Barbara Wachowicz - Great Woman of the 21st Century

Krosno

Barbara Wachowicz - pisarka, historyk literatury, świetny fotografik, scenarzystka. Autorka książek, wystaw, spektakli, programów telewizyjnych i radiowych poświęconych wielkim Polakom, takim jak: Tadeusz Kościuszko, Adam Mickiewicz, Juliusz Słowacki, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin, Henryk Sienkiewicz, Stefan Żeromski, Bohaterowie "Kamieni na szaniec" i Powstania Warszawskiego, Harcerze Szarych Szeregów. Obdarzona tytułami "Pisarki losu polskiego" i "Ministra Patriotyzmu" - "za wyjątkowy dar przekazywania młodzieży polskiej skarbów narodowego dziedzictwa". Wybrana przez The American Biographical Institute do grona Great Woman of the 21st Century.
"Pod jej piórem, przed jej obiektywem przeszłość nie jest "cokolwiek dalej", lecz zupełnie blisko. Mickiewicz wyjechał przed chwilą, Kościuszko zaraz powróci, Chopin jeszcze gra.
To jest ciągle ta sama Polska. Bezgraniczna. Zaścianek i Europa, ojczyzna i przyswojona sztuką obczyzna tworzą jedno wielkie uniwersum, oświecone rozumem, ogrzane sercem" - tak ocenia twórczość Barbary Wachowicz ks. prof. Janusz St. Pasierb. "Reportażem historycznym wszechobejmującym" nazywa ją Krzysztof Kąkolewski, o "wstrząsającej sile" jej prozy pisze Maciej Słomczyński, konstatując: "Siłę tę daje jej miłość, do tych wielkich umarłych i niewielkich żywych, spotkanych w drodze polskimi tropami".
"Wyjątkowe zjawisko naszych czasów. Autorytet w dziedzinie biografistyki Wielkich Polaków. Podziwiamy jej odważną, nieustępliwą, konsekwentną walkę w obronie tak często dziś poniewieranej i wyszydzanej polskości. Podziwiamy jej walkę z cyniczną pogardą dla heroicznego etosu polskiego patriotyzmu, walkę o godność naszej Ojczyzny" - oto ocena Prezesa Towarzystwa im. Henryka Sienkiewicza, Profesora Lecha Ludorowskiego.
Zapraszamy do obejrzenia ekspozycji w Wypożyczalni PBW w Krośnie.

Autor: Katarzyna Materna