Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka
Wydział Informacyjno-Bibliograficzny i Czytelnia
Przemyśl 2013
Zestawiła: Izabela Pelc

 

Uczeń niepełnosprawny w klasie integracyjnej

Zestawienia bibliograficzne druków zwartych i artykułów z czasopism w wyborze za lata 2000 - 2013

 

WYDAWNICTWA ZWARTE

 1. Aktualne tendencje wspierania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w polskim systemie oświaty / Aleksandra Mach // W: Szkoła wobec wyzwań XXI wieku. T. 2, Aplikacje edukacyjne, tradycje i kontynuacje wartości / red. Kazimierz Szmyd, Elżbieta Dolata, Anna Śniegulska. Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2012. - S. 93 – 111
  CzP 37.013
 2. Aktywizacja ucznia z niepełnosprawnością w różnych obszarach jego edukacji / pod red. Piotra Majewicza i Adama Mikruta. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2012.
  WP 105371
 3. Dzieci i młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w systemie edukacji / pod red. Marzeny Buchnat, Beaty Tylewskiej-Nowak. - Warszawa : "Difin", 2012.
  WP 105930
 4. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych / pod red. nauk. Czesława Kosakowskiego i Marzeny Zaorskiej. - Toruń : "Akapit", 2000.
  CzP 376.1/.3
 5. Dziecko z niepełnosprawnością intelektualną w szkole ogólnodostępnej - sukces czy porażka? / Monika Mariola Kondracka // W: Dziecko : sukcesy i porażki / pod red. Rafała Piwowarskiego. Warszawa : Instytut Badań Edukacyjnych, 2007. - S.375 – 380
  CzP 37.064.2
 6. Integracja osób niepełnosprawnych w edukacji i interakcjach społecznych / red. Zdzisław Kazanowski, Danuta Osik-Chudowolska. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2003.
  CzP 376.4
 7. Integracja szansą dla wszystkich dzieci, czy izolacją uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych / Małgorzata Łabuń // W: Meandry wykluczenia społecznego / pod red. Julitty Nowak. Warszawa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej, 2008. - S. 153-159
  WP 99800
 8. Integracyjne kształcenie niepełnosprawnych : sens i granice zmiany edukacyjnej / Grzegorz Szumski. - Wyd. 1, dodruk 1. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009.
  WP 99919
 9. Interakcje społeczne uczniów klas integracyjnych / Małgorzata Rozenbajgier // W: Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku / pod red. Zofii Brańki Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - S. 150-172
  WP 100711
 10. Jak krok po kroku wprowadzać dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych w świat zabawy i nauki / Elżbieta Maria Minczakiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006.
  WP 14125/b
 11. Jak pracować z dzieckiem niepełnosprawnym : konstruowanie programu zajęć, organizowanie klasy integracyjnej, konspekty zajęć / Beata Szczygieł. - Wyd. 4. - Kraków : "Impuls", 2007.
  WP 97107, CzP 376.1/.4
 12. Komunikacja społeczna dzieci niepełnosprawnych a ich percepcja siebie w roli ucznia / Małgorzata Rozenbajgier // W: Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku / pod red. Zofii Brańki Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - S. 132 - 149
  WP 100711
 13. Ministerstwo Edukacji Narodowej o kształceniu integracyjnym i specjalnym / red. Wojciech Książek [i in.] ; oprac. Teresa Serafin ; przy współudz. Urszuli Grodzkiej [i in.]. - Warszawa : Ministerstwo Edukacji Narodowej, 2001.
  CzP 37.014
 14. Moje "ja" i szkoła integracyjna : zjawiska ukrytego programu w nauczaniu uczniów niepełnosprawnych / Andrzej Lis-Kujawski. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010.
  WP 101326
 15. Nauczanie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim : wybrane problemy teorii i praktyki / red. nauk. Sławomira Sadowska. - Toruń : "Akapit", 2006.
  WP 98766
 16. Nierówność szans edukacyjnych - przyczyny, skutki, koncepcje zmian : praca zbiorowa / pod red. Wiktora Żłobickiego i Beaty Maj. - Kraków : "Impuls", 2012.
  WP 105962
 17. O trudnej sztuce bycia razem, czyli Różne oblicza integracji / pod red. Adama Stankowskiego i Małgorzaty Balukiewicz. - Kraków : "Impuls", 2006.
  WP 94464
 18. Pomoce dydaktyczne dla nauczycieli pracujących w klasach integracyjnych / Anna Król. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000.
  WP 14484/b, WP 14485/b, CzP 376
 19. Postawy społeczne młodzieży gimnazjalnej wobec niepełnosprawnych rówieśników w klasach integracyjnych / Jolanta Urbanek, Gabriela Bazia // W: Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku / pod red. Zofii Brańki. Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny, 2008. - S. 173 – 181
  WP 100711
 20. Psychospołeczna integracja dzieci przewlekle chorych w szkole podstawowej / Agnieszka Nowicka. - Kraków : "Impuls", 2001.
  WP 89499, WP 87554
 21. Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością / pod red. naukową Zenona Gajdzicy. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WP 100031
 22. Sytuacje trudne w opinii nauczycieli klas integracyjnych / Zenon Gajdzica. - Kraków : "Impuls", 2011.
  WP 103703
 23. Uczeń niepełnosprawny i jego nauczyciel w przestrzeni szkoły / pod red. Zenona Gajdzicy, Jerzego Rottermunda, Anny Klinik. - Kraków : "Impuls", 2008.
  WP 96518
 24. Uczeń niepełnosprawny w szkole integracyjnej. Postawy uczniów pełnosprawnych wobec ich niepełnosprawnych rówieśników / Agnieszka Bobaj // W: Wielowymiarowość przestrzeni życia współczesnego dziecka / pod red. Jadwigi Izdebskiej i Joann Szymanowskiej. Białystok : "Trans Humana", 2009. - S. 217 – 229
  WP 101616
 25. Uczeń o specjalnych potrzebach w przestrzeni współczesnego systemu edukacji / red. nauk. Zdzisława Janiszewska-Nieścioruk. - Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010.
  CzP 376
 26. Uczeń z niepełnosprawnością w szkole ogólnodostępnej / red. nauk. Zenon Gajdzica. - Sosnowiec : Oficyna Wydawnicza "Humanitas". Wyższa Szkoła Humanitas, 2011.
  WP 104616
 27. Uwierz w siebie : program terapeutyczny dla uczniów o specyficznych i specjalnych potrzebach edukacyjnych / Renata Naprawa, Alicja Tanajewska, Krystyna Szczepańska. - Gdańsk : "Harmonia", 2010.
  WP 102302
 28. Wokół edukacji włączającej : efekty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych / Grzegorz Szumski ; współpr. Anna Firkowska-Mankiewicz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010.
  WP 104840
 29. Wspomaganie rozwoju dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w różnych formach edukacji wczesnoszkolnej / Krystyna Barłóg. - Rzeszów : Uniwersytet Rzeszowski, 2008.
  WP 98809
 30. Wspomaganie rozwoju uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / pod red. Danuty Osik, Anny Wojnarskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2001.
  CzP 37.013.42
 31. Wybrane problemy edukacji dzieci w przedszkolu i szkole / pod red. Sabiny Guz, Jolanty Andrzejewskiej. - Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 2005.
  WP 93331
 32. Z problematyki rodziny i szkoły w początkach XXI wieku / pod red. Zofii Brańki. - Kraków : Uniwersytet Pedagogiczny 2008.
  WP 100711
 33. Zagadnienia funkcjonowania z ograniczoną sprawnością / pod red. Jerzego Rottermunda. - Kraków : "Impuls", 2009.
  WP 100059
 34. Żyjąc z niepełnosprawnością : przeszłość, teraźniejszość i przyszłość / Urszula Bartnikowska, Agnieszka Żyta. - Toruń : "Akapit", 2007.
  WP 98781

 

WYDAWNICTWA CIĄGŁE

 1. Biblioteka szkolna a integracja społeczna uczniów niepełnosprawnych w szkołach masowych / Urszula Zięba // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 4, s. 286-292
 2. Czy społeczna integracja dzieci głuchych i słyszących jest możliwa? Pedagogiczne aspekty interakcji rówieśniczych / Agata Łukaszewicz – Orzechowska // Kwartalnik Pedagogiczny. - 2008, nr 3 (209), s. 101 – 112
 3. Dylematy nauczycieli. O skutkach wspólnej nauki dzieci niepełnosprawnych z dziećmi sprawnymi / Janusz Erenc // Szkoła Specjalna. - 2008, nr 5, s. 346-359
 4. Dziecko chore i niepełnosprawne w szkole / Joanna Szymanowska // Edukacja. - 2009, nr 2, s. 38 – 49
 5. Dziecko o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole / Magdalena Krawczonek // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 4, s. 48-50
 6. Dziecko z upośledzeniem umysłowym nadaje się do szkoły / Jolanta Romantowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 5, s. 54 – 58
 7. Edukacja włączająca uczniów niepełnosprawnych / Ewa Materka // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 7, s. 7-13
 8. Formy kształcenia integracyjnego / Laura Jurga // Edukacja i Dialog. - 2006, nr 8, s. 15 – 18
 9. Integracja dzieci niepełnosprawnych w polskiej szkole / Jadwiga Bogucka, Dorota Żyro // Remedium. - 2006, nr 10, s. 1-3
 10. Integracja w edukacji wczesnoszkolnej? Chyba tylko w deklaracjach nauczycieli / Grażyna Rura // Edukacja i Dialog. - 2008, nr 3, s. 11 – 13
 11. Integracja w nauczaniu / Bożena Tomaszek // Remedium. - 2005, nr 4, s. 10-11
 12. Integracja wielowymiarowa uczniów z niepełnosprawnością / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 3, s. 27-34
 13. Klasy integrujące - dobrym rozwiązaniem / Elżbieta Bocheńska, Elżbieta Zborowska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 58-63
 14. Kształcenie integracyjne : korzyści i bariery / Anna Zamkowska // Życie Szkoły. - 2010, nr 10 , s. 5-10
 15. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych z pełnosprawnymi - korzyści / Kornelia Hubscher // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 39-41
 16. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 1) / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 3, s. 215-223, bibliogr.
 17. Kształcenie uczniów z niepełnosprawnością intelektualną (część 2) / Barbara Marcinkowska // Szkoła Specjalna. - 2011, nr 4, s. 296-302, bibliogr.
 18. Metody aktywizujące w nauczaniu zintegrowanym uczniów niepełnosprawnych intelektualnie / Monika Gęga // Nowa Szkoła. - 2013, nr 4, s. 31-33
 19. Niepełnosprawność - rzeczywistość a mity / Laura Izabela Jurga // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 2, s. 30-31
 20. Normalizacja, integracja i inkluzja społeczna w życiu osób niepełnosprawnych : możliwości i ograniczenia. Część 1. Edukacja / Marta Doroba // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 5-19
 21. O integracji i współpracy nauczycieli w klasach integracyjnych / Katarzyna Smolińska // Dyrektor Szkoły. - 2008, nr 6, s. 14-16
 22. Organizacja edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Edukacja dla przyszłości / Renata Flis // Edukacja i Dialog. - 2011, nr 1/2, s. 26-33
 23. Organizacja klas integracyjnych : podstawy prawne / s. M. Lidia Mierzwa // Wychowawca. - 2008, nr 10, s. 9
 24. Porozmawiajmy o integracji / Elżbieta Dobrzykowska, Agnieszka Mizura // Życie Szkoły. - 2005, nr 10, s. 32-35
 25. Praca z uczniami dysfunkcyjnymi w szkole ogólnodostępnej / Marek Misztal // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 3, s. 50
 26. Przestrzeń w procesie integracyjnego kształcenia uczniów niepełnosprawnych / Zenon Gajdzica // Szkoła Specjalna. - 2007, nr 5, s. 333-341
 27. Psychospołeczne funkcjonowanie młodzieży niewidzącej w szkołach ogólnodostępnych / Milena Nazarczuk // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2012, nr 2, s. 43-47
 28. Razem w naszej szkole / Anna Pobożny // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 20-22
 29. Relacje między uczniami pełnosprawnymi i niepełnosprawnymi intelektualnie - warunek i efekt integracji / Mirosław Rutkowski // Nauczanie Początkowe. - 2007/2008, nr 3, s. 56 – 62
 30. Rozpoznanie sytuacji ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi na terenie szkoły / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2011, nr 7, s. 33-39
 31. Rozważania o integracji / Wanda Agnieszka Jabłońska // Meritum. - 2011, nr 1, s. 8-11
 32. Rzeczywistość szkolna dziecka z głęboko uszkodzonym słuchem w integracji / Małgorzata Gulip // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 1, s. 47-51
 33. Segregacja w integracji edukacyjnej / Agnieszka Sakowicz – Boboryko // Edukacja. - 2009, nr 3, s. 109 – 114
 34. Stan zaspokojenia potrzeb rozwojowych dziecka niepełnosprawnego jako wyznacznik jego odporności psychicznej / Lidia Marszałek // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 3, s. 180-181
 35. Stres uczniów klas integracyjnych ( raport z badania ) / Renata Sikora // Nowa Szkoła. - 2010, nr 7, s. 45-48
 36. System wartości młodzieży szkół integracyjnych / Justyna Fiedorczuk, Irena Fiedorczuk // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 17-23
 37. Szkolne grupy wsparcia / Ludmiła Prusko, Ewa Arkuszewska // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 1, s. 26-31
 38. Ścieżka edukacyjna ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - aspekty trajektorii społecznej / Sławomira Sadowska // Szkoła Specjalna. - 2006, nr 5, s. 344-352
 39. Środki finansowe na pracę z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi / Anna Kontkiewicz // Biblioteka - Szkolne Centrum Informacji. - 2011, nr 1, s. 22 – 25
 40. Świadomość emocji uczniów niepełnosprawnych w klasach integracyjnych / Alicja Opatowska, Tadeusz Gałkowski // Szkoła Specjalna. - 2010, nr 5, s. 334-345
 41. Terapia i włączanie dziecka do grupy rówieśniczej / Anna Florek // Dyrektor Szkoły. - 2010, nr 2, dodatek Przed Szkołą s. 17-24
 42. Uczeń niepełnosprawny w polskim prawie oświatowym / Bogusław Tundzios // Meritum. - 2009, nr 2, s. 84-88
 43. Uczeń przewlekle chory - pomoc i edukacja w szkole i w domu / Mirosława Suchocka // Dyrektor Szkoły. - 2011, nr 9, s. 50-54
 44. Uczeń z autyzmem w publicznej szkole masowej / Izabela Krasiejko // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2008, nr 5, s. 30-36
 45. Uczeń z dyspraksją w klasie szkolnej / Aneta Paszkiewicz // Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze. - 2013, nr 2, s. 11-16
 46. Uczeń ze SPE może się znaleźć w każdej szkole / Lidia Klaro-Celej // Dyrektor Szkoły. - 2012, nr 4, s. 56-58
 47. Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - integracja edukacyjna procesem złożonym i trudnym / Joanna Głodkowska // Szkoła Specjalna. - 2013, nr 1, s. 5-16

Autor: Izabela Pelc