Maria Skłodowska – Curie (1867 - 1934)

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu

Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia

Oprac. AGNIESZKA KORDYBACHA

MARIA SKŁODOWSKA – CURIE (1867 - 1934)

Zestawienie bibliograficzne druków zwartych, artykułów z czasopism w wyborze

 

 

Rok Marii Skłodowskiej-Curie, 2011
Senat jednogłośnie przyjął uchwałę o ustanowieniu roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie

w setną rocznicę przyznania jej Nagrody Nobla w dziedzinie chemii.


WYDAWNICTWA ZWARTE

 

 1. Autobiografia / Maria Skłodowska-Curie. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
  PBW w Przemyślu Filia Jarosław WJ 15 280, 9414, 9415, 5709
 2. Czasy pierwszych prac Marii Skłodowskiej Curie / Tadeusz Wincenty Szczepkowski. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
  Filia Przeworsk   WK   13539
 3. Działalność Marii Skłodowskiej Curie a rozwój chemii / Bronisław Zapiór ; Polska Akademia Nauk. Oddział w Krakowie. - Kraków : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1969
  Przeworsk   WK 13544
 4. Korespondencja Marii Skłodowskiej-Curie z córką Ireną : 1905-1934 : wybór / przeł. [z fr.] Krystyna Dolatowska ; [przedm. Gilette Ziegler]. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1978
  Przemyśl   WP   35673
 5. Lekcje Marii Skłodowskiej-Curie : notatki Isabelle Chavannes z 1907 roku / Maria Skłodowska-Curie ; tł. [z fr.] Małgorzata Jarosiewicz. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, cop. 2004
  Lubaczów   WL   41691
 6. Maria Curie / Ewa Curie ; [przekł. z fr. Hanny Szyllerowej]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwo J. Przeworskiego, 1938
  Przemyśl   Cz1P   A/929-052 A/Z
 7. Maria Curie / Ewa Curie ; [przekł. z fr. Hanny Szyllerowej]. - Wyd. 5 poszerz. - Warszawa : Galster, Lauter i Rutkowski, 1946
  Przemyśl   WP   48817
 8. Maria Curie / Ewa Curie ; [z fr. przeł. Hanna Szyllerowa]. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1958
  Jarosław   WJ   13430, 4351
 9. Maria Curie / Ewa Curie ; z fr. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 13. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1972
  Jarosław   WJ 22935
 10. Maria Curie / Ewa Curie ; z fr. przeł. Hanna Szyllerowa. - Wyd. 15. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1979
  Jarosław   WJ   32883
 11. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Warszawa : "Czytelnik", cop. 1945
  Przemyśl   Cz1P   A/929-052 A/Z
 12. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1949
  Przemyśl   WP   2864
 13. Maria Curie-Skłodowska / Helena Bobińska. - Wyd. 4. - Warszawa : "Czytelnik", 1959
  Przemyśl   WP 4239
 14. Maria Curie. T. 1 / Eve Curie ; z fr. przeł. Hanna Szylerowa. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
  Przemyśl   WP   5837
 15. Maria Curie. T. 2 / Eve Curie ; z fr. przeł. Hanna Szylerowa. - Wyd. 9. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1960
  Przemyśl   WP   42990, 5838
 16. Maria Skłodowska-Curie : jej życie i dzieło / fotografie wybrał i opatrzył koment. Olgierd Wołczek ; słowo wstępne napisał Józef Hurwic ; fot. i reprodukcje fotograficzne wykonał Stefan Bałuk. - Warszawa : "Polonia", 1967
  Przemyśl   WP   51164
 17. Maria Skłodowska-Curie : kobieta, która zmieniła dzieje nauki / Philip Steele ; [przekł. z ang. Hanna Pawlikowska-Gannon]. - Warszawa : "MWK", cop. 2010
  Przemyśl   WP   102488
 18. Maria Skłodowska-Curie / Francoise Giroud ; przeł. [z fr.] Janina Pałęcka. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1987
  Przemyśl   WP   73981
 19. Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. - Warszawa : "Interpress", 1975
  Jarosław   WJ   26898
 20. Maria Skłodowska-Curie / Olgierd Wołczek. - Wyd. 2. - Warszawa : "Interpress", 1986
  Jarosław   WJ 42342
  Przeworsk   WK   30537
  Lubaczów   WL 33921
 21. Rodzina Curie i promieniotwórczość / E. Cotton ; z fr. tł. Stanisława Dłuska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1965
  Jarosław   WJ   10084

ARTYKUŁY Z CZASOPISM

 1. Albert i Maria - więcej niż koleżeństwo / Tadeusz Lewandowski // Mówią Wieki. – 2003, nr 5, s. 30-34
 2. Co sprawia, że Marię Skłodowską-Curie uznaje się za kobietę niezwykłą?: projekt edukacyjny / Katarzyna Czyszkowska. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 34-40
 3. Epoka odkryć i wynalazków / Roman E. Sioda // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 46-48
 4. Francuski łącznik : (scenariusz przedstawienia o Marii Skłodowskiej-Curie) / Dariusz Maliszewski // Wszystko dla Szkoły. – 2010, nr 7/8, s. 5-6
 5. Historia (nie) sekretna / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 72-75
 6. Kobiety niezwykłe : scenariusz widowiska / Renata Wojtal // Wszystko gra : wybór materiałów repertuarowych „Biblioteki w Szkole” / [red. Katarzyna Świderska-Nowicka]. – Warszawa : Agencja Sukurs, 2007. – S. 288-293
 7. Kobiety niezwykłe : (scenariusz widowiska poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie) / Renata Wojtal // Biblioteka w Szkole. – 2002, nr 3, s. 27-29
 8. Konkurs o Marii Skłodowskiej - Curie i jej dokonaniach / Barbara Woźniak // Wszystko dla Szkoły. – 2005, nr 7/8, s. 29-30
 9. Królowa mrówek / Maciej Krawczyk // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 56-59
 10. Lekcja chemii w Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie / Małgorzata Sobieszczak-Marciniak // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 30-32
 11. Ludzie znani nam i bliscy : cykl spotkań kółka czytelniczego / Katarzyna John // Biblioteka w Szkole. – 2010, nr 4, s. 18-20
 12. Maria Curie / Ewa Curie. – Warszawa, 1979. – Rec. : CHAŁASIŃSKI Grzegorz // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 59-60
 13. Maria Skłodowska-Curie / Witold i Maria Wacławek. – (Portrety Chemików Polskich) // Chemia w Szkole. – 2005, nr 6, s. 27-34
 14. Maria Skłodowska-Curie : dwukrotna laureatka Nagrody Nobla : lekcja biblioteczna dla klas VII i VIII / Jadwiga Granosik // Poradnik Bibliotekarza. – 1995, nr 4, s. 30-31
 15. Maria Skłodowska-Curie : (inscenizacja) / Adela Drozd-Starklowa // Wychowawca. – 1995, nr 7/8, s. 19-21
 16. Maria Skłodowska-Curie : krzyżówka. O życiu i dokonaniach noblistki : przeznaczona dla uczniów gimnazjum / Danuta Korpała-Meus // Biblioteka w Szkole. – 2011, nr 4, s. 20
 17. Maria Skłodowska-Curie : scenariusz wystawy / Janina Jedlińska, Katarzyna Szymkowska // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 5, s. 40-41
 18. Maria Skłodowska-Curie : wkład w rozwój nauki / Witold Wacławek, Maria Wacławek. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 14-23
 19. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) : bibliografia podmiotowo-przedmiotowa / Edyta Dobek // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 5, s. 38-40
 20. Maria Skłodowska-Curie - życie i dorobek naukowy : scenariusz lekcji dla gimnazjum / Katarzyna Czyszkowska. - Bibliogr. // Chemia w Szkole. - 2011, nr 1, s. 30-33
 21. Maria Skłodowska-Curie i Piotr Curie w Panteonie / Józef Hurwic // Fizyka w Szkole. – 1995, nr 5, s. 313-314
 22. Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość / Józef Hurwic. – Warszawa, 1993. – Rec.: BONECKI Henryk // Fizyka w Szkole. – 1996, nr 2, s. 125-126
 23. Maria Skłodowska-Curie i promieniotwórczość : lekcja chemii dla uczniów I klasy szkoły średniej w bibliotece szkolnej / Krystyna Ratyńska-Olechnowska // Poradnik Bibliotekarza. – 1997, nr 6, s. 30-31
 24. Maria Skłodowska-Curie na znaczkach / Jerome Baconin ; przeł. Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 67-71
 25. Metody indykacyjne w pracach Marii Skłodowskiej-Curie / Krystyna Kabzińska // Chemia w Szkole. – 1992, nr 2, s. 67-74
 26. Noble dla Marii Skłodowskiej-Curie / Jean-Pierre Adloff ; przeł. Beata Spieralska // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 50-54
 27. Noblistka i pieniądze / Wojciech Kalwat // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 84-85
 28. Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie a radiobiologia (w stulecie urodzin) / Jan Dobrowolski // Biologia w Szkole. – 1968, nr 2, s. 1-5
 29. Odkrycia Marii Skłodowskiej-Curie drogowskazem w epokę energii jądrowej / Gabriela Osiecka // Chemia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 280-284
 30. Paryż Skłodowskiej-Curie : piękna epoka sztuki / Andrzej Pieńkos // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 24-28
 31. Pierwszy w historii nauki polskiej „Tydzień Marii Skłodowskiej-Curie” / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2005, nr 1, s. 27-29
 32. Polska noblistka : projekt szkolnego apelu poświęconego Marii Skłodowskiej-Curie w 125 rocznicę urodzin / Maria Andres // Poradnik Bibliotekarza. – 1992, nr 11/12, s. 38-41
 33. Rodzina Skłodowskich : w kręgu warszawskiej inteligencji pozytywizmu / Andrzej Szwarc // Mówią Wieki. – 2011. – nr 6, s. 40-44
 34. Rok – 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-Curie / Lucjan Biliński // Poradnik Bibliotekarza. – 2011, nr 5, s. 35-38
 35. Turystyka i sport w życiu Marii Skłodowskiej-Curie : (w 130 rocznicę urodzin wielkiej Polki) / Maria Rotkiewicz // Kultura Fizyczna. – 1998, nr 1/2 , s. 4-10
 36. Uczona idzie na wojnę : Maria Skłodowska-Curie w latach 1914-1918 / Andrzej Nieuważny // Mówią Wieki. – 2011, nr 6, s. 64-65
 37. W internecie o Marii Skłodowskiej-Curie/ AJK // Biblioteka. – 2011, nr 2, s. 37
 38. Warszawskie adresy Madame Curie : lekcja biblioteczna / Anna Kontkiewicz. - Bibliogr. // Biblioteka. - 2011, nr 2, s. 12-14
 39. Wiekowy jubileusz / Hanna Kołodziejczyk // Chemia w Szkole. – 1998, nr 1, s. 5-9
 40. Wielka i skromna : Maria Skłodowska-Curie / Małgorzata Janicka // Mówią Wieki. – 2011, nr 3, s. 56-59
 41. Wzorce osobowe w nauczaniu historii : (na przykładzie Marii Skłodowskiej-Curie) / Mariola Hoszowska // Wiadomości Historyczne. – 1999, nr 2, s. 92-97
 42. „Z bibliotecznej półki...” – Maria Skłodowska-Curie / Barbara Bielasta // Poradnik Bibliotekarza. – 2004, nr 3, s. 24-25
 43. Zapraszamy do Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie / [red.] // Chemia w Szkole. – 1992, nr 2, s. 79
 44. Zawiłe dzieje odkrycia rozszczepienia jądrowego : w 100 odkrycia promieniotwórczości / Józef Hurwic // Fizyka w Szkole. – 1998, nr 1, s. 51-55
 45. Znaczenie odkrycia polonu i radu dla rozwoju fizyki : ref. / Zdzisław Wilhelmi // Fizyka w Szkole. – 1999, nr 1, s. 4-11
 46. Życie jako pasja / Magdalena Gawin // Wiedza i Życie. – 2011, nr 5, s. 42-49
 47. Życie Marii Curie / Susan Quinn. - Warszawa, 1998. – Rec.: Jaworski Jan S. // Chemia w Szkole. – 1998, nr 5, s. 314-316

 

DOKUMENTY AUDIOWIZUALNE

 

 1. Historia [Film]. Cz. 4. - Warszawa : "Nauka"S.A, [ok. 1991]
  Przemyśl   WP   103/KV

 

Autor: Agnieszka Kordybacha