Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze

Rzeszów

PEDAGOGICZNE BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA W RZESZOWIE
WYPOŹYCZALNIA

 

Odrzucenie i wykluczenie rówieśnicze

 

KSIĄŻKI

 1. Agresja młodzieży i odrzucenie rówieśnicze / Bronisław Urban. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2012.
  WypRz Ks 239399, CzytR 240023
 2. Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 105-116
  CzytR 236316
 3. Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012.
  CzytR 239931
 4. Dzieci nieakceptowane w klasie szkolnej / Dorota Ekiert-Grabowska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1982. - 215, [1] s., [1]
  WypRz 188895, 188897, WypRz 188899, WypRz 188900, CzytR 188894
 5. Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu. - Kraków : "Difin", 2015.
  CzytR 245333
 6. Odrzucenie rówieśnicze : profilaktyka i terapia / Maria Deptuła. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2013. - 453 s.
  WypRz 240728
 7. Odrzucenie rówieśnicze w klasie szkolnej / Kinga Musialska. - Kraków : Impuls, 2011.
  WypRz 237481, CzytR 237480
 8. Pomaganie dzieciom nielubianym przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych : program zajęć w małej grupie uczniów klas IV-V / Marta Herzberg. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2012. - 269 s.
  CzytR 240486
 9. Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011.
  WypRz 238959, CzytR 238958
 10. Uczeń o specjalnych potrzebach wychowawczych w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz, Małgorzata Łobacz. - Warszawa : "Difin", 2013. - 246, [2] s.
  WypRz 241309, CzytR 241309
 11. Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011.
  CzytR 239068

 ARTYKUŁY

 1. Akceptacja i odrzucenie w grupach młodzieży ze szkół średnich / Justyna Kuchmacz.//W: Psychospołeczne problemy rozwoju dziecka. - Toruń : Adam Marszałek, 2004. - S.351-363
  CzytR 228080
 2. Charakterystyka dzieci odrzuconych przez grupę, w kontekście badań nad dziecięcymi relacjami rówieśniczymi / Jolanta Pułka.//W: Dzieci i młodzież w kręgu oddziaływania mediów i grup rówieśniczych - w i pomimo czasów ponowoczesnych. - Kraków : Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne - Oficyna Wydawnicza AFM, 2012. - S. 149-166
  CzytR 239931
 3. Dobór adekwatnych metod profilaktyczno-wychowawczych adresowanych do dzieci i odrzucanych przez grupę rówieśniczych / Łukasz Szwejka.// Społeczeństwo i Rodzina. - 2012, nr 3, s. 119-127
 4. Czy reakcje emocjonalne młodzieży na odrzucenie i akceptację interpersonalną mogą być regulowane wyodrębnieniem schematu Ja z My? / Joanna Rajchert.// Psychologia Społeczna. - 2008, nr 2, s. 133-149
 5. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 1 / Maria Deptuła.// Remedium. - 2007, nr 4, s. 1-3
 6. Dzieci odrzucane przez rówieśników. Cz. 2 / Maria Deptuła.// Remedium. - 2007, nr 6, s.8-9
 7. Dziecko nieakceptowane przez grupę rówieśniczą / Romana Rybarczyk.// Życie Szkoły. - 2007, nr 2, s. 49-52
 8. Edukacja rodziców jako sposób zapobiegania wykluczaniu dziecka ze środowiska rówieśników / Maria Deptuła.// Chowanna. - T. 1 (2012), s. 193-205
 9. Gdy uczeń jest odrzucany przez grupę / Beata Rechnio-Kołodziej.// Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 11, s. 6-7
 10. Klasa szkolna jako przestrzeń innego / Irena Ramik-Mażewska.// Studia Edukacyjne. - 2015, nr 34, s. 89-100
 11. Klasowy outsider / Małgorzata Łuba.// Głos Pedagogiczny. - 2012, grudzień, s. 50-52
 12. Kłopoty nietypowych i z nietypowymi / Jadwiga Raczkowska.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 5, s. 10-21
 13. "Niebieskoocy" w naszej szkole - przezywiężanie stereotypów drogą do tworzenia uczniom lepszych warunków rozwoju w klasie szkolnej / Maria Deptuła, Szymon Borsich.// Studia Edukacyjne. - Nr 46 (2017), s. 153-168
 14. O technice "Zgadnij kto?" : gdy uczeń jest odrzucany przez grupę... / Beata Rechnio-Kołodziej.// Głos Nauczycielski. - 2016, nr 37, s. 17
 15. Odrzucenie i agresja jako przejawy braku integracji - aspekty diagnostyczne i terapeutyczne / Agnieszka Konieczna.//W: Systemowe rozwiązywanie problemów przemocy i agresji w szkole : praca zbiorowa. - Warszawa : Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej TWP : Wydawnictwo Comandor, 2011. - S. 363-375
  CzytR 238958, WypRz 238959
 16. Odrzucenie rówieśnicze - rozumienie przez uczniów interakcji społecznych w klasie / Agnieszka Konieczna.// W: Filozoficzne implikacje w pedagogice : o sensie życia, edukacji i wychowaniu. - Kraków : "Difin", 2015. - S. 185-201
  CzytR 245333
 17. Odrzucenie rówieśnicze : etiologia i zasady terapii / Bronisław Urban.// Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 2, s. 41-56
 18. Odrzucenie w grupie rówieśniczej - diagnoza i uwarunkowania zjawiska / Anna Fidelus.//W: Diagnoza i terapia psychopedagogiczna w edukacji dziecka : praca zbiorowa. - Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2010. - S. 105-116
  CzytR 236316
 19. Piętno samotnego dzieciństwa : przywiązanie i praktyki rodzicielskie jako przyczyny odrzucenia dziecka przez rówieśników / Maria Deptuła.// Chowanna. - T. 1 (2010), s. 95-105
 20. Piętno wykluczenia / Agnieszka Wilczyńska.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 5-13
 21. Pogoda dla klasowych bogaczy / Elżbieta Napora.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 3, s. 86-94
 22. Pomaganie dzieciom odrzucanym przez rówieśników z powodu zachowań eksternalizacyjnych / Maria Deptuła.// Edukacja. - 2009, nr 4, s. 66-75
 23. Problem izolacji społecznej dziecka i jego czynniki / Barbara Majkut-Czarnota.//W: Edukacyjne konteksty rozwoju dziecka w wieku wczesnoszkolnym. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2009. - S. 457-466
  CzytR 234827
 24. Problem przystosowania dzieci z ADHD do warunków szkolnych - (sposoby przeciwdziałania odrzuceniu i wykluczeniu społecznemu dziecka "innego") / Marta Niemiec.// Chowanna. - T.1 (2009), s. 169-186
 25. Procesy interakcyjne w grupie rówieśniczej jako determinanty odrzucenia i agresji / Bronisław Urban.// Rocznik Komisji Nauk Pedagogicznych. - T. 61 (2008), s. 81-89
 26. Program wspomagania rozwoju psychospołecznego dzieci nielubianych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych / Marta Herzberg.// W: Rekomendowane programy profilaktyki uzależnień. - Warszawa : Fundacja Praesterno, 2016. - S. 110-116
  CzytR 245077
 27. Przestrzeń klasy szkolnej miejscem wykluczenia uczniów : problemy adaptacyjne czwartoklasistów / Renata Michalak.// Studia Edukacyjne. - 2015, nr 34, s. 101-121
 28. Przyczyny i skutki odrzucenia rówieśniczego w klasie szkolnej / Anna Korbut.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 20-27
 29. Reakcje uczniów - świadków przemocy wobec nieakceptowanych kolegów / Agnieszka Konieczna.// Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 4, s. 41-48
 30. Rozpoznawanie dzieci nieakceptowanych przez rówieśników / Maria Deptuła.//W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009. - S. 57-72
  WypRz 235107, CzytR 235294
 31. Strategie i programy pomocy dzieciom odrzucanym przez grupę rówieśniczą / Jolanta Pułka.//W: Wybrane problemy profilaktyki i resocjalizacji. - Radom : Wyższa Szkoła Handlowa, 2011. - S. 239-256
  CzytR 239068
 32. Stygmatyzacja jednostek niedostosowanych społecznie odrzucanych przez grupę rówieśniczą / Łukasz Szwejka.//W: Profilaktyka i resocjalizacja. - Tarnobrzeg : Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. prof. Stanisława Tarnowskiego, 2011. - S. 47-64
  CzytR 237299
 33. Techniki rozpoznawania dzieci darzonych przez rówieśników ponadprzeciętną antypatią / Marta Herzberg.//W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 1, Diagnoza. - Warszawa : Parpamedia Wydawnictwo Edukacyjne, 2009. - S. 73-90
  WypRz 235107, CzytR 235294
 34. Wspomaganie rozwoju dzieci odrzucanych przez rówieśników z powodu zachowań antyspołecznych / Marta Herzberg.//W: Profilaktyka w grupach ryzyka. Cz. 2, Działania. - Warszawa : Wydawnictwo Edukacyjne Parpamedia, 2010. - S. 89-104
  WypRz 237168, CzytR 237167
 35. Wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci odrzucanych przez rówieśników / Marta Herzberg.// Chowanna. - T. 1 (2010), s. 153-160
 36. Wykluczenie, izolacja, odtrącenie / Aleksandra Denst-Sadura.// Głos Nauczycielski. - 2012, nr 10, s. 16
 37. Wykluczenie rówieśnicze / Sylwia Jaskulska, Wiesław Poleszak.// W: Wychowawcze i społeczno-kulturowe kompetencje współczesnych nauczycieli : wybrane konteksty. - Łódź : TheQ studio, 2015. - S. 155-174
  WypRz 243885, CzytR 241299
 38. Wyśmiewane dzieci / Marta Melka-Roszczyk.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 56-60

 

UWAGA: Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artkułów i fragmentów książek.

Rzeszów, 25.03.2019
Opracowała Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa