Nowa podstawa programowa kształcenia ogólnego

Rzeszów

Artykuły:

 1. ABC nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 6, s. 19-24.
 2. Blaski i cienie "nowej" podstawy programowej : "nowa" podstawa programowa wychowania przedszkolnego oczami doświadczonej nauczycielki / Ewa Zielińska.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 12-15.
 3. Co zmieniają nowe ustawy oświatowe / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 12-15.
 4. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 1 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 6, s. 15-18.
 5. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 2 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 7, s. 18-21
 6. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 3 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 8, s. 16-19.
 7. Czego będziemy uczyć? : omówienie nowej podstawy programowej. Cz. 4 / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 9, s. 18-20.
 8. Czego szkoła (nie) nauczy : komu zaszkodzi nowa podstawa programowa? Eksperci wyjaśniają / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 7, s. 6-7.
 9. Drugoroczniaki : ofiary reformy? / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2017, nr 4, s. 7-9.
 10. Edukacja regionalna we współczesnej szkole podstawowej : komentarz do najnowszej podstawy programowej z 2017 r. / Danuta Konieczka-Śliwińska.// Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 3, s. 47-50.
 11. Edukacja zdrowotna uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym w nowej podstawie programowej / Aleksandra Mach.// Niepełnosprawność i Rehabilitacja. - 2017, nr 4, s. 5-18.
 12. Europa a podstawa / Mirosław Sielatycki.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 2, s. 28-30.
 13. Geografia klasy V-VIII : warunki realizacji nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego / Adam Hibszer [i in.]// Geografia w Szkole. - 2017, nr 1, s. 35-37.
 14. Geografia szkolna w czasie zmian : miniporadnik dla nauczycieli / Maria Figa, Dominik Marszał.// Geografia w Szkole. - 2017, nr 4, s. 22-29.
 15. Jak stawić czoła kodowaniu w nowej podstawie programowej? : środowisko "Klocki" według metody prof. Hejnego jako sposób na rozwój myślenia komputacyjnego / Margareta Olszewska, Marzena Oterman.// Życie Szkoły. - 2018, nr 1, s. 10-16.
 16. Komisja Dydaktyczna Polskiego Towarzystwa Historycznego wobec projektów nowej podstawy programowej historii (2016-2017)// Wiadomości Historyczne. - 2018, nr 3, s. 43-45.
 17. Kompetencje społeczne i obywatelskie w podstawach programowych kształcenia ogólnego : analiza krytyczna / red. nauk. Violetta Kopińska, Hanna Solarczyk-Szwec. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2017, s. 283-295.
  CzytR 247357
 18. Kształcenie polonistyczne w nowej odsłonie / Wioletta Poturała.// Język Polski
  w Szkole Ponadpodstawowej. - 2017/2018, nr 3, s. 7-28.
 19. Matematyka realistyczna / Joanna Świercz.// Sygnał. - 2018, nr 6, s. 15-19.
 20. Nauczyciel bibliotekarz a nowa podstawa programowa / Anna Puścińska.// Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 12, s. 5-8.
 21. Nauka programowania od klasy pierwszej / Ewa Stolarczyk.// Życie Szkoły. - 2017,
  nr 7, s. 10-14.
 22. Nowa podstawa programowa języka polskiego dla klas IV-VIII szkoły podstawowej / Stanisław Kusiak.// Nauczyciel i Szkoła : miesięcznik informacyjny Podkarpackiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Rzeszowie. - 2017, nr 5, s. 2-4.
 23. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2018, nr 6, s. 20-22.
 24. Nowa podstawa programowa : szkoły ponadpodstawowe / Zofia Grudzińska.// Sygnał. - 2018, nr 8, s. 44-46.
 25. Nowa podstawa programowa wychowania przedszkolnego od 1 września 2017 r.
  / Wiesława Mądrowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 3, s. 4-9.
 26. Nowa podstawa programowa z geografii w szkole podstawowej - komentarze i odpowiedzi do opinii / Iwona Piotrowska [i in.].// Geografia w Szkole. - 2017, nr 2,
  18-21.
 27. Nowa podstawa programowa z geografii dla liceum ogólnokształcącego oraz technikum : ogólne założenia i warunki realizacji / Elżbieta Szkurłat [i in.].// Geografia w Szkole. - 2017, nr 3, s. 26-31.
 28. O kinematyce w klasie VII / Waldemar Reńda.// Fizyka w Szkole. - 2017, nr 5, s. 14-18
 29. Od diagnozy do sukcesu / Maciej Jakubowski, Marek Smulczyk.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 20, s. 12-13.
 30. Oczekiwania poznawcze dzieci / Dorota Dziamska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 6, s. 25-28.
 31. Patriotyzm w podstawie programowej / Monika Sewastianowicz.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 4, s. 14-18.
 32. Podstawa programowa a metodyka kształcenia / Bogdan Urbanek.// Nauczyciel
  i Szkoła. - 2017, nr 4, s. 129-139.
 33. Podstawa programowa dla szkół ponadpodstawowych / Andrzej Jasiński.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 10, s. 18-22.
 34. Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej// Wychowanie Muzyczne. - 2017, nr 2, s. 51-59.
 35. Podstawa programowa kształcenia w zawodach / Bogusława Wojtczak.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 8, s. 22-24, 26-28.
 36. Podstawa programowa od strony praktycznej / Wiesława Mądrowska.// Monitor Dyrektora Przedszkola. - 2017, nr 10, s. 10-12.
 37. Podstawa tkwi w programie : program wychowania w kontekście nowej podstawy / Małgorzata Wróblewska, Małgorzata Małyska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 5, s. 25-28.
 38. Poszukując "Ducha" - o nowym programie WOS / Joanna Bugajska-Więcławska.// Wiadomości Historyczne. - 2017, nr 6, s. 30-31.
 39. Powielona struktura, powielony program / Jerzy Kuczyński.// Fizyka w Szkole. - 2017, nr 4, s. 22-23.
 40. Ratujmy maluchy 2.0 : nowa podstawa programowa. Co czeka przedszkolaków
  i ich nauczycieli?
  / Małgorzata Skura, Michał Lisicki.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 8, s. 9.
 41. Realizacja podstawy programowej / Andrzej Zieliński.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 5, s. 19-23.
 42. Realizacja procesu oceniania na I etapie kształcenia w aspekcie wytycznych nowej podstawy programowej / Izabela Breguła.// Życie Szkoły. - 2018, nr 1, s. 2-8.
 43. Reforma oświaty a edukacja przedszkolna / Maria Pecyna.// Wychowanie
  w Przedszkolu. - 2017, nr 5, s. 26-29.
 44. Rozwój dziecka i jego wsparcie jako najważniejsze zagadnienia podstawy programowej / Dorota Dziamska.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 3, s. 26-29
 45. Sposób monitorowania podstawy programowej przez dyrektora / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 9, s. 6-8.
 46. Szkoła na fundamentach PRL i ignorancji : o projekcie nowej podstawy programowej dla szkoły podstawowej / Sławomir Jacek Żurek.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 7, s. 10-11.
 47. TIK w podstawie programowej / Dorota Janczak.// Dyrektor Szkoły. - 2018, nr 3,
  42-45.
 48. Ucząc dzieci wczorajszymi metodami, zabieramy im jutro / Izabela Breguła.// Życie Szkoły. - 2017, nr 7, s. 2-7.
 49. Wdrażanie nowej podstawy programowej / Małgorzata Jas.// Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 4, s. 10-12.
 50. Wdrożenie nowej podstawy programowej wychowania przedszkolnego / Dariusz Skrzyński.// Bliżej Przedszkola. - 2017, nr 4, s. 12-14.
 51. Wokół nowej i starej podstawy programowej : refleksje szkolnego polonisty / Edyta Wójcicka.// Język Polski w Gimnazjum. - 2017/2018, nr 1, s. 7-16.
 52. Z gimnazjum na świadczenie : nauczyciele uciekają przed reformą na kompensówki? Mamy dane ZUS / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 10,
  6-7.
 53. Zrobieni w reformę : nauczycielu, dyrektorze, uczniu, co cię czeka już wkrótce?
  / Piotr Skura.// Głos Nauczycielski. - 2017, nr 2, s. 4.

 

Rzeszów, dn. 04.01.2019 r.
oprac. Alina Daniel
na podstawie zbiorów PBW w Rzeszowie

Autor: Alina Daniel