Juliusz Słowacki (1809 – 1849). Bibliografia przedmiotowa

Przemyśl

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu
Wydział Informacyjno – Bibliograficzny i Czytelnia
Oprac. Elżbieta Krupa

Juliusz Słowacki (1809 – 1849)
Bibliografia przedmiotowa w wyborze
Zebrane dokumenty dostępne są w PBW w Przemyślu
i/lub filiach w Jarosławiu, Lubaczowie, Przeworsku

Druki zwarte:

 1. Analiza utworów lirycznych w szkole podstawowej / Wanda Szlachetko.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1972
 2. Antagonizm wieszczów : rzecz o stosunku Słowackiego do Mickiewicza/ Manfred Kridl.- Warszawa: Wydawnictwo M. Arcta, 1925
 3. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 1/ Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1987
 4. Arcydzieła literatury polskiej : interpretacje. T. 3/ Rzeszów: Krajowa Agencja Wydawnicza, 1990
 5. "Balladyna" Juliusza Słowackiego/ Stanisław Makowski .- Warszawa : Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1987
 6. Beniowski : kryzys indywidualizmu romantycznego/ Stefan Treugutt .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1964
 7. "Beniowski" Juliusza Słowackiego/ Stanisław Makowski.- Warszawa: Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, 1969
 8. Biblia i historiozofia : "Kordian" jako synteza wczesnej twórczości Juliusza Słowackiego/ Krzysztof Biliński .- Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1998
 9. Cieniom Juliusza Słowackiego rycerza napowietrznej walki, która się o narodowość naszą toczy: uczniowie Wszechnicy Lwowskiej: [praca zbiorowa]/ Kridl, Manfred (1882-1957) .- Lwów: Gubrynowicz i Syn, (Kraków : Drukarnia W. L. Anczyca i Sp.), 1909
 10. Do źródeł duszy polskiej/ Tadeusz Miciński .- Lwów : H. Altenberg, (Kraków: W. L. Anczyc i Spółka), 1906
 11. Druid Juliusz Słowacki/ Cezary Jellenta .- Brody; Lwów: Feliks West, (Brody: F. West), 1911
 12. Dziedzictwo Odyseusza : podróż, obcość i tożsamość, identyfikacja, przestrzeń/ red. Maria Cieśla-Korytowska, Olga Płaszczewska; tł. z jęz. ang. Małgorzata Majewska.- Kraków: "Universitas", cop. 2007
 13. Dziedzictwo Słowackiego w poezji polskiej ostatniego półwiecza : 1918-1968/ Marian Tatara .- Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973
 14. Dzieje bohatera : teatralne wizje "Dziadów", "Kordiana" i "Nie-Boskiej Komedii" do II wojny światowej/ Michał Masłowski .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1978
 15. "Fantazy" Juliusza Słowackiego czyli Komedia na opak wywrócona/ Ewa Łubieniewska .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1985
 16. Florenckie poematy Słowackiego : Poema Piasta Dantyszka herbu Leliwa o piekle, Ojciec zadżumionych, W Szwajcarii, Wacław/ Jarosław Maciejewski.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1974
 17. Interpretacje i szkoła/ pod red. Anny Opackiej.- Katowice: Uniwersytet Śląski, 2000
 18. Interpretacje wierszy : gimnazjum / Jacek Poznański.-Warszawa: "Skrypt", 2004
 19. Ironia Juljusza Słowackiego w świetle badań estetyczno-porównawczych/ Gizela Reicher-Thonowa .- Kraków: Polska Akademia Umiejętności, 1933
 20. Juliusz Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza/ Juliusz Kleiner .- Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1923
 21. Juliusz Słowacki : historya ducha poety i jej odbicie w poezyi. T. 1/ Józef Tretiak .- Kraków: Akademia Umiejętności: Księgarnia Spółki Wydawniczej Polskiej, (Kraków: Drukarnia Uniwersytetu Jagiellońskiego pod zarz. J. Filipowskiego), 1904
 22. Juliusz Słowacki: jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. T. 1/ Antoni Małecki .- Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, (Lwów : Drukarnia Pillera i Spółki), 1901
 23. Juliusz Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza/ Juliusz Kleiner .- Lwów: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1924
 24. Juliusz Słowacki : dzieje twórczości. T. 1, Twórczość młodzieńcza. T. 2, Od Balladyny do Lilli Wenedy/ Juliusz Kleiner .- Lwów; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, (Lwów : Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod zarz. Józefa Ziembińskiego), 1924-1925
 25. Juliusz Słowacki: dzieje twórczości. T. 2, Od Balladyny do Lilli Wenedy/ Juliusz Kleiner .- Lwów; Warszawa; Kraków: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1925
 26. Juliusz Słowacki: jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. T. 2 / Antoni Małecki .- Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, (Lwów : Drukarnia Pillera i Spółki), 1901
 27. Juliusz Słowacki : dzieje twórczości. T. 3, Okres Beniowskiego/ Juliusz Kleiner .- Warszawa: Gebethner i Wolff, 1923
 28. Juliusz Słowacki: jego życie i dzieła w stosunku do współczesnej epoki. T. 3/Antoni Małecki .- Lwów: Gubrynowicz i Schmidt, Lwów: Drukarnia Pillera i Spółki), 1901
 29. Juliusz Słowacki: dzieje twórczości. T. 4, Poeta mistyk. Cz. 1/ Juliusz Kleiner .- Warszawa [i in.]: Gebethner i Wolff, (Warszawa : Wł. Łazarski), 1927
 30. Juliusz Słowacki: dzieje twórczości. T. 4, Poeta mistyk. Cz. 2/ Juliusz Kleiner .- Warszawa [i in.] Gebethner i Wolff, (Warszawa : Wł. Łazarski), 1927
 31. Juliusz Słowacki/ Maria Dernałowicz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 2009
 32. Juliusz Słowacki/ Alina Kowalczykowa .- Wrocław: Wydawnictwo Dolnośląskie, 2003
 33. Juliusz Słowacki/ Stanisław Makowski .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1987
 34. Juliusz Słowacki/ Eugeniusz Sawrymowicz .- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1973
 35. Juliusz Słowacki : w 150 rocznicę urodzin i 110 rocznicę zgonu/ Eugeniusz Sawrymowicz .- Warszawa: "Wiedza Powszechna", 1959
 36. Juliusz Słowacki : żywot i wybór pism : w setną rocznicę urodzin/ Konstanty Wojciechowski .- Lwów: nakł. Macierzy Polskiej; Kraków: Gebethner i Spółka, (Kraków : Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki), 1909
 37. Juliusz Słowacki "Beniowski": poemat/ Janusz Termer .- Warszawa: "Jota", 1991
 38. Juliusz Słowacki i sztuki plastyczne / Dorota Kudelska .- Lublin: Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 1997
 39. Juliusz Słowacki i tradycje mistyki europejskiej/ Jan Tomkowski .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1984
 40. Juliusz Słowacki jego życie i dzieła w stósunku [!] do współczesnej epoki. T. 2 / Antoni Małecki .- Lwów : nakł. aut., ([Lwów]: Drukarnia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich pod bezpośr. zarz. uprzyw. dzierżawcy Alex. Vogla), 1867
 41. Juliusz Słowacki od duchów/ Marta Piwińska .- Warszawa: "PEN", 1992
 42. Juliusz Słowacki pyta o godzinę/ Jarosław Marek Rymkiewicz .- Warszawa: "Czytelnik", 1989
 43. Juliusz Słowacki w stopięćdziesięciolecie urodzin: materiały i szkice/ Marian Bizan .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1959
 44. Juliusz Słowacki we wspomnieniach współczesnych/ Jerzy Starnawski.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956
 45. Juliusz Słowacki wskazuje mi godziny życia: autobiografia duchowa w świetle "wiary widzącej" wieszcza/ Marian Stryjewski.- Ciechanów : nakł. Aut, 2017
 46. Juliusz Słowacki wśród Czechów : (zarys historyczno-bibliograficzny)/ Jarmil Pelikan .- Brno: University J. E. Purkyne, 1974
 47. Juliusza Słowackiego "Podróż do Ziemi Świętej z Neapolu"/ Leszek Libera .- Poznań : "Pro Scientia", 1993
 48. Juliusza Słowackiego rym błyskawicowy: analizy i interpretacje: praca zbiorowa/ pod red. Stanisława Makowskiego .- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1980
 49. Juljusz Słowacki "Balladyna"/ Stanisław Fischer .- Tarnów: nakł. Księgarni Zygmunta Jelenia, (Tarnów: Drukarnia Zygmunta Jelenia), 1925
 50. Kalendarz życia i twórczości Juliusza Słowackiego/ Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960
 51. Kochanki pierwszych dni: opowieści o dziejach nieszczęśliwych miłości sławnych ludzi/ Dionizja Wawrzykowska-Wierciochow .- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1988
 52. Kombatanci i podróżnicy: z 16 rysunkami z podróży na Wschód Juliusza Słowackiego/ Artur Międzyrzecki .- Warszawa : "Czytelnik", 1960
 53. Kordian : dramatyczna trylogia/ Jarosław Maciejewski .- Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 1961
 54. "Kordian" Juliusza Słowackiego/ Irena Nowacka .- Lublin: "Biblios", 2010
 55. "Kordian" Juliusza Słowackiego/ Marta Kasperowicz .- Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak, 1994
 56. "Kordian" Juliusza Słowackiego/ Mieczysław Inglot .- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1993
 57. "Kordian" Juliusza Słowackiego/ Alina Kowalczykowa .- Warszawa: "Patria", 1990
 58. "Kordian" Juliusza Słowackiego/ Stanisław Makowski .- Warszawa: "Czytelnik", 1976
 59. "Kordian" Juliusza Słowackiego/ Jarosław Maciejewski. - Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1976
 60. Lekcje czytania : eksplikacje literackie. Cz. 2/ pod red. Władysława Dynaka i Aleksandra Wita Labudy.- Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 1999
 61. Liryka w pełni romantyczna : studia i szkice o wierszach Słowackiego/ Czesław Zgorzelski.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981
 62. List, nowela, opowiadanie : analizy i interpretacje/ pod red. Tadeusza Budrewicza i Haliny Bursztyńskiej.- Kraków: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1998
 63. Magia lektury : interpretacje utworów literackich w szkole średniej/ Feliks Tomaszewski.- Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, 1990
 64. Matejko i Słowacki/ Kazimierz Wyka .- Warszawa: "Czytelnik", 1953
 65. Mickiewicz i Słowacki/ Zygmunt Wasilewski .- Warszawa : Gebethner i Wolff, [1923]
 66. Mickiewicz, Słowacki, Norwid: studia nad językiem i stylem/ Teresa Skubalanka .- Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, 1997
 67. Między nauką a oświatą: na styku szkolnictwa wyższego i średniego w Galicji na przełomie XIX i XX w: materiały konferencyjne : praca zbiorowa / pod red. Lucjana Faca ; Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Przemyślu Przemyśl .- Rzeszów: Poligrafia Wyższego Seminarium Duchownego, 2003
 68. Między romantyzmem a współczesnością: (poezja w szkole - od Adama Mickiewicza do Wisławy Szymborskiej)/ Mieczysław Inglot .- Kielce: Związek Nauczycielstwa Polskiego, 1996
 69. Miłość, przemoc, władza: świat postaci kobiecych w dramatach Juliusza Słowackiego/ Agnieszka Palicka .- Wrocław: Uniwersytet Wrocławski, 2012
 70. Mistyka Słowackiego/ Jan Gwalbert Pawlikowski .- Kraków: Uniwersytet Jagielloński, 2008
 71. Mityczna struktura wyobraźni Słowackiego/ Maria Cieśla-Korytowska .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1979
 72. Motywy pasyjne w liryce wielkich romantyków: Mickiewicz, Słowacki, Krasiński/ Wacław Pyczek .- Lublin: Katolicki Uniwersytet Lubelski, 2008
 73. Muza Słowackiego i Chopina : opowieść biograficzna o Marii Wodzińskiej/ Dionizja Wawrzykowska- Wierciochowa .- Warszawa: Instytut Wydawniczy Związków Zawodowych, 1986
 74. Myśl historyczna w "Kordianie"/ Mieczysław Inglot .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1973
 75. O przestrzeni teatralnej w dramatach Juliusza Słowackiego/ Janusz Skuczyński .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1986
 76. Od ludowości ironicznej do ludowości mistycznej: przemiany postaw estetycznych Słowackiego / Maria Korzeniewicz .- Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1981
 77. Od romantyków do Kasprowicza: studya i szkice literackie / Zygmunt Wasilewski .- Lwów : Towarzystwo Wydawnicze: Gubrynowicz i Syn; Warszawa: Gebethner i Wolff, (Kraków: Druk. W. L. Anczyc i S-ka), 1914
 78. Okna. Ser. 2/ Michał Pawlikowski .- Medyka: nakł. "Biblioteki Medyckiej", 1936
 79. Ostatni romans/ Wiesław Paweł Szymański .- Kraków: "Universitas", 1991
 80. Pacierz, co płacze, i piorun, co błyska / Jan Dobraczyński .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
 81. Pisarska młodość Słowackiego/ Stefan Treugutt .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1958
 82. Podróż do ziemi greckiej z Neapolu śladami Juliusza Słowackiego / Jan Alfred Szczepański .- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1979
 83. Podróż Juliusza Słowackiego na Wschód/ Ryszard Przybylski .- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1982
 84. Poeci i poetyka/ Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1964
 85. Poemat dygresyjny Juliusza Słowackiego : struktura, konteksty, recepcja/ pod red. Marii Kalinowskiej i Marcina Leszczyńskiego .- Toruń: Uniwersytet Mikołaja Kopernika, 2011
 86. Poezja polska : interpretacje/ pod red. Krystyny Heskiej-Kwaśniewicz i Bogdana Zelera .- Katowice: "Książnica", cop. 2000
 87. Poezja polska od romantyzmu do dwudziestolecia międzywojennego: interpretacje/ pod red. Alinya Kowalczykowej i Teresy Marciszuk .- Warszawa: "Stentor", cop. 1999
 88. "Poezje" Juliusza Słowackiego/ oprac. Danuta Polańczyk .- Lublin: Biblioteka Wysyłkowa, 2004
 89. Polen im Exil : eine Anthologie/ von Krzysztof Dybciak .- Frankfurt am Main: "Suhrkamp", 1988
 90. Portret Słowackiego / Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976
 91. Potrącić strunę poezji kamienną : szkice o "Uspokojeniu" Juliusza Słowackiego/ pomysł i red. Stanisława Makowskiego .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1979
 92. Poznawanie poezji : interpretacje/ Zbigniew Lisowski .- Lublin: "Norbertinum", 2008
 93. Przez gwiazdy i błękit jestem z wami : w 200. rocznicę urodzin Juliusza Słowackiego/ pod red. Mariusza Chrostka, Tomasza Pudłockiego i Jerzego Starnawskiego.- Rzeszów; Przemyśl: Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2009
 94. Rocznik Towarzystwa Literackiego imienia Adama Mickiewicza. R. 14-15 (1979-1980)/ Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1982
 95. Romantyczne światy: czas i przestrzeń w dramatach Słowackiego/ Włodzimierz Próchnicki.- Kraków : "Universitas", 1992
 96. Romantyzm / Teresa Nowacka. - Warszawa: "Verbum", 1998.
 97. Rzeczy piekielne : wokół Poematu Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego/ Mariusz Jochemczyk .- Katowice: Uniwersytet Śląski, 2006
 98. Sądy współczesnych o twórczości Słowackiego (1826-1862)/ zebrali i oprac. Bogdan Zakrzewski, Kazimierz Pecold, Artur Ciemnoczołowski .- Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963
 99. Słowacki: encyklopedia/ Jarosław Marek Rymkiewicz .- Warszawa: "Sic!", 2004
 100. Słowacki/ Alina Kowalczykowa .- Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1999
 101. Słowacki/ Juliusz Kleiner .- Wrocław [i in.]: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1972
 102. Słowacki : opowieść biograficzna/ Zbigniew Sudolski .- Warszawa: Ludowa Spółdzielnia Wydawnicza, 1978
 103. Słowacki - poeta Warszawy/ Stanisław Świrko .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1980
 104. Słowacki: powieść/ Julian Wołoszynowski .- Poznań: Wydawnictwo Polskie "R. Wegnera", (Poznań: Drukarnia "Concordia" Sp. Akc.), 1929
 105. Słowacki: romans życia/ oprac. Paweł Hertz .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1961
 106. Słowacki i jego dusza: studjum psychoanalityczne / Gustaw Bychowski .- Warszawa; Kraków: Wydawnictwo J. Mortkowicza. Towarzystwo Wydawnicze, (Kraków : Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki), 1930
 107. Słowacki i nowa sztuka (modernizm): twórczość Słowackiego w świetle poglądów estetyki nowoczesnej: studium krytyczno-porównawcze. T. 1-2/ Ignacy Matuszewski.- Warszawa: Bibljoteka Sfinksa, 1911
 108. Słowacki mistyczny: propozycje i dyskusje sympozjum, Warszawa, 10-11 grudnia 1979/ pod red. Marii Janion i Marii Żmigrodzkiej .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1981
 109. Słowacki na scenach polskich/ red. nauk. Tadeusz Sivert; wybór i oprac. il. Tadeusz Pacewicz, Jerzy Timoszewicz, Zbigniew Wilski; wstęp Ewa Heise, Tadeusz Pacewicz; Instytut Sztuki PAN.- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963
 110. Słowacki nie-mistyczny/ Dariusz Seweryn .- Lublin: Redakcja Wydawnictw Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 2001
 111. Słowacki SzatAnioł/ Jan Zieliński .- Warszawa: "W.A.B.", 2009
 112. Słowacki teatralny/ pod red. Krzysztofa Kurka .- Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, 2006
 113. Słowacki w oczach krytyka/ Wojciech Natanson .- Warszawa: Centralny Ośrodek Metodyki Upowszechniania Kultury, 1983
 114. Słowacki w Wielkopolsce : szkice i materiały/ Jarosław Maciejewski .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1955
 115. Słownictwo Juliusza Słowackiego (1825-1849)/ Andrzej Boleski .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1956
 116. Spadkobiercy Króla Ducha : o recepcji filozofii Słowackiego w światopoglądzie polskiego modernizmu/ Halina Floryńska-Lalewicz .- Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1976
 117. Studia literackie/ Stanisław Pigoń .- Kraków: M. Kot, 1951
 118. Studia i szkice literackie. T. 1/ Wacław Borowy .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
 119. Studia i szkice literackie. T. 2/ Wacław Borowy .- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1983
 120. Studia o twórczości Słowackiego/ pod red. Ireneusza Opackiego .- Katowice Uniwersytet Śląski, 1982
 121. Studia estetyczno-literackie/ Henryk Życzyński.- Cieszyn: "Kresy", (Cieszyn: Druk. "Dziedzictwa"), 1924
 122. Studya i szkice z dziejów literatury polskiej. Ser. 2, Pogląd na poezyę polską w pierwszej połowie XIX stulecia; Kazimierz Brodziński; Ballady Tomasza Zana; Juliusz Słowacki towiańczykiem; Korespondencya Zygmunta Krasińskiego; Józef Bohdan Zaleski/ Piotr Chmielowski .- Kraków: J. K. Żupański & K. J. Heumann, (Kraków : Drukarnia W. L. Anczyca i Spółki), 1889
 123. Sylwetki literackie: oświecenie - romantyzm - pozytywizm - Młoda Polska: odczyty radiowe z cyklu: Mówiona historia literatury/ Zygmunt Szweykowski .- Poznań: Księgarnia Ziem Zachodnich, 1948
 124. Sylwetki polityczne XIX wieku : Maurycy Mochnacki, Kaliszanie, Hotel Lambert, Juliusz Słowacki, Zygmunt Krasiński, Henryk Kamieński, Cyprian Norwid, Zmartwychwstańcy, Aleksander Wielopolski, Julian Klaczko, Stanisław Tarnowski, Włodzimierz Spasowicz, Michał Bobrzyński, Aleksander Świętochowski, Jan Ludwik Popławski/ Wojciech Karpiński.- Kraków: "Znak", 1974
 125. Sympozjon : wybór prozaików polskich wieku dziewiętnastego i dwudziestego/ Stanisław Adamczewski .- Lwów: Książnica- Atlas, 1928
 126. Szkice literackie. Seria 1/ Józef Tretiak .- Kraków: Spółka Wydawnicza Polska, 1896
 127. Szkice literackie i artystyczne. T. 1/ Kazimierz Wyka .- Kraków: Wydawnictwo Literackie, 1956
 128. Szkice o dramatach Słowackiego : Maria Stuart - Balladyna - Beatryx Centi – Fantazy/ Edward Csato .- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960
 129. Tęcze i świerzopy : Słowacki, Beniowski, Mickiewicz/ Stanisław Makowski. - Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1984
 130. Trzy szkice romantyczne : o Dziadach, Balladynie, epilogu Pana Tadeusza/ Jarosław Maciejewski .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 1967
 131. Twój czar nade mną trwa/ Monika Warneńska .- Lublin : Wydawnictwo Lubelskie, 1986
 132. "Ty jesteś jak zdrowie" : z Mickiewiczem nad Wilią, ze Słowackim w Krzemieńcu, z Orzeszkową nad Niemnem / Barbara Wachowicz .- Warszawa: "Rytm", 1994
 133. Uczczenie pamięci autora Anhellego : (przemówienie podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, poświęconej Juliuszowi Słowackiemu w sali "Domu Polskiego" w Czerniowcach)/ Bolesław Adam Baranowski, Stanisław Niewiadomski, Ludwik Skoczylas, Józef Ciembroniewicz, Maria Wysłouchowa .- Czerniowce : [b.w., (Lwów : J. Mucha), [1909]
 134. Uwagi nad poezją i wymową i inne pisma krytycznoliterackie/ Leon Borowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1972
 135. W kręgu bliskich poety : listy rodziny Juliusza Słowackiego/ oprac. Stanisław Makowski i Zbigniew Sudolski ; red. Eugeniusz Sawrymowicz.- Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy, 1960
 136. W kręgu języka literackiego i artystycznego/ Zenon Klemensiewicz .- Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Naukowe, 1961
 137. W kręgu rodziny i przyjaciół Słowackiego : szkice i materiały/ Stanisław Makowski, Zbigniew Sudolski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1967
 138. W kręgu wielkich romantyków polskich/ Stefania Skwarczyńska .- Warszawa: "Pax", 1966
 139. W sferze wyobraźni poetyckiej Juliusza Słowackiego : główne motywy obrazowania/ Andrzej Boleski .- Wrocław ; Łódź : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1960
 140. W szwajcarskich górach : alpejskie krajobrazy Słowackiego/ Stanisław Makowski.- Warszawa : Państwowy Instytut Wydawniczy, 1976
 141. "W Tobie jest światłość" : szkice o liryce religijnej Oświecenia i romantyzmu/ Czesław Zgorzelski .- Lublin : Katolicki Uniwersytet Lubelski, 1993
 142. Walka Szatana z Bogiem w polskim dramacie romantycznym/ Zofia Niemojewska-Gruszczyńska .- Kraków : Polska Akademia Umiejętności, 1935
 143. Wiek XIX : sto lat myśli polskiej : życiorysy, streszczenia, wyjątki. T. 4, Wypisy nr 463-584/ pod red. Bronisława Chlebowskiego [i in.].- Warszawa : Gebethner i Wolff; Kraków : G. Gebethner i sp., (Kraków : W. L. Anczyc i sp.), 1908
 144. Wielcy romantycy polscy : Mickiewicz, Słowacki, Krasiński, Norwid/ Alina Witkowska.- Warszawa : "Wiedza Powszechna", 1980
 145. Wiersz nieregularny i wolny Mickiewicza, Słowackiego i Norwida/ Aleksandra Okopień-Sławińska .- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1964
 146. Wrocławskie dni Juliusza Słowackiego/oprac. Mieczysław Markowski .- Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1959
 147. Wybór pism krytycznych. T. 2/ Zenon Przesmycki .- Kraków : Wydawnictwo Literackie, 1967
 148. Z dziejów literatury polskiej wieku XIX/ Andrzej Boleski, Rafał Marceli Bluth, Aureli Drogoszewski, Zofia Gąsiorowska-Szmydtowa, Lucjusz Komarnicki, Gabriel Korbut.- Warszawa : Towarzystwo Naukowe Warszawskie, 1929
 149. Z ziemi Juliusza/ Monika Warneńska .- Warszawa : "Wspólna Sprawa", 1963
 150. Z ziemi przemyskiej i z krain sąsiednich/ Jerzy Starnawski; Towarzystwo Przyjaciół Nauk (Przemyśl).- Przemyśl : Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2012
 151. Znaczenie Balladyny Słowackiego/ Zofia Grynbergowa .- Lwów: nakł. Towarzystwa, Lwów : Drukarnia Udziałowa), 1902

Artykuły z czasopism:

 1. Anielskość ludzi : kilka uwag o twórczości Juliusza Słowackiego/ Marzena Kryszczuk// OJCZYZNA-POLSZCZYZNA.- 1997, nr 2, s. 11-18
 2. Anioł "przekreślony" - rzecz o aniołach Juliusza Słowackiego/ Monika Kulesza // ROCZNIK GIMNAZJALNY.- 2005 [dr. 2006], nr 9 (88), s. 236-250
 3. "Anioły" Juliusza Słowackiego/ Monika Anna Kulesza //ROCZNIKI HUMANISTYCZNE.- Lublin T. 54 (2006), z. 1, s. 87-148
 4. Archaizacja w dramacie Juliusza Słowackiego "Mazepa"/ Halina Wiśniewska //ROCZNIK PRZEMYSKI.- T. 46 (2010), z. 3, s. 85-93
 5. Artystyczny Rzym Słowackiego/ Dorota Kudelska// ROCZNIKI HUMANISTYCZNE .- T.46 (1998), z. 1 - specjalny, s. 363-385
 6. Balladyna i e-maile / Beata Surdej // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM.- 2010/2011, nr 1, s. 68-77.
 7. "Balladyna" w szkole podstawowej : sprawozdanie z lekcji / Ewa Korulska // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA.- 1996, nr 2, s. 8-11
 8. Barokowość "Balladyny" Juliusza Słowackiego / Marta Niedźwiecka // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA .- 1997, nr 2, s. 21-23
 9. Bezsilne przekleństwa Juliusza Słowackiego. O bezbożności dramatu "Mindowe" / Helena Markowska // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY.- 2012, nr 4, s. 119-132
 10. Biografia jako tworzywo poetyckie Juliusza Słowackiego / Andrzej Fabianowski // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY.- 2009, nr 5/6, s. 71-76
 11. Brat Juliusz : Słowacki w Kole Sprawy Bożej / Małgorzata Burta // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA.- 1997, nr 2, s. 7-10
 12. "Byłaś mi (...) zjawieniem i obrazem" : pastereczka w twórczości Juliusza Słowackiego / Agnieszka Kiełcz // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA.- 1997, nr 2, s. 24-26
 13. Ciało i duch w sporze o poezję : "Poeta i natchnienie" Juliusza Słowackiego / Magdalena Siwiec // PAMIĘTNIK LITERACKI.- 2009, z. 3, s. 43-59
 14. Ciurlionis i nowa sztuka, czyli jak można zobaczyć Słowackiego / Radosław Okulicz-Kozaryn // POLONISTYKA .- 2009, nr 11, s. 18-21
 15. Co za dziwne stworzenie z mgły i galarety? - niepewność istnienia Goplany Słowackiego / Joanna Wiśniewska // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE.- T. 59 (2011), z. 1, s. 61-75
 16. Czy Słowacki był mistykiem? : refleksje przy czytaniu "Genezis z Ducha" / Ewa Hoffmann-Piotrowska // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY.- 2007, nr 6, s. 27-33
 17. Czy Słowacki pisał francuskie wiersze? : o początkach kariery literackiej poety w Paryżu 1832 roku / Zbigniew Przychodniak // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 181-199
 18. Czy znasz "Balladynę"? : konkurs dla klasy VI szkoły podstawowej i gimnazjum /Janina Witek // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2007, nr 4, s. 22
 19. Doświadczenie samotności w dziele Juliusza Słowackiego / Bożena Opalińska.// ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2002 [dr. 2003], nr 6 (85), s. 93-100
 20. Dusza anielska i "czerep rubaszny", czyli Poema Piasta Dantyszka Juliusza Słowackiego / Jacek Lyszczyna // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY.- 2009, nr 5/6, s. 65-70
 21. Dwa zapomniane rysunki Juliusza Słowackiego / Jacek Brzozowski// PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 167-179
 22. Dyliżansem (ze Słowackim, Szymborską i innymi pasażerami) / Katarzyna Kuczyńska-Koschany // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 22-26
 23. Fantazmat "niewinnej ofiary" w "Lilli Wenedzie" Juliusza Słowackiego w świetle koncepcji Deleueze'a / Yasuko Shibata// PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2012, z. 3, s. 7-22
 24. "Genezis z Ducha" a teorie ewolucji przyrodniczej / Juliusz Gromadzki // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2000, nr 1-2, s. 57 – 66
 25. Godzina myśli jako studium romantyzmu. Dwoistość w miłości romantycznej / Danuta Danek // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 87-106
 26. Historia w "Trylogii dramatycznej" Juliusza Słowackiego o Powstaniu Listopadowym/ Mieczysław Inglot // ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. - T. 14/15 (1979/1980), s. 69-84
 27. Horsztyński współczesny? / Tomasz Kowalski // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 37-41
 28. IX Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim / Aneta Bednarczyk // NASZ PRZEMYŚL.- 2016, nr 5, s. 36
 29. Jak najcudniejsza w kwiatach jutrzenka wstaje... - próba lektury tekstu genezyjskiego / Leszek Zwierzyński // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 28-31
 30. Jana Gwalberta Pawlikowskiego nieukończona monografia "Króla Ducha" a zaginiony komentarz do "Pism mistycznych" Juliusza Słowackiego : próba rekonstrukcji zdarzeń / Jan Musiał // ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 46 (2010), z. 3, s. 95-110
 31. Juliusz Słowacki - poeta Krzemieńca / Jerzy Starnawski // ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2003 [dr. 2004], nr 7 (86), s. 251-256
 32. Juliusz Słowacki - poeta Warszawy i powstania listopadowego / Jerzy Starnawski// ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2005 [dr. 2006], nr 9 (88), s. 228-235
 33. Juliusz Słowacki - rekonstrukcja Poety / Barbara Lekarczyk-Cisek // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 55-58
 34. Krzemieniec - miejsce narodzin Juliusza Słowackiego / Jolanta Przybylska // BIBLIOTEKA - SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 2, s. 11 – 12
 35. Laseczka dandysa ... i płaszcz proroka. Część I Indywidualizm - wartość ambiwalentna / Ewa Łubieniewska // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA. - 1994, nr 1, s. 44-49
 36. Liryki Juliusza Słowackiego w szkole / Edyta Bukowska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2009/2010, nr 2, s. 7-19
 37. Matka Kordiana /Jędrzej Wijas //PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 107-133
 38. Mazepa Juliusza Słowackiego jako dramat mimetycznego pragnienia / Kwiryna Ziemba // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 61-85
 39. Męskie sympatie i antypatie Juliusza Słowackiego / Maria Cyran// JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2009/2010, nr 1, s. 13-43, bibliogr.
 40. Mickiewicz czy Słowacki? / Magdalena Matuszewska-Bryłka// POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 46-47
 41. Między wizją genezyjską a egzystencjalizmem : refleksje o interpretacji Kordiana Juliusza Słowackiego / Eligiusz Szymanis // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA . - 1997, nr 2, s. 2-6
 42. Mimika postaci "Księdza Marka" Juliusza Słowackiego / Agnieszka Jarosz// ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. - T. 58 (2010), z. 1, s. 97-113
 43. Mistyczne symbole i polityczne realia : na marginesie dwóch wierszy J. Słowackiego z roku 1846 / Jarosław Maciejewski // ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. - T. 14/15 (1979/1980), s. 29-67
 44. Moje kontakty teatralne z dramaturgią Słowackiego / Jarosław Iwaszkiewicz// ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. - T. 14/15 (1979/1980), s. 5-11
 45. Motywy krzemienieckie w twórczości Słowackiego / Olaf Krysowski// PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2009, nr 5/6, s. 77-89
 46. Motywy podróżnicze w listach do matki Juliusza Słowackiego / Bożenna Jankiewicz // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2010/2011, nr 3, s. 18-26
 47. "Muzeum motywów i cytatów" Antoni Lange "Wenedzi" / Dorota Iwanicka-Przybysz // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. - T. 58 (2010), z. 1, s. 115-140
 48. Myśl wojskowa Juliusza Słowackiego / Dariusz Seweryn // ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 45 (2009), z. 1, s. 167-172
 49. Nad tekstem "Samuela Zborowskiego" : układ dramatu / Andrzej Żurek // ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. - T. 14/15 (1979/1980), s. 97-110
 50. Nad wierszem "Anioł ognisty - mój anioł lewy..." : o kilku problemach edytorskich / Jacek Brzozowski // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 201-209
 51. Niebywała i fatalna śmierć aktora na scenie teatralnej w Przemyślu / Józef Frankiewicz // GAZETA PRZEMYSKA. - 2013, nr 36 (3 IX), s. 6
 52. O dziecięcym filozofie Słowackiego / Leszek Libera // ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. - T. 14/15 (1979/1980), s. 111-121
 53. O Juliuszu Słowackim i o malarstwie weneckim raz jeszcze / Monika Kulesza-Gierat // ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 46 (2010), z. 3, s. 71-84
 54. Odnalezienie albumu Juliusza Słowackiego / Maria Kalinowska // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2011, z. 2, s. 165-169
 55. Odnaleziony autograf francuskiego wiersza Juliusza Słowackiego / Jacek Brzozowski [i in.] // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2014, z. 2, s. 127-145
 56. Odwrócona elegia : ("Na sprowadzenie prochów Napoleona" Juliusza Słowackiego) / Ireneusz Opacki // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. - T. 46 (1998), z. 1 - specjalny, s. 343-361
 57. Ofiara, ewolucja i perspektywiczność w twórczości mistycznej Juliusza Słowackiego na tle porównawczym (Norwid, Krasiński) / Arent van Nieukerken // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 7-42
 58. Osiemdziesiąta rocznica patronatu Juliusza Słowackiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Cz. 2, Wartości historyczne i trwałe twórczości Słowackiego / Jerzy Starnawski // ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 38 (2002), z. 1, Literatura i język, s. 3-8
 59. Osiemdziesiąta rocznica patronatu Juliusza Słowackiego w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu. Cz. 3, Doświadczenie samotności w dziele Juliusza Słowackiego / Bożena Opalińska // ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 38 (2002), z. 1, Literatura i język, s. 9-14
 60. Ostatnie zdania i uwagi Juliusza Słowackiego / Zbigniew Przychodniak // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 6-11
 61. Pamięć o Juliuszu Słowackim w galicyjskim Przemyślu / Andrzej Koperski // NASZ PRZEMYŚL. - 2014, nr 8, s. 16-17
 62. Pierwsze lata Słowackiego - emigranta / Jerzy Starnawski // ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2006 [dr. 2007], nr 10 (89), s. 449-453
 63. Płaczący posąg. O liryku Juliusza Słowackiego Bo to jest wieszcza najjaśniejsza chwała... / Paweł Stępień // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA. - 1997, nr 2, s. 34-38
 64. "Podróż do Ziemi Świętej" Juliusza Słowackiego : podróż i opis podróży w kulturze epoki / Sylwia Stopera // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA. - 1997, nr 2, s. 38-42
 65. Podzwonne dla Juliusza / Liliana Narkowicz // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 53-54
 66. Pogoda w utworach Słowackiego / Olga Wójcik // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA. - 1997, nr 2, s. 27-30
 67. Portrety Juliusza Słowackiego w prozie biograficznej 1945-1981 / Ewa Szczepkowska // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2012, z. 3, s. 23-33
 68. Powtórka ze Słowackiego : [spektakl w Żurawicy] / Jan Musiał // WIADOMOŚCI ŻURAWICKIE. - 2009, nr 3 (21), s. 24-25
 69. Przemyskie spotkania z literaturą - szkołą patriotyzmu : (2 poł. XIX - pocz. XX wieku) / Andrzej Koperski // NASZ PRZEMYŚL. - 2015, nr 8, s. 12-14
 70. Przemyśl Słowackiemu / Tomasz Pudłocki // NASZ PRZEMYŚL. - 2009, nr 10, s. 5
 71. Przyjęcie urodzinowe u Jula Słowackiego : konspekt zajęć z okazji 200. rocznicy urodzin poety / Agnieszka Mucha // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 7/8, s. 19-20
 72. Refleksja nad nowym wydaniem krytycznych dzieł Słowackiego / Jerzy Starnawski// PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2012, nr 2, s. 251-258
 73. Romantyczny teatr zła w "Arabie" Juliusza Słowackiego / Damian Kaja // POLONISTYKA. - 2010, nr 4, s. 26-30
 74. Różne style i odmiany języka : (na przykładzie "Balladyny" Juliusza Słowackiego) / Agnieszka Bal // POLONISTYKA. - 2009, nr 3, s. 52-57
 75. "Rzecz, której w literaturze naszej całej nie ma" : "Quidam" wobec tradycji epickich. Preliminaria / Adam Cedro // ROCZNIKI HUMANISTYCZNE. - T. 46 (1998), z. 1 - specjalny, s. 231-246
 76. "Sen srebrny Salomei", czyli parada hybryd / Dariusz Skórczewski// PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2011, z. 1, s. 47-75
 77. Słowacki? A kto to taki? - głos w dyskusji na temat przyszłości lektur obowiązkowych na lekcjach języka polskiego / Edyta Bukowska// JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2005/2006, nr 3, s. 48-63
 78. Słowacki w oczach Krasińskiego : z dziejów wzajemnych kontaktów / Zbigniew Sudolski // ROCZNIK TOWARZYSTWA LITERACKIEGO IMIENIA ADAMA MICKIEWICZA. - T. 14/15 (1979/1980), s. 123-137
 79. Słowacki w Warszawie / Jolanta Przybylska // BIBLIOTEKA : SZKOLNE CENTRUM INFORMACJI. - 2009, nr 4, s. 4-11
 80. Spiskowcy: Kordian i Wokulski / Wiesław Ratajczak // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s. 12-16
 81. Sprawozdanie z działalności Podkarpackiego Komitetu Obchodów 200. Rocznicy Urodzin Juliusza Słowackiego. Cz. 2 / Tomasz Pudłocki // ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 46 (2010), z. 3, s. 63-66
 82. Stanisław Przybyszewski wobec wybranych aspektów filozofii genezyjskiej Słowackiego / Mateusz Bourkane // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2005, nr 3, s. 67-88
 83. Synonimy przymiotnika "zły" w "Beatryks Cenci" Juliusza Słowackiego / Agnieszka Bal // PORADNIK JĘZYKOWY. - 2011, z. 8. s. 68-78
 84. Świecimy czynów tarczą własną... / Piotr Haszczyn// ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 46 (2010), z. 3, s. 67-70
 85. Teatralne czytanie Słowackiego : (na przykładzie "Kordiana") / Jan Andrzej Fręś // OJCZYZNA-POLSZCZYZNA. - 1996, nr 2, s. 12-14
 86. Twarz czy maska? Oceniamy postępowanie Balladyny : (scenariusz lekcji w klasie VI) / Katarzyna Wrembel // JĘZYK POLSKI W SZKOLE IV-VI. - 2009/2010, nr 2, s. 73-76
 87. VIII Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim w I LO w Przemyślu / Aneta Bednarczyk // NASZ PRZEMYŚL. - 2015, nr 5, s. 39 : il.
 88. Vivat Słowacki - wieszcz w Poznaniu / Joanna Roszak // POLONISTYKA. - 2009, nr 11, s.59-60
 89. W podróż z Juliuszem Słowackim... : scenariusz słowno-poetycki z okazji ogłoszenia roku 2009 - Rokiem Słowackiego / Elżbieta Olszta, Anna Żuralska // PORADNIK BIBLIOTEKARZA. - 2009, nr 11, s. 39-41, bibliogr.
 90. W poszukiwaniu e-śladów Juliusza Słowackiego : przewodnik po źródłach informacji elektronicznej : scenariusz zajęć dla uczniów gimnazjum / Magdalena Brewczyńska, Agata Safian // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2010, nr 2, dod. Biblioteka Centrum Informacji nr 1, s. 19-21
 91. W Roku Juliusza Słowackiego - "Balladyna" jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // JĘZYK POLSKI W GIMNAZJUM. - 2009/2010, nr 1, s. 9-24
 92. W Roku Słowackiego - "Kordian" jako lektura szkolna / Edyta Bukowska // JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2009/2010, nr 2, s. 7-19
 93. W Roku Słowackiego. Metodyczna kariera poematu "Beniowski" / Edyta Bukowska// JĘZYK POLSKI W LICEUM. - 2009/2010, nr 3, s. 9-12
 94. W Szwajcarii Juliusza Słowackiego - obrazowanie i symbolika / Zofia Wójcicka// PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2009, z. 3, s. 135-165
 95. Wartości historyczne i trwałe twórczości Słowackiego / Jerzy Starnawski// ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2002 [dr. 2003], nr 6 (85), s. 86-92
 96. Wielkim poetą był : konkurs literacki z okazji Roku Juliusza Słowackiego / Danuta Binkiewicz-Kołodziej // BIBLIOTEKA W SZKOLE. - 2009, nr 7/8, s. 21-22
 97. Wigilie Słowackiego / Stanisław Łempicki; tekst podał do druku Tomasz Pudłocki ; wstępem poprzedził Jerzy Starnawski // ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2002 [dr. 2003], nr 6 (85), s. 283-289
 98. Wilno Juliusza Słowackiego / Jerzy Starnawski // ROCZNIK GIMNAZJALNY. - 2004 [dr. 2005], nr 8 (87), s. 283-291
 99. Wincentego Lutosławskiego listów kilka do Jana Gwalberta Pawlikowskiego : przyczynek do dziejów recepcji późnej twórczości Juliusza Słowackiego / Jan Musiał// ROCZNIK PRZEMYSKI. - T. 49 (2013), z. 2, Literatura i język, s. 3-11
 100. Współczesne inscenizacje "Kordiana" Juliusza Słowackiego / Leokadia Kaczyńska // PRZEGLĄD HUMANISTYCZNY. - 2002, nr 3, s. 41 – 58
 101. X Kwietniowe Spotkania z Juliuszem Słowackim w I Liceum Ogólnokształcącym w Przemyślu / Aneta Bednarczyk // NASZ PRZEMYŚL. - 2017, nr 5, s. 36
 102. Zaginiony raptularz Juliusza Słowackiego z podróży na Wschód (1836-1837) - odnaleziony po 70 latach w zbiorach rosyjskich / Henryk Głębocki // PAMIĘTNIK LITERACKI. - 2011, z. 2, s. 143-164
 103. Zlot z sukcesami : XXX Zlot Europejskiej Rodziny Szkół im. Juliusza Słowackiego / MG [Mariusz Godos] // ŻYCIE PODKARPACKIE. - 2014, nr 44 (29 X), s. 6

Materiały ikonograficzne:

 1. Juliusz Słowacki : materiały ilustracyjne do wystawek szkolnych i episkopu/ wybór materiałów Barbara Bargłowska ; wstęp Eugeniusz Sawrymowicz .- Warszawa : "Wspólna Sprawa", 1969

Dokumenty elektroniczne:

 1. Język polski. Cz. 4 [Film]/ Warszawa : "Nauka"S.A , [ok. 1996]

Autor: Elżbieta Krupa