Uchodźcy

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
im. J. G. Pawlikowskiego w Przemyślu
Filia w Przeworsku
Oprac. Gertruda Kmiecik

Uchodźcy

(Zestawienie bibliograficzne w wyborze)

 

Wydawnictwa zwarte:

 1. Kryzys migracyjny w Europie : wyzwania etyczne, społeczno-kulturowe i etniczne / redakcja Janusz Balicki, Wojciech Necel. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe UKSW, 2017.
  Sygn. Przeworsk WK 53250
 2. Migracja, uchodźstwo, wielokulturowość : zderzenie kultur we współczesnym świecie / red nauk. Danuta Lalak ; wstęp Tadeusz Pilch. - Warszawa : "Żak", 2007.
  Sygn. Przeworsk WK 46828
 3. Ponad granicami : kobiety, migracje, obywatelstwo / pod red. Marty Warat i Agnieszki Małek. - Kraków : Uniwersytet Jagielloński, 2010.
  Sygn.Przeworsk WK 49784
 4. Uczniowie z różnych kultur w szkole / Ministerstwo Edukacji Narodowej ; Ośrodek Rozwoju Edukacji ; [red. Bogumuła Lachowicz]. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2015.
  Sygn. Przeworsk WK 4159 B

 

Wydawnictwa ciągłe:

 1. Aksjologiczny chaos medialnej akulturacji muzycznej dzieci i młodzieży / Wiesława A. Sacher // W: Oświata w otoczeniu burzliwym. - Katowice : Uniwersytet Śląski, 2008. - s. 151-159
 2. Cienie i blaski szkoły międzykulturowej / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 7, s. 20-23
 3. Co w prawie piszczy? : cudzoziemcy w szkole / Joanna Jałosińska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 12, s. 32-38
 4. Cudzoziemcy w polskich szkołach / Włodzimierz Kaleta // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 21-24
 5. Cudzoziemcy w polskiej szkole : (bibliografia w wyborze) / Elżbieta Trojan // Nowa Szkoła. - 2016, nr 8, s. 53-59
 6. Czas na kulturę. "Bramki" Tomasa Hammara, czyli droga ku lepszej polityce integracji imigrantów w Europie / Dominika Pszczółkowska // Polityka Społeczna. - 2017, nr 3, s. 18-23
 7. Do aniołów daleko / Tadeusz Gadacz ; rozm. przepr. Magda Brzezińska // Charaktery. - 2016, nr 12, s. 84-87
 8. Dostępność zabezpieczenia społecznego dla uznanych uchodźców w Polsce / Beata Samoraj-Charitonow // Polityka Społeczna. - 2017, nr 4, s. 13-19
 9. Dzieci i młodzież w migracjach - problemy edukacji i zdrowia / Zofia Kawczyńska-Butrym // W: Wielka emigracja zarobkowa młodzieży. - Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii-Curie Skłodowskiej, 2010. - s. 175-184, bibliogr.
 10. Dzieci mniejszości narodowych i imigrantów w polskich szkołach / Ewa Kula // Nauczanie Początkowe. - 2009/2010, nr 1, s. 74-81
 11. Dzieci powracające z zagranicy w polskich szkołach / Urszula Jędrzejczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2014, nr 5, s. 55-56
 12. Dzieci uchodźców i emigrantów w polskiej szkole / Agata Marek // Nowa Szkoła. - 2009, nr 1, s. 11-14
 13. Imigrantki w społeczeństwach Zachodu : emancypacja i integracja / Barbara Pasamonik // Kultura i Społeczeństwo. - 2008, nr 2, s. 57-78, bibliogr.
 14. Integracja dzieci z pochodzeniem imigracyjnym w niemieckich przedszkolach / Katarzyna Tomasik-Abdelsamie // Edukacja i Dialog. - 2015, nr 11-12, s.73-76
 15. Jak popkultura pomaga przezwyciężyć strach przed innym / Marcin Teodorczyk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 8, s. 57-59
 16. Jak rozmawiać o uchodżcach / Julia Godorowska, Elzbieta Krawczyk // Dyrektor Szkoły. - 2017, nr 9, s. 52-56
 17. Konstruowanie tożsamości w warunkach obcości kulturowej : przypadek małoletnich uchodźców z Czeczenii w Polsce / Katarzyna Kość-Ryżko // Kultura i Społeczeństwo. - 2016, nr 1, s. 93-118
 18. Korzyści i problemy wynikające z tworzenia klas integracyjnych w percepcji nauczycieli z małych i dużych szkół / Danuta Ochojska, Małgorzata Marmola, Anna Wańczyk-Welc // W: Nauczyciel i uczeń w przestrzeni małej szkoły. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2016. - s. 68-81
 19. Kultura dopasowania większości - kierunek niemożliwy? / Rafał Dziurlan // W: Kulturowe i społeczne aspekty niepełnosprawności. - Warszawa : Uniwersytet Warszawski, 2015. - s. 41-69
 20. Lekcja empatii : co może zrobić szkoła, by powstrzymać przemoc wobec uchodźców / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2016, nr 3, s. 12
 21. Na czużyni / Błażej Brzostek // Mówią Wieki. - 2017, nr 4, s. 23-26
 22. Nadanie statusu uchodźcy małoletniemu bez opieki / Sylwia Łakoma // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 4, s. 53-60
 23. Nastawienie ma znaczenie : szkoła wielokulturowa staje się faktem / Halina Drachal // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 40, s. 6-7
 24. O strategiach językowych emigrantów polskich / Maria Cyran // Język Polski w Gimnazjum. - 2015/2016, nr 2, s. 27-41
 25. Ograniczenia są jedynie w naszych głowach / UG [Urszula Gielo] // Życie Podkarpackie. - 2016, nr 25 (22 VI), s. 16
 26. Polszczyzna młodzieży niepolskiego pochodzenia w Polsce na tle zmian w pojmowaniu wielokulturowości i wielojęzyczności / Władysław T. Miodunka // Język Polski. - 2016, z. 4, s. 32-46
 27. Pożegnanie lata / mars [Mariusz Godos] // Życie Podkarpackie. - 2015, nr 41 (14 X), s. 16
 28. Praca z uchodźcami z perspektywy uczestnika programu Wolontariat Europejski / Daniel Eichner, Anna Młynarczuk-Sokołowska // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 10, s. 25-30
 29. Praktyczne ujęcie zadań realizowanych przez wyspecjalizowaną komórkę organizacyjną MOPS we Wrocławiu - Zespół ds. Osób Bezdomnych i Uchodźców / Tomasz Neumann // Praca Socjalna. - 2016, nr 5-6, s. 130-135
 30. Program Integracji Społecznej : doświadczenia i kontynuacja / Sebastian Musioł // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 9, s. 3-11
 31. Próba dla nauczycieli : jak rozmawiać o kryzysie imigracyjnym w szkole? / Piotr Kozak // Głos Nauczycielski. - 2015, nr 39, s. 8
 32. Przejrzeć się w obcym / Michał Bilewicz ; rozm. przepr. Karolina Rogalska // Charaktery. - 2017, nr 1, s. 60-65
 33. Przygotować szkołę na dzieci uchodźców / Katarzyna Leśniewska // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 11, s. 17-20
 34. Przyjaciele Przemyśla i regionu pomagają dzieciom z Kapitulnej / MG [Mariusz Godos] // Życie Podkarpackie. - 2016, nr 40 (5 X), s. 17
 35. Psychologia międzykulturowa / Anna Kwiatkowska, Halina Grzymała-Moszczyńska // W: Psychologia akademicka : podręcznik. T. 2. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011. - s. 449-496
 36. Rozmawiajmy o uchodźcach / Monka Rowińska // Biblioteka w Szkole. - 2017, nr 4, s. 26
 37. Rycerz traci kopię / Beata Banasiak-Parzych // Charaktery. - 2013, nr 6, s. 36-39
 38. Syryjscy uchodźcy klimatyczni / John Wendle // Świat Nauki. - 2016, nr 4, s. 49-53
 39. Szkoła wobec różnic kulturowych : pedagogiczny spacer po linie / Klemens Stróżyński // Dyrektor Szkoły. - 2016, nr 11, s. 61-63
 40. Tacy jak my, choć różni / Marek Drogosz // Charaktery. - 2015, nr 11, s. 72-75
 41. Uchodźcy (mali) u bram (szkół) / Mirosław Sielatycki // Dyrektor Szkoły. - 2015, nr 12, s. 16-19
 42. Uchodźcy w Danii - między integracją a marginalizacją / Edyta Januszewska // Praca Socjalna. - 2015, nr 1, s. 53-70
 43. Uchodźcy w naszym domu - problem czy powinność? / Maria Figa // Geografia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 24-26
 44. Uchodźcy w Polsce - odrzucenie czy akceptacja? / Sylwia Gruszczyńska, Dagmara Haase // Praca Socjalna. - 2016, nr 4, s. 179-191
 45. Uchodźcy w Polsce / Rafał Baczyński-Sielaczek // Bibliotekarz. - 2016, nr 6, s. 9-13
 46. Uchodżcy/imigranci we Francji : wyzwania, szanse, zagrożenia. / Edyta Januszewska // Praca Socjalna. - 2017, nr 1, s. 177-197
 47. Wspieranie i integracja uchodźców oraz cudzoziemców / Joanna Szymanowska // Praca Socjalna. - 2015, nr 5, s. 101-113
 48. Wszystkie dzieci są nasze... / Barbara Kaliściak // Wychowawca. - 2016, nr 7-8, s. 30
 49. Wyjście z cienia : polityka uchodźcza w sytuacji kryzysu / Paweł Kubicki [i in.] // Polityka Społeczna. - 2017, nr 9, s. 22-28
 50. Wyznacz granicę / Natalia Skoczylas // Niebieska Linia. - 2017, nr 3, s. 21-23
 51. Z zagranicy do klasy : podpowiadamy, jak przygotować się do nowego roku szkolnego! / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2014, nr 32-33, s. 12
 52. Zatrudnienie socjalne a wielosektorowość, partnerstwo i dialog społeczny / Paweł Wiśniewski // Praca Socjalna. - 2015, nr 6, s. 49-63
 53. Zjawisko migracji a problematyka rodzin cudzoziemskich / Adrian Samborski // W: Wychowanie, profilaktyka, terapia : szanse i zagrożenia. - Kraków : "Impuls", 2012. - s. 131-142
 54. Zjawisko migracji a występowanie stresu akulturacyjnego / Jerzy Stochmiałek // Praca Socjalna. - 2013, nr 4, s. 3-17

 

Autor: Gertruda Kmiecik