Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia

Rzeszów

Zaburzenia emocjonalne u dzieci i młodzieży - zaburzenia lękowe i samookaleczenia
Zestawienie bibliograficzne przygotowane na podstawie wydawnictw dostępnych
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Rzeszowie – Filii w Łańcucie

  Książki

 1. Diagnoza w resocjalizacji : obszary problemowe i modele rozwiązań w ujęciu psychopedagogicznym / E. Wysocka. – Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2008. – s. 271 – 277 : Diagnoza skłonności do zachowań przemocowych, agresywności i autoagresji oraz sposobu reagowania na frustrację.
  PBW Filia w Łańcucie 35136
 2. Dzieci chore, niepełnosprawne i z utrudnieniami w rozwoju / pod red. nauk. Beaty Cytowskiej, Barbary Winczury i Andrzeja Stawarskiego. - Kraków : "Impuls", 2008.
  PBW Filia w Łańcucie 36853
 3. Dziecko z zaburzeniami lękowymi w szkole i przedszkolu : informacje dla pedagogów i opiekunów / Ida Derezińska, Monika Gajdzik. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2010.
  PBW Filia w Łańcucie 35319
 4. Lęk / Antoni Kępiński ; posł. Kinga Widelska. - Wyd. 1 w tej ed. - Kraków : Wydawnictwo Literackie, 2002.
  PBW Filia w Łańcucie 17760
 5. Lęk, gniew, agresja / Jeno Ranschburg ; [tł. z węg. Magdalena Schweinitz-Kulisiewicz]. - Wyd. 2. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993.
  PBW Filia w Łańcucie 22545, 22546
 6. Młodzież przeciwko sobie : zaburzenia odżywiania i samouszkodzenia – jak pomóc nastolatkom w szkole / J. Wycisk, B. Ziółkowska. – Warszawa : Difin, 2010 PBW Filia w Łańcucie 34711
 7. Patologie wśród dzieci i młodzieży : leczenie i profilaktyka / S. Kozak. – Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji Difin, 2007. – s. 57 – 61: Samookaleczenia – autoagresja jako działania patologiczne wobec siebie.
  PBW Filia w Łańcucie 33476, 33677
 8. Zdrowie - stres - choroba w wymiarze psychologicznym / pod red. Heleny Wrony-Polańskiej. - Kraków : "Impuls", 2008.
  PBW Filia Łańcut 34034

Artykuły z czasopism:

 1. Agresja i lękliwość w wieku przedszkolnym / Agata Celmer.// Wychowanie na co Dzień. - 2008, nr 12, wkładka, s. I-VI, bibliogr.
 2. Autoagresja : mowa, której język warto znać / G. Pawlak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2005, nr 4, s. 10 – 14
 3. Autoagresywne zachowania dziewcząt niedostosowanych społecznie / J. Koczydłowska // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1996, nr 1, s. 28 – 30
 4. Autoagresja wśród dzieci / A. Chwist // Edukacja i Dialog. – 1996, nr 8, s. 9 – 12
 5. Autodestruktywność pośrednia u osób uzależnionych od narkotyków / K. Tsirigotis // Alkoholizm i Narkomania. – 2009, nr 2, s. 119 -128
 6. Czym jest lęk i jak go oswoić / Monika Mielcarek, Katarzyna Matuszak-Prymas.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 4, s. 4-11
 7. Dlaczego dziecko płacze za mamą? / Dagmara Kaczmarska i in.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2012, nr 8, s. 28-31, bibliogr.
 8. Dotknięte natręctwami / Marta Melka-Roszczyk.// Psychologia w Szkole. - 2015, nr 2, s. 98-101
 9. Fobia szkolna a postawy rodzicielskie / Sonia Wawrzyniak.// Wychowanie na co Dzień. - 2014, nr 2, s. 21-24
 10. Fobia szkolna: co robić, kiedy dziecko boi się iść do szkoły? / Magdalena Pitala, Ewa Srebro.// Nauczanie Początkowe. - 2006/2007, nr 1, s. 43-54, bibliogr.
 11. Fobie, lęki i zaburzenia XXI wieku / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Głos Pedagogiczny. - 2017, nr 3, s.44-47
 12. Jego wysokość lęk / Adriana Klos.// Charaktery. - 2012, nr 7, s. 82-85
 13. Kiedy boję się szkoły? : metody oddziaływań biblioterapeutycznych minimalizujących lęk i agresję wśród dzieci i młodzieży / Wanda Matras-Mastalerz.// Poradnik Bibliotekarza. - 2009, nr 6, s. 36-39
 14. Kiedy szkoła przestrasza... / Joanna Kułakowska.// Psychologia w Szkole. - 2014, nr 2, s. 62-69
 15. Konsekwencje lęku szkolnego / Aleksandra Plewińska.// Edukacja i Dialog. - 2007, nr 4, s. 54-59
 16. Kultura konsumpcyjna jako generator nienawiści wobec własnego ciała – perspektywa pedagogiki emancypacyjnej / A. Babicka // Edukacja i Dialog. – 2011, nr 3 / 4, s. 42 - 47
 17. Lęk ma wielkie oczy / Katarzyna Gajda-Rumiak.// Bliżej Przedszkola. - 2009, nr 3,                 s. 36-37
 18. Lęk szkolny dziecka na etapie wczesnej edukacji / Irena Stańczak.// Nauczanie Początkowe. - 2010/2011, nr 1, s. 14-19
 19. Lęk szkolny / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 47-49
 20. Lęki dzieci / Sylwia Gallos.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2011, nr 2, s. 53-55
 21. Mamo! Boję się! / Jagoda Sikora.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2018, nr 2, s. 59-62
 22. Mamo, Tato, boję się... : lęki u dziecka przedszkolnego / Agnieszka Pasternak, Monika Urbańska-Bulas.// Bliżej Przedszkola. - 2011, nr 11, s. 40-42, bibliogr.
 23. Nerwice i stres szkolny / Magdalena Krawczonek.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 2, s. 58-59
 24. Piersing formą autoagresji / G. Pawlak // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2006, nr 9, s. 53 – 59.
 25. Problem ucieczek i samookaleczeń w ośrodku wychowawczym / B. Miotke // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 1998, nr 6, s. 21 - 23
 26. Profilaktyka zapobiegania lękom szkolnym : pogadanka dla rodziców / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 40-42
 27. Rany na ukojenie / K. Siemieniuch // Psychologia w Szkole. – 2014, nr 1, s. 99 – 104.
 28. Reakcje lękowe u dzieci - norma rozwojowa czy zaburzenie / Aleksandra Kubala-Kulpińska.// Życie Szkoły. - 2016, nr 1, s. 18-23
 29. Samookaleczenia / M. Misztal // Wychowawca. – 2014, nr 2, s. 20-21
 30. Samookaleczenia dokonywane przez dziewczęta niedostosowane społecznie (na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w młodzieżowym ośrodku wychowawczym) / J. Moczydłowska // Problemy Alkoholizmu. – 1995, nr 8/9, dodatek, s. VII - X
 31. Spokojny uczeń, ale... : natręctwa u dzieci. Poważny problem czy nieszkodliwe dziwactwo? / Magdalena Goetz.// Głos Nauczycielski. - 2014, nr 48, s. 12
 32. Syndrom agresywności a cechy osobowości sprawców przestępstw o charakterze agresywnym / A. Łukasik // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 1, s. 32 -37
 33. Szkolne lęki / Maria Halińska.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 98-102
 34. Szkoła pełna fobii / Anna Bronisz.// Dyrektor Szkoły. - 2005, nr 1, s. 48-49
 35. Szkoła pod napięciem / Danuta Borecka-Biernat.// Psychologia w Szkole. - 2012, nr 3, s. 112-119
 36. Świat dziecięcych lęków / Patryk Hałajczak.// Wychowanie w Przedszkolu. - 2016, nr 4, s. 41-43
 37. Uczeń z lękiem szkolnym : jak z nim rozmawiać? / Kinga Rusin.// Głos Pedagogiczny. - 2014, nr 9, s. 38-39
 38. Wybrane zachowania autodestruktywne a stereotypy płci / E. Mandal // Problemy Opiekuńczo – Wychowawcze. – 2007, nr 1, s. 13 - 17
 39. Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 1 / Magdalena Kuśpit.// Remedium. - 2012,  nr 2, s. 6-7
 40. Zaburzenia emocjonalne u dzieci. Cz. 2 / Małgorzata Kuśpit.// Remedium. - 2012, nr 3, s. 6-7
 41. Zjawisko autoagresji osadzonych w latach 2004-2010 w Areszcie Śledczym w Sosnowcu / I. Landowska // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2011, nr 1-2,                      s. 46-54
 42. Żyła, żyleta, kran… idę, bo mam plan / D. Wielkiewicz // Opieka, Wychowanie, Terapia. – 2009, nr 3-4, s. 47 - 48

 

Czytelnik zalogowany do katalogu INTEGRO może zamówić skany i kserokopie artykułów i fragmentów książek.

Łańcut, 27 maja 2019

Oprac. Danuta Kolek
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
w Rzeszowie – Filia w Łańcucie

Autor: Danuta Kolek