Aleksander Fredro (1793 - 1876). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. AGNIESZKA BIEDROŃ

ALEKSANDER FREDRO (1793 - 1876). BIBLIOGRAFIA PRZEDMIOTOWA

/na podstawie księgozbioru PBW w Przemyślu oraz filii w Jarosławiu, Przeworsku i Lubaczowie/

 

DRUKI ZWARTE:

 1. Aleksander Fredro / Kazimierz Wyka. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1968.
  Przeworsk WK 12654, 12807
  Lubaczów WL 12594
  Przemyśl WP 13110, 14156
 2. Aleksander Fredro / Krystyna Poklewska. - Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1977.
  Przemyśl WP 29084, 29085, 34787
 3. Aleksander Fredro : na scenie życia i teatru / Marian Ursel. - Wrocław : "Atut"- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2009.
  Jarosław WJ 54244
 4. Aleksander Fredro / oprac., wstęp, wybór tekstów Tadeusz Sivert ; przy współpr. Ewy Heise. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1962.
  Jarosław WJ 7723, 7805
  Przeworsk WK 6030, 6095, 6096, 6096
  Lubaczów WL 6476, 6867, 8360
  Przemyśl WP 7069, 54272, 54478
 5. Aleksander Fredro / oprac., wstęp, wybór tekstów Tadeusz Sivert ; przy współpr. Ewy Heise. - Wyd. 2. - Warszawa : Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1965.
  Przemyśl WP 54273, 54488
 6. Aleksander Fredro jest w złym humorze / Jarosław Marek Rymkiewicz. - Wyd. 2. - Warszawa : "Czytelnik", 1982.
  Przeworsk WK 24836
  Przemyśl WP 60331, 60332
 7. Aleksander Fredro "Śluby panieńskie" / oprac. Aleksandra Szczepanek. - Warszawa : Fabryka Pomocy Naukowych, 1990.
  Lubaczów WL 1051 B
 8. Aleksander Fredro we fraku i w szlafroku : osobowość i życie prywatne / Zbigniew Kuchowicz. - Łódź : Krajowa Agencja Wydawnicza, 1989.
  Jarosław WJ 46450
  Przeworsk WK 35701
  Lubaczów WL 35923
 9. Chronologia komedyj i niektórych pomniejszych utworów Al. Fredry / Eugenjusz Kucharski. - Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1923.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 10. Fredro / Marcin Cieński. - Wrocław : Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003.
  Przeworsk MKsK 821.162.1(091)A/Z
  Przemyśl WP 95501
 11. Fredro a Francja / Władysław Folkierski. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1925.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 12. Fredro a komedia obca : stosunek do komedii włoskiej / Eugeniusz Kucharski. - Kraków : Krakowska Spółka Wydawnicza, 1921.
  Jarosław WJ 35961
 13. Fredro i Fredrusie / oprac. Bogdan Zakrzewski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974.
  Jarosław WJ 25390
  Przeworsk WK 18282
  Lubaczów WL 19906
  Przemyśl WP 21121, 30377
 14. Fredro na scenie / Stanisław Dąbrowski, Ryszard Górski. - Warszawa : Wydawnictwa Artystyczne i Filmowe, 1963.
  Jarosław WJ 35945
 15. Fredro nie tylko komediopisarz / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, 1993.
  Lubaczów WL 39844
 16. Fredro z paradyzu : studia i szkice / Bogdan Zakrzewski. - Wrocław [i in.] : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976.
  Jarosław WJ 28454
  Lubaczów WL 22053
 17. Język Aleksandra Fredry. Cz. 1, Fonetyka / Jan Zaleski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1969.
  Przemyśl WP 24044, 91638
 18. Komedie Aleksandra Fredry : literatura i teatr / Mieczysław Inglot. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978.
  Jarosław WJ 32887, 32889
  Przeworsk WK 22369
  Lubaczów WL 25051
  Przemyśl WP 36781
 19. Księga w dwusetną rocznicę urodzin Aleksandra Fredry / pod red. Jacka Kolbuszewskiego. - Wrocław : "Sudety", 1994.
  Przemyśl WP 82552
 20. Między teorią a historią literatury / Eugeniusz Kucharski ; wybór i oprac. Artur Hutnikiewicz. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986.
  Jarosław WJ 42314
  Przeworsk WK 30473, 30474
  Lubaczów WL 32787, 35720
  Przemyśl WP 71431, 71432, 90891, 91354
  Przemyśl CzP 82.0
 21. Niegdyś... : wspomnienia moje o Aleksandrze Fredrze / Marja z Fredrów Szembekowa ; z przedm. Adama Grzymały-Siedleckiego. - Lwów ; Warszawa : Zakład Narodowy im. Ossolińskich. Wydawnictwo, 1927.
  Przemyśl Cz1P A/929-051(4/9)A/Z
 22. Nieznana komedya Aleksandra Fredry ”Intryga na prędce“ / Aleksander Fredro ; wyd. i wstępem opatrzył Henryk Cepnik. - Kraków : Akademia Umiejętności 1917.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1-1/-9A/Z
 23. O komediach Aleksandra Fredry / Ignacy Chrzanowski. - Kraków : Akademia Umiejętności, 1917.
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 24. O Krasickim i o Fredrze : dziesięć rozpraw / Juliusz Kleiner. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956.
  Przeworsk WK 4133, 6364
  Przemyśl WP 42810, 50077, 50086
 25. Obrachunki fredrowskie / Tadeusz Żeleński [nazwa] (Boy) [pseud.] ; oprac. i posł. Henryk Markiewicz]. - Wyd.5. - Warszawa : "Książka i Wiedza", 1989.
  Jarosław WJ 46844
 26. Pan Fredro / Stefan Majchrowski. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1965.
  Przeworsk WK 8871
  Lubaczów WL 9251, 9399, 54203
 27. Sekrety Fredrowskie / Wojciech Natanson. - Wyd. 2. - Warszawa : Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1984.
  Jarosław WJ 41130
  Przemyśl WP 66456, 66457
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
 28. Spuścizna literacka Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1954.
  Przeworsk WK 4419, 10545
  Przemyśl WP 50714
 29. "Śluby panieńskie" Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : Biblioteka Wysyłkowa, 1995.
  Przemyśl CzP AL
 30. "Śluby panieńskie" Aleksandra hr. Fredry / oprac. H. Sawicz. - Przemyśl : Wydawnictwo Książnicy Naukowej, [1928].
  Przemyśl Cz1P A/821.162.1(091)A/Z
 31. W pracowni Aleksandra Fredry / Stanisław Pigoń. - Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1956.
  Jarosław WJ 16133
  Przemyśl CzP 821.162.1(091)A/Z
  Przemyśl WP 54486
 32. Z życia i twórczości Aleksandra Fredry : w dwusetną rocznicę urodzin poety : materiały z sesji naukowej, Przemyśl 5-13 czerwca 1993 / zespół red. Zbigniew Bielamowicz, Grażyna Stojak. - Przemyśl : Kolegium Nauczycielskie, 1994.
  Przemyśl WP 91206, 91207, 91208, 91209, 91210
 33. "Zemsta" Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987.
  Przeworsk WK 32197, 32198, 44837
  Lubaczów WL 34777
  Przemyśl WP 81813, 93771
 34. "Zemsta" Aleksandra Fredry / oprac. Danuta Polańczyk. - Lublin : "Biblios", 2007.
  Lubaczów WL 47255

 

ARTUKUŁY Z CZASOPISM

 1. Bieszczady rodziny Fredrów / Łukasz Bajda.// Podkarpacka Historia. - 2017, nr 5-6, s. 60-65
 2. "Ciotunia" zachwyciła wszystkich : obchody 220. rocznicy urodzin Aleksandra Fredry / Ah [Anna Hnatyk].// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 28 (10 VII), s. 42 2013
 3. Fredro i człowiek (nie)pokorny / Izabella Łukasik.// Język Polski w Gimnazjum. - 2014/2015, nr 4, s. 7-16
 4. Fredro na nowo odkryty : Narodowe Czytanie w Bibliotece Publicznej / San [Aleksandra Nowotyńska] ; fot. Aleksandra Nowotyńska.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 37 (11 IX), s. 41 2013
 5. Fredro : nieprzyzwoity romantyk / Manula Kalicka.// Polityka. - 2013, nr 25, s. 90-92 2013
 6. Fredro po przemysku / Renata Nowakowska.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 1 (76) styczeń, s. 32-33
 7. Fredro po przemysku / [Tomasz Beliński] ; fot. T. Beliński ; fot. T. Beliński.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 5 (80) maj, s. 22-23
 8. Fredro po przemysku : VI Święto Zamku Kazimierzowskiego / JS [Jacek Szwic] ; fot. Jacek Szwic ; fot. Jacek Szwic.
 9. Fredro w kilku odsłonach : akcja Narodowe Czytanie w Przemyskiej Bibliotece Publicznej / hl [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 37 (10 IX), s. 21 2013
 10. Galeria fotografii Muzeum Historii Miasta (26) : "Fredreum" na Zamku. cz. 1 / Jacek Błoński.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4 (79) kwiecień, s. 42 2011
 11. Jan Zaleski jako badacz języka utworów Aleksandra Fredry i polszczyzny kresowej / Michał Łesiów.// Rocznik Przemyski. - T. 38 (2002), z. 1, Literatura i język, s. 99-102
 12. Lwów fredrowski / Eugeniusz Kucharski.//W: Lwów fredrowski. - Warszawa : Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986. - S. [472]-493
 13. Nagrodzony esej w konkursie literackim w ramach projektu "Fredro po przemysku" : "Fredro i ja" / Mateusz Potoczny.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 6 (81) czerwiec), s. 29
 14. O Aleksandrze Fredrze i o "Zemście' lekcja niecodzienna / Grażyna Dubrowska.// Warsztaty Polonistyczne. - 1998, nr 4, s. 20 – 21
 15. O Aleksandrze Fredrze w niemieckim piśmie z 1833 r. / Jerzy Starnawski.// Rocznik Przemyski. - T. 45 (2009), z. 3, s. 95
 16. Przemyska Wiosna Fredrowska na finiszu / AN [Aleksandra Nowotyńska].// Życie Podkarpackie. - 2015, nr 25 (24 VI), s. 25
 17. Przemyślanie jadą na Festiwal Gwiazd : zakończony projekt "Fredro po przemysku" / (lew) [Hubert Lewkowicz] ; fot. Hubert Lewkowicz ; fot. Hubert Lewkowicz.// Życie Podkarpackie. - 2011, nr 27 (2252) 6 lipca, s. 32
 18. Rok Aleksandra Fredry : wydarzenia kulturalne związane z autorem "Zemsty" / kjz.// Gazeta Przemyska. - 2013, nr 6(31) 5 luty, s. 14 2013
 19. Rusza projekt "Fredro po przemysku" / Katarzyna Południak.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 2 (77) luty, s. 35
 20. Sprawa kryminalna Aleksandra hr. Fredry o zdradę stanu / Bronisław Łoziński.// W: Szkice z historyi Galicyi w XIX wieku. - Warszawa : Gebethner i Wolff ; Lwów : Gubrynowicz i Syn, 1913. - S. 398-431
 21. Swojskość i cudzoziemszczyzna w Ślubach panieńskich i Zemście Aleksandra Fredry / Mieczysław Inglot.// Polonistyka. - 1993, nr 6, s. 339-344
 22. Świat Aleksandra Fredry : w kręgu spraw żołnierskich i narodowych : [komentarz wystawy.Cz. 1] / fot. Filip Polaczek ; proj. graf. Elżbieta Cieszyńska.// Nasz Przemyśl. - 2011, nr 4 (79) kwiecień, wkładka s. I-IV 2011
 23. Świeczka, co nie gaśnie : 220. rocznica urodzin Aleksandra Fredry / Andrzej Juszczyk ; fot. Andrzej Juszczyk.// Życie Podkarpackie. - 2013, nr 26 (26 VI), s. 32 2013
 24. W kręgu przeciwności - bohaterowie "Zemsty": Cześnik Raptusiewicz i Rejent Milczek : (projekt lekcji) / Halina Marek.// Język Polski w Gimnazjum. - 2004/2005, nr 3, s. 43-46
 25. Wrażenia z teatru : Aleksander Fredro : "Śluby panieńskie" / Zygmunt Wasilewski.//W: Poeci i teatr. - Lwów ; Warszawa : "Książnica-Atlas", 1928. - S. 100-103
 26. "Z Przemyśla do Przeszowy" Aleksandra Fredry na tle lwowskich inscenizacji komediowych o tematyce kolejowej / Mieczysław Inglot.// Roczniki Humanistyczne. - T. 46 (1998), z. 1 - specjalny, s. 387-398
 27. Zemsta - uczy i bawi : konkurs czytelniczy / Lucyna Stachowiak.// Biblioteka w Szkole. - 2007, nr 11, s. 21
 28. Zemsta nie musi być nudna / Beata Surdej.// Język Polski w Gimnazjum. - 2006/2007, nr 1, s. 27-36
 29. Złote myśli hrabiego Fredry : scenariusz słowno-muzyczny w 230. rocznicę śmierci komediopisarza (15 lipca 2006 r.) / Barbara Wanda Jachimczak.// Biblioteka w Szkole. - 2006, nr 6, s. 10-11

 

ZBIORY AUDIOWIZUALNE

 1. Damy i Huzary [Film] / reż. Olga Lipińska ; scenogr. Jerzy Gorazdowski. - Warszawa : Telewizja Polska, 2007.
  Przemyśl WP 517/E/ff
 2. Uratował Polskę od melancholii [Dokument dźwiękowy] / scen. Małgorzata Dąbek. - Nieporęt : "Varsovia", [1988]
  Brak numerów inwentarzowych
 3. Zemsta [Film] / scen. i reż. Andrzej Wajda. - Warszawa : "Vision", 2002.
  Przemyśl WP 219/E/ff

 

Autor: Agnieszka Biedroń