Edukacja integracyjna i włączająca (2010 – 2018)

Krosno

Wydawnictwa zwarte

1.      Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej / Korzon, Aniela (1932- )
Plutecka, Katarzyna. -Kraków : "Impuls", 2010.
M 129067 UM 25973
2.      Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1  / Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
JM 72703 M 130852 M 131366  SM 52725 UM 26619  Cz 130851
3.      Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych /
Lis-Kujawski, Andrzej. - Kraków : "Impuls", 2010.
BM 36190
4.      Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Jachimczak, Beata.- Kraków : "Impuls"
JM 72797 M 132576 UM 26387
5.      .Jak organizować edukację uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi? : edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna : przewodnik . -  Warszawa : "Fundusz Współpracy", 2010.
M 129513 Cz 129512
6.       Integracja edukacyjna : oczekiwania i rzeczywistość. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2010.
M 130635 SM 51601
7.       Edukacja : równość czy jakość? . - Toruń : "Adam Marszałek", 2010. 
JM 72506
8.       Podniesienie efektywności kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : materiały szkoleniowe. Cz. 1 . - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2010.
JM 72702  72703  M 130850 
M 131365 SM 52724 UM 26618  Cz 130849
9.       Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych  Naprawa, Renata Tanajewska, Alicja Szczepańska, Krystyna  Gdańsk : "Harmonia", 2010.
Cz 129572
10.   Edukacja jako szansa na integrację społeczną.- Skierniewice : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2010.
M 130627
11.   Włączanie społeczne w placówce specjalnej / Ploch, Leszek. - Warszawa : "Difin", 2011.
 LM 29700  M 131200 UM 26890
12.   ABC pedagoga specjalnego : poradnik dla nauczycieli ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym pracujących z dziećmi niepełnosprawnymi, dla studentów kierunków pedagogicznych oraz dla osób zainteresowanych kształceniem integracyjnym / Tomkiewicz-Bętkowska, Aleksandra, Krztoń, Alicja. - Kraków : "Impuls", 2011.
Cz 130573
13.   Dydaktyczne i pozadydaktyczne uwarunkowania efektów nauczania indywidualnego dzieci przewlekle chorych : (z badań uczniów klas III szkół podstawowych) / Jachimczak, Beata. - Kraków : "Impuls", 2011.
JM 72797  M 132576  UM 26387
14.   Skarbiec nauczyciela-terapeuty : (na bazie własnych doświadczeń z pracy terapeutycznej) czyli Od programu do realizacji - propozycje rozwiązań pracy terapeutycznej prowadzonej z dziećmi w wieku przedszkolnych o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Franczyk, Anna  Krajewska, Katarzyna. -Kraków : "Impuls",2011.
LM 29396
15.   Edukacja i socjalizacja w życiu osoby niepełnosprawnej Osoby niepełnosprawne w systemie edukacji i poradnictwa zawodowego / Kukla, Daniel Duda, Wioleta Czerw-Bajer, Monika. -Warszawa : "Difin", 2011.
BM 36774 JM 72403 M 132035 M 132379 UM 26053 LM 29958
16.   Relacje dziecka z wadą słuchu w szkole / Jegier, Aneta
Kosowska, Magdalena.- Warszawa : "Difin", 2011.
BM 36200 M 130800 SM 52880 UM 25837
17.   Uczeń z wadą słuchu w szkole ogólnodostępnej : podstawy metodyki nauczania języków obcych /  Domagała-Zyśk, Ewa Karpińska, Katarzyna (1964- ).- Kraków : "Impuls", 2011. LM 29403 M 131212 UM 25992
18.   Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Gajdzica, Zenon.- Kraków : "Impuls", 2011.
BM 36207 JM 72115 LM 29400 M 131430
19.   Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych Gajdzica, Zenon. - Kraków : "Impuls", 2011.
BM 36207 JM 72115 LM 29400 M 131430
20.   Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej / Kruk-Lasocka, Joanna (1954- ) :Toruń : "Akapit", 2012. 
BM 38164 JM 72835
21.   Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012.
BM 36911 JM 72729 M 132978
22.   Edukacja integracyjna i włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. Zielona Góra : Uniwersytet "Zielonogórski", 2012. BM 36754 JM 72735 M 132985
23.   Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki. - Warszawa : "Akademia Pedagogiki Specjalnej", 2012.  
M 134120
24.   Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 1 . -Kielce : "Wydawnictwo Pedagogiczne" , ZNP, 2012.  
BM 36780  LM 29815  M 132971  SM 52769  UM 26490 Cz 133371
25.   Kształcenie specjalne w systemie oświaty : vademecum dla organu prowadzącego, dyrektora szkoły, nauczycieli i rodziców / Serafin, Teresa.- 2012.
BM 37065 JM 72950 LM 29676
26.   Dydaktyka specjalna w przygotowaniu do kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : podręcznik akademicki .- Warszawa : "Akademia Pedagogiki Specjalnej", 2012.
M 134120
27.   Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2  / cop. Kielce : "Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP" , 2013.
SM 53537  UM 26727
28.   Specjalne potrzeby edukacyjne : wskazówki dla nauczycieli / Thompson, Jenny. - Warszawa : "Wydawnictwo Naukowe PWN", 2013.  
BM 37129 SM 53612 UM 26811  Cz 134430
29.   Edukacja włączająca edukacją dialogu : w poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Al-Khamisy, Danuta. - Warszawa : "Akademia Pedagogiki Specjalnej", 2013.
M 134125
30.   Uwarunkowania związane z przenoszeniem uczniów niepełnosprawnych ze szkół integracyjnych do specjalnych / Grzyb, Barbara.- Kraków : "Impuls", 2013.
M 135439
31.   Przystosowanie szkolne dzieci sześcioletnich ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Buchnat, Marzena. - Leszno : "Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Króla Stanisława Leszczyńskiego", 2013.
JM 73269 M 135537
32.   Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. T. 2  / cop. Kielce : "Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP", 2013.
SM 53537  UM 26727
33.   Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego w Polsce w latach 1989-2012 / Apanel, Danuta. - Toruń : "Adam Marszałek", 2014.
JM 73425
34.   Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela . - Warszawa : "Difin", 2014.
BM 37331 JM 73382 UM 26917 Cz 135896
35.   Praca z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : poradnik dla nauczyciela /
Tanajewska, Alicja Naprawa, Renata Stawska, Jadwiga . - Warszawa : "Difin", 2014. 
JM 73382 SM 53388  UM 26917  Cz 135896
36.   Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : program edukacyjny . -  Gdańsk : "Harmonia", 2015.
SM 53605
37.   Indywidualne programy edukacyjno-terapeutyczne dla IV etapu nauczania uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym : szkoła przysposabiająca do pracy /  Naprawa, Renata
Tanajewska, Alicja.- Gdańsk : "Harmonia", 2016.
SM 53897 UM 27127  Cz 137415
38.   Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami  / Mitchell, David (1938- ). - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. 
M 139216
39.   Teoretyczne i praktyczne konteksty specjalnych potrzeb edukacyjnych / Filip Lohner . - Kraków : Wydawnictwo "Libron", 2016.  UM 27138
40.   Sprawdzone metody w edukacji specjalnej i włączającej : strategie nauczania poparte badaniami / Mitchell, David (1938- ). - Gdańsk : "Harmonia Universalis", 2016. 
M 139216
41.   Specjalne potrzeby edukacyjne  /  Olechowska, Agnieszka. - Warszawa : "Wydawnictwo Naukowe PWN",  2016.
JM 74300, LM 30708, SM 54531 , UM 27188 , BM 37895  Cz 13768
42.   Dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w przestrzeni informacyjnej /
Kozak, Katarzyna. -  Gdańsk : "Harmonia", 2016. BM 37868 BM 37867
43.   Ja i mój świat : lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : program edukacyjny. -  Gdańsk : "Harmonia", 2016.   
Cz 139542
44.   Co dzień naprzód! Oto świat : karty pracy dla dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi  / Dawidowicz, Maria Kozak, Katarzyna. - Gdańsk : "Harmonia", 2016.
BM 37868
45.   Teoria i praktyka kształcenia integracyjnego osób z niepełnosprawnością w Polsce w latach 1989-2014. -  Kraków : "Impuls", 2017. 
LM 30943
46.   Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnościami : charakterystyka, specyfika edukacji i wsparcie Plichta, Piotr. - Kraków : "Impuls", 2017.
JM 74108 M 138752 SM 54532  UM 27686
47.   Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły. -Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2017. 
JM 74270 M 139339
48.   Dziecko z niepełnosprawnością wzroku w roli ucznia szkoły ogólnodostępnej, integracyjnej i specjalnej / Papuda-Dolińska, Beata (1987- ).- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2017.
BM 37977 JM 74231 M 138336 UM 27366
49.   Dydaktyka specjalna : od wzorca do interpretacji / Głodkowska, Joanna. -Warszawa : "Wydawnictwo Naukowe PWN", 2017.
BM 38341 LM 31017 M 138856 SM 54424
50.   Specjalne potrzeby edukacyjne ucznia w praktyce życia szkolnego . - Łódź : "Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna", 2018.  
JM 74260 M 139383 M 139651  SM 54533
51.   Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : pomoc psychologiczno-pedagogiczna, dostosowanie wymagań  Słupek, Kazimierz . - Gdańsk "Harmonia", 2018.
M 139668  SM 54568
52.   Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : zima Kłodnicka, Olga . - Gdańsk : "Wydawnictwo Harmonia", 2018.
SM 54512
53.   Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : lato /  Kłodnicka, Olga. - Gdańsk : "Wydawnictwo Harmonia", 2018 .
SM 54510
54.   Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : wiosna Kłodnicka, Olga. - Gdańsk : "Wydawnictwo Harmonia", 2018.
SM 54511
55.   Każdego dnia mówię więcej : materiały edukacyjne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami i trudnościami w komunikacji : jesień Kłodnicka, Olga. - Gdańsk : "Wydawnictwo Harmonia", 2018 .
SM 54509
 
 
Wydawnictwa ciągłe :

1.       Edukacja włączająca - niedokończony projekt / Grzegorz Szumski.// "Ruch Pedagogiczny". - 2014, nr 4, s. 127-139
2.       Edukacja włączająca. Cz. 2 / Anna Rękawek.// "Dyrektor Szkoły". - 2006, nr 4, s. 42-43
3.       Edukacja włączająca czy nauczanie specjalne? / Aneta Pukacz.// "Nauczyciel i Szkoła". - 2014, nr 1, s. 185-192
4.       Edukacja włączająca, czyli inkluzja w edukacji / Małgorzata Łoskot.// "Głos Pedagogiczny". - 2015, nr 10, s. 4-7
5.       [Edukacja włączająca edukacją dialogu - recenzja] / Joanna Głodkowska.// " Szkoła Specjalna". - 2014, nr 3, s. 236-[240]
6.       Edukacja włączająca jest po prostu dobra / Marek Tarwacki.// "Nowe Horyzonty Edukacji". - 2013, nr 1. s. 47-50
7.       Edukacja włączająca / Mariusz Grabowski.// Wychowawca. - 2015, nr 3, s. 10-11
8.       Edukacja włączająca uczniów z dysfunkcją wzroku w Polsce - wdrażanie zobowiązań i analiza wątków zaniedbanych / Marzena Dycht. // "Niepełnosprawność i Rehabilitacja". - 2015, nr 2, s. 34-49
9.       Edukacja włączająca w praktyce / Małgorzata Łoskot.// "Głos Pedagogiczny". - 2017, nr 12, s. 47-51
10.   Integracja uczestników warsztatu terapii zajęciowej poprzez rehabilitację zawodową / Magdalena Królak.// W: Edukacja integracyjna włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. - Zielona Góra : "Uniwersytet Zielonogórski", 2012. - S. 125-132
11.   Prointegracyjne bajki terapeutyczne dla wszystkich.//W: Edukacja integracyjna włączająca w doświadczeniach pedagogów i nauczycieli. - Zielona Góra : "Uniwersytet Zielonogórski", 2012. - S. 135-204
12.   Edukacja integracyjna dzieci pełnosprawnych i niepełnosprawnych / Jarosław Bąbka.// "Wychowanie w Przedszkolu". - 2003, nr 8, s.458-462
13.   Edukacja integracyjna / Janina Madejska.// "Biblioteka w Szkole". - 2000, nr 1, s.10-11
14.   Edukacja integracyjna : zestawienie bibliograficzne w wyborze / Elżbieta Trojan.// "Wychowawca". - 2008, nr 10, s. 29-30
15.   Specjalne potrzeby edukacyjne wyzwaniem dla edukacji XXI wieku : (zestawienie bibliograficzne w wyborze) / Elżbieta Trojan.// " Nowa Szkoła". - 2015, nr 9, s. 53-58
16.   Uczniowie zdolni i ich specjalne potrzeby edukacyjne / Beata Dyrda.//W: "Nauczyciel i rodzina w świetle specjalnych potrzeb edukacyjnych dziecka " (Szkic monograficzny). - Katowice : "Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego", 2008. - S. 117-124
17.   Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów - problemy ogólne, opinie nauczycieli.//W: "Praca z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych". T. 1. - Kielce : Wydaw. Pedagogiczne, 2012. - S. 7-28
18.   Specjalne potrzeby edukacyjne uczniów z niepełnosprawnością wzroku / Jadwiga Kuczyńska-Kwapisz.// "Szkoła Specjalna". - 2017, nr 4, s. 285-291
19.   Specjalne potrzeby edukacyjne w kształceniu akademickim / Marta Bolińska.// "Edukacja Ustawiczna Dorosłych". - 2018, nr 1, s. 99-107
20.   Specjalne potrzeby edukacyjne w literaturze przedmiotu i przepisach prawa / Marta Bolińska.// "Język Polski w Szkole Podstawowej". - 2018/2019, nr 2, s. 20-37
21.   Specjalne potrzeby edukacyjne do kwadratu, czyli o poszukiwaniu zdolności twórczych uczniów z dysleksją / Aneta Jałowiecka.// "Nauczanie Początkowe". - 2009/2010, nr 3, s. 48-58
 
Dokumenty elektroniczne:

1.  Ja i mój świat 3 : [Dokument dźwiękowy] lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : piosenki Gdańsk : "Harmonia", 2016
2. Ja i mój świat 3 : [Dokument dźwiękowy] lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : piosenki Gdańsk : "Harmonia", 2014
3. Ja i mój świat 3 : [Dokument dźwiękowy] lekcje dla uczniów z autyzmem i specjalnymi potrzebami edukacyjnymi : etap zdania : piosenki / Ludkiewicz, Eliza. - Gdańsk : "Harmonia", 2016. BM 20/PŁCD
Lokalizacja:
 
M - Wypożyczalnia PBW Krosno
Cz - Czytelnia Ogólna PBW Krosno
CzM - Czytelnia Multimedialna PBW Krosno
BM - Wypożyczalnia Brzozów
JM - Wypożyczalnia Jasło
SM - Wypożyczalnia Sanok
LM - Wypożyczalnia Lesko
UM - Wypożyczalnia Ustrzyki Dolne

Autor: Beata Sawinda