Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się (część 1)

Rzeszów

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA
                     W RZESZOWIE
                    WYPOŻYCZALNIA

 

Metody aktywizujące w nauczaniu i aktywizowanie uczenia się
(część 1: nauczanie różnych przedmiotów/na różnych poziomach nauczania)

Dla nauczycieli, zarówno tych z długoletnim stażem pracy oraz początkujących w tym zawodzie, chcących uczyć ciekawie  i skutecznie mogą przydać się doświadczenia innych. By nie popaść w rutynę i by na lekcjach nie wiało nudą...

 

KSIĄŻKI:

 1. Aktywizowanie uczestników procesu dydaktycznego / Joanna Gajda. - Częstochowa : Politechnika Częstochowska, 2010
  Sygn. WypRz 236727
 2. Aktywne metody w kształceniu matematycznym / Zdzisław Kierstein. - Opole : "Nowik", 2004
  Sygn. CzytR 38119 B;  WypRz 38120 B
 3. Dlaczego niektórzy nauczyciele zawsze odnoszą sukces? / Marzena Frąckowiak. - Poznań : "eMPi2", 2010
  Sygn. CzytR  235657; WypRz 235658
 4. Drama : techniki, strategie, scenariusze / Kamila Witerska. - Warszawa : "Difin", 2011
  Sygn. CzytR 238595; WypRz 237570
 5. Drama na różnych poziomach kształcenia / Kamila Witerska. - Łódź : Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna, 2010
  Sygn. WypRz 236443
 6. Drama w edukacji / Danuta Michałowska. - Poznań : Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 2008.
 7. 7. Drama w nauczaniu języka polskiego / Eugeniusz Szymik. - Kraków : "Impuls", 2011
  Sygn. CzytR 238596
 8. Dziecko w świecie zabawy : zabawa i radość w literaturze, muzyce i życiu codziennym / Bronisława Dymara, Alina Górniok-Nagalik, Jadwiga Uchyła-Zroski. - Wyd. 1 popr. - Kraków : "Impuls", 2009
  Sygn. CzytR  234770
 9. Edukacja kreatywna / Anna Sajdak. - Kraków : WAM, 2008
  Sygn. CzytR 234321
 10. Efektywne i atrakcyjne metody pracy z dziećmi / Mariola Jąder. - Wyd. 2. - Kraków : "Impuls", 2010
  Sygn. WypRz 238611
 11. Interaktywne metody nauczania z przykładowymi konspektami : w nauczaniu przedmiotów na poziomie szkoły podstawowej i gimnazjum oraz  szkoły zawodowej i średniej : opracowanie zbiorowe / pod red. Marii Jadczak. - Toruń : "Bea-Bleja", 2001
  Sygn. CzytR 224903; WypRz 224904; WypRz 224905
 12. Ja i mój uczeń pracujemy aktywnie : przewodnik po metodach aktywizujących / Edyta Brudnik, Anna Moszyńska, Beata Owczarska. - Kielce : "Jedność", 2010
  Sygn. WypRz 237152
 13. Rau, Ewa Ziętkiewicz. - Poznań : "G&P", 2000
  Sygn. CzytR 225540; WyRz 225541
 14. Metoda pracy wielozadaniowej w kształtowaniu aktywności ruchowej dzieci i młodzieży / Radosław Botwiński. - Warszawa : Instytut Programów Szkolnych Ministerstwa Oświaty i Wychowania, 1979
  Sygn. CzytR 24127 B
 15. Metoda projektów nie tylko w gimnazjum : poradnik dla nuczycieli i dyrektorów szkół / Agnieszka Mikina, Bożena Zając. - Warszawa : Ośrodek Rozwoju Edukacji, 2012
  Sygn. CzytR 240339; WypRz 240340
 16. Metoda projektów w nauczaniu języków obcych / Małgorzata Niemiec-Knaś. - Kraków : "Impuls", 2011
  Sygn. CzytR 237471
 17. Metody aktywizujące : jak nauczyć uczniów uczenia się ? / Bożena Kubiczek. - Wyd. 4. - Opole : "Nowik", 2009
  Sygn. WypRz 233528; WypRZ  233529
 18. Metody aktywizujące w nauczaniu i uczeniu się techniki / Aleksander Marszałek. - Tarnobrzeg : Ośrodek Doskonalenia Pedagogicznego, 1999
  Sygn. CzytR 222541; WypRz 222542
 19. Metody aktywizujące w pedagogice grup / Elżbieta Wójcik. - Kraków : "Rubikon", 2000
  Sygn. CzytR  225126
 20. Nie lekcje lecz zajęcia edukacyjne / Elżbieta Goźlińska. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2004
  Sygn. CzytR 37804 B
 21. Niekonwencjonalne metody szkoleniowe czyli Jak uatrakcyjnić zajęcia / Mirosław Urban. - Gdańsk ; Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2011
  Sygn. WypRz 237325
 22. Nowe technologie w edukacji : praktyczna pomoc w przygotowaniu lekcji, przewodnik po e-nauczaniu, opis najpopularniejszych darmowych aplikacji, metodyka zdalnego nauczania, prawo autorskie e-learningu, gotowe materiały do wykorzystania / Roman Lorens. - Warszawa : Wydawnictwo Szkolne PWN ; Bielsko-Biała : "ParkEdukacja", 2011
  Sygn. CzytR 236540; WypRz 236541
 23. Nowoczesne nauczanie : praktyczne wskazówki i techniki dla nauczycieli, wykładowców i szkoleniowców / Geoff Petty ; przekł. Jolanta Bartosik. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2010
  Sygn. CzytR 235715; WypRz  235716; WypRz 235916
 24. Od słowa do działania / Danuta Bernacka. - Warszawa : "Żak", 2001
  Sygn. CzytR 224914; WypRz
 25. Otwarty, aktywny, samodzielny... : alternatywne formy pracy : przewodnik dla nauczycieli języków obcych / Beata Karpeta-Peć. - Warszawa : "Fraszka Edukacyjna", 2008
  Sygn. CzytR 233545
 26. Pedagogika twórczości / Krzysztof J. Szmidt. - Gdańsk : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2007
  Sygn. CzytR 230827
 27. Praca innowacyjno-badawcza w rozwoju zawodowym nauczyciela wychowania fizycznego / Grażyna Kosiba, Eligiusz Madejski. - Kraków : "ZamKor", 2001
  Sygn. CzytR 224880; WypRz 224881
 28. Psychostymulacyjna metoda kształtowania i rozwoju mowy oraz myślenia / Małgorzata Młynarska, Tomasz Smereka. - Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 2000
  Sygn. Czyta 223788 ; WypRz  223823
 29. Reguły treningu twórczości / Andrzej Góralski. - Wyd. 2 poszerz. - Warszawa : Akademia Pedagogiki Specjalnej, 2010
  Sygn. WypRz 236395
 30. Rewolucja w uczeniu / Gordon Dryden, Jeannette Vos ; z ang. przeł. Bożena Jóźwiak. - Poznań : Moderski i S-ka, 2000
  Sygn. CzytR  225074;  WypRz 225075
 31. Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy / pod red. Ewy Filipiak. - Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008
  Sygn. CzytR 233941
 32. Rozwijanie zdolności uczenia się : z Wygotskim i Brunerem w tle / Ewa Filipiak. - Sopot : Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, 2012
  Sygn. CzytR 238442; WypRz 238443
 33. Spoko lekcja 2, czyli jeszcze więcej sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2011
  Sygn. CzytR 237171; WypRz 237281
 34. Spoko lekcja czyli 65 sposobów na oryginalne zajęcia / Joanna Małgorzata Łukasik. - Kielce : "Jedność," 2009
  Sygn.  CzytR 235112; WypRz 235161; WypRz  235113
 35. Spróbuj inaczej : scenariusze zajęć rozwijających umiejętności twórcze / red. nauk. Kamila Lasocińska, Makary K. Stasiak. - Wyd. 2. - Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, 2007
  Sygn. CzytR 230881
 36. Strategie aktywnego nauczania czyli Jak efektywnie nauczać i skutecznie uczyć się / Doug Buehl ; tł. [z ang.] Barbara Piątek. - Kraków : Wydawnictwo Edukacyjne, 2004
  Sygn. CzytR 228415
 37. Superskuteczne strategie opanowania języków obcych : twój prywatny coach / Ewa Zaremba. - Gliwice : "Helion", cop. 2011
  Sygn. WypRz 240128
 38. Teksty w lustrze ekranu : okołofilmowa strategia kształcenia literacko-kulturowego / Witold Bobiński. - Kraków : "Universitas", cop. 2011
  Sygn. CzytR 239151
 39. Twórczość i tworzenie w edukacji polonistycznej / red. Anna Janus-Sitarz. - Kraków : "Universitas", cop. 2012
  Sygn. CzytR 239628
 40. Uczyć się bawiąc : strategia ludyczna na lekcji języka obcego / Teresa Siek-Piskozub. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN, 2001
  Sygn. CzytR   225119;  WypRz 225119
 41. Warsztaty edukacji twórczej : [jak rozwijać osobowość przez sztukę] : [program interdyscyplinarny] / pod red. Elżbiety Olinkiewicz i Ewy Repsch. - Wyd. 2. - Wrocław : "Europa", 2004
  Sygn. WypRz 227202
 42. Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole / pod red. Ewy Smak, Katarzyny Wereszczyńskiej i Małgorzaty Ganczarskiej ; Uniwersytet Opolski. - Opole : "Nowik", 2011
  Sygn. CzytR 237175
 43. Wychowanie przez świat fikcyjny dla świata rzeczywistego / pod red. Ewy Rodziewicz i Małgorzaty Cackowskiej. - Gdańsk : Uniwersytet Gdański, 2011
  Sygn. CzytR 238837
 44. Z biegiem Wisły : scenariusze zajęć o Polsce i polskiej tradycji / [red. Magdalena Żywicka]. - Gdańsk : "Harmonia", 2010
  Sygn. WypRz  237390
 45. Zastępstwo bez problemów / Danuta Saniewska, Krystyna Stelmaszczyk-Wijaczka. - Kielce : Oficyna Wydawnicza Nauczycieli, 2003
  Sygn. CzytR 227085; WypRz 228432

 

ARTYKUŁY:

 1.  Aktywizowanie uczenia się jako obiecująca perspektywa w myśleniu nauczycieli / Teresa Bauman // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2005, nr 1, s. 21-30
 2. Aktywizujące metody nauczania w pracy bibliotekarza / Kamilla Dudek // Poradnik Bibliotekarza. - 2006, nr 2, s. 33-35
 3. Aktywne metody w nauczaniu / Beata Uchto // Edukacja i Dialog. - 2005, nr 6, s. 23-26
 4. Badanie praktyki - praktykowanie badań / Wiesława Wantuch // Polonistyka. - 2011, nr 10, s. 44-48
 5. Do boju! : aktywizowanie uczniów na lekcjach języka polskiego / Małgorzata Boraczyńska // Polski w Praktyce : czasopismo dla nauczycieli języka polskiego w szkołach podstawowych i gimnazjach. - 2009, nr 6, s. 31-36
 6. Edukacja kreatywna w szkole / Jan Łysek // Nauczyciel i Szkoła. - 2006, nr 1/2, s. 58-70
 7. Efekt synergii : co warto wiedzieć o aktywnych metodach nauczania? / Magdalena Goetz // Głos Nauczycielski. - 2013, nr 34, s. 10
 8. Feniks, ty nad poziomy wylatuj! / Bożena Kwitowska // Fizyka w Szkole. - 2010, nr 6, s. 27-31
 9. Geneza, istota i zastosowanie praktyczne metody indywidualnych przypadków / Anatol Bodanko // Nauczyciel i Szkoła. - 2012, nr 1, s. 177-195
 10. Kogo aktywizują metody aktywne? (z praktyki szkolnej nauczyciela-polonisty) / Teresa Słowikowska // Nowa Szkoła. - 2006, nr 4, s. 29-32
 11. Kształcenie aktywizujące w perspektywie edukacji jutra / Marek Wasielewski // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 40-55
  Sygn. CzytR 237175
 12. Kształcenie transgresyjne dzieci i młodzieży / Stanisława Włoch // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 102-111
  Sygn. CzytR 237175
 13. Mapy mentalne - metody aktywizujące w nauczaniu / Małgorzata Chmurska // Chemia w Szkole. - 2008, nr 5, s. 11-13
 14. Media edukacyjne w kształceniu aktywizującym / Andrzej Mamroł // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 132-147
  Sygn. CzytR 237175
 15. Metoda kapeluszy myślowych / Danuta Stępień // Matematyka. - 2008, nr 9, s. 543-545
 16. Metoda projektów w zajęciach szkolnych / Wacław Strykowski, Andrzej Burewicz // Neodidagmata. - T. 31/32 (2011), s. 7-19
 17. Metoda "storyline" a wybrane koncepcje pedagogiki i psychologii / Joanna Smogorzewska // Ruch Pedagogiczny. - 2012, nr 3, s. 117-135
 18. Metody aktywizujące : szkolna dydaktyka i praca z grupą / Mariola Łaguna // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 5-8
  http://www.wychowawca.pl/miesiecznik_nowy/2009/11-2009/01.html
 19. Metody aktywizujące jako istotny element nowoczesnego kształcenia / Ligia Tuszyńska // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2011, nr 1, s, 52-57
 20. Metody aktywizujące na katechezie / Ewa Gałązka // Wychowawca. - 2009, nr 1, s. 20-21
 21. Metody aktywizujące na lekcjach języka niemieckiego i nie tylko / Joanna Bigaj // Języki Obce w Szkole. - 2005, nr 4, s. 88-90
 22. Metody aktywizujące w nauczaniu muzyki / Małgorzata Miller // Refleksje. - 2008, nr 3, s. 28-30
 23. Metody aktywizujące w nauczaniu przedmiotów ścisłych : (zestawienie bibliograficzne) / Elżbieta Trojan  // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 9, s. 14-15
 24. Metody aktywizujące w kształceniu / Aleksander Marszałek // W: Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku. T. 3, M-O / [red. nauk. i przewod. kom. red. Tadeusz Pilch]. - Warszawa : "Żak", 2004, S. 210-215
  Sygn. CzytR 238083; CzytR  228842; WypRz 230010
 25. Metody aktywizujące w procesie socjoterapii / Magdalena Wierzańska // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 2, s. 38-43
 26. Metody dydaktyczne a aktywność i kreatywność uczniów / Kazimierz Denek // Kwartalnik Edukacyjny. - 2007, nr 1, s. 3-22
 27. Metody warsztatowe w pracy pedagogicznej / Bożenna Kulikowska // Wychowawca. - 2009, nr 11, s. 14-15
 28. Modele edukacji i metody kształcenia w XXI wieku / Antoni Zając // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 14-27
 29. Nauczanie elementów historii chemii metodami aktywizującymi / Katarzyna Dobrosz-Teperek, Beata Dasiewicz // Chemia w Szkole. - 2006, nr 6, s. 32-36
 30. Nauczanie problemowe w edukacji technicznej / Elżbieta Sałata. - Radom : Politechnika Radomska. Wydawnictwo, 2010
 31. Oblicza nudy szkolnej / Magda Orzoł // Nowa Szkoła. - 2011, nr 3, s. 31-38
 32. Oczekiwania uczniów wobec sposobów prowadzenia lekcji przez nauczycieli w zreformowanej szkole na różnych poziomach edukacji (szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia) / Andrzej Browarny // W: Edukacja kreatywna. Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2005. - S. 73-92
  Sygn. CzytR 229331
 33. Od didaskalocentrycznego do interaktywnego rozumienia metod kształcenia w dydaktyce - przykład fizyki / Grzegorz Karwasz, Jolanta Kruk // Problemy Wczesnej Edukacji. - 2011, nr 3, s. 63-77
 34. Pedagogika zabawy i inne metody aktywizujące : (scenariusz zajęć warsztatowych - propozycja metodyczna dla nauczycieli) / Anna Zientalska // Wszystko dla Szkoły. - 2008, nr 3, s. 14-17
 35. Poznajemy kraje Unii Europejskiej / Tomasz Majchrzak // Wszystko dla Szkoły. - 2010, nr 7/8, s. 26-27
 36. Projekt - metodą aktywizującą i integrującą / Tamara Strzemecka // Nowa Szkoła. - 2006, nr 7, s. 22-25
 37. Projekt - recepta na skuteczne uczenie się / Grażyna Czetwertyńska // Psychologia w Szkole. - 2007, nr 4, s. 47-54
 38. Projekt jako forma komunikacji i mediacji dydaktycznej / Katarzyna Potyrała // Edukacja Biologiczna i Środowiskowa. - 2009, nr 3, s. 5-12
 39. Projekt jako metoda aktywizująca / Dorota Grabowska // Biblioteka w Szkole. - 2009, nr 1, s. 5-9
 40. Projekt oceniany przez Internet / Klemens Stróżyński // Polonistyka. - 2005, nr 2, s. 111-115
 41. Projekty edukacyjne - wyzwalanie aktywności poznawczej uczniów / Tadeusz Dyrda // W: Pedagogika w działaniu społecznym. Ostrowiec Świętokrzyski : Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości, 2004. - S. 195-205
  Sygn. CzytR 229679
 42. Projekty projektem na życie. Cz. 3 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 7/8, s. 19-20
 43. Projekty projektem na życie. Cz. 2 / Monika Maciaszek // Remedium. - 2013, nr 3, s. 8-9
 44. Przeżyj to sam / Przemysław Bąbel, Marzena Wiśniak // Psychologia w Szkole. - 2010, nr 3, s. 84-91
 45. Rozumieć problem / Jarosław Skurzyński // EduFakty - Uczę Nowocześnie. - 2013, nr 25, s. 25-27
 46. Storyline kontekstem nabywania umiejętności uczenia się / Renata Michalak, Elżbieta Misiorna // W: Rozwijanie zdolności uczenia się : wybrane konteksty i problemy. Bydgoszcz : Uniwersytet Kazimierza Wielkiego, 2008. - S. 204-209
  Sygn. CzytR 233941
 47. Structuralization in the process of teaching and learning / Ewa Smak // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 12-26
  Sygn. CzytR  237175
 48. Szkoła przyszłości będzie aktywizować uczniów / Agata Oleksiak // Dyrektor Szkoły. - 2013, nr 2, s. 74-77
 49. Szkoła życia : o metodzie projektu / Piotr Bucki // Psychologia w Szkole. - 2011, nr 2, s. 82-87
 50. Środki audiowizualne a jakość kształcenia / Maciej Górski // Edukacja Ustawiczna Dorosłych. - 2011, nr 3, s. 120-122
 51. Tablica interaktywna a aktywność uczniów na lekcji / Jóźwik Robert // Kwartalnik Edukacyjny. - 2013, nr 2, s. 85-92
 52. Teatralna gra fabularna (LARP) / Jerzy Zygmunt Szeja // Polonistyka. - 2011, nr 2, s. 54-60
 53. Technologia informacyjna kluczem do nowoczesnej edukacji ogólnotechnicznej / Elżbieta Mastalerz // W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 215-223
  Sygn. CzytR 233963; WypRz 233964
 54. Uczenie się we współpracy z perspektywy konstruktywizmu / Urszula Dernowska // Ruch Pedagogiczny. - 2011, nr 1, s. 27-39
 55. Uczeń i nauczyciel w procesie kształcenia aktywizującego / Marek Wasielewski // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski : Wydawnictwo Nowik, 2011. - S. 56-72
  Sygn. CzytR 237175
 56. W poszukiwaniu współczesnego rozumienia metod aktywizujących / Małgorzata Ganczarska // W: Wybrane aspekty procesu kształcenia w reformującej się szkole. Opole : Uniwersytet Opolski, 2011. - S. 88-101
  Sygn. CzytR  237175
 57. Warsztaty na manowcach / Olga Bąk // Psychologia w Szkole. - 2009, nr 2, s. 49-58
 58. Warsztaty zamiast lekcji / Aleksandra Denst-Sadura // Głos Nauczycielski. - 2011, nr 17, s. 12
 59. Wirtualna przestrzeń edukacyjna / Sebastian Wasiołka // Edukacja i Dialog. - 2012, nr 7/8, s. 54-58
 60. Wybrane metody aktywizujące / Katarzyna Czyszkowska // Chemia w Szkole. - 2011, nr 3, s. 33-42
 61. Wykorzystanie eksperymentów i metod aktywizujących w nauczaniu - wnioski z badań // Edukator Zawodowy. - 2010, kwiecień
 62. Zadania typu WebQuest - trudna sztuka konstruowania wiedzy / Ewa Jabłońska-Stefanowicz  // W: Technologie informacyjne w warsztacie nauczyciela. Kraków : "Impuls", 2008. - S. 283-291
  Sygn. CzytR 233963; WypRz 233964
 63. Zaproszenie do wspólnych poszukiwań / Karolina K. Walczykowska // Edukacja i Dialog. - 2007, nr 1, s. 21-25
  http://www.koweziu.edu.pl/edukator/index.php?option=com_content&view=article&id=484:wykorzystanie-eksperymentow-i-metod-aktywizujcych-w-nauczaniu-wnioski-z-bada&catid=1:artykuy-archiwalne&Itemid=11

 

Rzeszów, 23.10.2013
oprac. Jolanta Krzosa

Autor: Jolanta Krzosa