Biblioterapia w procesie dydaktyczno - wychowawczym

Krosno

Lokalizacja
M – wypożyczalnia PBW Krosno
Cz – czytelnia ogólna PBW Krosno
CzM – czytelnia multimedialna PBW Krosno
BM – wypożyczalnia Brzozów
JM – wypożyczalnia Jasło
SM – wypożyczalnia Sanok
LM – wypożyczalnia Lesko
UM – wypożyczalnia Ustrzyki Dolne


Wydawnictwa zwarte:

1. Bajki, które leczą. Cz. 1 / Doris Brett. - Gdańsk : GWP, 2011
M 132571, JM 72342, LM 29707

2. Bajki, które leczą. Cz. 2 / Doris Brett. - Gdańsk : GWP, 2011
M 132572, JM 72343, LM 29708

3. Bajki terapeutyczne / Hanna Szaga. - Kraków : "Impuls", 2014
M 135770, BM 37379, LM 30344

4. Bajkoterapia czyli Bajki-pomagajki dla małych i dużych / aut. bajek Artur Barciś [i in.]. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2017
M 138854

5. Biblioteka w szkole. Cz. 2, Biblioterapia, webquesty, przedstawienia / Jolanta Smuniewska [i in.]. - Warszawa : Raabe, 2012
Cz 133211, BM 36836, LM 29839

6. Biblioterapia i bajkoterapia : rola literatury w procesie zmiany rozumienia świata społecznego i siebie / Maria Molicka. - Poznań : "Media Rodzina", 2011
Cz 132819, M 130921, BM 35958, JK 72095, JK 72421, LM 29542, LM 29260, SK 52158-52159,
UK 25894

7. Biblioterapia w edukacji z zakresu profilaktyki uzależnień i promocji zdrowia / Magdalena J. Cyrklaff. - Toruń : Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2014
Cz 136044, M 136045, BM 37398, JM 73403, LM 30387, SM 53407, UM 26929

8. Biblioterapia w praktyce : poradnik dla nauczycieli, wychowawców i terapeutów / pod red. Eweliny J. Koniecznej. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2012
JM 72239

9. Biblioterapia w szkole podstawowej : pomoce metodyczne do zajęć biblioterapeutycznych / Lidia Ippoldt. - Warszawa : "Raabe",
Cz 136324

10. Blogowe dbajki / [red. Marzena Dobosz]. - Warszawa : "Do&Do" : "Dbajki", [2011].
CzM 133671

11. Dobre i złe sekrety / Elżbieta Zubrzycka. - Sopot : GWP, 2015
M 136060, BM 37436

12. Garść radości, szczypta złości : mnóstwo zabawnych ćwiczeń z uczuciami / Jovanka Tomaszewska, Wojciech Kołyszko. - Gdańsk : GWP, 2009
M 135261, M 128971, JK 71752

13. Instynkt agresji : opowiadania terapeutyczne o dojrzewaniu dla młodzieży, rodziców, nauczycieli / Dorota Skwark. - Toruń : "Bea-Bleja", 2007
M 124671

14. Jak rozmawiać z dziećmi o chorobie cierpieniu i śmierci: opowiadania i bajki / Małgorzata Fopka-Kowalczyk. - Warszawa : "Difin", 2017
M 138783, BM 38102, JM 74156

15. Jak rozwijać aktywność twórczą dzieci i młodzieży : drama w nauczaniu, wychowaniu i biblioterapii / Maria Gudro-Homicka. - Warszawa : "Difin", 2015
Cz 136240, JM 73502, SM 53585

16. Literatura w terapii dzieci / Anna Bautsz-Sontag. - Katowice : Uniwersytet Śląski : Oficyna Wydawnicza Wacław Walasek, 2013
M 135267

17. Mała encyklopedia domowych potworów. [1-2] / Stanislav Marijanovic. - Warszawa : "Nasza Księgarnia", 2016
M 137400, JM 73759

18. Nastolatkiem być... : opowiadania terapeutyczne dla młodzieży wraz ze scenariuszami zajęć biblioterapeutycznych / [aut. Dominika Banaś, Lidia Ippoldt, Marta Jurek]. - Skawina : Urząd Miasta i Gminy ; Centrum Wspierania Rodziny ; Biblioteka Pedagogiczna ; Wydawnictwo Promo, 2016
JM 73954

19. Noosfera literacka : problemy wychowania i terapii poprzez literaturę dla dzieci / pod red. Alicji Ungeheuer-Gołąb, Małgorzaty Chrobak. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012
M 132994, BM 37741, JM 72747

20. Opowiadania terapeutyczne / Anna Mikita. - Gdańsk : "Harmonia", 2008
M 124520

21. Scenariusze zajęć biblioterapeutycznych : nie tylko dla uczniów z dysleksją : terapia - zabawa - nauka : szkoła podstawowa i gimnazjum / Mirosława Wójtowicz. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
Cz 129571, BM 36894, LM 29245, SM 52851, UM 25618

22. Scenariusze zajęć z elementami bajkoterapii / Aneta Bartnicka-Kierylak, Karolina Świtaj-Wirtek. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN, 2017
Cz 38443, BM 38011, JM 74023, LM 30711, SM 54200

23. Siedmiu Wspaniałych : i sześć innych, nie całkiem nieznanych historii / Roksana Jędrzejewska-Wróbel. - Warszawa : "Bajka", 2010
M 132585

24. Słup soli : jak powstrzymać szkolnych dręczycieli / Elżbieta Zubrzycka. - Wyd. 2. - Gdańsk : GWP, 2014
M 135136

25. Teoretyczne podstawy biblioterapii / Wiktor Czernianin. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2008
Cz 125846, JM 70945

26. Teraz twoja kolej! : opowiadania na temat przemocy w szkole / Elisabeth Zoller. - Kielce : "Jedność", 2007
M 123161

27. Zastosowanie biblioterapii w kształtowaniu zachowań przystosowawczych uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim / Agnieszka Łaba. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2011
M 132309, BM 36219, JM 72291, SM 53241, UM 26258


Wydawnictwa ciągłe:

1. Adaptacja uczniów klasy I szkoły podstawowej do środowiska szkolnego : program wychowawczy z elementami biblioterapii / Alicja Białoń-Siuda, Monika Lewandowska // Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 5, s. 20-21
2. Bajka terapeutyczna jako środek oddziaływań psychokorekcyjnych / Beata Hoffman // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. – 2012, nr 10 , s. 24-28
3. Bajkoterapia jako metoda pracy z dzieckiem w wieku przedszkolnym / Kamila Jakubczyk // Nauczyciel i Szkoła. - 2013, nr 1, s. 249-258
4. Bajkoterapia w środowisku edukacyjnym dzieci w wieku przedszkolnym / Anna Fabrykiewicz // Biblioterapeuta. - 2016, nr 4, s. 19-36
5. Biblioterapia dziecka ze specjalnymi potrzebami / Marta Kożuchowska // Remedium. - 2017, nr 1, s. 13-14
6. Biblioterapia i wczesna edukacja, czyli o przydatności słów, które leczą / Agnieszka Miernik // Nauczanie Początkowe. - 2014/2015, nr 4, s. 29 - 38
7. Biblioterapia jako metoda w pedagogice / Ewa Dunin-Wilczyńska // Polonistyka. - 2016,
nr 3, s. 28-31
8. Biblioterapia jako odmiana terapii pedagogicznej / Paweł Szczepaniak // Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2009, nr 3-4, s. 26-33
9. Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie / Emilia Wyględowska // Biblioteka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 12-14
10. Biblioterapia w przeciwdziałaniu przemocy rówieśniczej / Elżbieta Szefler // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2010, nr 8, s. 35-47
11. Biblioterapia w szkole / Monika Lach // Kwartalnik Edukacyjny. - 2016, nr 2, s. 21-29
12. Drogowskaz - wychowanie do wartości : program zajęć z elementami biblioterapii / Monika Dzwolak-Grubarek // Biblioterapeuta. - 2017, nr 2, s. 19-41
13. Innych przybywa... : rzecz o biblioterapeutycznej funkcji nowych książek dla dzieci / Elżbieta Szefler // Poradnik Bibliotekarza. - 2013, nr 7-8, s. 51-56
14. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
15. Książka i ja : program zajęć czytelniczych z elementami biblioterapii dla uczniów klasy IV szkoły podstawowej z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim / Jolanta Pawłowska // Biblioteka w Szkole. - 2012, nr 6, s. 9-10
16. Książka receptą na szczęście - bajkoterapia jako warsztat pracy bibliotekarza-pedagoga / Paulina Knapik // Biblioterapeuta. - 2015, nr 3, s. 16-20
17. O przemocy rówieśniczej i nowych książkach biblioterapeutycznych / Elżbieta Szefler //. - 2011, nr 8, s. 21-29
18. Program biblioterapeutyczny "W krainie grzeczności" / Beata Basiura.// Biblioterapeuta. - 2016, nr 2, s. 1-32
19. Program zajęć biblioterapeutycznych "Każdy Inny wszyscy równi". Problem : tolerancja wobec Innego / Anna Giniewska // Biblioterapeuta. - 2016, nr 1, s. 24-39
20. Program zajęć biblioterapeutycznych "Nasza klasa jest najważniejsza" / Lidia Ippolt, Anna Stekla // Biblioterapeuta. - 2015, nr 1, s. 29-39
21. Rola biblioterapii w przeciwdziałaniu agresji i przemocy w szkole-refleksje przed i pozajęciowe / Iwona Bukowska // Biblioteka w Szkole. - 2015, nr 6, s. 40-41
22. Terapeutyczna rola literatury pięknej : adresowanej do dzieci w paradygmacie psychologii poznawczej / Maria Molicka // Edukacja i Dialog. - 2014, nr 9-10, s. 60-68
23. Terapeutyczne znaczenie książki w procesie wychowania osób niedostosowanych społecznie / Marcin Jurczyk.// Opieka, Wychowanie, Terapia. - 2011, nr 1-2, s. 33-35
24. Wykorzystanie literatury w resocjalizacji młodzieży / Inocenty Marek // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2015, nr 7, s. 32-38
25. W poszukiwaniu mądrości życia - podróże do Krainy Bajkozofii : program warsztatów dla młodzieży z elementami biblioterapii / Wanda Matras-Mastalerz // Poradnik Bibliotekarza. - 2016, nr 11, s. 32-40

Autor: Romualda Wojnar