczyciel, wychowawca, pedagog : szkolne wyzwania / Joanna M. Łukasik, Katarzyna Jagielska, Roman Solecki. - Kielce : "Jedność", 2013.
Sygn..: BM   36858, JM   73075, LM   30064,  M   135781, SM   53255, UM   26669
28.  Nauczyciele i rodzice : komunikacja, relacje, współpraca / red. Joanna Łukasiewicz-Wieleba. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2014.
Sygn..: JM   73482
29.  Negocjacje i mediacje w kręgu pomocy, wychowania i prawa / Urszula Gruca-Miąsik. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2011.
Sygn..: BM   35721
30.  O pomyślny start szkolny dziecka / pod red. Sabiny Guz, Iwony Zwierzchowskiej. - Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej : "Comandor", 2010.
Sygn..:  JM   71844, M   130547
31.  Oblicza współczesnej rodziny =The modern family faces / redakcja naukowa Katarzyna Serwatko, Anna Śniegulska - Sanok : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Grodka, 2015.
Sygn..: SM   53774
32.  Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy / Maria Mendel. - Gdańsk : "Harmonia", 2007.
Sygn..: BM   34566,  LM   28214, M   123123, M   123282, SM   53256
33.  Rodzina - w świetle zagrożeń realizacji dotychczasowych funkcji : szkice monograficzne / pod red. Wiesławy Korzeniowskiej, Andrzeja Murzyna, Urszuli Szuścik. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2007.
Sygn..: BM   34661, JM   70657, LM   28033, M   122822
34.  Rodzina i szkoła : między współpracą a współzawodnictwem / pod red. nauk. Barbary Lulek ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Stanisława Pigonia w Krośnie. - Krosno : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, 2012.
Sygn..: M   136018
35.  Rodzina i szkoła : o współpracy nauczycieli-wychowawców z rodzicami w procesie edukacji wczesnoszkolnej / Lidia Pietruszka. - Lublin : Wydawnictwo KUL, 2017.
Sygn..: BM   38173, JM   74186,  M   138849
36.  Rodzina i szkoła wobec realiów i wyzwań XXI wieku : praca zbiorowa / pod red. Danuty Kocurek. - Cieszyn [i in] : "Scriptum", 2010.
Sygn..: M   130668
37.  Szkoła dialogu : scenariusze i prezentacje multimedialne na spotkania z rodzicami / Barbara Charczuk. - Kraków : "Rubikon", 2015.
Sygn.: UM   27059
38.  Szkoła wobec rodziców dziecka źle funkcjonującego w roli ucznia / Agnieszka Konieczna. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
Sygn..: M   130672
39.  Szkoła wspólnych działań : czyli o relacjach i współpracy / Jarosław Kordziński. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2017.
Sygn..: M   130672
40.  Szkoło, jaka jesteś? : problemy nauczycieli i uczniów we współczesnej szkole / pod red. Małgorzaty Banasiak, Agaty Wołowskiej. - Warszawa : "Difin", 2015.
Sygn..: BM   37523, JM   73505, LM   30479,  M   136515, UM   26963
41.  W trosce o wychowanie w szkole / Mieczysław Łobocki. - Kraków : "Impuls", 2007.
Sygn..: BM   34335, LM   27734,  M   122468, SM   49866, SM   52105,  UM   24794
42.  Współpraca szkoły, rodziny i środowiska / Barbara Lulek. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
Syg.: Cz   123683, JM   70772, M   124785
43.  Współpraca szkoły z rodziną w zaspokajaniu potrzeb rozwojowych dzieci z lekkim upośledzeniem umysłowym - działania stosowane i postulowane / Dorota Smykowska. - Kraków : "Impuls", 2008.
Sygn..:  Cz   123898, LM   28161, M   123899,  SM   50462
44.  Współpraca z rodzicami w szkole : scenariusze zebrań, wskazówki do prowadzenia trudnych rozmów, materiały dla rodziców / Tomasz Garstka [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012.
Sygn..: Cz   133544,  LM   29827,  BM   37113, SM   52998
45.  Wszystko o Radach Rodziców : niezbędnik dyrektora / Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2007.
Sygn..: Cz   121471, JM   70506
46.  Rozmowy z rodzicami : poradnik dla nauczyciela / Anna Jankowska. - Kielce : Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, 2012.
Sygn..: M   132717, SM   53297
47.  Stowarzyszenia rodziców - nowa szansa dla szkoły : Niezbędnik Aktywnego Rodzica / Anna Rękawek. - Warszawa : Wolters Kluwer Polska, 2008.
Sygn..: M   124650
48.  Środowisko rodzinne i szkolne wobec zespołu ADHD u dzieci w młodszym wieku szkolnym / Katarzyna Herda-Płonka. - Kraków : "Impuls", 2012.
Sygn..: M   133465
 
 
Wydawnictwa ciągłe

49.   Po co nam rodzice w szkole? / Krystyna Budzianowska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 11-19
50.  Rodzice w szkole - wspólna sprawa, wspólny cel / Anna Poraj.// Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 8-10
51.  Rodzice w szkole / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 42, s. 16
52.  Rodzice w szkole angielskiej / Urszula Ejsmont-Jenczelewska.// Edukacja i Dialog. - 2014, nr 11-12, s. 66-70
53.  Rodzice w szkole / Arleta Biegańska.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 1, s. 16-18
54.  Rodzice w szkole / Beata Bryś.// Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 7, s. 25-26
55.  Rodzice w szkole / Bogdan Jankowski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 4, s. 54-58
56.  Rodzice w szkole : edukacyjni partnerzy / Gniewomir Rydlewski, Rafał Rydlewski.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2014, nr 6, s. 40-42
57.  Rodzice w szkole / Ewa Gałązka.// Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 12-13
58.  Rodzice w szkole / Jarosław Kordziński.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 10, s. 7-10
59.  Czy rada rodziców jest podatnikiem? / Radosław Kowalski.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, s. 44-46
60.  Rada rodziców w systemie oświaty : lekcja 1 / rok szkolny 2012/2013 / Krzysztof Lewandowski.// Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 10, s. 44-46
61.  Rada Rodziców w systemie oświaty : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// Nowa Szkoła. - 2015, nr 10, s. 53-56
62.  Rada rodziców w szkole / Jerzy Winczek.// Wychowawca. - 2007, nr 9, s. 10-11
63.  Partnerzy do rozmowy / Wojciech Starzyński ; rozm. przepr.Kamila Sekułowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 10-14
64.  Jaka rada szkoły? / Wojciech Starzyński.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 81
65.  Katastrofalna sytuacja procesu uspołecznienia edukacji w szkolnictwie publicznym w świetle ogólnopolskich badań / Bogusław Śliwerski.// Ruch Pedagogiczny. - 2014, nr 4, s. 35-50
66.  Kompetencje organów szkoły.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 8, s. 42-52
67.  Kompetencje organów szkoły.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 8, s. 42-48
68.  Partnerzy do rozmowy / Wojciech Starzyński ; rozm. przepr.Kamila Sekułowicz.// Głos Pedagogiczny. - 2013, nr 11, s. 10-14
69.  Pozór regulacji prawnych dotyczących organów społecznych w szkole / Violetta Kopińska.// W: Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej / red. nauk. Maria Dudzikowa, Karina Knasiecka-Falbierska. - Kraków : "Impuls", 2013. - S. 165-184
70.  Rady rodziców? Jestem za! / Piotr Janicki.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 3, s. 5-10
71.  Ramy prawne szkolnej samorządności / Michał Łyszczarz.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 70-72
72.  Rola rodziców w polskiej szkole w kontekście strategii oświatowych wybranych państw europejskich / Klaudia Błaszczyk. -// W: Codzienność szkoły : uczeń. - Kraków : "Impuls", 2014. - S. 87-102
73.  Szkolne organy wewnętrzne / Roman Lorens.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, dod. "Niezbędnik Dyrektora", s. 73-77
74.  Tata i mama do szkoły! / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 3, s. 12
75.  Udział rodziców w życiu szkoły : (na przestrzeni ostatnich 20 lat). Cz. 1 / Jerzy Marek.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 1, s. 9-17
76.  Więcej władzy w ręce rad : resort edukacji chce, by rodzice wpływali na awans i ocenę pracy nauczycieli / Halina Drachal.// Głos Nauczycielski. - 2013, nr 37, s. 11
77.  Wszystko o Radach Rodziców : niezbędnik dyrektora / Irena Dzierzgowska, Anna Rękawek. - Warszawa : Wydawnictwo ABC - Wolters Kluwer Polska, 2007.
78.  Zebrania z rodzicami. Jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę? / Karolina Oleksa.// Biologia w Szkole. - 2016, nr 5, s. 35-40
79.  Zebranie z rodzicami : jak formalne spotkania przerodzić w owocną współpracę / Karolina Oleksa.// Życie Szkoły. - 2016, nr 3, s. 23-27
80.  Zmarginalizowana działalność rad rodziców / Roman Lorens.// Dyrektor Szkoły. - 2014, nr 10, "Niezbędnik Dyrektora", s. 78-80
81.  Dom i szkoła / Anna Rzędowska.// Wszystko dla Szkoły. - 2007, nr 12, s. 4-5
82.  Edukacyjna rola współczesnej rodziny wobec przemian i oczekiwań społecznych / Agnieszka Łagoda.// Edukacja. - 2008, nr 4, s. 15-19, bibliogr.
83.  Formy pracy nauczyciela klas I-III z rodzicami pomocne w rozwijaniu rodzicielskiej świadomości wychowawczej / Sławomir Cudak.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 48-53
84.  Gdy brakuje sił / Małgorzata Łoskot.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 3, s. 43-44
85.  Indywidualne spotkania nauczycieli z rodzicami - szansa czy zagrożenie? / Małgorzata Chojak.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 65-71
86.  Integrowanie wpływów wychowawczych : przykładowe kierunki i formy współpracy nauczycieli wf z rodzicami i środowiskiem lokalnym / Maria Brudnik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 59-62
87.  Jak organizować spotkania z rodzicami? : scenariusz szkoleniowego spotkania Komisji Wychowawców Klasowych / Marta Kowalkowska.// Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 20
88.  Jak prowadzić spotkania z rodzicami? / Krzysztof Kwiatkowski.// Nowa Szkoła. - 2010, nr 6, s. 32-36
89.  Jakie są oczekiwania rodziców wobec nauczycieli / Ewa Frołow.// Nowa Szkoła. - 2008, nr 10, s. 41-45
90.  Konflikty szkoła - rodzice / Dorota Ziółkowska-Maciaszek.// Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 10, s. 39-42
91.  Metody i formy współpracy nauczyciela wychowawcy z rodzicami.// Nauczyciel i Szkoła. - 2010, nr 1-2 (wkładka)
92.  Męczennik, szaman, perfekcjonista, czyli przychodzi rodzic na zebranie... cz. 2 / Marta Kotarba-Kańczugowska.// Życie Szkoły. - 2011, nr 2, s. 16-20
93.  Miejsce rodziców w szkole - przykłady dobrej praktyki / Marcin J. Sochocki.// Remedium. - 2008, nr 10, s. 12
94.  Moc rodzicielskiej obecności : spojrzenie, profilaktyka i filozofia / Krzysztof A. Wojcieszek.// Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 14-15
95.  Na co komu rodzice w szkole / Anna Radziwiłł, Anna Manturzewska-Grzegorczyk, Kamila Sachanowska ; rozm. przepr. Jolanta Białek, Piotr Żak.// Psychologia w Szkole. - 2006, nr 3, s. 29-39
96.  Nauczyciel a Rodzic, czy Nauczyciel i Rodzic? / Hanna Micińska.// Dyrektor Szkoły. - 2009, nr 6, s. 42-44
97.  Nie ma dobrej szkoły bez współpracy z rodzicami / Wojciech Starzyński.// Edukacja i Dialog. - 2006, nr 9, s. 3-6
98.  O dobrej współpracy z rodzicami przedszkolaków / Maja Dobkowska.// Języki Obce w Szkole. - 2007, nr 4, s. 108-112
99.       O potrzebie współdziałania z rodzicami / Renata Kopek.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2007, nr 11, s. 37-39
100.   O różnicach między rodzicami i nauczycielami / Jakub Kołodziejczyk.// Psychologia w Szkole. - 2007, nr 2, s. 105-108
101.   Obecność pedagogiczna rodziców / Urszula Tokarska.// Wychowawca. - 2010, nr 3, s. 16-17
102.   Partner, nie wróg : rodzic w szkole / Ewa Miłoszewska.// Głos Nauczycielski. - 2009, nr 51/52, s. 14
103.   Partnerstwo i dialog w komunikacji między szkołą i rodzicami / Małgorzata Kamińska-Juckiewicz.// Nowa Szkoła. - 2009, nr 5, s. 8-14
104.   Pedagogizacja rodziców z udziałem dzieci : na podstawie książki A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić..." / Małgorzata Gogolewska-Tośka.// Nowa Szkoła. - 2011, nr 7, s. 28-31
105.   Pedagogizacja rodziców zadaniem bibliotek szkolnych i pedagogicznych / Lidia Marzec.// Biblioteka w Szkole. - 2011, nr 2, s. 5-6
106.   Potrzeba współuczestniczenia rodziców w życiu szkoły - raport z badań własnych / Zuzanna Zbróg.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 19-27
107.   Relacja między rodzicami, przedszkolem i szkołą / oprac. redakcja.// Remedium. - 2009, nr 4, s. 4-5
108.   Rodzic - ważny partner i cenne źródło informacji / Tatiana Grabowska.// Życie Szkoły. - 2013, nr 2, s. 20-21
109.   Rodzice - partnerzy edukacji szkolnej albo moje trzy marzenia. Głos rodziców z Europy Środkowo-Wschodniej / Michał Józef Kawecki.// Lider. - 2009, nr 2, s. 11
110.   Rodzice i profilaktyka - wybrane aspekty pedagogizacji rodziców / Leszek Kołomański.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 10-11, s. III-VI
111.   Rodzice idą do szkoły / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2011, nr 35, s. 16
112.   Rodzice w oczach rodziców - grupa rodziców dzieci o zaburzonym rozwoju jako grupa odniesienia / Agnieszka Masłowiecka.// Edukacja. - 2009, nr 3, s. 115-119
113.   Rodzice w szkole - wspólna sprawa, wspólny cel / Anna Poraj.// Życie Szkoły. - 2012, nr 1, s. 8-10
114.   Rola rady rodziców w szkole / Jerzy Winczek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 9, s. 7-8
115.   Satysfakcja ze szkoły najważniejszych podmiotów szkolnych: uczniów, nauczycieli i rodziców / Zuzanna Zbróg.// Kwartalnik Pedagogiczny. - 2009, nr 1, s. 125-141
116.   Spotkania pedagoga szkolnego z rodzicami / Kazimierz Słupek.// Edukacja i Dialog. - 2008, nr 12 (203), s. 32-35
117.   Sprzymierzeńcy w wychowaniu / Maria Mendel.// Wychowawca. - 2010, nr 1, s. 5-9
118.   Szczególni partnerzy szkoły / Krystyna Starczewska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 1, s. 111-116
119.   Szkoła dla rodziców - rodzice dla szkoły : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan.// Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 31
120.   Szkoła dla Rodziców i Wychowawców : ludzie, program, wydarzenia / Małgorzata Węgrzecka, Joanna Sakowska, Maria Talar.// Wychowawca. - 2013, nr 1, s. 5-9
121.   Szkoły dialogu / Maria Szpilowska.// Remedium. - 2010, nr 2, s. 1-3
122.   Wspólny cel - dobro dziecka, czyli o współpracy szkoły z rodzicami / Aneta Jegier.//W: Mały uczeń w szkole. - Gdańsk : Wydaw. Harmonia, 2010. - S. 92-99
123.   Wartości dodane w idei współpracy rodziców ze szkołą / Zuzanna Zbróg.// Nauczanie Początkowe. - 2008/2009, nr 3, s. 90-102
124.   Współdziałanie rodziców ze szkołą w aspekcie wychowania dziecka przejawiającego zachowania agresywne / Katarzyna Potaczała.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 39-44
125.   Współpraca rodziców i nauczycieli - trudne, ważne i konieczne zadanie / Małgorzata Chojak.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 7-14
126.   Współpraca rodziców i szkoły jako podstawa wychowania / Lidia Wollmann.//W: Współczesna rodzina. - Warszawa : Wydaw. Comandor, 2011. - S. 69-80
127.   Współpraca rodziców ze szkołą - zamierzenia a rzeczywistość / Alicja Siemak-Tylikowska, Magdalena Mirosławska.//W: Kompetencje nauczyciela edukacji początkowej. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej szkoły Pedagogicznej TWP, 2008. - S. 165-187
128.   Współpraca szkoły z rodziną dysfunkcyjną / Małgorzata Wolska-Długosz, Paulina Forma.// Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 2, s. 24-38
129.   Współpraca szkoły z rodziną dzieci upośledzonych umysłowo / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2007, nr 12, s. 16-18
130.   Współpraca z rodzicami jako niezbędny element oceniania kształtującego / Artur Foremski.// Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 3, s. 24-26
131.   Zmieniający się status rodziców uczniów w szkole a fizyczna edukacja / Maria Brudnik.// Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne. - 2008, nr 8, s. 52-58

Lokalizacja:
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Paulina Więckowska