100. rocznica urodzin Krzysztofa Kamila Baczyńskiego, patrona roku 2021

Krosno

Sejm RP ogłaszając K.K. Baczyńskiego patronem 2021 r. uhonorował poetę, który do chwili przedwczesnej śmierci zdążył napisać blisko 500 wierszy, w tym kilkanaście większych poematów.
Możemy tylko przypuszczać jak rozwinąłby się jego talent, gdyby nie zgasiła go kula niemieckiego snajpera w czwartym dniu Powstania Warszawskiego. Mimo, że określa  się go mianem „poety czasu wojny” Baczyński inspiruje do dziś. Jest uniwersalny i przemawia do wrażliwości współczesnych. Dość powiedzieć, że wokalnej interpretacji doczekało się ponad sto dwadzieścia jego wierszy. Wśród wykonawców znaleźli się m.in. Ewa Demarczyk, Leszek Długosz, Grzegorz Turnau, „The Ceez”, „Budka Suflera”,  „Piersi”.
W naszej prezentacji obok świetnych interpretacji wierszy poety, znajdziecie zbiory PBW w Krośnie i Cyfrowej Biblioteki Narodowej Polona, filmy i audycje poświęcone jego życiu i twórczości.Link do prezentacji 

Autor: Katarzyna Materna